Dê Núi Thảo Nguyên 5, Ho Chi Minh City Video April 18, 2018, 11:37am

Videos by Dê Núi Thảo Nguyên 5 in Ho Chi Minh City. Chúng tôi chuyên phục vụ các món ăn về Dê

Cùng becks ice phục vụ quý khách

Other Dê Núi Thảo Nguyên 5 videos

Việt nam vô địch

Việt nam vô địch

Đầu tuần mưa gió mà quý khách vẫn tới ủng hộ. Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách ngon miệng

Cùng becks ice phục vụ quý khách

Cảm ơn quý khách không ngại mưa gió đã tới quán em ủng hộ

Quán ngon tại 77 Lê văn thịnh Q2

Cảm ơn quý khách

P C