An Beauty

An Beauty

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from An Beauty, Nail salon, 183/23b Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò Vấp, Ho Chi Minh City.

Operating as usual

Photos from An Beauty's post 22/03/2022

Bao nhiêu điểm cho sự căng mộng này đậy ạ 🥰🥰

⏰𝗢𝗽𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 : 𝟵𝗔𝗠 - 𝟵𝗣𝗠
🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
📞 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟳.𝟯𝟯.𝟲𝟳𝟴.𝟯𝟵

21/03/2022

𝐌𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐤 ( 𝐦𝐢 𝐜𝐡ồ𝐧 ) siêu tự nhiên nhà An Beauty đây ạ 🥰🥰

𝐌𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐤 ( 𝐦𝐢 𝐜𝐡ồ𝐧 ) - 𝐌𝐢 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝟐𝐃
𝐌𝐢 𝐔𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝟒𝐃 - 𝐌𝐢 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 𝟏𝐃

Đầy đủ các thể loại mi cho mấy chị em xinh đẹp.
𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ộ𝐦 - 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐠ứ𝐚 - 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 đ𝐚𝐮 𝐫á𝐭

🎀 khách nối mi vui lòng đặt lịch trước 30p ạ 🎀

⏰𝗢𝗽𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 : 𝟵𝗔𝗠 - 𝟵𝗣𝗠
🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
📞 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟳.𝟯𝟯.𝟲𝟳𝟴.𝟯𝟵

20/03/2022

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢ả𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨á 𝐧𝐚𝐢𝐥 𝐜ơ 𝐛ả𝐧 - 𝐜𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩

𝘽𝙖𝙤 𝙜𝙤̂̀𝙢 𝙘𝙖́𝙘 𝙡𝙤̛́𝙥 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙨𝙖𝙪 :
𝟏 + 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙙𝙖 𝙩𝙝𝙪̛̀𝙖 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙗𝙤̉
+ 𝘾𝙖̆́𝙩 𝙙𝙖
+ 𝘿𝙪̃𝙖 𝙘𝙖́𝙘 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙛𝙤𝙧𝙢 𝙢𝙤́𝙣𝙜 ( 𝙣𝙝𝙤̣𝙣 , 𝙫𝙪𝙤̂𝙣𝙜 , 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙜 , 𝙩𝙧𝙤̀𝙣 , .. )
+ 𝘾𝙝𝙞̉𝙣𝙝 𝙨𝙪̛̉𝙖 𝙘𝙖́𝙘 𝙢𝙤́𝙣𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙥𝙝𝙖̣𝙢 , 𝙜𝙖̃𝙮 , 𝙢𝙖̂́𝙩 𝙛𝙤𝙧𝙢

𝟐 + 𝙆𝙮̃ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙨𝙤̛𝙣 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜
+ 𝙆𝙮̃ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙨𝙤̛𝙣 𝙜𝙚𝙡 ( 𝙩𝙧𝙤̀𝙣 𝙠𝙝𝙤𝙚́ , 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙖̀𝙣 , 𝙫𝙖̀ đ𝙤̣̂ 𝙗𝙚̂̀𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙨𝙤̛𝙣 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙢𝙤́𝙣𝙜)

𝟑 + Đ𝙖̆́𝙥 𝙗𝙤̣̂𝙩 , đ𝙖̆́𝙥 𝙜𝙚𝙡 ( 𝙠𝙮̃ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 đ𝙖̆́𝙥 𝙫𝙖̀ 𝙢𝙖̀𝙞 𝙘𝙝𝙪𝙖̂̉𝙣 đ𝙚̂̉ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙝𝙪̛ 𝙝𝙖̣𝙞 đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙤́𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙩 , đ𝙤̣̂ 𝙗𝙚̂̀𝙣 , 𝙠𝙮̃ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙛𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙤̣̂𝙩 )

𝟒 + Đ𝙖̆́𝙥 𝙗𝙤̣̂𝙩 𝙖̂̉𝙣 , 𝐠𝐞𝐥 ẩ𝐧( 𝙖̂̉𝙣 𝙣𝙝𝙪̃ , 𝙝𝙤𝙖 𝙠𝙝𝙤̂ , 𝙭𝙖̀ 𝙘𝙪̛̀ , …)
+ 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙖𝙜𝙚 𝙩𝙖𝙮 , 𝙘𝙝𝙖̂𝙣
+𝙏𝙖̂̉𝙮 𝙩𝙚̂́ 𝙗𝙖̀𝙤 𝙘𝙝𝙚̂́𝙩 , 𝙘𝙝𝙖̀ 𝙜𝙤́𝙩 𝙘𝙝𝙖̂𝙣

𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐋𝐎̛́𝐏
• 𝐕𝐞̃ 𝐠𝐞𝐥 ( 𝐜𝐨̣ 𝐧𝐞́𝐭 , 𝐜𝐨̣ 𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 , … )
• 𝐊𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 đ𝐢́𝐧𝐡 đ𝐚́ , 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐦 𝐛𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜
• 𝐕𝐚̂𝐧 đ𝐚́
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 : 𝟖𝐡𝟑𝟎 – 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎 ( 𝐬𝐚́𝐧𝐠 )
𝟏 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝟓 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟐 – 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟔 ( 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟕 , 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ )

𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́ : 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮.

Lớp học sẽ được hoạt động dưới sự chỉ dẫn của 𝓜𝓼.Bùi Thanh Thuý Vy và sự hỗ trợ của mình là An Nami

20/03/2022

Mướttt quá ạ 🎀🎀

Khách nhớ booking trước khi đến để không phải chờ nhé 🥰

⏰𝗢𝗽𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 : 𝟵𝗔𝗠 - 𝟵𝗣𝗠
🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
📞 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟳.𝟯𝟯.𝟲𝟳𝟴.𝟯𝟵

Photos from An Beauty's post 19/03/2022

Làm đẹp là một chuyện , bền hay không lại là một chuyện khác nữa.
Cả 2 thứ đều phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật của một người thợ 🥰
Mỗi một người khách khi đến với An , dù làm nhiều hay ít , An đều luôn làm bằng cái tâm.Khi đặt cái tâm vào trong công việc rồi thì An tin khách hàng sẽ thật sự hài lòng 🥰🥰🥰
Cùng xem độ bền trên móng của khách khi làm bên An nha 🎀

⏰𝗢𝗽𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 : 𝟵𝗔𝗠 - 𝟵𝗣𝗠
🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
📞 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟳.𝟯𝟯.𝟲𝟳𝟴.𝟯𝟵

Photos from An Beauty's post 15/03/2022

Sự kết hợp hoàn hảo 🥰🥰

Khách nhớ booking trước khi đến để khỏi phải chờ đợi nhé 🥰

⏰𝗢𝗽𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 : 𝟵𝗔𝗠 - 𝟵𝗣𝗠
🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
📞 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟳.𝟯𝟯.𝟲𝟳𝟴.𝟯𝟵

14/03/2022

Móng ngắn không làm anh lo lắng 🥰🥰

Khách nhớ booking trước khi đến để khỏi phải chờ nhé 🥰

⏰𝗢𝗽𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 : 𝟵𝗔𝗠 - 𝟵𝗣𝗠
🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
📞 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟳.𝟯𝟯.𝟲𝟳𝟴.𝟯𝟵

10/03/2022

Đủ sang chảnh chưa ạ 🥰🥰

Khách nhớ booking trước khi qua để khỏi phải chờ đợi nhé 🎀

⏰𝗢𝗽𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 : 𝟵𝗔𝗠 - 𝟵𝗣𝗠
🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
📞 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟳.𝟯𝟯.𝟲𝟳𝟴.𝟯𝟵

09/03/2022

Nhẹ nhàng trong trẻo nhưng vẫn sang không kém 🥰🥰

Khách đến nhớ book lịch trước nhé 🎀

⏰𝗢𝗽𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 : 𝟵𝗔𝗠 - 𝟵𝗣𝗠
🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
📞 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟳.𝟯𝟯.𝟲𝟳𝟴.𝟯𝟵

Photos from An Beauty's post 08/03/2022

𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙬𝙤𝙢𝙚𝙣'𝙨 𝙙𝙖𝙮 🌹🌹🌹

𝐆𝐢ả𝐦 𝐠𝐢á 𝟏𝟎% 𝐜𝐡𝐨 𝐭ấ𝐭 𝐜ả 𝐜𝐡ị 𝐞𝐦 𝐩𝐡ụ 𝐧ữ 𝐤𝐡𝐢 đế𝐧 𝐀𝐧 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐥à𝐦 đẹ𝐩 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲 𝐡ô𝐦 𝐧𝐚𝐲 🎀

⏰𝗢𝗽𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 : 𝟵𝗔𝗠 - 𝟵𝗣𝗠
🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
📞 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟳.𝟯𝟯.𝟲𝟳𝟴.𝟯𝟵

Photos from An Beauty's post 05/03/2022

𝙂𝙧𝙖𝙣𝙙 𝙤𝙥𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜 𝘼𝙣 𝘽𝙚𝙖𝙪𝙩𝙮 🎀🎀

Cố gắng 1 tuần qua của em để kịp đón khách ạ 🥰
Cửa hàng ở địa chỉ mới của em chính thức khai trương vào sáng mai ( chủ nhật 6/3/2022 )
Cơ sở vật chất tốt hơn để phục vụ quý khách hàng thân yêu của em tốt hơn 🥰

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng em 🎀❤️

⏰𝗢𝗽𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 : 𝟵𝗔𝗠 - 𝟵𝗣𝗠
🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
📞 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟳.𝟯𝟯.𝟲𝟳𝟴.𝟯𝟵

28/02/2022

Thông báo cho quý khách hàng thân yêu của An Beauty 🥰
An Beauty tạm đóng cửa để sửa chửa và di chuyển qua địa chỉ mới.Rất cảm ơn quý khách hàng gần xa đã ủng hộ cho An trong suốt thời gian vừa qua.Và An cũng mong là những khách hàng nào thương quý An thì vẫn tiếp tục ủng hộ An ở địa chỉ mới này ạ 🥰
Ngày khai trương An sẽ thông báo đến quý khách hàng sau nhé 😘
Cảm ơn và xin lỗi vì sự bất tiện này ❤️
Địa chỉ mới : 183/23b Nguyễn Văn Khối , p8 , Gò Vấp ( gần công viên Làng Hoa )

Photos from An Beauty's post 16/02/2022

Màu gì mà cưngg quá dạ 😝😝

🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
☎️0773367839
⏰9AM - 9PM

Photos from An Beauty's post 14/02/2022

Em đã trở lại với công việc rồi nha mấy tình yêu ơii 🥰
Ib trực tiếp hoặc gọi em để book lịch ạ 😘

🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
☎️0773367839
⏰9AM - 9PM

30/01/2022

An Beauty chính thức nghỉ Tết 🥰
Em mở cửa khai xuân vào ngày 14/1( Âm Lịch ) nhé khách ơi ❤️

Xin chân thành cảm ơn khách hàng đã ủng hộ em suốt thời gian vừa qua.Và cũng gởi lời xin lỗi đến những vị khách mà em đã bỏ lỡ trong dịp Tết này.
Vì là năm đầu tiên đứng tiệm làm Tết , nên có gì thiếu sót mong quý khách xí xoá bỏ qua ạ 🥰🥰

Chúc toàn thể quý khách một năm mới An Khang Thịnh Vượng 🥰

Photos from An Beauty's post 27/01/2022

Ca sửa móng cho chị khách 🥰🥰

🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
☎️0773367839
⏰9AM - 9PM

21/01/2022

Sắm sửa một chút cho mấy chị em xinh đẹp có sự lựa chọn nè 🥰

🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
☎️0773367839
⏰9AM - 9PM

Photos from An Beauty's post 21/01/2022

Mẫu chân cho mấy chị tham khảo nè 🥰

🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
☎️0773367839
⏰9AM - 9PM

Photos from An Beauty's post 20/01/2022

Mẫu nail Tết cho mấy chị tham khảo nè 🥰

🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
☎️0773367839
⏰9AM - 9PM

19/01/2022

Một chiếc móng úp không một chút bọt khí 🥰

🏩 𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟭𝟴𝟯/𝟮𝟯𝗕 𝗡𝗴𝘂𝘆ễ𝗻 𝗩ă𝗻 𝗞𝗵ố𝗶 , 𝗽𝟴 , 𝗚ò 𝗩ấ𝗽
☎️0773367839
⏰9AM - 9PM

15/01/2022

Chơi cả tháng chỉ có dài ra thôi 😝😝

🏩226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
☎️0773367839
⏰9AM - 9PM

07/01/2022

Cái màu cưngg toá 💝💝

🏩226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
☎️0773367839
⏰9AM - 9PM

Photos from An Beauty's post 04/01/2022

Màu cưng dễ sợ 🥰🥰

🏩 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
☎️ 0773367839
⏰ 9AM - 9PM

28/12/2021

Nghiện cái bộ môn này 🥰🥰🥰
Việc quan trọng là nhặt cho sạch da thì sơn mới đẹp được nha khách ơi ❤️❤️

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone : 0773367839
Time : 9AM- 9PM

Photos from An Beauty's post 26/12/2021

Yêu thế 🥰🥰🥰

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone : 0773367839
Time : 9AM - 9PM

Photos from An Beauty's post 19/12/2021

Không có việc gì khó , chỉ sợ khách không làm 😂

💝💝🎄🎄💝💝🎄🎄

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone : 0773367839
Time : 9AM - 9PM

Photos from An Beauty's post 17/12/2021

Xinh xẻo lắm nè 💝💝

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone : 0773367839
Time : 9AM - 9PM

Photos from An Beauty's post 14/12/2021

🖤🖤🖤🖤

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone 0773367839
Time : 9AM - 9PM

Photos from An Beauty's post 13/12/2021

X-mas 🎄🎄🎄

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone : 0773367839
Time : 9PM - 9PM

12/12/2021

Mắt mèo kim cương cho chị em nào thích lấp lánh nà 🥰🥰

💝💝💝💝💝💝💝💝💝

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone : 0773367839
Time : 9AM - 9PM

Photos from An Beauty's post 11/12/2021

Xinh xẻo phải biếttt 🥰🥰🥰

💝💝💝💝💝💝💝

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone : 0773367839
Time : 9AM - 9PM

10/12/2021

Book lịch trước để khỏi phải chờ nha khách iu ơi❤️

💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝🎄

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone : 0773367839
Time : 9AM - 9PM

09/12/2021

🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone : 0773367839
Time : 9AM - 9PM

08/12/2021

Mi collagen nhà em 🌸🌸

💝💝💝💝💝💝

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone : 0773367839
Time : 9AM - 9PM

06/12/2021

Một chút không khí giáng sinh 💝💝💝

💝💝💝💝💝💝💝🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Add : 226/45 Nguyễn Văn Lượng , p17 , Gò Vấp
Phone : 0773367839
Time : 9AM - 9PM

Videos (show all)

Category

Products

Nails, Gội Đầu, Uốn Mi

Address


183/23b Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 09:00 - 21:00
Tuesday 09:00 - 21:00
Wednesday 09:00 - 21:00
Thursday 09:00 - 21:00
Friday 09:00 - 21:00
Saturday 09:00 - 21:00
Sunday 09:00 - 21:00

Other Nail salons in Ho Chi Minh City (show all)
Nail Trinh Trinh Nail Trinh Trinh
117 Bến Vân Đồn Phường 9 Quận 4
Ho Chi Minh City, 754000

Nơi cung cấp dịch vụ làm móng và nối mi chuyên nghiệp khu vực quận 4 thành phố Hồ Chí MInh

Trang Mya Beauty Trang Mya Beauty
25 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7
Ho Chi Minh City

Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao. Dạy nhiệt tình, 1 kèm 1, không giấu nghề, không giới hạn thời gian học, học đến khi thành thạo ra nghề

Phẫu thuật môi trái tim Phẫu thuật môi trái tim
2-2A Trần Hưng Đạo, P.Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Neuza Hair Neuza Hair
Lugar Nenhum
Ho Chi Minh City

Venha conhecer nosso salão, temos vários serviços além de cabelos temos também, sapatilhas, lingeries, avon a pronta entrega. Temos Manicure e Pedicure.

Thế Giới Lipstick Thế Giới Lipstick
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên cung cấp Sỉ _ Lẻ Son Handmade Son tươi cao cấp Tuyển đại lý- chi nhánh toàn quốc. Chiết khấu lên đến 50%

Chuyên sỉ lẻ dụng cụ mi và nail giá rẻ Chuyên sỉ lẻ dụng cụ mi và nail giá rẻ
190 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 084

Chuyên cung cấp dụng cụ nối mi và dụng cụ nail . Hàng đảm bảo chất lượng. Địa chỉ 190 Vạn kiếp, P3, Bình thạnh, Tphcm. Mở cửa từ 9-19h, chủ nhật từ 9-13h. Phone 0909331010 (zalo, viber)

Hair Salon Zen 0901666099 Hair Salon Zen 0901666099
47 Phan Chu Trinh - P14 - Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên Uốn - Duỗi - Nhuộm Với Những Dòng Mỹ Phẩm Cao Cấp . Phục Hồi Tóc Hư , Yếu , Nát Bằng Những Kỹ Thuật Mới Nhất , Hiệu Quả Cao, Đội Ngũ Nhân Viên Chuyên Nghiệp

Kim Nails Mi Kim Nails Mi
212b/c87 Nguyễn Trãi Phường Nguyễn Cư Trinh Q1
Ho Chi Minh City

đào tạo nghề Nail _MI chuyên nghiệp

Thẩm mỹ viện Beauty Plus. Thẩm mỹ viện Beauty Plus.
7 Trần Minh Quyền, P. 11, Q. 10
Ho Chi Minh City

Với nhiều năm kinh ngiệm trong lĩnh vực làm đẹp, Thẩm mỹ viện Beauty Plus tự tin sẽ mang đến cho khách hàng của mình vẻ đẹp mong ước !!

2B Nails 2B Nails
173/121A Lãnh Binh Thăng Quận 11 TPHCM
Ho Chi Minh City, 70000

Thank For Choosing ��....... �2B_Beauty l� • Nail Art • Address : 173/121A Lãnh Binh Thăng P12 quận 11

Hương Nails Hương Nails
948 Lò Gốm, Phường 8, Quận 6
Ho Chi Minh City, 70000

Là một cơ sở chăm sóc móng uy tín

Nail & Spa Minh Tú Nail & Spa Minh Tú
225 Tân Sơn Nhì, Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

Nails Spa Minh Tú: Địa chỉ làm đẹp và đào tạo nghề Uy tín tại 223- 225 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM