Luật Sư Đất Đai

Luật Sư Đất Đai

Luật sư chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền thừa kế đất đai, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ

Operating as usual

14/03/2022

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ PHẢI BÁO TRƯỚC BAO LÂU?
http://luatnhanhoa.vn/kien-thuc-phap-luat/525/don-phuong-cham-dut-hop-dong-thue-nha-phai-bao-truoc-bao-lau.html
Mọi yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về pháp lý nhà đất, vui lòng liên hệ với chúng tôi :
CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA
Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TpHCM
Hotline: 0915.27.05.27
Email: [email protected]
Website: luatnhanhoa.vn
Trân trọng!
#Luật_sư_đất_đai
#Tư_vấn_pháp_luật_đất_đai
#Giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai
#Luật_sư_khởi_kiện_tranh_chấp_đất_đai_tại_TPHCM
#Luật_sư_tư_vấn_pháp_lý_nhà_đất
#Tư_vấn_mua_đất_dự_án
#Xin_giấy_phép_xây_dựng
#Có_được_xây_nhà_trên_đất_nông_nghiệp
#Giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai_tại_quận_Thủ_Đức
#Luật_sư_giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai_TPHCM
#Đất_quy_hoạch_có_được_phép_mua_bán_không
#Tư_vấn_tranh_chấp_đất_đai
#Luật_đất_đai_khi_có_tranh_chấp
#Luật_sư_tranh_chấp_đất_đai
#Tranh_chấp_quyền_thừa_kế_đất_đai
#Tranh_chấp_đất_đai_thừa_kế
#Miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#Chuyển_nhượng_dự_án_bất_động_sản
#Thủ_tục_chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất
#Quyền_và_nghĩa_vụ_các_bên_khi_mua_bán_nhà_ở
#Đất_hỗn_hợp_có_được_chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất_không
#Đất_khu_dân_cư_xây_dựng_mới_có_được_xin_phép_xây_dựng_không
#chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất_trái_phép
#Hồ_sơ_miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#trình_tự_thủ_tục_xin_miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#Hủy_giấy_chứng_nhận_quyền_sử_dụng_đất
#hủy_sổ_đỏ
#nhà_ở_xã_hội
#Ghi_nợ_tiền_sử_dụng_đất
#Trích_lục_hồ_sơ_địa_chính
#Đơn_phương_chấm_dứt_hợp_đồng_thuê_nhà

11/03/2022

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CÓ BẮT BUỘC LẬP THÀNH VĂN BẢN KHÔNG?
http://luatnhanhoa.vn/kien-thuc-phap-luat/498/hop-dong-dat-coc-co-bat-buoc-lap-thanh-van-ban-khong.html
Quý khách có nhu cầu tư vấn, giải quyết tranh chấp dân sự vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA
Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM.
Email: [email protected]
Hotline: 0915. 27.05.27
Trân trọng!
#Tư_vấn_hợp_đồng_lao_động
#Tư_vấn_pháp_luật_lao_động
#Giải_quyết_tranh_chấp_lao_động
#Soạn_thảo_hợp_đồng_dân_sự
#Soạn_thảo_hợp_đồng_kinh_doanh_thương_mại
#Rà_soát_hợp_đồng_dân_sự
#Rà_soát_hợp_đồng_kinh_doanh_thương_mại
#Luật_sư_dân_sự
#Tư_vấn_luật_dân_sự
#Dịch_vụ_pháp_lý
#Tranh_chấp_dân_sự
#Giải_quyết_tranh_chấp_dân_sự
#Tranh_chấp_dân_sự_có_yếu_tố_nước_ngoài
#Giải_quyết_tranh_chấp_dân_sự
#Thẩm_quyền_giải_quyết_tranh_chấp_dân_sự
#Khởi_kiện_dân_sự
#Hồ_sơ_khởi_kiện_vụ_án_dân_sự
#Thời_gian_giải_quyêt_tranh_chấp_dân_sự
#Trình_tự_thủ_tục_khởi_kiện_vụ_án_dân_sự
#Bồi_thường_thiệt_hại_do_vi_phạm_hợp_đồng
#Giải_quyết_tranh_chấp_hợp_đồng_tại_TPHCM
Luật

09/03/2022

NGƯỜI Ở NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ UỶ QUYỀN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ Ở VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG?
http://luatnhanhoa.vn/kien-thuc-phap-luat/514/nguoi-o-nuoc-ngoai-co-the-uy-quyen-khai-nhan-di-san-thua-ke-o-viet-nam-duoc-khong.html
Liên hệ luật sư tư vấn chuyên sâu về pháp luật thừa kế và giải quyết tranh chấp thừa kế:
CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA
Hotline: 0915. 27.05.27
Địa chỉ: 02 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM
Email: [email protected]
#Luật_sư_tư_vấn_luật_thừa_kế
#Giải_quyết_tranh_chấp_thừa_kế
#Phân_chia_di_sản_thừa_kế
#Lập_di_chúc
#Thừa_kế_nhà_đất
#Khai_nhận_di_sản_thừa_kế
#KhainhandisanthuakeTpHCM
#Khai_nhận_di_sản_thừa_kế_quận_Thủ_Đức
#Thực_hiện_nghĩa_vụ_tài_sản_do_người_chết_để_lại
#Di_sản_dùng_vào_việc_thờ_cúng
#Tranh_chấp_chia_di_sản_thừa_kế
#Tranh_chấp_quyền_thừa_kế_đất_đai
#Tranh_chấp_tài_sản_thừa_kế_có_di_chúc
#Tranh_chấp_đất_đai_thừa_kế
#Thừa_kế_thế_vị
#Thừa_kế_có_yếu_tố_nước_ngoài
#Thừa_kế_theo_di_chúc_có_yếu_tố_nước_ngoài
#Tư_vấn_thừa_kế_theo_di_chúc_miễn_phí
#Thừa_kế_không_phụ_thuộc_vào_nội_dung_di_chúc
#chia_thừa_kế_khi_kết_hôn_với_nhiều_người
#án_phí_khởi_kiện_tranh_chấp_thừa_kế
#quyền_đứng_tên_thừa_kế_bất_động_sản
#Khai_nhận_di_sản_thừa_kế_có_yếu_tố_nước_ngoài
#BLDS_2015
#Thời_hiệu_khởi_kiện_chia_di_sản_thừa_kế
#Thừa_kế_theo_di_chúc

02/03/2022

DÙNG HỘ CHIẾU ĐỂ MUA BÁN NHÀ ĐẤT, SANG TÊN SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG?
http://luatnhanhoa.vn/kien-thuc-phap-luat/518/dung-ho-chieu-de-mua-ban-nha-dat-sang-ten-so-do-duoc-khong.html
Mọi yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về pháp lý nhà đất, vui lòng liên hệ với chúng tôi :
CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA
Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TpHCM
Hotline: 0915.27.05.27
Email: [email protected]
Website: luatnhanhoa.vn
Trân trọng!
#Luật_sư_đất_đai
#Tư_vấn_pháp_luật_đất_đai
#Giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai
#Luật_sư_khởi_kiện_tranh_chấp_đất_đai_tại_TPHCM
#Luật_sư_tư_vấn_pháp_lý_nhà_đất
#Tư_vấn_mua_đất_dự_án
#Xin_giấy_phép_xây_dựng
#Có_được_xây_nhà_trên_đất_nông_nghiệp
#Giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai_tại_quận_Thủ_Đức
#Luật_sư_giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai_TPHCM
#Đất_quy_hoạch_có_được_phép_mua_bán_không
#Tư_vấn_tranh_chấp_đất_đai
#Luật_đất_đai_khi_có_tranh_chấp
#Luật_sư_tranh_chấp_đất_đai
#Tranh_chấp_quyền_thừa_kế_đất_đai
#Tranh_chấp_đất_đai_thừa_kế
#Miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#Chuyển_nhượng_dự_án_bất_động_sản
#Thủ_tục_chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất
#Quyền_và_nghĩa_vụ_các_bên_khi_mua_bán_nhà_ở
#Đất_hỗn_hợp_có_được_chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất_không
#Đất_khu_dân_cư_xây_dựng_mới_có_được_xin_phép_xây_dựng_không
#chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất_trái_phép
#Hồ_sơ_miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#trình_tự_thủ_tục_xin_miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#Hủy_giấy_chứng_nhận_quyền_sử_dụng_đất
#hủy_sổ_đỏ
#nhà_ở_xã_hội
#Ghi_nợ_tiền_sử_dụng_đất
#Trích_lục_hồ_sơ_địa_chính
#mua_bán_nhà_đất

25/02/2022

TẶNG CHO ĐẤT CHO CON RỒI CÓ ĐÒI LẠI ĐƯỢC KHÔNG?
http://luatnhanhoa.vn/kien-thuc-phap-luat/499/tang-cho-dat-cho-con-roi-co-doi-lai-duoc-khong.html
Mọi yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về pháp lý nhà đất, vui lòng liên hệ với chúng tôi :
CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA
Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TpHCM
Hotline: 0915.27.05.27
Email: [email protected]
Website: luatnhanhoa.vn
Trân trọng!
#Luật_sư_đất_đai
#Tư_vấn_pháp_luật_đất_đai
#Giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai
#Luật_sư_khởi_kiện_tranh_chấp_đất_đai_tại_TPHCM
#Luật_sư_tư_vấn_pháp_lý_nhà_đất
#Tư_vấn_mua_đất_dự_án
#Xin_giấy_phép_xây_dựng
#Có_được_xây_nhà_trên_đất_nông_nghiệp
#Giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai_tại_quận_Thủ_Đức
#Luật_sư_giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai_TPHCM
#Đất_quy_hoạch_có_được_phép_mua_bán_không
#Tư_vấn_tranh_chấp_đất_đai
#Luật_đất_đai_khi_có_tranh_chấp
#Luật_sư_tranh_chấp_đất_đai
#Tranh_chấp_quyền_thừa_kế_đất_đai
#Tranh_chấp_đất_đai_thừa_kế
#Miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#Chuyển_nhượng_dự_án_bất_động_sản
#Thủ_tục_chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất
#Quyền_và_nghĩa_vụ_các_bên_khi_mua_bán_nhà_ở
#Đất_hỗn_hợp_có_được_chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất_không
#Đất_khu_dân_cư_xây_dựng_mới_có_được_xin_phép_xây_dựng_không
#chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất_trái_phép
#Hồ_sơ_miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#trình_tự_thủ_tục_xin_miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#Hủy_giấy_chứng_nhận_quyền_sử_dụng_đất
#hủy_sổ_đỏ
#nhà_ở_xã_hội
#Ghi_nợ_tiền_sử_dụng_đất
#Trích_lục_hồ_sơ_địa_chính
#Miễn_thuế_khi_chuyển_nhượng_nhà_đất
#Trích_lục_hồ_sơ_địa_chính_nhà_đất
#Điều_kiện_để_đươc_cấp_đất_tái_định_cư
#Thủ_tục_cấp_số_nhà
#Doanh_nghiệp_nước_ngoài_có_được_nhận_chuyển_nhượng_quyền_sử_dụng_đất_không

12/07/2021

HỒ SƠ, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH MỚI NHẤT
http://luatnhanhoa.vn/kien-thuc-phap-luat/464/ho-so-ho-so-trinh-tu-thu-tuc-trich-luc-ban-do-dia-chinh-moi-nhat.html
Mọi yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về pháp lý nhà đất, vui lòng liên hệ với chúng tôi :
CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA
Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TpHCM
Hotline: 0915.27.05.27
Email: [email protected]
Website: luatnhanhoa.vn
Trân trọng!
#Luật_sư_đất_đai
#Tư_vấn_pháp_luật_đất_đai
#Giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai
#Luật_sư_khởi_kiện_tranh_chấp_đất_đai_tại_TPHCM
#Luật_sư_tư_vấn_pháp_lý_nhà_đất
#Tư_vấn_mua_đất_dự_án
#Xin_giấy_phép_xây_dựng
#Có_được_xây_nhà_trên_đất_nông_nghiệp
#Giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai_tại_quận_Thủ_Đức
#Luật_sư_giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai_TPHCM
#Đất_quy_hoạch_có_được_phép_mua_bán_không
#Tư_vấn_tranh_chấp_đất_đai
#Luật_đất_đai_khi_có_tranh_chấp
#Luật_sư_tranh_chấp_đất_đai
#Tranh_chấp_quyền_thừa_kế_đất_đai
#Tranh_chấp_đất_đai_thừa_kế
#Miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#Chuyển_nhượng_dự_án_bất_động_sản
#Thủ_tục_chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất
#Quyền_và_nghĩa_vụ_các_bên_khi_mua_bán_nhà_ở
#Đất_hỗn_hợp_có_được_chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất_không
#Đất_khu_dân_cư_xây_dựng_mới_có_được_xin_phép_xây_dựng_không
#chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất_trái_phép
#Hồ_sơ_miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#trình_tự_thủ_tục_xin_miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#Hủy_giấy_chứng_nhận_quyền_sử_dụng_đất
#hủy_sổ_đỏ
#nhà_ở_xã_hội
#Ghi_nợ_tiền_sử_dụng_đất
#Trích_lục_hồ_sơ_địa_chính
#Miễn_thuế_khi_chuyển_nhượng_nhà_đất
#Trích_lục_hồ_sơ_địa_chính_nhà_đất
#Điều_kiện_để_đươc_cấp_đất_tái_định_cư
#Thủ_tục_cấp_số_nhà
#Doanh_nghiệp_nước_ngoài_có_được_nhận_chuyển_nhượng_quyền_sử_dụng_đất_không

24/06/2021

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG?
http://luatnhanhoa.vn/kien-thuc-phap-luat/456/doanh-nghiep-nuoc-ngoai-co-duoc-nhan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-khong.html
Mọi yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về pháp lý nhà đất, vui lòng liên hệ với chúng tôi :
CÔNG TY LUẬT NHÂN HÒA
Địa chỉ: 2 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TpHCM
Hotline: 0915.27.05.27
Email: [email protected]
Website: luatnhanhoa.vn
Trân trọng!
#Luật_sư_đất_đai
#Tư_vấn_pháp_luật_đất_đai
#Giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai
#Luật_sư_khởi_kiện_tranh_chấp_đất_đai_tại_TPHCM
#Luật_sư_tư_vấn_pháp_lý_nhà_đất
#Tư_vấn_mua_đất_dự_án
#Xin_giấy_phép_xây_dựng
#Có_được_xây_nhà_trên_đất_nông_nghiệp
#Giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai_tại_quận_Thủ_Đức
#Luật_sư_giải_quyết_tranh_chấp_đất_đai_TPHCM
#Đất_quy_hoạch_có_được_phép_mua_bán_không
#Tư_vấn_tranh_chấp_đất_đai
#Luật_đất_đai_khi_có_tranh_chấp
#Luật_sư_tranh_chấp_đất_đai
#Tranh_chấp_quyền_thừa_kế_đất_đai
#Tranh_chấp_đất_đai_thừa_kế
#Miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#Chuyển_nhượng_dự_án_bất_động_sản
#Thủ_tục_chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất
#Quyền_và_nghĩa_vụ_các_bên_khi_mua_bán_nhà_ở
#Đất_hỗn_hợp_có_được_chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất_không
#Đất_khu_dân_cư_xây_dựng_mới_có_được_xin_phép_xây_dựng_không
#chuyển_mục_đích_sử_dụng_đất_trái_phép
#Hồ_sơ_miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#trình_tự_thủ_tục_xin_miễn_giảm_tiền_sử_dụng_đất
#Hủy_giấy_chứng_nhận_quyền_sử_dụng_đất
#hủy_sổ_đỏ
#nhà_ở_xã_hội
#Ghi_nợ_tiền_sử_dụng_đất
#Trích_lục_hồ_sơ_địa_chính
#Miễn_thuế_khi_chuyển_nhượng_nhà_đất
#Trích_lục_hồ_sơ_địa_chính_nhà_đất
#Điều_kiện_để_đươc_cấp_đất_tái_định_cư
#Thủ_tục_cấp_số_nhà
#Doanh_nghiệp_nước_ngoài_có_được_nhận_chuyển_nhượng_quyền_sử_dụng_đất_không

Category

Telephone

Address


2 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TpHCM
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:30
Tuesday 08:00 - 17:30
Wednesday 08:00 - 17:30
Thursday 08:00 - 17:30
Friday 08:00 - 17:30
Saturday 08:00 - 12:00

Other Legal Services in Ho Chi Minh City (show all)
GBS - Global Business Services LLC GBS - Global Business Services LLC
Level 4, 212 Pasteur Street, Dist. 3
Ho Chi Minh City, 700000

GBS is one of the leading business and legal service organizations in Vietnam. Our main practice areas are: Corporate, Capital Markets Litigation, Tax, IP

Copyright International Law Firm Copyright International Law Firm
109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Dịch vụ: doanh nghiệp, đầu tư, bản quyền – thương hiệu, sở hữu trí tuệ, thủ tục – giấy phép, luật sư tranh tụng

Total Business Consulting Services Total Business Consulting Services
15F, 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

弊社は現地で幅広いネットワークを有しており、各分野のプロフェッショナルがお客様のサポートをいたします。 企業様だけでなく、個人様の生活に役立つサービスも展開しております。

Công ty Đức Tân Luật Công ty Đức Tân Luật
76/3A Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

Cung cấp dịch vụ pháp lý, đại diện tranh tụng tại tòa án. Tư vấn pháp luật, soạn thảo hợp đồng, đơn từ....

Dịch vụ tư vấn pháp lý Advo Dịch vụ tư vấn pháp lý Advo
Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

- Tư vấn pháp luật qua tổng đài; - Tư vấn pháp luật bằng văn bản; - Cung cấp biểu mẫu không giới hạn

Lập vi bằng Thủ Đức - Thừa phát lại Thủ Đức Lập vi bằng Thủ Đức - Thừa phát lại Thủ Đức
Thành Phố Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Dịch vụ Thừa phát lại lập vi bằng tại Thành phố Thủ Đức nhanh, trực tiếp tận nơi, đảm bảo an toàn với chi phí hợp lý. Vi bằng nhà đất, giao nhận tiền, hiện trạng tài sản, sự kiện pháp lý,..

TƯ VẤN LY HÔN TƯ VẤN LY HÔN
OP2-5.32 Orchard Parkview 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Địa chỉ: OP2 05-32 Tòa nhà Orchard Parkview,130 -132 Đường Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên CFS / HC / ISO / HACCP Chuyên CFS / HC / ISO / HACCP
434 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TPHCM
Ho Chi Minh City

Chuyên thực hiện HC / CFS / ISO / HACCP / GMP Giấy phép lưu hành sản phẩm / Giấy phép xuất khẩu hàng hoá / Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng / Giấy phép trang thiết bị y tế / Mã số Mã vạch / SHTT.

Dịch vụ tạm ngưng công ty Dịch vụ tạm ngưng công ty
Ho Chi Minh City

www.tuvanhuonglan.vn

ADR Vietnam Chambers LLC ADR Vietnam Chambers LLC
2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, 70000

ADR Vietnam Chambers LLC is licensed as a consultancy and management firm of full-time independent ADR Professionals including Arbitrators and Mediators, Consultants, Lecturers and Researchers, Expert Witness and Tribunal Secretaries.

ACPA Auditing Co.Ltd ACPA Auditing Co.Ltd
Ho Chi Minh City

Cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính chuyên nghiệp cho tất cả doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế

GIS Việt Nam GIS Việt Nam
507B Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7.
Ho Chi Minh City, 700000

GIS Việt Nam cung cấp dịch vụ chuyên về tư vấn dịch vụ cư trú, định cư ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.