Hackintosh 24h

Hackintosh 24h

Comments

tongfang :D
__thông báo:
update:
1. đã fix được bằng tool để cài win11 trực tiếp ko mất dữ liệu cho mọi máy, ko cần secure boot, tpm.
2. các laptop hp, dell sau khi cài windows 11 chú ý check các mục available update để tránh cài firmware bios tự động tải về (thủ phạm gây brick).
3. giải pháp từ opencore vẫn chưa ổn cho nên nếu máy bạn đang chạy windows 11 đúng chuẩn và muốn cài thêm macos dualboot thì sẽ phải cài lại win (hoặc set lại bios mỗi lần boot chuyển OS)

W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶1̶1̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶c̶ầ̶u̶ ̶s̶e̶c̶u̶r̶e̶ ̶b̶o̶o̶t̶ ̶e̶n̶a̶b̶l̶e̶.̶ ̶đ̶i̶ề̶u̶ ̶n̶à̶y̶ ̶d̶ẫ̶n̶ ̶t̶ớ̶i̶ ̶v̶i̶ệ̶c̶ ̶d̶u̶a̶l̶b̶o̶o̶t̶ ̶m̶a̶c̶O̶S̶ ̶+̶ ̶w̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶1̶1̶ ̶t̶r̶ở̶ ̶n̶ê̶n̶ ̶k̶h̶ó̶ ̶k̶h̶ă̶n̶,̶ ̶a̶e̶ ̶s̶ẽ̶ ̶k̶o̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶b̶o̶o̶t̶ ̶n̶g̶a̶y̶ ̶l̶ậ̶p̶ ̶t̶ứ̶c̶ ̶m̶à̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶c̶ầ̶n̶ ̶t̶h̶a̶o̶ ̶t̶á̶c̶ ̶b̶ậ̶t̶/̶t̶ắ̶t̶ ̶s̶e̶c̶u̶r̶e̶ ̶b̶o̶o̶t̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶b̶i̶o̶s̶ ̶m̶ỗ̶i̶ ̶k̶h̶i̶ ̶c̶h̶u̶y̶ể̶n̶ ̶h̶đ̶h̶.̶
̶=̶>̶ ̶a̶n̶h̶ ̶e̶m̶ ̶n̶à̶o̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶x̶à̶i̶ ̶w̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶1̶1̶ ̶(̶d̶e̶v̶)̶ ̶h̶o̶ặ̶c̶ ̶c̶ó̶ ̶ý̶ ̶đ̶ị̶n̶h̶ ̶u̶p̶d̶a̶t̶e̶ ̶t̶ừ̶ ̶w̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶1̶0̶ ̶l̶ê̶n̶ ̶1̶1̶ ̶c̶h̶í̶n̶h̶ ̶t̶h̶ứ̶c̶ ̶l̶ư̶u̶ ̶ý̶ ̶v̶ấ̶n̶ ̶đ̶ề̶ ̶n̶à̶y̶.̶ ̶
̶h̶i̶ệ̶n̶ ̶t̶ạ̶i̶ ̶p̶h̶i̶ê̶n̶ ̶b̶ả̶n̶ ̶c̶h̶o̶ ̶d̶e̶v̶ ̶c̶h̶ỉ̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶c̶ầ̶u̶ ̶s̶e̶c̶u̶r̶e̶ ̶b̶o̶o̶t̶ ̶e̶n̶a̶b̶l̶e̶ ̶k̶h̶i̶ ̶c̶à̶i̶ ̶đ̶ặ̶t̶,̶ ̶s̶a̶u̶ ̶đ̶ó̶ ̶t̶ắ̶t̶ ̶n̶ó̶ ̶l̶à̶ ̶c̶h̶ạ̶y̶ ̶d̶u̶a̶l̶b̶o̶o̶t̶ ̶b̶ì̶n̶h̶ ̶t̶h̶ư̶ờ̶n̶g̶ ̶(̶v̶ớ̶i̶ ̶o̶p̶e̶n̶c̶o̶r̶e̶,̶ ̶c̶l̶o̶v̶e̶r̶ ̶b̶o̶o̶t̶l̶o̶a̶d̶e̶r̶)̶.̶
̶N̶h̶ư̶n̶g̶ ̶p̶h̶i̶ê̶n̶ ̶b̶ả̶n̶ ̶c̶h̶í̶n̶h̶ ̶t̶h̶ứ̶c̶ ̶n̶h̶i̶ề̶u̶ ̶k̶h̶ả̶ ̶n̶ă̶n̶g̶ ̶s̶ẽ̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶c̶ầ̶u̶ ̶b̶ậ̶t̶ ̶s̶e̶c̶u̶r̶e̶ ̶b̶o̶o̶t̶ ̶k̶h̶i̶ ̶k̶h̶ở̶i̶ ̶đ̶ộ̶n̶g̶,̶ ̶n̶ê̶n̶ ̶n̶ế̶u̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶c̶h̶ạ̶y̶ ̶d̶u̶a̶l̶b̶o̶o̶t̶ ̶(̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶h̶ỉ̶ ̶m̶a̶c̶O̶S̶ ̶m̶à̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶c̶ả̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶s̶ố̶ ̶O̶S̶ ̶k̶h̶á̶c̶)̶ ̶a̶e̶ ̶t̶ạ̶m̶ ̶t̶h̶ờ̶i̶ ̶n̶ằ̶m̶ ̶y̶ê̶n̶ ̶c̶h̶ờ̶ ̶t̶h̶ê̶m̶ ̶t̶h̶ô̶n̶g̶ ̶t̶i̶n̶,̶ ̶c̶h̶ư̶a̶ ̶v̶ộ̶i̶ ̶u̶p̶d̶a̶t̶e̶ ̶l̶ê̶n̶ ̶b̶ả̶n̶ ̶c̶h̶í̶n̶h̶ ̶t̶h̶ứ̶c̶ ̶w̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶1̶1̶ ̶n̶h̶é̶.̶ ̶h̶i̶ ̶v̶ọ̶n̶g̶ ̶o̶p̶e̶n̶c̶o̶r̶e̶ ̶s̶ẽ̶ ̶s̶ớ̶m̶ ̶u̶p̶d̶a̶t̶e̶ ̶b̶o̶o̶t̶x̶6̶4̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶s̶i̶g̶n̶ ̶đ̶ể̶ ̶c̶ó̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶l̶o̶a̶d̶ ̶đ̶c̶ ̶h̶o̶ặ̶c̶ ̶c̶ó̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶g̶i̶ả̶i̶ ̶p̶h̶á̶p̶ ̶c̶h̶o̶ ̶v̶ấ̶n̶ ̶đ̶ề̶ ̶n̶à̶y̶ ̶:̶)̶)̶

_thank ae_
🧐
macOS 12 Monterey (beta) dualboot windows 11 (leak) 😁

__test:
- Kabylake pc, igpu (hd630)
- OpenCore 7.0
===============

#DịchVụHackintosh #HighSierra #hackintosh24h #BuildPc #CaiMac #dichvuhackintosh #FCPX #OPENCORE #CLOVER #Mojave #Xcode #FinalCutPro #Adobe #PCHackintosh #Catalina #BIGSUR #CometLake #Monterey
__update
18.06.2021
Lenovo Thinkpad P50 - Workstation Mobile 2017

CPU intel Xeon E3-1505M V5, 2.80 GHz

Ram DDR4 16GB BUS 2133MHz ECC

500GB SSD Samsung PM951

15.6" 4K/UHD (3840 x 2160) FlexView Screen

Intel Graphics HD P530 (igpu-xeon)

nVidia Quadro M2000m (oem lenovo - not support all macOS => disable)

Dualboot MacOS BIGSUR 11.2 + Windows 10 H20

Touchpad I2C fix

Keyboard Light fix

[with OpenCore 0.6.7]

==========

#Thinkpad #Workstation

#DịchVụHackintosh #HighSierra #hackintosh24h #BuildPc #CaiMac #dichvuhackintosh #FCPX #OPENCORE #CLOVER #Mojave #Xcode #FinalCutPro #Adobe #PCHackintosh #Catalina #BIGSUR #CometLake
__thông báo.

1. page đã hoạt động lại bình thường, ae cần build pc, cài hackintosh,.. thì inbox ad, gửi file cấu hình để book lịch.

2. giá vga amd đang điên cùng bitcoin, ae build pc nên check giá thị trường kẻo bị sốc 😅

3. ae tới cài máy vui lòng mang theo khẩu trang và gọi phone trước khi qua.

4. tiếp tục giảm giá cho các bạn sinh viên 50-100k tùy độ đẹp zai, yêu cầu mang theo thẻ sv có hình :3

thank ae 😆
------
p/s__ BigSur cơ bản đã chạy ngon fix được hết bug, ae nào lúc trước chưa dám lên sợ ko ổn định ảnh hưởng công việc thì nay có thể yên tâm rồi nhé : D

#DịchVụHackintosh #HighSierra #hackintosh24h #BuildPc #CaiMac #dichvuhackintosh #Mojave #Xcode #FinalCutPro #Adobe #PCHackintosh #Catalina #BigSur
Xiaomi Mi Notebook Pro 2018

Intel Core i7 - 8550U CoffeeLake 8th

Ram DDR4 16GB BUS 2400MHz

500GB SSD nvme SkH

15.6" Full HD IPS (1920 x 1080)

Intel Graphics UHD630

nVidia MX150 (off)

Dualboot MacOS BIGSUR 11.1 + Windows 10 H20

Touchpad ELAN I2C

Keyboard Light fix

[with OpenCore 0.6.4]

==========

_note: page chính thức mở support macOS BigSur 11.1. ae cần update inbox admin gửi lại file cấu hình : D

==========

#XiaomiPro

#DịchVụHackintosh #HighSierra #hackintosh24h #BuildPc #CaiMac #dichvuhackintosh #FCPX #OPENCORE #CLOVER #Mojave #Xcode #FinalCutPro #Adobe #PCHackintosh #Catalina #BIGSUR #CometLake
ASUS TUF Gaming FX504

Intel Core i7 - 8750H CoffeeLake 8th

Ram DDR4 24GB BUS 2400MHz

1TB SSD nvme Samsung 970 Evo Plus

15.6" Full HD TN (1920 x 1080)

Intel Graphics UHD630

nVidia GTX1060 (off)

Dualboot MacOS BIGSUR 11.0.1 + Windows 10

Touchpad ELAN I2C

Keyboard Light fix

[with OpenCore 0.6.4]

==========

#ASUS

#DịchVụHackintosh #HighSierra #hackintosh24h #BuildPc #CaiMac #dichvuhackintosh #FCPX #OPENCORE #CLOVER #Mojave #Xcode #FinalCutPro #Adobe #PCHackintosh #Catalina #BIGSUR #CometLake
DELL VOSTRO 5490 - CometLake 2020

Intel Core i5 - 10210U CometLake 10th

Ram DDR4 16GB BUS 2400MHz

256GB SSD nvme

14" Full HD IPS (1920 x 1080)

Intel Graphics UHD630

Dualboot MacOS Catalina 10.15.7 + Windows 10

Touchpad ALPS I2C

Keyboard Light fix

Bluetooth Intel fix

Wifi usb

[with OpenCore 0.6.4]

==========

#DELL #Vostro

#DịchVụHackintosh #HighSierra #hackintosh24h #BuildPc #CaiMac #dichvuhackintosh #FCPX #OPENCORE #CLOVER #Mojave #Xcode #FinalCutPro #Adobe #PCHackintosh #Catalina #BIGSUR #CometLake
Mainboard: X299X DESIGNARE 10G.
CPU: intel i9 - 10900X Cascade Lake X-series (10 cores / 20 threads).
RAM: 32Gb DDR4 (2x16) bus 2666.
SSD: Nvme Samsung 970 evo plus 512Gb.
HDD: WD 2TB 7200RPM
VGA: XFX RX5700XT 8GB (Navi)
Audio: ALC1220 + Digital DP/HDMI.
Ethernet - Dual Intel X550-AT2 10GbE LAN (Server-Class).
Intel Thunderbolt 3 / USB-C (hot - plug fix).
========

MacOS Catalina 10.15.6

[With OpenCore 0.6.3]

=================

#X299X #CascadeLake

#DịchVụHackintosh #HighSierra #hackintosh24h #BuildPc #CaiMac #dichvuhackintosh #Mojave #Xcode #FinalCutPro #Adobe #PCHackintosh #Catalina #BigSur
..test.. (11.0 beta 4)

#BigSur

Dịch vụ build và cài Mac OsX lên pc, laptop (non apple). Cài đặt OS, app, khắc phục lỗi Mac, Windows.. Cài đặt, fix lỗi phần mềm đồ họa, code, producer..

MacOs Hackintosh Setup
Dịch vụ cài Mac Os X lên pc, laptop (non apple)
Cài đặt OS, app, khắc phục lỗi Mac, Win, phần cứng

Operating as usual

Photos from Hackintosh 24h's post 26/02/2022

tongfang :D

04/10/2021

__thông báo:
update:
1. đã fix được bằng tool để cài win11 trực tiếp ko mất dữ liệu cho mọi máy, ko cần secure boot, tpm.
2. các laptop hp, dell sau khi cài windows 11 chú ý check các mục available update để tránh cài firmware bios tự động tải về (thủ phạm gây brick).
3. giải pháp từ opencore vẫn chưa ổn cho nên nếu máy bạn đang chạy windows 11 đúng chuẩn và muốn cài thêm macos dualboot thì sẽ phải cài lại win (hoặc set lại bios mỗi lần boot chuyển OS)

W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶1̶1̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶c̶ầ̶u̶ ̶s̶e̶c̶u̶r̶e̶ ̶b̶o̶o̶t̶ ̶e̶n̶a̶b̶l̶e̶.̶ ̶đ̶i̶ề̶u̶ ̶n̶à̶y̶ ̶d̶ẫ̶n̶ ̶t̶ớ̶i̶ ̶v̶i̶ệ̶c̶ ̶d̶u̶a̶l̶b̶o̶o̶t̶ ̶m̶a̶c̶O̶S̶ ̶+̶ ̶w̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶1̶1̶ ̶t̶r̶ở̶ ̶n̶ê̶n̶ ̶k̶h̶ó̶ ̶k̶h̶ă̶n̶,̶ ̶a̶e̶ ̶s̶ẽ̶ ̶k̶o̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶b̶o̶o̶t̶ ̶n̶g̶a̶y̶ ̶l̶ậ̶p̶ ̶t̶ứ̶c̶ ̶m̶à̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶c̶ầ̶n̶ ̶t̶h̶a̶o̶ ̶t̶á̶c̶ ̶b̶ậ̶t̶/̶t̶ắ̶t̶ ̶s̶e̶c̶u̶r̶e̶ ̶b̶o̶o̶t̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶b̶i̶o̶s̶ ̶m̶ỗ̶i̶ ̶k̶h̶i̶ ̶c̶h̶u̶y̶ể̶n̶ ̶h̶đ̶h̶.̶
̶=̶>̶ ̶a̶n̶h̶ ̶e̶m̶ ̶n̶à̶o̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶x̶à̶i̶ ̶w̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶1̶1̶ ̶(̶d̶e̶v̶)̶ ̶h̶o̶ặ̶c̶ ̶c̶ó̶ ̶ý̶ ̶đ̶ị̶n̶h̶ ̶u̶p̶d̶a̶t̶e̶ ̶t̶ừ̶ ̶w̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶1̶0̶ ̶l̶ê̶n̶ ̶1̶1̶ ̶c̶h̶í̶n̶h̶ ̶t̶h̶ứ̶c̶ ̶l̶ư̶u̶ ̶ý̶ ̶v̶ấ̶n̶ ̶đ̶ề̶ ̶n̶à̶y̶.̶ ̶
̶h̶i̶ệ̶n̶ ̶t̶ạ̶i̶ ̶p̶h̶i̶ê̶n̶ ̶b̶ả̶n̶ ̶c̶h̶o̶ ̶d̶e̶v̶ ̶c̶h̶ỉ̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶c̶ầ̶u̶ ̶s̶e̶c̶u̶r̶e̶ ̶b̶o̶o̶t̶ ̶e̶n̶a̶b̶l̶e̶ ̶k̶h̶i̶ ̶c̶à̶i̶ ̶đ̶ặ̶t̶,̶ ̶s̶a̶u̶ ̶đ̶ó̶ ̶t̶ắ̶t̶ ̶n̶ó̶ ̶l̶à̶ ̶c̶h̶ạ̶y̶ ̶d̶u̶a̶l̶b̶o̶o̶t̶ ̶b̶ì̶n̶h̶ ̶t̶h̶ư̶ờ̶n̶g̶ ̶(̶v̶ớ̶i̶ ̶o̶p̶e̶n̶c̶o̶r̶e̶,̶ ̶c̶l̶o̶v̶e̶r̶ ̶b̶o̶o̶t̶l̶o̶a̶d̶e̶r̶)̶.̶
̶N̶h̶ư̶n̶g̶ ̶p̶h̶i̶ê̶n̶ ̶b̶ả̶n̶ ̶c̶h̶í̶n̶h̶ ̶t̶h̶ứ̶c̶ ̶n̶h̶i̶ề̶u̶ ̶k̶h̶ả̶ ̶n̶ă̶n̶g̶ ̶s̶ẽ̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶c̶ầ̶u̶ ̶b̶ậ̶t̶ ̶s̶e̶c̶u̶r̶e̶ ̶b̶o̶o̶t̶ ̶k̶h̶i̶ ̶k̶h̶ở̶i̶ ̶đ̶ộ̶n̶g̶,̶ ̶n̶ê̶n̶ ̶n̶ế̶u̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶c̶h̶ạ̶y̶ ̶d̶u̶a̶l̶b̶o̶o̶t̶ ̶(̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶h̶ỉ̶ ̶m̶a̶c̶O̶S̶ ̶m̶à̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶c̶ả̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶s̶ố̶ ̶O̶S̶ ̶k̶h̶á̶c̶)̶ ̶a̶e̶ ̶t̶ạ̶m̶ ̶t̶h̶ờ̶i̶ ̶n̶ằ̶m̶ ̶y̶ê̶n̶ ̶c̶h̶ờ̶ ̶t̶h̶ê̶m̶ ̶t̶h̶ô̶n̶g̶ ̶t̶i̶n̶,̶ ̶c̶h̶ư̶a̶ ̶v̶ộ̶i̶ ̶u̶p̶d̶a̶t̶e̶ ̶l̶ê̶n̶ ̶b̶ả̶n̶ ̶c̶h̶í̶n̶h̶ ̶t̶h̶ứ̶c̶ ̶w̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶1̶1̶ ̶n̶h̶é̶.̶ ̶h̶i̶ ̶v̶ọ̶n̶g̶ ̶o̶p̶e̶n̶c̶o̶r̶e̶ ̶s̶ẽ̶ ̶s̶ớ̶m̶ ̶u̶p̶d̶a̶t̶e̶ ̶b̶o̶o̶t̶x̶6̶4̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶s̶i̶g̶n̶ ̶đ̶ể̶ ̶c̶ó̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶l̶o̶a̶d̶ ̶đ̶c̶ ̶h̶o̶ặ̶c̶ ̶c̶ó̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶g̶i̶ả̶i̶ ̶p̶h̶á̶p̶ ̶c̶h̶o̶ ̶v̶ấ̶n̶ ̶đ̶ề̶ ̶n̶à̶y̶ ̶:̶)̶)̶

_thank ae_

Thunderbolt 3 Và Hotplug Thunderbolt 3 Trên macOS - Hackintosh [Clover / OpenCore] 18/09/2021

Thunderbolt 3 Và Hotplug Thunderbolt 3 Trên macOS - Hackintosh [Clover / OpenCore]

🧐

Thunderbolt 3 Và Hotplug Thunderbolt 3 Trên macOS - Hackintosh [Clover / OpenCore] Thunderbolt trên macOS

Photos from Hackintosh 24h's post 28/06/2021

macOS 12 Monterey (beta) dualboot windows 11 (leak) 😁

__test:
- Kabylake pc, igpu (hd630)
- OpenCore 7.0
===============

Danh Sách Trạng Thái Card Màn Hình (GPU) Đối Với macOS Catalina 10.15 Và BigSur 11.1 (thời điểm hiện tại) 18/06/2021

Danh Sách Trạng Thái Card Màn Hình (GPU) Đối Với macOS Catalina 10.15 Và BigSur 11.1 (thời điểm hiện tại)

__update
18.06.2021

Danh Sách Trạng Thái Card Màn Hình (GPU) Đối Với macOS Catalina 10.15 Và BigSur 11.1 (thời điểm hiện tại) vga hackintosh, GPU hackintosh

Photos from Hackintosh 24h's post 10/03/2021

Lenovo Thinkpad P50 - Workstation Mobile 2017

CPU intel Xeon E3-1505M V5, 2.80 GHz

Ram DDR4 16GB BUS 2133MHz ECC

500GB SSD Samsung PM951

15.6" 4K/UHD (3840 x 2160) FlexView Screen

Intel Graphics HD P530 (igpu-xeon)

nVidia Quadro M2000m (oem lenovo - not support all macOS => disable)

Dualboot MacOS BIGSUR 11.2 + Windows 10 H20

Touchpad I2C fix

Keyboard Light fix

[with OpenCore 0.6.7]

==========Photos from Hackintosh 24h's post 19/02/2021

__thông báo.

1. page đã hoạt động lại bình thường, ae cần build pc, cài hackintosh,.. thì inbox ad, gửi file cấu hình để book lịch.

2. giá vga amd đang điên cùng bitcoin, ae build pc nên check giá thị trường kẻo bị sốc 😅

3. ae tới cài máy vui lòng mang theo khẩu trang và gọi phone trước khi qua.

4. tiếp tục giảm giá cho các bạn sinh viên 50-100k tùy độ đẹp zai, yêu cầu mang theo thẻ sv có hình :3

thank ae 😆
------
p/s__ BigSur cơ bản đã chạy ngon fix được hết bug, ae nào lúc trước chưa dám lên sợ ko ổn định ảnh hưởng công việc thì nay có thể yên tâm rồi nhé : D

Photos from Hackintosh 24h's post 25/12/2020

Xiaomi Mi Notebook Pro 2018

Intel Core i7 - 8550U CoffeeLake 8th

Ram DDR4 16GB BUS 2400MHz

500GB SSD nvme SkH

15.6" Full HD IPS (1920 x 1080)

Intel Graphics UHD630

nVidia MX150 (off)

Dualboot MacOS BIGSUR 11.1 + Windows 10 H20

Touchpad ELAN I2C

Keyboard Light fix

[with OpenCore 0.6.4]

==========

_note: page chính thức mở support macOS BigSur 11.1. ae cần update inbox admin gửi lại file cấu hình : D

==========Photos from Hackintosh 24h's post 13/12/2020

ASUS TUF Gaming FX504

Intel Core i7 - 8750H CoffeeLake 8th

Ram DDR4 24GB BUS 2400MHz

1TB SSD nvme Samsung 970 Evo Plus

15.6" Full HD TN (1920 x 1080)

Intel Graphics UHD630

nVidia GTX1060 (off)

Dualboot MacOS BIGSUR 11.0.1 + Windows 10

Touchpad ELAN I2C

Keyboard Light fix

[with OpenCore 0.6.4]

==========Photos from Hackintosh 24h's post 13/12/2020

DELL VOSTRO 5490 - CometLake 2020

Intel Core i5 - 10210U CometLake 10th

Ram DDR4 16GB BUS 2400MHz

256GB SSD nvme

14" Full HD IPS (1920 x 1080)

Intel Graphics UHD630

Dualboot MacOS Catalina 10.15.7 + Windows 10

Touchpad ALPS I2C

Keyboard Light fix

Bluetooth Intel fix

Wifi usb

[with OpenCore 0.6.4]

==========Photos from Hackintosh 24h's post 22/11/2020

Mainboard: X299X DESIGNARE 10G.
CPU: intel i9 - 10900X Cascade Lake X-series (10 cores / 20 threads).
RAM: 32Gb DDR4 (2x16) bus 2666.
SSD: Nvme Samsung 970 evo plus 512Gb.
HDD: WD 2TB 7200RPM
VGA: XFX RX5700XT 8GB (Navi)
Audio: ALC1220 + Digital DP/HDMI.
Ethernet - Dual Intel X550-AT2 10GbE LAN (Server-Class).
Intel Thunderbolt 3 / USB-C (hot - plug fix).
========

MacOS Catalina 10.15.6

[With OpenCore 0.6.3]

=================Photos from Hackintosh 24h's post 11/08/2020

..test.. (11.0 beta 4)

Photos from Hackintosh 24h's post 16/07/2020

DELL INSPIRON 7590 - 2019

Intel Core i5 - 9300H CoffeekaleR 9th
Ram DDR4 8GB BUS 2666MHz
256GB SSD nvme
15" Full HD IPS (1920 x 1080)
Intel Graphics UHD630
nVidia GTX1050 (off)
Dualboot MacOS Catalina 10.15.5 + Windows 10
Touchpad ALPS I2C
Keyboard Light fix
Bluetooth Intel fix
Wifi usb

[with OpenCore 0.5.9]
==========Photos from Hackintosh 24h's post 15/07/2020

Asus Zenbook 14 - CometLake - 2020

Intel Core i7 - 10510U CometLake 10th
Ram LPDDR3 16GB BUS 2133MHz
256GB SSD nvme
14" Full HD (1920 x 1080)
intel Graphics UHD 630
Dualboot MacOS Catalina 10.15.5 + Win10

[with OpenCore 0.5.9]
==========Photos from Hackintosh 24h's post 25/06/2020

Lenovo Thinkpad T460S - 2016

Intel Core i7 - 6600U SkyLake 6th
Ram DDR4 8GB + 4GB BUS 2133MHz
500GB SSD nvme
14" Full HD (1920 x 1080)
intel Graphics HD530
Dualboot MacOS Catalina 10.15.5 + Win10
Touchpad ALPS
Keyboard Light fix
Bluetooth Intel fix
Wifi usb

[with OpenCore 0.5.9]
==========20/06/2020

..ad vừa nấu lại bộ icons cho đỡ nhức mắt 🤪

06/2020
==========

Photos from Hackintosh 24h's post 16/06/2020

core i3 - 10100

main B460

done ✔️

😆

==========07/06/2020

nhá hàng chút chơi 😆

Photos from Hackintosh 24h's post 06/06/2020

ASUS Gaming FX503VD - 2017

Intel Core i7 - 7700HQ KabyLake 7th
Ram DDR4 8GB BUS 2400MHz
128GB SSD m2 sata
15.6” IPS Full HD (1920 x 1080)
intel Graphics UHD 620
Nvidia GTX1050 (off)
Dualboot MacOS Catalina 10.15.4 + Win10
Touchpad I2C Elan 1200
Keyboard Light fix
Wifi usb
==========Photos from Hackintosh 24h's post 27/05/2020

PC LGA1155 - Hackintosh (test) Catalina 10.15.5

Intel Core i7 - 3770 Ivy Bridge

Mainboard GA - Z77X

Ram DDR3 12GB Bus 1600MHz [Gskill]

256Gb SSD [Samsung Evo 860]

VGA AMD Radeon RX570 4Gb [MSI - GamingX]

(intel graphics HD4000 - IGPU Enable - Hardware Encoding/Decoding/Render - HEVC)

Dualboot MacOS CATALINA 10.15.5 + Windows 10

__ps__
Phiên bản macOS mới nhất ko có gì đặc biệt, mọi thứ vẫn như cũ, time boot có vẻ lâu hơn vài giây, nhiệt độ CPU cao hơn ~5°C, nhưng điều này là bình thường ở hệ thống mới update. Chi tiết cụ thể cần chờ ad test thêm : D
=================

.15.5

Photos from Hackintosh 24h's post 26/05/2020

AMD Ryzen 5 2600
==================
• CPU. AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.4 GHz - 3.9 GHz, 16MB) - AM4
• Mainboard B450 Asrock
• GPU. AMD RX 570 4GB
• SSD 256GB + HDD 1TB
• RAM. 16GB (2 x 8GB) - DDR4 Bus 2666MHz

• Dualboot MacOS Mojave + Windows 10

__hackintosh24h mở lại support cho PC AMD do hiện tại các tool và phương pháp patch fix mới đã xử lý được hầu hết các vấn đề, hệ thống AMD - Hackintosh cho hiệu năng khá, lỗi vặt ít hơn (so với trước kia). tuy nhiên thì tương thích apps đặc biệt là bộ adobe khá kém, ko khuyến nghị ae làm đồ họa photos, film sử dụng AMD - Hackintosh 🙃
==================Photos from Hackintosh 24h's post 21/05/2020

• HP Pavillion 15 - 2017

• HP Probook 440 G5 - 2018

• Dualboot Catalina 10.15.3 + Windows 10

note__ pavillion 15 7th has support touchscreen
==================Photos from Hackintosh 24h's post 12/05/2020

Lenovo Legion Y540 - 2019
==================
• CPU. Intel Core i5-9300H
• GPU. Intel UHD Graphics 630
NVIDIA GeForce GTX 1650 (off - not support)
• Display 15.6 inch FHD (1920 x 1080) IPS.
• SSD 500GB M2 - NVMe.
• RAM. 16GB (2 x 8192MB) - DDR4 Bus 2666MHz
• Touchpad I2C ELan
• Wifi card DW1830 (replace) - airdrop, handoff, sidecar.
• Dualboot Catalina 10.15.3 + Windows 10

==================Photos from Hackintosh 24h's post 03/05/2020

__thông báo.

1. page đã hoạt động lại bình thường, ae cần build pc, cài hackintosh,.. thì inbox ad, gửi file cấu hình để book lịch.

2. với việc apple đã bán ra macbook 2020 chạy intel ice-lake, page bắt đầu mở dv cài macOS lên các cpu intel 10th gen. ae nào có 10th lúc trước đã liên hệ thì inbox lại ad.

3. ae tới cài máy vui lòng mang theo khẩu trang và gọi phone trước khi qua.

4. giảm giá cho các bạn sinh viên 50-100k tùy độ đẹp zai, yêu cầu mang theo thẻ sv có hình :3

thank ae 😆
------
p/s__ trong hình là laptop hp elite chạy i7-3940xm + nvidia quadro k5000m + 32gb ram, mac mojave 10.14.6 - cấu hình rất monster : D

03/04/2020

hiện tại page off nhưng vẫn nhận book cài online nha ae. khi nào làm trực tiếp trở lại thì chờ công văn của thành phố. ae đừng ôm máy qua rùi mới gọi phone, ad cũng chán đời lắm.. 😂😂

26/03/2020

bệnh dịch làm kinh tế khó khăn, nên máy test cũng cùi bắp ae ạh 😂
đặt mua con gt730 trên lazada, đã dặn đi dặn lại shop là gửi con nào mã GK (kepler - để chạy đc catalina) rút cục shop gửi cho con mã GF (fermi - not support). buồn nẫu ruột 🥵🥵🥵
thui ko có chó bắt mèo ăn... cỏ dz : D
==================
specs
CPU Intel Pentium G2020
Main MSI B75
VGA GT730 /GF108
Ram DDR3 8Gb Bus 1600
SSD 256GB 2.5 inch - netac 😂
=====
macOS Catalina 10.15.4 dualboot win10.
=====
tình trạng: chạy nhanh như một ca bệnh ncovid - 19 🤧😵


Videos (show all)

Telephone

Address


Hồng Hà
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 11:00 - 17:00
Tuesday 11:00 - 17:00
Wednesday 11:00 - 17:00
Thursday 11:00 - 17:00
Friday 11:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 20:00
Sunday 09:00 - 20:00

Other Computer services in Ho Chi Minh City (show all)
Smartcare.vn - Authorized Service Center Smartcare.vn - Authorized Service Center
39 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 700000

Hệ thống Trung Tâm Bảo Hành Smartphone tại Việt Nam

Hoa Công Nghệ - TechGuru Hoa Công Nghệ - TechGuru
Ho Chi Minh City, 70000

Hoa Công Nghệ - TechGuru Hoa Công Nghệ - TechGuru
Ho Chi Minh City, 70000

Tin Học Ngôi Sao Quận 9 Tin Học Ngôi Sao Quận 9
180 Lê Văn Việt Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành Phố Thủ Đứ
Ho Chi Minh City, 700000

Tin học ngôi sao quận 9 là đơn vị chuyên cung cấp sỉ lẻ các linh kiện máy tính với giá tốt nhất tại miền nam

Gaming ViệT Gaming ViệT
131 Quân Sự
Ho Chi Minh City, 72620

Hi-end Computer, Gaming PC, Gaming Gear, VGA, Mining

FPTShop - 560 Nguyễn Văn Tạo , Nhà Bè FPTShop - 560 Nguyễn Văn Tạo , Nhà Bè
560 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới Nhà Bè
Ho Chi Minh City, 700000

Được Khai trương ngày 18/6/2021. Lần đầu tiên có mặt tại Huyện NHà Bè. Là Một trong những hệ thống Bán Lẽ hàng đầu Việt Nam,Luôn có CTKM đặt biệt mỗi tháng, Bảo hành trên 63 tỉnh thành Việt Nam

Sửa Máy Tính Văn Phòng Tp.HCM Sửa Máy Tính Văn Phòng Tp.HCM
220/42 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Gò Vấp
Ho Chi Minh City

dịch vụ sửa máy tính văn phòng, máy in, máy photocopy, lắp đặt camera uy tín tại tphcm

laptopusa.com.vn laptopusa.com.vn
CT4 Đường Tam Đảo Phuo, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City, 70000

FPT shop 479 Lê Văn Sỹ FPT shop 479 Lê Văn Sỹ
479 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm laptop đầu tiên của hệ thống FPT shop

new.it new.it
26 Thao Dien, Thao Dien Ward
Ho Chi Minh City, 700000

Tech solutions for home, office, and on-the-go. Computer repair, phone repair, software updates, data migration and recovery. Meet our expert technicians and we'll solve it together.

new.it new.it
26 Thao Dien, Thao Dien Ward
Ho Chi Minh City, 700000

Tech solutions for home, office, and on-the-go. Computer repair, phone repair, software updates, data migration and recovery. Meet our expert technicians and we'll solve it together.

Dtech Computer - Máy Tính Giá Tốt & Linh Kiện PC Dtech Computer - Máy Tính Giá Tốt & Linh Kiện PC
214/77 Nguyễn Oanh - Phường 17 - Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

𝐌𝐔𝐀 𝐁Á𝐍 - 𝐓𝐑𝐀𝐎 ĐỔ𝐈 𝐌Á𝐘 𝐓Í𝐍𝐇 𝐏𝐂 , 𝐋𝐀𝐏𝐓𝐎𝐏 , 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐊𝐈Ệ𝐍 𝐆𝐀𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐆𝐄𝐀𝐑 LH : 𝟎𝟖𝟏𝟗.𝟓𝟓𝟖.𝟖𝟓𝟓