Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng

Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng

Comments

🕵️♀️👩🌾TUYỂN 10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NHÀ MÁY CÀ PHÊ 👨🔧👨🔬🙋 Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng
CÁC VỊ TRÍ TUYỂN
• KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo các tiêu chí của hợp đồng mua hàng.
- Làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa tại hiện trường.
- Báo cáo tiến trình, kết quả kiểm tra hàng hóa và lưu trữ hồ sơ hình ảnh theo quy định của phòng ban.
• KHO
- Lái xe nâng, vận chuyển hàng hóa
- Kiểm đếm và lưu trữ hàng hóa theo quy trình
- Xuất nhập hàng hóa theo đơn
• ĐIỀU PHỐI : Làm việc theo quy trình và hướng dẫn cụ thể

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Nam, có sức khỏe tốt
• Tốt nghiệp 12/12 trở lên
• Trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt
• Mức lương 6-7tr/ tháng + thưởng
• Có BH24h, bao cơm và các chế độ thưởng vào các ngày Lễ, Tết và theo năng lực làm việc.
Làm việc tại Khu phố 5, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương. (Gần Trung tâm Y tế Thị Xã Bến Cát, đối diện Nghĩa trang Liệt Sỹ Bến Cát)

Liên hệ: 077.303.7743 hoặc 0948.655.899

https://www.kphucsinh.vn/
🕵️♀️👩🌾TUYỂN 10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NHÀ MÁY CÀ PHÊ 👨🔧👨🔬🙋 Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN
• KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo các tiêu chí của hợp đồng mua hàng.
- Làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa tại hiện trường.
- Báo cáo tiến trình, kết quả kiểm tra hàng hóa và lưu trữ hồ sơ hình ảnh theo quy định của phòng ban.
• KHO
- Lái xe nâng, vận chuyển hàng hóa
- Kiểm đếm và lưu trữ hàng hóa theo quy trình
- Xuất nhập hàng hóa theo đơn
• ĐIỀU PHỐI : Làm việc theo quy trình và hướng dẫn cụ thể

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Nam, có sức khỏe tốt
• Tốt nghiệp 12/12 trở lên
• Trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt
• Mức lương 6-7tr/ tháng + thưởng
• Có BH24h, bao cơm và các chế độ thưởng vào các ngày Lễ, Tết và theo năng lực làm việc.
Làm việc tại Khu phố 5, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương. (Gần Trung tâm Y tế Thị Xã Bến Cát, đối diện Nghĩa trang Liệt Sỹ Bến Cát)

Liên hệ: 077.303.7743 hoặc 0948.655.899

https://www.kphucsinh.vn/
🕵️♀️👩🌾TUYỂN 10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NHÀ MÁY CÀ PHÊ 👨🔧👨🔬🙋 Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN
• KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo các tiêu chí của hợp đồng mua hàng.
- Làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa tại hiện trường.
- Báo cáo tiến trình, kết quả kiểm tra hàng hóa và lưu trữ hồ sơ hình ảnh theo quy định của phòng ban.
• KHO
- Lái xe nâng, vận chuyển hàng hóa
- Kiểm đếm và lưu trữ hàng hóa theo quy trình
- Xuất nhập hàng hóa theo đơn
• ĐIỀU PHỐI : Làm việc theo quy trình và hướng dẫn cụ thể

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Nam, có sức khỏe tốt
• Tốt nghiệp 12/12 trở lên
• Trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt
• Mức lương 6-7tr/ tháng + thưởng
• Có BH24h, bao cơm và các chế độ thưởng vào các ngày Lễ, Tết và theo năng lực làm việc.
Làm việc tại Khu phố 5, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương. (Gần Trung tâm Y tế Thị Xã Bến Cát, đối diện Nghĩa trang Liệt Sỹ Bến Cát)

Liên hệ: 077.303.7743 hoặc 0948.655.899

https://www.kphucsinh.vn/
🕵️♀️👩🌾TUYỂN 10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NHÀ MÁY CÀ PHÊ 👨🔧👨🔬🙋 Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng
CÁC VỊ TRÍ TUYỂN
• KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo các tiêu chí của hợp đồng mua hàng.
- Làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa tại hiện trường.
- Báo cáo tiến trình, kết quả kiểm tra hàng hóa và lưu trữ hồ sơ hình ảnh theo quy định của phòng ban.
• KHO
- Lái xe nâng, vận chuyển hàng hóa
- Kiểm đếm và lưu trữ hàng hóa theo quy trình
- Xuất nhập hàng hóa theo đơn
• ĐIỀU PHỐI : Làm việc theo quy trình và hướng dẫn cụ thể

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Nam, có sức khỏe tốt
• Tốt nghiệp 12/12 trở lên
• Trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt
• Mức lương 6-7tr/ tháng + thưởng
• Có BH24h, bao cơm và các chế độ thưởng vào các ngày Lễ, Tết và theo năng lực làm việc.

Làm việc tại Khu phố 5, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương. (Gần Trung tâm Y tế Thị Xã Bến Cát, đối diện Nghĩa trang Liệt Sỹ Bến Cát)

Liên hệ: 077.303.7743 hoặc 0948.655.899 hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Cổng bảo vệ.

https://www.kphucsinh.vn/
🕵️♀️👩🌾TUYỂN 10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NHÀ MÁY CÀ PHÊ 👨🔧👨🔬🙋 Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN
• KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo các tiêu chí của hợp đồng mua hàng.
- Làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa tại hiện trường.
- Báo cáo tiến trình, kết quả kiểm tra hàng hóa và lưu trữ hồ sơ hình ảnh theo quy định của phòng ban.
• KHO
- Lái xe nâng, vận chuyển hàng hóa
- Kiểm đếm và lưu trữ hàng hóa theo quy trình
- Xuất nhập hàng hóa theo đơn
• ĐIỀU PHỐI : Làm việc theo quy trình và hướng dẫn cụ thể

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Nam, có sức khỏe tốt
• Tốt nghiệp 12/12 trở lên
• Trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt
• Mức lương 6-7tr/ tháng + thưởng
• Có BH24h, bao cơm và các chế độ thưởng vào các ngày Lễ, Tết và theo năng lực làm việc.
Làm việc tại Khu phố 5, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương. (Gần Trung tâm Y tế Thị Xã Bến Cát, đối diện Nghĩa trang Liệt Sỹ Bến Cát)

Liên hệ: 077.303.7743 hoặc 0948.655.899

https://www.kphucsinh.vn/
🕵️♀️👩🌾TUYỂN 10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NHÀ MÁY CÀ PHÊ 👨🔧👨🔬🙋 Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng
CÁC VỊ TRÍ TUYỂN
• KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo các tiêu chí của hợp đồng mua hàng.
- Làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa tại hiện trường.
- Báo cáo tiến trình, kết quả kiểm tra hàng hóa và lưu trữ hồ sơ hình ảnh theo quy định của phòng ban.
• KHO
- Lái xe nâng, vận chuyển hàng hóa
- Kiểm đếm và lưu trữ hàng hóa theo quy trình
- Xuất nhập hàng hóa theo đơn
• ĐIỀU PHỐI : Làm việc theo quy trình và hướng dẫn cụ thể

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Nam, có sức khỏe tốt
• Tốt nghiệp 12/12 trở lên
• Trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt
• Mức lương 6-7tr/ tháng + thưởng
• Có BH24h, bao cơm và các chế độ thưởng vào các ngày Lễ, Tết và theo năng lực làm việc.
Làm việc tại Khu phố 5, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương. (Gần Trung tâm Y tế Thị Xã Bến Cát, đối diện Nghĩa trang Liệt Sỹ Bến Cát)

Liên hệ: 077.303.7743 hoặc 0948.655.899

https://www.kphucsinh.vn/
🕵️♀️👩🌾TUYỂN 10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NHÀ MÁY CÀ PHÊ 👨🔧👨🔬🙋 Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng
CÁC VỊ TRÍ TUYỂN
• KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa theo các tiêu chí của hợp đồng mua hàng.
- Làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa tại hiện trường.
- Báo cáo tiến trình, kết quả kiểm tra hàng hóa và lưu trữ hồ sơ hình ảnh theo quy định của phòng ban.
• KHO
- Lái xe nâng, vận chuyển hàng hóa
- Kiểm đếm và lưu trữ hàng hóa theo quy trình
- Xuất nhập hàng hóa theo đơn
• ĐIỀU PHỐI : Làm việc theo quy trình và hướng dẫn cụ thể

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Nam, có sức khỏe tốt
• Tốt nghiệp 12/12 trở lên
• Trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt
• Mức lương 6-7tr/ tháng + thưởng
• Có BH24h, bao cơm và các chế độ thưởng vào các ngày Lễ, Tết và theo năng lực làm việc.
Làm việc tại Khu phố 5, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương. (Gần Trung tâm Y tế Thị Xã Bến Cát, đối diện Nghĩa trang Liệt Sỹ Bến Cát)

Liên hệ: 077.303.7743 hoặc 0948.655.899

👋👋**BÁCH HÓA KPHUCSINH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CỬA HÀNG - **THU NHẬP 6-8TR/THÁNG🕵️‍♀️👩‍🍳

Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng

- Làm việc tại phường Cầu Ông Lãnh quận 1 và Phú Mỹ Hưng quận 7

- Thời gian làm việc: Full-time 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, (2 ca mỗi ngày). Part-time ca 4 tiếng hoặc 6 tiếng/ngày.

- Mô tả công việc:
+ Pha chế thức uống theo công thức, quy trình, quy định. Phục vụ khách.
+ Dọn dẹp bàn, vệ sinh
+ Thực hiện tư vấn, giới thiệu chương trình khuyến mãi tại cửa hàng cho khách, order vào máy POS và thanh toán tiền cho khách hàng
+ Đảm bảo tiền doanh thu trong ca làm việc, báo cáo doanh thu...

- Phúc lợi:
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Thu nhập hấp dẫn (Lương cứng + thưởng doanh số).
Liên hệ: 077.303.7743 hoặc 0948.655.899
https://www.kphucsinh.vn/
Note lại tham gia nè các bạn! Sale mạnh wá

Trang tuyển dụng các vị trí của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh ( P**c Sinh Consumer)
Liên hệ phòng nhân sự: 0948655899
Email: [email protected]
Kphucsinh & Kcoffee Tuyển Dụng

Operating as usual

09/02/2022

[ ☕️☕️ Bách hoá KPHUCSINH tuyển dụng - QUẬN 7 QUẬN 1]
🏋️🏋️🏋️🏋️ 3 Pha chế / BẾP & 3 Phục vụ
🕕Thời gian làm việc : xoay ca, full time/ part time
➖ Lương : 27.000 vnđ/h - 33.000 vnđ/ GIỜ
➡️ Yêu cầu : Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo !!
🔽 Địa chỉ : R4-46 Hưng phước 4, phú mỹ hưng, quận 7, HCM.
246 248 Võ Văn Kiệt, Cầu Ông Lãnh, Quận 1
▪️ Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn !!
☎️ Liên hệ : 0948 655 899 hoặc inb fb này.

22/01/2022

[ ☕️☕️ Bách hoá KPHUCSINH tuyển dụng - QUẬN 7 🌟 ]
🏋️🏋️🏋️🏋️ 3 Pha chế & 3 Phục vụ
🕕Thời gian làm việc :xoay ca,
➖ Lương : 25.000 đ/h - 30.000đ/h
➡️ Yêu cầu : Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo !!
🔽 Địa chỉ : R4-46 Hưng phước 4, phú mỹ hưng, quận 7, HCM.
▪️ Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn !!
☎️ Liên hệ : 0948655899

01/11/2021

TUYỂN 2 NHÂN VIÊN CỬA HÀNG - BÁCH HÓA KPHUCSINH
Làm việc tại quận 1 và quận 7
1. Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần
2. Mô tả công việc:
- Pha chế thức uống theo công thức, quy trình, quy định. Phục vụ khách. Dọn dẹp bàn, vệ sinh
- Thực hiện tư vấn, giới thiệu chương trình khuyến mãi tại cửa hàng cho khách, order vào máy POS và thanh toán tiền cho khách hàng
- Đảm bảo tiền doanh thu trong ca làm việc, báo cáo doanh thu...
2. Phúc lợi:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Thu nhập hấp dẫn

21/10/2021

TUYỂN E-COMMERCE TEAM LEADER

Gửi cv về: [email protected]

JOB DESCRIPTION:
• Lập kế hoạch bán hàng theo tháng, quý, năm.
•Quản lý doanh số và các chỉ số trên các sàn thương mại điện tử
• Giám sát thúc đẩy đội ngũ sale online để đạt được kết quả kinh doanh theo kế hoạch
• Phát triển và mở rộng các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế
• Đàm phán với các NCC về chính sách giá đầu vào, khuyến mãi có lợi cho công ty.
• Phối hợp với các bộ phận khác như Kho, Kế toán để xử lý công nợ, hàng trả về,...
• Lên kế hoạch Marketing với Digital Marketing, Content, Thiết kế để thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên sàn thương mại điện tử được giao quản lý.

JOB REQUIREMENT
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương tối thiểu 2 năm
- Yêu thích sale trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada, Alibaba, Amazon,...)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về các sản phẩm ngành F&B hoặc FMCG
- Nơi làm việc: Quận 1, Tp.HCM

https://www.kphucsinh.vn/

06/10/2021

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng 𝗕𝗮́𝗰𝗵 𝗛𝗼́𝗮 𝗞𝗽𝗵𝘂𝗰𝘀𝗶𝗻𝗵 Quận 7
Nơi làm việc: K Coffee, R4-46 Hưng Phước 4, phường Tân Phong, quận 7
- Hỗ trợ đăng tin bán hàng và các hoạt động Marketing nhằm tìm kiếm khách hàng
- Tư vấn và liên hệ khách hàng để chốt đơn hàng
- Chuyển thông tin và theo dõi đơn hàng với bên điều phối cho đến khi hoàn tất đơn hàng
- Nhập doanh thu lên phần mềm bán hàng và báo cáo
- Pha chế các món nước để bán mang đi
- Dọn dẹp vệ sinh cửa hàng và các công việc khác được giao

THỜI GIAN LÀM VIỆC: Theo ca, 8 tiếng/ngày, 6 ngày 1 tuần, nghỉ luân phiên trong tuần, không nghỉ thứ 7, Chủ nhật
-------------
Gửi cv về: hr[.]@phucsinhconsumer.com ( bỏ dấu [] )
Liên hệ P. Nhân sự: 094 865 58 99
Website: http://www.kphucsinh.vn

04/10/2021

Tuyển dụng 𝗗𝗜𝗚𝗜𝗧𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗘𝗧𝗜𝗡𝗚 thành thạo Facebook & Google - Ngân sách 100-200tr/ tháng ( SL: 2 người)
Gửi cv về: hr[.]@phucsinhconsumer.com ( bỏ dấu [] )
JOB DESCRIPTION:
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động/ dự án Digital Marketing cho sản phẩm công ty kinh doanh
- Chịu trách nhiệm trong việc sáng tạo nội dung, tối ưu tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Google, Youtube… Xây dựng và tối ưu hóa các Landing Page để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng
- Làm việc trực tiếp với đội Sales để cung cấp insights và nắm được Feedback để tối ưu nội dung quảng cáo (content, hình ảnh, media, thông điệp)
- Quản lý, đào tạo và phát triển nhóm Digital Marketing
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ đo lường hiệu quả Digital Marketing như: Google Webmaster Tools, Google Analytics, Facebook Ad Manager…; Phân tích data từ các nguồn khác nhau và đưa ra các đề xuất mới hiệu quả; Báo cáo hằng ngày, đánh giá hiệu quả các chiến dịch truyền thông digital
- Triển khai, setup các chương trình khuyến mại trên phần mềm quản trị nội bộ.
- Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác để đảm bảo mục tiêu công việc
- Một số công việc phát sinh theo phân công.
JOB REQUIREMENT
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Digital Marketing, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương tối thiểu 6 tháng
- Sử dụng tốt các công cụ Digital cơ bản như Facebook Ads, Youtube Ads, Audience Insight, KeywordToolPlanne
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về các sản phẩm ngành F&B hoặc FMCG
- Nơi làm việc: Quận 1, Tp.HCM

05/09/2021

[HOT JOB] KCoffee & Bách hóa Kphucsinh tuyển dụng 2 vị trí:
• Vị trí 1: 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗘𝗧𝗜𝗡𝗚 ( SL: 2người)
𝗠𝗼̂ 𝘁𝗮̉ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰:
1. Xây dựng và Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.
2. Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website...
3. Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch content chi tiết cho các Fanpages của công ty.
4. Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Online/Offline,…) như bài viết, idea video / hình ảnh,…
5. Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu..
6. Tham gia cùng team Xây dựng và Quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Digital Marketing

• Vị trí 2: Ecommerce Specialist ( SL: 5 người)
Mô tả công việc:
- Có kiến thức về các sàn TMĐT (Shopee, Tiki, Lazada, Sendo)
- Chịu trách nhiệm về doanh số, chỉ số vận hành của sàn
- Đăng ký tham gia các CTKM của sàn, tương tác với KAM để push doanh số
- Thường xuyên lên các ý tưởng bán hàng
- Làm việc với Marketing, Design để lên các campaign, trang trí gian hàng
- Siêng năng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Biết sử dụng Exel, Word, Canva, Photoshop
- Chịu được áp lực công việc
7. Thực hiện Livestream
8. Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
9. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

23/04/2021

Cà phê & Làm đẹp | Tip làm đẹp từ cà phê nguyên chất.

- Cà phê & Làm đẹp | Tip làm đẹp từ cà phê nguyên chất.
- KCoffee " Chào đại lễ "Giải Phóng" Vạn Deal 30% và quá trời quà tặng
Duy nhất trong livestream 23..03 lúc 11h30

Jobs 20/04/2021

Jobs

[TUYỂN DỤNG] Marketing Specialist
Mô tả công việc
- Quản lý nội dung các kênh truyền thông, xây dựng hình ảnh, nội dung sản phẩm, thương hiệu Công ty.
- Lên kế hoạch truyền thông chi tiết cho các dự án chiến lược (bao gồm cách thức, kênh, thông điệp truyền thông, concept truyền thông, timeline chi tiết, dự kiến ngân sách và hiệu quả).
- Phối hợp với các bộ phận liên quan và các đối tác agency để trực tiếp triển khai các kế hoạch truyền thông một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu truyền thông.
- Thực hiện đề xuất và tạo các chương trình khuyến mãi, bán hàng.
- Trực tiếp xây dựng nội dung và viết bài cho fanpage thương hiệu – Official Fanpage (tìm hiểu đối tượng khách hàng, lên kế hoạch fanpage, lịch đăng bài, design, đăng hoặc hẹn giờ các bài post).
- Quản lý, theo dõi hiệu quả của hệ thống social media: Facebook, Pinterest, Instgram, Twitter, Website.
- Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài/tin, lượng truy cập facebook, website, instagram, twitter, Website…
- Xây dựng nội dung các ấn phẩm truyền thông: brochure, tờ rơi, standee, backdrop...
- Thực hiện các công việc khác liên quan tới PR, Branding, Content Marketing, sáng tạo thông điệp, chăm sóc và giữ chân khách hàng, retention marketing.
- Lên kịch bản quay video/clip các sản phẩm, hoạt động của Công ty.
- Thực hiện chế độ kế hoạch, báo cáo công việc theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm).
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí content marketing hoặc marketing online với các tác nghiệp liên quan đến content và online marketing.
- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành: Marketing, PR.
- Có kiến thức về một bài viết chuẩn SEO Google là lợi thế.
- Có khả năng giao tiếp, trình bày vấn đề một cách dễ hiểu.

Quyền lợi được hưởng
- Lương, thưởng theo năng lực
- BHXH đầy đủ
- Cơm trưa, thức uống miễn phí
- Bảo hiểm 24/24

Jobs

Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng updated their phone number. 19/03/2021

Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng updated their phone number.

Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng updated their phone number.

Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng updated their website address. 19/03/2021

Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng updated their website address.

Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng updated their website address.

Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng updated their address. 19/03/2021

Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng updated their address.

Kphucsinh & Kcoffee Tuyển dụng updated their address.

28/04/2017

🎉 Đặt vé càng nhiều, ưu đãi càng sốc! Bạn đang cần vé bay hè giá rẻ – đón đầu ngay khuyến mãi, đừng chần chờ!
https://goo.gl/iF13cs

🎁 Có một siêu bão khuyến mãi dành cho hè 2017 đang càn quét khắp hệ thống đặt vé máy bay - Bookin trong tháng 4 này.
🎈 Bạn biết chưa? Đơn giản thôi, chỉ cần đặt vé máy bay để nhận được:
🔸 Giảm giá lên tới 150k/ đơn hàng
🔸 Tặng Taxi sân bay lên đến 250K.
🔸 Giảm thêm phòng khách sạn lên đến 200k

✨ Siêu ưu đãi hiện chỉ được áp dụng cho CÁC KHÁCH HÀNG đặt mua vé thành công tại website: https://goo.gl/iF13cs BOOKIN.VN trong thời gian từ ngày 01/04 đến hết ngày 30/04.

⚠ Điều khoản chi tiết:
- Khuyến mãi có điều kiện đi kèm, cụ thể áp dụng cho các đơn hàng như sau:
+ Từ 2 - 3 vé, giảm ngay 50k/ đơn hàng + tặng mã voucher giảm giá khách sạn 100k.
+ Từ 4 - 6 vé, giảm ngay 100k/ đơn hàng + giảm giá 50% taxi sân bay (tối đa 100k) + tặng voucher khách sạn 150k.
+ Từ 7 vé trở lên, giảm giá 150k/ đơn hàng + tặng taxi sân bay 250k + tặng voucher giảm giá khách sạn 200k.
- Khuyến mại không được áp dụng chung với các chương trình khuyến mại khác tại Bookin.vn

📞 Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn vui lòng liên hệ với Tổng đài CSKH của Bookin: 0966 97 8686 để nhận được sự hỗ trợ và giải đáp.
➡ Vé đang rẻ, ta còn trẻ, còn sức khỏe, đi du lịch thôi!
https://goo.gl/iF13cs

atadi.vn 28/04/2017

1 phút 30 giây, vé rẻ có ngay, ngại gì không bay

👣👣👣 30/4 này bạn và gia đình sẽ đi du lịch ở đâu ???
🔜🔜🔜 nhanh tay đặt vé để nhận voucher 💯
📌📌📌
https://goo.gl/5FRnjg

atadi.vn Săn vé máy bay giá rẻ trong nước & Đông Nam Á. Mua vé máy bay giá rẻ nhanh chóng, đơn giản, minh bạch.

28/04/2017

🙅🎯🎯 Khuyến mãi số lượng có hạn, mua ngay sản phẩm bạn yêu thích TẠI ĐÂY: https://goo.gl/6fOwv4
😍 Giảm đến 80% tất cả sản phẩm thời trang và phụ kiện hàng hiệu
😘 Giảm thêm 12% khi nhập mã TT1211

🤑🤑🤑 Giá ưu đãi chỉ từ 49.000đ, sở hữu ngay sản phẩm hot chất lượng

atadi.vn 27/04/2017

1 phút 30 giây, vé rẻ có ngay, ngại gì không bay

Săn vé máy bay giá rẻ, vé 0 đồng, vé 59K, vé 69K trên toàn mạng bay.

Nhanh tay lẹ mắt sắm ngay vé rẻ nào các bạn ơi :)

https://goo.gl/3YZmYU

atadi.vn Săn vé máy bay giá rẻ trong nước & Đông Nam Á. Mua vé máy bay giá rẻ nhanh chóng, đơn giản, minh bạch.

lazada.vn 27/04/2017

Sắm ngay Galaxy S8/S8 + cơ hội trúng S8

😍😍😍 Sở hữu ngay siêu phẩm Galaxy S8/S8+ với giá tốt nhất

🎁 Nhận ngay bộ quà tặng hấp dẫn đến 4.000.000đ
🍀 Cơ hội trúng ngay Galaxy S8 với số lượng có hạn

🌞 Mua ngay để hưởng những ưu đãi hấp dẫn nhất: https://goo.gl/Ov7oud

Thời gian: 20.04.2017 - 04.05.2017

lazada.vn Sở hữu ngay siêu phẩm Galaxy S8/S8+ với giá tốt nhất

🎁 Nhận ngay bộ quà tặng hấp dẫn đến 4.000.000đ
🍀 Cơ hội trúng ngay Galaxy S8 với số lượng có hạn

fptshop.com.vn 25/04/2017

Đặt trước Samsung Galaxy S8 - Nhận quà giá trị. Cơ hội đi NewYork

🤑 Sản phẩm và giá dự kiến:
- Samsung Galaxy S8 giá dự kiến từ 18.990.000đ
- Samsung Galaxy S8 Plus giá dự kiến từ 20.990.000đ
Màu sắc: Gold, Black, Blue
Đặt cọc tối thiểu: 500.000đ

😍 Khuyến Mãi Cho Khách Hàng Thông Thường: áp dụng kênh online và offline

Khách hàng đặt cọc 100% có cơ hội nhận được 01 trong 2 bộ quà sau:

🎁 Bộ quà 4.000.000đ: Dàn Loa Samsung HW K350 + Ốp Lưng Samsung Alcantara màu Blue --> ngày 20/4 FPTShop chốt danh sách khách đặt gạch tổ chức bốc thăm và công bố danh sách khách hàng may mắn trúng bộ quà 4tr

🎁 Những khách hàng đặt gạch không trúng bộ quà 4tr --> Khách hàng được tặng ngay bộ quà trị giá 3.000.000đ, chi tiết quà sẽ được công bố ngày 20/4

fptshop.com.vn Từ ngày 20/4 - 04/5, Đặt trước siêu phẩm Samsung Galaxy S8 Tặng ngay dàn loa Samsung Home Theater, trả góp 0%, Cơ hội đi Newyork tham quan Trump Tower cùng nhiều ưu đãi khác từ FPT Shop. LH 1800 6601

fptshop.com.vn 25/04/2017

Lên đời iPhone tặng thêm từ 1 đến 2 triệu

Thu cũ đổi mới - Nhận cả máy lock 😆😍😘
Lên đời iPhone giảm thêm từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ

Thời gian: 01/04 đến 2/5/2017

fptshop.com.vn Lên đời iPhone 7 | 7 Plus Tiết kiệm đến 7 triệu, chương trình đổi cũ lấy mới duy nhất tại FPTShop

bookin.vn 25/04/2017

Tour du lịch giá rẻ - BOOKIN.vn

Mùa hè đến rồi, xách ba lô lên và đi chơi thôi 😆🤣😎

bookin.vn Đặt tour du lịch giá rẻ. BOOKIN giúp bạn tìm kiếm dễ dàng và đặt nhanh những tour du lịch hấp dẫn nhất. Click để khám phá ngay!

18/04/2017

💲💲 HOT! HOT!!! DAO BẤM BẬT LỬA GIÁ CỰC SỐC 💲💲

⚠⚠⚠ GIÁ CHỈ 175K ⚠⚠⚠

🍀 Chất liệu: kim loại
🍀 Chiều dài: cả chuôi + lười 19cm. Nhỏ gọn và tiện lợi. Phục vụ đc nhiều nhu cầu.
🍀 Lửa bén, dao bấm cực nhạy.


❌❌Số lượng có hạn nhanh chân đặt hàng ❌❌

🍀🍀🍀 Free ship nội thành TpHcm trừ thủ đức, quận 12 và quận 9 🍀🍀🍀

✋✋✋ MANG LẠI DỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO KHÁCH HÀNG

☀ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!
---------------------------------------
☎ Tư vấn mua hàng : 0981.850.789
📪 Hotline : 0981.850.789
🏪 ĐC: 45 Đường Số 15, Khu Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

Videos (show all)

💲💲 HOT! HOT!!! DAO BẤM BẬT LỬA GIÁ CỰC SỐC 💲💲       ⚠⚠⚠ GIÁ CHỈ 175K ⚠⚠⚠    🍀  Chất liệu: kim loại    🍀  ...

Category

Telephone

Address


246-248 Võ Văn Kiệt, P Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Ho Chi Minh City
700000

Other Recruiters in Ho Chi Minh City (show all)
HR2B / Talent Recruitment JSC HR2B / Talent Recruitment JSC
1st Floor, Thien Son Building, 5 Nguyen Gia Thieu Str., Dist. 3
Ho Chi Minh City, 700000

Payroll / Tính lương Staffing/ Thuê lao động Recruiment/ Tuyển dụng

Việc Làm Content/Design/SEO/Wordpress Việc Làm Content/Design/SEO/Wordpress
Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Chuyên nhận đăng tin tuyển ctv marketing/seo/wp... Giới thiệu chuyên sâu marketing... Tin tức chuyên ngành...

Tuyển dụng nha khoa Tuyển dụng nha khoa
299 Vĩnh ViễnPhường 5, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên tuyển dụng nhân sự cho hệ thống nha khoa, nha khoa ở Tp. HCM, Hà Nội và các thành phố lớn trong và ngoài nước. Email: [email protected]

Topcv - làm việc Topcv - làm việc
Ho Chi Minh City

Cửa Hàng Tiện Lợi Tuyển Dụng HCM Cửa Hàng Tiện Lợi Tuyển Dụng HCM
Ho Chi Minh City, 700000

ĐÂY LÀ TRANG TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC

Jutjob Jutjob
Ho Chi Minh City

Nơi kết nối các chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực giúp bạn giải quyết mọi công việc hằng ngày

Ở đâu có JOB, Ở đó có Phương Ở đâu có JOB, Ở đó có Phương
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh City

Nơi tư vấn việc làm trên trời dưới đất cho các bạn ứng viên để tìm thấy được bến đỗ

Tuyển Dụng Việc Làm Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Dụng Việc Làm Thành Phố Hồ Chí Minh
Đường 19,Phường An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

Trang thông tin tuyển dụng việc làm TP HCM Cung cấp việc làm nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh, kế toán, lễ tân, telesale, Trường phòng , giám đốc ...

INN SAIGON TUYỂN DỤNG INN SAIGON TUYỂN DỤNG
115 Hồ Tùng Mậu Phường Bến Nghé Quận 1
Ho Chi Minh City, 7000

CÔNG TY CỔ PHẦN INN SAIGON là đơn vị mạnh trong lĩnh vực F&B. Chúng tôi luôn mong muốn mang tới những sản phẩm chất lượng và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Tuyển Dụng Anmi Tuyển Dụng Anmi
Ho Chi Minh City, 700000

TÌM VIỆC TÌM VIỆC
90 Pasteur,quận1.
Ho Chi Minh City, 700000

Bạn đang tìm kiếm việc làm, bạn muốn làm trong một môi trường năng động, nhiệt huyết và thương yêu nhau như gia đình chúng tôi luôn luôn chào đón các bạn.Một môi trường làm việc trong hạnh phúc.

VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia
83 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City, 72408

VIỆC LÀM XKLĐ 0Đ TẠI CAMPUCHIA CHO CÁC BẠN TRẺ ĐAM MÊ KIẾM TIỀN NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI CÁC NƯỚC KHÁC. CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG - XUẤT CẢNH VISA 6 THÁNG - BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIỄN PHÍ