Free Business

Free Business

Finance

10/09/2018

🇺🇸 You can't produce a baby in one month by getting nine women pregnant.
--- Warren Buffett ---
🇻🇳Không quan trọng bạn thông minh hay nỗ lực đến mức nào, một vài thứ cần có thời gian để thay đổi. Bạn không thể “sản xuất” một em bé trong một tháng bằng cách làm chín người phụ nữ có thai.

🇺🇸 You can't produce a baby in one month by getting nine women pregnant.
--- Warren Buffett ---
🇻🇳Không quan trọng bạn thông minh hay nỗ lực đến mức nào, một vài thứ cần có thời gian để thay đổi. Bạn không thể “sản xuất” một em bé trong một tháng bằng cách làm chín người phụ nữ có thai.

05/09/2018

💵 TAKE PROFIT 150 PIPS THE ORDER SELL EURUSD, INTEREST 15%

🇺🇸 On Sep 4, ForexTrading sent a signal: The EURUSD price hitted Take Profit price at 1.1570, get profit 150 pips (interest +15%).

🇺🇸 Before, ForexTrading sent a signal about opening Sell EURUSD at price 1.1720, Take Profit 1.1570 (+150pips), Stop Loss 1.1770 (-50pips) at 20h16 (GMT +7:00) on Aug 28, 2018
Max risk is 5%/balance.
Example: With this signal, max lotsize for balance 1000$ is 0.1

📲 To receive FREE trading signals, just need to install ForexTradingAlert at:
- For IOS: goo.gl/p342BA
- For Android: goo.gl/2LRZXT

📌 Note: When you had installed, you must to create an account for free trial. To do this, you press ''Đăng ký'' button and complete info.

📲 ForexTrading - the applicaton alerting Forex Trading Signals firstly is upgraded and innovated according to FX market' change, support Traders get profit from 10-30%/month.

---

💵 CHỐT LỜI 150 PIP LỆNH SELL EURUSD, LÃI 15%

🇻🇳 Ngày 4/9, ForexTrading đã gửi cảnh báo Nhà đầu tư lệnh Sell EURUSD đã chạm Take profit 1.1570, lãi 150 pip tương ứng lãi 15%/vốn

🇻🇳 Trước đó, vào lúc 20h16 phút ngày 28/8 (theo giờ Việt Nam), ForexTrading đã gửi tín hiệu Sell EURUSD tại giá 1.1720, mục tiêu chốt lời tại 1.1570 (+150pips), cắt lỗ tại 1.1770 (-50pips)
Rủi ro tối đa cho phép là 5%/vốn.

Ví dụ: Tài khoản của bạn là 1000$, với tín hiệu trên chỉ được phép đặt khối lượng lệnh tối đa là 0.1.

📲 Để nhận cảnh báo giao dịch miễn phí,chỉ cần cài Ứng dụng ForexTradingAlert về điện thoại:
- IOS: goo.gl/p342BA
- Android: goo.gl/2LRZXT

📲 ForexTradingAlert - Ứng dụng cảnh báo tín hiệu giao dịch Forex đầu tiên được nâng cấp và cải tiến theo diễn biến thị trường, đem lại lợi nhuận ổn định hàng tháng từ 10-30% cho Nhà đầu tư ngoại hối.

💵 TAKE PROFIT 150 PIPS THE ORDER SELL EURUSD, INTEREST 15%

🇺🇸 On Sep 4, ForexTrading sent a signal: The EURUSD price hitted Take Profit price at 1.1570, get profit 150 pips (interest +15%).

🇺🇸 Before, ForexTrading sent a signal about opening Sell EURUSD at price 1.1720, Take Profit 1.1570 (+150pips), Stop Loss 1.1770 (-50pips) at 20h16 (GMT +7:00) on Aug 28, 2018
Max risk is 5%/balance.
Example: With this signal, max lotsize for balance 1000$ is 0.1

📲 To receive FREE trading signals, just need to install ForexTradingAlert at:
- For IOS: goo.gl/p342BA
- For Android: goo.gl/2LRZXT

📌 Note: When you had installed, you must to create an account for free trial. To do this, you press ''Đăng ký'' button and complete info.

📲 ForexTrading - the applicaton alerting Forex Trading Signals firstly is upgraded and innovated according to FX market' change, support Traders get profit from 10-30%/month.

---

💵 CHỐT LỜI 150 PIP LỆNH SELL EURUSD, LÃI 15%

🇻🇳 Ngày 4/9, ForexTrading đã gửi cảnh báo Nhà đầu tư lệnh Sell EURUSD đã chạm Take profit 1.1570, lãi 150 pip tương ứng lãi 15%/vốn

🇻🇳 Trước đó, vào lúc 20h16 phút ngày 28/8 (theo giờ Việt Nam), ForexTrading đã gửi tín hiệu Sell EURUSD tại giá 1.1720, mục tiêu chốt lời tại 1.1570 (+150pips), cắt lỗ tại 1.1770 (-50pips)
Rủi ro tối đa cho phép là 5%/vốn.

Ví dụ: Tài khoản của bạn là 1000$, với tín hiệu trên chỉ được phép đặt khối lượng lệnh tối đa là 0.1.

📲 Để nhận cảnh báo giao dịch miễn phí,chỉ cần cài Ứng dụng ForexTradingAlert về điện thoại:
- IOS: goo.gl/p342BA
- Android: goo.gl/2LRZXT

📲 ForexTradingAlert - Ứng dụng cảnh báo tín hiệu giao dịch Forex đầu tiên được nâng cấp và cải tiến theo diễn biến thị trường, đem lại lợi nhuận ổn định hàng tháng từ 10-30% cho Nhà đầu tư ngoại hối.

04/09/2018

📲 To receive FREE trading signals, just need to install ForexTradingAlert at:
- For IOS: goo.gl/p342BA
- For Android: goo.gl/2LRZXT
📌 Note: When you had installed, you must to create an account for Free Trial. To do this, you press ''Đăng ký'' button and complete info (Referral code is CP or None)

📲 ForexTrading - the applicaton alerting Forex Trading Signals firstly is upgraded and innovated according to FX market' change, support Traders get profit from 10-30%/month.

---

📲 Để nhận cảnh báo giao dịch miễn phí,chỉ cần cài Ứng dụng ForexTradingAlert về điện thoại:
- IOS: goo.gl/p342BA
- Android: goo.gl/2LRZXT

📌 Lưu ý: Khi cài đặt ứng dụng xong, bạn phải tạo 1 tài khoản trải nghiệm Miễn Phí bằng cách nhấn vào nút Đăng ký và hoàn tất thông tin (Mã giới thiệu có thể nhập ''CP'' hoặc để trống)

📲 ForexTradingAlert - Ứng dụng cảnh báo tín hiệu giao dịch Forex đầu tiên được nâng cấp và cải tiến theo diễn biến thị trường, đem lại lợi nhuận ổn định hàng tháng từ 10-30% cho Nhà đầu tư ngoại hối.

📲 To receive FREE trading signals, just need to install ForexTradingAlert at:
- For IOS: goo.gl/p342BA
- For Android: goo.gl/2LRZXT
📌 Note: When you had installed, you must to create an account for Free Trial. To do this, you press ''Đăng ký'' button and complete info (Referral code is CP or None)

📲 ForexTrading - the applicaton alerting Forex Trading Signals firstly is upgraded and innovated according to FX market' change, support Traders get profit from 10-30%/month.

---

📲 Để nhận cảnh báo giao dịch miễn phí,chỉ cần cài Ứng dụng ForexTradingAlert về điện thoại:
- IOS: goo.gl/p342BA
- Android: goo.gl/2LRZXT

📌 Lưu ý: Khi cài đặt ứng dụng xong, bạn phải tạo 1 tài khoản trải nghiệm Miễn Phí bằng cách nhấn vào nút Đăng ký và hoàn tất thông tin (Mã giới thiệu có thể nhập ''CP'' hoặc để trống)

📲 ForexTradingAlert - Ứng dụng cảnh báo tín hiệu giao dịch Forex đầu tiên được nâng cấp và cải tiến theo diễn biến thị trường, đem lại lợi nhuận ổn định hàng tháng từ 10-30% cho Nhà đầu tư ngoại hối.

23/08/2018

🇺🇸 EURUSD current price is at 1.1445. You're getting 50 pips, interest 5%. Keep holding the order Sell.

🇻🇳 EURUSD đang giao dịch tại giá 1.1465. Bạn đang lãi 50 pip tương ứng lãi 5%/vốn. Tiếp tục giữ lệnh Sell.

---

📱 Download ForexTrading app and start your free trial

📲 ForexTrading - the applicaton alerting Forex Trading Signals firstly is upgraded and innovated according to FX market' change, support Traders get profit from 10-30%/month.

☎️ For more information, complete this form: https://goo.gl/xWpfvU or inbox at this Fanpage: m.me/ForexTrading797979

🇻🇳 Vietnamese:

📱Hãy tải ứng dụng ForexTrading về điện thoại ngay hôm nay và nhận cảnh báo giao dịch miễn phí từ bản trải nghiệm.

📲 ForexTrading - Ứng dụng cảnh báo tín hiệu giao dịch Forex đầu tiên được nâng cấp và cải tiến theo diễn biến thị trường, đem lại lợi nhuận ổn định hàng tháng từ 10-30% cho Nhà đầu tư ngoại hối.

☎️ Để biết thêm thông tin, bạn có thể điền thông tin tại mẫu đăng ký thông tin hỗ trợ sau: https://goo.gl/xWpfvU hoặc inbox tại Fanpage: m.me/ForexTrading797979

🇺🇸 EURUSD current price is at 1.1445. You're getting 50 pips, interest 5%. Keep holding the order Sell.

🇻🇳 EURUSD đang giao dịch tại giá 1.1465. Bạn đang lãi 50 pip tương ứng lãi 5%/vốn. Tiếp tục giữ lệnh Sell.

---

📱 Download ForexTrading app and start your free trial

📲 ForexTrading - the applicaton alerting Forex Trading Signals firstly is upgraded and innovated according to FX market' change, support Traders get profit from 10-30%/month.

☎️ For more information, complete this form: https://goo.gl/xWpfvU or inbox at this Fanpage: m.me/ForexTrading797979

🇻🇳 Vietnamese:

📱Hãy tải ứng dụng ForexTrading về điện thoại ngay hôm nay và nhận cảnh báo giao dịch miễn phí từ bản trải nghiệm.

📲 ForexTrading - Ứng dụng cảnh báo tín hiệu giao dịch Forex đầu tiên được nâng cấp và cải tiến theo diễn biến thị trường, đem lại lợi nhuận ổn định hàng tháng từ 10-30% cho Nhà đầu tư ngoại hối.

☎️ Để biết thêm thông tin, bạn có thể điền thông tin tại mẫu đăng ký thông tin hỗ trợ sau: https://goo.gl/xWpfvU hoặc inbox tại Fanpage: m.me/ForexTrading797979

23/08/2018

🔔 Sell EURUSD: 1.1595. TP: 1.1475 (+ 120 pips). SL: 1.1645 (-50 pips). Max risk is 5%/balance.
Example: Max lotsize for equity 1000$ is 0.1. When winning, get 12% profit. If not, losing only 5%.

📱 Download ForexTrading app and start your free trial

📲 ForexTrading - the applicaton alerting Forex Trading Signals firstly is upgraded and innovated according to FX market' change, support Traders get profit from 10-30%/month.

☎️ For more information, complete this form: https://goo.gl/xWpfvU or inbox at this Fanpage: m.me/ForexTrading797979

---

🇺🇸 FOREXTRADING - TÍN HIỆU BUY EURUSD NGÀY 22/8/2018

🔔 Ngày 22/8, vào lúc 17h10 phút (theo giờ Việt Nam) ForexTrading đã gửi tín hiệu Sell EURUSD tại giá 1.1595, mục tiêu chốt lời tại 1.1475(+120 pips), cắt lỗ tại 1.1645 (-50pips). Rủi ro tối đa cho phép là 5%/vốn.

Ví dụ: Tài khoản của bạn là 1000$, với tín hiệu trên chỉ được phép đặt khối lượng lệnh tối đa là 0.1. Nếu thắng, lãi 10%. Nếu thua, chỉ mất 5%.

📲 Để được hướng dẫn cài ứng dụng cảnh báo giao dịch miễn phí về điện thoại từ ForexTrading, vui lòng đăng ký thông tin tại: https://goo.gl/xWpfvU hoặc inbox tại Fanpage: m.me/ForexTrading797979

🔔 Sell EURUSD: 1.1595. TP: 1.1475 (+ 120 pips). SL: 1.1645 (-50 pips). Max risk is 5%/balance.
Example: Max lotsize for equity 1000$ is 0.1. When winning, get 12% profit. If not, losing only 5%.

📱 Download ForexTrading app and start your free trial

📲 ForexTrading - the applicaton alerting Forex Trading Signals firstly is upgraded and innovated according to FX market' change, support Traders get profit from 10-30%/month.

☎️ For more information, complete this form: https://goo.gl/xWpfvU or inbox at this Fanpage: m.me/ForexTrading797979

---

🇺🇸 FOREXTRADING - TÍN HIỆU BUY EURUSD NGÀY 22/8/2018

🔔 Ngày 22/8, vào lúc 17h10 phút (theo giờ Việt Nam) ForexTrading đã gửi tín hiệu Sell EURUSD tại giá 1.1595, mục tiêu chốt lời tại 1.1475(+120 pips), cắt lỗ tại 1.1645 (-50pips). Rủi ro tối đa cho phép là 5%/vốn.

Ví dụ: Tài khoản của bạn là 1000$, với tín hiệu trên chỉ được phép đặt khối lượng lệnh tối đa là 0.1. Nếu thắng, lãi 10%. Nếu thua, chỉ mất 5%.

📲 Để được hướng dẫn cài ứng dụng cảnh báo giao dịch miễn phí về điện thoại từ ForexTrading, vui lòng đăng ký thông tin tại: https://goo.gl/xWpfvU hoặc inbox tại Fanpage: m.me/ForexTrading797979

20/08/2018

NHỮNG LÍ DO ĐẦY HỨA HẸN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT TRADER

Chúng ta đều có thể đồng ý với nhau, công việc giao dịch dễ làm ta nản lòng ở rất nhiều thời điểm. Kể cả những traders chuyên nghiệp với hàng chục năm kinh nghiệm vẫn mất tiền vào những lệnh thua trong hàng tháng trời. Vậy nên đừng khắt khe quá với bản thân khi bạn chưa đạt được những thành quả như mình hằng mong muốn và trông đợi.

Tôi nghĩ rằng bài viết này sẽ là một điều tốt khi chúng ta cần nhìn lại những lí do vì sao tôi và bạn chọn công việc này. Tôi sẽ viết và liệt kê những điểm tích cực nhất nhằm giúp bạn có cảm hứng hơn, tập trung hơn vào công việc giao dịch của mình.

Chúng ta đã có rất nhiều những bài viết về những khó khăn khi giao dịch, những vấn đề mà bạn sẽ gặp phải khi vào lệnh , … Quả thực, trading rất khó và đa phần những người tham gia mất tiền. Nhưng nếu bạn nằm trong con số ít ỏi những người thành công với công việc này, bạn cũng có thể tưởng tượng ra cuộc sống sẽ tuyệt vời như thế nào. Bạn có rất nhiều thời gian cho gia đình và sở thích cá nhân, bạn chỉ cần 1 chiếc máy tính và mạng internet để làm việc, bạn có nhiều tiền để mua những gì bạn thích hay tặng bạn bè, người thân, bạn tự do về tài chính và thời gian … Dưới đây là những lí do khiến cho việc trở thành một trader thành công hấp dẫn hơn rất nhiều những chuyên môn nghề nghiệp khác :SỰ TỰ DO VỀ TÀI CHÍNH
Cụm từ “tự do tài chính” có nghĩa nhiều hơn là việc bạn có đủ tiền để trang trải cho những hóa đơn và những vấn đề cần đến tiền của cuộc sống, nó có nghĩa là tự do thật sự.

Hãy nghĩ đến việc bạn có khả năng kiếm đủ (thừa) tiền để có một cuộc sống thoải mái ở khắp nơi trên thế giới, ở những nơi đắt nhất, thưởng thức những món ăn ngon nhất, sử dụng những dịch vụ xa xỉ nhất, … Trong khi cần câu cơm của bạn chỉ cần một chiếc laptop với kết nối internet. Đó chắc hẳn là ước mơ của hầu hết những ai đặt chân vào thị trường ngoại hối này.

Trở thành một trader thành công, nó không chỉ mang ý nghĩa rằng bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nó còn ý nghĩa về sự tự do. Bạn có rất nhiều thời gian và tự do làm những việc mình thích, ở nơi mình muốn, với ai mình thích. Điều đấy giá trị hơn tiền bạc rất nhiều.THỜI GIAN DÀNH CHO GIA ĐÌNH
Vâng, gia đình là điều tuyệt vời nhất thì ai cũng chắc chắn. Nhưng nào có mấy ai dành được nhiều thời gian mà họ muốn để bên cạnh gia đình mình. Nếu bạn có con, là một trader giúp bạn là triệu phú thời gian để chơi – chăm sóc con. Việc đi làm 8-10 tiếng trong một ngày khiến bạn lỡ đi ít nhất một nửa tuổi thơ của con cái. Nếu cha mẹ bạn đã lớn tuổi, bạn sẽ có thời gian để chăm sóc 2 cụ. Những điều này tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì khi đặt cạnh chúng.

Trở thành một trader tại gia giúp bạn giải quyết vấn đề này.BẠN RẤT “KHÁC BIỆT”
Traders với tôi, là những con người tìm kiếm một lối đi khác với mọi người trong thời đại ngày nay. Họ thoát ra vòng quay luẩn quẩn của việc đi làm từ 8h sáng đến 5h chiều. Chẳng có ai muốn mình phải thức khuya dậy sớm để làm thuê kiếm tiền cho người khác phải không? Cũng không ai muốn những trận bia rượu thiết đãi, những luồn cúi nịnh nọt, những “vân vân và vân vân” chuyện tồn tại trong một xã hội đang phát triển như Việt Nam, … Có lẽ bạn cũng đang rất muốn thoát khỏi cái vòng xoay khốn khổ ấy.

Là một trader, bạn có cách nghĩ khác so với phần đông mọi người. Tôi có thể hình dung trader giống như một con sói đơn độc, 1 mình đứng ra ngoài thế giới và bạn mặc xác người ta nghĩ gì về mình. Có rất nhiều người ngạc nhiên khi không thấy tôi đi làm công việc gì, chắc hẳn họ nghĩ cuộc sống của tôi đều do thừa hưởng từ gia đình và sự chu cấp hết sức rộng rãi của cha mẹ. Vâng, tôi chẳng có gì để giải thích.

Hồi tôi mới bước chân vào trading, rất nhiều anh chị đã khuyên tôi đừng “chơi”, mặc dù họ còn chưa “chơi” 1 ngày nào. Tất cả những gì họ biết là nghe từ những chuyện mất tiền của người khác. Họ, chính là số đông. Những con cừu được ru ngủ bởi hệ thống quản lý xã hội của những kẻ cầm đầu, tạo cho họ ( những con cừu ) 1 cảm giác hài lòng với cuộc sống.

Nếu bạn đã, đang, hoặc sẽ dám trở thành 1 trader ( chưa cần là trader thành công ), bạn là thiểu số và có cách nghĩ khác với đám đông ngoài kia. Tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng bạn dám bước vào con đường chông g*i này để thực hiện những ước mơ, thì tôi xin chúc bạn may mắn.BẠN LÀ NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
Là một trader, bạn luôn luôn là người ra lệnh. Bạn tự định đoạt những quyết định của mình trong việc giao dịch lẫn cả ở cuộc sống bên ngoài. Nếu một sáng bạn thức dậy mà chẳng muốn làm việc, cứ việc ngủ tiếp cho khỏe. Bạn đâu cần đến “nơi làm việc” để nghe mệnh lệnh từ sếp mình hay đi gặp gỡ những khách hàng “quan trọng” cùng những trận nhậu tới bến. Bạn là người ra luật lệ.

Hai trong số những điều tuyệt vời nhất của trading với cá nhân tôi, đó là du lịch và phong cách tối giản – đơn giản hóa. Tôi chọn phương pháp giao dịch đơn giản hóa trong giao dịch ngoại hối và cả phong cách tối giản với cuộc sống của mình. Tôi thích sống cuộc sống của 1 người bình thường, không hào nhoáng xa hoa, và tôi rất thích đi du lịch – chụp ảnh.

Trading cho tôi cơ hội để du lịch bất cứ nơi đâu, vào bất cứ khoảng thời gian nào mà tôi mong muốn. Tất cả những gì tôi cần cho công việc là một chiếc laptop, đôi khi là Ipad, để theo dõi biểu đồ và vị trí lệnh. Những điều này còn giúp cho đầu óc tôi luôn cảm thấy thanh thản, dễ chịu và nó thực sự giúp ích cho công việc giao dịch rất nhiều. Như bạn biết đấy, kiểm soát được tâm trí và cảm xúc mới là phần khó nhất và quan trọng nhất của trading, chứ không phải những thứ còn lại.THOÁT KHỎI “GIỜ HÀNH (LÀ) CHÍNH”
Cuộc sống của 1 trader toàn thời gian giúp bạn có 1 cuộc sống rất thoải mái và chủ động, ít nhất là về mặt thời gian. Ngồi ở một bãi biển nào đó, ở Nha Trang chẳng hạn, uống cốc nước dừa và xem biểu đồ, “rình” cơ hội. Viễn cảnh đó thật tuyệt vời chứ?

Bạn không cần phải báo cáo công việc với cấp trên, vất vả với những mệnh lệnh, thức khuya dậy sớm, bia bọt quà cáp, … Trading cho bạn cơ hội để thoát khỏi những công việc ấy. Thành công với giao dịch ngoại hối thật khó, nhưng ít ra nó cho bạn 1 cơ hội thật sự để làm chủ cuộc sống của mình.SỰ LINH HOẠT
Sự linh hoạt và chủ động mà bạn có được từ trading thật .. kỳ diệu. Bạn không cần lo lắng về deadline, về núi công việc khổng lồ nếu bạn đang muốn đi thăm / đi chơi với một người bạn hay đang trong kỳ nghỉ lễ.

Bạn là người tự tạo ra lịch sinh hoạt, lịch công việc cho chính bản thân, du lịch đến bất kì nơi đâu, vào bất kì khoảng thời gian nào bạn muốn. Với cá nhân tôi, việc không phải sống theo “luật” và lịch của người khác (sếp) là một trong những điều thích thú nhất khi trở thành một trader.BẠN HIỂU VỀ THẾ GIỚI HƠN
Trở thành một trader giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt sức mạnh giữa các nền kinh tế trên thế giới. Là một nhà giao dịch tiền tệ, bạn biết rõ về những diễn biến giá, tỉ lệ đổi giữa từng cặp tiền tệ, từ đó có cái nhìn tổng quan về nền kinh tế các quốc gia ấy.

Bạn hiểu thế giới một cách rõ ràng và mật thiết hơn ở tầm vĩ mô, hiểu hơn nhiều so với những người không làm công việc này.BẠN CÓ THỂ GIAO DỊCH CHO ĐẾN KHI .. BƯỚC SANG THẾ GIỚI BÊN KIA
Khi trở thành trader, bạn không có khái niệm “về hưu”, trừ phi bạn đã thấy quá đủ vật chất và dành thời gian cho việc tu tập Phật pháp hoặc một tôn giáo nào đó chẳng hạn. Bạn có thể giao dịch trọn đời, công việc này không đòi hỏi gì mấy về sức khỏe và chúng ta có thể (thường là) giao dịch tại nhà.

Nếu bạn là một trader giỏi, cho dù đến tuổi 70, bạn vẫn kiếm được rất nhiều tiền, để mua quà cho những đứa cháu.GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI
Trở thành một trader thành công, bạn có nhiều tiền và thời gian để giúp đỡ người khác, chắc chắn rồi. Không chỉ cho họ “những con cá”, bạn hoàn toàn có thể dạy họ cách câu cá nếu như bạn muốn. Đây cũng là một trong những ý nghĩ thúc đẩy tôi viết blog này.

Chúng ta ai cũng muốn mình có thể là một “siêu nhân” giúp đỡ mọi người. Hãy trau dồi thật tốt và biết đâu một ngày nào đó không xa, bạn sẽ được gọi là siêu nhân. Thật may mắn khi cũng có một vài người gọi tôi bằng cách trìu mến như vậy.

- Forex Dairy -

NHỮNG LÍ DO ĐẦY HỨA HẸN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT TRADER

Chúng ta đều có thể đồng ý với nhau, công việc giao dịch dễ làm ta nản lòng ở rất nhiều thời điểm. Kể cả những traders chuyên nghiệp với hàng chục năm kinh nghiệm vẫn mất tiền vào những lệnh thua trong hàng tháng trời. Vậy nên đừng khắt khe quá với bản thân khi bạn chưa đạt được những thành quả như mình hằng mong muốn và trông đợi.

Tôi nghĩ rằng bài viết này sẽ là một điều tốt khi chúng ta cần nhìn lại những lí do vì sao tôi và bạn chọn công việc này. Tôi sẽ viết và liệt kê những điểm tích cực nhất nhằm giúp bạn có cảm hứng hơn, tập trung hơn vào công việc giao dịch của mình.

Chúng ta đã có rất nhiều những bài viết về những khó khăn khi giao dịch, những vấn đề mà bạn sẽ gặp phải khi vào lệnh , … Quả thực, trading rất khó và đa phần những người tham gia mất tiền. Nhưng nếu bạn nằm trong con số ít ỏi những người thành công với công việc này, bạn cũng có thể tưởng tượng ra cuộc sống sẽ tuyệt vời như thế nào. Bạn có rất nhiều thời gian cho gia đình và sở thích cá nhân, bạn chỉ cần 1 chiếc máy tính và mạng internet để làm việc, bạn có nhiều tiền để mua những gì bạn thích hay tặng bạn bè, người thân, bạn tự do về tài chính và thời gian … Dưới đây là những lí do khiến cho việc trở thành một trader thành công hấp dẫn hơn rất nhiều những chuyên môn nghề nghiệp khác :SỰ TỰ DO VỀ TÀI CHÍNH
Cụm từ “tự do tài chính” có nghĩa nhiều hơn là việc bạn có đủ tiền để trang trải cho những hóa đơn và những vấn đề cần đến tiền của cuộc sống, nó có nghĩa là tự do thật sự.

Hãy nghĩ đến việc bạn có khả năng kiếm đủ (thừa) tiền để có một cuộc sống thoải mái ở khắp nơi trên thế giới, ở những nơi đắt nhất, thưởng thức những món ăn ngon nhất, sử dụng những dịch vụ xa xỉ nhất, … Trong khi cần câu cơm của bạn chỉ cần một chiếc laptop với kết nối internet. Đó chắc hẳn là ước mơ của hầu hết những ai đặt chân vào thị trường ngoại hối này.

Trở thành một trader thành công, nó không chỉ mang ý nghĩa rằng bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nó còn ý nghĩa về sự tự do. Bạn có rất nhiều thời gian và tự do làm những việc mình thích, ở nơi mình muốn, với ai mình thích. Điều đấy giá trị hơn tiền bạc rất nhiều.THỜI GIAN DÀNH CHO GIA ĐÌNH
Vâng, gia đình là điều tuyệt vời nhất thì ai cũng chắc chắn. Nhưng nào có mấy ai dành được nhiều thời gian mà họ muốn để bên cạnh gia đình mình. Nếu bạn có con, là một trader giúp bạn là triệu phú thời gian để chơi – chăm sóc con. Việc đi làm 8-10 tiếng trong một ngày khiến bạn lỡ đi ít nhất một nửa tuổi thơ của con cái. Nếu cha mẹ bạn đã lớn tuổi, bạn sẽ có thời gian để chăm sóc 2 cụ. Những điều này tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì khi đặt cạnh chúng.

Trở thành một trader tại gia giúp bạn giải quyết vấn đề này.BẠN RẤT “KHÁC BIỆT”
Traders với tôi, là những con người tìm kiếm một lối đi khác với mọi người trong thời đại ngày nay. Họ thoát ra vòng quay luẩn quẩn của việc đi làm từ 8h sáng đến 5h chiều. Chẳng có ai muốn mình phải thức khuya dậy sớm để làm thuê kiếm tiền cho người khác phải không? Cũng không ai muốn những trận bia rượu thiết đãi, những luồn cúi nịnh nọt, những “vân vân và vân vân” chuyện tồn tại trong một xã hội đang phát triển như Việt Nam, … Có lẽ bạn cũng đang rất muốn thoát khỏi cái vòng xoay khốn khổ ấy.

Là một trader, bạn có cách nghĩ khác so với phần đông mọi người. Tôi có thể hình dung trader giống như một con sói đơn độc, 1 mình đứng ra ngoài thế giới và bạn mặc xác người ta nghĩ gì về mình. Có rất nhiều người ngạc nhiên khi không thấy tôi đi làm công việc gì, chắc hẳn họ nghĩ cuộc sống của tôi đều do thừa hưởng từ gia đình và sự chu cấp hết sức rộng rãi của cha mẹ. Vâng, tôi chẳng có gì để giải thích.

Hồi tôi mới bước chân vào trading, rất nhiều anh chị đã khuyên tôi đừng “chơi”, mặc dù họ còn chưa “chơi” 1 ngày nào. Tất cả những gì họ biết là nghe từ những chuyện mất tiền của người khác. Họ, chính là số đông. Những con cừu được ru ngủ bởi hệ thống quản lý xã hội của những kẻ cầm đầu, tạo cho họ ( những con cừu ) 1 cảm giác hài lòng với cuộc sống.

Nếu bạn đã, đang, hoặc sẽ dám trở thành 1 trader ( chưa cần là trader thành công ), bạn là thiểu số và có cách nghĩ khác với đám đông ngoài kia. Tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng bạn dám bước vào con đường chông g*i này để thực hiện những ước mơ, thì tôi xin chúc bạn may mắn.BẠN LÀ NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
Là một trader, bạn luôn luôn là người ra lệnh. Bạn tự định đoạt những quyết định của mình trong việc giao dịch lẫn cả ở cuộc sống bên ngoài. Nếu một sáng bạn thức dậy mà chẳng muốn làm việc, cứ việc ngủ tiếp cho khỏe. Bạn đâu cần đến “nơi làm việc” để nghe mệnh lệnh từ sếp mình hay đi gặp gỡ những khách hàng “quan trọng” cùng những trận nhậu tới bến. Bạn là người ra luật lệ.

Hai trong số những điều tuyệt vời nhất của trading với cá nhân tôi, đó là du lịch và phong cách tối giản – đơn giản hóa. Tôi chọn phương pháp giao dịch đơn giản hóa trong giao dịch ngoại hối và cả phong cách tối giản với cuộc sống của mình. Tôi thích sống cuộc sống của 1 người bình thường, không hào nhoáng xa hoa, và tôi rất thích đi du lịch – chụp ảnh.

Trading cho tôi cơ hội để du lịch bất cứ nơi đâu, vào bất cứ khoảng thời gian nào mà tôi mong muốn. Tất cả những gì tôi cần cho công việc là một chiếc laptop, đôi khi là Ipad, để theo dõi biểu đồ và vị trí lệnh. Những điều này còn giúp cho đầu óc tôi luôn cảm thấy thanh thản, dễ chịu và nó thực sự giúp ích cho công việc giao dịch rất nhiều. Như bạn biết đấy, kiểm soát được tâm trí và cảm xúc mới là phần khó nhất và quan trọng nhất của trading, chứ không phải những thứ còn lại.THOÁT KHỎI “GIỜ HÀNH (LÀ) CHÍNH”
Cuộc sống của 1 trader toàn thời gian giúp bạn có 1 cuộc sống rất thoải mái và chủ động, ít nhất là về mặt thời gian. Ngồi ở một bãi biển nào đó, ở Nha Trang chẳng hạn, uống cốc nước dừa và xem biểu đồ, “rình” cơ hội. Viễn cảnh đó thật tuyệt vời chứ?

Bạn không cần phải báo cáo công việc với cấp trên, vất vả với những mệnh lệnh, thức khuya dậy sớm, bia bọt quà cáp, … Trading cho bạn cơ hội để thoát khỏi những công việc ấy. Thành công với giao dịch ngoại hối thật khó, nhưng ít ra nó cho bạn 1 cơ hội thật sự để làm chủ cuộc sống của mình.SỰ LINH HOẠT
Sự linh hoạt và chủ động mà bạn có được từ trading thật .. kỳ diệu. Bạn không cần lo lắng về deadline, về núi công việc khổng lồ nếu bạn đang muốn đi thăm / đi chơi với một người bạn hay đang trong kỳ nghỉ lễ.

Bạn là người tự tạo ra lịch sinh hoạt, lịch công việc cho chính bản thân, du lịch đến bất kì nơi đâu, vào bất kì khoảng thời gian nào bạn muốn. Với cá nhân tôi, việc không phải sống theo “luật” và lịch của người khác (sếp) là một trong những điều thích thú nhất khi trở thành một trader.BẠN HIỂU VỀ THẾ GIỚI HƠN
Trở thành một trader giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt sức mạnh giữa các nền kinh tế trên thế giới. Là một nhà giao dịch tiền tệ, bạn biết rõ về những diễn biến giá, tỉ lệ đổi giữa từng cặp tiền tệ, từ đó có cái nhìn tổng quan về nền kinh tế các quốc gia ấy.

Bạn hiểu thế giới một cách rõ ràng và mật thiết hơn ở tầm vĩ mô, hiểu hơn nhiều so với những người không làm công việc này.BẠN CÓ THỂ GIAO DỊCH CHO ĐẾN KHI .. BƯỚC SANG THẾ GIỚI BÊN KIA
Khi trở thành trader, bạn không có khái niệm “về hưu”, trừ phi bạn đã thấy quá đủ vật chất và dành thời gian cho việc tu tập Phật pháp hoặc một tôn giáo nào đó chẳng hạn. Bạn có thể giao dịch trọn đời, công việc này không đòi hỏi gì mấy về sức khỏe và chúng ta có thể (thường là) giao dịch tại nhà.

Nếu bạn là một trader giỏi, cho dù đến tuổi 70, bạn vẫn kiếm được rất nhiều tiền, để mua quà cho những đứa cháu.GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI
Trở thành một trader thành công, bạn có nhiều tiền và thời gian để giúp đỡ người khác, chắc chắn rồi. Không chỉ cho họ “những con cá”, bạn hoàn toàn có thể dạy họ cách câu cá nếu như bạn muốn. Đây cũng là một trong những ý nghĩ thúc đẩy tôi viết blog này.

Chúng ta ai cũng muốn mình có thể là một “siêu nhân” giúp đỡ mọi người. Hãy trau dồi thật tốt và biết đâu một ngày nào đó không xa, bạn sẽ được gọi là siêu nhân. Thật may mắn khi cũng có một vài người gọi tôi bằng cách trìu mến như vậy.

- Forex Dairy -

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
Other Finance in Ho Chi Minh City (show all)
ĐẤT NỀN DỰ ÁN ĐẤT NỀN DỰ ÁN
408 Trường Chinh, P13, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Đất nền dự án

Công ty TNHH Xây Dựng Lê Thành Công ty TNHH Xây Dựng Lê Thành
113/89 An Dương Vương, P16 Quận 8
Ho Chi Minh City, 084

Mua nhà bằng lương. trả góp 6 triệu mỗi tháng. lãi suất 0%. Nằm trên trục đường Hồ Văn Long thuộc phường Tân tạo Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh.

Vay Tiền Mặt Tại Vĩnh Long Vay Tiền Mặt Tại Vĩnh Long
4, Tô Ngọc Vân, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Tài chính cá nhân Tài chính cá nhân
Bình Thạch
Ho Chi Minh City, 08

Đất Nền Đầu Tư Đất Nền Đầu Tư
10 Nguyễn Huệ Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

TƯ VẤN ĐẦU TƯ SINH LỜI MIỄN PHÍ Thông qua dịch vụ Tư vấn Chúng tôi, giúp cho giá trị Đầu tư Bất Động Sản của khách hàng có tính thanh khoản cao.

Vạn An Phát Vạn An Phát
143 Ly Chinh Thang, Q3
Ho Chi Minh City

CHO VAY TÍN CHẤP UY TÍN, NHANH GỌN

FE Credit - Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng FE Credit - Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Quách Văn Tuấn, Phường 12, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Tư vấn tài chính - Công Ty Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT)

Huỳnh Phi Dũng Huỳnh Phi Dũng
Tòa Nhà Park 2, P39.03, Vinhomes Central Park 2, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 0007000

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Tony Robbins Viet Nam JSC Chuyên gia Chứng khoán và Tài Chính – Đầu Tư. Nhà Đào tạo Phát triển bản thân

Cashflow Quận Bình Tân Cashflow Quận Bình Tân
35 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City, 70000

Trải nghiệm kiến thức "Tài chính & Đầu tư" dành cho cá nhân qua trò chơi tài chính "Cashflow" của Tác giả bộ sách "Dạy Con Làm Giàu" Robert T. Kiyosaki

Kiếm Tiền Airdrop Miễn Phí Kiếm Tiền Airdrop Miễn Phí
Hai Bà Trưng, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

SÀN REMITANO - Chuyên Mua Bán Bitcoin, Etherum, Usdt, Bảo Mật & An Toàn, Nhanh Chóng & Giá Tốt. 🔸Bảo Đảm An Toàn 🔸Mua / Bán Nhanh 🔸Hỗ Trợ 24/7 🔸Rút / Nạp Cực Nhanh ✅Link đăng ký: https://goo.gl/9H7UdM

VAY TIÊU DÙNG VAY TIÊU DÙNG
Hẻm 18, Cầu Ông Bốn, Phước Kiển, Nhà Bè
Ho Chi Minh City, 73206

TPBank Quận 4 TPBank Quận 4
09-11 Hoàng Diệu, P.12, Q.4, TP.HCM
Ho Chi Minh City