Xe Điện Cân Bằng 3tr5 ở đâu rẻ hơn trả lại tiền - 0911.630.33

Xe Điện Cân Bằng 3tr5 ở đâu rẻ hơn trả lại tiền - 0911.630.33

XE ĐIỆN 2 BÁNH TỰ CÂN BẰNG

Operating as usual

Photos from Xe Điện Cân Bằng 3tr5 ở đâu rẻ hơn trả lại tiền - 0911.630.330's post 23/06/2021

Xe điện mini E-Scooter bánh 8 inch giá chỉ 3tr7
HOT

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xedapdienmini
Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2021

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🍂😊🎊🥄🐒🌙🛶
23/06/2021
13:18:00

11/05/2021

Xe điện mini E-Scooter bánh 8 inch giá chỉ 3tr7
HOT

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xedapdienmini
Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2021

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🍄😕🏐🌭🐷🌸🕍
11/05/2021
13:29:34

Photos from Xe Điện Cân Bằng 3tr5 ở đâu rẻ hơn trả lại tiền - 0911.630.330's post 01/04/2021

Xe điện mini E-Scooter bánh 8 inch giá chỉ 3tr7
HOT

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xedapdienmini
Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2021

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
Xe Điện Cân Bằng 3tr5 ở đâu rẻ hơn trả lại tiền - 0911.630.330 🌹🤥🎾🌯😹🌻🏬
01/04/2021
18:08:03

31/03/2021

Xe điện mini E-Scooter bánh 8 inch giá chỉ 3tr7
HOT

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xedapdienmini
Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2021

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
Xe Điện Cân Bằng 3tr5 ở đâu rẻ hơn trả lại tiền - 0911.630.330 🌴😟🎼🥒🦎⛈🌠
01/04/2021
03:15:55

10/12/2020

Xe điện mini E-Scooter bánh 8 inch giá chỉ 3tr5

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xedapdienmini
Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2021

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🌪😒🏐🍅😹🌷🚖
10/12/2020
07:39:54

07/12/2020

Xe điện mini E-Scooter gấp gọn bánh 10 inch 3 bình có yên sau chắc chắn

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xedapdienmini
Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2019

Xe điện mini gấp gọn ADIMAN

Xe đạp điện mini yên đôi

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🍀😒❤🌭🦌🍂⛴
07/12/2020
13:07:59

06/12/2020

Xe điện mini E-Scooter gấp gọn bánh 10 inch 3 bình có yên sau chắc chắn

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xedapdienmini
Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2019

Xe điện mini gấp gọn ADIMAN

Xe đạp điện mini yên đôi

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
❄😅🎣🍐🐂⭐🚝
07/12/2020
06:36:53

04/12/2020

Xe điện mini E-Scooter gấp gọn bánh 10 inch 3 bình có yên sau chắc chắn

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xedapdienmini
Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2019

Xe điện mini gấp gọn ADIMAN

Xe đạp điện mini yên đôi

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🌛☺🏉🍦🦀⛈🛤
04/12/2020
07:04:15

01/12/2020

Xe điện mini E-Scooter gấp gọn bánh 10 inch 3 bình không chổi than chạy siêu êm - khung sườn siêu chắc

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xedapdienmini
Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2019

Xe điện mini gấp gọn ADIMAN

Xe đạp điện mini yên đôi

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
Xe Điện Cân Bằng 3tr5 ở đâu rẻ hơn trả lại tiền - 0911.630.330 O:)😕🕶🍮🐧🍄🚇
01/12/2020
20:46:09

23/10/2020

Xe điện mini gấp gọn bánh 10 inch 36v siêu mạnh siêu chắc sạc đầy đi được 30km.

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM
51 Trương Đình Hội P16 Q8 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xedapdienmini
Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2019

Xe điện mini gấp gọn ADIMAN

Xe đạp điện mini yên đôi

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
Xe Điện Cân Bằng 3tr5 ở đâu rẻ hơn trả lại tiền - 0911.630.330 🌾😧👑🍚🦎🌾🚢
24/10/2020
01:27:42

23/10/2020

Xe điện mini gấp gọn bánh 10 inch 36v siêu mạnh siêu chắc sạc đầy đi được 30km.

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM
51 Trương Đình Hội P16 Q8 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xedapdienmini
Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2019

Xe điện mini gấp gọn ADIMAN

Xe đạp điện mini yên đôi

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🎋😑🎯🎂🐿🌤🚕
23/10/2020
23:32:58

22/10/2020

Xe điện mini gấp gọn bánh 10 inch 36v siêu mạnh siêu chắc sạc đầy đi được 30km.

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

Xe điện mini

Xe đạp điện mini

xe điện mini e-scooter 2019

Xe đạp điện mini nhất

Xe điện mini E-Scooter trả góp

Xe đạp điện mini 2019

Xe điện mini gấp gọn ADIMAN

Xe đạp điện mini yên đôi

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
⛈🤣💍🍨🐃🌏🚢
22/10/2020
20:37:30

18/10/2020

Xe điện Adiman 3 chỗ ngồi - Pin lithium 48v - MIỄN PHÍ SHIP TOÀN QUỐC

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

Xe điện Adiman TPHCM

Xe đạp điện ADIMAN X1

Xe đạp điện 3 ghế

Xe điện ADIMAN X1

Xe đạp điện Adiman A1

Xe điện ADIMAN A1

Giá Xe đạp điện ADIMAN

Xe điện ADIMAN A2

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🌻😉🤹🍲🙈☔⛪
18/10/2020
22:54:44

01/10/2020

Best xử lý luôn =)))))) #xedienmini ❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜 🍀🤠🥅🍤🐒💧🏣 02/10/2020 01:05:26

Best xử lý luôn =))))))
#xedienmini

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🍀🤠🥅🍤🐒💧🏣
02/10/2020
01:05:26

30/09/2020

Xe cào cào mini 50cc mẫu mới 2020/ Xe ruồi/ Xe cào cào KTM50cc/ Xe xì po 50cc

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

Xe cào cào mini 125cc

Xe cào cào mini giá 1 triệu

Xe cào cào mini chạy điện

Sườn xe cào cào mini

Cào cào mini 110cc

Xe cào cào 125cc

Xe Moto Mini Chạy Xăng

Xe cào cào Mini chạy bằng xăng

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🌫🤠💖🍝🙈⭐⛲
01/10/2020
01:25:17

24/09/2020

XE ĐIỆN 3 BÁNH DRIFT Scooter 2020 mẫu mới giá rẻ TPHCM

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

Xe điện 3 bánh Drift giá rẻ
Phụ tùng xe điện ba bánh Drift
Xe điện 3 bánh Drift Scooter cũ
Xe điện 3 bánh Drift ở Hà Nội
Xe Drift Scooter
Xe điện 3 bánh cho bé
Xe điện 3 bánh Drift Scooter Giá rẻ tphcm

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🥀👽👘🍪🐺⭐🚓
24/09/2020
23:50:15

23/09/2020

Xe cào cào mini xăng pha nhớt 2 thì động cơ 50cc mẫu mới 2020 TPHCM

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

#xecaocaomini
#xemotomini
#xe_cào_cào_mini

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🌔😩🏀🌯🐏⛈⛵
23/09/2020
17:44:33

22/09/2020

Xe điện mini E-Scooter gấp gọn giá rẻ TPHCM

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: 107 Tôn Thất Thuyết F16 Q4 TPHCM

#xedienmini
#xedienminiscooter
#xe_điện_mini

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
Xe Điện Cân Bằng 3tr5 ở đâu rẻ hơn trả lại tiền - 0911.630.330 🎍🙄🎣🍦🐂🍁🚃
23/09/2020
01:57:41

28/07/2020

Xe điện mini E-Scooter gấp gọn giá #3tr3

LH: 0911.630.330 (zalo)
Địa chỉ: Chung cư Trương Đình Hội P16 Q8 TPHCM

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🌤😢👜🥞🐳🌸🏪
28/07/2020
23:35:15

10/04/2020

Xe cào cào mini 50cc xăng pha nhớt giá #3tr8

LH: 0911.630.330 - 0922.222.780
Địa chỉ: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🌟😴🌂🍖🐉🌎⛲
10/04/2020
18:26:49

12/02/2020

Xe moto mini 50cc trẻ em xăng pha nhớt có đèn giá #3tr7

LH: 0911.630.330 - 0922.222.780
Địa chỉ: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🌬😲🏈🍩🐓☘🏥
12/02/2020
22:11:57

05/02/2020

Xe điện mini E-Scooter bánh lớn 12 inch giá #4tr5

LH: 0911.630.330 - 0922.222.780
Địa chỉ: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🌜😶🥅🍼🐘🎍🗿
05/02/2020
21:28:56

04/02/2020

Xe điện mini E-Scooter giá #3tr2

LH: 0911.630.330 - 0922.222.780
Địa chỉ: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🔥🤔🤹🍪😸⛄🚂
04/02/2020
15:39:16

06/12/2019

Xe điện mini E-Scooter gấp gọn giá #3tr2 tặng ghế trẻ em vs giỏ trước xe

LH: 0911.630.330 - 0922.222.780
Địa chỉ: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🌸😬💕🍐🐂💥🏥
06/12/2019
23:34:48

06/12/2019

Xe điện mini E-Scooter gấp gọn giá #3tr2

LH: 0911.630.330 - 0922.222.780
Địa chỉ: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
:(🤤💝🌭🐞✨🏘
06/12/2019
11:25:17

27/11/2019

Cào cào mini 50cc xăng pha nhớt cho trẻ em
Loại ko đề, giựt dây giá 3tr8
LH: 0911.630.330 - 0922.222.780
Địa chỉ: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
🌛😏🎣🥖🐸🌊🏗
28/11/2019
01:45:10

11/11/2019

Xe điện mini E-Scooter bánh 8 inch giá chỉ 3.200.000đ 🚲🚲🚲
Địa chỉ: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM 🏠🏠🏠
Hotline: 0911.630.330 - 0922.222.780 📞📞📞☎☎☎

🚗🚗🚗 Xe điện mini EScooter có tải trọng đến 100kg có kèm theo ghế chở trẻ em.
✈✈✈ Một lần sạc đầy có thể đi 20 - 25km.
🚀🚀🚀 Tốc độ tối đa 25km/h.
🚕🚕🚕 Xe điện gấp Mini E-Scooter có thiết kế nhỏ gọn dễ dàng sử dụng trong các khoảng không Gian hẹp, màu sắc thời trang tha hồ lựa chọn, có thể gấp lại một cách dễ dàng, phù hợp cho người sử dụng khi muốn cất chiếc xe theo ô tô cá nhân để tiện đi lại.
🏎🏎🏎 Xe điện gấp Mini E-Scooter có bánh trước được làm từ lốp cao su đặc, có độ bền cao, bên trong là vành đúc hợp kim độ bền cao, được bắt chắc hắn vào hai chẳng ba của xe, kết nối trực tiếp với tay lai giúp người điều khiển dễ dàng thay đổi hướng chuyển động của xe theo nhu cầu sử dụng.

❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜
❄😂💛🍕🐕🌱🚧
11/11/2019
12:14:30

09/11/2019

Xe cào cào mini 50cc xăng pha nhớt 2 thì giá 3.800.000đ
📲📲📲 Liên hệ: 0911.630.330 - 0922.222.780
🏪🏪🏪 Đ/c: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM

❤️❤️❤️ Mô tả xe cào cào mini 50cc:
1, công suất tháo dỡ: 49cc, xilanh đơn, hai chấu
2, Ignition phương pháp: bắt đầu kéo tay (kéo dây bắt đầu hồi phục)
3, kích thước lốp: trước và sau 12 x 2.75
4., dung tích bồn chứa nhiên liệu: 1,5 lít
5, xăng / dầu: 25-30: 1
6, phanh: phanh đĩa trước và bánh sau
7, Hộp số: ổ bánh xích
8, tốc độ tối đa: 40-50 km / h
9, mileage: 30 km / l
10, Khung: thép phẳng cường độ cao hàn vào, vỏ nhựa ABS
11, khả năng chịu tải: 100 kg
12, kích thước cơ thể: 108x42x70cm
13, kích thước gói: 110x38x65cm
14, trọng lượng tịnh / trọng lượng tịnh: 23/25 kg
Xe tải giao hàng: túi công cụ, với tỷ lệ nồi (với dầu hỗn hợp)

🌎😰🎺🍇🐭💧🚉
09/11/2019
14:16:37

07/11/2019

Xe điện vespa E-Scooter mini kiểu dáng so kute giá #5.000.000đ
☎☎☎ Hotline: 0911630330 - 0922222780

🏍🏍🏍 Xe máy điện Vespa E-scooter mini 24V thiết kế mô phỏng như kiểu xe tay ga người lớn hiện đại, mẫu xe này thiết kế sử dụng điện với nguồn điện 24V, kích thước lớn nên được sử dụng cho cả người lớn lẫn trẻ em với tải trọng lên đến 85kg

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Tính năng nổi bật của xe máy điện vespa E-Scooter mini 24V:
+ Xe thiết kế kiểu dáng tay ga sang trọng, màu sắc kết hợp hài hòa và bắt mắt thích hợp cho cả nam lẫn nữ, sử dụng được cho cả người lớn và trẻ em vơi tải trọng 85kg
+ Bình xe 24V giúp xe có thể đi được quảng đường 20km
+ Khung xe chất lượng bằng thép chắc chắn, bánh xe sử dụng mâm kim loại với vỏ xe 10 inch được bơm hơi cứng cáp phù hợp sử dụng ở nhiều loại địa hình.
+ Sử dụng 2 phanh đĩa an toàn
+ Có cốp xe rộng phía dưới yên
+ Yên xe rộng được làm bằng da êm ái
+ Mẫu xe này rất tiện lợi để người lớn sử dụng hằng ngày cho những khoảng cách gần, con bạn sử dụng đi học..

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

🎀 Sử dụng bình ắc quy 24v
🎀 Động cơ 24v 350W
🎀 Thời gian sạc: 6-8 giờ chạy được tối đa 20km
🎀 Tốc độ: 20km / h
🎀 Tải trọng: 85 kg
🎀 Bánh xe: 10 inch
🎀 Chiều dài của xe là 1,07 mét / chiều cao của xe là 0,68 mét / chiều rộng của xe là 0,38 mét.
🎀 Kích thước đóng gói: 110X35X65CM
🎀 Độ tuổi sử dụng: người lớn (trẻ em trên 8 tuổi)
🎀 Thời gian bảo hành động cơ, ắc quy: 6 tháng
🎀 Lốp hơi, ghế ngồi da

;)😐🎱🍌🐐🥀🏎
07/11/2019
23:32:37

01/11/2019

Xe điện mini E-Scooter bánh 8 inch giá chỉ 3.200.000đ 🚲🚲🚲
Địa chỉ: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM 🏠🏠🏠
Hotline: 0911.630.330 - 0922.222.780 📞📞📞☎☎☎

🚗🚗🚗 Xe điện mini EScooter có tải trọng đến 100kg có kèm theo ghế chở trẻ em.
✈✈✈ Một lần sạc đầy có thể đi 20 - 25km.
🚀🚀🚀 Tốc độ tối đa 25km/h.
🚕🚕🚕 Xe điện gấp Mini E-Scooter có thiết kế nhỏ gọn dễ dàng sử dụng trong các khoảng không Gian hẹp, màu sắc thời trang tha hồ lựa chọn, có thể gấp lại một cách dễ dàng, phù hợp cho người sử dụng khi muốn cất chiếc xe theo ô tô cá nhân để tiện đi lại.
🏎🏎🏎 Xe điện gấp Mini E-Scooter có bánh trước được làm từ lốp cao su đặc, có độ bền cao, bên trong là vành đúc hợp kim độ bền cao, được bắt chắc hắn vào hai chẳng ba của xe, kết nối trực tiếp với tay lai giúp người điều khiển dễ dàng thay đổi hướng chuyển động của xe theo nhu cầu sử dụng.
🚗🚗🚕🚕🏍🏍🚲🚲🚗🚗🚕🚕🏍🏍🚲🚲🚗🚗🚕🚕🏍🏍🚲🚲🚗🚗🚕🚕🏍🏍🚲🚲

:3😫👒🍛🐾🌾🏞
01/11/2019
11:02:07

30/10/2019

Xe cào cào mini 50cc xăng pha nhớt 2 thì giá 3.800.000đ
📲📲📲 Liên hệ: 0911.630.330 - 0922.222.780
🏪🏪🏪 Đ/c: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM

❤️❤️❤️ Mô tả xe cào cào mini 50cc:
1, công suất tháo dỡ: 49cc, xilanh đơn, hai chấu
2, Ignition phương pháp: bắt đầu kéo tay (kéo dây bắt đầu hồi phục)
3, kích thước lốp: trước và sau 12 x 2.75
4., dung tích bồn chứa nhiên liệu: 1,5 lít
5, xăng / dầu: 25-30: 1
6, phanh: phanh đĩa trước và bánh sau
7, Hộp số: ổ bánh xích
8, tốc độ tối đa: 40-50 km / h
9, mileage: 30 km / l
10, Khung: thép phẳng cường độ cao hàn vào, vỏ nhựa ABS
11, khả năng chịu tải: 100 kg
12, kích thước cơ thể: 108x42x70cm
13, kích thước gói: 110x38x65cm
14, trọng lượng tịnh / trọng lượng tịnh: 23/25 kg
Xe tải giao hàng: túi công cụ, với tỷ lệ nồi (với dầu hỗn hợp)
🚗🚗🚕🚕🏍🏍🚲🚲🚗🚗🚕🚕🏍🏍🚲🚲🚗🚗🚕🚕🏍🏍🚲🚲🚗🚗🚕🚕🏍🏍🚲🚲

❤️❤️❤️💛💛💛💚💚💚💙💙💙💜💜💜❣❣❣💕💕💕💓💓💓💞💞💞💟💟💟

🌱 ;) ️💧 🍂 💫
blzwz
30/10/2019
23:14:38

30/10/2019

Xe cào cào mini 50cc chạy xăng pha nhớt cho trẻ em giá 3tr8

Xe cào cào mini 50cc chạy xăng pha nhớt cho trẻ em giá 3tr8
Xe đồ chơi cào cào mini có động cơ máy cắt cỏ 2 thì dành cho trẻ em từ 6 tuổi có phuột trước, phuột sau
📲📲📲 Hotline - zalo : 0911.630.330 - 0922.222.780
Địa chỉ: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM
❤️❤️❤️❤️❤️❤️

29/10/2019

Xe điện mini E-Scooter giá rẻ #3tr2 tặng kèm giỏ xe, ghế trẻ em - LH: 0911.630.330

Xe điện mini E-Scooter gấp gọn giá rẻ tại TPHCM - LH: 0911 630 330 - 0922 222 780
Xe điện mini Scooter - Xe moto ruồi mini 50cc - xe cào cào mini 50cc

28/10/2019

Xe moto ruồi mini 50cc giá 3tr5 - Hotline: 0911630330

Xe moto ruồi mini 50cc giá 3tr5 - Hotline: 0911630330
Địa chỉ: 79 đường số 23 nối dài P10 Q6 TPHCM
ZAVAMART COM chuyên bán lẻ giá sỉ xe điện mini E Scooter gấp gọn giá rẻ, xe moto ruồi mini, xe mô tô mini 50cc, xe cào cào mini 50cc, xe điện cân bằng, xe drift 3 bánh, ninebot, mini robot...

25/10/2019

🏍🏍🏍 Xe cào cào mini 50cc chạy xăng pha nhớt cho trẻ em giá 3tr8
🏍🏍🏍 Xe đồ chơi cào cào mini có động cơ máy cắt cỏ 2 thì dành cho trẻ em từ 6 tuổi có phuột trước, phuột sau
📲📲📲 Hotline - zalo : 0911.630.330 - 0922.222.780
🕌🕌🕌 Địa chỉ: 79 đường số 23 P10 Q6 TPHCM
❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Videos (show all)

Best xử lý luôn =)))))) #xedienmini  ❤️❤️❤️💚💚💚💛💛💛💙💙💙💜💜💜  🍀🤠🥅🍤🐒💧🏣 02/10/2020 01:05:26
Xe cào cào mini 50cc chạy xăng pha nhớt cho trẻ em giá 3tr8
Xe điện mini E-Scooter giá rẻ #3tr2 tặng kèm giỏ xe, ghế trẻ em - LH: 0911.630.330
Xe moto ruồi mini 50cc giá 3tr5 - Hotline: 0911630330
Mọi thứ đều rất vui cho đến khi bố mẹ bạn cười =))#xemotomini50cc #xecaocaomini #xedienmini------5/7/2019 10:01:33 PM✞☠s...
Rip bướm ngành :))#xemotomini50cc #xecaocaomini #xedienmini------5/5/2019 10:49:40 PM▲✆s$
Ủa chơi trò gì kỳ dị ba #xemotomini50cc #xecaocaomini #xedienmini------5/5/2019 1:45:12 PM☂✖s$
Đập mặt đau phết :(#xemotomini50cc #xecaocaomini #xedienmini------5/5/2019 9:36:17 AM☮♠s$
Quả báo thường đến sớm#xemotomini50cc #xecaocaomini #xedienmini------5/4/2019 2:49:36 PM✎☹s$
Ngoài Cute thì chỉ có nước Ăn Hại thôi #Panda------5/3/2019 4:35:04 PM♫€s$
Trộm mà ngọng kiểu này mấy ông hiệp sĩ sao hỏi gì được, mấy ổng toàn cười không có hỏi được gì đâu Cre : Đội SBC Bình Dư...
Má ơi nó đấm thật :(☊❂s$------5/3/2019 2:01:52 AM

Telephone

Address


Số 5 đường Số 15, Phường 4, Quận 4
Ho Chi Minh City
100000

Opening Hours

Monday 09:00 - 19:00
Tuesday 09:00 - 19:00
Wednesday 09:00 - 19:00
Thursday 09:00 - 19:00
Friday 09:00 - 19:00
Saturday 09:00 - 19:00
Sunday 09:00 - 19:00
Other Ho Chi Minh City shops (show all)
Màn cửa - rèm cửa cao cấp Mỹ Linh Màn cửa - rèm cửa cao cấp Mỹ Linh
Số 4 Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7
Ho Chi Minh City, +8

Thương hiệu rèm cửa- màn cửa nổi tiếng cả nước từ 2002. http://www.mancuamylinh.com/gioi-thieu-man-cua-my-linh/

Tropical Pearl Tropical Pearl
Quận 7
Ho Chi Minh City, 880000

chuyên cung cấp trái cây, nông sản, thực phẩm an toàn và các sản phẩm khởi nghiệp. Các sản phẩm này hoàn toàn của Việt Nam.

Shop da cá sấu Shop da cá sấu
127 Bùi Minh Trực
Ho Chi Minh City, 084

Chuyên cung cấp sỉ & lẻ cãc sản phẩm từ da cá sấu

Quà Tặng Eva Quà Tặng Eva
Ho Chi Minh City, 700000

Các sản phẩm trên trang đều đảm bảo chất lượng , cam kết giá thành thấp nhất , sản phẩm giống hình ảnh ,mang đến sự lựa chọn hài lòng cho khách hàng.

Clik 2020 Clik 2020
196 De Tham Stress, Distric 1, Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City, 70000

Team #Design & #Creation #Brand, #Logo, #Ad, #facebook

OLALA Home OLALA Home
6B Trần Cao Vân, Phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City, 700000

OLALA Fashion là nơi khơi nguồn vẻ đẹp tiềm ẩn của người phụ nữ, được sáng lập bởi Beauty Blogger Hannah Nguyễn.

Angellina Shop Angellina Shop
Ho Chi Minh City, 700000

- CHUYÊN CUNG CẤP SĨ, LẼ MỸ PHẨM, TÚI XÁCH,THỰC PHẨM CHỨC NĂNG... NHẬP KHẨU CAO CẤP - CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG 100%.

Full House - Chăn Ga Gối Nệm Cao Cấp Full House - Chăn Ga Gối Nệm Cao Cấp
16 đường B3,phường Tây Thạnh,Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

m.me/FullHouseChanGaGoiNemCaoCap

Hyundai Giá Gốc Hyundai Giá Gốc
701 Kinh Dương Vương
Ho Chi Minh City, 084

Theo dõi Hyundai Giá Gốc để cập nhật thông tin và các sản phẩm mỗi ngày. Đừng quên chia sẻ review của bạn tại website otogiagoc.net để nhận những ưu đãi đặc biệt.

Cửa hiệu Liomi's Cửa hiệu Liomi's
146 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Tiệm váy vóc & vài thứ xinh xinh 🌼 Boho - Vintage - 2nd Call: 0933 944 101 Lầu 1 - 146 Hoa Lan, P2, Phú Nhuận Instagram | Shopee: @cuahieuliomi

Sỉ và Lẻ Mỹ Phẩm Cao Cấp SG-Lishou Phục Linh Giảm Cân Sỉ và Lẻ Mỹ Phẩm Cao Cấp SG-Lishou Phục Linh Giảm Cân
140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
Ho Chi Minh City

CHUYÊN CUNG CẤP SẢN PHẨM LÀM ĐẸP CHO CHỊ EM Cam kết không bán hàng trôi nổi, kém chất lượng. Mua 5-10 sp để được giá Sỉ. Giao hàng toàn quốc. Call/zalo: 0348 790 988

Sỉ/lẻ áo thun Hollister Tommy Polo Sọc Burberry Abercrombie Sỉ/lẻ áo thun Hollister Tommy Polo Sọc Burberry Abercrombie
660/3 Trường Chinh,Phường 15,Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Trung tâm phân phối áo thun Polo,Burberry,Tommy,Aber,Lambo (nam, nữ 22 màu, 4 size) và hàng baby Vải thun cotton 4 chiều bao các bạn giặt ra màu,co rút.