San Si Concept

San Si Concept

Comments

|𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐮̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠|
𝐐𝐮𝐲 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐦𝐢𝐱 đ𝐨̂̀ 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚́𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭

Việc kết hợp các hoạ tiết với nhau luôn là “ải khó” nhưng đầy thú vị cho những tín đồ thời trang. Khi những gam màu trung tính và monochrome liền mạch trở nên nhàm chán thì có lẽ đã đến lúc bạn nên thử sức với các hoạ tiết với nhau qua những tips phối đồ đẹp trong bài viết này! (nhấn vào từng hình để đọc nội dung chi tiết)

nguồn: ELLE MAN
•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734
•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734
•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734
•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734
•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734
•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734
•💃• Giới thiệu một số mẫu áo khoác hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734
•💃Giới thiệu một số mẫu áo hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734
Mách bạn cách bảo quản quần áo theo từng loại vải – Chuyên đề vải sợi nhân tạo

(Nhấn vào từng hình để đọc thông tin chi tiết)

Nguồn: Fashion Bible Vietnam
•💃Giới thiệu một số mẫu quần, legging hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

NEVER WEAR THE SAME THING TWICE! Rent amazing clothes locally and put cash in your pocket with what's in your closet.

Operating as usual

Photos from San Si Concept's post 03/06/2021

|𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐮̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠|
𝐐𝐮𝐲 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐦𝐢𝐱 đ𝐨̂̀ 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚́𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭

Việc kết hợp các hoạ tiết với nhau luôn là “ải khó” nhưng đầy thú vị cho những tín đồ thời trang. Khi những gam màu trung tính và monochrome liền mạch trở nên nhàm chán thì có lẽ đã đến lúc bạn nên thử sức với các hoạ tiết với nhau qua những tips phối đồ đẹp trong bài viết này! (nhấn vào từng hình để đọc nội dung chi tiết)

nguồn: ELLE MAN

Photos from San Si Concept's post 29/05/2021

•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 27/05/2021

•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 26/05/2021

•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 25/05/2021

•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 22/05/2021

•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 19/05/2021

•💃 Gợi ý một số cách phối đồ với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 18/05/2021

•💃• Giới thiệu một số mẫu áo khoác hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 17/05/2021

•💃Giới thiệu một số mẫu áo hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

16/05/2021
Photos from San Si Concept's post 15/05/2021

Mách bạn cách bảo quản quần áo theo từng loại vải – Chuyên đề vải sợi nhân tạo

(Nhấn vào từng hình để đọc thông tin chi tiết)

Nguồn: Fashion Bible Vietnam

Photos from San Si Concept's post 15/05/2021

•💃Giới thiệu một số mẫu quần, legging hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 14/05/2021

•💃• Giới thiệu một số mẫu áo khoác hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 10/05/2021

Một số mẫu đầm hiện có tại Sân Si Concept
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 08/05/2021

•💃Giới thiệu một số mẫu áo hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 08/05/2021


𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗺𝘂̣𝗰 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗞𝗲̂́ 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴
YOHJI YAMAMOTO

SInh năm 1943, Yōji Yamamoto là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tới từ Nhật Bản, được nhiều giải thưởng tiếng tăm và có tầm ảnh hưởng lớn. Ông được công nhận là một bậc thầy trong nền may mặc hiện đại tối tân, bên cạnh những tên tuổi như Madelein Vionnet.

Những giải thướng cao quý nhất ông được trao tặng cho sự cống hiến tới ngành công nghiệp thời trang bao gồm Medal of Honor with Purple Ribbon, Commandeur of Ordre des Arts des Lettres, The Ordre national du Mérite, The Master of Design Award, và the Royal Designer for Industry.

Yōji Yamamoto được nuôi dưỡng bởi mẹ, chủ một tiệm quần áo trong thời hậu chiến tại Nhật Bản. Ông tới từ Tokyo và đã tốt nghiệp khoa luật ở đại học m Kelo vào năm 1966. Sau đó, ông học thiết kế thời trang tại Đại Học Thời Trang Bunka.

Trong những năm tiếp theo, ông làm việc ở phía sau tiệm quần áo của mẹ và năm 1977, ông đã cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên mang tên Y’s ở Tokyo

Sự nghiệp thiết kế thời trang chuyên nghiệp của ông bắt đầu từ năm 1981 ở Paris. Trong một bài phóng vấn với New York Times năm 1983, nhà thiết kế trình bày ý tưởng của ông về việc cho phụ nữ mặc đồ của nam giới. Ông muốn thiết kế những chiếc áo khoác an toàn, ấm áp để che chắn bảo vệ cơ thể họ khỏi gió lạnh hay đàn ông. Ông không ngừng khám phá, tìm hiểu về sự liên kết giữa “nữ tính” và “nam tính”, tạo nên những bộ quần áo cho phụ nữ hết sức tinh tế, thông minh, và đầy tính nghệ thuật. Ngoài cửa hàng độc quyền của ông tại Antwerp, Paris, New York và ở những trung tâm mua sắm cao cấp trên khắp thế giới. Ngoài ra, ông còn những dòng quần áo mang tên Costume d’Homme, Diffusion line, và Pour Homme.

Photos from San Si Concept's post 07/05/2021

•💃• Giới thiệu một số mẫu áo khoác hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 06/05/2021

Photos from San Si Concept's post

Photos from San Si Concept's post 05/05/2021

•💃Giới thiệu một số mẫu váy hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 04/05/2021

𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐮̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠
9 sự thật thú vị về thời trang đàn ông

Khi nhắc đến nguồn gốc thời trang đàn ông, có lẽ không phải kẻ mộ điệu nào cũng hiểu rõ nếu không phải là một chuyên gia, hay ít ra là một “kẻ mộ điệu cuồng nhiệt”. Và hầu hết với nhiều chàng trai, ít ai sẽ chú trọng và để tâm tới lịch sử đã cấu tạo nên nền tảng thời trang vững chắc. Sau đây, hãy cùng tìm hiểu sự thật thú vị về thời trang đàn ông có lẽ bạn chưa từng biết. (Nhấn vào từng hình để xem thông tin chi tiết)

Nguồn: ELLE MAN

Photos from San Si Concept's post 04/05/2021

•💃 Giới thiệu một số mẫu áo corset hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept phục vụ cho các nhu cầu Set Design : Chụp hình, Quay phim , Biểu Diễn, Hoá Trang ,Party v..v
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 29/04/2021

𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗺𝘂̣𝗰 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗞𝗲̂́ 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴
Chân dung thực của 10 nhà thiết kế quyền lực của làng mốt thế giới

Những gì người ta nói về các bậc thầy phù thủy đầy quyền năng này là tài hoa và ma lực trong từng thiết kế. Không những ngưỡng mộ dòng trang phục tuyệt hảo, người yêu thời trang còn luôn tò mò về diện mạo và đời tư của các nhân vật đình đám này.
Dù bạn có là tín đồ cuồng hàng hiệu hay không thì chắc hẳn bạn cũng đã từng nghe qua những cái tên quen thuộc như Calvin Klein, Marc Jacobs, Christian Louboutin,… Tuy nhiên, “cha đẻ” của các thương hiệu thời trang nổi tiếng thường khá e dè trước ống kính và chỉ muốn giới truyền thông tập trung vào sản phẩm của mình.
Dưới đây là 10 chân dung nhà sáng lập lừng danh đứng sau các thương hiệu cao cấp trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. (ấn vào từng hình để xem thông tin chi tiết)

Nguồn: boredpanda

Photos from San Si Concept's post 28/04/2021

•💃Giới thiệu một số mẫu quần, legging hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 27/04/2021

• Giới thiệu đồ nội thất hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept phục vụ cho các nhu cầu Set Design : Chụp hình, Quay phim , Trang trí Bối Cảnh .
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 27/04/2021

•💃• Giới thiệu một số mẫu áo khoác hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 26/04/2021

•💃Giới thiệu một số mẫu trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 26/04/2021

•💃Giới thiệu một số mẫu váy hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 24/04/2021

𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗺𝘂̣𝗰 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗞𝗲̂́ 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴
Top 12 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới

Với những bộ trang phục và phụ kiện được thiết kế sáng tạo và đẹp mắt, nhiều nhà thiết kế trên thế giới đã tạo nên tên tuổi của mình với khả năng thiên phú và sự sáng tạo độc đáo. Dưới đây là những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới. Hãy cùng điểm tên những gương mặt đáng ngưỡng mộ này nhé (nhấn vào từng ảnh để xem miêu tả)

Nguồn: toplist.vn

Photos from San Si Concept's post 24/04/2021

•💃Giới thiệu một số mẫu áo hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 23/04/2021

•💃 Gợi ý một số cách phối đồ theo phong cách Disco với trang phục hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/.../____________________________...
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 22/04/2021

•💃 Giới thiệu một số mẫu đầm hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 20/04/2021

•💃 Giới thiệu một số mẫu Bodysuit, Jumpsuit hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 19/04/2021

•𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐕𝐔̣ 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐇𝐔𝐄̂ 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐔̣𝐂
•💃 Giới thiệu một số mẫu áo corset hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Photos from San Si Concept's post 19/04/2021

•𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐞̣𝐨 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚́𝐨 𝐦𝐚̀ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐚́𝐢 đ𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧•
(ấn vào từng hình cho chú thích)
nguồn: the bright side

Photos from San Si Concept's post 17/04/2021

•💃 Giới thiệu một số mẫu áo khoác hiện đang cho thuê tại Sân Si Concept.
•𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜:
https://www.facebook.com/171349680658/posts/10159048096720659/
________________________________
𝐌𝐨̛̉ 𝐂𝐮̛̉𝐚: 10 a.m - 6.00 p.m
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, HCM
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 070 326 5675 hoặc 090 445 2734

Find Your Personal Style — Hungry Wardrobe

Fashion photography is one of those niches that escapes strict definition and for the most part, it is free from creative restriction. You can shoot whatever you want, however you want, as long as you are telling a story. It’s true that clothes, accessories, and makeup form a huge part of the story, but at the end of the day you’re providing a glimpse into an imagined world through our unique perspective ..

The most important part of fashion photography is how you translate a story visually, and how you apply your own creative style to a certain idea. Over time you will find out exactly what sort of stories you like to shoot, and you will develop favorite lighting scenarios and subject matter. Your photos will start to take on a life of their own!

Videos (show all)

Products

STUDIO/FASHION/CONCEPT/PHOTOGRAPHY

Address


Ho Chi Minh City
084
Other Interior Designers in Ho Chi Minh City (show all)
Remix Deco - Nội thất hiện đại Remix Deco - Nội thất hiện đại
63 Nguyen Thi Thap, Tan Hung Ward
Ho Chi Minh City, DIST. 7

Showroom cung cấp các sản phẩm trang trí nội thất: sofa, bàn, ghế, đèn trang trí, đồng hồ treo tường...Phong cách hiện đại phù hợp cho căn hộ cao cấp.

THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN
215A1 Nguyễn Văn Hưởng
Ho Chi Minh City, VIETNAM

Luxury Furniture Store & Interior Design office based in Saigon and Hamburg

Nội Thất Nhập Khẩu Lê Tân Furniture Nội Thất Nhập Khẩu Lê Tân Furniture
123/10 TL37, Thạnh Lộc, Quận 12
Ho Chi Minh City, 76000

Tiêu chí hàng đầu "Chi phí thấp nhất với sự hài lòng tuyệt đối" - Lê Tân Furniture tin rằng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ưng ý nhất với những món nội thất tuyệt vời nhất!

Ori Studio thiết kế nội thất Vinhomes Ori Studio thiết kế nội thất Vinhomes
Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Ori Studio sẽ là địa chỉ tin cậy cho việc cần tư vấn, thiết kế và thi công nội thất. Hãy để chúng tôi là người đồng hành tạo nên tổ ấm tuyệt vời của bạn.

Đa Giác Design-Build Đa Giác Design-Build
Ho Chi Minh City

Tư Vấn Thiết kế - Thi Công Nội Ngoại Thất Công Trình

Ghế Sofa Giá Rẻ Bình Chánh Tp.HCM - Nội Thất Linco Ghế Sofa Giá Rẻ Bình Chánh Tp.HCM - Nội Thất Linco
39/20 đường Số 19, Phường 8, Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Ghế sofa huyện Bình Chánh, sofa giá rẻ Bình Chánh, sofa giường Bình Chánh, sofa bed Bình Chánh, sofa băng Bình Chánh, sofa góc L Bình Chánh, ghế sofa phòng khách Bình Chánh, bàn ghế nội thất Bình Chánh Tphcm HCM SG

Abidesignltd Abidesignltd
Ho Chi Minh City, 70000

ABi.Design creates luxury interior and architecture projects with Italian luxury brands from furniture, accessories to surfaces.We believe that quality of life can be enhanced through exceptional design.

D'Concept - Furni & Decor D'Concept - Furni & Decor
23/7 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 72324

Cửa hàng nội thất gỗ cao cấp

Trường Phát Trường Phát
85 đường Tân Thới Hiệp 13 KP3A Phường Tân Thới Hiệp Quận 12
Ho Chi Minh City, 700000

Thi Công Lắp Đặt Cầu Thang Kính, Lan Can Kính, Phòng Tắm Kính.LH.0932961352

Danh Khôi DKRP Premium Danh Khôi DKRP Premium
Ho Chi Minh City, 700000

Danh Khôi DKRP premium Chuyên Đất Nền Liền Kề ShopHouse Biệt Thự Nhà Phố Căn Hộ Cao Cấp Giá Đầu Tư Tốt Pháp Lý Rõ Ràng. Liên Hệ SDT + Zalo 0933 528 955

Tủ giày - Nội thất trang trí nhà cửa Tủ giày - Nội thất trang trí nhà cửa
23 Hoàng Kế Viêm, P.7, Quận Tân Bình, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

Thiết kế & thi công Tủ giày - Nội thất trang trí nhà cửa Chuyên sản phẩm Tủ giày - Bàn làm việc - Kệ sách - Bàn trang điểm

Thiết kế thi công văn phòng hiện đại 247 - dongkim.com.vn Thiết kế thi công văn phòng hiện đại 247 - dongkim.com.vn
197 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

Đồng Kim biết rõ thiết kế một văn phòng cần gì, từ đó đưa ra phương án thi công với chi phí hợp lý, nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng