West Hill, TCLVN vs Jose Latour Firm/ Đầu tư Bất Động Sản tại USA

West Hill, TCLVN vs Jose Latour Firm/ Đầu tư Bất Động Sản tại USA

West Hill đem lại hướng đầu tư BĐS tại Mỹ theo một cách riêng. Các mục tiêu chính của Quỹ:

» Mua lại BĐS khu dân cư ở Nam Florida có mức giá thị trường dưới US$120.000.

» Giá mua lại 50% dưới mức giá đỉnh điểm năm 2006/2007

» Giá thị trường 25% trên Tổng chi phí (giá mua + chi phí xây dựng lại)

» Giá trị thay thế 15% trên mức Giá thị trường

» BĐS cho thuê sẽ xấp xỉ 80% của quỹ vốn phân bổ

» Những BĐS được nhượng lại gần 20% của quỹ vốn phân bổ

» Quỹ này đã tính bình quân mức tỷ lệ lãi nội bộ hằng năm trên 15%, chi phí thực cho mỗi 2 năm vừa qua

» Vốn đầu tư tối thiểu: US$100.000

» Quỹ vốn chính có thời hạn 5 năm về khái niệm (chỉ có 3 năm còn lại), là quỹ vốn liên quan đến BĐS sẽ được thanh lý và tất cả khoản tiền sẽ được hoàn lại nhà đầu tư tại thời điểm đó.

06/09/2017

West Hill, TCLVN vs Jose Latour Firm/ Đầu tư Bất Động Sản tại USA's cover photo

27/08/2016

AC vui lòng gọi tổng đài 19006193 hoặc tham khảo thông tin chi tiết tại website chính thức của TCLVN www.tclvn.com

linkedin.com 08/07/2016

Cyprus Property Developer

Đầu tư nhập tịch Đảo Síp.
Tổng đài 19006193
Email:[email protected]
www.tclvn.com

linkedin.com Pafilia Property Developers are able to assist with your queries regarding the European Citizenship Program, Cyprus Permanent Residency and the Greece Residency  we are a convenient first point of

01/01/2016

TCLVN - Tai sao nen dau tu Bat Dong San o Florida

16/12/2015

Canvas Miami

Site work has begun at Canvas! #CanvasMiami #AEDistrict

05/12/2015

West Hill, TCLVN vs Jose Latour Firm/ Đầu tư Bất Động Sản tại USA's cover photo

04/12/2015

Timeline Photos

30/11/2015

West Hill, TCLVN vs Jose Latour Firm/ Đầu tư Bất Động Sản tại USA's cover photo

28/11/2015

Timeline Photos

26/11/2015

Timeline Photos

26/11/2015

West Hill, TCLVN vs Jose Latour Firm/ Đầu tư Bất Động Sản tại USA's cover photo

25/11/2015

Lễ tạ ơn là thời điểm tuyệt nhất để TCLVN chúng tôi gửi đến Quý khách hàng và cộng sự thân thiết lời tri ân chân thành.

23/11/2015

Bạn có biết chỉ cần bạn đặt chân trên nước Mỹ 183 ngày là bạn đã bị đánh thuế như một thường trú nhân Mỹ, cho dù bạn có thẻ xanh hay chưa có thẻ xanh.

19/11/2015

Timeline Photos

18/11/2015

Timeline Photos

18/11/2015

Timeline Photos

17/11/2015

Timeline Photos

linkedin.com 17/11/2015

Why should an investor invest in real estate in South Florida?Tại sao Nhà đầu tư nên đầu tư vốn...

linkedin.com Loan Jessica TranExperienced on Immigration Services, Wealth Management and Digital Marketing Expert.FollowUnfollowFollowingLoadingWhy should an investor invest in real estate in South Florida?Tại sao Nhà đầu tư nên đầu tư vốn vào thị trường bất động sản ở Nam Florida?Nov 17, 20150 views0 Likes0 Com…

[11/17/15]   Question: Why should an investor invest in real estate in South Florida?
Câu hỏi: Tại sao Nhà đầu tư nên đầu tư vốn vào thị trường bất động sản ở Nam Florida?
PW: Investing in Florida right now is a great way to invest in the US market because as the US market corrected very much in 2008 and 2009, and stayed in a deep correction for about 2 years, it has since been in recovery. Florida was hit perhaps the hardest of any state, particularly Miami. Well, as the market has been getting better and better over the last few years, the Miami market has also been improving, but it still has a long way to go. So, investing in Florida and particularly the Miami market is a way to buy deep value and a way to also expose yourself to the US real estate market in perhaps a safer and more significant way.
PW: Đầu tư vào Florida ở thời điểm hiện tại là cách khôn ngoan nhất để tiếp cận thị trường Mỹ. Đó là vì thị trường Mỹ đã được khắc phục và sửa chữa rất nhiều trong năm 2008 và 2009. Và sau khoảng 2 năm không ngừng sửa chữa này, thị trường nơi đây đã được phục hồi lại nền kinh tế. Florida có lẽ là bang phải trải qua thời kỳ khó khăn nhất của nền kinh tế, đặc biệt là thành phố Miami. Vâng, vì thị trường đã và đang có dấu hiệu phục hồi ngày càng tốt hơn trong vài năm qua, nên thị trường Miami cũng đang khởi sắc và cải thiện tốt mặc dù vẫn còn cả đoạn đường dài phía trước phải đi. Vì vậy, đầu tư vào Florida, và cụ thể là thị trường Miami, là cách giúp Nhà đầu tư mua được giá trị mong muốn và cũng là cách hay đặt Nhà đầu tư vào thị trường Bất động sản Mỹ một cách an toàn hơn và có ý nghĩa hơn.
Question: Can you please tell us what the real estate West Hill Fund is?
Câu hỏi: Ông vui lòng cho chúng tôi biết Quỹ đầu tư bất động sản West Hill là gì?
PW: The West Hill RE Asia Pacific Investor’s Fund, which is being offered in Vietnam now, is a way to invest as a pool investment into the real estate market in the United States (particularly where we invest in South Florida). If you want to be diversified it’s very difficult if you have say only several hundred thousand dollars to invest to own many many units. Because in real estate, it’s inevitable that not every investment that you make is going to work out perfectly. Some are going to be very very good and some are not going to work out as well. So the key to investing is diversification. When you invest in a fund, particularly a well-managed fund, you get the benefits of diversification without having to put up the millions of dollars it would take to otherwise get that diversification.
PW: Quỹ Nhà đầu tư West Hill RE Asia Pacific hiện đang được giới thiệu ở Việt Nam là cách đầu tư như quỹ đầu tư chung vào thị trường bất động sản ở Hoa kỳ (đặc biệt là chúng tôi đầu tư vào Nam Florida). Trong trường hợp bạn muốn đầu tư đa dạng, thì thật không dễ dàng nếu như bạn cho rằng chỉ cần bỏ vài trăm ngàn đô la để đầu tư và sở hữu nhiều bất động sản. Do bởi trong ngành bất động sản, bạn khó tránh khỏi việc đầu tư nhưng muốn đảm bảo rằng khoản đầu tư của bạn sẽ hoạt động một cách hoàn hảo. Một số dự án sẽ rất tốt và một số khác sẽ không được hoạt động tốt như vậy. Vì vậy, chìa khóa đầu tư ở đây là sự đa dạng hóa. Khi bạn đầu tư vốn vào Quỹ đầu tư chung, cụ thể là Quỹ đầu tư chung được quản lý tốt, bạn sẽ có được những lợi ích của sự đa dạng hóa mà không cần phải bỏ ra hàng triệu đô la để đổi lại nhận đượv sự đa dạng hóa nói trên.
Question: Will you please tell us why a Vietnamese investor should invest in the West Hill fund?
Câu hỏi: Ông vui lòng cho chúng tôi biết tại sao Nhà đầu tư Việt nam nên đầu tư vốn vào Quỹ đầu tư West Hill?
PW: Well there are a couple of different reasons. One, when you invest in a fund like ours that is very well structured, there are certain tax efficiencies, and those are made clear in our Private Placement Memorandum, which I would obviously suggest any investor that considers our fund read carefully. The other reasons are because of the professional management. The West Hill real estate business that we have has very very deep, professional ties to the Miami market specifically. So I think I’ve calculated about 120 years of experience just in the real estate fund’s group itself. There are many benefits besides just the experience. But investing involves risk. And I think it’s very important that all investors understand that the only way to lessen the risk is to do it with an experienced group that has a conservative strategy. And the West Hill fund that we manage embodies that philosophy.
PW: Vâng, cũng còn một số lý do khác. Một là ngay khi bạn đầu tư vào Quỹ đầu tư chung đang được cấu trúc tốt như chúng tôi, thì có khoản thuế nhất định, và những khoản này được đề cập rõ rang trong Bản ghi nhớ mua bán riêng và bảo mật, đây là bản ghi nhớ sẽ đươc tôi đưa cho Nhà đầu tư xem và đọc kỹ để hiểu rõ về Quỹ đầu tư chung của chúng tôi. Hai là vì đội ngũ làm việc chuyên nghiệp của chúng tôi. Ngành kinh doanh bất động sản West Hill là ngành kinh doanh mà chúng tôi có kinh nghiệm rất chuyên sâu, và đặc biệt là ở thị trường Miami. Vì vậy, chúng tôi có khoảng 120 năm kinh nghiệm cho chính bản thân nhóm bất động sản này. Có nhiều lợi ích khác ngoài kinh nghiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, đầu tư luôn bao hàm rủi ro. Và tôi nghĩ điều quan trọng nhất chính là tất cả Nhà đầu tư cần hiểu rõ cách duy nhất làm giảm thiểu rủi ro là phải làm việc cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và theo chiến lược bảo thủ. Và Quỹ đầu tư chung West Hill của chúng tôi được quản lý theo triết lý này.
Question: Can you please tell us the benefits as well as the risks of an investor investing in West Hill Fund?
Câu hỏi: Ông có thể cho chúng tôi biết những lợi ích và rủi ro của một Nhà đầu tư vào Quỹ đầu tư chung West Hill không?
PW: Well, that builds on my last answer and I think it’s a great question and maybe the most important question. Any type of investing entails risk. Risk is actually what we look for when you invest. If you have no risk you can make no return. So the real goal is to maximize the upside that you can make and minimize the downside that you can lose. In the West Hill fund we don’t utilize significant amount of leverage or debt. We are very conservative that we buy units that are very very inexpensive, that are steeply discounted from their historic high’s, that are significantly below their replacement cost. And they embody many of the attributes that one looks for when you’re trying to lessen the downside risk and get as much return as possible. So for the conservative investor, for the investor that’s looking for returns that are not unrealistic, and also looking to avoid very deep risk, the fund that we’ve structured seems to be an ideal vehicle for this market.
PW: Vâng, đây là câu trả lời cuối cùng của tôi và tôi cho rằng câu hỏi này rất hay và có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất. Bất cứ loại đầu tư nào cũng gây ra rủi ro. Rủi ro là điều mà chúng tôi tìm kiếm ngay khi bạn đầu tư. Nếu không có rủi ro thì hẳn là bạn sẽ không có lợi nhuận. Vì vậy, mục tiêu thực sự ở đây là tối đa hóa lợi thế mà bạn có thể kiếm được và giảm tối thiểu điều bất lợi cho bạn. Về Quỹ đầu tư chung West Hill, chúng tôi không sử dụng số lượng lớn khoản vay nợ làm đòn bẩy. Chúng tôi rất bảo thủ khi mua lại những tài bất động sản thật rẻ, được giảm giá đáng kể so với mức giá trị cao nhất trong lịch sử của chúng và có mức thấp đáng kể so với giá thành thay thế. Và chúng thể hiện nhiều thuộc tính để tìm kiếm khi bạn đang cố gắng làm giảm rủi ro bất lợi và nhận được khoản lợi nhuận nhiều như có thể. Vì vậy, đối với một Nhà đầu tư bảo thủ, Nhà đầu tư đang muốn tìm cho mình những khoản lợi nhuận và cũng tìm cách tránh rủi ro thực sự, thì Quỹ đầu tư chung của chúng tôi có cấu trúc tốt dường như là một phương thức đầu tư lý tưởng cho thị trường này của bạn.

11/11/2015

Timeline Photos

04/11/2015

Timeline Photos

01/11/2015

Photos from West Hill, TCLVN vs Jose Latour Firm/ Đầu tư Bất Động Sản tại USA's post

29/10/2015

Timeline Photos

28/09/2015

We are ready to rock and roll!!!

26/09/2015

West Hill, TCLVN vs Jose Latour Firm/ Đầu tư Bất Động Sản tại USA's cover photo

tclvn.com 26/09/2015

quy dau tu bat dong san west hill

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN Ở FLORIDA, USA: Tại sao và Như thế nào?


Có nhiều yếu tố giúp nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến thị trường bất động sản Mỹ. Trong số những yếu tố đó là điểm mạnh kinh tế Mỹ so với các nước khác, là môi trường lãi suất thấp và ổn định ở Mỹ, là khả năng thanh toán bằng tiền mặt và tính minh bạch mà Mỹ mang đến cho nhà đầu tư tương đối so với các thị trường toàn cầu khác.

Sự biến động thị trường trong nước thuộc châu Á và sức mạnh của đồng đô la Mỹ gần đây so với các đơn vị tiền tệ khác, thì việc đầu tư vào bất động sản Mỹ là đúng đắn nhất.

Bất động sản Mỹ hiện đang là một ngành “bất động sản vững mạnh” thực sự với giá trị thật và ít chịu sự biến động khó lường của thị trường toàn cầu.

Câu hỏi khiến cho nhiều nhà đầu tư không phải công dân Mỹ suy nghĩ chính là phải làm sao để họ thực hiện đầu tư vào ngành bất động sản Mỹ hiệu quả, Giải pháp được nhiều nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn chính là đầu tư vốn vào “Quỹ” đầu tư bất động sản

“Quỹ” này thực sự là cần thiết khi một nhóm nhà đầu tư “góp” tiền để đầu tư vào quỹ vốn chung và cho phép một công ty quản lý chuyên nghiệp xử lý mọi mặt của quá trình đầu tư trên.

West Hill hợp tác với Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam để mang đến cho các nhà đầu tư Việt Nam cơ hội đầu tư vào “Quỹ” West Hill RE Asia Pacific Investors Fund.

Đăng ký để tham dự buổi giới thiệu lần đầu tiên về “Quỹ” đầu tư Bất Động Sản West Hill tại Việt Nam
Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 10 năm 2015
Sáng: 10h30
Chiều: 2h30 hoặc 4h30

Contact: 0907 971 888
Email: [email protected]
Website: http://tclvn.com/vn/west-hill.htmlLê Anh Trâm
Phó Giám đốc TCLVN

tclvn.com quy dau tu bat dong san west hill

linkedin.com 21/09/2015

Investing in U.S. Real Estate: Why and How

An exclusively product of TCLVN in Vietnam

linkedin.com There are a number of factors that are driving significant foreign investor interest from our region into the U.S. Real Estate market. Among them ar

21/09/2015

Investing in U.S. Real Estate: Why and How

There are a number of factors that are driving significant foreign investor interest from our region into the U.S. Real Estate market. Among them are the strength of the U.S. economy compared with other countries, the low and stable interest rate environment in the U.S., and the liquidity and transparency that the U.S. offers relative to other global markets. But given the recent volatility in local markets here in Asia and the relative strength of the US dollar versus other currencies, investing in U.S. Real Estate has become a true “Safe Haven Investment”. U.S. Real Estate now serves as a true “Hard Asset” with real value, which is less subject to the unpredictable swings of global markets.

West Hill, working together with Total Consultancy Vietnam, maintains a presence in Vietnam and for a limited time is offering the West Hill RE Asia Pacific Investors Fund for investors in Vietnam to take advantage of these U.S. residential real estate opportunities. This type of comprehensive approach to investing in U.S. real estate is almost impossible for the individual investor trying to “go it alone”, and the timing for entering the market is ideal. Remember, every form of investment involves risk. However, skillful management, selection of fundamentally sound investments and diversification can help reduce the risk while increasing the chances of higher returns over time.

Contact us: [email protected]
Mob: +84 907 971 888
Ms Jessica Loan Tran

19/09/2015

West Hill, TCLVN vs Jose Latour Firm/ Đầu tư Bất Động Sản tại USA

18/09/2015

West Hill, TCLVN vs Jose Latour Firm/ Đầu tư Bất Động Sản tại USA's cover photo

18/09/2015

West Hill, TCLVN vs Jose Latour Firm/ Đầu tư Bất Động Sản tại USA's cover photo

18/09/2015

Timeline Photos

Overview West Hill 18/09/2015

Overview West Hill

[09/18/15]   Tại sao là Quỹ Nhà đầu tư châu Á-Thái Bình Dương West Hill RE?

Việc chào bán Quỹ nhà đầu tư châu Á-Thái Bình Dương West Hill RE (gọi là “Quỹ”) ở Việt Nam là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa West Hill Financial Services, công ty Total Consultancy Limited Việt Nam và Jose Latour của công ty Latour Law, P.A.

Các mục tiêu chính của Quỹ:

» Mua lại BĐS khu dân cư ở Nam Florida có mức giá thị trường dưới US$120.000.

» Giá mua lại 50% dưới mức giá đỉnh điểm năm 2006/2007

» Giá thị trường 25% trên Tổng chi phí (giá mua + chi phí xây dựng lại)

» Giá trị thay thế 15% trên mức Giá thị trường

» BĐS cho thuê sẽ xấp xỉ 80% của quỹ vốn phân bổ

» Những BĐS được nhượng lại gần 20% của quỹ vốn phân bổ

» Quỹ này đã tính bình quân mức tỷ lệ lãi nội bộ hằng năm trên 15%, chi phí thực cho mỗi 2 năm vừa qua

» Vốn đầu tư tối thiểu: US$100.000

» Quỹ vốn chính có thời hạn 5 năm về khái niệm (chỉ có 3 năm còn lại), là quỹ vốn liên quan đến BĐS sẽ được thanh lý và tất cả khoản tiền sẽ được hoàn lại nhà đầu tư tại thời điểm đó.

18/09/2015

Banner photos

Products

Real Estate Fund
Quỹ Đầu tư BĐS West Hill

Telephone

Address

So 8 Duong So 6 KDC Him Lam Phuong Tan Hung Quan 7
Ho Chi Minh City
70000000
Other Property Investment in Ho Chi Minh City (show all)
GoldHouses GoldHouses
Ho Chi Minh City, 790000

Bất Động Sản Cao Cấp TPHCM

Tin Nhà Đất Tin Nhà Đất
168/ 10 Nguyễn Gia Trí, P. 25, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 72810

Kinh doanh, mua bán các loại Bất động sản

Bitsun - Đầu tư bất động sản hiệu quả Bitsun - Đầu tư bất động sản hiệu quả
Vinhome Central Park
Ho Chi Minh City, 70000

Bđs Thiên Phúc Hoàng Gia Bđs Thiên Phúc Hoàng Gia
Ho Chi Minh City, 84

DỰ ÁN THIÊN PHÚC HOÀNG GIA ĐẤT NỀN MẶT TIỀN CHỢ.

Thông Tin Bất Động Sản Sài Gòn - SREI Thông Tin Bất Động Sản Sài Gòn - SREI
1017 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8
Ho Chi Minh City, 70000

http://phothuongmai.info ☎ 0909.694.152 ✓ đánh giá nhà đất ✓ ký gửi nhà đất ✓ Toky Tower ✓ Ngọc Đông Dương ✓ IDICO Tân Phú ✓ Diamond Lotus Lake View ✓

Nhà Đất Quận 12 Nhà Đất Quận 12
383 Tô Ngọc Vân
Ho Chi Minh City

Kênh thông tin nhà phố đất nền chính chủ giá tốt nhất Quận 12

Bất động sản đầu tư Bất động sản đầu tư
Ho Chi Minh City, 700000

Thảo luận, chia sẻ, cung cấp thông tin các dự án mới nhất tại Thành phố Sài Gòn- Nha Trang - Phú Quốc Julie Lan Anh 0898514950

Căn Hộ Cao Cấp Giá Rẻ HCM Căn Hộ Cao Cấp Giá Rẻ HCM
67 Mai Chí Thọ
Ho Chi Minh City, 70000

Giá bán chỉ từ 936 triệu/căn - Vị trí vàng khu đông Sài Gòn

Căn hộ The Ascent Hòa Bình Căn hộ The Ascent Hòa Bình
58 Quốc Hương
Ho Chi Minh City, 84000

Căn hộ The Ascent Hòa Bình. Phân phối độc quyền căn hộ The Ascent. Phòng kinh doanh: 0917526880

Song Trang Group Song Trang Group
108 Hồng Hà, P2, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Song Trang Group - Thương Hiệu Tư Vấn Bất Động Sản Uy Tín

Thế Giới Căn Hộ Hồ Chí Minh Thế Giới Căn Hộ Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Thông tin dự án bất động sản

THỜI ĐẠI CORP THỜI ĐẠI CORP
153 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11
Ho Chi Minh City, 700000

Nhà Thời Đại là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản