Saigon Cactus Apartment

Saigon Cactus Apartment

Comments

🎉𝘾𝘼𝘾𝙏𝙐𝙎𝙇𝘼𝙉𝘿 𝙐̛𝙐 Đ𝘼̃𝙄 𝙈𝙐̀𝘼 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿 🎉
𝐵𝑎̣𝑛 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑟𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑜̛𝑖 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́ 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖, 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛?

👇 Chọn ngay Cactusland để hưởng tất cả các siêu ưu đãi:

👉🏻 𝐆𝐢ả𝐦 𝐠𝐢á 𝟐𝟎% từ 𝟏𝟒/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝟏𝟒/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 cho các booking cho 𝐧𝐠à𝐲/ đê𝐦/ 𝐧𝐠ắ𝐧 𝐡ạ𝐧/ 𝐝à𝐢 𝐡ạ𝐧.

👉🏻 Ở 𝟑 𝐓𝐑Ả 𝟐 đối với nhóm bạn book từ hai phòng và ở 3 đêm.

👉🏻 𝐔𝐏𝐆𝐑𝐀𝐃𝐄 hạng phòng MIỄN PHÍ cho khách hàng có ngày Sinh Nhật trong tháng 6 và tháng 7 💝💖

✅Chương trình kéo dài từ 14/06/2021 – 14/07/2021
Lưu ý: Không áp dụng cho Thứ 7
___________________
🌵Cactusland - Far Away From Home🌵
👉Đặt phòng ngay: http://m.me/cactuslandrealestate để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
🍂 Cactusland Boutique Hotel:
Địa chỉ: 28 Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3
Fanpage: https://www.facebook.com/Cactusland-Boutique-Hotel-114020737182772
🍂 Cactusland Apartment:
Địa chỉ: 251/8 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Phú Nhuận
Fanpage: Saigon Cactus Apartment
🍂 Cactusland Homestay:
Địa chỉ: 393/30 Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, quận 1
Fanpage: Saigon Cactus Homestay
🍂 Cactusland Villa:
Địa chỉ: 137/111 Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Fanpage: Saigon Cactus Villa
🍂 DHTS Business Apartment Managed By Cactusland
Địa chỉ: 38/16 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, Phú Nhuận
Fanpage: www.facebook.com/DHTS-Business-Apartment
🎉𝘾𝘼𝘾𝙏𝙐𝙎𝙇𝘼𝙉𝘿 𝙐̛𝙐 Đ𝘼̃𝙄 𝙈𝙐̀𝘼 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿 🎉
𝐵𝑎̣𝑛 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑟𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑜̛𝑖 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́ 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖, 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛?

👇 Chọn ngay Cactusland để hưởng tất cả các siêu ưu đãi:

👉🏻 𝐆𝐢ả𝐦 𝐠𝐢á 𝟐𝟎% từ 𝟏𝟒/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝟏𝟒/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 cho các booking cho 𝐧𝐠à𝐲/ đê𝐦/ 𝐧𝐠ắ𝐧 𝐡ạ𝐧/ 𝐝à𝐢 𝐡ạ𝐧.

👉🏻 Ở 𝟑 𝐓𝐑Ả 𝟐 đối với nhóm bạn book từ hai phòng và ở 3 đêm.

👉🏻 𝐔𝐏𝐆𝐑𝐀𝐃𝐄 hạng phòng MIỄN PHÍ cho khách hàng có ngày Sinh Nhật trong tháng 6 và tháng 7 💝💖

✅Chương trình kéo dài từ 14/06/2021 – 14/07/2021
Lưu ý: Không áp dụng cho Thứ 7.
___________________
🌵Cactusland - Far Away From Home🌵
👉Đặt phòng ngay: http://m.me/cactuslandrealestate để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
🍂 Cactusland Boutique Hotel:
Địa chỉ: 28 Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3
Fanpage: https://www.facebook.com/Cactusland-Boutique-Hotel-114020737182772
🍂 Cactusland Apartment:
Địa chỉ: 251/8 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Phú Nhuận
Fanpage: Saigon Cactus Apartment
🍂 Cactusland Homestay:
Địa chỉ: 393/30 Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, quận 1
Fanpage: Saigon Cactus Homestay
🍂 Cactusland Villa:
Địa chỉ: 137/111 Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Fanpage: Saigon Cactus Villa
🍂 DHTS Business Apartment Managed By Cactusland
Địa chỉ: 38/16 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, Phú Nhuận
Fanpage: www.facebook.com/DHTS-Business-Apartment
🎉𝘾𝘼𝘾𝙏𝙐𝙎𝙇𝘼𝙉𝘿 𝙐̛𝙐 Đ𝘼̃𝙄 𝙈𝙐̀𝘼 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿 🎉
𝐵𝑎̣𝑛 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑟𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑜̛𝑖 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́ 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖, 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛?

👇 Chọn ngay Cactusland để hưởng tất cả các siêu ưu đãi :
👉🏻 𝐆𝐢ả𝐦 𝐠𝐢á 𝟐𝟎% từ 𝟏𝟒/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝟏𝟒/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 cho các booking cho 𝐧𝐠à𝐲/ đê𝐦/ 𝐧𝐠ắ𝐧 𝐡ạ𝐧/ 𝐝à𝐢 𝐡ạ𝐧 .
👉🏻 Ở 𝟑 𝐓𝐑Ả 𝟐 đối với nhóm bạn book từ hai phòng và ở 3 đêm.
👉🏻 𝐔𝐏𝐆𝐑𝐀𝐃𝐄 hạng phòng MIỄN PHÍ cho khách hàng có ngày Sinh Nhật trong tháng 6 và tháng 7 💝💖
✅Chương trình kéo dài từ 14/06/2021 – 14/07/2021
Lưu ý: Không áp dụng cho Thứ 7
___________________
🌵Cactusland - Far Away From Home🌵
👉Đặt phòng ngay: http://m.me/cactuslandrealestate để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
🍂 Cactusland Boutique Hotel:
Địa chỉ: 28 Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3
Fanpage: https://www.facebook.com/Cactusland-Boutique-Hotel-114020737182772
🍂 Cactusland Apartment:
Địa chỉ: 251/8 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Phú Nhuận
Fanpage: Saigon Cactus Apartment
🍂 Cactusland Homestay:
Địa chỉ: 393/30 Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, quận 1
Fanpage: Saigon Cactus Homestay
🍂 Cactusland Villa:
Địa chỉ: 137/111 Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Fanpage: Saigon Cactus Villa
🍂 DHTS Business Apartment Managed By Cactusland
Địa chỉ: 38/16 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, Phú Nhuận
Fanpage: www.facebook.com/DHTS-Business-Apartment
Dịch vụ xuất sắc - Nhân viên nhiệt tình - Địa điểm thuận tiện!
Photos from Saigon Cactus Apartment's post 06/03/2022

🎁𝐂𝐎̂́𝐂 𝐂𝐎̂́𝐂 𝐂𝐎̂́𝐂!!! 𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐇𝐀𝐘 𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐇𝐎̛̀𝐈 🎁
ĐỒNG GIÁ 𝟒𝟎𝟎𝐊 chỉ duy nhất ngày hôm nay 06/03/2022
Nhanh tay chốt 1 phòng cùng người thương chill cuối tuần thôi nào
____
☎️𝑯𝑶𝑻𝑳𝑰𝑵𝑬 : 𝟎𝟐𝟖 𝟑𝟖𝟒𝟕 𝟖𝟖𝟑𝟑
🚪 251/8 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Phú Nhuận

Photos from Saigon Cactus Apartment's post 16/02/2022

𝐍𝐞𝐭𝐟𝐥𝐢𝐱 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐥 ‼️
Cần tìm không gian cùng nàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đầy thú vị - 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐮𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥

‼😲 𝗚𝗼́𝗶 𝗖𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟯𝟰𝟵𝗸 đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗴𝗶̀ ?

✧ 2h chill thả ga cùng kho phim Netflix Premium
✧ Snack
✧ CoCa/Pepsi
✧ 2 chai nước Khoáng Vivant
✧ Dịch vụ tận tình, chu đáo, các vật dụng trong phòng đều được khử khuẩn thường xuyên.
✧ Giường Queen nệm êm ái
✧ Phòng tắm kính lãng mạn
--------‐-----------------------------------
𝐂𝐀𝐂𝐓𝐔𝐒𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐎𝐔𝐓𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋
https://www.facebook.com/Cactusland-Boutique-Hotel-114020737182772
𝟐𝟖 𝐑𝐚̣𝐜𝐡 𝐁𝐮̀𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐧𝐡, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏𝟎, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟑
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟐𝟖𝟑 𝟑𝟗𝟑 𝟏𝟏𝟐𝟎𝟑

Photos from Saigon Cactus Apartment's post 10/02/2022

𝚅𝙰𝙻𝙴𝙽𝚃𝙸𝙽𝙴 - 𝙽𝙷Â𝙽 𝙷𝙰𝙸 𝙲Ả𝙼 𝚇Ú𝙲 𝚃Ạ𝙸 𝙲𝙰𝙲𝚃𝚄𝚂

♥️ 𝚃𝚛ọ𝚗 𝚐ó𝚒 𝟹 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚗𝚐ọ𝚝 𝚗𝚐à𝚘 𝚌𝚑ỉ 𝟒𝟒𝟗.𝟎𝟎𝟎

♥️ 𝚃𝚛ọ𝚗 𝚐ó𝚒 𝟻 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚗𝚐ọ𝚝 𝚗𝚐à𝚘 𝚌𝚑ỉ 𝟓𝟒𝟗.𝟎𝟎𝟎


❣️Miễn phí nâng cấp hạng phòng ( đặt phòng càng sớm hạng phòng càng cao)

❣️Thời gian linh hoạt ( Các lễ tân thân thiện trực suốt 24/7 nên hỗ trợ giờ nhận phòng bất chấp ngày đêm ạ)

❣️Miễn phí 2 nước suối/phòng

❣️Hộp quà chocolate vừa ngọt ngào vừa tinh tế

❣️Voucher giảm giá 50.000 cho hóa đơn phòng kế tiếp

----------------------------------------------------------------
👉Nhanh tay inbox ngay !

☎️𝑯𝑶𝑻𝑳𝑰𝑵𝑬 : 𝟎𝟐𝟖 𝟑𝟖𝟒𝟕 𝟖𝟖𝟑𝟑
Saigon Cactus Villa
Cactusland
Cactusland Boutique Hotel
Saigon Cactus Apartment
Saigon Cactus Homestay

26/01/2022

🐅🐅 𝐓Ế𝐓 𝐂𝐎𝐍 𝐇Ổ - 𝐒𝐔𝐍𝐆 𝐍𝐇Ư 𝐌Ã𝐍𝐇 𝐇Ổ
𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐁Ù𝐍𝐆 𝐍Ổ -𝐆𝐈Ả𝐌 𝟒𝟗% 𝐆𝐈Á 𝐏𝐇Ò𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐄𝐎 𝐆𝐈Ờ 🐅🐅
🎋Tết này Cactus triển khai một loạt chương trình nhiều gói phòng siêu hấp dẫn cho các Cactusers có một mùa lễ không hề nhàm chán hay rãnh rỗi nè:

✨𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎𝐎 𝟐𝐇 𝐜𝐡ỉ 𝟏𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎

✨𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎𝐎 𝟓𝐇 𝐜𝐡ỉ 𝟐𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎
📌Đặᑕ ᗷIệT :
🧨 Nâng cấp hạng phòng miễn phí 🔖( Đặᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄàɴɢ sớᴍ - ʜạɴɢ ᴘʜòɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄàɴɢ ᴄᴀᴏ)

🧨 Miễn phí 2 chai nước suối

🧨 Tặng kèm 5 bao lì xì siêu ý nghĩa trong dịp Tết này

🌟🌟🌟𝐂𝐚𝐦 𝐤ế𝐭 𝐠𝐢á 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐜𝐡ư𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢ờ 𝐭ố𝐭 𝐧𝐡ư 𝐛â𝐲 𝐠𝐢ờ

🌟🌟Chương trình áp dụng từ 𝟐𝟕/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐 đế𝐧 𝟎𝟔/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐

🌟 𝙄𝙉𝘽𝙊𝙓 ngay với cú pháp tin nhắn " 𝙉𝙃Ậ𝙉 Ư𝙐 ĐÃ𝙄 𝘾𝙊𝙈𝘽𝙊𝙊 𝙂𝙄Ờ" để được tư vấn và hỗ trợ bất kể sáng đêm,bất kể là mưa to hay gió lớn nghen các Cactusers!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
𝑪𝑨𝑪𝑻𝑼𝑺𝑳𝑨𝑵𝑫 𝑨𝑷𝑨𝑹𝑻𝑴𝑬𝑵𝑻:
251/8 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Phú Nhuận
https://www.facebook.com/SaigonCactus.Apartment
☎️𝑯𝑶𝑻𝑳𝑰𝑵𝑬 : 𝟎𝟐𝟖 𝟑𝟖𝟒𝟕 𝟖𝟖𝟑𝟑
HỆ THỐNG LƯU TRÚ CACTUSLAND
🍂 𝑪𝒂𝒄𝒕𝒖𝒔𝒍𝒂𝒏𝒅 𝑯𝒐𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒚:
Địa chỉ: 393/30 Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, quận 1
Fanpage: https://www.facebook.com/cactuslandhomestay
🍂 𝑪𝒂𝒄𝒕𝒖𝒔𝒍𝒂𝒏𝒅 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒂:
Địa chỉ: 137/111 Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Fanpage: https://www.facebook.com/saigoncactus.villa
🍂 𝑪𝒂𝒄𝒕𝒖𝒔𝒍𝒂𝒏𝒅 𝑩𝒐𝒖𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 𝑯𝒐𝒕𝒆𝒍:
Địa chỉ: 28 Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3
Fanpage: https://www.facebook.com/Cactusland-Boutique-Hotel-114020737182772

25/01/2022

🧧🧧 ĐẶT ᑎGᗩY ᑭᕼÒᑎG ᙭Iᑎᕼ - ᖇIᑎᕼ ᗷᗩO ᒪÌ ᙭Ì ᑎᕼƯ Ý 🧧🧧
𝐓ặ𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐥ì 𝐱ì 🧧 "độ𝐜 𝐪𝐮𝐲ề𝐧 " 𝐜𝐡𝐨 𝐭ấ𝐭 𝐜ả 𝐜á𝐜 đơ𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐭ạ𝐢 𝐭𝐨à𝐧 𝐛ộ 𝐜𝐡𝐢 𝐧𝐡á𝐧𝐡 𝐜ủ𝐚 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐮𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝.
𝐓ặ𝐧𝐠 𝐤è𝐦 𝐭𝐡ê𝐦 𝟏 𝐯𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 🔖 𝐠𝐢ả𝐦 𝐠𝐢á 𝐜𝐡𝐨 đơ𝐧 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐤ế 𝐭𝐢ế𝐩 𝐯ớ𝐢 𝐜á𝐜 𝐡ó𝐚 đơ𝐧 𝐭𝐫ê𝐧 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
* 𝚂ố 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚑ạ𝚗 𝚗ê𝚗 𝚌á𝚌 𝙲𝚊𝚌𝚝𝚞𝚜𝚎𝚛 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚊𝚢 đặt ngay !
----------------------------------------------------------
💘𝐂𝐡𝐮ỗ𝐢 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐬ạ𝐧 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐮𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐜ó 𝐦ặ𝐭 𝐭ạ𝐢:
🍂 Cactusland Homestay:
Địa chỉ: 393/30 Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, quận 1
Fanpage:
www.facebook.com/cactuslandhomestay
🍂 Cactusland Villa:
Địa chỉ: 137/111 Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Fanpage:
www.facebook.com/saigoncactus.villa
🍂 Cactusland Boutique Hotel:
Địa chỉ: 28 Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3
Fanpage:
www.facebook.com/hotelthientruong
🍂 Cactusland Apartment:
Địa chỉ: 251/8 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Phú Nhuận
Fanpage:
www.facebook.com/SaigonCactus.Apartment
🍂 DHTS Business Apartment Managed By Cactusland
Địa chỉ: 38/16 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, Phú Nhuận
Thông tin đặt phòng dưới đây nè 👇
https://www.facebook.com/cactuslandrealestate
Hotline: 𝟎𝟐𝟖𝟑 𝟖𝟒𝟕 𝟖𝟖𝟑𝟑
𝟎𝟐𝟖𝟑 𝟗𝟑𝟏 𝟏𝟐𝟎𝟑


Photos from Saigon Cactus Apartment's post 24/01/2022

⚜️ 𝘾𝙖𝙘𝙩𝙪𝙨𝙡𝙖𝙣𝙙 𝙃𝙤𝙩𝙚𝙡 & 𝘼𝙥𝙖𝙧𝙩𝙢𝙚𝙣𝙩 ⚜️
⏱𝑯𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒐̀𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̂́𝒏𝒈⏱
------------------
🌵 cнỉ cần мộт cú clιcĸ cнυộт là có ngay pнòng хιnн!
🌵 ιnвoх ngay để nнận gιá ưυ đãι cнo нôм nay nào!
------------------
🏠 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 251/8 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan
📞 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0917 247 557 - 0283 847 8833
🦚 𝐏𝐚𝐠𝐞:: https://www.facebook.com/SaigonCactus.Apartment
18/01/2022

🎋🎋"Đ𝚘à𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚗𝚐à𝚢 𝚃ế𝚝 - Đ𝚘à𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌ù𝚗𝚐 𝙲𝚊𝚌𝚝𝚞𝚜"🎋🎋
𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎𝐎 𝟑 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐 Đ𝐄̂𝐌 𝟗𝟗𝟗𝐊

Gói dịch vụ đi kèm :
🌸 Lựa chọn không gian ưng ý của một trong 4 chi nhánh tại Cactus
🌸 Nâng cấp hạng phòng hoàn toàn miễn phí
🌸 Linh động nhận phòng sớm/ Trả phòng trễ đến 2 tiếng
🧧Tặng kèm những phong bao lì xì siêu xinh - giúp lộc lá đầu năm của bạn thêm ý nghĩa.

Đặ𝔠 𝔟𝔦ệ𝔱 : 🧧Nhận lộc đầu năm - khách hàng được rút thăm những bao lì xì với các voucher siêu ưu đãi từ 50.000 đến 800.000 ,áp dụng cho hóa đơn đặt phòng kế tiếp.

🧨🧨𝕍ì 𝕤𝕒𝕠 𝕓ạ𝕟 𝕟ê𝕟 𝕔𝕙ọ𝕟 ℂ𝕒𝕔𝕥𝕦𝕤 𝕔𝕙𝕠 𝕕ị𝕡 𝕋ế𝕥 𝕟à𝕪 :
- Các chi nhánh đều thuộc các quận trung tâm như : quận 1/quận 3/ Phú Nhuận. Dễ dàng di chuyển đến các địa điểm vui chơi giải trí ngày Xuân : Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thảo Cầm Viên, Đầm Sen,Hội chợ Xuân.
- Đội ngũ lễ tân nhiệt tình hỗ trợ 24/7
-Có hỗ trợ cho thuê xe máy/xe tay ga ,giúp bạn vi vu trẩy hội đầu năm , không ngại đường xa.

🧧🌸 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 ,𝒏𝒆̂́𝒖 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 đ𝒐̂̉𝒊 𝒈𝒊𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖́𝒕 𝒎𝒂̀ 𝒏𝒈𝒂̣𝒊 đ𝒊 𝒙𝒂 𝒉𝒂̃𝒚 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝑪𝒂𝒄𝒕𝒖𝒔 𝒏𝒉𝒆́ !

[ 𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 á𝐩 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭ừ 𝟐𝟑.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 đế𝐧 𝟎𝟔.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟐 ]

👉 Inbox ngay Cactus để nhận tư vấn nhiệt tình bất chấp giờ giấc !
----------------------------------------------------------
HỆ THỐNG LƯU TRÚ CACTUSLAND
🌵 028 3847 8833
🌵Link Facebook:https://www.facebook.com/cactuslandrealestate/?ref=pages_you_manage

27/12/2021

[ TOP 20 ĐỊA ĐIỂM CHẠY DEADLINE CUỐI NĂM ]

🌵 Sài Gòn những ngày chạy deadline nên trôi dạt đi đâu về đâu... Lưu ngay những cafe này rồi rủ cạ đi giải quyết tasks nàooo ✨

1. WORK CAFE SAI GON
Địa chỉ: 384/7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3.
Giờ làm việc: 8h – 21h.

2. MADCHEN CAFE
Địa chỉ : 3/13D Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm việc : 9h– 21h (mở từ Thứ 3 – Chủ nhật)

3. NGẪM CAFE
Địa chỉ : 120/6 Trần Quốc Thảo, Phường 14, Quận 3, Tp HCM
Giờ mở cửa : 8h-23h

4. THE WORKSHOP SPECIALTY COFFEE
Địa chỉ: 27 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1.
Giờ làm việc: 8h-21h

5. THE OPEN SPACE
Địa chỉ: 232 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3.
Giờ làm việc: 8h- 22h30

6. NEST BY AIA
Địa chỉ: Bitexco Financial Tower, Tầng 2, 02 Hải Triều, Quận 1.
Giờ làm việc: 9h – 21h

7. OROMIA COFFEE
Địa chỉ: 193 / D3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3.
Giờ làm việc: 7h – 23h.

8. TRUNG NGUYÊN LEGEND
Địa chỉ: 66 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Giờ làm việc: 6h30 - 10h30

9. Masstige Coffee & Dessert
Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé, Quận 1
Giờ mở cửa: 7h00 – 22h00

10. THE COFFEE HOUSE
Cơ sở : 6A Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
Giờ mở cửa: 7h00 – 22h00

11. THE LOFT CAFE & RESTAURANT
Địa chỉ: Tầng 1, Chung Cư 26 Lý Tự Trọng, Quận 1
Giờ mở cửa: 8h00 - 22h30

12. WINDMILLS SAIGON CAFE
Địa chỉ: 33 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1
Giờ mở cửa: 7h00 - 22h00

13. L'USINE CAFE
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tôn Bến Nghé, Quận 1
Giờ mở cửa: 7h00 - 22h30

14. SAIGON POTO
Địa chỉ : 147 Hoàng Sa, P. Tân Định, Q. 1, Tp HCM
Giờ mở cửa : 7h30 - 23h

15. THINK IN A BOX
Địa chỉ: 116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
Giờ mở cửa: 8h00 - 21h00

16. STARBUCKS COFFEE
Địa chỉ: 722A, Landmark 81 Tower, Điện Biên Phủ, Bình Thạnh
Giờ mở cửa: 7h00 - 22h30

17. CÔTE CAFE
Địa chỉ: 351/1 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3
Giờ mở cửa: 9h00 - 22h00

18. EFFOC CAFE
Địa chỉ: 19Q Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
Giờ mở cửa: 7h30 – 22h30

19. M2C CAFE
Địa chỉ: 230 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
Giờ mở cửa: 8h00 - 23h00

20. THE VINTAGE EMPORIUM
Địa chỉ: 95 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1
Giờ mở cửa: 7h00 - 21h00
---------
⚡ Các cơ sở chuỗi Cactusland Hotels Group ✔️
📍Chi nhánh 1: Cactusland Boutique Hotel
Liên hệ: 028 3931 12 03
Địa chỉ:28 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3

📍Chi nhánh 2: Cactusland Villa
Liên hệ: 091 724 75 57
Địa chỉ: 131/111 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

📍Chi nhánh 3: Cactusland Apartment
Liên hệ: 091 724 75 57
Địa chỉ: 251/8 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận

📍Chi nhánh 4: Cactusland Homestay
Liên hệ: 091 724 75 57
Địa chỉ: 393/30 Trần Hưng Đạo, Quận 1.

📍Chi nhánh 5: Cactusland Premium Residence
Địa chỉ: 38/16 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận


15/12/2021

✨𝘎𝘐𝐴́𝘕𝘎 𝘚𝘐𝘕𝘏 𝘙𝑂̣̂𝘕 𝘙𝐴̀𝘕𝘎 𝘕𝘎𝐴̣̂𝘗 𝘛𝘙𝐴̀𝘕 𝘘𝘜𝐴̀ 𝘒𝘏𝑈̉𝘕𝘎 ✨
✨𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑎̀ ✨🎁

🎁 𝙲ầ𝚗 𝚌𝚑𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 đợ𝚒 ô𝚗𝚐 𝚐𝚒à 𝙽𝚘𝚎𝚕 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚋ạ𝚗 𝚚𝚞à 𝚟à𝚘 đê𝚖 𝙶𝚒á𝚗𝚐 𝚂𝚒𝚗𝚑? Đế𝚗 𝚟ớ𝚒 𝙲𝚊𝚌𝚝𝚞𝚜 ,𝚖𝚞ô𝚗 𝚟à𝚗 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚚𝚞à 𝚍à𝚗𝚑 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚜𝚒ê𝚞 𝚑ấ𝚙 𝚍ẫ𝚗 𝚝𝚛ị 𝚐𝚒á 𝚝ừ 𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 đế𝚗 𝟾𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 !

Với bất kỳ hóa đơn đặt phòng và đã nhận phòng từ ngày 𝟏𝟕/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 đế𝐧 𝟐𝟑/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 ,bạn sẽ có cơ hội nhận ngay một "𝙻𝚞𝚌𝚔𝚢 𝙳𝚛𝚊𝚠" - 𝙲𝚊𝚖 𝚔ế𝚝 𝟷𝟶𝟶% 𝚝𝚛ú𝚗𝚐 𝚝𝚑ưở𝚗𝚐 𝚗𝚑é ❗️❗️❗️

✨🎁 ℂá𝕔 𝕡𝕙ầ𝕟 𝕢𝕦à "𝕃𝕦𝕔𝕜𝕪 𝔻𝕣𝕒𝕨" :
- Miễn phí một đêm tại bất kì chi nhánh nào thuộc hệ thống Cactusland
- Comboo chill cùng Netflix trị giá từ 399k
- Comboo chill cùng Cocktail trị giá từ 399k
- Voucher giảm giá trị giá 50k
- Voucher giảm giá trị giá 100k
- Miễn phí nâng hạng phòng

🌵ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ áᴘ ᴅụɴɢ ᴛạɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ ᴄủᴀ ᴄᴀᴄᴛᴜsʟᴀɴᴅ 🌵

Đến với Cactus, Quý khách không chỉ có được những trải nghiệm tuyệt vời, bạn còn nhận được vô vàn chương trình ưu đãi.

👉INBOX CACTUS NGAY ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT : https://www.facebook.com/cactuslandrealestate

07/12/2021

𝑆𝑎̆́𝑝 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀?

💢 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚗 𝚜ố 𝚍𝚎𝚊𝚍𝚕𝚒𝚗𝚎 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚑ằ𝚗𝚐 𝚑à 𝚌â𝚢 𝚜ố
😣 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚐ặ𝚙 𝚐ỡ 𝚝𝚑𝚘á𝚗𝚐 𝚌𝚑ó𝚗𝚐 đế𝚗 𝚛ồ𝚒 𝚌𝚑ó𝚗𝚐 đ𝚒
😷 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚗 𝚌ố 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚐ó𝚙 𝚗𝚑ặ𝚝 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢...
𝙱ạ𝚗 𝚌ó 𝚖ệ𝚝 𝚖ỏ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 ??

𝑁𝑒̂́𝑢 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑏𝑒̂𝑛 𝐶𝑎𝑐𝑡𝑢𝑠 𝑛ℎ𝑒́!!! 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑥𝑖́𝑢, 𝑐ℎ𝑜 đ𝑎̂̀𝑢 𝑜́𝑐 𝑡𝑟𝑜̂𝑖 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜̂𝑚... đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑠ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛𝑎̀𝑜!!!!
⚡𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐒𝐀̆́𝐏 Đ𝐄̂́𝐍 - Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀́ 𝐇𝐀̣𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆
𝗩𝗼̛́𝗶 𝟰𝟱𝟬𝗸 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝗻𝗴𝗮𝘆:
🔸Một phòng sang,xịn,mịn
🔸Netflix trong phòng cực chill
🔸Phòng full nội thất, nấu ăn thỏa thích
🔸Balcony nhìn đường phố
🔸Khoảng không gian yên tĩnh trên sân thượng.

Đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁, đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗵𝗮̣𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗺𝗼̣𝗶 𝗵𝗮̣𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗹𝘂𝗼̂𝗻.
Thời gian áp dụng: Thứ 2 và Thứ 4
.👉 Đặt phòng ngay hôm nay: m.me/cactuslandrealestate

Videos (show all)

Products

Shortstay Accomodation
Longstay Accomodation

Telephone

Address


251/8 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
70000

Other Ho Chi Minh City hotels (show all)
Caravelle Saigon Caravelle Saigon
19-23 Lam Son Square, District 1
Ho Chi Minh City, 700000

Caravelle Saigon - Perfect location for business, shopping, entertainment, historical sites and only 8km from the international airport.

Saigon Mini Hotel Saigon Mini Hotel
196-198 Bui Vien
Ho Chi Minh City, 700000

Saigon Mini Hotel is a boutique hotel right in the center of Ho Chi Minh city, catered for business travelers

Legend Hotel Saigon Legend Hotel Saigon
2A-4A Ton Duc Thang Street, District 1
Ho Chi Minh City, 70000

In The Heart of Ho Chi Minh City Legend Hotel Saigon combines natural beauty and sheer opulence to provide the best for the discerning travelers. The breathtaking resort-setting and its distinctive architectural interior give you a feeling of luxury.

ParaPara ParaPara
140 Huynh Van Banh
Ho Chi Minh City

Homestay ngay trung tâm thành phố nơi có Dã quỳ trắng nở hoa quanh năm 63 Nguyễn Trãi tp Đà Lạt 0344472108 (Dốc ga xe lửa và sát still cf) Tea - home - bistro - zen & more retreat

Kênh bất động sản Novaland Kênh bất động sản Novaland
2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên bán các sản phẩm đến từ Tập Đoàn Novaland. Thông tin mới nhất gọi 0938321119 - PKD Novaland

VIETBALO.VN-Du lịch ba lô Việt Nam VIETBALO.VN-Du lịch ba lô Việt Nam
192/52/7 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City

cổng thông tin du lịch ba lô, cung cấp các thông tin bổ ích dành cho những ai thích du lịch ba lô website: http://www.vietbalo.vn/ http://diendanvietbalo.com/

Ma Maison Ma Maison
656/52 Cach Mang Thang Tam St., Ward 11. District 3
Ho Chi Minh City, 848

Ma Maison conveys the idea of specific French rural life. The decorating theme has been embraced to create a relaxed European look in the very bucolic homes. Artistic and cozy personality, the guesthouse takes pride in its French provincial décor...

Windsor Plaza Hotel Windsor Plaza Hotel
18 An Dương Vương, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

The Windsor Plaza Hotel is a 5 star luxury hotel in the heart of Saigon,Vietnam.http://www.windsorplazahotel.com/

Sheraton Saigon Hotel & Towers Sheraton Saigon Hotel & Towers
88 D**g Khoi, District 1
Ho Chi Minh City

Sheraton Saigon Hotel & Towers overlooks Saigon River and is located in the heart of Ho Chi Minh City, Vietnam in the business and entertainment area.

SpringHome SpringHome
Ho Chi Minh City

Serviced Apartments in Center of District 1 of HCM City (12units)

Nam Viet - Your trusted flight center Nam Viet - Your trusted flight center
55bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Welcome to our flight booking center at the heart of business district in Saigon! Nam Việt là đại lý cấp 1 vé máy bay nội địa và quốc tế của nhiều hàng không. Chúng tôi đồng hành cùng các bạn bay khắp bầu trời.

Sanouva Hotel Sanouva Hotel
177 Ly Tu Trong. Dist 1
Ho Chi Minh City, 700000

Once booked, forever served