Photo gia re

Photocopy giá rẻ . 150 đồng/1 mặt . 160 đồng/2 mặt . Chất lượng Photocopy chất lượng tốt. Giá rẻ .

Operating as usual

Timeline Photos 20/04/2017

Timeline Photos

#PHOTOCOPY GIÁ RẺ 150 đồng / 1 tờ . Cam kết giá rẻ và chất lượng nhất.
Bạn nào có nhu cầu photo hoặc in tài liệu thì liên lạc với mình nhé. Nếu Bạn bận không có thời gian tới của hàng mình in hay photo thì bạn có thể gửi mail cho mình để mình in, in xong mình sẻ đem tới cho các bạn luôn ( nhiều thì miễn phí, ít thì mình chỉ lấy tiền xăng thôi). Giá in và photo giống nhau
BẢNG GIÁ
In và Photo trắng đen :
A4 định lượng 68 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 200 đồng / 1 tờ 2 mặt. 180 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 190 đồng / 1 tờ 2 mặt. 160 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 180 đồng / 1 tờ 2 mặt . 150 đồng / 1 tờ 1 mặt

A4 định lượng 72 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 220 đồng / 1 tờ 2 mặt. 200 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 200 đồng / 1 tờ 2 mặt. 180 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 190 đồng / 1 tờ 2 mặt. 170 đồng / 1 tờ 1 mặt

A4 định lượng 80 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 240 đồng / 1 tờ 2 mặt. 220 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 220 đồng / 1 tờ 2 mặt. 200 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 210 đồng / 1 tờ 2 mặt. 190 đồng / 1 tờ 1 mặt

A3 định lượng 80 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 1000 tờ : 520 đồng / 1 tờ 2 mặt. 480 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In dưới 5000 tờ : 480 đồng / 1 tờ 2 mặt. 440 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 440 đồng / 1 tờ 2 mặt. 400 đồng / 1 tờ 1 mặt

IN MÀU

IN TRÊN GIẤY A4 ĐỊNH LƯỢNG 80 ĐỘ TRẮNG CAO :

Photo/ In dưới 500 tờ :1300 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 500 tờ :1000 đồng /1 tờ 1 mặt

Đóng sách :

Đóng sách + bìa cứng = 2000 đồng/ 1 cuốn
Đóng sách + bìa màu + bìa kiếng = 3000 đồng/ 1 cuốn
Đóng sách + bìa cứng + bìa kiếng + in màu trang bìa = 5000 đồng/ 1 cuốn
Ghi chú : Sách trên 300 trang thì thêm 1000 đồng và trên 500 trang thì thêm 2000 đồng tiền đóng sách

Giao hàng tận nơi: từ 10000 đồng đến 30000 đồng tùy xa hay gần
MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Địa Chỉ: 686/91 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình
DĐ: 0919160210
Mail: [email protected] or [email protected]
Web: http://phototailieu.com

16/11/2016

Mong cac ban ung ho

Timeline Photos 12/04/2016

#PHOTOCOPY GIÁ RẺ 150 đồng / 1 tờ . Cam kết giá rẻ và chất lượng nhất.
Bạn nào có nhu cầu photo hoặc in tài liệu thì liên lạc với mình nhé. Nếu Bạn bận không có thời gian tới của hàng mình in hay photo thì bạn có thể gửi mail cho mình để mình in, in xong mình sẻ đem tới cho các bạn luôn ( nhiều thì miễn phí, ít thì mình chỉ lấy tiền xăng thôi). Giá in và photo giống nhau
BẢNG GIÁ
In và Photo trắng đen :
A4 định lượng 68 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 200 đồng / 1 tờ 2 mặt. 180 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 190 đồng / 1 tờ 2 mặt. 160 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 180 đồng / 1 tờ 2 mặt . 150 đồng / 1 tờ 1 mặt

A4 định lượng 72 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 220 đồng / 1 tờ 2 mặt. 200 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 200 đồng / 1 tờ 2 mặt. 180 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 190 đồng / 1 tờ 2 mặt. 170 đồng / 1 tờ 1 mặt

A4 định lượng 80 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 240 đồng / 1 tờ 2 mặt. 220 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 220 đồng / 1 tờ 2 mặt. 200 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 210 đồng / 1 tờ 2 mặt. 190 đồng / 1 tờ 1 mặt

A3 định lượng 80 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 1000 tờ : 520 đồng / 1 tờ 2 mặt. 480 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In dưới 5000 tờ : 480 đồng / 1 tờ 2 mặt. 440 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 440 đồng / 1 tờ 2 mặt. 400 đồng / 1 tờ 1 mặt

IN MÀU

IN TRÊN GIẤY A4 ĐỊNH LƯỢNG 80 ĐỘ TRẮNG CAO :

Photo/ In dưới 500 tờ :1300 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 500 tờ :1000 đồng /1 tờ 1 mặt

Đóng sách :

Đóng sách + bìa cứng = 2000 đồng/ 1 cuốn
Đóng sách + bìa màu + bìa kiếng = 3000 đồng/ 1 cuốn
Đóng sách + bìa cứng + bìa kiếng + in màu trang bìa = 5000 đồng/ 1 cuốn
Ghi chú : Sách trên 300 trang thì thêm 1000 đồng và trên 500 trang thì thêm 2000 đồng tiền đóng sách

Giao hàng tận nơi: từ 10000 đồng đến 30000 đồng tùy xa hay gần
MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Địa Chỉ: 686/91 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình
DĐ: 0919160210
Mail: [email protected] or [email protected]
Web: http://phototailieu.com

#PHOTOCOPY GIÁ RẺ 150 đồng / 1 tờ . Cam kết giá rẻ và chất lượng nhất.
Bạn nào có nhu cầu photo hoặc in tài liệu thì liên lạc với mình nhé. Nếu Bạn bận không có thời gian tới của hàng mình in hay photo thì bạn có thể gửi mail cho mình để mình in, in xong mình sẻ đem tới cho các bạn luôn ( nhiều thì miễn phí, ít thì mình chỉ lấy tiền xăng thôi). Giá in và photo giống nhau
BẢNG GIÁ
In và Photo trắng đen :
A4 định lượng 68 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 200 đồng / 1 tờ 2 mặt. 180 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 190 đồng / 1 tờ 2 mặt. 160 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 180 đồng / 1 tờ 2 mặt . 150 đồng / 1 tờ 1 mặt

A4 định lượng 72 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 220 đồng / 1 tờ 2 mặt. 200 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 200 đồng / 1 tờ 2 mặt. 180 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 190 đồng / 1 tờ 2 mặt. 170 đồng / 1 tờ 1 mặt

A4 định lượng 80 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 240 đồng / 1 tờ 2 mặt. 220 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 220 đồng / 1 tờ 2 mặt. 200 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 210 đồng / 1 tờ 2 mặt. 190 đồng / 1 tờ 1 mặt

A3 định lượng 80 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 1000 tờ : 520 đồng / 1 tờ 2 mặt. 480 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In dưới 5000 tờ : 480 đồng / 1 tờ 2 mặt. 440 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 440 đồng / 1 tờ 2 mặt. 400 đồng / 1 tờ 1 mặt

IN MÀU

IN TRÊN GIẤY A4 ĐỊNH LƯỢNG 80 ĐỘ TRẮNG CAO :

Photo/ In dưới 500 tờ :1300 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 500 tờ :1000 đồng /1 tờ 1 mặt

Đóng sách :

Đóng sách + bìa cứng = 2000 đồng/ 1 cuốn
Đóng sách + bìa màu + bìa kiếng = 3000 đồng/ 1 cuốn
Đóng sách + bìa cứng + bìa kiếng + in màu trang bìa = 5000 đồng/ 1 cuốn
Ghi chú : Sách trên 300 trang thì thêm 1000 đồng và trên 500 trang thì thêm 2000 đồng tiền đóng sách

Giao hàng tận nơi: từ 10000 đồng đến 30000 đồng tùy xa hay gần
MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Địa Chỉ: 686/91 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình
DĐ: 0919160210
Mail: [email protected] or [email protected]
Web: http://phototailieu.com

11/04/2016

PHOTO GIÁ RẺ 150 đồng / 1 tờ
Bạn nào có nhu cầu photo hoặc in tài liệu thì liên lạc với mình nhé. Nếu Bạn bận không có thời gian tới của hàng mình in hay photo thì bạn có thể gửi mail cho mình để mình in, in xong mình sẻ đem tới cho các bạn luôn ( nhiều thì miễn phí, ít thì mình chỉ lấy tiền xăng thôi). Giá in và photo giống nhau
BẢNG GIÁ
In và Photo trắng đen :
A4 định lượng 68 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 200 đồng / 1 tờ 2 mặt. 180 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 190 đồng / 1 tờ 2 mặt. 160 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 180 đồng / 1 tờ 2 mặt . 150 đồng / 1 tờ 1 mặt

A4 định lượng 72 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 220 đồng / 1 tờ 2 mặt. 200 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 200 đồng / 1 tờ 2 mặt. 180 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 190 đồng / 1 tờ 2 mặt. 170 đồng / 1 tờ 1 mặt

A4 định lượng 80 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 2000 tờ : 240 đồng / 1 tờ 2 mặt. 220 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 2000 tờ : 220 đồng / 1 tờ 2 mặt. 200 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 210 đồng / 1 tờ 2 mặt. 190 đồng / 1 tờ 1 mặt

A3 định lượng 80 giấy nhật độ trắng cao :

Photo/ In dưới 1000 tờ : 520 đồng / 1 tờ 2 mặt. 480 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In dưới 5000 tờ : 480 đồng / 1 tờ 2 mặt. 440 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 10.000 tờ : 440 đồng / 1 tờ 2 mặt. 400 đồng / 1 tờ 1 mặt

IN MÀU

IN TRÊN GIẤY A4 ĐỊNH LƯỢNG 80 ĐỘ TRẮNG CAO :

Photo/ In dưới 500 tờ :1300 đồng / 1 tờ 1 mặt
Photo/ In trên 500 tờ :1000 đồng /1 tờ 1 mặt

Đóng sách :

Đóng sách + bìa cứng = 2000 đồng/ 1 cuốn
Đóng sách + bìa màu + bìa kiếng = 3000 đồng/ 1 cuốn
Đóng sách + bìa cứng + bìa kiếng + in màu trang bìa = 5000 đồng/ 1 cuốn
Ghi chú : Sách trên 300 trang thì thêm 1000 đồng và trên 500 trang thì thêm 2000 đồng tiền đóng sách

Giao hàng tận nơi: từ 10000 đồng đến 30000 đồng tùy xa hay gần
MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Địa Chỉ: 686/91 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình
DĐ: 0919160210
Mail: [email protected] or [email protected]
Web: http://phototailieu.com
(Các bạn like giúp mình nhé)
Ghi Chú: 1 tờ = 2 trang

03/07/2015

Photo giá rẻ mong các bạn ủng hộ

19/04/2015

Photo giá rẻ mong các bạn ủng hộ
phototailieu.com

23/04/2014

Mong các bạn ủng hộ dịch vụ của mình. Like giúp mình nửa nhé

Category

Telephone

Address


686/91 CMT8 F5 QTB
Ho Chi Minh City
70000
Other Business Services in Ho Chi Minh City (show all)
Nội Thất - Sơn Mộc Nội Thất - Sơn Mộc
Số 25 đường Tỉnh Lộ 743, Dĩ An ,bình Dương
Ho Chi Minh City, 71

Nội thất Đại Sơn Mộc chuyên sản xuất sĩ lẽ các mặt hàng xe cafe quầy bar bàn ghế

THI CÔNG CAMERA, BÁO TRỘM THI CÔNG CAMERA, BÁO TRỘM
166/12a Thích Quảng Đức, P4, Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 084

Chuyên thi công thiết kế hệ thống an ninh, camera, báo trộm, báo cháy, chuông cửa có hình. Hệ thống mạng Lan, Wan, Tổng đài nội bộ, chống sét lan truyền.

Xưởng in hộp bánh kem bánh pizza Xưởng in hộp bánh kem bánh pizza
A6/13B Ấp 1, Tân Kiên, Bình Chánh
Ho Chi Minh City, +084

XƯỞNG IN HỘP BÁNH KEM - BÁNH PIZZAchuyên cung cấp số lượng sỉ các loại hộp bánh kem, hộp bánh pizza và nhận thiết kế in ấn thương hiệu cho khách hàng.

SHOP ĐẠI Sỉ & Lẻ Giày Dép SHOP ĐẠI Sỉ & Lẻ Giày Dép
217 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

SHOP ĐẠI chuyên cung cấp sỉ & lẻ giày dép cao cấp trên toàn quốc, luôn cập nhật mẫu mới nhất

Caution Caution
BOX3 251 Nguyễn Thị Thập Quận 7
Ho Chi Minh City, 70000

Thám tử tư Thám tử tư
22 -36 Nguyễn Huệ - Quận 1 - TpHCM
Ho Chi Minh City, 70000

Dịch vụ Thám Tử có chất lượng cao, chi phí thấp, chuyên nghiệp, uy tín nhất Bí Mật Tuyệt Đối · Theo dõi ngoại tình

SuBell - SuBen SuBell - SuBen
Ho Chi Minh City

Chuyên các loại bánh nướng , với mô hình làm tại nhà . Đảm bảo vệ sinh , không dùng chất bảo quản - Mong nhận sự quan tâm của các bạn ☺️

Cung Cấp Thiết Bị Nhà Hàng Khách Sạn Cung Cấp Thiết Bị Nhà Hàng Khách Sạn
39A Đất Thánh Phường 6 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Rượu Vang Ngon Giá Tốt Rượu Vang Ngon Giá Tốt
17 Lê Thánh Tôn
Ho Chi Minh City, 705000

Chuyên các dòng Rượu vang - Rượu mạnh nhập khẩu trực tiếp. Hàng chất lượng - Giá tốt nhất - Uy tín hàng đầu.

Vé Tết Giá Rẻ 2019 - Kenfly Vé Tết Giá Rẻ 2019 - Kenfly
76/13 Văn Chung
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên cung cấp Yến Sào Khánh Hòa - đảm bảo chất lượng - an toàn - giá cả hợp lý. Nguồn thực phẩm bổ dưỡng của mọi lứa tuổi, mọi gia đình Việt. Liên Hệ: 0935988873

Căn hộ Sunrise City Căn hộ Sunrise City
23 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q.7
Ho Chi Minh City, +84

Căn hộ Sunrise City 12 block, 35 tầng, 2200 căn hộ. Dịch vụ tiêu chuẩn, vị trí thuận lợi, cảnh quan sông nước hữu tình.

Taphoa247 Taphoa247
137/13 Lê Thị Bạch Cát P.11 Q.11
Ho Chi Minh City, 700000

Mỗi sản phẩm là một giá trị cho khách hàng