BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg

BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg

Comments

❤️ CHỌN NGAY ÁO XINH MẶC ĐI LINH TINH TRONG NHÀ NÈ 😂

💋 BIG SIZE 50KG ĐẾN 150KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

#damditiecsizelon #dambigsize
❌ Nếu cảm thấy cuộc sống eo hẹp...❗️
💥Thì thôi cứ mặc đẹp rồi tính sau😱

💋 BIG SIZE 50KG ĐẾN 130KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

#damditiecsizelon #dambigsize
💥CHỚP LẸ SIÊU SALE💥
50% TOÀN BỘ CỬA HÀNG || Áp dụng tại cửa hàng và Online

💋 BIG SIZE 50KG ĐẾN 130KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

#damditiecsizelon #dambigsize
❤️ÁO KIỂU NỮ BIG SIZE

💋 BIG SIZE 65KG ĐẾN 100KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

#aothunnubigsize #somitrangnubigsize
❤️SƠMI TRẮNG NỮ FORM RỘNG BIG SIZE

💋 BIG SIZE 55KG ĐẾN 100KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

#sominuformrongbigsize #somitrangnubigsize
Em yêu bầu trời xanh, yêu cả cánh hoa hồng.
Nhưng không quên một thứ, đó chính là yêu anh.

💋 BIG SIZE 55KG ĐẾN 90KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”
SALE SALE XINH XINH RINH NGAY KẺO HẾT NHÉ CÁC NÀNG

💋 BIG SIZE 55KG ĐẾN 90KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”
💋 SƠ MI TRẮNG BIG SIZE - SƠ MI TRẮNG FORM RỘNG DÀI OVERSIZE

🪶 BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”
Ngoài đường nguy hiểm anh à
Đừng la cà nữa về nhà em đi. 😂😂😂

⚠️⚠️ 🇼 🇦 🇷 🇳 🇮 🇳 🇬 ⚠️⚠️

• BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG •

🔸 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

#mummimhousebigsize #bjtyshopbigsize
Trăng kia ai vẽ mà tròn.
Lòng em ai trộm mà hoài nhớ thương.

💋 ÁO SƠMI CARO FORM RỘNG UNISEX

⚠️⚠️ 🇼 🇦 🇷 🇳 🇮 🇳 🇬 ⚠️⚠️

• BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG •

🔸 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

#aothuncotim #aothunnubigsize #aokieunuformrong #somitrangnubigsize
Có vài đốm lửa nhỏ
Bỗng bùng cháy thật to
Vẫn hỏi nhỏ câu này
When will I be yours?

🍂🌼🍂 🍂🌼🍂

🪶 FORM RỘNG FREESIZE < 90KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”
Có một đống củi nhỏ
Cậu cũng đốt thành tro
Chỉ một tình yêu nhỏ
Cậu cũng chẳng dành cho. 😊

⚠️⚠️ 🇼 🇦 🇷 🇳 🇮 🇳 🇬 ⚠️⚠️

• BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG •

🔸 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

#aothuncotim #aothunnubigsize #aokieunuformrong #somitrangnubigsize

BJTY SHOP chuyên cung cấp quần áo BIG SIZE nữ cho người mập béo 60kg-150kg - Quần áo Tomboy cá tính
077 977 4140 – 0932 094 572

Operating as usual

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 12/06/2021

❤️ CHỌN NGAY ÁO XINH MẶC ĐI LINH TINH TRONG NHÀ NÈ 😂

💋 BIG SIZE 50KG ĐẾN 150KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

#damditiecsizelon #dambigsize

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 31/05/2021

❌ Nếu cảm thấy cuộc sống eo hẹp...❗️
💥Thì thôi cứ mặc đẹp rồi tính sau😱

💋 BIG SIZE 50KG ĐẾN 130KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

#damditiecsizelon #dambigsize

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 10/05/2021

💥CHỚP LẸ SIÊU SALE💥
50% TOÀN BỘ CỬA HÀNG || Áp dụng tại cửa hàng và Online

💋 BIG SIZE 50KG ĐẾN 130KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

#damditiecsizelon #dambigsize

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 27/04/2021

❤️ÁO KIỂU NỮ BIG SIZE

💋 BIG SIZE 65KG ĐẾN 100KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

#aothunnubigsize #somitrangnubigsize

24/04/2021

❤️SƠMI TRẮNG NỮ FORM RỘNG BIG SIZE

💋 BIG SIZE 55KG ĐẾN 100KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

#sominuformrongbigsize #somitrangnubigsize

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 05/04/2021

Em yêu bầu trời xanh, yêu cả cánh hoa hồng.
Nhưng không quên một thứ, đó chính là yêu anh.

💋 BIG SIZE 55KG ĐẾN 90KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 24/03/2021

SALE SALE XINH XINH RINH NGAY KẺO HẾT NHÉ CÁC NÀNG

💋 BIG SIZE 55KG ĐẾN 90KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 20/03/2021

💋 SƠ MI TRẮNG BIG SIZE - SƠ MI TRẮNG FORM RỘNG DÀI OVERSIZE

🪶 BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 17/03/2021

Ngoài đường nguy hiểm anh à
Đừng la cà nữa về nhà em đi. 😂😂😂

⚠️⚠️ 🇼 🇦 🇷 🇳 🇮 🇳 🇬 ⚠️⚠️

• BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG •

🔸 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

#mummimhousebigsize #bjtyshopbigsize

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 11/03/2021

Trăng kia ai vẽ mà tròn.
Lòng em ai trộm mà hoài nhớ thương.

💋 ÁO SƠMI CARO FORM RỘNG UNISEX

⚠️⚠️ 🇼 🇦 🇷 🇳 🇮 🇳 🇬 ⚠️⚠️

• BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG •

🔸 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

#aothuncotim #aothunnubigsize #aokieunuformrong #somitrangnubigsize

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 23/02/2021

Có vài đốm lửa nhỏ
Bỗng bùng cháy thật to
Vẫn hỏi nhỏ câu này
When will I be yours?

🍂🌼🍂 🍂🌼🍂

🪶 FORM RỘNG FREESIZE < 90KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 23/02/2021

Có một đống củi nhỏ
Cậu cũng đốt thành tro
Chỉ một tình yêu nhỏ
Cậu cũng chẳng dành cho. 😊

⚠️⚠️ 🇼 🇦 🇷 🇳 🇮 🇳 🇬 ⚠️⚠️

• BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG •

🔸 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

#aothuncotim #aothunnubigsize #aokieunuformrong #somitrangnubigsize

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 22/02/2021

Em gầy vào mùa hạ, và ốm vào mùa đông.
Anh có yêu em không, hả chàng trai trong mộng?

🍂🌼🍂 🍂🌼🍂

💎BIG SIZE - FORM RỘNG #60KG ĐẾN #150KG

======

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

📩 Direct IG “bjtyshop”

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 20/02/2021

Hoàng hôn thì màu tím
Nhưng em thích màu hồng
Tim em vẫn còn trống
Anh muốn chui vào không?

⛔️ BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG 💯
đại.

——————________—————

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

#bjtyshopbigsize #mummimhousebigsize

19/02/2021

🎉Feedback Khách iu vui Tết 2021 ❤️

🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧

#feedback #mummimhousebigsize #bjtyshopbigsize #tet2021

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 10/02/2021

🧧 Anh ơi,Tết đến sum vầy...
Muốn dâu ra mắt thì tìm em đây 😜

⛔️ BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG 💯
đại.

——————________—————

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

#bjtyshopbigsize #mummimhousebigsize

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 09/02/2021

“Lại đây ăn chút mứt gừng
Ăn rồi suy nghĩ chừng nào yêu em.”

⛔️ BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG 💯
đại.

——————________—————

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

#bjtyshopbigsize #mummimhousebigsize

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 08/02/2021

Trời đổ mưa rồi, sao anh chưa đổ em ?😂

⛔️ BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG 💯
đại.

——————________—————

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

#bjtyshopbigsize #mummimhousebigsize

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 06/02/2021

♥️ 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗮 𝗴𝗼̣𝗶 𝗲𝗺 𝗹𝗮̀ 𝘅𝗶𝗻𝗵 𝗴𝗮́𝗶
𝗡𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮̣𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮́𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗲𝗺 𝗹𝗮̀ 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 .

🌸 BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG

🆃🆁🅴🅽🅳🆈 🆂🆃🆈🅻🅴🆂

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟐.𝟎𝟗𝟒.𝟓𝟕𝟐 (𝐳𝐚𝐥𝐨) - 𝟎𝟕𝟕.𝟗𝟕𝟕.𝟒𝟏𝟒𝟎

𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝟑𝟓𝟏/𝟏𝐂 𝐋𝐄̂ 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐍𝐆 𝐏.𝟗 𝐐.𝟔 (𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨̛̣ 𝐜𝐚̂𝐲 𝐠𝐨̃)

𝐎𝐏𝐄𝐍 : 𝟗:𝟑𝟎𝐚𝐦 - 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄 : 𝟔:𝟑𝟎𝐩𝐦

#bjtyshopbigsize #mummimhousebigsize

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 31/01/2021

❤❤❤ Sét đầm cực xinh 😍 mặc tết cực đẹp nha các ty ✨✨✨

💋 Size < 65kg 💋 Giá 360k/set

🆃🆁🅴🅽🅳🆈 🆂🆃🆈🅻🅴🆂

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟐.𝟎𝟗𝟒.𝟓𝟕𝟐 (𝐳𝐚𝐥𝐨) - 𝟎𝟕𝟕.𝟗𝟕𝟕.𝟒𝟏𝟒𝟎

𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝟑𝟓𝟏/𝟏𝐂 𝐋𝐄̂ 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐍𝐆 𝐏.𝟗 𝐐.𝟔 (𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨̛̣ 𝐜𝐚̂𝐲 𝐠𝐨̃)

𝐎𝐏𝐄𝐍 : 𝟗:𝟑𝟎𝐚𝐦 - 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄 : 𝟔:𝟑𝟎𝐩𝐦

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔.

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post 24/01/2021

[ 💥 HÀNG MỚI VỀ LẠI 💥 ] - [ 💥 HÀNG MỚI VỀ LẠI 💥 ] 60KG đến 150KG

🌷 Chất thun mặc bao thích luôn 🌷

🔜 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

🏡 Cơ sở : 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

🎯 Open : 9:30am - 18:30pm

#bigsizebjtyshop #mummimhousebigsize

23/01/2021

⚡️⚡️🔥 HÀNG HOT PHẢI VỀ LIỀN NGAY
CHỚ ĐỂ LÂU NGÀY KHÁCH LẠI GIẬN EM ⚡️⚡️🔥

🌻 Dáng rộng mặc vô cùng thoải mái. BIG SIZE #50_90KG .

🌻 Cam kết 100% ảnh chụp thật sản phẩm

......................................................

🆃🆁🅴🅽🅳🆈 🆂🆃🆈🅻🅴🆂

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟐.𝟎𝟗𝟒.𝟓𝟕𝟐 (𝐳𝐚𝐥𝐨) - 𝟎𝟕𝟕.𝟗𝟕𝟕.𝟒𝟏𝟒𝟎

𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝟑𝟓𝟏/𝟏𝐂 𝐋𝐄̂ 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐍𝐆 𝐏.𝟗 𝐐.𝟔 (𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨̛̣ 𝐜𝐚̂𝐲 𝐠𝐨̃)

𝐎𝐏𝐄𝐍 : 𝟗:𝟑𝟎𝐚𝐦 - 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄 : 𝟔:𝟑𝟎𝐩𝐦

#bjtyshopbigsize #mummimhousebigsize #vaytetbigsize #suonxambigsize

16/01/2021

ÁO THUN ĐEN BIG SIZE ❣️

#Bigsize : 85kí đến 150kí

+ Tậu ngay bsung full BST du lịch đầu năm thôi nè

- Áo xinh năng động mà lại còn cá tính nữa nha 😆😆😆

+ Pull chất 100% cotton mềm mịn, form rộng tách mặc giấu quần..... tha hồ cá tính naaa

=====

🔜 Địa chỉ mua sắm quen thuộc:

📍 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

⏰ Open : 9:30am - 18:30pm

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

#bjtyshopbigsize #mummimhousebigsize #aothunnuden90kg #thundenbigsize100kg

10/01/2021

⚡️⚡️🔥 HÀNG HOT PHẢI VỀ LIỀN NGAY
CHỚ ĐỂ LÂU NGÀY KHÁCH LẠI GIẬN EM ⚡️⚡️🔥

♨️ #VÁY #TẾT_SIÊU_XINH_NÀY !!

Em váy #Tết nằm trong #top_trend_2021 năm nay! Không sở hữu em này có lỗi với bản thân lắm đó các nàng ơi 😍
.....................................................
🌻 Họa tiết siêu xinh,vải in sẵn không phải in lại nên không sợ lem màu

🌻 Dáng rộng mặc vô cùng thoải mái. Freesize #40_85kg .

🌻 Chất liệu 100% thấm hút mồ hôi

🌻 Cam kết 100% ảnh chụp thật sản phẩm

......................................................

🆃🆁🅴🅽🅳🆈 🆂🆃🆈🅻🅴🆂

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟐.𝟎𝟗𝟒.𝟓𝟕𝟐 (𝐳𝐚𝐥𝐨) - 𝟎𝟕𝟕.𝟗𝟕𝟕.𝟒𝟏𝟒𝟎

𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝟑𝟓𝟏/𝟏𝐂 𝐋𝐄̂ 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐍𝐆 𝐏.𝟗 𝐐.𝟔 (𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨̛̣ 𝐜𝐚̂𝐲 𝐠𝐨̃)

𝐎𝐏𝐄𝐍 : 𝟗:𝟑𝟎𝐚𝐦 - 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄 : 𝟔:𝟑𝟎𝐩𝐦

#bjtyshopbigsize #mummimhousebigsize #kimono

06/01/2021

👉Hàng cotton siêu nhẹ và mềm công nghệ mới, E THỀ LÀ CÁC CHẾ SỜ VÀO LÀ MÊ TÍT NGAY Í, so hót luôn 🔥🔥🔥 mặc thấm hút mồ hôi rất tốt. Bên cạnh đó đường chỉ may kỹ lưỡng, mang lại đường nét tôn dáng chị em rất đẹp

👉Chất liệu cotton co giãn, thoải mái , siêu mềm và mướt tay , vô cũng thoáng mát

👉Hàng nhập trực tiếp không qua trung gian nên giá cực kỳ rẻ mà chất lượng.

👉Free size 65kg - 85kg tuỳ vòng mông

👉 69k/quần - 130k/ 2 quần

💯Hình thật do shop tự chụp, shop bán hàng chất lượng, hàng thật hình thật. Chúc chị em mua sắm vui vẻ❤️❤️❤️

📲 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

04/01/2021

🎎 𝗔́𝗢 𝗞𝗜𝗘̂̉𝗨 𝗞𝗜𝗠𝗢𝗡𝗢 𝗕𝗜𝗚 𝗦𝗜𝗭𝗘 - 𝗔́𝗢 𝗕𝗟𝗔𝗭𝗘𝗥 𝗡𝗨̛̃ 🎏

🧡𝓢𝓲𝔃𝓮 : 60 ➡️ 150 𝓴𝓰

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

🆃🆁🅴🅽🅳🆈 🆂🆃🆈🅻🅴🆂

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟐.𝟎𝟗𝟒.𝟓𝟕𝟐 (𝐳𝐚𝐥𝐨) - 𝟎𝟕𝟕.𝟗𝟕𝟕.𝟒𝟏𝟒𝟎

𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝟑𝟓𝟏/𝟏𝐂 𝐋𝐄̂ 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐍𝐆 𝐏.𝟗 𝐐.𝟔 (𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨̛̣ 𝐜𝐚̂𝐲 𝐠𝐨̃)

𝐎𝐏𝐄𝐍 : 𝟗:𝟑𝟎𝐚𝐦 - 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄 : 𝟔:𝟑𝟎𝐩𝐦

#bjtyshopbigsize #mummimhousebigsize #kimono

04/01/2021

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post

02/01/2021

Photos from BJTY’s Inside - BJTY SHOP BIG SIZE 60kg đến 150kg's post

26/12/2020

🌬🌬 BỎ MỘT CHÚT TÂM Ý
.......THẢ MỘT CHÚT THÍNH THƠM 🌪🌪

🚀🎼🚀 HOT TREND nịnh dáng TOẢ NẮNG nha các Nàng 💋 •

🔜 Mặc lên chỉ có tấm tắc khen #dep thôi nha các Nàng🎼

🛍rack Trendy siêu Đỉnh

💋💋💋 Siu phẩm hackkk chân miên mannn là có thặc nhoaaa ;)))

- Hack một phát từ eo bánh mì thành eo con kiến luôn đấy ạ 😝
⚡️💖💖

Size : 32-36

📸 Hình trãi nền

💦💦💦💦💦💦💦💦

⏰ 𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 : 09:30 𝘈𝘔 - 18:30 𝘗𝘔

📍𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠: 351/1C Lê Quang Sung 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 9 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 6

💕💕🔜 0932.094.572 (zalo) - 077.977.4140

▪️𝚂𝚑𝚒𝚙 𝚟𝚒 𝚟𝚞 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚚𝚞𝚘̂́c

#bjtyshopbigsize #mummimhousebigsize #quanjeannubigsize #aokieubigsize

22/12/2020

YÊU LÀ PHẢI NÓI - ĐÓI LÀ PHẢI ĂN 💋💋💋
CŨNG NHƯ LỄ TẾT LÀ PHẢI MUA QUẦN ÁO 👖👗👠

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

⏰ 𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 : 09:30 𝘈𝘔 - 18:30 𝘗𝘔

📍𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠: 351/1C Lê Quang Sung 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 9 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 6

💕💕🔜 0932.094.572 (zalo) - 077.977.4140

▪️𝚂𝚑𝚒𝚙 𝚟𝚒 𝚟𝚞 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚚𝚞𝚘̂́c

#supportsmallbusiness #vestnubigsize #blazernubigsize #bigsizexinhxinh

21/12/2020

🍃TOÀN MẪU BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG

▫️ 𝙰̉𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚜𝚑𝚘𝚙 𝚝𝚞̛̣ 𝚌𝚑𝚞̣𝚙

▪️𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚜𝚊̆̃𝚗

▪️𝙽𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚊𝚢 𝚒𝚋 𝚜𝚑𝚘𝚙 đ𝚎̂̉ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚞̛ 𝚟𝚊̂́𝚗 𝚑𝚎̂́𝚝 𝚖𝚒̀𝚗𝚑

❌𝐂𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐱𝐞𝐦 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐚𝐥𝐛𝐮𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̉ 𝐬𝐨́𝐭 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐞́

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

⏰ 𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 : 09:30 𝘈𝘔 - 18:30 𝘗𝘔

📍𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠: 351/1C Lê Quang Sung 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 9 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 6

💕💕🔜 0932.094.572 (zalo) - 077.977.4140

▪️𝚂𝚑𝚒𝚙 𝚟𝚒 𝚟𝚞 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚚𝚞𝚘̂́c

#supportsmallbusiness

15/12/2020

𝓑𝓵𝓲𝓷𝓰 𝓫𝓵𝓲𝓷𝓰 𝓫𝓵𝓲𝓷𝓰 ✨

🦋 Áo nhũ tuyến lấp lánh kèm chữ phản quan #BIGSIZE cho các nàng cá tính

🎄𝓢𝓪𝓵𝓮 450𝓴 𝓬𝓱𝓲̉ 𝓬𝓸̀𝓷 360𝓴

❄️ Size 60kg - 90kg ( V1 - 110cm đến 130cm )

🛑 Chất thun cotton mềm mịn mặc bao thích 🤩

📌 Sản phẩm giống hình 𝟏𝟎𝟎%

————————————————

🆘HÀNG CÓ SẴN🆘

🚛Ship COD toàn quốc

💕💕🔜 0932.094.572 (zalo) - 077.977.4140

#aokimsa #aoblingbling #aothundenbigsize #aobigsize

11/12/2020

❄️⛄️❄️ Các nàng ơi, chuẩn bị đồ đón Noen chưa??

Một chiếc áo siêu xinh đón mùa Noen năm nay đây ạ 🎄🤩🤩🤩

❤❤ BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

⏰ 𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 : 09:30 𝘈𝘔 - 18:30 𝘗𝘔

📍𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠: 351/1C Lê Quang Sung 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 9 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 6

💕💕🔜 0932.094.572 (zalo) - 077.977.4140

𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 𝙈𝙔 𝙎𝙃𝙊𝙋. 𝙒𝙄𝙎𝙃 𝙔𝙊𝙐 𝙀𝙉𝙅𝙊𝙔 𝙔𝙊𝙐𝙍𝙎𝙀𝙇𝙁 𝙃𝙀𝙍𝙀 ❤️

#supportsmallbusiness #aohoodiebigsize #sơmiulzzang #sethoodiebigsize

04/12/2020

😍😍 𝐴́𝑜 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑎 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐵𝐸𝑇𝑇𝐸𝑅 𝑇𝑇 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̣ 𝑖́𝑡 đ𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑒́!

✈️ 𝗖𝗢𝗗 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗾𝘂𝗼̂́𝗰

❌ 𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑝 ❌size 60kg đến 150kg ❌

⏰ 𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 : 09:30 𝘈𝘔 - 18:30 𝘗𝘔

📍𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠: 351/1C Lê Quang Sung 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 9 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 6

💕💕🔜 0932.094.572 (zalo) - 077.977.4140

𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 𝙈𝙔 𝙎𝙃𝙊𝙋. 𝙒𝙄𝙎𝙃 𝙔𝙊𝙐 𝙀𝙉𝙅𝙊𝙔 𝙔𝙊𝙐𝙍𝙎𝙀𝙇𝙁 𝙃𝙀𝙍𝙀 ❤️

#supportsmallbusiness #aohoodiebigsize #sơmiulzzang #sethoodiebigsize

29/11/2020

𝑨𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒅𝒓𝒆𝒔𝒔 𝒘𝒆𝒍𝒍 𝒃𝒖𝒕 𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒊𝒕 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆.

❌ 𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑝 ❌size 60kg đến 150kg ❌

⏰ 𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 : 09:30 𝘈𝘔 - 18:30 𝘗𝘔

📍𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠: 351/1C Lê Quang Sung 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 9 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 6

💕💕🔜 0932.094.572 (zalo) - 077.977.4140

#supportsmallbusiness #aohoodiebigsize #sơmiulzzang #sethoodiebigsize

MŨM MĨM HOUSE BIG SIZE CHUYÊN CUNG CẤP QUẦN ÁO NỮ BIG SIZE 55KG ĐẾN 150KG

MŨM MĨM SHOP CHUYÊN CUNG CẤP QUẦN ÁO NỮ BIG SIZE 55KG ĐẾN 150KG

🔜 Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 077.977.4140

🏡 Cơ sở : 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6

Videos (show all)

🔞🔞 #ÁO_SƠmi_BIGSIZE - #ÁO_Kiểu_BIGSIZE 🔞🔞📍 ♨️♨️ra mẫu hót hòn họt👌📍 #CUTE lạc lối không biết đường về luôn nạ ‼️‼️‼️📍Mix...

Category

Telephone

Address


351/1C Lê Quang Sung Phường 9 Quận 6
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 10:00 - 18:30
Tuesday 10:00 - 18:30
Wednesday 10:00 - 18:30
Thursday 10:00 - 18:30
Friday 10:00 - 18:30
Saturday 10:00 - 18:30
Sunday 10:00 - 18:30
Other Design & Fashion in Ho Chi Minh City (show all)
Saau.clothing Saau.clothing
50/28 Lê Văn Duyệt (Đinh Tiên Hoàng Cũ), P.1
Ho Chi Minh City, 7000

[Lầu1 Thinh Coffee] - 50/28 Lê Văn Duyệt (Đinh Tiên Hoàng), P.1, Q.Bình Thạnh, HCM. You are perfect in all of your ways

Zo 's Zo 's
Le Ngã Street
Ho Chi Minh City, 70000

Thời trang cao cấp nhập khẩu từ Quảng Châu và Hàn Quốc phù hợp với khách hàng nữ từ 22 tuổi.

ĐỒ LÓT BẦU EMUM ĐỒ LÓT BẦU EMUM
729 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Đồ lót bầu Emum chuyên cung cấp đồ lót cho bà bầu, đồ lót cho mẹ sau sinh cho con bú. Đồ lót bầu Emum chất lượng cao cấp, giúp mẹ bầu thoải mái, dễ chịu

Kệ treo quần áo shop thời trang 0909660835 Kệ treo quần áo shop thời trang 0909660835
36/22/3 Huỳnh Thiện Lộc P.Hòa Thạnh Q.Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

Kệ Treo Quần Áo Shop Thời Trang TPHCM cung cấp sào treo quần áo shop thời trang, kệ treo quần áo. Manocanh nam, nữ, trẻ em. Móc nhựa, móc gỗ cao cấp.

Mèo No Mèo No
Ho Chi Minh City

Bạn cần những sản phẩm làm đẹp? Bạn cần quần áo diện đi chơi? Hãy đến với Mèo No, chúng tôi sẽ giúp bạn ^^!

Fanola No Yellow VN Fanola No Yellow VN
Số 14, Đường 711, Khu Phố 2, Phú Hữu, Quận 9
Ho Chi Minh City, 70000

Mỹ phẩm chăm sóc tóc cao cấp chính hãng FANOLA – Thương hiệu chăm sóc tóc nổi tiếng đến từ ITALY

Kb's Shop Kb's Shop
Ho Chi Minh City, 70000

Mua ban si le thoi trang em be, thoi trang doi me & be

Chuyên cung cấp và phân phối cồn + nước cất Chuyên cung cấp và phân phối cồn + nước cất
2/4 Xã đông Thạnh, Huyện Hóc Môn
Ho Chi Minh City

chuyên cồn y tê

Thời trang-Người Đẹp Chính Là Tôi Thời trang-Người Đẹp Chính Là Tôi
Ho Chi Minh City

Trang mong muốn mang đến cho các bạn những kiến thức về sức khỏe, thời trang, cách làm đẹp- Đồng thời tạo nên buôn bán các sản phẩm-tiếp thị.

Gia Dụng Tiện Ích TaMi House Gia Dụng Tiện Ích TaMi House
Ho Chi Minh City, 70000

Shop gia dụng TaMi_House chất lượng, chuyên nghiệp <3 Chuyên cung cấp đồ gia dụng thông minh, thiết bị tiện ích, mang đến cuộc sống tiện lợi và hạnh phúc cho mọi người. Liên hệ CSKH: 0368.126.139 (9H-21H)

Atee Atee
54a, Hẻm TA10, đường Lê Thi Riêng, Phường Thới An, Quận 12
Ho Chi Minh City, 700000

ATEE - EST 2021 All kinds are welcome

Menly Store Menly Store
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Chuyên quần áo thòi trang nam