Trang Mya Beauty

Trang Mya Beauty

Comments

Gương mặt thân quen 😍
Làm mẫu rồi bây giờ quyết định theo học làm học viên của cô Trang luôn ❤️❤️❤️
Chuẩn bị tinh thần đón các em khoá mới nào ✌️

#teamTrangMya
—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍 𝟭𝟵𝟰𝟮/𝟭𝟭𝟮𝗔 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂́𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝘁, 𝗛𝗖𝗠
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

#nailquan7 #daynail #daynghenail #daotaonail #daotaonghenail #hocnail #daynailquan7 #nailsdistrict7 #hocnailquan7 #nailsquan7 #daynails #daynghenails #hocnailsquan7 #hocnails #daotaonghenails #daotaonailquan7 #trangmyabeauty #trangmyanail #nailnhabe #daynailnhabe #hocnailnhabe
Mỗi 1 thành viên ở trên.. Đều tin tưởng nhau mà tìm đến.. Hôm nay mình nuôi niềm tin với nghề.. Mai sau, Nghề nuôi lại bạn..

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️

#teamTrangMya
—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍 𝟭𝟵𝟰𝟮/𝟭𝟭𝟮𝗔 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂́𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝘁, 𝗛𝗖𝗠
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

#nailquan7 #daynail #daynghenail #daotaonail #daotaonghenail #hocnail #daynailquan7 #nailsdistrict7 #hocnailquan7 #nailsquan7 #daynails #daynghenails #hocnailsquan7 #hocnails #daotaonghenails #daotaonailquan7 #trangmyabeauty #trangmyanail #nailnhabe #daynailnhabe #hocnailnhabe
Cô gái áo hồng và bộ nail màu hồng 💗
Lần thứ 2 lên mẫu của bạn ấy, đắp móng dũa form design quá ổn luôn rồi 😄
Học với cô Trang là học thật - làm thật - người thật - việc thật - hình ảnh thật nha mng 👌

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️

#teamTrangMya
—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍 𝟭𝟵𝟰𝟮/𝟭𝟭𝟮𝗔 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂́𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝘁, 𝗛𝗖𝗠
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

#nailquan7 #daynail #daynghenail #daotaonail #daotaonghenail #hocnail #daynailquan7 #nailsdistrict7 #hocnailquan7 #nailsquan7 #daynails #daynghenails #hocnailsquan7 #hocnails #daotaonghenails #daotaonailquan7 #trangmyabeauty #trangmyanail #nailnhabe #daynailnhabe #hocnailnhabe
Năm nay chuộng sự đơn giản 🤍
Có bạn ra nghề sẽ theo phong cách tổng hợp, có bạn theo phong cách Hàn, Đài ..
Chúng mình phải học để biết mỗi thứ, rồi hẵng định hướng cho bản thân nhé 🥰

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️

#teamTrangMya
—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍 𝟭𝟵𝟰𝟮/𝟭𝟭𝟮𝗔 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂́𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝘁, 𝗛𝗖𝗠
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

#nailquan7 #daynail #daynghenail #daotaonail #daotaonghenail #hocnail #daynailquan7 #nailsdistrict7 #hocnailquan7 #nailsquan7 #daynails #daynghenails #hocnailsquan7 #hocnails #daotaonghenails #daotaonailquan7 #trangmyabeauty #trangmyanail #nailnhabe #daynailnhabe #hocnailnhabe
Lan Quế Phường tầm này là bình thường
Vào lớp học của cô Trang mới là thiên đường 🤩🤩🤩

#teamTrangMya
—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍 𝟭𝟵𝟰𝟮/𝟭𝟭𝟮𝗔 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂́𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝘁, 𝗛𝗖𝗠
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

#nailquan7 #daynail #daynghenail #daotaonail #daotaonghenail #hocnail #daynailquan7 #nailsdistrict7 #hocnailquan7 #nailsquan7 #daynails #daynghenails #hocnailsquan7 #hocnails #daotaonghenails #daotaonailquan7 #trangmyabeauty #trangmyanail #nailnhabe #daynailnhabe #hocnailnhabe
Nhìn bộ nail là thấy mùa hè vẫy gọi rồi đó.. Bộ này mà đi biển là hết nước chấm 🥰

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️

#teamTrangMya
—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

#nailquan7 #daynail #daynghenail #daotaonail #daotaonghenail #hocnail #daynailquan7 #nailsdistrict7 #hocnailquan7 #nailsquan7 #daynails #daynghenails #hocnailsquan7 #hocnails #daotaonghenails #daotaonailquan7 #trangmyabeauty #trangmyanail
Muốn sướng cả đời, phải chấp nhận khổ một thời 😂
Hơn 8h tối vẫn miệt mài chăm chỉ học thì chỉ có ở học viên nhà cô Trang mà thuiii ✌️

#teamTrangMya
—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

#nailquan7 #daynail #daynghenail #daotaonail #daotaonghenail #hocnail #daynailquan7 #nailsdistrict7 #hocnailquan7 #nailsquan7 #daynails #daynghenails #hocnailsquan7 #hocnails #daotaonghenails #daotaonailquan7 #trangmyabeauty #trangmyanail
Rồi cho chúng nó tốt nghiệp sớm được chưa mọi người 🤔. Học viên đang học mà làm còn đẹp hơn thợ lành nghề luôn rồi còn zìii nữa ạ 😍

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️

#teamTrangMya
—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

#nailquan7 #daynail #daynghenail #daotaonail #daotaonghenail #hocnail #daynailquan7 #nailsdistrict7 #hocnailquan7 #nailsquan7 #daynails #daynghenails #hocnailsquan7 #hocnails #daotaonghenails #daotaonailquan7 #trangmyabeauty #trangmyanail
❌NHẬN CỌC❌
Nhanh gọn lẹ. Chào mừng em sắp chính thức là học viên team Trang Mya. Đi học nếu có bị cô kèm hay nói nhiều thì đừng giận cô nhé. Không có thành công nào không trải qua mài dũa !!!. Đi đường dài phải chịu khổ trước sướng sau !!!.

#teamTrangMya
—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

#nailquan7 #daynail #daynghenail #daotaonail #daotaonghenail #hocnail #daynailquan7 #nailsdistrict7 #hocnailquan7 #nailsquan7 #daynails #daynghenails #hocnailsquan7 #hocnails #daotaonghenails #daotaonailquan7 #trangmyabeauty #trangmyanail
Xin lỗi các bạn vì tôi khoe học viên quá nhiều ..
Khổ .. các bạn ý trả bài đẹp thế nàyyyy .. mà tôi ko up thì lại bị dỗi đấy ..

Làm cô giáo zì mà ÁP LỰC toáa 😮‍💨


✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️

#teamTrangMya
—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

#nailquan7 #daynail #daynghenail #daotaonail #daotaonghenail #hocnail #daynailquan7 #nailsdistrict7 #hocnailquan7 #nailsquan7 #daynails #daynghenails #hocnailsquan7 #hocnails #daotaonghenails #daotaonailquan7 #trangmyabeauty #trangmyanail

Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao. Dạy nhiệt tình, 1 kèm 1, không giấu nghề, không giới hạn thời gian học, học đến khi thành thạo ra nghề

𝗖𝗮́𝗰 𝗹𝗼̛́𝗽 𝗵𝗼̣𝗰 𝗡𝗮𝗶𝗹𝘀 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗴𝗶𝗮̉𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘅𝘂𝘆𝗲̂𝗻! Hotline: 0917810066 (zalo/inbox) để tư vấn học nghề
Chuyên dạy học viên học nails để mở tiệm salon và học viên đi nước ngoài

Operating as usual

18/05/2022

Gương mặt thân quen 😍
Làm mẫu rồi bây giờ quyết định theo học làm học viên của cô Trang luôn ❤️❤️❤️
Chuẩn bị tinh thần đón các em khoá mới nào ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍 𝟭𝟵𝟰𝟮/𝟭𝟭𝟮𝗔 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂́𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝘁, 𝗛𝗖𝗠
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 17/05/2022

Mỗi 1 thành viên ở trên.. Đều tin tưởng nhau mà tìm đến.. Hôm nay mình nuôi niềm tin với nghề.. Mai sau, Nghề nuôi lại bạn..

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍 𝟭𝟵𝟰𝟮/𝟭𝟭𝟮𝗔 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂́𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝘁, 𝗛𝗖𝗠
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 14/05/2022

Cô gái áo hồng và bộ nail màu hồng 💗
Lần thứ 2 lên mẫu của bạn ấy, đắp móng dũa form design quá ổn luôn rồi 😄
Học với cô Trang là học thật - làm thật - người thật - việc thật - hình ảnh thật nha mng 👌

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍 𝟭𝟵𝟰𝟮/𝟭𝟭𝟮𝗔 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂́𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝘁, 𝗛𝗖𝗠
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 13/05/2022

Năm nay chuộng sự đơn giản 🤍
Có bạn ra nghề sẽ theo phong cách tổng hợp, có bạn theo phong cách Hàn, Đài ..
Chúng mình phải học để biết mỗi thứ, rồi hẵng định hướng cho bản thân nhé 🥰

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍 𝟭𝟵𝟰𝟮/𝟭𝟭𝟮𝗔 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂́𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝘁, 𝗛𝗖𝗠
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 10/05/2022

Lan Quế Phường tầm này là bình thường
Vào lớp học của cô Trang mới là thiên đường 🤩🤩🤩


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍 𝟭𝟵𝟰𝟮/𝟭𝟭𝟮𝗔 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂́𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝘁, 𝗛𝗖𝗠
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 23/04/2022

Nhìn bộ nail là thấy mùa hè vẫy gọi rồi đó.. Bộ này mà đi biển là hết nước chấm 🥰

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

18/04/2022

Muốn sướng cả đời, phải chấp nhận khổ một thời 😂
Hơn 8h tối vẫn miệt mài chăm chỉ học thì chỉ có ở học viên nhà cô Trang mà thuiii ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 13/04/2022

Rồi cho chúng nó tốt nghiệp sớm được chưa mọi người 🤔. Học viên đang học mà làm còn đẹp hơn thợ lành nghề luôn rồi còn zìii nữa ạ 😍

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 10/04/2022

❌NHẬN CỌC❌
Nhanh gọn lẹ. Chào mừng em sắp chính thức là học viên team Trang Mya. Đi học nếu có bị cô kèm hay nói nhiều thì đừng giận cô nhé. Không có thành công nào không trải qua mài dũa !!!. Đi đường dài phải chịu khổ trước sướng sau !!!.


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 08/04/2022

Xin lỗi các bạn vì tôi khoe học viên quá nhiều ..
Khổ .. các bạn ý trả bài đẹp thế nàyyyy .. mà tôi ko up thì lại bị dỗi đấy ..

Làm cô giáo zì mà ÁP LỰC toáa 😮‍💨


✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 05/04/2022

🕊 Chỉ muốn nói là.. trong tất cả các tông màu sơn, thì tông màu trắng sẽ là tông màu khó sơn nhất.. Nhưng mà.. Vẫn không làm khó được học viên nhà cô Trang đâu.. hihii ☺️☺️☺️

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

04/04/2022

Tuần mới tháng mới chào đón em học viên mới ✌️
Theo dõi chị 2 năm trời giờ em mới gia nhập team nhà chị ^^ hihi. Đó là câu nói em nói với mình ☺️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 04/04/2022

Thứ 2 nên phải high. Tuần mới đầy năng lượng nhé cả nhà✌️

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️

—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

03/04/2022

Tháng mới nhận cọc thêm học viên mới 👌
Inbox tư vấn mấy câu rồi chạy thẳng qua lớp tham khảo trực tiếp mặc dù đã gần 9h tối rồi quyết định đăng ký học luôn.
Chúc em sẽ hoàn thành tốt khoá học của mình 🥰


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 30/03/2022

Học viên làm đẹp như thế này thì cho ra nghề được chưa mng 🤔😁😁

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 30/03/2022

Chào đón thêm thành viên mới ✌️
Em đã phải tìm hiểu và đắn đo nhiều trước khi tìm đến mình.
Trước khi đký học mình em đã học sai của nhà khác và bây giờ sang nhà mình học lại. Có cả một đoạn tin nhắn dài thật dài giữa mình và em nhắn tin cùng nhau, em trãi lòng nhiều về việc em chọn lựa nơi học..

Nhà mình khoá nào cũng có học viên đã biết nghề. Nhưng là học sai của nhà khác xong sang nhà mình sửa lại. Được cái dạy những bạn này rất thích. Vì họ biết và hiểu cái mình đang gầy dựng cho họ là kiến thức, là kinh nghiệm thực tế để kiếm tiền.
💯 Bên mình đào tạo chủ yếu là nail salon, áp dụng thực tế, những bài học ra tiền luôn chứ ko dạy tràn lan những bài ko áp dụng được, lãng phí thời gian và tiền bạc nha mng 💯

Chúc em sẽ học tốt và mau cứng tay nghề, và thành công với lựa chọn lần này của em nhe 🥰


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 29/03/2022

Thay vì ôm mộng trở thành công chúa để được gặp hoàng tử, thì nên ngồi suy nghĩ cách kiếm tiền tỷ từ nghề nail 😇😇😇


✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

27/03/2022

Team Trang Mya chào đón bạn mới nhé ❤️

Lớp học ca tối đã bắt đầu khởi động nhận học viên rồi mọi người nha‼️

Bạn nào ban ngày bận công việc đi làm thì đký ngay lớp học buổi tối nha‼️

Cô Trang cân hết mọi giờ học luôn nà, lớp ngày và lớp tối đều đã mở các khung giờ học để phục vụ nhu cầu học nghề Nail ngày càng nhiều của các bạn rồi nháa ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Photos from Trang Mya Beauty's post 26/03/2022

ĐAM MÊ gì không quan trọng. Quan trọng là đam mê cho tới ❤
NHẬN ĐÀO TẠO ĐAM MÊ 👩‍🎨

✌️SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN ✌️


—————————
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐲𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
💯Đào tạo nghề chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao💯
📍𝗦𝗼̂́ 𝟮𝟱 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗧𝗵𝗼̣, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟳, 𝗛𝗖𝗠.
☎️ 𝟬𝟵𝟭𝟳 𝟴𝟭𝟬 𝟬𝟲𝟲 (inbox/ zalo hoặc gọi ngay để được tư vấn miễn phí)

Videos (show all)

Quà 8/3 tặng cho các bạn học viên của tui 🥰

Category

Products

Trang Mya Beauty nhận dạy nghề, các khoá học khai giảng liên tục, thường xuyên update các xu hướng, các mẫu nail mới nhất hiện nay
• Lịch học tự do trong ngày, giờ giấc linh hoạt, tạo điều kiện tối đa đến cả những học viên bận rộn nhất cũng có thể theo học
• Học viên đi học đầy đủ chưa vững tay nghề vẫn được đào tạo đến lúc vững tay nghề thì thôi, ko giới hạn thời gian học.

Telephone

Address


1942/112A Huỳnh Tấn Phát Quận 7 Nhà Bè
Ho Chi Minh City

Other Nail salons in Ho Chi Minh City (show all)
Trang Beauty Salon Thủ Đức Trang Beauty Salon Thủ Đức
13B Đường Số 9 KP5 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

💥Trang Beauty Salon - Academy 💥 Dịch vụ và Đào Tạo Nail - Nối Mi - Makeup - Gội Đầu - Spa 🕗Giờ làm việc 8:00 ~ 20:00 (các ngày trong tuần). 📞Hotline: 0792424277 - 0707465279 (Zalo - Facebook)

Thenailsmode Thenailsmode
[ Lầu 2 ] 106 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Ho Chi Minh City

Nails - Eyelashes

HeLo Nails HeLo Nails
76/15 Lê Lợi, Phường 4, Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Tiệm làm nail đẹp-Bảo hành tốt

The MUSE - Beauté house The MUSE - Beauté house
1025/16c Cách Mạng Tháng Tám Phường 7 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ + Nails + Eyelashes + P.M.U + Filler - Botox - Tan mỡ + Nhấn mi + Gội đầu dưỡng sinh + Spa 1025/16c CMT8 P7 Q.Tân Bình Hotline: 0908 143 054

Diamond nails đào tạo học viên q6 Diamond nails đào tạo học viên q6
30R Cư Xá Phú LâmD P10 Q6
Ho Chi Minh City, 747160

Chuyên đào tạo học viên từ cơ bản đến nâng cao, đào tạo học viên chuyên nails đi nước ngoài, mở tiệm

dreamnails.daisy dreamnails.daisy
1250/9/36 Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Mỹ Quận 7
Ho Chi Minh City

𝑫𝑹𝑬𝑨𝑴𝑵𝑨𝑰𝑳𝑺 Book hẹn trước đc giảm 5% •Địa chỉ: 1250/9/36 Huỳnh Tấn Phát phường Phú Mỹ Quận 7 •𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟑𝟕𝟎𝟗𝟐𝟒𝟏𝟖

Nail Room - Thủ Đức Nail Room - Thủ Đức
78 Đường Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thành Phố Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Tiệm chăm sóc móng

Kim Nails Mi Kim Nails Mi
212b/c87 Nguyễn Trãi Phường Nguyễn Cư Trinh Q1
Ho Chi Minh City

đào tạo nghề Nail _MI chuyên nghiệp

Anail by Ngân Anail by Ngân
137/11 Lê Văn Sỹ - Phường 13 - Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Korean Nails - Eyelashes Anail by Ngân với phương châm mang đến cho tất cả chị em phụ nữ " Nơi phụ nữ làm đẹp và chiều chuộng bản thân ". Mẫu nail phong phú , bắt kịp xu hướng Hàn , Trung , Nhật

Be You Nail Salon Be You Nail Salon
Ho Chi Minh City, 70000

🌼 Nail salon Hàn Nhật hàng đầu TPHCM 🌼 Sử dụng sơn và phụ kiện tốt, chính hãng 🌼 Bảo hành nước sơn & phụ kiện 3 ngày cho khách 🌼 Kỹ thuật viên chuyên nghiệp 🔺 Instagram: Be You Nail Salon

Tiệm Nails Bích Ngọc quận Tân Bình Tiệm Nails Bích Ngọc quận Tân Bình
126 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 760000

Bích Ngọc Nails - 126 Trần Văn Quang, P. 10, P. Tân Bình. Chuyên chăm sóc móng, massage

Calee Beauty Calee Beauty
132 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐦𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝓒𝓪𝓵𝓮𝓮 mong muốn mang đến cho Nàng phút giây thật sự thư giãn và thoải mái