Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế - Saigonbay Express

Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế - Saigonbay Express

Comments

🚛 𝗛𝘆𝘂𝗻𝗱𝗮𝗶 💛 𝗡𝗲𝘄💛 𝗠𝗶𝗴𝗵𝘁𝘆 𝟭𝟭𝟬𝗦𝗣 - 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘀𝘂𝗮̂́𝘁 𝟭𝟱𝟬𝗣𝘀 Đã trở lại ...... 😁😎😃💯
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 : 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟑𝟏𝟗𝟗𝟗𝟔 👌😆👋😃
🎤 7 tấn .... Xe tải đa dụng cho mọi nhu cầu⚽⚽😉😊
🚛🚛🚛𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗦𝗨𝗔̂́𝗧 𝘃𝘂̛𝗼̛̣𝘁 𝘁𝗿𝗼̣̂𝗶 𝟭𝟱𝟬𝗦𝗽 hộp số nhôm bền bỉ☺😝😆😝
👍Dễ dàng và đa dụng lắp đặt mọi loại thùng cho mọi loại nhu cầu vận hành vận tải.
- Thùng lửng,Thùng mui bạt, Thùng kín, 😆😆🤗😉Thùng Đông Lạnh, Gắn Cẩu, Cứu hộ sàn trượt càng kéo gắn cẩu, Thùng chở gia súc, gia cầm, bình gas, Gắn bồn, xi téc chở xăng dầu......😛🙌🤗👋
——————————————————————
𝑵𝑯𝑨̀ 𝑴𝑨́𝒀 𝑯𝒀𝑼𝑵𝑫𝑨𝑰 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑪𝑶̂𝑵𝑮
Địa chỉ: Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 : 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟑𝟏𝟗𝟗𝟗𝟔
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ : 𝟎𝟗𝟖𝟖𝟗𝟒𝟐𝟑𝟎𝟖
🌍🌍🌍 https://www.facebook.com/XeHyundaiMienBac0966.319.996
https://www.facebook.com/XetaiHyundaiThanhCong.0966319996
𝐗𝐞 𝐓𝐀̉𝐈 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐃𝐀𝐈 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐗𝐄 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐍𝐆𝐀𝐘
Hotline 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟑𝟏𝟗𝟗𝟗𝟔 😆😃😃😜:
✅ 𝐍𝐞𝐰𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐇𝟏𝟓𝟎 tải 1.5 tấn🚛🚛🚛🚛🚛
✅ 𝐍𝟐𝟓𝟎/𝐍𝟐𝟓𝟎𝐒𝐋 tải 2.5 tấn,✌😝😊🤗:
✅ 𝐍𝐞𝐰 𝐌𝐢𝐠𝐡𝐭𝐲 𝟏𝟏𝟎𝐗𝐋 tải 7 tấn
✅ 𝐌𝐢𝐠𝐡𝐭𝐲 𝐄𝐗𝟖 tải 7.5 tấn.........☺👍😉😄:
✅ HD240 tải 15.7 tấn, HD260 tải 15 tấn, HD320 tải 18 tấn⚽👍⚽⚽:
✅Đầu kéo HD1000, ben HD270 và các loại xe Bus, chuyên dụng....)
——————————————————————
𝑵𝑯𝑨̀ 𝑴𝑨́𝒀 𝑯𝒀𝑼𝑵𝑫𝑨𝑰 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑪𝑶̂𝑵𝑮
Địa chỉ: Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 : 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟑𝟏𝟗𝟗𝟗𝟔
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ : 𝟎𝟗𝟖𝟖𝟗𝟒𝟐𝟑𝟎𝟖
🌍🌍🌍 https://www.facebook.com/XeHyundaiMienBac0966.319.996
https://www.facebook.com/XetaiHyundaiThanhCong.0966319996
𝐗𝐞 𝐓𝐀̉𝐈 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐃𝐀𝐈 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐗𝐄 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐍𝐆𝐀𝐘
Hotline 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟑𝟏𝟗𝟗𝟗𝟔 😃😁😊😛:
✅ 𝐍𝐞𝐰𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐇𝟏𝟓𝟎 tải 1.5 tấn🚛🚛🚛🚛🚛
✅ 𝐍𝟐𝟓𝟎/𝐍𝟐𝟓𝟎𝐒𝐋 tải 2.5 tấn,👍😁😎😝:
✅ 𝐍𝐞𝐰 𝐌𝐢𝐠𝐡𝐭𝐲 𝟏𝟏𝟎𝐗𝐋 tải 7 tấn
✅ 𝐌𝐢𝐠𝐡𝐭𝐲 𝐄𝐗𝟖 tải 7.5 tấn.........😛😎⚽👌:
✅ HD240 tải 15.7 tấn, HD260 tải 15 tấn, HD320 tải 18 tấn🤗🙂👍😊:
✅Đầu kéo HD1000, ben HD270 và các loại xe Bus, chuyên dụng....)
——————————————————————
𝑵𝑯𝑨̀ 𝑴𝑨́𝒀 𝑯𝒀𝑼𝑵𝑫𝑨𝑰 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑪𝑶̂𝑵𝑮
Địa chỉ: Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 : 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟑𝟏𝟗𝟗𝟗𝟔
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ : 𝟎𝟗𝟖𝟖𝟗𝟒𝟐𝟑𝟎𝟖
🌍🌍🌍 https://www.facebook.com/XeHyundaiMienBac0966.319.996
https://www.facebook.com/XetaiHyundaiThanhCong.0966319996
𝐗𝐞 𝐓𝐀̉𝐈 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐃𝐀𝐈 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐗𝐄 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐍𝐆𝐀𝐘
Hotline 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟑𝟏𝟗𝟗𝟗𝟔 😛💯😜😎:
✅ 𝐍𝐞𝐰𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐇𝟏𝟓𝟎 tải 1.5 tấn🚛🚛🚛🚛🚛
✅ 𝐍𝟐𝟓𝟎/𝐍𝟐𝟓𝟎𝐒𝐋 tải 2.5 tấn,🤗😜😉💯:
✅ 𝐍𝐞𝐰 𝐌𝐢𝐠𝐡𝐭𝐲 𝟏𝟏𝟎𝐗𝐋 tải 7 tấn
✅ 𝐌𝐢𝐠𝐡𝐭𝐲 𝐄𝐗𝟖 tải 7.5 tấn.........👍😎👋💯:
✅ HD240 tải 15.7 tấn, HD260 tải 15 tấn, HD320 tải 18 tấn👋😝💯😁:
✅Đầu kéo HD1000, ben HD270 và các loại xe Bus, chuyên dụng....)
——————————————————————
𝑵𝑯𝑨̀ 𝑴𝑨́𝒀 𝑯𝒀𝑼𝑵𝑫𝑨𝑰 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑪𝑶̂𝑵𝑮
Địa chỉ: Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 : 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟑𝟏𝟗𝟗𝟗𝟔
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ : 𝟎𝟗𝟖𝟖𝟗𝟒𝟐𝟑𝟎𝟖
🌍🌍🌍 https://www.facebook.com/XeHyundaiMienBac0966.319.996
https://www.facebook.com/XetaiHyundaiThanhCong.0966319996
𝐗𝐞 𝐓𝐀̉𝐈 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐃𝐀𝐈 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐗𝐄 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐍𝐆𝐀𝐘
Hotline 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟑𝟏𝟗𝟗𝟗𝟔 😎🙂👌⚽:
✅ 𝐍𝐞𝐰𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐇𝟏𝟓𝟎 tải 1.5 tấn🚛🚛🚛🚛🚛
✅ 𝐍𝟐𝟓𝟎/𝐍𝟐𝟓𝟎𝐒𝐋 tải 2.5 tấn,😛👌😄🙂:
✅ 𝐍𝐞𝐰 𝐌𝐢𝐠𝐡𝐭𝐲 𝟏𝟏𝟎𝐗𝐋 tải 7 tấn
✅ 𝐌𝐢𝐠𝐡𝐭𝐲 𝐄𝐗𝟖 tải 7.5 tấn.........☺🙂😊😊:
✅ HD240 tải 15.7 tấn, HD260 tải 15 tấn, HD320 tải 18 tấn😎👍🤗🙌:
✅Đầu kéo HD1000, ben HD270 và các loại xe Bus, chuyên dụng....)
——————————————————————
𝑵𝑯𝑨̀ 𝑴𝑨́𝒀 𝑯𝒀𝑼𝑵𝑫𝑨𝑰 𝑻𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑪𝑶̂𝑵𝑮
Địa chỉ: Lô C5, KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 : 𝟎𝟗𝟔𝟔𝟑𝟏𝟗𝟗𝟗𝟔
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ : 𝟎𝟗𝟖𝟖𝟗𝟒𝟐𝟑𝟎𝟖
🌍🌍🌍 https://www.facebook.com/XeHyundaiMienBac0966.319.996
https://www.facebook.com/XetaiHyundaiThanhCong.0966319996
💥💥💥💥 CẦN CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN - Nhà mới xây , Giá rẻ nhất khu vực : 1x.000.000/ tháng (x mini ạ) 💵💵
🏠 ĐỊA CHỈ : TRẦN VĂN DANH - P.13- QUẬN TÂN BÌNH
☎- Liên hệ : 0932383800 (Minh) - Giá Cả Hợp Lý + Cho thuê Dài Hạn😍😍
DIỆN TÍCH : Ngang : 3m . Dài : 20m => diện tích sử dụng >100m² - Đường Xe Tải
-🎉 Cho thuê Nguyên Căn Bao Gồm : 1 trệt + 1 lầu + 1 Phòng Ngủ Riêng + 2 WC
-🎉 Xây dựng thiết kế Hiện Đại (Vừa Xây Xong)
- 🎉 Sân trước để xe , sân sau thông thoáng có toilet => Như trên hình
--√ 🎆Thích Hợp Thuê: Làm Văn Phòng + Làm Lớp Dậy Học + Làm văn Phòng Chuyển Phát Nhanh + Công ty vệ sĩ...
#thuenha #thuevanphong #thuenhatanbinh #thuenhadep #nhatanbinh

Công ty Cp XNK-Saigonbay Express là đại lý cấp 1 UPS, DHL, Fedex, TNT giá rẻ hơn 50% so với tự bạn gửi ngoài hãng . Mr Xuân 0914.08.79.68 Hotline: 1900 638 045

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu-Saigonbay Express hoạt động về lĩnh vực Vận Chuyển, chuyển phát nhanh, xuất nhập khẩu. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa quốc tế, làm việc có trách nhiệm, luôn đặt chữ "Tín" lên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Công ty chúng tôi cam kết sẽ phục vụ mọi khách hàng chu đáo, đưa ra các dịch

Operating as usual

13/05/2022

📝 ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TRÊN : TẠI SAO LẠI QUAN TRỌNG?

Các nhà bán hàng mới nào đang đắn đo trước khi đăng ký thương_hiệu Amazon Brand Registry thì không thể bỏ qua bộ đôi đặc quyền dành riêng cho bạn khi sở hữu dịch vụ này:
️🎯 Giúp bảo vệ tài sản trí tuệ và thương hiệu của bạn trên Amazon
️🎯 Mở quyền truy cập miễn phí vào tất cả các công cụ, báo cáo và lợi ích đi kèm khi kinh doanh trên Amazon.
Nhưng để đăng ký thương hiệu với Amazon Brand Registry, bạn vẫn cần lưu ý đạt những tiêu chí sau:
⚡ Có tài khoản người bán trên
⚡ Sở hữu một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ và đang hoạt động tại quốc gia mà bạn muốn kinh doanh; hoặc có đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý được nộp qua Amazon IP Accelerator.
⚡ Trên sản phẩm và bao bì của bạn xuất hiện nổi bật tên thương hiệu hoặc logo.
👉 Tiến hành đăng ký ngay hôm nay để bắt đầu hành trình và nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào khác hãy liên hệ để được tư vấn.

---- ✈ 𝐂𝐇𝐔𝐘Ể𝐍 𝐏𝐇Á𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐐𝐔Ố𝐂 𝐓Ế - 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍𝐁𝐀𝐘 ✈ ----
🚤 Dịch vụ gửi hàng quốc tế giá rẻ

🏬 Địa chỉ 1: 46 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
🏬 Địa chỉ 2: 30/1 Đại lộ Hội nghị, KP.Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Bình Dương
🏬 Địa chỉ 3: Số 241 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
☎ Hotline: 1900 638 045
✉ Email: [email protected]
❤️ Website: https://saigonbay.vn/

, , , , , , .

Photos from Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế - Saigonbay Express's post 12/05/2022

🚚 VẬN CHUYỂN VIỆT - SIÊU TỐC - GIÁ RẺ CÓ 🚚

👉 Chỉ từ 3,09$/kg mức từ 21 - 44 kg, Bạn có thể:
✅ Vận chuyển siêu tốc Việt - Sing từ 2-4 ngày
✅ Nhận gửi đa dạng các mặt hàng như thực phẩm khô, mỹ phẩm, sách vở, quần áo....
✅ Lịch bay thường xuyên và cố định hàng tuần
✅ Có mã vận đơn giúp khách hàng theo dõi đơn hàng tiện lợi
✅ Bảo hiểm hàng hóa minh bạch, rõ ràng.
⛔ Lưu ý giá cước chưa bao gồm VAT và các phụ phí phát sinh (nếu có)
(tham khảo với phụ phí xăng dầu 38,5%)

👉 Có , cam kết gửi hàng Uy tín, Nhanh chóng, An toàn. 👉 Nếu bạn đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi 👇👇👇

---- ✈ 𝐂𝐇𝐔𝐘Ể𝐍 𝐏𝐇Á𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐐𝐔Ố𝐂 𝐓Ế - 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍𝐁𝐀𝐘 ✈ ----
🚤 Dịch vụ gửi hàng quốc tế giá rẻ

🏬 Địa chỉ 1: 46 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
🏬 Địa chỉ 2: 30/1 Đại lộ Hội nghị, KP.Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Bình Dương
🏬 Địa chỉ 3: Số 241 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
☎ Hotline: 1900 638 045
✉ Email: [email protected]
❤️ Website: https://saigonbay.vn/

, , , , , , .

Photos from Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế - Saigonbay Express's post 11/05/2022

📌 BẬT MÍ 4 TIPS CẢI THIỆN HÌNH ẢNH HIỆU QUẢ GIÚP TĂNG LƯỢNG TRUY CẬP, TĂNG SALES CHO SHOP TRÊN 📌

🤩 Bạn có biết, tối ưu hoá trang danh mục sản phẩm (hay còn gọi là listing sản phẩm) hiệu quả giúp tăng lưu lượng truy cập và tăng sales tự nhiên cho cửa hàng trên ? Lưu ngay 4 tip giúp cải thiện hình ảnh dưới đây để tối ưu hoá danh mục sản phẩm:
✅ HÌNH ẢNH PHẢN ÁNH ĐA DẠNG KHÁCH HÀNG:
Với những sản phẩm như quần áo, giày dép… nên chọn hình ảnh sản phẩm với đa dạng người mẫu ở nhiều kích thước, nhiều quốc tịch để mở rộng tệp khách hàng.
✅ MÔ TẢ CHÍNH XÁC SẢN PHẨM:
Hình ảnh sản phẩm nên phản ánh rõ ràng và chính xác về màu sắc, chất liệu, kiểu dáng (hình dạng) và những chi tiết có trên sản phẩm.
✅ CÂN NHẮC LỰA CHỌN CÁC HÌNH ẢNH ĐẶC TẢ SẢN PHẨM:
Phần lớn khách hàng trên Amazon thường sử dụng điện thoại, máy tính bảng… khi . Vì thế, bạn nên lựa chọn thêm hình ảnh mô tả từng phần và từng chi tiết trên sản phẩm để người mua hàng dễ dàng hình dung.
✅ SỐ LƯỢNG ẢNH ĐĂNG TẢI:
Càng nhiều hình ảnh về sản phẩm, khách hàng càng dễ dàng hiểu về sản phẩm của bạn. Bạn nên chọn ít nhất 5 hình và nhiều nhất 7 hình ảnh với mọi góc độ và mọi chi tiết đặc tả sản phẩm.
Áp dụng 4 tip này, bạn đã có thể tối ưu hoá trang danh mục sản phẩm hiệu quả để thu hút khách hàng chốt đơn trong cửa hàng của mình 😎
👉 Hãy liên hệ với với để biết thêm chi tiết.

---- ✈ 𝐂𝐇𝐔𝐘Ể𝐍 𝐏𝐇Á𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐐𝐔Ố𝐂 𝐓Ế - 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍𝐁𝐀𝐘 ✈ ----
🚤 Dịch vụ gửi hàng quốc tế giá rẻ

🏬 Địa chỉ 1: 46 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
🏬 Địa chỉ 2: 30/1 Đại lộ Hội nghị, KP.Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Bình Dương
🏬 Địa chỉ 3: Số 241 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
☎ Hotline: 1900 638 045
✉ Email: [email protected]
❤️ Website: https://saigonbay.vn/

, , , , , , .

10/05/2022

[ LÀ GÌ?
TÌM HIỂU VỀ GIÁ FOB TRONG XUẤT NHẬP KHẨU]

là một trong những hình thức xuất/ nhập khẩu hàng hóa rất phổ biến trong dịch vụ Logistics. Là một trong những điều khoản giao hàng thuộc bộ quy tắc Incoterms. Nội dung của điều khoản này quy định về việc người bán đã hoàn thành hết trách nhiệm khi hàng hóa được xếp đầy đủ lên boong tàu.
🎲 Hiểu một cách đơn giản, trước khi xếp lên tàu thì hàng hóa chịu trách nhiệm của người bán. Còn sau khi đã xếp lên tàu thì trách nhiệm sẽ thuộc về người mua.
💰Giá FOB cũng chính là giá tại cửa khẩu thuộc nước của người bán, đã bao gồm chi phí vận chuyển ra cảng, chi phí làm thủ tục xuất khẩu, và cả thuế xuất khẩu (nếu có).
⛔ Lưu ý rằng giá này không bao gồm phí vận chuyển đường biển hay chi phí bảo hiểm đường biển.
💰Giá FOB = Giá trị đơn hàng + chi phí container + phí mở tờ khai ở hải quan + chi phí kẹp trì + chi phí kiểm dịch.
👉 Ngoài ra, nếu như khách hàng yêu cầu thì còn cần thêm cả chi phí xuất xứ hàng hóa…

---- ✈ 𝐂𝐇𝐔𝐘Ể𝐍 𝐏𝐇Á𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐐𝐔Ố𝐂 𝐓Ế - 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍𝐁𝐀𝐘 ✈ ----
🚤 Dịch vụ gửi hàng quốc tế giá rẻ

🏬 Địa chỉ 1: 46 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
🏬 Địa chỉ 2: 30/1 Đại lộ Hội nghị, KP.Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Bình Dương
🏬 Địa chỉ 3: Số 241 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
☎ Hotline: 1900 638 045
✉ Email: [email protected]
❤️ Website: https://saigonbay.vn/
, , , , , , .

Photos from Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế - Saigonbay Express's post 10/05/2022

💦 BẤT KỲ Ở ĐÂU - CŨNG CÓ THỂ 💦

Tại mỗi ngày đều ngập tràn năng lượng, sẵn sàng chinh phục mọi con đường, mang hàng hóa đến nơi khách hàng yêu cầu.
nhận vận chuyển Quốc tế đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Anh, Pháp, Mỹ, Singapore, Đức, Úc, Hồng Kông, Hàn, Nhật, Đài Loan, Thái Lan....với các tiêu chí:
✅ Cước phí cạnh tranh nhất trên thị trường
✅ Thời gian vận chuyển nhanh chóng, rõ ràng trên mọi cung đường
✅ Bảo hiểm hàng hóa lên đến 100%
✅ Tư vấn tận tâm, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu

🎁 ĐẶC BIỆT VỚI MỨC CỨC PHÍ ƯU ĐÃI:
- Đi 7$/kg mức từ 21 - 44kg.
- Đi , chỉ 3,09$/kg mức từ 21 - 44 kg.
- Đi 7,7$/kg mức từ 21 - 44kg.
⛔ Lưu ý giá cước chưa bao gồm VAT và các phụ phí phát sinh (nếu có)
(tham khảo với phụ phí xăng dầu 38,5%)
📞 Từ hàng nhỏ đến hàng to, cồng kềnh, quá tải, khách hàng gặp khó "alo SaiGonBay" là nỗi lo mất liền.

---- ✈ 𝐂𝐇𝐔𝐘Ể𝐍 𝐏𝐇Á𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐐𝐔Ố𝐂 𝐓Ế - 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍𝐁𝐀𝐘 ✈ ----
🚤 Dịch vụ gửi hàng quốc tế giá rẻ

🏬 Địa chỉ 1: 46 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
🏬 Địa chỉ 2: 30/1 Đại lộ Hội nghị, KP.Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Bình Dương
🏬 Địa chỉ 3: Số 241 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
☎ Hotline: 1900 638 045
✉ Email: [email protected]
❤️ Website: https://saigonbay.vn/

, , , , , , .

09/05/2022

🌷 - HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MÃ LISTING SẢN PHẨM TRÊN 🌷

Listing sản phẩm lên trên Amazon là công đoạn vô cùng quan trọng, đây là một trong những cách giúp bạn đưa sản phẩm lên top tìm kiếm ở .
👉 sẽ hướng dẫn bạn cách lấy mã Listing sản phẩm trên Amazon như sau:
Để tìm mã nhận dạng sản phẩm trên , bạn có thể thực hiện theo 2 bước:
🔥 Kiểm tra yêu cầu nhận dạng sản phẩm mã hóa (GTIN) theo danh mục để xem sản phẩm của bạn có yêu cầu cụ thể về sản phẩm mã hóa hay không?
🔥 Tìm mã ISBN, UPC, EAN hoặc JAN ở trên hoặc dưới mã vạch trên bao bì (hoặc bìa) sản phẩm của bạn. Mã GTIN-14 xuất hiện trên công-ten-nơ vận chuyển.
👉 Để tìm hiểu thêm thông tin, quý khách hàng IB hoặc liên hệ với với :

---- ✈ 𝐂𝐇𝐔𝐘Ể𝐍 𝐏𝐇Á𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐐𝐔Ố𝐂 𝐓Ế - 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍𝐁𝐀𝐘 ✈ ----
🚤 Dịch vụ gửi hàng quốc tế giá rẻ

🏬 Địa chỉ 1: 46 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
🏬 Địa chỉ 2: 30/1 Đại lộ Hội nghị, KP.Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Bình Dương
🏬 Địa chỉ 3: Số 241 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
☎ Hotline: 1900 638 045
✉ Email: [email protected]
❤️ Website: https://saigonbay.vn/

, , , , , , .

09/05/2022

✨ TẤT TẦN TẬT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA FBA ✨
Theo hình thức FBA (FULFILLMENT BY AMAZON) hàng hóa sẽ được vận chuyển tới kho , sau đó đơn vị này sẽ thực hiện các công đoạn đóng gói và gửi hàng đến người mua.
👉 Có 2 hình thức chuyển hàng đến AMAZON là: Hàng không và đường biển.
✈ Vận chuyển qua đường hàng không, sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí lưu kho đảm bảo hàng hóa được an toàn. Tuy nhiên giá thành có thể cao, khối lượng vận chuyển ít.
🛳 Vận chuyển bằng đường biển sẽ giúp vận chuyển được hàng hóa cồng kềnh, chi phí lại thấp. Tuy nhiên, sẽ tốn thời gian vận chuyển, tính rủi ro cao
👉 Ngoài ra, tùy vào kho FBA mà chi phí vận chuyển sẽ khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách hàng có thể inbox cho để được hỗ trợ và tư vấn hoàn toàn miễn phí!!!
---- ✈ 𝐂𝐇𝐔𝐘Ể𝐍 𝐏𝐇Á𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐐𝐔Ố𝐂 𝐓Ế - 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍𝐁𝐀𝐘 ✈ ----
🚤 Dịch vụ gửi hàng quốc tế giá rẻ
🏬 Địa chỉ 1: 46 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
🏬 Địa chỉ 2: 30/1 Đại lộ Hội nghị, KP.Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Bình Dương
🏬 Địa chỉ 3: Số 241 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
☎ Hotline: 1900 638 045
✉ Email: [email protected]
❤️ Website: https://saigonbay.vn/
, , , , , , .

Photos from Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế - Saigonbay Express's post 08/05/2022

🚚 Ở ĐÂU CẦN VẬN CHUYỂN - Ở ĐÓ CÓ ✈
✈ đã vận chuyển hàng hóa đến hơn 200 nước trên thế giới cho các công ty lớn nhỏ tại Việt Nam và tạo được sự uy tín trên thị trường Việt với hơn 10 năm kinh nghiệm.
👉 Dù bạn ở bất cứ đâu, có nhu cầu vận chuyển là có - Khi đến với chúng tôi, bạn sẽ được gì?
✔️ Nhận hàng tại nhà, phát hàng tận tay (Door To Door)
✔️ Thủ tục hải quan đảm bảo nhanh chóng và ổn thỏa.
✔️ Bảo mật thông tin khách hàng.
✔️ Giá cả hợp lý, không tăng giá mùa cao điểm, TIẾT KIỆM CHI PHÍ vận chuyển, tối ưu LỢI NHUẬN.
✔️ Gửi hàng càng nhiều giá cước càng rẻ.
🔰 Đặc biệt, có chính sách bảo hiểm đầy đủ cho món hàng của bạn. Cam kết hoàn tiền 100% nếu hàng bị mất hoặc hư hỏng. Bạn sẽ chẳng chịu rủi ro gì khi hợp tác với chúng tôi.
👉 CÒN CHỜ GÌ NỮA MÀ CHƯA ALO NGAY SAIGONBAY???
---- ✈ 𝐂𝐇𝐔𝐘Ể𝐍 𝐏𝐇Á𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐐𝐔Ố𝐂 𝐓Ế - 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍𝐁𝐀𝐘 ✈ ----
🚤 Dịch vụ gửi hàng quốc tế giá rẻ

🏬 Địa chỉ 1: 46 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
🏬 Địa chỉ 2: 30/1 Đại lộ Hội nghị, KP.Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Bình Dương
🏬 Địa chỉ 3: Số 241 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
☎ Hotline: 1900 638 045
✉ Email: [email protected]
❤️ Website: https://saigonbay.vn/

, , , , , , .

Videos (show all)

Chuyển phát nhanh quốc tế
Chuyển phát nhanh quốc tế
Hàng ngày 31/8
Các dropshipping đã tìm được phương pháp tiết kiệm 5.o-% chi phí vận chuyển,còn bạn thì sao?
Các dropshipping đã tìm được phương pháp tiết kiệm 5.o-% chi phí vận chuyển,còn bạn thì sao?
Hàng Về Nhẹ Nhàng Vào Cuối Tuần
Thùng Đã Về Để Đóng Hàng Cho Khách Yêu !
Giải pháp gửi hàng đi nước ngoài an toàn trong thời điểm “Nghẽn” lưu thông vì hậu dị-ch #Cvid
Nay Tập Trung Đóng Hàng Để Đi Cho Các Khách Yêu ^^
SaiGonBay vào ngày mưa
Gửi Hàng đi tiếp cho khách trong mùa An-cô-Vy
Gửi Hàng đi tiếp cho khách trong mùa An-cô-Vy

Products

-Chuyển phát nhanh hàng hóa, chứng từ
-Cước tàu biển/Thu gom hàng lẻ LCL
-Dịch vụ khai Hải quan.

Telephone

Address


46 An Nhon, Ward 17, Go Vap Dist
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00

Other Cargo & Freight in Ho Chi Minh City (show all)
BEST Express CỦ CHI BEST Express CỦ CHI
19C-19D. ĐƯỜNG 229. TỔ 2. ẤP 2A. HÒA PHÚ. CỦ CHI. TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyển phát nhanh toàn quốc

Page Tạo Ra Cho Bạn Biết Chúng Em Là Đơn Vị Chuyển Nhà Giá Rẻ Page Tạo Ra Cho Bạn Biết Chúng Em Là Đơn Vị Chuyển Nhà Giá Rẻ
121 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Page Tạo Ra Cho Mọi Ngừ Biết Chúng Em Là Đơn Vị Chuyển Nhà Giá Rẻ Nhất TPHCM 038 643 6068

DTV FAST - Chành  Xe TP.HCM đi Vũng Tàu và  Bình Thuận DTV FAST - Chành Xe TP.HCM đi Vũng Tàu và Bình Thuận
Ho Chi Minh City, 728100

DTV FAST bên em nhận hàng hóa nhỏ lẻ, ghép xe, bao xe chuyên tuyến từ TPHCM đến Lagi, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam,.....

Tuyển Dụng Shopee Xpress Tuyển Dụng Shopee Xpress
Sonatus Building, 15 Le Thanh Ton, District 1, HCMC
Ho Chi Minh City, 71000

Shopee Xpress - Chuyên trang tuyển dụng khối vận hành tại Shopee Xpress

Gửi hàng đi Nước Ngoài Gửi hàng đi Nước Ngoài
268/37 Nguyễn Thái Bình, Phường 12
Ho Chi Minh City, 700000

Dịch vụ gửi hàng đi nước ngoài giá rẻ tại SCE. Chuyên gửi hàng đi Mỹ, Úc, Canada và hơn 200 quốc gia trên thế giới

Gửi hàng đi Mỹ Gửi hàng đi Mỹ
21/38 Trường Sơn, Phường 4
Ho Chi Minh City, 72100

Chuyên vận chuyển chiều Việt -> Mỹ, Úc, Canada,... tất cả các nưỡ nhanh chóng, an toàn với dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển quốc tế.

Gebtronixy2k cargo airline shipping. Gebtronixy2k cargo airline shipping.
Vietnam Office Address:302/87phan Huy Ich P12 Govap, Vietnam Nigeria Office Add:No 12 Agisegiri Street, Ladipo Bus/stop Oshodi
Ho Chi Minh City, GO VAP

We specialize in all kind of hair, wears, shoes and cosmetic products.

SmartTrans Express SmartTrans Express
50 Thăng Long, P4, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 800000

Chuyên tuyến Mỹ, Úc, Canada. Vận chuyển thực phẩm và tất cả các chủng loại mặt hàng đi tất cả các nước!

Công Ty TNHH CNC Logistics Công Ty TNHH CNC Logistics
Ho Chi Minh City, 70000

CNC Logistics là công ty chuyên về vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Mua bán cho thuê container các loại và dịch vụ giám định sửa chữa container cho hãng tàu.

Gửi Hàng đi Mỹ giá rẻ-0987162907 Gửi Hàng đi Mỹ giá rẻ-0987162907
Ho Chi Minh City

Nhận vận chuyển áo quần, giày dép Thực phẩm, Mỹ phẩm các loại Hàng khó bên em cũng nhận bay luôn ạ

SGLink VN - Vận Chuyển Hàng Quốc Tế SGLink VN - Vận Chuyển Hàng Quốc Tế
20/C2 Thái Thị Nhạn, Phường 12, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70400

Nhận vận chuyển hàng chuyển phát nhanh, thương mại điện tử và hàng cá nhân đi quốc tế với giá cạnh tranh, thời gian vận chuyển nhanh nhất và dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Gửi hàng đi Mỹ tại Gò Vấp Gửi hàng đi Mỹ tại Gò Vấp
312/115 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Gửi hàng đi Mỹ tại Gò Vấp - MQ Express