Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng Thành phố Hồ Chí Minh

Comments

Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, Thông tư 15 (sửa đổi khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA) trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

https://drive.google.com/file/d/1RzOGeREJnR8W_Q-FArJhFSW831_8jfri/view?fbclid=IwAR1JWqO7dFyp3y6wpuoDE_FJm4DgVwiaK5ckNOmZNv-T5IctSVvOCcyjjWI
27/3/1982- 27/3/2022
Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT hợp nhất các Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ). Chi tiết xem tại tệp tin kèm theo
https://drive.google.com/file/d/10YMevBTkv3kW6_NRyc2cb2SLs4k2p8A0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VGVlyhrbVRzMJC-jM8i5_M-1UpoQWf1/view?usp=sharing
Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 01/2022/TT-BTP thì Văn bản xác nhận thông tin hộ tịch của cá nhân theo quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 01/2022/TT-BTP có giá trị như giấy tờ hộ tịch, được sử dụng để chứng minh thông tin hộ tịch khi cá nhân thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia các giao dịch dân sự khác theo quy định pháp luật (Vui lòng xem chi tiết Thông tư số 01/2022/TT-BTP tại tệp tin kèm theo)
Ngày 11/01/2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.
Ngày 15 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. Nghị định này bãi bỏ: Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.(chi tiết tại tệp tin kèm theo)
Hợp đồng mua bán/thuê mua căn hộ chung cư (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP thì việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại bất động sản và chuyển nhượng dự án bất động sản phải lập thành hợp đồng theo mẫu quy định)
Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 và thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. (chi tiết tại tệp tin kèm theo)

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng Thành phố Hồ Chí Minh, Government Building, 25/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Ho Chi Minh City.

Operating as usual

15.2022.TT.BCA.pdf 19/04/2022

15.2022.TT.BCA.pdf

Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, Thông tư 15 (sửa đổi khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA) trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

https://drive.google.com/file/d/1RzOGeREJnR8W_Q-FArJhFSW831_8jfri/view?fbclid=IwAR1JWqO7dFyp3y6wpuoDE_FJm4DgVwiaK5ckNOmZNv-T5IctSVvOCcyjjWI

15.2022.TT.BCA.pdf

Đất hợp thửa phải có sổ đỏ 12/04/2022

Đất hợp thửa phải có sổ đỏ

https://baomoi.com/dat-hop-thua-phai-co-so-do/c/42287510.epi

Đất hợp thửa phải có sổ đỏ Ông Lưu Văn Hoàn (Hà Tĩnh) có hai thửa đất liền kề, đều có mục đích sử dụng là đất ở và đất trồng cây lâu năm. Ông tách một thửa có mục đích sử dụng là đất ở và đất trồng cây lâu năm, thửa còn lại là đất trồng cây l...

Phản hồi bài “Chống trốn thuế chuyển nhượng bất động sản”: Cam kết khai đúng giá sẽ được tính thuế 11/04/2022

Phản hồi bài “Chống trốn thuế chuyển nhượng bất động sản”: Cam kết khai đúng giá sẽ được tính thuế

https://www.sggp.org.vn/phan-hoi-bai-chong-tron-thue-chuyen-nhuong-bat-dong-san-cam-ket-khai-dung-gia-se-duoc-tinh-thue-805484.html

Phản hồi bài “Chống trốn thuế chuyển nhượng bất động sản”: Cam kết khai đúng giá sẽ được tính thuế Sau các bài “Chống trốn thuế chuyển nhượng bất động sản” đăng trên Báo SGGP ngày 22 và 23-3, phản ánh tình trạng một số người bán bất động sản (BĐS) với giá lỗ nhưng bị cơ quan thuế trả hồ sơ vì giá bán thấp hơn giá của ch....

03/04/2022
29/03/2022

27/3/1982- 27/3/2022

Vanbanhopnhatvegiaychungnhan.pdf 17/03/2022

Vanbanhopnhatvegiaychungnhan.pdf

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT hợp nhất các Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ). Chi tiết xem tại tệp tin kèm theo
https://drive.google.com/file/d/10YMevBTkv3kW6_NRyc2cb2SLs4k2p8A0/view?usp=sharing

Vanbanhopnhatvegiaychungnhan.pdf

01_2022_TT-BTP_502821.pdf 14/02/2022

01_2022_TT-BTP_502821.pdf

https://drive.google.com/file/d/16VGVlyhrbVRzMJC-jM8i5_M-1UpoQWf1/view?usp=sharing
Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 01/2022/TT-BTP thì Văn bản xác nhận thông tin hộ tịch của cá nhân theo quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 01/2022/TT-BTP có giá trị như giấy tờ hộ tịch, được sử dụng để chứng minh thông tin hộ tịch khi cá nhân thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia các giao dịch dân sự khác theo quy định pháp luật (Vui lòng xem chi tiết Thông tư số 01/2022/TT-BTP tại tệp tin kèm theo)

01_2022_TT-BTP_502821.pdf

Vai trò của Nhà nước trong bảo vệ chính sách công đối với hợp đồng, giao dịch về bất động sản thông qua hoạt động công chứng 07/02/2022

Vai trò của Nhà nước trong bảo vệ chính sách công đối với hợp đồng, giao dịch về bất động sản thông qua hoạt động công chứng

https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/vai-tro-cua-nha-nuoc-trong-viec-bao-ve-chinh-sach-cong-doi-voi-hop-dong-giao-dich-ve-bat-dong-san-thong-qua-hoat-dong-cong-chung%C2%A0%C2%A0%C2%A05762.html

Vai trò của Nhà nước trong bảo vệ chính sách công đối với hợp đồng, giao dịch về bất động sản thông qua hoạt động công chứng Bài viết phân tích thực trạng hợp đồng, giao dịch về bất động sản và hoạt động công chứng tại Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm chính sách công của Nhà nước đối với các hợp đ...

03.2022.QH15.pdf 07/02/2022

03.2022.QH15.pdf

Ngày 11/01/2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

03.2022.QH15.pdf

02_2022_ND-CP_484653.pdf 17/01/2022

02_2022_ND-CP_484653.pdf

Ngày 15 tháng 01 năm 2022 Chính phủ ban hành nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. Nghị định này bãi bỏ: Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.(chi tiết tại tệp tin kèm theo)

02_2022_ND-CP_484653.pdf

HD_mau_so_01_Kem_ND_02_2022_ND-CP.pdf 11/01/2022

HD_mau_so_01_Kem_ND_02_2022_ND-CP.pdf

Hợp đồng mua bán/thuê mua căn hộ chung cư (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP thì việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại bất động sản và chuyển nhượng dự án bất động sản phải lập thành hợp đồng theo mẫu quy định)

HD_mau_so_01_Kem_ND_02_2022_ND-CP.pdf

02_2022_ND-CP_484653.pdf 10/01/2022

02_2022_ND-CP_484653.pdf

Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 và thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. (chi tiết tại tệp tin kèm theo)

02_2022_ND-CP_484653.pdf

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021 - Tin tức sự kiện - Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh 24/11/2021

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021 - Tin tức sự kiện - Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-HCCV ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh về bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021 và Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giữa Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 21 tháng 11 năm 2021 Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng (trực thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp với Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021 - Tin tức sự kiện - Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-HCCV ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh về bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021 và Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề công chứng trên địa ...

22/11/2021

5K + Vắc xin = Phòng bệnh hiệu quả.

09/11/2021

Chào mừng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11

Bàn về tính hợp pháp của điều kiện “không được bán” tài sản tặng cho trong hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện 14/10/2021

Bàn về tính hợp pháp của điều kiện “không được bán” tài sản tặng cho trong hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Bàn về tính hợp pháp của điều kiện “không được bán” tài sản tặng cho trong hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện.

Bàn về tính hợp pháp của điều kiện “không được bán” tài sản tặng cho trong hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện Hiện nay, trong thực tiễn xét xử tồn tại quan điểm liên quan đến tính hợp pháp của điều kiện “không được bán” trong hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện (HĐTCTSCĐK). Trong phạm vi bài viết tác giả phân tích quy định của phá...

Giá trị pháp lý của hợp đồng, giao dịch được công chứng, chứng thực trong việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án 13/10/2021

Giá trị pháp lý của hợp đồng, giao dịch được công chứng, chứng thực trong việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án

Giá trị của bản sao "Giấy nhượng đất làm nhà" có chứng thực và thực tế giao dịch nhượng đất có nhiều người làm chứng đã được Tòa án các cấp thừa nhận có giá trị như bản gốc.

Giá trị pháp lý của hợp đồng, giao dịch được công chứng, chứng thực trong việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án Giá trị của bản sao "Giấy nhượng đất làm nhà" có chứng thực và thực tế giao dịch nhượng đất có nhiều người làm chứng đã được Tòa án các cấp thừa nhận có giá trị như bản gốc.

Tieu chi xet duyet ho so thanh lap VPCC tai TP.HCM.pdf 01/10/2021

Tieu chi xet duyet ho so thanh lap VPCC tai TP.HCM.pdf

Một số nội dung mới nổi bật của tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
-----------------
Thông tin chi tiết vui lòng xem tệp tin đính kèm./.

Tieu chi xet duyet ho so thanh lap VPCC tai TP.HCM.pdf

TT24.2021.TT-BGDDT.pdf 16/09/2021

TT24.2021.TT-BGDDT.pdf

Ngày 08 tháng 9 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

-------
Thông tin chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm./.

TT24.2021.TT-BGDDT.pdf

636.HTQTCT-CT.pdf 17/08/2021

636.HTQTCT-CT.pdf

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực có Công văn số 636/HTQTCT-CT về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực liên quan đến chứng thực bản sao từ bản chính đối với Chứng minh nhân dân đã cắt góc.
-----
Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.
Nguồn: Website Bộ Tư pháp

636.HTQTCT-CT.pdf

73.2021.TT-BCA.pdf 13/08/2021

73.2021.TT-BCA.pdf

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan đến việc cấp, sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành.
------------
Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm

73.2021.TT-BCA.pdf

02.TANDTC-PC.pdf 12/08/2021

02.TANDTC-PC.pdf

Ngày 02 tháng 8 năm 2021, Tòa án nhân dân Tối cao có Công văn số 02/TANDTC-PC về việc giải đáp một số vướng mắc trong xét xử, trong đó có một số ý kiến về Dân sự với các nội dung sau:
- Hiệu lực của hợp đồng thế chấp do bên nhận thế chấp không phải là người thứ ba ngay tình
- Việc áp dụng thời hiệu khởi kiện khi có tranh chấp hợp đồng dân sự.
------------
Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm

02.TANDTC-PC.pdf

09.2021.TT-BTNMT.pdf 28/07/2021

09.2021.TT-BTNMT.pdf

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, cụ thể sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư sau:
- Thông tư số 23/2014//TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính;
- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính;
- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ;
- Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất;
- Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26 tháng 02 năm 2015 quy định về việc lập phương án sử đụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât,s quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp;
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dung đất
------------------
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm

09.2021.TT-BTNMT.pdf

5548_QD-BCA-C06_480920.pdf 15/07/2021

5548_QD-BCA-C06_480920.pdf

Ngày 06 tháng 7 năm 2021, Bộ Công an có Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, trong đó có thủ tục "Xác nhận thông tin về cư trú".

Theo đó, Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn 01 ngày làm việc với trường hợp thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trong thời hạn 03 ngày làm việc với trường hợp cần xác minh.
------------------
Chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm./.

5548_QD-BCA-C06_480920.pdf

Meet Google Drive – One place for all your files 02/07/2021

Meet Google Drive – One place for all your files

Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định 33/2021/NĐ-CP thì chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.
(Chi tiết Nghị định 33/2021/NĐ-CP xem tại tệp tin kèm theo)

Meet Google Drive – One place for all your files Google Drive is a free way to keep your files backed up and easy to reach from any phone, tablet, or computer. Start with 15GB of Google storage – free.

Meet Google Drive – One place for all your files 21/06/2021

Meet Google Drive – One place for all your files

Văn bản của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Chi tiết xem đường dẫn kèm theo.

Meet Google Drive – One place for all your files Google Drive is a free way to keep your files backed up and easy to reach from any phone, tablet, or computer. Start with 15GB of Google storage – free.

CV_64_TANDTC_HTQT_1623315170340.pdf 15/06/2021

CV_64_TANDTC_HTQT_1623315170340.pdf

Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Tòa án nhân dân Tối cao có Công văn số 64/TANDTC-HTQT về việc tống đạt văn bản tố tụng thông qua Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật tương trợ tư pháp về dân sự và theo đường bưu chính cho đương sự ở nước ngoài.
-------------
Chi tiết Công văn vui lòng xem tại tệp đính kèm./.

CV_64_TANDTC_HTQT_1623315170340.pdf

474004.pdf 11/06/2021

474004.pdf

Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2021.
Chi tiết Quyết định xem tại tệp tin kèm theo.

474004.pdf

Thông báo thay đổi phương thức làm việc của các tổ chức bổ trợ tư pháp đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 - Thông báo - Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh 10/06/2021

Thông báo thay đổi phương thức làm việc của các tổ chức bổ trợ tư pháp đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 - Thông báo - Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi phương thức làm việc của các tổ chức bổ trợ tư pháp đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo thay đổi phương thức làm việc của các tổ chức bổ trợ tư pháp đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 - Thông báo - Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 31 tháng 5 năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 2278/STP-BTTP về tăng cường thực hiện công tác ...

889_QD-TTg_476851.pdf 10/06/2021

889_QD-TTg_476851.pdf

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 889/QĐ-TTg, ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, trong đó có Luật Đất đai năm 2013, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, và một số luật, nghị định, thông tư khác.
Chi tiết xem tại tệp tin kèm theo.

889_QD-TTg_476851.pdf

132021qdsigned.pdf 02/06/2021

132021qdsigned.pdf

Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 (chi tiết xem tại tệp tin kèm theo)

132021qdsigned.pdf

TPHCM tăng cường phòng, chống giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn 20/05/2021

TPHCM tăng cường phòng, chống giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn

TPHCM tăng cường phòng, chống giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn (HMC) - UBND TPHCM vừa có văn bản số 1582/UBND-NCPC gửi Tòa án Nhân dân TP, Viện Kiểm sát Nhân dân TP, Công an TP, Hội công chứng viên TP, UBND TP Thủ Đức, quận - huyện cùng các Sở, ban, ngành liên quan về việc tăng cường thực hiện các giải p...

17/05/2021

.

FILE_20210506_081720_082021qdsigned.pdf 06/05/2021

FILE_20210506_081720_082021qdsigned.pdf

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố ban hành kèm Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Quyết định này, sẽ có một số thủ tục được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Chi tiết vui lòng xem tại tệp tin đính kèm.

FILE_20210506_081720_082021qdsigned.pdf

Videos (show all)

Telephone

Address


25/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 07:30 - 17:00
Tuesday 07:30 - 17:00
Wednesday 07:30 - 17:00
Thursday 07:30 - 17:00
Friday 07:30 - 17:00

Other Government Buildings in Ho Chi Minh City (show all)
Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng TP.HCM Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng TP.HCM
263
Ho Chi Minh City, 084

Trung tâm SMEQ luôn thực hiện chức năng: Thử nghiệm Điện gia dụng, Đo lường các phương tiện đo và An toàn bức xạ, Đào tạo hệ thống chất lượng một cách Chính xác - Khách quan - Kịp thời - Tin cậy.

Bê Đê Dùng Clone Giấu Diếm Gia Đình Bê Đê Dùng Clone Giấu Diếm Gia Đình
69 Hai Bà Trưng - Quận 1 - Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 7000

Bê đê bóng gió nhưng sợ đời xô ngã

UBND Phường Bình Trị Đông A UBND Phường Bình Trị Đông A
162 Mã Lò, Bình Trị Đông A, QUận Bình Tân
Ho Chi Minh City

Trang mạng xã hội chính thức của Ủy ban Nhân dân Phường Bình Trị Đông A cập nhật các thông tin, hoạt động về thủ tục hành chính, cải cách hành chính, chính sách của nhà nước.

Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Khu Phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 71300

Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM | Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh - Công an TP.HCM Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh - Công an TP.HCM
196 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công An Tp Hồ Chí Minh, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.

Vietnam Telexfree Vietnam Telexfree
Ho Chi Minh City

Kiếm thêm thu nhập từ 80 - 400$/tháng với 5 phút online mỗi ngày

Phòng khám đa khoa Tâm Phúc Phòng khám đa khoa Tâm Phúc
331 -333 , Lê Văn Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

Phòng khám Tâm Phúc trân trọng gửi đến Qúy khách lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công !

Photocopy giá rẻ Anh Quân Photocopy giá rẻ Anh Quân
Ho Chi Minh City, 760000

Photocopy giá rẻ từ 160đ/tờ In giá rẻ từ 250đ/tờ

Phòng Cảnh vệ Miền Nam- Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ Phòng Cảnh vệ Miền Nam- Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ
189 Cong Quynh - Nguyen Cu Trinh
Ho Chi Minh City, 700000

K01- BCA là cơ quan bảo vệ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, bảo vệ các khu vực làm việc, các hoạt động, hội nghị của Đảng, Nhà nước VN.

English Near You English Near You
393 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Chuyên Luyện thi chuyển cấp 2, và LTDH Tiếng Anh. TOEIC 550-700+ Anh Văn Giao Tiếp

Immigration Services Immigration Services
591/10 Tran Hung Dao St, Ward Cau Kho, Dist 1
Ho Chi Minh City, 700000

Immigration Services is not a website of any law firm or affilated with Immigration Department.

Văn phòng Thừa phát lại quận 10 Văn phòng Thừa phát lại quận 10
ĐƯỜNG Điện Biên Phủ
Ho Chi Minh City

chuyên nghiệp - uy tín - trung thực - công bằng