Lotus Group - F&B Jobs

Lotus Group - F&B Jobs

Comments

Chúc mừng tất cả các n hàng của chúng ta đã đ ạt được thành tích đáng tự h ào trong tháng 4 này. 👏👏
Hãy cù ng nhau bùng nổ mạnh mẽ h ơn nữa trong thời gian sắp t ới nhé!!! 🥰🥰
[BẢN TIN TUYỂN DỤNG TUẦN 2 THÁ NG 5 - LOTUS GROUP]
"𝑮𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛ ̀𝒊 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒗𝒂̀𝒏 𝒄𝒂́𝒎 𝒅𝒐̂̃
𝑵𝒆̂́𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒃𝒆̂ ́𝒏 đ𝒐̂̃ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒗𝒆̂̀ đ𝒂̂𝒚 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑺𝒆𝒏..."🙆‍♀️
---------------------------------------------------------
V
Lotus Holdings trực thuộc Lotus Gro up với lĩnh vực hoạt động chí nh là khối nhà hàng với m ột số thương hiệu nổi tiếng đ ến từ Nhật Bản như: Marukame Ud on, Coco Ichibanya, Ussina, Ushi Mania, Yoshino ya, Conservo, và MOS Burger.
Và hiện n ay, V Lotus đang chiêu mộ nh ân tài tham gia vào ngôi n chung với các vị trí sau:
❣️ 𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈
🔥 Deputy Training Manager
🔥
Product Development Manager
🔥 HRBP Manager
🔥 C RM & Partnership Executive
🔥 Backend Developer
🔥 Chuy ên viên Kế toán Doanh thu
🔥 Th ực tập sinh Kế toán
🔥 Nhân vi ên Thiết kế - Giám sát
🔥 Chuy ên viên Truyền thông Nội bộ
🔥 Chuy ên viên Tuyển dụng
🔥 Hành chính Lễ tân
🔥
TTS C&B
🔥 Nhân viên Call Cent er

❣️𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 (𝑭𝒖𝒍𝒍-𝒕𝒊𝒎𝒆/ 𝑷𝒂𝒓𝒕-𝒕𝒊𝒎𝒆)
🔥
Nhân viên Phục vụ
🔥 Nhân vi ên Bếp

Để ứng tuyển, các bạn h ãy thực hiện như sau:
📩 Khối v ăn phòng
Gửi CV qua email : [email protected]
Hoặc ứ ng tuyển tại website: https://lotusgroup.com.vn/tuyen-dung/
📩 Khối n hàng
Ứng tuyển ngay qua link: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup

#LotusGroup #MarukameUd on #CocoIchibanya #Yoshinoya #Conservo #Ussina #UshiMania #MOSburger
-------------------------------------------------
𝐓𝐢 ̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐭𝐚̣𝐢
🌐
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://lotusgroup.com.vn/
🔹 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨 𝐮𝐩: https://www.linkedin.com/company/lotus-groupvn/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐬: https://www.facebook.com/lotusgroupcareers/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 – 𝐅&𝐁 𝐉𝐨𝐛𝐬: https://www.facebook.com/vlotusholdings/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐠𝐞 𝐁𝐚́𝐨 𝐂𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐞𝐧: https://www.facebook.com/baocanhsen
🎬 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCF_910mCfxJ1niG0bRID6Fw
🎭 𝐓𝐢𝐤𝐭 𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/@tuyendungvlotus
[BẢN TIN TUYỂN DỤNG TUẦN 1 THÁ NG 5 - LOTUS GROUP]
"𝑵𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒌𝒊𝒂 𝒕𝒓𝒂 ̆𝒎 𝒏𝒈𝒂̉ 𝒍𝒐̂́𝒊 𝒗𝒆̂̀,
𝑵𝒆̂́𝒖 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒂𝒊 đ𝒐 ́𝒏 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒗𝒆̂̀ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝑺𝒆𝒏..."🏡
----------------------------------------------
V Lot us Holdings trực thuộc Lotus Group v ới lĩnh vực hoạt động chính là kh ối nhà hàng với một số thươ ng hiệu nổi tiếng đến từ Nh ật Bản như: Marukame Udon, Coco Ichiban ya, Ussina, Ushi Mania, Yoshinoya, Conservo, và M OS Burger.
Và hiện nay, V Lotus đa ng chiêu mộ nhân tài tham g ia vào ngôi nhà chung với c ác vị trí sau:
❣️ 𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈
🔥
Deputy Training Manager
🔥 CRM & Partnersh ip Executive
🔥 Admin Marketing
🔥 Backend Developer
🔥 Nh ân viên Kế toán Doanh thu
🔥 Th ực tập sinh Kế toán
🔥 Nhân vi ên Call Center
🔥 Nhân viên Thiết kế - Gi ám sát
🔥 Thực tập sinh C&B
🔥 Chuy ên viên Đào tạo

❣️𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒉𝒂̀ 𝒏𝒈 (𝑭𝒖𝒍𝒍-𝒕𝒊𝒎𝒆/ 𝑷𝒂𝒓𝒕-𝒕𝒊𝒎𝒆)
🔥 Nhân viên Phục vụ
🔥
Nhân viên Bếp

Để ứng tuyển, c ác bạn hãy thực hiện như sau:
📩
Khối văn phòng
Gửi CV qua ema il : [email protected]
Hoặc ứng tuyển tại websi te: https://lotusgroup.com.vn/tuyen-dung/
📩 Khối nhà hàng
Ứng tuyển ng ay qua link: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup

#LotusGroup #MarukameUdon #CocoIchibanya #Yoshino ya #Conservo #Ussina #UshiMania #MOSburger
-------------------------------------------------
𝐓𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞 ̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐭𝐚̣𝐢
🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://lotusgroup.com.vn/
🔹 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩: https://www.linkedin.com/company/lotus-groupvn/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨 𝐮𝐩 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐬: https://www.facebook.com/lotusgroupcareers/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 – 𝐅 &𝐁 𝐉𝐨𝐛𝐬: https://www.facebook.com/vlotusholdings/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐁𝐚́𝐨 𝐂𝐚́𝐧𝐡 𝐒 𝐞𝐧: https://www.facebook.com/baocanhsen
🎬 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCF_910mCfxJ1niG0bRID6Fw
🎭 𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/@tuyendungvlotus
Mọi người cùng chờ đón x em workshop lần này của CLB sẽ ma ng đến điều gì thú vị n ha 🥳🥳
Mời mọi người nghe qua c âu chuyện truyền cảm hứng, đầy ý ngh ĩa mà nhân vật của tuần đã ma ng đến. Chúc mọi người có m ột ngày làm việc thật vui vẻ, tràn đầy năng lượng nhé!!!
[BẢN TIN TUYỂN DỤNG TUẦN 3 THÁ NG 4 - LOTUS GROUP]
🌧𝑻𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒕𝒓𝒐̛ ̀𝒊 đ𝒐̂̉ 𝒄𝒐̛𝒏 𝒎𝒖̛𝒂
𝑺𝒆𝒏 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̂ ́𝒕 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒂𝒑𝒑𝒍𝒚 𝒉𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒖̛𝒂... ... 🤔
-----------------------------------------------
V Lotus Holdings trực thuộc Lot us Group với lĩnh vực hoạt độ ng chính là khối nhà hàng v ới một số thương hiệu nổi tiế ng đến từ Nhật Bản như: Maruka me Udon, Coco Ichibanya, Ussina, Ushi Man ia, Yoshinoya, Conservo, và MOS Burger.
Và hi ện nay, V Lotus đang chiêu mộ nh ân tài tham gia vào ngôi n chung với các vị trí sau:
❣️ 𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈
🔥 Deputy Training Manager
🔥
Backend Developer
🔥 CRM and Partnership Executi ve
🔥 Admin Marketing
🔥 Chuyên viên Truy ền thông nội bộ
🔥 Nhân viên Truy ền thông nội bộ
🔥 Graphic/ Motion Design
🔥
Nhân viên Kế toán Doanh thu
🔥
Thực tập sinh Kế toán
🔥 Nh ân viên Call Center
🔥 Nhân viên Thi ết kế - Giám sát
❣️𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒉𝒂̀ 𝒏𝒈 (𝑭𝒖𝒍𝒍-𝒕𝒊𝒎𝒆/ 𝑷𝒂𝒓𝒕-𝒕𝒊𝒎𝒆)
🔥 Nhân viên Phục vụ
🔥
Nhân viên Bếp

Để ứng tuyển, c ác bạn hãy thực hiện như sau:
📩
Khối văn phòng
Gửi CV qua ema il : [email protected]
Hoặc ứng tuyển tại websi te: https://lotusgroup.com.vn/tuyen-dung/
📩 Khối nhà hàng
Ứng tuyển ng ay qua link: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup

#LotusGroup #MarukameUdon #CocoIchibanya #Yoshino ya #Conservo #Ussina #UshiMania #MOSburger
-------------------------------------------------
𝐓𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞 ̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐭𝐚̣𝐢
🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://lotusgroup.com.vn/
🔹 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩: https://www.linkedin.com/company/lotus-groupvn/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨 𝐮𝐩 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐬: https://www.facebook.com/lotusgroupcareers/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 – 𝐅 &𝐁 𝐉𝐨𝐛𝐬: https://www.facebook.com/vlotusholdings/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐁𝐚́𝐨 𝐂𝐚́𝐧𝐡 𝐒 𝐞𝐧: https://www.facebook.com/baocanhsen
🎬 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCF_910mCfxJ1niG0bRID6Fw
🎭 𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/@tuyendungvlotus
[BẢN TIN TUYỂN DỤNG TUẦN 3 THÁ NG 4 - LOTUS GROUP]
𝑁ℎ𝑖̀𝑛 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖 ̀𝑛 𝑡𝑎̂𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝐵𝑎̉𝑛 𝑡 𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑆𝑒𝑛 𝑣𝑎̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̂𝑦 ... 😆😆😆
-----------------------------------------------
V Lotus Holdings trực thuộc Lot us Group với lĩnh vực hoạt độ ng chính là khối nhà hàng v ới một số thương hiệu nổi tiế ng đến từ Nhật Bản như: Maruka me Udon, Coco Ichibanya, Ussina, Ushi Man ia, Yoshinoya, Conservo, và MOS Burger.
Và hi ện nay, V Lotus đang chiêu mộ nh ân tài tham gia vào ngôi n chung với các vị trí sau:
❣️ 𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈
🔥 Deputy Training Manager
🔥
Backend Developer
🔥 CRM and Partnership Executi ve
🔥 Admin Marketing
🔥 Chuyên viên Kế to án Doanh thu
🔥 Nhân viên Kế to án Doanh thu
🔥 Thực tập sinh Kế toán
🔥
Thực tập sinh C&B
🔥 Nhân vi ên Thiết kế - Giám sát
❣️𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒏𝒉 𝒂̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 (𝑭𝒖𝒍𝒍-𝒕𝒊𝒎𝒆/ 𝑷𝒂𝒓𝒕-𝒕𝒊𝒎𝒆)
🔥 Nhân viên Ph ục vụ
🔥 Nhân viên Bếp

Để ứng tuy ển, các bạn hãy thực hiện n sau:
📩 Khối văn phòng
Gửi CV q ua email : [email protected]
Hoặc ứng tuyển t ại website: https://lotusgroup.com.vn/tuyen-dung/
📩 Khối nhà hàng
Ứng tuy ển ngay qua link: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup

#LotusGroup #MarukameUdon #CocoIchiban ya #Yoshinoya #Conservo #Ussina #UshiMania #MOSburger
-------------------------------------------------
𝐓𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂ ̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐭𝐚̣𝐢
🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢 𝐭𝐞: https://lotusgroup.com.vn/
🔹 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩: https://www.linkedin.com/company/lotus-groupvn/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐬: https://www.facebook.com/lotusgroupcareers/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩 𝐚𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 – 𝐅&𝐁 𝐉𝐨𝐛𝐬: https://www.facebook.com/vlotusholdings/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐠𝐞 𝐁𝐚́𝐨 𝐂𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐞𝐧: https://www.facebook.com/baocanhsen
🎬 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCF_910mCfxJ1niG0bRID6Fw
🎭 𝐓𝐢𝐤𝐭 𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/@tuyendungvlotus
"𝑁𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̃
𝑀𝑢 ̛𝑎 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑜̂
𝑇𝑖̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣ ̂𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑐𝑜́
𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑆 𝑒𝑛 𝑙𝑜"🥰
"𝐍𝐇𝐀̀ 𝐒𝐄𝐍" đang tuyển các vị t rí: 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐁𝐄̂́𝐏 – 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐕𝐔̣ 𝐍𝐇 𝐀̀ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆
𝐊𝐇𝐔 𝐕𝐔̛̣𝐂: 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
👉Ứ NG TUYỂN TẠI: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup
- Không yêu c ầu kinh nghiệm
- Môi trường l àm việc bao vui - Voucher đi ăn c ực đã
- 𝐋𝐄̂̃ 𝟑𝟎/𝟒, 𝟏/𝟓 𝐋𝐔̛𝐎̛ 𝐍𝐆 𝐱 𝟑𝟎𝟎%
🔸Thời gian làm việc #fulltimelinhhoạ t
-
Ca sáng: 8h00 - 16h00
- Ca t ối : 14h30 – 22h3 0
-
Full-time linh hoạt 3 ca fu ll sáng+3 ca full tối/ tuần ho ặc đăng ký theo lịch học
𝑮𝒊𝒂 𝒏𝒉𝒂̣ ̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̀ 𝑺𝒆𝒏 𝒄𝒐́ 𝒈ì 𝒎𝒂̀ 𝒉 𝒐𝒕 𝒗𝒂̣̂𝒚: 🤔🤔🤔
📍 Combo thưởng x ịn xò: Thưởng tay nghề, thưởng hi ệu quả công việc, thưởng doanh t hu hàng tháng. Đã thế lại c òn thưởng/quà tặng vào các dịp Lễ, Tết nữa chứ.
📍 Chế độ ph úc lợi siêu khủng: được mua và sử dụ ng các sản phẩm, dịch vụ ch ất lượng Nhật Bản trong tập đo àn với giá siêu ưu đãi.
📍 Lễ 30 /4, 1/5 lương x3, Tết lươ ng x4 lên tới 92k/giờ
📍 Thưở ng tết tháng lương 13, thưởng th âm niên, teambuilding,tham gia các hoạt độ ng công ty tổ chức
📍 Cơ h ội thăng tiến và được đào t ạo phát triển rõ ràng, Xét tă ng lương theo lộ trình và hi ệu quả công việc
----------------------------
☎️HOTLINE HỖ TRỢ: Bộ ph ận Tuyển dụng – 0587.305.551 (Ms Vy) – 0815.829.720 (Ms Thảo)
#Lotusgroup #MarukameUdon #CocoIchiban ya #Yoshinoya #Ussina #UshiMania #Conservo #nhahang #b ep #phucvu #fulltime
𝑪𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑷𝒉𝒐̀ 𝒏𝒈 𝒐̛𝒊!!!!
𝑴𝑨𝑹𝑼𝑲𝑨𝑴𝑬 𝑼𝑫𝑶𝑵 đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̛̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂 ̣𝒏 𝒈𝒊𝒂 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒂̀𝒐 đ𝒂̣𝒊 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀ 𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒐́ 🥰🥰🥰
-------------------------
𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣ 𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄/ 𝐏𝐀𝐑𝐓-𝐓𝐈 𝐌𝐄
Job nóng bỏng tay, app ly ngay tại: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup
📍 Đ𝐢 ̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜:
Hà Nội
- TTTM Vinc om Metropolis, Ba Đình
- TTTM Vincom Ph ạm Ngọc Thạch, Đống Đa
- TTTM AE ON Mall Hà Đông
Hải Phòng
- TTTM AE ON Mall Lê Chân
💲 𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩:
Part ti me: 23.000 - 26.000 VND/GIỜ
Full time: Từ 6.000.0 00 VND đến 7.000.000 VND/tháng
⏰ 𝐊𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨 ̛̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: Xoay ca linh động
Fu ll time:
08h00 -16h00
14h30 - 22h30
Pa rt time:
10h00 - 14h00
18h00 - 22h00
Ho ặc theo sự sắp xếp của qu ản lý nhà hàng.
📍 𝐆𝐢𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐍𝐡 𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀ 𝐡𝐨𝐭 𝐯𝐚̣ ̂𝐲:
👉Combo thưởng xịn xò: Thưởng tay nghề, thưởng hiệu q uả công việc, thưởng doanh thu hà ng tháng. Đã thế lại còn thưởng/q tặng vào các dịp Lễ, T ết nữa chứ.
👉Chế độ phúc l ợi siêu khủng: được mua và sử dụ ng các sản phẩm, dịch vụ ch ất lượng Nhật Bản trong tập đo àn với giá siêu ưu đãi.
👉Lễ 30 /4, 1/5 lương x3, Tết lươ ng x4 lên tới 92k/giờ
👉Cơ hội thă ng tiến và được đào tạo ph át triển rõ ràng.
------------------------------------
#LotusGroup #VLotusHoldings
#HaNoi
#VincomPhamNgocThach #VincomLieuGiai #AEONmallHaDong
#MarukameUdon
#tuyendung
#nhanviennhaha ng

Kênh thông tin việc làm dà nh cho các ứng viên yêu thí ch lĩnh vực F&B nói chung và ẩm th ực Nhật Bản nói riêng. V Lot us Holdings là đơn vị quản lý c ác chuỗi Nhà hàng Số Một Nh ật Bản thuộc Lotus Group – T ập đoàn Thực phẩm Hoa Sen.

Hiện nay, chúng tôi đang sở h ữu những chuỗi Nhà hàng “chuẩn vị Nhậ t” như Marukame Udon & Tempura, Co co Ichibanya, Meiwa Hokkaido, Ussina, Royce Chocola te, Kitchen Japan, Chiyoda Shushi với t ốc độ phát triển nhanh chóng tr ên khắp toàn quốc. Niềm tự h ào lớn nhất của V Lotus Holdin gs chính là đã mang đến nhữ ng sản phẩm và dịch vụ ch ất lượng, đảm bảo sức khỏe c ho thực khách, nhận được niềm t in yêu từ

Operating as usual

10/05/2022

Chúc mừng tất cả các n hàng của chúng ta đã đ ạt được thành tích đáng tự h ào trong tháng 4 này. 👏👏
Hãy cù ng nhau bùng nổ mạnh mẽ h ơn nữa trong thời gian sắp t ới nhé!!! 🥰🥰

Photos from Lotus Group - F &B Jobs's post 09/05/2022

[BẢN TIN TUYỂN DỤNG TUẦN 2 THÁ NG 5 - LOTUS GROUP]
"𝑮𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛ ̀𝒊 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒗𝒂̀𝒏 𝒄𝒂́𝒎 𝒅𝒐̂̃
𝑵𝒆̂́𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒃𝒆̂ ́𝒏 đ𝒐̂̃ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒗𝒆̂̀ đ𝒂̂𝒚 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑺𝒆𝒏..."🙆‍♀️
---------------------------------------------------------
V
Lotus Holdings trực thuộc Lotus Gro up với lĩnh vực hoạt động chí nh là khối nhà hàng với m ột số thương hiệu nổi tiếng đ ến từ Nhật Bản như: Marukame Ud on, Coco Ichibanya, Ussina, Ushi Mania, Yoshino ya, Conservo, và MOS Burger.
Và hiện n ay, V Lotus đang chiêu mộ nh ân tài tham gia vào ngôi n chung với các vị trí sau:
❣️ 𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈
🔥 Deputy Training Manager
🔥
Product Development Manager
🔥 HRBP Manager
🔥 C RM & Partnership Executive
🔥 Backend Developer
🔥 Chuy ên viên Kế toán Doanh thu
🔥 Th ực tập sinh Kế toán
🔥 Nhân vi ên Thiết kế - Giám sát
🔥 Chuy ên viên Truyền thông Nội bộ
🔥 Chuy ên viên Tuyển dụng
🔥 Hành chính Lễ tân
🔥
TTS C&B
🔥 Nhân viên Call Cent er

❣️𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 (𝑭𝒖𝒍𝒍-𝒕𝒊𝒎𝒆/ 𝑷𝒂𝒓𝒕-𝒕𝒊𝒎𝒆)
🔥
Nhân viên Phục vụ
🔥 Nhân vi ên Bếp

Để ứng tuyển, các bạn h ãy thực hiện như sau:
📩 Khối v ăn phòng
Gửi CV qua email : [email protected]
Hoặc ứ ng tuyển tại website: https://lotusgroup.com.vn/tuyen-dung/
📩 Khối n hàng
Ứng tuyển ngay qua link: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup


-------------------------------------------------
𝐓𝐢 ̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐭𝐚̣𝐢
🌐
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://lotusgroup.com.vn/
🔹 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨 𝐮𝐩: https://www.linkedin.com/company/lotus-groupvn/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐬: https://www.facebook.com/lotusgroupcareers/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 – 𝐅&𝐁 𝐉𝐨𝐛𝐬: https://www.facebook.com/vlotusholdings/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐠𝐞 𝐁𝐚́𝐨 𝐂𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐞𝐧: https://www.facebook.com/baocanhsen
🎬 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCF_910mCfxJ1niG0bRID6Fw
🎭 𝐓𝐢𝐤𝐭 𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/@tuyendungvlotus

Photos from Lotus Group - F &B Jobs's post 29/04/2022

[BẢN TIN TUYỂN DỤNG TUẦN 1 THÁ NG 5 - LOTUS GROUP]
"𝑵𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒌𝒊𝒂 𝒕𝒓𝒂 ̆𝒎 𝒏𝒈𝒂̉ 𝒍𝒐̂́𝒊 𝒗𝒆̂̀,
𝑵𝒆̂́𝒖 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒂𝒊 đ𝒐 ́𝒏 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒗𝒆̂̀ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝑺𝒆𝒏..."🏡
----------------------------------------------
V Lot us Holdings trực thuộc Lotus Group v ới lĩnh vực hoạt động chính là kh ối nhà hàng với một số thươ ng hiệu nổi tiếng đến từ Nh ật Bản như: Marukame Udon, Coco Ichiban ya, Ussina, Ushi Mania, Yoshinoya, Conservo, và M OS Burger.
Và hiện nay, V Lotus đa ng chiêu mộ nhân tài tham g ia vào ngôi nhà chung với c ác vị trí sau:
❣️ 𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈
🔥
Deputy Training Manager
🔥 CRM & Partnersh ip Executive
🔥 Admin Marketing
🔥 Backend Developer
🔥 Nh ân viên Kế toán Doanh thu
🔥 Th ực tập sinh Kế toán
🔥 Nhân vi ên Call Center
🔥 Nhân viên Thiết kế - Gi ám sát
🔥 Thực tập sinh C&B
🔥 Chuy ên viên Đào tạo

❣️𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒉𝒂̀ 𝒏𝒈 (𝑭𝒖𝒍𝒍-𝒕𝒊𝒎𝒆/ 𝑷𝒂𝒓𝒕-𝒕𝒊𝒎𝒆)
🔥 Nhân viên Phục vụ
🔥
Nhân viên Bếp

Để ứng tuyển, c ác bạn hãy thực hiện như sau:
📩
Khối văn phòng
Gửi CV qua ema il : [email protected]
Hoặc ứng tuyển tại websi te: https://lotusgroup.com.vn/tuyen-dung/
📩 Khối nhà hàng
Ứng tuyển ng ay qua link: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup


-------------------------------------------------
𝐓𝐢 ̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐭𝐚̣𝐢
🌐
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://lotusgroup.com.vn/
🔹 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨 𝐮𝐩: https://www.linkedin.com/company/lotus-groupvn/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐬: https://www.facebook.com/lotusgroupcareers/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 – 𝐅&𝐁 𝐉𝐨𝐛𝐬: https://www.facebook.com/vlotusholdings/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐠𝐞 𝐁𝐚́𝐨 𝐂𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐞𝐧: https://www.facebook.com/baocanhsen
🎬 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCF_910mCfxJ1niG0bRID6Fw
🎭 𝐓𝐢𝐤𝐭 𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/@tuyendungvlotus

29/04/2022

Mọi người cùng chờ đón x em workshop lần này của CLB sẽ ma ng đến điều gì thú vị n ha 🥳🥳

27/04/2022

Mời mọi người nghe qua c âu chuyện truyền cảm hứng, đầy ý ngh ĩa mà nhân vật của tuần đã ma ng đến. Chúc mọi người có m ột ngày làm việc thật vui vẻ, tràn đầy năng lượng nhé!!!

Photos from Lotus Group - F &B Jobs's post 25/04/2022

[BẢN TIN TUYỂN DỤNG TUẦN 3 THÁ NG 4 - LOTUS GROUP]
🌧𝑻𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒕𝒓𝒐̛ ̀𝒊 đ𝒐̂̉ 𝒄𝒐̛𝒏 𝒎𝒖̛𝒂
𝑺𝒆𝒏 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̂ ́𝒕 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒂𝒑𝒑𝒍𝒚 𝒉𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒖̛𝒂... ... 🤔
-----------------------------------------------
V Lotus Holdings trực thuộc Lot us Group với lĩnh vực hoạt độ ng chính là khối nhà hàng v ới một số thương hiệu nổi tiế ng đến từ Nhật Bản như: Maruka me Udon, Coco Ichibanya, Ussina, Ushi Man ia, Yoshinoya, Conservo, và MOS Burger.
Và hi ện nay, V Lotus đang chiêu mộ nh ân tài tham gia vào ngôi n chung với các vị trí sau:
❣️ 𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈
🔥 Deputy Training Manager
🔥
Backend Developer
🔥 CRM and Partnership Executi ve
🔥 Admin Marketing
🔥 Chuyên viên Truy ền thông nội bộ
🔥 Nhân viên Truy ền thông nội bộ
🔥 Graphic/ Motion Design
🔥
Nhân viên Kế toán Doanh thu
🔥
Thực tập sinh Kế toán
🔥 Nh ân viên Call Center
🔥 Nhân viên Thi ết kế - Giám sát
❣️𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒉𝒂̀ 𝒏𝒈 (𝑭𝒖𝒍𝒍-𝒕𝒊𝒎𝒆/ 𝑷𝒂𝒓𝒕-𝒕𝒊𝒎𝒆)
🔥 Nhân viên Phục vụ
🔥
Nhân viên Bếp

Để ứng tuyển, c ác bạn hãy thực hiện như sau:
📩
Khối văn phòng
Gửi CV qua ema il : [email protected]
Hoặc ứng tuyển tại websi te: https://lotusgroup.com.vn/tuyen-dung/
📩 Khối nhà hàng
Ứng tuyển ng ay qua link: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup


-------------------------------------------------
𝐓𝐢 ̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐭𝐚̣𝐢
🌐
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://lotusgroup.com.vn/
🔹 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨 𝐮𝐩: https://www.linkedin.com/company/lotus-groupvn/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐬: https://www.facebook.com/lotusgroupcareers/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩 𝐚𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 – 𝐅&𝐁 𝐉𝐨𝐛𝐬: https://www.facebook.com/vlotusholdings/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐠𝐞 𝐁𝐚́𝐨 𝐂𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐞𝐧: https://www.facebook.com/baocanhsen
🎬 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCF_910mCfxJ1niG0bRID6Fw
🎭 𝐓𝐢𝐤𝐭 𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/@tuyendungvlotus

Photos from Lotus Group - F &B Jobs's post 21/04/2022

[BẢN TIN TUYỂN DỤNG TUẦN 3 THÁ NG 4 - LOTUS GROUP]
𝑁ℎ𝑖̀𝑛 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖 ̀𝑛 𝑡𝑎̂𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝐵𝑎̉𝑛 𝑡 𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑆𝑒𝑛 𝑣𝑎̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̂𝑦 ... 😆😆😆
-----------------------------------------------
V Lotus Holdings trực thuộc Lot us Group với lĩnh vực hoạt độ ng chính là khối nhà hàng v ới một số thương hiệu nổi tiế ng đến từ Nhật Bản như: Maruka me Udon, Coco Ichibanya, Ussina, Ushi Man ia, Yoshinoya, Conservo, và MOS Burger.
Và hi ện nay, V Lotus đang chiêu mộ nh ân tài tham gia vào ngôi n chung với các vị trí sau:
❣️ 𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈
🔥 Deputy Training Manager
🔥
Backend Developer
🔥 CRM and Partnership Executi ve
🔥 Admin Marketing
🔥 Chuyên viên Kế to án Doanh thu
🔥 Nhân viên Kế to án Doanh thu
🔥 Thực tập sinh Kế toán
🔥
Thực tập sinh C&B
🔥 Nhân vi ên Thiết kế - Giám sát
❣️𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒏𝒉 𝒂̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 (𝑭𝒖𝒍𝒍-𝒕𝒊𝒎𝒆/ 𝑷𝒂𝒓𝒕-𝒕𝒊𝒎𝒆)
🔥 Nhân viên Ph ục vụ
🔥 Nhân viên Bếp

Để ứng tuy ển, các bạn hãy thực hiện n sau:
📩 Khối văn phòng
Gửi CV q ua email : [email protected]
Hoặc ứng tuyển t ại website: https://lotusgroup.com.vn/tuyen-dung/
📩 Khối nhà hàng
Ứng tuy ển ngay qua link: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup


-------------------------------------------------
𝐓𝐢 ̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐭𝐚̣𝐢
🌐
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://lotusgroup.com.vn/
🔹 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨 𝐮𝐩: https://www.linkedin.com/company/lotus-groupvn/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐬: https://www.facebook.com/lotusgroupcareers/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩 𝐚𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 – 𝐅&𝐁 𝐉𝐨𝐛𝐬: https://www.facebook.com/vlotusholdings/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐠𝐞 𝐁𝐚́𝐨 𝐂𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐞𝐧: https://www.facebook.com/baocanhsen
🎬 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCF_910mCfxJ1niG0bRID6Fw
🎭 𝐓𝐢𝐤𝐭 𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/@tuyendungvlotus

21/04/2022

"𝑁𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̃
𝑀𝑢 ̛𝑎 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑜̂
𝑇𝑖̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣ ̂𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑐𝑜́
𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑆 𝑒𝑛 𝑙𝑜"🥰
"𝐍𝐇𝐀̀ 𝐒𝐄𝐍" đang tuyển các vị t rí: 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐁𝐄̂́𝐏 – 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐕𝐔̣ 𝐍𝐇 𝐀̀ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆
𝐊𝐇𝐔 𝐕𝐔̛̣𝐂: 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
👉Ứ NG TUYỂN TẠI: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup
- Không yêu c ầu kinh nghiệm
- Môi trường l àm việc bao vui - Voucher đi ăn c ực đã
- 𝐋𝐄̂̃ 𝟑𝟎/𝟒, 𝟏/𝟓 𝐋𝐔̛𝐎̛ 𝐍𝐆 𝐱 𝟑𝟎𝟎%
🔸Thời gian làm việc
- Ca sá ng: 8h00 - 16h00
- Ca tối : 14h 30 – 22h30
- Full-time linh hoạt 3 ca fu ll sáng+3 ca full tối/ tuần ho ặc đăng ký theo lịch học
𝑮𝒊𝒂 𝒏𝒉𝒂̣ ̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̀ 𝑺𝒆𝒏 𝒄𝒐́ 𝒈ì 𝒎𝒂̀ 𝒉 𝒐𝒕 𝒗𝒂̣̂𝒚: 🤔🤔🤔
📍 Combo thưởng x ịn xò: Thưởng tay nghề, thưởng hi ệu quả công việc, thưởng doanh t hu hàng tháng. Đã thế lại c òn thưởng/quà tặng vào các dịp Lễ, Tết nữa chứ.
📍 Chế độ ph úc lợi siêu khủng: được mua và sử dụ ng các sản phẩm, dịch vụ ch ất lượng Nhật Bản trong tập đo àn với giá siêu ưu đãi.
📍 Lễ 30 /4, 1/5 lương x3, Tết lươ ng x4 lên tới 92k/giờ
📍 Thưở ng tết tháng lương 13, thưởng th âm niên, teambuilding,tham gia các hoạt độ ng công ty tổ chức
📍 Cơ h ội thăng tiến và được đào t ạo phát triển rõ ràng, Xét tă ng lương theo lộ trình và hi ệu quả công việc
----------------------------
☎️HOTLINE HỖ TRỢ: Bộ ph ận Tuyển dụng – 0587.305.551 (Ms Vy) – 0815.829.720 (Ms Thảo)

21/04/2022

𝑪𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊, 𝑯𝒂̉𝒊 𝑷𝒉𝒐̀ 𝒏𝒈 𝒐̛𝒊!!!!
𝑴𝑨𝑹𝑼𝑲𝑨𝑴𝑬 𝑼𝑫𝑶𝑵 đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̛̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂 ̣𝒏 𝒈𝒊𝒂 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒂̀𝒐 đ𝒂̣𝒊 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀ 𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒐́ 🥰🥰🥰
-------------------------
𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣ 𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄/ 𝐏𝐀𝐑𝐓-𝐓𝐈 𝐌𝐄
Job nóng bỏng tay, app ly ngay tại: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup
📍 Đ𝐢 ̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜:
Hà Nội
- TTTM Vinc om Metropolis, Ba Đình
- TTTM Vincom Ph ạm Ngọc Thạch, Đống Đa
- TTTM AE ON Mall Hà Đông
Hải Phòng
- TTTM AE ON Mall Lê Chân
💲 𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩:
Part ti me: 23.000 - 26.000 VND/GIỜ
Full time: Từ 6.000.0 00 VND đến 7.000.000 VND/tháng
⏰ 𝐊𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨 ̛̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: Xoay ca linh động
Fu ll time:
08h00 -16h00
14h30 - 22h30
Pa rt time:
10h00 - 14h00
18h00 - 22h00
Ho ặc theo sự sắp xếp của qu ản lý nhà hàng.
📍 𝐆𝐢𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐍𝐡 𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀ 𝐡𝐨𝐭 𝐯𝐚̣ ̂𝐲:
👉Combo thưởng xịn xò: Thưởng tay nghề, thưởng hiệu q uả công việc, thưởng doanh thu hà ng tháng. Đã thế lại còn thưởng/q tặng vào các dịp Lễ, T ết nữa chứ.
👉Chế độ phúc l ợi siêu khủng: được mua và sử dụ ng các sản phẩm, dịch vụ ch ất lượng Nhật Bản trong tập đo àn với giá siêu ưu đãi.
👉Lễ 30 /4, 1/5 lương x3, Tết lươ ng x4 lên tới 92k/giờ
👉Cơ hội thă ng tiến và được đào tạo ph át triển rõ ràng.
------------------------------------

Photos from Lotus Group - F &B Jobs's post 14/04/2022

[BẢN TIN TUYỂN DỤNG TUẦN 2 THÁ NG 4 - LOTUS GROUP]
Thì ra... m ùa xuân... hoa nở... là vì ứ ng viênnnn😆😆😆
-----------------------------------------------
V Lotus Holdings trực thuộc Lot us Group với lĩnh vực hoạt độ ng chính là khối nhà hàng v ới một số thương hiệu nổi tiế ng đến từ Nhật Bản như: Maruka me Udon, Coco Ichibanya, Ussina, Ushi Man ia, Yoshinoya, Conservo, và MOS Burger.
Và hi ện nay, V Lotus đang chiêu mộ nh ân tài tham gia vào ngôi n chung với các vị trí sau:
❣️ Khối văn phòng:
🔥 Backend Developer
- C RM and Partnership Executive
- Admin Marketing
- Chuy ên viên Kế toán Doanh thu
- Nh ân viên Kế toán Doanh thu
- Th ực tập sinh Kế toán
- Chuyên vi ên C&B
- Thực tập sinh C&B
- Nh ân viên Thiết kế - Giám sát
❣️ Khối nhà hàng: (Full time/ pa rt time)
🔥 Nhân viên Phục vụ
🔥 Nh ân viên Bếp

Để ứng tuyển, các b ạn hãy thực hiện như sau:
📩 Kh ối văn phòng
Gửi CV qua email : [email protected]
Hoặc ứ ng tuyển tại website: https://lotusgroup.com.vn/tuyen-dung/
📩 Khối n hàng
Ứng tuyển ngay qua link: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup


-------------------------------------------------
𝐓𝐢 ̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐭𝐚̣𝐢
🌐
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://lotusgroup.com.vn/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/vlotusholdingshttps://www.facebook.com/baocanhsen
🎬 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮 𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCF_910mCfxJ1niG0bRID6Fw
🎭 𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/@tuyendungvlotus

Photos from Lotus Group - F &B Jobs's post 05/04/2022

"[BẢN TIN TUYỂN DỤNG TUẦN 1 THÁ NG 4 - LOTUS GROUP]
Cho Sen ord er một lẩu phô mai kim 𝑐 ℎ𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 ""𝑛ℎ 𝑎̀ 𝑆𝑒𝑛"" đ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖😆😆😆
-----------------------------------------------
V Lotus Holdings trực thu ộc Lotus Group với lĩnh vực ho ạt động chính là khối nhà hà ng với một số thương hiệu n ổi tiếng đến từ Nhật Bản n hư: Marukame Udon, Coco Ichibanya, Ussina, Us hi Mania, Yoshinoya, Conservo, và MOS Burger.
hiện nay, V Lotus đang chi êu mộ nhân tài tham gia v ào ngôi nhà chung với các vị t sau:

❣️ Khối văn phòng
🔥 Marketing Executive
🔥
Backend Developer
🔥 Giám sát thiết kế
🔥
Nhân viên bảo trì
🔥 Trưởng nh óm Kế toán Doanh thu
🔥 Thực t ập sinh kế toán

❣️ Khối nhà hà ng: (Full time/ part time)
🔥 Nhân vi ên Phục vụ
🔥 Nhân viên Bếp

Để ứ ng tuyển, các bạn hãy thực hi ện như sau:
📩 Khối văn phòng
Gửi CV q ua email : [email protected]
Hoặc ứng tuyển t ại website: https://lotusgroup.com.vn/tuyen-dung/
📩 Khối nhà hàng
Ứng tuy ển ngay qua link: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup


-------------------------------------------------
𝐓𝐢 ̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐒𝐞𝐧 𝐭𝐚̣𝐢
🌐
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://lotusgroup.com.vn/
💙 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/vlotusholdingshttps://www.facebook.com/baocanhsen
🎬 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮 𝐛𝐞: https://www.youtube.com/channel/UCF_910mCfxJ1niG0bRID6Fw
🎭 𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/@tuyendungvlotus

01/04/2022

[KHỐI NHÀ HÀNG MIỀN BẮC]
❣ " mình quá thích Udon rồi
Phải l àm sao phải làm sao…" 🤔
Ph ải apply ngay vị trí Nhân vi ên Nhà hàng của Marukame Udon th ôi chứ saooo 🤗
-------------------------
LOTUS GROUP TUY ỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG FULL-TI ME/ PART-TIME CHO NHÀ HÀNG MARUKAME UDON
🏢
Địa điểm làm việc:
Hà Nội
TTTM Vinc om Metropolis, Ba Đình
TTTM Vincom Phạm Ng ọc Thạch, Đống Đa
TTTM AEON Mall Hà Đông
H ải Phòng
TTTM AEON Mall Lê Chân
💰 T hu nhập:
Part time: 23.000 - 26.000 VND/GIỜ
Fu ll time: Từ 6.000.000 VND đến 7.000.0 00 VND/tháng
🕑Khung giờ làm việc:
Full time:
🔹 08h 00 -16h00
🔹 14h30 - 22h30
Part time:
🔹10h00 - 14h00
🔹18h 00 - 22h00
Hoặc theo sự sắp x ếp của quản lý nhà hàng.
Gia nh ập Nhà Sen có gì mà h ot vậy: 🏃🏃
🌟 Combo thưởng xịn xò: Thưởng tay nghề, thưởng hiệu q uả công việc, thưởng doanh thu hà ng tháng. Đã thế lại còn thưởng/q tặng vào các dịp Lễ, T ết nữa chứ.
🌟 Chế độ phúc l ợi siêu khủng: được mua và sử dụ ng các sản phẩm, dịch vụ ch ất lượng Nhật Bản trong tập đo àn với giá siêu ưu đãi.
🌟 Cơ h ội thăng tiến và được đào t ạo phát triển rõ ràng.
🔥 Job nó ng bỏng tay, apply ngay tại: https://bit.ly/ungtuyenlotusgroup 💥💥
----------------------------------- -

Lotus Group - F&B Jo bs

Rất nhiều người cho rằng, cơ h ội chỉ đến một lần trong đ ời. Chúng ta luôn chờ và n ắm bắt khi cơ hội đến, th ất vọng khi vụt mất nó. T uy nhiên lại không biết rằng, k hả năng của chúng ta là vô h ạn. Thay vì ngồi chờ, hãy c hủ động tạo ra chính cơ h ội cho chính bản thân chúng ta.

Tại Lotus Group nói chung, V Lot us nói riêng, chúng tôi không nhữ ng luôn mở ra các cơ h ội để bạn có thể gia nh ập công ty mà còn mang đ ến nhiều điều kiện, môi trường l àm việc tốt nhất để bạn có t hể tạo ra chính cơ hội c ho việc thăng tiến và phát tri ển!

Ở đại gia đình V Lot us, bạn sẽ được trải nghiệm và đồ ng hành cùng phát triển với c ác thương hiệu nổi tiếng đến từ đ ất nước “Mặt trời mọc” như:

· Marukame Udon: Thương hiệu mì Ud on Nhật Bản lớn nhất thế gi ới. Với gần 10 chi nhánh tr ên toàn quốc

Videos (show all)

Chào mừng ngày Quốc tế P hụ nữ 08/03/2021
SINH NHẬT SẾP MÂY 25/02/2021
KHAI TRƯƠNG MARUKAME UDON TẠI AE ON MALL LÊ CHÂN
SINH NHẬT Marukame Udon Bình Dươ ng 01/11/2020
Mừng ngày Phụ nữ Việt N am 20/10
𝐃𝐞𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚𝐦𝐞 𝐔𝐝𝐨𝐧 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, B ạn biết không? Vạn vật trở n ên tươi đẹp và tràn đầy s ức sống một cách kỳ lạ! Vì đ â...
𝗛𝗜 𝗖𝗢𝗖𝗢 𝗜𝗖𝗛𝗜𝗕𝗔𝗡𝗬𝗔 - 𝗦𝗜𝗡𝗛 𝗡𝗛𝗔̣ ̂𝗧 𝗩𝗨𝗜 𝗩𝗘̉ 𝗡𝗛𝗘́....!!! 🎉🎉🎉---------------------------------------------------Hai năm tr ôi...
🎏 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝑰𝑵 𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 𝑲𝑯𝑶̂ ́𝑰 𝑽𝑨̆𝑵 𝑷𝑯𝑶̀𝑵𝑮 🎏--------------------------------------------------------------❣️ Các vị ...
Tuyển dụng Marukame Udon - Mi ền Bắc

Category

Services

Catering

Specialties

Breakfast Dinner Drinks Lunch

Price Range

££

Products

Cơ hội việc làm tại N hàng Mì Nhật

Telephone

Address


9A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh,
Ho Chi Minh City
1

Other Recruiters in Ho Chi Minh City (show all)
HR2B / Talent Recruitment JSC HR2B / Talent Recruitment JSC
1st Floor, Thien Son Building, 5 Nguyen Gia Thieu Str., Dist. 3
Ho Chi Minh City, 700000

Payroll / Tính lương Staffing/ Thuê lao động Recruiment/ Tuyển dụng

Việc Làm Content/Design/SEO/Wordpress Việc Làm Content/Design/SEO/Wordpress
Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Chuyên nhận đăng tin tuyển ctv marketing/seo/wp... Giới thiệu chuyên sâu marketing... Tin tức chuyên ngành...

Tuyển dụng nha khoa Tuyển dụng nha khoa
299 Vĩnh ViễnPhường 5, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên tuyển dụng nhân sự cho hệ thống nha khoa, nha khoa ở Tp. HCM, Hà Nội và các thành phố lớn trong và ngoài nước. Email: [email protected]

Topcv - làm việc Topcv - làm việc
Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Tiện Lợi Tuyển Dụng HCM Cửa Hàng Tiện Lợi Tuyển Dụng HCM
Ho Chi Minh City, 700000

ĐÂY LÀ TRANG TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC

Tuyển dụng Novaland Group Tuyển dụng Novaland Group
Tòa Nhà Văn Phòng Novaland, 65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Kênh thông tin tuyển dụng chính thức của Novaland - nhân tố chính trong hệ sinh thái NovaGroup - Thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển Bất động sản tại Việt Nam.

Jutjob Jutjob
Ho Chi Minh City

Nơi kết nối các chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực giúp bạn giải quyết mọi công việc hằng ngày

Ở đâu có JOB, Ở đó có Phương Ở đâu có JOB, Ở đó có Phương
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh City

Nơi tư vấn việc làm trên trời dưới đất cho các bạn ứng viên để tìm thấy được bến đỗ

Tuyển Dụng Việc Làm Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Dụng Việc Làm Thành Phố Hồ Chí Minh
Đường 19,Phường An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

Trang thông tin tuyển dụng việc làm TP HCM Cung cấp việc làm nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh, kế toán, lễ tân, telesale, Trường phòng , giám đốc ...

INN SAIGON TUYỂN DỤNG INN SAIGON TUYỂN DỤNG
115 Hồ Tùng Mậu Phường Bến Nghé Quận 1
Ho Chi Minh City, 7000

CÔNG TY CỔ PHẦN INN SAIGON là đơn vị mạnh trong lĩnh vực F&B. Chúng tôi luôn mong muốn mang tới những sản phẩm chất lượng và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Tuyển Dụng Anmi Tuyển Dụng Anmi
Ho Chi Minh City, 700000

TÌM VIỆC TÌM VIỆC
90 Pasteur,quận1.
Ho Chi Minh City, 700000

Bạn đang tìm kiếm việc làm, bạn muốn làm trong một môi trường năng động, nhiệt huyết và thương yêu nhau như gia đình chúng tôi luôn luôn chào đón các bạn.Một môi trường làm việc trong hạnh phúc.