Salon Hiển Paris, Ho Chi Minh City Video October 21, 2021, 3:05pm

Videos by Salon Hiển Paris in Ho Chi Minh City. Địa Chỉ:135 Đường số 1,phường bình trị đôngB,Quận bình tân,HCM

Other Salon Hiển Paris videos

Tóc cúp trên vai

Xanh Khói

Nhuộm hightlight

Nhuộm omber mẫu tóc cúp

Nhuộm phục hồi tái sinh tóc hư tổn

Uốn cúp layer hàn quốc

Cut layer mái bay #nhuộm hồng_đào

Tóc Uốn Đẹp Chuẩn Xu Hướng

Mẫu Layer nhẹ cho khách Tại #Viện_Tóc_Hiển_Paris

P C