Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy

Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy

Chuyên SỈ và Lẻ thời trang Hottrend Cửa hàng quần áo

Operating as usual

Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy 13/03/2021

Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy

#ĐầmQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 4xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy Cửa hàng quần áo

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 13/03/2021

#ĐầmQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 4xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 13/03/2021

#ĐầmRenQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM REN QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 5xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

13/03/2021

#ÁoQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ÁO QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 3xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

#ÁoQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ÁO QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 3xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 13/03/2021

#ĐầmQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 4xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 13/03/2021

#ĐầmBodyQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 4xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 13/03/2021

#ĐầmQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 4xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

13/03/2021

#SetBộQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 4xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

#SetBộQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 4xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

13/03/2021

#SetBộQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 4xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

#SetBộQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 4xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

13/03/2021

#ĐầmQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 5xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 13/03/2021

#ĐầmQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 5xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 13/03/2021

#ĐầmQuảngChâuCaocấp0902663096
💓💓 Tiểu Phương Shop 🔝🔝🔝
🎀🎀 ĐẦM QCCC 🎀🎀
➡️ Size: S M L XL XXL
💸 💸 Giá: 5xx,000 (Khách Quen hoặc Khách đặt trên 3 cái sẽ được Chiết khấu giảm giá thêm)

➡ Địa chỉ: 67, Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Gọi cho Shop check hàng trước nhé)
⭐️ Zalo: 0902663096

➡️ C.H.U.Y.Ể.N K.H.O.Ả.N TRƯỚC SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI G.I.Ả.M G.I.Á CỦA SHOP
➡️ C.A.M K.Ế.T HÀNG ĐẸP
➡️ CHO KIỂM TRA HÀNG KHÔNG THỬ
➡️ BAO ĐỔI SIZE ĐỔI MẪU
🚛⭐️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế (Mỹ, Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
➡ Mã số: P01

04/03/2021

Liên hệ Zalo ShoP: 0902663096

💓💓 Hàng Đẹp - Giá Đẹp - Có Sẵn Đợi Khách Đặt thôi ạ 🔥😍
➡️ KiỂU nào mới HOT TRêN MạNG là ShOP ĆÓ 🎀🎀
➡ Giá ghi trên hình 👉 99k- 199k
Liên hệ Zalo ShoP: 0902663096

04/03/2021

Live 03/03

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 26/02/2021

➡️ KiỂU nào mới HOT TRêN MạNG là ShOP ĆÓ 🎀🎀🎀
💸💸 Gιá: 99k- 199k- 299k- 399k
➡ Size: Freesize 40-60 ký
➡ Mã số : P41
✅ Chuyên Sỉ và Lẻ Hàng nhập Cao cấp Tiểu Phương
🚛 Giao hàng Toàn Quốc và Quốc tế (Mỹ , Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
🎀 Zalo ShoP: 0902663096
➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 26/02/2021

➡️ KiỂU nào mới HOT TRêN MạNG là ShOP ĆÓ 🎀🎀🎀
💸💸 Gιá: 99k- 199k- 299k- 399k
➡ Size: Freesize 40-60 ký
➡ Mã số : P41
✅ Chuyên Sỉ và Lẻ Hàng nhập Cao cấp Tiểu Phương
🚛 Giao hàng Toàn Quốc và Quốc tế (Mỹ , Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
🎀 Zalo ShoP: 0902663096
➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 26/02/2021

➡️ KiỂU nào mới HOT TRêN MạNG là ShOP ĆÓ 🎀🎀🎀
💸💸 Gιá: 99k- 199k- 299k- 399k
➡ Size: Freesize 40-60 ký
➡ Mã số : P41
✅ Chuyên Sỉ và Lẻ Hàng nhập Cao cấp Tiểu Phương
🚛 Giao hàng Toàn Quốc và Quốc tế (Mỹ , Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
🎀 Zalo ShoP: 0902663096
➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 26/02/2021

➡️ KiỂU nào mới HOT TRêN MạNG là ShOP ĆÓ 🎀🎀🎀
💸💸 Gιá: 99k- 199k- 299k- 399k
➡ Size: Freesize 40-60 ký
➡ Mã số : P41
✅ Chuyên Sỉ và Lẻ Hàng nhập Cao cấp Tiểu Phương
🚛 Giao hàng Toàn Quốc và Quốc tế (Mỹ , Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
🎀 Zalo ShoP: 0902663096
➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 26/02/2021

➡️ KiỂU nào mới HOT TRêN MạNG là ShOP ĆÓ 🎀🎀🎀
💸💸 Gιá: 99k- 199k- 299k- 399k
➡ Size: Freesize 40-60 ký
➡ Mã số : P41
✅ Chuyên Sỉ và Lẻ Hàng nhập Cao cấp Tiểu Phương
🚛 Giao hàng Toàn Quốc và Quốc tế (Mỹ , Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
🎀 Zalo ShoP: 0902663096
➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 26/02/2021

➡️ KiỂU nào mới HOT TRêN MạNG là ShOP ĆÓ 🎀🎀🎀
💸💸 Gιá: 99k- 199k- 299k- 399k
➡ Size: Freesize 40-60 ký
➡ Mã số : P41
✅ Chuyên Sỉ và Lẻ Hàng nhập Cao cấp Tiểu Phương
🚛 Giao hàng Toàn Quốc và Quốc tế (Mỹ , Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
🎀 Zalo ShoP: 0902663096
➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 26/02/2021

➡️ KiỂU nào mới HOT TRêN MạNG là ShOP ĆÓ 🎀🎀🎀
💸💸 Gιá: 99k- 199k- 299k- 399k
➡ Size: Freesize 40-60 ký
➡ Mã số : P41
✅ Chuyên Sỉ và Lẻ Hàng nhập Cao cấp Tiểu Phương
🚛 Giao hàng Toàn Quốc và Quốc tế (Mỹ , Malay, Hàn Quốc, Nhật,...)
🎀 Zalo ShoP: 0902663096
➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 26/02/2021

➡️ KiỂU nào mới HOT TRêN MạNG là ShOP ĆÓ 🎀🎀🎀
🎀🎀 Đầm Thun Body khoe đường cong sexxy 🎀🎀
➡ Mã ʂố : P47
💸💸 Gιá: 1xx-2xx-3xx
➡ Sιȥҽ: Freesize 40-60 ký
✅ Cԋυყêɳ Sỉ ʋà Lẻ Hàɳɠ Nԋậρ Tιểυ Pԋươɳɠ
🚛 Gιασ ԋàɳɠ Tσàɳ Qυốƈ ʋà Qυốƈ Tế (Mỹ, Mαʅαყ, Hàɳ, Nԋậƚ,...)
🎀 Zαʅσ Sԋσρ: 0902663096
➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 24/02/2021

⁉️⁉️⁉️ 𝓚𝓲ế𝓶 đâu ra một 𝓢𝓱𝓸𝓹 Bán tất cả kiểu 𝓠𝓾ầ𝓷 𝓣â𝔂 𝓒ô𝓷𝓰 𝓢ở ??? 🥰🥰🥰

~~~ 𝓠𝓾ầ𝓷 𝓣â𝔂 𝓒ô𝓷𝓰 𝓼ở ~~~
🎀🎀 Quần Tây Quốc dân. Mua 1 quần mặc được 101 kiểu Áo 🎀🎀
➡ Mã ʂố : P19
💸💸 Gιá: 1xx-2xx-3xx
➡ Sιȥҽ: S M L XL
✅ Cԋυყêɳ Sỉ ʋà Lẻ Hàɳɠ Nԋậρ Tιểυ Pԋươɳɠ
🚛 Gιασ ԋàɳɠ Tσàɳ Qυốƈ ʋà Qυốƈ Tế (Mỹ, Mαʅαყ, Hàɳ, Nԋậƚ,...)
🎀 Zαʅσ Sԋσρ: 0902663096

➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

24/02/2021

📸🎬 𝓢𝓔𝓣 ỐNG RỘNG 𝓣𝓱ổ 𝓒ẩ𝓶 - Siêu Tôn dáng⭐️
➖ Màu : Đen, Cam, Vàng
➖ Freesize.
✅ Cԋυყêɳ Sỉ ʋà Lẻ Hàɳɠ Nԋậρ Tιểυ Pԋươɳɠ
🚛 Gιασ ԋàɳɠ Tσàɳ Qυốƈ ʋà Qυốƈ Tế (Mỹ, Mαʅαყ, Hàɳ, Nԋậƚ,...)
🎀 Zαʅσ Sԋσρ: 0902663096

➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

📸🎬 𝓢𝓔𝓣 ỐNG RỘNG 𝓣𝓱ổ 𝓒ẩ𝓶 - Siêu Tôn dáng⭐️
➖ Màu : Đen, Cam, Vàng
➖ Freesize.
✅ Cԋυყêɳ Sỉ ʋà Lẻ Hàɳɠ Nԋậρ Tιểυ Pԋươɳɠ
🚛 Gιασ ԋàɳɠ Tσàɳ Qυốƈ ʋà Qυốƈ Tế (Mỹ, Mαʅαყ, Hàɳ, Nԋậƚ,...)
🎀 Zαʅσ Sԋσρ: 0902663096

➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 24/02/2021

📸🎬 𝓢𝓔𝓣 ỐNG RỘNG HOẠ TIẾT 𝓛Á PHỐI ÁO CỔ ĐỖ - Siêu Tôn dáng⭐️
➖ Màu : Xanh, Cam đất
➖ Chất liệu: quần đũi gân, áo đũi cát
➖ Freesize. Số đo :
Áo
- Dài: 50 cm
- Ngang ngực: 98 cm
Quần
- Dài: 98 cm
- Eo: 60 cm co giãn tới 84 cm
💸💸 Gιá: 2xx-3xx
✅ Cԋυყêɳ Sỉ ʋà Lẻ Hàɳɠ Nԋậρ Tιểυ Pԋươɳɠ
🚛 Gιασ ԋàɳɠ Tσàɳ Qυốƈ ʋà Qυốƈ Tế (Mỹ, Mαʅαყ, Hàɳ, Nԋậƚ,...)
🎀 Zαʅσ Sԋσρ: 0902663096

➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 19/02/2021

~~~ 𝓗𝓸𝓽 𝓣𝓻𝓮𝓷𝓭 𝓜ớ𝓲 ~~~
🎀🎀 Áo Thun Logo Hiệu LV, BBR, Chanel, Moschino, Givenchy🎀🎀
➡ Mã ʂố : P1912
💸💸 Gιá: 1xx
➡ Sιȥҽ: Freesize 40-70 ký
✅ Cԋυყêɳ Sỉ ʋà Lẻ Hàɳɠ Nԋậρ Tιểυ Pԋươɳɠ
🚛 Gιασ ԋàɳɠ Tσàɳ Qυốƈ ʋà Qυốƈ Tế (Mỹ, Mαʅαყ, Hàɳ, Nԋậƚ,...)
🎀 Zαʅσ Sԋσρ: 0902663096

➡ Địa chỉ: 𝟼𝟽, ʙờ ʙᴀᴏ ᴛâɴ ᴛʜắɴɢ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (ɢọɪ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ sʜᴏᴘ ᴄʜᴇᴄᴋ ʜàɴɢ)

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 12/02/2021

🎀🎀🎀 卄à几Ꮳ 爪ớ丨ᐯề 🎀🎀🎀

✅ sιzε: м ℓ xℓ xxℓ
✅ sнσρ ηнậη đặт нàηg нôм ηαү ➡️➡️➡️ sαυ тếт gιασ нàηg 🚛🚛🚛

💘💘💘 匚卄ú匚 匚卄ị 乇爪 几卄à

丂卄ㄖ卩 ㄒ丨ểㄩ 卩卄ươ几Ꮳ ...

ɴăᴍ ᴍớɪ ᴅồɪ ᴅàᴏ sứᴄ ᴋʜᴏẻ 🐮🐮🐮, ᴛươɪ ᴛắɴ, xɪɴʜ đẹᴘ 💋💋💋, ᴠạɴ sự ɴʜư ý 💶💶💶, ᴘʜáᴛ ᴛàɪ ᴘʜáᴛ ʟộᴄ 💸💸💸

➡ zαℓσ 0902663096

Photos from Đồ Bay - Bộ Áo và Quần ngắn - Quần Giả Váy's post 11/02/2021

TIỂU PHƯƠNG Shop CHUYÊN SỈ LẺ HÀNG NHẬP QUẢNG CHÂU, HỒNG KÔNG CAO CẤP

🎀🎀 ĐẦM HOA SUMMER 🎀🎀
‼️ Size: S M L
⭕️ Chất liệu: Vải hàng thiết kế
⭐️⭐️ Zalo: 0902663096
➡️ ➡️ Giao hàng Toàn Quốc và Quốc Tế

[01/29/21]   🎀🎀🎀 Group Sỉ:
https://zalo.me/g/qdxudp126

19/01/2021

Tiểu Phương- Kho Sỉ Hàng Nhập

ĐẦM ĐẸP - Chất và form chuẩn đẹp 🤩🤩🤩
Zalo 0972180975

18/01/2021

🌼🌼 SET BỘ HOA - TKCC🌼🌼
Size S M L XL
💸 Giá : 450,000
P28350
Zalo : 0902663096

18/01/2021

Tiểu Phương- Kho Sỉ Hàng Nhập

Bộ Sưu tập Áo Kiểu đẹp 🛍🛍🛍💋💋💋
Tháng 1/2021
Zalo : 0972180975

14/12/2020

Váy Đầm Quảng Châu Cao Cấp

Zalo 0902663096

08/12/2020

Váy Đầm Quảng Châu Cao Cấp

Xem hàng mới nhất tại Zalo Váy Đầm Quảng Châu Tiểu Phương: 0902663096

07/12/2020

Váy Đầm Quảng Châu Cao Cấp

Mẫu mới 😍😍😍

Videos (show all)

Liên hệ Zalo ShoP: 0902663096
Em LIVE HÀNG MẪU MỚI cho CHỊ YÊU nhà Em - Đón xem LIVE của em MỖI NGÀY nhé!
Em LIVE HÀNG MẪU MỚI cho CHỊ YÊU nhà Em - Đón xem LIVE của em MỖI NGÀY nhé!
ĐẦM GẤM LỤA CHỮ A SANG TRỌNG- HÀNG NHẬP CAO CẤP
🌸🌸 ĐẦM BODY ÔM NGỌT NGÀO🌸🌸
👏Đầm Sọc Công sở - Hot Hit👏
☘️ QUÝ CÔ CÔNG SỞ SET ÁO VÀ CHÂN VÁY - HÀNG NHẬP KOREA ☘️
Đầm thiết kế Hàn Quốc KOREA quyến rũ, màu cực hiếm nè cả nhà
ĐẦM CHUỒN CHUỒN ĐÍNH HẠT D&G CAO CẤP
SET BỘ LỤA CHỮ

Category

Telephone

Address

91, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
Other Clothing Stores in Ho Chi Minh City (show all)
Cho Thuê Đạo Cụ Chụp hình Cho Thuê Đạo Cụ Chụp hình
110 Hoa Đào P.2 Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 84

ĐỒ CỔ - VINTAGE – TRANG TRÍ NGHỆ THUẬT | MÔ HÌNH VINTAGE TRANG TRI | NHÀ XINH VINTAGE | ĐẠO CỤ CHỤP HÌNH GIÁ RẺ | CHO THUÊ ĐẠO CỤ CHỤP HÌNH

Kem sâm Guoyao Nhật Bản chính hãng Nguyễn Phụng Kem sâm Guoyao Nhật Bản chính hãng Nguyễn Phụng
51 Đường Số 6 KDC Thăng Long, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City, +848

Kem sâm GUOYAO được xem là bí quyết làm đẹp của những cô gái Nhật Bản. Kem sâm GUOYAO Nhật Bản biện pháp dưỡng da tốt nhất mà HOTGIRL đang sử dụng

22.Décembre HCM 22.Décembre HCM
305 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

�- Hệ thống thống 22.Décembre tại Việt Nam � � TP. Hồ Chí Minh 305 Cách Mạng Tháng 8 - Phường 10 - Quận 10 ( Kế bên sân khấu ca nhạc Lan Anh ) �0931305622

Paninis Shop Paninis Shop
423/28 Nguyen Kiem St, Ward 9, Phu Nhuan Dist, HCMC
Ho Chi Minh City, 848

PANINI'S SHOP - HÀNG MỸ XÁCH TAY LH: 0949122060

Bao Di Boutique Bao Di Boutique
E10C/58 ấp 5 Xã Hưng Long Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 1442

Địa chỉ Hưng Long_ Bình Chánh_ TP Hồ Chí Minh Hotline: 0901309196 - 01222079908 Trang doanh nghiệp địa phương

T2H STORE T2H STORE
228 Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú
Ho Chi Minh City

Life needs style. Life needs fashion

Xưởng quần áo sỉ buôn rẻ Sài Gòn Xưởng quần áo sỉ buôn rẻ Sài Gòn
27d/5 Khu Phố 3 đường Song Hành Phường Trung My Tây
Ho Chi Minh City

si áo thun từ 20k sỉ đầm từ 45k sỉ set đầm từ 45k sỉ lẻ giày từ 70k 0933155679 (zalo, facebook,sdt)

Minh Anh Shop Minh Anh Shop
Số 7
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp váy, đầm, chân váy, jum set, áo khoác, quần, yếm......hàng quảng châu nhập trực tiếp nên chất lượng vải đẹp, mẫu mã hình tự chụp, giá rẻ.

MK T-shirt MK T-shirt
337 Phan Đình Phùng, P.15, Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Chuyên áo vẽ tay các loại

Pious/ Áo thun thời trang HIếu Thảo Pious/ Áo thun thời trang HIếu Thảo
157 Mai Xuân Thưởng, Phường.4, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

HIEU THAO GARMENT Co.,LTD là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thời trang may mặc tại Việt Nam.

Wind shop Wind shop
39/8 đường 385 Phường Tăng Nhơn Phú A Quận 9
Ho Chi Minh City, 53

Buôn bán

D'Archers D'Archers
80/29c TRẦN QUANG DIỆU, P14, Q3
Ho Chi Minh City

Let's "FRIEND" our CLOTHES Chuyên cung cấp các mặt hàng quần áo, túi xách và phụ kiện.