Betta Farm

Betta Farm

Comments

- Cá Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-20k /1 con ship lần 10 con
-Bắt 20 con free ship
-Bắt 30 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Koi #ThủySinh #Cá
- Cá Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-20k /1 con ship lần 10 con
-Bắt 20 con free ship
-Bắt 30 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Koi #ThủySinh #Cá
- Cá Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-20k /1 con ship lần 10 con
-Bắt 20 con free ship
-Bắt 30 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Koi #ThủySinh #Cá
- Cá Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-20k /1 con ship lần 10 con
-Bắt 20 con free ship
-Bắt 30 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Koi #ThủySinh #Cá
- Cá Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-20k /1 con ship lần 10 con
-Bắt 20 con free ship
-Bắt 30 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Koi #ThủySinh #Cá
- Dumbo Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Dumbo #ThủySinh
- Dumbo Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Dumbo #ThủySinh
- Dumbo Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Dumbo #ThủySinh
- Dumbo Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Dumbo #ThủySinh

Trại Cá Betta Chuyên Cung Cấp Sỉ&Lẻ Các Loại Chuyên cung cấp sỉ&lẻ các dòng cá betta đặc biệt dòng dumbo - cung cấp thực phẩm cho cá �

Operating as usual

14/03/2022

- Cá Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-20k /1 con ship lần 10 con
-Bắt 20 con free ship
-Bắt 30 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Koi #ThủySinh #Cá

05/03/2022

- Cá Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-20k /1 con ship lần 10 con
-Bắt 20 con free ship
-Bắt 30 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Koi #ThủySinh #Cá

26/02/2022

- Cá Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-20k /1 con ship lần 10 con
-Bắt 20 con free ship
-Bắt 30 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Koi #ThủySinh #Cá

Betta Farm updated their address. 22/02/2022

Betta Farm updated their address.

Betta Farm updated their address.

21/02/2022

- Cá Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-20k /1 con ship lần 10 con
-Bắt 20 con free ship
-Bắt 30 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Koi #ThủySinh #Cá

12/02/2022

- Cá Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-20k /1 con ship lần 10 con
-Bắt 20 con free ship
-Bắt 30 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Koi #ThủySinh #Cá

Betta Farm updated their website address. 08/02/2022

Betta Farm updated their website address.

Betta Farm updated their website address.

Betta Farm updated their phone number. 08/02/2022

Betta Farm updated their phone number.

Betta Farm updated their phone number.

31/12/2021

- Dumbo Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Dumbo #ThủySinh

23/12/2021

- Dumbo Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Dumbo #ThủySinh

16/12/2021

- Dumbo Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Dumbo #ThủySinh

04/12/2021

- Dumbo Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Dumbo #ThủySinh

22/11/2021

- Fancy Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Fancy #ThủySinh

14/11/2021

- Dumbo Ba Màu Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Dumbo #ThủySinh

09/11/2021

- Galaxy trại lên❤️❤️❤️
-20k/1 con ship lần 15 con
-Bắt 25 con free ship
-Bắt 40 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Koi #ThủySinh

02/11/2021

- Fancy Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Fancy #ThủySinh

Photos from Betta Farm's post 30/10/2021

Tổng đơn hôm qua trại đi cho khách 🥰 cảm ơn khách rất nhiều, cá vẫn còn khách cứ lên đơn

Photos from Betta Farm's post 23/10/2021

Shop xin cảm ơn các khách hàng đã ủng hộ shop ❤🙆

20/10/2021

- Dumbo Ba Màu Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Dumbo #ThủySinh

30/09/2021

-Dumbo thuỷ sinh 3 màu trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍😍
#Lavender #White #Dứa #Dumbo #ThủySinh

04/07/2021

- Fancy Thủy Sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍
#Fancy #ThủySinh

29/06/2021

-Dumbo thuỷ sinh 3 màu trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍😍
#Lavender #White #Dứa #Dumbo #ThủySinh

17/06/2021

Dumbo White & Dumbo Lavender thuỷ sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍😍
#DumboLavender #DumboWhite

09/06/2021

-Dumbo lavender thuỷ sinh trại lên❤️❤️❤️
-10k/1 con ship lần 20 con
-Bắt 30 con free ship
-Bắt 50 con free ship+ tặng hộp cám 30k
-Ship COD toàn quốc.
-Nhận cá thanh toán và được kiểm cá nha mọi người😍😍😍

06/06/2021

Dumbo Thủy Sinh 🥰 Ai yêu thì đến với Shop
10k/1con ship cod từ 20 con trở lên 🥰
SHIP CoD Toàn Quốccccc 😘

Photos from Betta Farm's post 31/05/2021

Cảm ơn khách đã tin tưởng ủng hộ shop, khách cứ lên đơn còn lại để shop chốttttt ☺☺🥰

27/05/2021

Dumbo White Thủy Sinh Trắng Như Ngọc Trinh 🥰
10k/1 con ship từ 20 con shipCOD toàn quốc

24/05/2021

Dumbo thủy sinh

20/05/2021

Dumbo Lavender

Photos from Betta Farm's post 14/05/2021

Tổng Đơn Của Những Ngày Qua Của Khách Ghé Ủng Hộ Trại Mình
#TeamBettaFarm

11/05/2021

Cá Cảnh Thủy Sinh Dumbo Đủ Màu 🐟
10k/1 bé SHIP CoD từ 20 bé trở lên ❤🐟
#Fish

20/04/2021

Thủy Sinh Dumbo Trại Lên ❤🐟
#BettaFish #BettaDumbo #ThủySinh

13/04/2021

Betta Fancy Trại Lên... Ai yêu đến với trại ❤
SHIP Toàn Quốc
#Thuysinh #BettaFancy

08/04/2021

Dumbo thủy sinh nhiều màu trại lên ❤

Dumbo Lavender or Dumbo White Hàng Thủy Sinh Cực Rẻ Cho Anh Em|BettaFarm|0942077742 Or 0368628113 05/04/2021

Dumbo Lavender or Dumbo White Hàng Thủy Sinh Cực Rẻ Cho Anh Em|BettaFarm|0942077742 Or 0368628113

Trại lên dumbo hàng thủy sinh cho anh em
https://www.youtube.com/watch?v=YBrYjRblV_g

Dumbo Lavender or Dumbo White Hàng Thủy Sinh Cực Rẻ Cho Anh Em|BettaFarm|0942077742 Or 0368628113 + Betta Farm Chuyên Sỉ & Lẻ Cá Betta Các Dòng Như Dumbo - Fancy ( Thanh Toán Chuyển Khoản/Ship Cod Toàn Quốc )🏠 BettaFarm - 0942077742 Or 036862811334/2D 11...

Videos (show all)

Products

Betta, Dumbo

Telephone

Address


34/2H Tổ 113 ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City
700000

Other Aquatic Pet Stores in Ho Chi Minh City (show all)
Thủy Sinh Hồ Chí Minh Thủy Sinh Hồ Chí Minh
44k Nguyễn Thị Đặng, Phường Hiệp Thành, Quận 12
Ho Chi Minh City, 70000

Chúng tôi là một đơn vị đi đầu về các công trình hồ cá thác cát thủy sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ: 0397 039 162

Hội Cá Hải Tượng Long Hội Cá Hải Tượng Long
839 đường Nguyễn Kiệm Quận Gò Vấp Tphcm
Ho Chi Minh City

chuyên cung cấp cá hải tượng long

Thiên Ân Flowerhorn Thiên Ân Flowerhorn
79/48/C4 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp sỉ lẻ cá cảnh

Ngoc Han Discus Ngoc Han Discus
99/8 Đường Số 2, Phường 16, Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Chuyên các loại cá dĩa đep

Trại Cá Cảnh Thiên Đức Trại Cá Cảnh Thiên Đức
57 Lê Thị Siêng , Tân Thông Hội , Củ Chi,
Ho Chi Minh City, 700000

⭐ Thiên Đức Aquarium ⭐ Trại cá cảnh quy mô lớn ⭐ Nhiều loại cá cảnh đẹp ⭐ Giá tại trại ⭐ Ship toàn quốc

Mekong Koi Farm Mekong Koi Farm
77/4 Đường Số 41, Phường 16, Quận 8
Ho Chi Minh City

Mekong Koi Farm chuyên cung cấp Cá Koi Việt (F1), Nhật trên toàn quốc. Đại lý thức ăn cá Hikari - Nhật. Nhận thiết kế, thi công hồ cá Koi

Long Hoa Cá Cảnh Long Hoa Cá Cảnh
17A Đường 34, Phường Linh Đông , Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Chuyên mua bán trao đổi các loại Cá và hồ, phụ kiện, thuốc chăm sóc dành cho Cá trên Toàn Quốc.

Thức ăn cá la hán cao cấp STF Thức ăn cá la hán cao cấp STF
277/66 Đường Trường Chinh, Phường 14
Ho Chi Minh City, 700000

Thức ăn cá la hán cao cấp STF: - Cung cấp nguồn dinh dưỡng chất lượng cao với công thức độc quyền. - Chủng loại đa dạng phù hợp cho mọi dòng cá. - Là sản phẩm bán chạy và có hiệu quả cao.

Sỉ lẻ cá cảnh - thức ăn cá - tranh cá. Sỉ lẻ cá cảnh - thức ăn cá - tranh cá.
Ho Chi Minh City

- Sỉ lẻ các loại cá cảnh - Thức ăn cá - Phụ kiện cá

Truyền Trắng S8 Noãn Truyền Trắng S8 Noãn
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên Cung Cấp Các Loại Cây Cá Cảnh. Liên hệ : 0977.185.253

Mua Bán Cá Kiểng, Cá Lia Thia Mua Bán Cá Kiểng, Cá Lia Thia
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên cung ứng Tất cả các Loại Cá Cảnh, Phụ Kiện Sỉ, Lẻ uy tính chất lượng.

Thủy sản Tin Cậy Thủy sản Tin Cậy
Số 4 đường 3 Khu đô Thị Vạn Phúc
Ho Chi Minh City

Thủy sản Tin Cậy cung cấp các loại chế phẩm sinh học xử lý nước, men tiêu hóa, các loại khoáng bổ sung cho nước; khoáng xử lý nước nuôi.