H3sport.vn

H3sport.vn

Shop chuyên phân phối, cung cấp sỉ lẻ giày bóng đá, quần áo, phụ kiện các loại

Operating as usual

09/09/2018

Giá 520k (tặng túi rút)
—————————————————
💎 H3 Sport: 778A Phạm Văn Bạch, p12, Gò Vấp, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
Chi tiết tại: h3sport.vn

08/09/2018

Giá 200k
—————————————————
💎 H3 Sport: 778A Phạm Văn Bạch, p12, Gò Vấp, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
Chi tiết tại: h3sport.vn

23/04/2018

H3sport.vn

23/04/2018

Giá 200k
—————————————————
💎 H3 Sport: 778A Phạm Văn Bạch, p12, Gò Vấp, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
Chi tiết tại: h3sport.vn

08/04/2018

Giá 200k
——————————————————
💎 H3 Sport: 778A Phạm Văn Bạch, p12, Gò Vấp, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
Chi tiết tại: h3sport.vn

10/03/2018

H3sport.vn's cover photo

04/03/2018

Giá 200k
——————————————————
💎 H3 Sport: 778 Phạm Văn Bạch, p12, Gò Vấp, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
Chi tiết tại: h3sport.vn

03/03/2018

Giá 200k
——————————————————
💎 H3 Sport: 778 Phạm Văn Bạch, p12, Gò Vấp, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
Chi tiết tại: h3sport.vn

18/09/2017

Giá 390k - khâu đế toàn bộ
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

30/08/2017

Giá 200k - khâu đế toàn bộ
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

29/08/2017

Giá 200k - khâu đế toàn bộ
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

29/08/2017

Giá 500k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

03/08/2017

💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

02/08/2017

Giá 200k - khâu đế toàn bộ
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

29/07/2017

💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

28/07/2017

Giá 300k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

28/07/2017

Giá 250k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

23/07/2017

Giá 250k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

21/07/2017

Giá 200k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

19/07/2017

Giá 250k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

18/07/2017

Giá 200k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

17/07/2017

Giá 200k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

17/07/2017

Giá 200k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

17/07/2017

H3sport.vn's cover photo

17/07/2017

Giá 200k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

13/07/2017

Giá 390k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

13/07/2017

Giá 250k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

12/07/2017

Giá 250k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

12/07/2017

Giá 200k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

11/07/2017

Giá 250k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

28/03/2017

Giá 500k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

27/03/2017

Giá 250k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

27/03/2017

Giá 200k
-------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212
--------------------------------------
⚠ Page: https://www.facebook.com/shop.h3sport.vn
⚠ Fb: https://www.facebook.com/giayh3 (Vũ Đình Hiếu)

01/03/2017

Giá 200k khâu đế toàn bộ
--------------------------------------
💎 H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
💎 Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
💎 Hotline: 0906.944.212

14/02/2017

Giá #200k khâu đế toàn bộ
------------------------------------------------------------------
✅H3 Sport: 112 Nhất Chi Mai, p13, Tân Bình, TpHCM
✅Giao hàng toàn quốc - thanh toán khi nhận hàng
✅Hotline: 0906.944.212

Telephone

Address


778 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Gò Vấp
Ho Chi Minh City
GÒ VẤP

Opening Hours

Monday 09:00 - 21:00
Tuesday 09:00 - 21:00
Wednesday 09:00 - 21:00
Thursday 09:00 - 21:00
Friday 09:00 - 21:00
Saturday 09:00 - 21:00
Sunday 09:00 - 21:00
Other Sports Venues & Stadiums in Ho Chi Minh City (show all)
Chuyên Xây Dựng Công Trình Thể Thao Chuyên Xây Dựng Công Trình Thể Thao
319/5 Lê Văn Thọ, F9, Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700900

Nhà Thầu Tư Vấn Xây Dựng Chuyên Nghiệp

TI LONG CLUB - Table Tennis For ALL TI LONG CLUB - Table Tennis For ALL
02 Đường 17 Linh Chiểu Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

1 - Trung tâm đào tạo bóng bàn chuyên nghiệp cho mọi người - HLV đẳng cấp kiện tướng Quốc Gia. 2 - Câu Lạc Bộ Top Việt Nam 3 - Kênh dạy bóng bàn miễn phí: https://youtube.com/channel/UCIyhoU4jcjFWkeelzga-2qA

Rút hầm cầu thông cống cầu nghẹt các quận HCM Lh:0886.331.331 Rút hầm cầu thông cống cầu nghẹt các quận HCM Lh:0886.331.331
Kinh Dương Vương
Ho Chi Minh City, 700000

Rút hầm cầu thông cầu cống nghẹt giá rẻ đội ngũ công nhân viên chuyên nghệp, máy móc hiện đại nhất hcm 0886331331

CLB Vovinam Đức Dũng - Trung Tâm Văn Hoá Liên Phường Bình Hưng Hoà CLB Vovinam Đức Dũng - Trung Tâm Văn Hoá Liên Phường Bình Hưng Hoà
CLB Vovinam Bình Hưng Hòa, Đường Kênh Nước Đen, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân
Ho Chi Minh City, 0

Page của CLB Vovinam Đức Dũng Tên cũ: CLB Vovinam Bình Hưng Hòa =============================== CLB liên phường - tại đường Kênh nước đen

Shenlong Martial Arts Club Shenlong Martial Arts Club
20/3/8 Khu 1, Tổ 1-2, Phường Phú Hòa, Tỉnh Bình Dương
Ho Chi Minh City

CLB nhỏ, để ae giao lưu võ thuật với nhau. Và xin nhắc lại, đây không phải là phòng tập nên sẽ không đầy đủ dụng cụ.

Cocky Buffalo Cocky Buffalo
174-176-178 Ha Huy Tap, Phu My Hung, Phuong Tan Phong, Quan 7
Ho Chi Minh City, 700000

Professional Boxing / Muay Thai

HUFI - Câu lạc bộ Nhiếp ảnh HUFI - Câu lạc bộ Nhiếp ảnh
31 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City

Cơm tấm gà nướng- sân bay- Sigon2 Cơm tấm gà nướng- sân bay- Sigon2
Ho Chi Minh City, 700000

Cơm tấm saigon ngon: Phục vụ cơm tấm tại quán số 1 tản viên, và giao hàng tận nơi các món gà sườn nướng, đùi gà sốt mật ong, sườn kho, cá , ếch xào xả ớt

FC Thống Nhất cofee BIDA FC Thống Nhất cofee BIDA
138A Đào Duy Từ, P.6, Q.10
Ho Chi Minh City, 700000

Sự hài lòng của quý khách hàng luôn là phương châm hoạt động và động lực làm việc của tập thể thành viên FC Thống Nhất.

SÚNG SƠN SÀI GÒN | S3G | www.sungson.vn SÚNG SƠN SÀI GÒN | S3G | www.sungson.vn
18D Cộng Hòa, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

SÚNG SƠN SÀI GÒN | S3G: sân bắn súng sơn (paintbal)l đầu tiên và nằm ngay trung tâm Tp. HCM (18D Cộng Hòa)

Tổng Đài Bất Động Sản, Call 1900558867 Tổng Đài Bất Động Sản, Call 1900558867
114 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Ho Chi Minh City

Tổng đài bất động sản cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán cho thuê trực tiếp qua tổng đài. Quý khách sẽ được hỗ trợ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Bắn Cung Sài Gòn - Saigon Archery Bắn Cung Sài Gòn - Saigon Archery
The 3rd Floor, HCMC Youth Culture House, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, 70000

Bắn Cung Sài Gòn - Saigon Archery trực thuộc Vietnamfunclub (VFC) là nơi đào tạo, huấn luyện, tập luyện & cung cấp trang thiết bị Bắn Cung.