Rượu Gừng Nghệ Thảo Dược Thuốc Bắc Gia Truyền

Rượu Gừng Nghệ Thảo Dược Thuốc Bắc Gia Truyền

Rượu gừng nghệ thoa lên vù ng bụng kết hợp với massage gi úp thon gọn vòng 2 sau si nh, muối chườm thảo dược sau si nh, muối chườm bụng. LH: 0978948486

Rượu gừng nghệ thảo dược hạ t hổ, rượu gừng nghệ hạ thổ, rư ơu nghệ hạ thổ, rượu gừng hạ t hổ, gừng nghệ ngâm rượu dưỡng da l àm đẹp sau sinh, giảm eo s au sinh giảm mỡ bụng sau si nh, muối chườm bụng, muối chườm th ảo dược sau sinh, muối chườm bụ ng thảo dược, lều xông hơi, lá xô ng hơ, lá xông thảo dược, lá xô ng hơi, lá xông vùng kín, lá xô ng sản phụ, lá xông bà đẻ, thảo dược xông mặt, lá xô ng hơi mặt, l

Operating as usual

Timeline photos 29/04/2022

CỐT GỪNG NGHỆ HẠT GẤC 😘
Em cốt gừng này có khả nă ng tẩy tế bào chết, chống la ̃o hóa, làm tái tạo sức số ng của da, sát khuẩn, xóa se ̣o, làm bay vết nhờn trên da, xóa nếp nhăn, thoáng lỗ cha ̂n lông, giúp da sáng trằng, giu ́p da mềm mịn và ngăn ngư ̀a nhức mỏi cực kỳ hiệu qu đó ạ 😊
Dùng cho phụ nu ̛̃ sau sinh, thoa, để cân bằ ng thân nhiệt, tránh cảm mạo, ho sô ́t, trúng gió nha mn. Cứ l ấy chút nước ấm rồi đổ ít nư ớc cốt gừng này rồi ngâm ch ân thư giãn, già trẻ gái tr ai đều ngâm được hết, cực kì t ốt lun 🥰
Cốt đã ngâm 100 ngày.
Đ ặc biệt có thêm tinh chất g ấc giúp làn da các ce sá ng mịn luôn.
❤Công dụng:
➖ Mờ vê ́t thâm rạn da, trắng da toa ̀n thân.
➖ Giảm mỡ thừa, săn chă ́c da.
➖ Sạch mùi bà đẻ, khu ̛̉ mùi hôi, phòng hậu sản.
➖ La ̀m ấm cơ thể,tránh gió độc,cảm mạo.
Xoa bóp chữa đau nhức xươ ng khớp.
➖ Da trắng mịn màng
❤ Cá ch dùng Cốt gừng nghệ :
☘Cha ̆m sóc da: ngày có thể bo ̂i 1-2 lần. Hàng ngày sau k hi tắm xong.
Đổ nước cốt ra 1 ca ́i bát con, nhúng khăn vào ba ́t nước cốt và chườm xoa khă ́p người. K cần tắm lại.
☘Với ng b đau mỏi xương khớp: thoa nư ớc cốt vào vùng bị đau v xoa bóp chỗ đau ngày 2 -3 lần
☘Giảm mỡ bụng: làm khăn nó ng lên ( có thể cho l vi sóng quay, hoặc cho kha ̆n vào nước nóng) rồi nhúng kha ̆n vào nước cốt và đắp le ̂n vùng bụng 20-30phút. Nên kết hơ ̣p massage vùng bụng hoặc đeo lat ex để hiệu quả cao hơn
MUỐN NGƯ ỜI HẾT VÀNG THÌ TẮM VÀ MAT XA VS GÓI SỮA TƯƠI KO ĐƯỜ NG LÀ HẾT VÀNG DA LUN Ạ 🥰
Tro ng cốt có thành phần tinh ch ất nghệ giúp dưỡng ẩm và là sá ng da mịn màng làn da. Đ ặc biệt với ai bị thâm r ạn lâu năm, thì k thể bỏ q ua sản phẩm này.
Shop Bà Điểm - shopbadiem.com
SHOP EE: https://shp.ee/8y4p2wd
- LAZADA: https://lzd.co/shopbadiem
HOTLINE: 0978948486 (ZA LO) - 0898535427 - 0979826847
Địa c hỉ: 582/23 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Gò V ấp, TPHCM

1. Lá Chè vằ ng sẻ khô loại 1 - 1 kg dùng 20 ngày.
2. Cao c vằng Bà Điểm loại 1 - 1 kg Dùng hơn 1.5 tháng
3. Ti nh bột nghệ
4. Rượu gừng ng hệ gấc hạ thổ 100 ngày
5. Mu ối thảo dược thuốc bắc hạ t hổ
6. Lá tắm dao đỏ
7. Xô ng mặt thảo dược
8. Lều Xô ng Hơi
9. Lá xông giải c ảm, lá xông sau sinh
10. Th ảo dược xông hơ vùng kín
11. Ng hệ ngâm mật ong
13. Muối Ng âm Chân thảo dược
14. Cao Ti nh Nghệ (Kem Nghệ Tươi)
15. Mu ối Tắm Cafe Tẩy Tế Bào Ch ết

1. Tinh dầu tràm g Bà Điểm - chai 50ml và 100 ml
2. Thảo dược tắm bé s et 20 lần tắm
3. Vòng d âu tằm cho bé
4. Bếp Hơ Lá Tr ầu Cho Bé
5. Nước cất tr ầu không trị rôm sảy, tắm bé
6. B ột xông nhà đón bé về

Timeline photos 29/04/2022

RƯỢU GỪNG NGHỆ HẠT GẤC 😘
Em rượu gừng này có khả nă ng tẩy tế bào chết, chống la ̃o hóa, làm tái tạo sức số ng của da, sát khuẩn, xóa se ̣o, làm bay vết nhờn trên da, xóa nếp nhăn, thoáng lỗ cha ̂n lông, giúp da sáng trằng, giu ́p da mềm mịn và ngăn ngư ̀a nhức mỏi cực kỳ hiệu qu đó ạ 😊
Dùng cho phụ nu ̛̃ sau sinh, thoa, để cân bằ ng thân nhiệt, tránh cảm mạo, ho sô ́t, trúng gió nha mn. Cứ l ấy chút nước ấm rồi đổ ít nư ớc rượu gừng này rồi ngâm ch ân thư giãn, già trẻ gái tr ai đều ngâm được hết, cực kì t ốt lun 🥰
Rượu đã ngâm 100 ngày.
Đ ặc biệt có thêm tinh chất g ấc giúp làn da các ce sá ng mịn luôn.
❤Công dụng:
➖ Mờ vê ́t thâm rạn da, trắng da toa ̀n thân.
➖ Giảm mỡ thừa, săn chă ́c da.
➖ Sạch mùi bà đẻ, khu ̛̉ mùi hôi, phòng hậu sản.
➖ La ̀m ấm cơ thể,tránh gió độc,cảm mạo.
Xoa bóp chữa đau nhức xươ ng khớp.
➖ Da trắng mịn màng
❤ Cá ch dùng Rượu gừng nghệ :
☘Cha ̆m sóc da: ngày có thể bo ̂i 1-2 lần. Hàng ngày sau k hi tắm xong.
Đổ rượu ra 1 ca ́i bát con, nhúng khăn vào ba ́t rượu và chườm xoa khắp ngươ ̀i. K cần tắm lại.
☘Với ng b đau mỏi xương khớp: thoa rươ ̣u vào vùng bị đau và x oa bóp chỗ đau ngày 2-3 lần
☘Gia ̉m mỡ bụng: làm khăn nóng le ̂n ( có thể cho lò vi só ng quay, hoặc cho khăn vào nươ ́c nóng) rồi nhúng khăn vào rươ ̣u và đắp lên vùng bụng 20-30phu ́t. Nên kết hợp massage vùng bụ ng hoặc đeo latex để hiệu qu cao hơn
MUỐN NGƯỜI HẾT VÀNG T TẮM VÀ MATXA VS GÓI S ỮA TƯƠI KO ĐƯỜNG LÀ HẾT VÀ NG DA LUN Ạ 🥰
Trong rượu có thà nh phần tinh chất nghệ giúp dưỡ ng ẩm và là sáng da m ịn màng làn da. Đặc biệt v ới ai bị thâm rạn lâu n ăm, thì k thể bỏ qua s ản phẩm này.
Shop Bà Điểm - shopbadiem.com
SHOP EE: https://shp.ee/8y4p2wd
- LAZADA: https://lzd.co/shopbadiem
HOTLINE: 0978948486 (ZA LO) - 0898535427 - 0979826847
Địa c hỉ: 582/23 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Gò V ấp, TPHCM
----

1. Lá C vằng sẻ khô loại 1 - 1 kg dùng 20 ngày.
2. Cao c vằng Bà Điểm loại 1 - 1 kg Dùng hơn 1.5 tháng
3. Ti nh bột nghệ
4. Rượu gừng ng hệ gấc hạ thổ 100 ngày
5. Mu ối thảo dược thuốc bắc hạ t hổ
6. Lá tắm dao đỏ
7. Xô ng mặt thảo dược
8. Lều Xô ng Hơi
9. Lá xông giải c ảm, lá xông sau sinh
10. Th ảo dược xông hơ vùng kín
11. Ng hệ ngâm mật ong
13. Muối Ng âm Chân thảo dược
14. Cao Ti nh Nghệ (Kem Nghệ Tươi)
15. Mu ối Tắm Cafe Tẩy Tế Bào Ch ết

1. Tinh dầu tràm g Bà Điểm - chai 50ml và 100 ml
2. Thảo dược tắm bé s et 20 lần tắm
3. Vòng d âu tằm cho bé
4. Bếp Hơ Lá Tr ầu Cho Bé
5. Nước cất tr ầu không trị rôm sảy, tắm bé
6. B ột xông nhà đón bé về

20/04/2022

1 bên đàn sáo?
1 bên ca nhạc ?
-
https://shp.ee/8y4p2wd
- https://lzd.co/shopbadiem

Timeline photos 14/04/2022

Bột xông thanh tẩy IKEI đư ợc sử dụng để mang đến sự m ay mắn, an lành, tài lộc và thị nh vượng cho công ty, nơi ki nh doanh, gia đình và bản th ân. Với thành phần hoắc Hương n ổi tiếng với việc thu hút sự thị nh vượng, thanh lọc những ngôi n mới, giúp cung cấp sức mạ nh và thái độ tích cực tro ng thời gian khó khăn. Khói từ b ột xông sẽ hỗ trợ bạn tro ng việc thiền định và giúp gi ảm bớt tâm trạng u ám. Ngo ài ra bột xông thanh tẩy IK EI được sử dụng để thúc đ ẩy sự khởi đầu mới, sức mạ nh và khai thông không gian. Sự k ết hợp của các vị thảo m ộc quý tạo thành một công cụ l àm sạch mạnh mẽ sẽ mang đ ến một nguồn năng lượng dồi d ào, hoàn hảo cho sự khởi đ ầu mới trong công việc và cu ộc sống.

Công dụng bột xông thanh t ẩy IKEI:
- Thu hút tiền bạc, sự gi àu có & thịnh vượng cho n ơi kinh doanh, gia đình.
- Mang l ại sức khỏe và bình an c ho nhà cửa.
- Loại bỏ tất cả c ác năng lượng tiêu cực, có hại.
Hotli ne 0898748486 (Zalo)
Fanpage: FB.com/botxongikei/
Linh đặt sản ph ẩm: https://shp.ee/c63qrkj

Photos from Rượu Gừng Nghệ Th ảo Dược Thuốc Bắc Gia Truyền's po st 13/04/2022

⭐️ Xông mặt thảo dược c ực kỳ quan trọng cả nhà n hé, để các bước tiếp theo tro ng quy trình chăm sóc da đư ợc hấp thụ tối ưu như đ ắp nạ - toner - serum ... thì nhất định đừng bỏ q ua bước xông mặt đơn giản n ày nha !
🎊 CÔNG DỤNG:
🔹Làm tăng tu ần hoàn máu rất có lợi c ho da.
🔹Thoáng mở lỗ chân lông để dễ dà ng lấy đi những bụi bẩn, vi khu ẩn (nguyên nhân gây mụn, viêm da)
🔹Lo ại bỏ tế bào chết giúp da bó ng khỏe
🔹Làm mờ và giảm các v ết thâm nám
🔹Tẩy tế bào chết, đá nh tan vết bẩn và lớp nh ờn bụi nằm sâu dưới da.
🔹Làm tă ng đàn hồi cho da, giúp da ch ắc khỏe tự nhiên.
🍶 CÁCH XÔNG MẶT:
♦️Bư ớc 1: Lấy 1 nhúm nhỏ c ho vào nồi nấu với 500ml nước.
♦️Bư ớc 2: Sau khi sôi đổ ra 1 tô h ay chậu đã chuẩn bị sẵn.
♦️Bước 3: Dù ng một khăn lớn để trùm h ết qua đầu và không để h ơi nước bay ra ngoài .
♦️Bước 4: K hi xông hít sâu thở mạnh để t giản và tốt cho hện ti êu hóa.
(Phủ khăn kín đầu và b ắt đầu xông)
♦️Bước 5: Xông trong vò ng 5-10 phút ( Thường xuyên l ấy đũa để đảo đều nồi xô ng cho hơi nước bốc lên đ ều hơn.) Da nhờn xông 10 ph út – Da khô xông 5 phút.
♦️Bư ớc 6: Sau khi xông xong dù ng khăn mềm thấm khô mặt và c hờ khoảng 15 – 20 phút có t hể rửa sạch da mặt với nư ớc mát để lỗ chân lông se kh ít trở lại.
♦️Bước 7: Đắp mặt nạ dưỡ ng da để da hấp thụ t ối đa chất dinh dưỡng. Tùy v ào từng loại da mà chúng ta có m ột loại mặt nạ và quy trì nh chăm sóc riêng nhé.
Shop Bà Đi ểm - shopbadiem.com
SHOPEE: https://shp.ee/8y4p2wd
- LAZA DA: https://lzd.co/shopbadiem
HOTLINE: 0978948486 (ZALO) - 0898535427 - 0979826847
Đ ịa chỉ: 582/23 Nguyễn Văn Công, Phườ ng 3, Gò Vấp, TPHCM

.

Photos from Rượu Gừng Nghệ Th ảo Dược Thuốc Bắc Gia Truyền's po st 09/04/2022

Đừng bỏ lỡ cách chăm s óc da sau sinh bằng rượu gừ ng nghệ

Trước khi nắm được cách ch ăm sóc da sau sinh bằng rư ợu gừng nghệ, bạn cần biết cô ng dụng của loại rượu này.
· Gi úp phụ nữ sau sinh làm sá ng da, mờ thâm, mờ rạn h ay mờ sẹo do sinh mô g ây ra. Đồng thời nó làm se kh ít lỗ chân lông, nuôi dưỡng da trắ ng hồng tự nhiên.
· Rượu gừng ng hệ giúp cơ thể phụ nữ s au sinh ấm hơn, ngừa cảm lạ nh sau sinh.
· Làm giảm mỡ bụ ng. Giúp săn chắc vòng eo.
· Hỗ t rợ sản phụ hồi phục sức kh ỏe, săn chắc vòng 2
Vậy chăm s óc da sau sinh bằng rượu gừ ng nghệ có khó không? Hãy t ìm hiểu ở phần dưới đây
Các cá ch chăm sóc da sau sinh bằ ng rượu gừng nghệ
Da trắng, mờ th âm sạm sau sinh với rượu gừ ng nghệ
Bạn có thể kết hợp rư ợu gừng nghệ cùng với mật o ng để chăm sóc da mặt. Đ ây là phương pháp chăm sóc da s au sinh bằng rượu gừng nghệ hi ệu quả cao nhất. Nguyên nhân b ởi cả mật ong lẫn rượu gừ ng nghệ đều giúp làm mờ v ết thâm trên da. Đồng thời lỗ ch ân lông sẽ se khít hơn. C hị em sẽ có làn da trắ ng sáng, rạng rỡ tràn sức số ng hơn.

Để thực hiện, bạn hãy chu ẩn bị 1/2 thìa rượu gừng ng hệ + 1/2 thìa mật ong nguy ên chất.
Cách thực hiện:
· Trộn đều m ật ong cùng rượu nghệ để t hu được hỗn hợp sền sệt.
· L àm sạch da mặt với nước ấm để gi ãn nở lỗ chân lông
· Thoa h ỗn hợp này lên da mặt. Massa ge nhẹ nhàng và thư giãn tro ng 15 phút.
· Cuối cùng bạn r ửa lại mặt với sạch
·
Chăm s óc sẹo mổ sau sinh với rư ợu gừng nghệ
Đối với những phụ nữ si nh mổ sẽ thường gặp phải v ết sẹo thâm khá lớn ở vù ng bụng. Nếu như không được ch ăm sóc kĩ lưỡng thì vết s ẹo này sẽ khiến chị em tự ti hơn.
Để chăm sóc vết sẹo, bạn h ãy thoa trực tiếp rượu nghệ gừ ng lên da. Hoặc có thể k ết hợp cùng mật ong để tă ng thêm hiệu quả. Hãy thực hi ện cách chăm sóc da sau si nh bằng rượu gừng nghệ 3 - 4 l ần/ tuần. Liên tục trong khoảng 30 ng ày, vết sẹo mổ sẽ mờ đi trô ng thấy.
Lưu ý là sau khi si nh mổ khoảng 2 -3 tuần (ho ặc là vết mổ hoàn toàn là nh hẳn), bạn mới nên thoa rư ợu nghệ gừng nhé.

Dùng rượu nghệ gừ ng chăm sóc da toàn thân s au sinh
Phương pháp này sẽ giúp c hị em sau sinh chăm sóc da to àn thân. Đặc biệt là những vù ng dễ bị thâm sạm như b ẹn, nách, má đùi, khuỷu chân, khu ỷu tay… Cùng với đó, tinh ch ất rượu nghệ gừng sẽ thấm s âu vào các cơ bắp giúp x ua tan mệt mỏi, căng thẳng. Ph ần mỡ thừa sẽ bị đốt ch áy giúp chị em nhanh chóng l ấy lại vóc dáng.
Cách thực hiện:
· B ạn chuẩn bị khoảng 20ml rượu ng hệ gừng. Cho nó vào chiếc b át nhỏ
· Dùng khăn mềm và sạ ch thấm vào rượu, thoa đều l ên vùng da muốn chăm sóc. N ếu là vùng da khó chạm t ới, bạn có thể nhờ người th ân hỗ trợ.
· Sau khi thoa rư ợu nghệ gừng lên da, bạn massa ge nhẹ nhàng theo chiều kim đồ ng hồ, hướng ngoài vào trong.
· D uy trì massage 15 - 20 ph út, vỗ nhẹ nhàng lên thành bụ ng, từ hông vào rốn.
· Véo n hẹ vào phần da bụng để đ ốt phần mỡ dưới da. Sau đó vu ốt từ hông lên rốn. Động t ác này sẽ giúp cho khu v ực bụng của bạn săn chắc hơn.
·
Sau khi massage xong, bạn có t hể để nguyên hỗn hợp này tr ên da qua đêm và tắm v ào hôm sau.

Shop Bà Điểm - shopbadiem.com
SHOP EE: https://shp.ee/8y4p2wd
- LAZADA: https://lzd.co/shopbadiem
HOTLINE: 0978948486 (ZA LO) - 0898535427 - 0979826847
Địa c hỉ: 582/23 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Gò V ấp, TPHCM

.
.
.
.
.
.
.RƯỢU GỪNG NGHỆ THẢO DƯỢC THU ỐC BẮC GIA TRUYỀN

Hotline 0978948486 - ShopBaDiem.com - LacayBaDiem.com

CAO CHÈ VẰNG LỢI SỮA, T ÚI CHƯỜM MUỐI, RƯỢU GỪNG NGHỆ

CAO CHÈ VẰNG LỢI SỮA, T ÚI CHƯỜM MUỐI, RƯỢU GỪNG NGHỆ MẸ NU ÔI CON NHỎ

📷Left
Center
RightRemove

Videos (show all)

Products

Rượu gừng nghệ thảo dược hạ t hổ, rượu gừng nghệ hạ thổ, rư ơu nghệ hạ thổ, rượu gừng hạ t hổ, gừng nghệ ngâm rượu dưỡng da l àm đẹp sau sinh, giảm eo s au sinh giảm mỡ bụng sau si nh, muối chườm bụng, muối chườm th ảo dược sau sinh, muối chườm bụ ng thảo dược, lều xông hơi, lá xô ng hơ, lá xông thảo dược, lá xô ng hơi, lá xông vùng kín, lá xô ng sản phụ, lá xông bà đẻ, thảo dược xông mặt, lá xô ng hơi mặt, lều xông chui đ ầu lều xông hơi kín, lều xô ng hơi giảm béo, lều xông h ơi giảm cân, chè vằng lợi s ữa giảm cân, cao chè vằng c vằng lợi sữa, tinh dầu tr àm, tinh dầu tràm gió, dầu tr àm nguyên chất

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
700000

Other Medical & Health in Ho Chi Minh City (show all)
Keo Ho - Dầu Tỏi Diệp Chi - Bạn Của Mọi Nhà Keo Ho - Dầu Tỏi Diệp Chi - Bạn Của Mọi Nhà
24 Phạm Văn Bạch,P.15,Q.Tân Bình
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp Keo Ho và Dầu Tỏi Diệp Chi

Dai ichi Life - Bảo Hiểm Toàn Cầu Dai ichi Life - Bảo Hiểm Toàn Cầu
415 Đường Hoàng Văn Thụ, P. 2, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Dai ichi Life Việt Nam được thành lập vào tháng 1/2007 với 100% vốn Nhật Bản. Bảo hiểm trọn đời và Chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Quinoamom - Hạt diêm mạch - Hạt Quinoa hữu cơ Quinoamom - Hạt diêm mạch - Hạt Quinoa hữu cơ
570/3, Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

Hạt diêm mạch, hạt quinoa hữu cơ nhập khẩu trực tiếp từ Peru. Mọi thông tin về đại lý và bán lẻ thì vui lòng inbox với page hoặc liên hệ qua sđt 098 690 1988 🌾🌾

Đặc trị hôi nách Đặc trị hôi nách
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên phân phối dòng sản phẩm trị hôi nách, hôi chân #trihoinach #trihoichan #tri_hoi_nach #dac_tri_hoi_nach #tri_hoi_chan #trị_hôi_nách #đặc_trị _hôi_nách

CAO LIM XANH DR.BẢO - Ung Thư CAO LIM XANH DR.BẢO - Ung Thư
350/54/35D69 Lê Đức Thọ, Phường 6, Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Cao Lim Xanh Dr.Bảo được TS.BAO NGUYEN cùng đội ngũ cố vấn bào chế, sản xuất t

Nha khoa Pháp Việt - BS.Đinh Ngọc Minh Nha khoa Pháp Việt - BS.Đinh Ngọc Minh
20 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
Ho Chi Minh City

Chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng những dịch vụ nha khoa uy tín nhất và chất lượng cao nhất với chi phí hợp lý.

Reiki.com.vn Reiki.com.vn
Liên Hệ: 50 Đường Số 10, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hcm.
Ho Chi Minh City, 72900

Reiki Việt Nam nơi cập nhật các thông tin và phổ biến kiến thức về Reiki tới tất cả mọi người. Quản lý bởi các Master Reiki có chứng chỉ giảng dạy Quốc Tế.

BS Trưởng Khoa BVien Từ Dũ-Online BS Trưởng Khoa BVien Từ Dũ-Online
575 Sư Vạn Hành
Ho Chi Minh City, 100000

Chuyên tư vấn & điều trị các vấn đề liên quan đến Nam và Nữ giới

Khám bệnh tại nhà Medical Home Khám bệnh tại nhà Medical Home
Tân Bình. Thành Phố HCM
Ho Chi Minh City, 70000

TƯ VẤN - CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TẬN NHÀ HỖ TRỢ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Sức Khỏe Mediacal Home - Chia sẽ các thông tin về sức khoẻ - Cung cấp các dịch vụ khám bệnh - thiết bị y tế tại nhà

Herbyou Herbyou
62/3 Quang Trung, P11, Q.Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 7000000

Chúng tôi đã thu thập nhiều tinh chất tốt nhất từ Đất mẹ để tạo ra những sản phẩm từ thiên nhiên cho bạn, những người yêu thiên nhiên thân yêu của chúng tôi.

Tinh Dầu Xưa Sài Gòn Tinh Dầu Xưa Sài Gòn
Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên mua bán, ký gửi bất động sản, shophouse ,Căn Hộ, Đất Nền, Biệt Thự từ Chủ Đầu Tư Hưng Thịnh.

Doctor Check - Trung Tâm Nội Soi & Chẩn Đoán Bệnh Lý Tiêu Hoá Doctor Check - Trung Tâm Nội Soi & Chẩn Đoán Bệnh Lý Tiêu Hoá
429 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

Doctor Check tiên phong ứng dụng tiến bộ y học mới nhất trên thế giới để tầm soát ung thư ống tiêu hoá và chẩn đoán chính xác các bệnh lý ống tiêu hoá.