KẾ TOÁN QUỐC GIA

KẾ TOÁN QUỐC GIA

Comments

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư v ấn Tài chính kế toán – H ọc viện Tài chính LIÊN TỤC TUY ỂN SINH CÁC LỚP KẾ TOÁN TRƯỞ NG THÁNG 7/2021 như sau:

Thời gian : 2 ,5 tháng ( Học vào các ng ày chủ nhật - Sáng từ 8h30-1 1h, chiều từ 13h30-16h30)

1. Kế toán trưở ng Đơn vị nhà nước học cu ối tuần - Kinh phí : 2.800.0000 /1 học viên

2. Kế to án trưởng doanh nghiệp học :
* H ọc tối thứ 2,4,6 ( từ 19h00-21h 00 , Bắt đầu học 21/6/2021 )
* H ọc cuối tuần ( Khai giảng T7/20 21 )
Kinh phí : 2.500.000/1 học vi ên

* Hình thức : Học t hi ONLINE TrỰc TUyến trên Zoom - t hi trên google biểu mẫu

* Chứ ng chỉ cuối khóa: kết thúc kh óa học, học viên đạt yêu c ầu được Giám đốc Học viện T ài chính cấp chứng chỉ: Kế to án trưởng

---> Cách thức đăng ký: Học viên đăng ký theo số đi ện thoại và nộp hồ sơ tr ực tiếp cho cán bộ quản lý từ ng lớp theo SĐT :
Ms Y ến : 0979702800

Trân trọng thông báo !
Công ty TNHH Expressgo cần TUY ỂN GẤP vị trí kế toán n ội bộ:
SL: 1 (ưu tiên nữ)
Yêu c ầu:
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 nă m
-
Chịu được áp lực, trung thự c
-
Biết sử dụng phần mềm kế to án Amis
Công việc cần làm:
- Lưu g iữ và sắp xếp chứng từ
- Nh ập chứng từ vào phần mềm kế toá n
-
Chấm công và tính lương nh ân viên
- Thu chi ngân hàng và ti ền mặt
- Theo dõi công nợ
- L àm báo cáo hàng tháng
- Những cô ng việc khác sẽ trao đổi th êm khi phỏng vấn
Quyền lợi:
- Được đó ng đầy đủ BHXH, nghỉ lễ t ết theo quy định nhà nước
- M ôi trường thân thiện, hoà đồng
- Ng hỉ thứ 7 và chủ nhật
- Th ời gian làm việc thoải mái
Địa c hỉ làm việc: 64 Đường số 14, phường An Phú, quận 2
Liên hệ tr ực tiếp với Ms. Tuyền qua s đt 0909643236 hoặc gởi mail qua [email protected] cy
[HOC MON ] CÔNG TY CHE NG CHAN - Chúng tôi cần 1 b ạn có hiểu biết về nghiệp vụ KẾ TOÁN
N ơi làm việc: HOC MON , HCM
tả công việc:
- Theo dõi h óa đơn
- Giám sát kế toán b ên ngoài, xây dựng bảng lương thu ế
-
Báo cáo nội bộ, thu/chi
- B áo cáo thuế, báo cáo tài chín h
-
Các công việc admin
- Có t hể hỗ trợ phần nhân sự: ph ân công trực nhật, đi làm b áo cáo theo hướng dẫn của c ấp trên
email [email protected] hoặc gọi đi ện thoại theo số 0906718335 (Hue ) để h ẹn lịch phỏng vấn. Thanks!
🏵️TUYỂN #NVKD #Sale #BấtĐộngSản 🏵️ 🏵️ 🏵
✅ Không yêu cầu kinh nghi ệm & bằng cấp.
✅ Hoa hồ ng không giới hạn , 1.5% - 3% / c ăn hộ 3 - 5 tỷ
✅ M ôi trường năng động ,cạnh tranh cơ h ội thăng tiến cao...
➡ Nam/Nữ : 20 - 30 tuổi .
➡ TỰ TIN CHỦ ĐỘNG L ÀM VIỆC
➡ Đam mê với B ẤT ĐỘNG SẢN
⚡ Thời gi an làm việc : FULLTIME - ĐI L ÀM LUÔN.
🏡 Địa điểm: Sàn B ất Động Sản VIETSTARLAND - số 12 Khu ất Duy Tiến. Thanh Xuân, Hà Nộ i
➡ ĐƯỢC ĐÀO TẠO KIẾN THƯ ́C :
⚡ KỸ NĂNG SỐNG, GI AO TIẾP.
⚡ Kiến thức về ki nh tế, tài chính và Bất độ ng sản, ĐẶC BIỆT từ các Supersal es/ Team Manager hàng đầu của t ập đoàn VINGROUP/ VINHOMES sẽ rất bổ í ch cho các bạn sinh viên s au này ra trường. Đặc biệt đư ợc ưu tiên tuyển dụng vào t ập đoàn.
⚡ Được tiếp xúc và l àm việc trong một môi trường chuy ên nghiệp & giới siêu giàu tr ên khắp cả nước Việt Nam và nư ớc ngoài.
⚡ ĐƯỢC GIAO LƯU V THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIẢI TR VỚI TEAM HÀNG TUẦN VÀ THÁNG...
(
KHÔNG PHẢI ĐA CẤP NÊN M ẤY THANH NIÊN SỐNG ẢO & H AM VUI ĐỪNG VÀO CHÉM GIÓ M ẤT TIME Ạ )
Liên hệ: Mr.Tiến 📞 096 189 6266 📞

Th ân ái & Trân Trọng.
TUYỂN GẤP KẾ TOÁN TỔNG H ỢP đi làm luôn
Công ty TH ỜI TRANG FOX HOUSE - Địa đi ểm: 572/18 Nguyễn trãi ,P8 ,Q5 TP.H CM cần tuyển Gấp KẾ TOÁN TỔ NG HỢP
1. Mô tả công việc :
-
Thực hiện tiếp nhận đơn hà ng, ra đơn hàng theo báo c áo của nhân viên kinh doanh ho ặc khách hàng báo về.
- Hỗ t rợ nhân viên kinh doanh trong vi ệc theo dõi doanh số, doanh t hu, chương trình bán hàng, hợp đồ ng ký với khách hàng,…
- Hạch to án và theo dõi các nghiệp vụ ph át sinh.
- Báo cáo số liệu n ội bộ theo yêu cầu Ban Gi ám đốc.
- Thực hiện báo cáo li ên quan đến ngân hàng khi ph át sinh.
2. Yêu cầu:
chuyên nghành kế to án, tài chính, có kinh nghiệm , bi ết làm báo cáo tài chính, b áo cáo thuế hàng tháng, sử dụ ng thành thạo các phần mềm Mi sa, Fast, Word, Exel,…
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm.
Địa điểm: 572/ 18 Nguyễn trãi ,P8 ,Q5 TP.HCM
Liên hệ: 094.742.3333
Email: [email protected]
Trao đổi cụ thể k hi phỏng vấn
TUYỂN GẤP KẾ TOÁN TỔNG H ỢP đi làm luôn
Công ty TH ỜI TRANG FOX HOUSE - Địa đi ểm: 572/18 Nguyễn trãi ,P8 ,Q5 TP.H CM cần tuyển Gấp KẾ TOÁN TỔ NG HỢP
1. Mô tả công việc :
-
Thực hiện tiếp nhận đơn hà ng, ra đơn hàng theo báo c áo của nhân viên kinh doanh ho ặc khách hàng báo về.
- Hỗ t rợ nhân viên kinh doanh trong vi ệc theo dõi doanh số, doanh t hu, chương trình bán hàng, hợp đồ ng ký với khách hàng,…
- Hạch to án và theo dõi các nghiệp vụ ph át sinh.
- Báo cáo số liệu n ội bộ theo yêu cầu Ban Gi ám đốc.
- Thực hiện báo cáo li ên quan đến ngân hàng khi ph át sinh.
2. Yêu cầu:
chuyên nghành kế to án, tài chính, có kinh nghiệm , bi ết làm báo cáo tài chính, b áo cáo thuế hàng tháng, sử dụ ng thành thạo các phần mềm Mi sa, Fast, Word, Exel,…
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm.
Địa điểm: 572/ 18 Nguyễn trãi ,P8 ,Q5 TP.HCM
Liên hệ: 094.742.3333
Email: [email protected]
Trao đổi cụ thể k hi phỏng vấn

Kế toán quốc gia là tru ng tâm đào tạo uy tín c ác khóa học kế toán như: kế t

Operating as usual

29/04/2022

Khai giảng khóa học KẾ TO ÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH TỪ A-Z

Ai có thể tham gia khóa học:
Bạn chưa biết gì về kế toán;
Bạn đã học nhưng nay đã qu ên kiến thức về kế toán;
– B ạn tốt nghiệp chuyên ngành khác và n ay muốn chuyển sang làm kế toán;
Bạn đang là sinh viên, chu ẩn bị xin việc làm và mu ốn hiểu rõ hơn về công vi ệc của một kế toán;
– Bạn là c hủ doanh nghiệp muốn hiểu rõ h ơn về nghiệp vụ kế toán để qu ản lý tốt bôm máy kế to án của đơn vị;

Chi tiết cụ t hể bạn có thể xem thêm t ại đường link:
https://hcm.ketoanquocgia.net/khoa-hoc-ke-toan-tong-hop-tu-a-z/

28/04/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TO ÁN XÂY DỰNG

MỤC TIÊU

– Chương trì nh đào tạo “kế toán trong cô ng ty xây dựng” giúp học vi ên hiểu và có kỹ năng t ốt từ chi tiết đến tổng h ợp về tổ chức trong doanh nghi ệp xây lắp một cách hiệu q uả nhất (tổ chức công tác kế to án, chức từ, sổ sách kế to án, tài khoản kế toán, hạch to án kế toán, lập báo cáo t ài chính, quyết toán thuế GTGT và th uế TNDN,… trong doanh nghiệp xây l ắp một cách thuần thục)
– Chương trì nh đào tạo “kế toán trong cô ng ty xây dựng” giúp học vi ên hiểu mối quan hệ giữa kế to án và hoạt động xây dựng, l ắp đặt máy móc, thiết bị, bi ết sử dụng những thông tin kế to án về hoạt động xấy lắp để ph ục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp x ây lắp có hiệu quả nhất.
– Chươ ng trình đào tạo “kế toán tro ng công ty xây dựng” giúp h ọc viên biết cách sử dụng tư v ấn pháp luật về lĩnh vực x ây lắp, tư vấn thuế, kế to án và các luật có liên qu an trong mọi hoạt động của m ột doanh nghiệp xây lắp.

https://hcm.ketoanquocgia.net/khoa-hoc-ke-toan-xay-dung/

27/04/2022

Khai giảng về khóa học KẾ TO ÁN NGÂN HÀNG

Khóa đào tạo n ày xây dựng nhằm giúp cho ngư ời học:
– Nắm được các vấn đề tổ ng quan về kế toán ngân hàng
Hiểu được nội dung, cách th ức tổ chức công tác kế to án trong ngân hàng
– Vận dụng ca ́c nguyên lý kế toán để pha ̉n ánh, ghi nhận các nghiệp v phát sinh trong hoạt động ki nh doanh cơ bản của ngân hà ng thương mại như: Huy động v ốn, cấp tín dụng, kinh doanh ngo ại tệ giao ngay, thanh toán khô ng dùng tiền mặt và thanh to án vốn giữa các ngân hàng.
– Có k hả năng xử lý tình huống tro ng giao dịch với khách hàng.
– N ắm được những vấn đề cơ b ản về hệ thống báo cáo t ài chính của NHTM

Chi tiết bạn x em thêm tại đường link: https://hcm.ketoanquocgia.net/khoa-hoc-ke-toan-ngan-hang/

07/03/2022

Anh chị em đang quan t âm tới khóa học nào bên dư ới thì ib, trung tâm sẽ tư v ấn cụ thể cho bạn
Liên hệ: 0983 86 86 21( Minh Nguy ệt)

01/03/2022

Khai giảng các khóa học Kế to án năm 2022
- Kế toán trưởng Doa nh nghiệp
- Kế toán trưởng hà nh chính sự nghiệp
- Kế to án tổng hợp
- Kế toán vi ên
- Kế toán ngân hàng
- Kế to án xây dựng
Hình thức học: Online
Li ên hệ đăng ký: 0983 86 86 2 1( Minh Nguyệt) để được tư v ấn thêm về khóa học

Lịch khai giả ng xem chi tiết tại đường li nk: https://hcm.ketoanquocgia.net/lich-khai-giang-cac-khoa-hoc/

Photos from KẾ TOÁN QUỐC GIA 's post 07/02/2022

NHANH TAY ĐĂNG KÝ, NHẬN LÌ XÌ Đ ẦU NĂM
Khai giảng các khóa h ọc Kế toán năm 2022
- Kế to án trưởng Doanh nghiệp
- Kế to án trưởng hành chính sự nghiệp
- Kế to án tổng hợp
- Kế toán vi ên
Hình thức học: Online
Liên hệ đă ng ký: 0983 86 86 21( Mi nh Nguyệt) để được tư vấn th êm về khóa học

03/01/2022

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TO ÁN TRƯỞNG - HỌC ONLINE

- Kh ai giảng:
Lớp Kế toán trưởng doa nh nghiệp: Ngày 10/01/2021
Lớp Kế toán trưở ng Hành chính sự nghiệp: Ngày 13/01/202 1
-
Hình thức học: Học Online tr ên phần mềm Zoom
- Thời lương: 02 thá ng
- Chương trình học: Theo Q uy định của BTC
- Chứng c hỉ: Được cấp theo Quy định c ủa Bộ Tài Chính
==================
Thông tin c hi tiết về khóa học vui lò ng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0983 86 86 2 1( Minh Nguyệt)

31/12/2021

hcm.ketoanquocgia.net

Điều kiện bổ nhiệm Kế to án trưởng

https://hcm.ketoanquocgia.net/dieu-kien-de-duoc-bo-nhiem-ke-toan-truong/

hcm.ketoanquocgia.net

31/12/2021

HỒ SƠ NHẬP HỌC LỚP B ỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG:
Anh/chị th am gia khóa học, chuẩn bị nhữ ng loại giấy tờ sau:
- 01 đ ơn xin học( theo mẫu - có x ác nhận của cơ quan)
- 01 bằ ng Tốt nghiệp ( công chứng)
- 01 bả ng điểm( công chứng)
- 01 Chứ ng minh nhân dân/ CCCD ( cô ng chứng)
- 02 hình 3x4

Để biết rõ hơn về thông t in khóa học và hướng dẫn l àm hồ sơ. Anh chị vui lò ng liên hệ với BTC lớp để đư ợc hướng dẫn chi tiết
Hotline/zalo: 0983 86 86 2 1( Minh Nguyệt)

Photos from KẾ TOÁN QUỐC GIA 's post 09/12/2021

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞ NG ONLINE
Liên hệ: 0983 86 86 2 1
==========================
1. Khai giảng: Tháng 12/2021 ( H ọc ngoài giờ hành chính)
nh thức học: Online trên phần m ềm Zoom
2. Học phí trọn khóa: 2.500.000đ/kh óa học ( ưu đãi học p khi đăng ký trước Khai giảng)
3.
Chứng chỉ: Theo Quy định c ủa Bộ Tài chính
4. Nhận đăng ký: Trên toàn quốc
==========================
Chi tiết vui lò ng liên hệ:
1. Hãy gọi hoặc nh ắn tin cho chúng tôi 0983 86 86 21
2.
Comment dưới bài viết này

Photos from KẾ TOÁN QUỐC GIA 's post 20/11/2021

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞ NG ONLINE
Liên hệ: 0983 86 86 2 1
==========================
1. Khai giảng: Ngày 29/11 ( H ọc ngoài giờ hành chính)
nh thức học: Online trên phần m ềm Zoom
2. Học phí trọn khóa: 2.500.000đ/kh óa học ( ưu đãi học p khi đăng ký trước Khai giảng)
3.
Chứng chỉ: Theo Quy định c ủa Bộ Tài chính
4. Nhận đăng ký: Trên toàn quốc
==========================
Chi tiết vui lò ng liên hệ:
1. Hãy gọi hoặc nh ắn tin cho chúng tôi 0983 86 86 21
2.
Comment dưới bài viết này

Chiêu sinh khóa học bồi dưỡ ng nghiệp vụ kế toán trưởng 20/11/2021

Chiêu sinh khóa học bồi dưỡ ng nghiệp vụ kế toán trưởng

https://hcm.ketoanquocgia.net/chieu-sinh-khoa-hoc-boi-duong-nghiep-vu-ke-toan-truong/

Khóa học bồi dưỡng kế to án trưởng

Chiêu sinh khóa học bồi dưỡ ng nghiệp vụ kế toán trưởng Home Kế toán Chiêu sinh kh óa học bồi dưỡng nghiệp vụ kế to án trưởng Kế toán Chiêu sinh kh óa học bồi dưỡng nghiệp vụ kế to án trưởng By ketoanhcm - Tháng Mư ời 16, 2017 21658 0 THÔNG B ÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHI ỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞ...

25/10/2021

30/10 Khai giảng lớp học KẾ TO ÁN TỔNG HỢP dành cho người b ắt đầu, và nâng cao
Khóa h ọc thực hành từ A-Z
Liên hệ: 0983 86 86 21

Photos from KẾ TOÁN QUỐC GIA 's post 08/07/2021

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞ NG ONLINE
Liên hệ: 0983 86 86 21
==========================
1.
Khai giảng: Hàng tháng ( H ọc ngoài giờ hành chính)
2. Học p trọn khóa: 2.500.000đ/khóa học
3. Chứng c hỉ: Theo Quy định của Bộ T ài chính
4. Nhận đăng ký: Trên to àn quốc
==========================
Chi tiết vui lòng liên hệ:
1.
Hãy gọi hoặc nhắn tin c ho chúng tôi 0983 86 86 21
2.
Comment dưới bài viết này

Photos from KẾ TOÁN QUỐC GIA 's post 18/06/2021

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞ NG ONLINE
Liên hệ: 0983 86 86 21
==========================
1.
Khai giảng: 30/6 và 01/07 ( H ọc ngoài giờ hành chính)
2. Học p trọn khóa: 2.500.000đ/khóa học
3. Chứng c hỉ: Theo Quy định của Bộ T ài chính
==========================
Chi tiết vui lòng liên hệ:
1.
Hãy gọi hoặc nhắn tin c ho chúng tôi
2. Comment dưới bài vi ết này

Photos from KẾ TOÁN QUỐC GIA 's post 03/06/2021

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞ NG ONLINE
Liên hệ: 0983 86 86 21
==========================
1.
Khai giảng: 15/6 và 23/6 ( H ọc ngoài giờ hành chính)
2. Học p trọn khóa: 2.500.000đ/khóa học
3. Chứng c hỉ: Theo Quy định của Bộ T ài chính
==========================
Chi tiết vui lòng liên hệ:
1.
Hãy gọi hoặc nhắn tin c ho chúng tôi
2. Comment dưới bài vi ết này

28/05/2021

KHÓA HỌC THỰC TẾ KẾ TO ÁN TỔNG HỢP
==================================
==== : Mrs Nguy ệt: 0983 86 86 21 ====
Chi ti ết các bạn xem tại đây: https://hcm.ketoanquocgia.net/
==================================
CHI TI ẾT CÁC KHÓA HỌC:
1. Khóa h ọc nguyên lý kế toán thực tế ( Dà nh cho đối tượng chưa học q ua kế toán hoặc bị mất gốc)
Th ời gian học: 10 buổi
==========
2. Khóa h ọc thực hành kế toán thuế và kê kha i( đối tượng đã học qua nguy ên lý kế toán)
Thời gian học: 10 buổi
================
3.
Thực hành kế toán trên Exc el; phần mềm Misa và Lập B áo cáo tài chính
Thời gian học: 12 buổ i
=====================
4. Khóa học kế toán tổ ng hợp từ A-> Z:
Thời gian h ọc: 30 buổi
===========================
- KHÓA HỌC KẾ TO ÁN TỔNG HỢP đã bao gồm t ất cả mọi phần ngành về kế to án : Hướng dẫn định khoản nha nh và hiệu quả; Dạy kê kh ai - làm kế toán Thuế, c ác hạch toán và xử lý nghi ệp vụ kế toán tiền lương, kế to án kho, công nợ... để lên sổ sá ch, lập BCTC trên Excel và Cả ph ần mềm kế toán Misa... dạy cá ch xử lý hóa đơn - chứ ng từ kế toán thực tế, cá ch tối ưu, tiết kiệm chi p thuế phải nộp cho doanh nghiệp.. .
-
Các bạn sẽ được học tr ên các loại hình doanh nghiệp là Thươ ng Mại, Dịch Vụ, Xuất - Nh ập Khẩu, Sản Xuất.
Tài liệu h ọc: là các hóa đơn chứng từ kế to án thực tế, các mẫu biểu sổ sá ch, tờ khai, báo cáo theo đú ng thực tế ngoài doanh nghiệp kế to án làm.
===========================
GIẢNG VIÊN: đều là c ác kế toán trưởng, kế toán th uế đã và đang đi làm th ực tế nhiều năm tại các doa nh nghiệp. Được trang bị kỹ nă ng sư phạm, luôn thân thiện và nhi ệt tình trong quá trình giảng dạy .( Hỗ trợ học viên sau k hi đã kết thúc khóa học)
===========================
THỜI GI AN HỌC:
+ Trong ngày: có 3 ca -> b ạn tùy chọn: Sáng 8h30 - 1 1h, chiều 14h -16h30, tối 17h30 - 20 h
+
Trong tuần có các ca h ọc: sáng 2,4,6 ; Chiều 2,4,6; T ối 2,4,6 hoặc học cả ngày t hứ 7 và chủ nhật
===========================
ĐỊA CHỈ H ỌC VÀ ĐĂNG KÝ: có thể đă ng ký học Online hoặc tập tru ng tại các cơ sở:
TpH CM: Lầu 2, số 195 Nguyễn G ia Trí, phường 25, quận Bình Thạn h
Hà_Nội: Tầng 2, số 451 Hoà ng Quốc Việt, Cầu Giấy
Hải_Phò ng: Phòng B203 tầng 2 nhà B Trườ ng Cao đẳng Duyên hải, 156/109 Qu án Trữ, Kiến An
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ TR ẢI NGHIỆM KHÓA HỌC THỰC TẾ
Chi ti ết xin vui lòng liên hệ:
Hotli ne: 0983 86 86 21( Minh Nguyệt)
Websi te: https://hcm.ketoanquocgia.net/khoa-hoc-ke-toan-tong-hop.../

28/05/2021

Khai giảng các khóa học nghi ệp vụ kế toán
Liên hệ đăng ký: 0983 86 86 21

25/05/2021

🏵️🌺☘ KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞ NG
CẤP CHỨNG CHỈ THEO QĐ C ỦA BỘ TÀI CHÍNH 🏵️🌺☘
==================================
ĐĂNG KÝ NG AY HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU Đ ÃI HỌC PHÍ
==== : Mrs Nguy ệt: 0983 86 86 21 ====
Chi ti ết các bạn xem tại đây: https://hcm.ketoanquocgia.net/
==================================
CHI TI ẾT CÁC KHÓA HỌC:
1️⃣ Khóa h ọc kế toán trưởng doanh nghiệp
Thời gi an học: 02 tháng
==========
2️⃣ Khóa h ọc kế toán trưởng đơn vị kế to án nhà nước
Thời gian học: 02 tháng
==================================
👉
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
Đư ợc đào tạo và cấp chứng c hỉ Theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ng ày 30/12/2011 của Bộ Tài chính
==================================
👨‍👨‍👧‍👧 Đ ỐI TƯỢNG THAM GIA HỌC:
- Là nhữ ng người có bằng tốt nghiệp từ tru ng cấp trở lên chuyên ngành: Kế to án, Kiểm toán – tài chính
- Đ ối tượng tốt nghiệp hệ đại h ọc: Phải có tối thiểu 02 n ăm kinh nghiệm thực tế( 24 thá ng tính trên bằng tốt nghiệp)
- Đ ối tượng tốt nghiệp hệ cao đẳ ng, trung cấp: Phải có tối thi ếu 03 năm kinh nghiệm thực t ế( 36 tháng tính trên bằng t ốt nghiệp)
- Đối tượng có nhu c ầu nâng cao kiến thức, chuyên m ôn nghiệp vụ
==================================
🎓🎓🎓 CHỨNG CHỈ:
Kết thúc kh óa học, học viên đạt yêu c ầu được cấp chứng chỉ của B ộ tài chính theo thông tư: 199/2011/QĐ-BTC
==================================
⏰⏰ THỜI GIAN HỌC:
+ Trong tuần: h ọc tối từ 19h - 21h
+ Cu ối tuần: học cả ngày thứ 7 ho ặc chủ nhật
==================================
🏠🏠 Địa chỉ học: có t hể đăng ký học Online hoặc t ập trung tại các cơ sở:
TpH CM: Lầu 2, số 195 Nguyễn G ia Trí, phường 25, quận Bình Thạn h
Hà_Nội: Tầng 2, số 451 Hoà ng Quốc Việt, Cầu Giấy
Hải_Phòng: Phò ng B203 tầng 2 nhà B Trườ ng Cao đẳng Duyên hải, 156/109 Qu án Trữ, Kiến An
==================================
ĐĂNG KÝ HỌC NG AY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU ƯU ĐÃI
C hi tiết xin vui lòng liên hệ:
📞📞📞 Hotline: 0983 86 86 2 1( Minh Nguyệt)
Chi tiết xem thêm: https://hcm.ketoanquocgia.net/chieu-sinh-khoa-hoc-boi.../

Telephone

Address


195 D2, Phường 25
Ho Chi Minh City
700000

Other Employment Agencies in Ho Chi Minh City (show all)
VietnamWorks.com VietnamWorks.com
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
Ho Chi Minh City, 700000

VietnamWorks - giải pháp tìm việc làm và tuyển dụng trực tuyến hiệu quả! Tải ngay VietnamWorks trên mobile: - Phiên bản Android: http://bit.ly/Vietnamworks_Android - Phiên bản iOS: http://bit.ly/Vietnamworks_iOS

Sonion.coltd.vn Sonion.coltd.vn
Công Ty Sonion Lô I3-9 Khu Công Nghệ Cao - Quận 9 - Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 73000

Công ty Sonion chuyên sản xuất Linh kiện tai Nghe Cao Cấp -Cần Tuyển 1000 LĐPT Nữ tuổi 18-40

Tuyển dụng Lập Trình JAVA  C# ASP.net MVC VB SQL Developer Tuyển dụng Lập Trình JAVA C# ASP.net MVC VB SQL Developer
Lầu 2, Tòa Nhà F Central, Số 16A Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Tuyển dụng Lập Trình JAVA, ASP.net MVC - C# VB SQL Azure Developer

Kinh Doanh Không Vốn,Không Lo Tồn Kho Cùng Bca Solutions Kinh Doanh Không Vốn,Không Lo Tồn Kho Cùng Bca Solutions
Ho Chi Minh City, 74000

Bca Solutions là đơn vị tuyên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ số vào trong KDOL với 4.0 không vốn nhập hàng không lo tồn kho không giao hàng không cần kinh nghiệm

Kênh Tuyển Dụng Tập Đoàn Thiên Long Kênh Tuyển Dụng Tập Đoàn Thiên Long
Lô 6-8-10-12 đường Số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City, 70000

Kênh tuyển dụng TL để tải thông tin tuyển dụng của tập đoàn và trợ giúp của admin tập đoàn với ứng viên Link Ứng tuyển trực tiếp : http://bit.ly/ungtuyenthienlong

Chailease Careers Chailease Careers
Trụ Sở Chính 28fl, Saigon Trade Centre, 37 Ton Duc Thang Str, Dist 1, Ho Chi Minh Cty
Ho Chi Minh City, 71000

Trang thông tin tuyển dụng chính thức về Cơ hội nghề nghiệp của Chailease Việt Nam.

Go - Big C Tuyển Dụng Go - Big C Tuyển Dụng
Số 1 Trường Chinh, Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

𝐇Ệ 𝐓𝐇Ố𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐂 - 𝐆𝐎 !!! 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐃Ụ𝐍𝐆 🎀HOTLINE : - 0982.607.322 - Chị Mai Oanh ( QLNS ) - 0763.476.955 - Anh Lâm ( Tiếp nhận Hồ Sơ )

Cơ Hội Việc Làm tại Mirae Asset Finance Cơ Hội Việc Làm tại Mirae Asset Finance
TÒA NHÀ CANTAVIL-SÔ 1 SONG HÀNH-AN PHÚ- QUẬN 2
Ho Chi Minh City

Hãy gia nhập cùng chúng tôi - đội ngũ nhân sự TRẺ, SÁNG TẠO, AM HIỂU, SẴN SÀNG ĐỘT PHÁ và CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Fukuroku - Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Fukuroku - Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản
5/1 đường Số 1, Khu Phố 7 Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ đức
Ho Chi Minh City

UY TÍNH - NHIỆT TÌNH - TRÁCH NHIỆM - CHUYÊN NGHIỆP - ĐẢM BẢO

Khải Hoàn Land Tuyển Dụng Bất Động Sản Khải Hoàn Land Tuyển Dụng Bất Động Sản
193 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City, 700000

TUYỂN SALE BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HỒ CHÍ MINH

Vietnam recruitment agency-Construction, Agriculture,chef manpower agency Vietnam recruitment agency-Construction, Agriculture,chef manpower agency
Ho Chi Minh City

Being the branch office of Asian recruitment agency (Singapore), Vietnam recruitment agency plays a professional role on Vietnam international recruitment / employment market. We have been making effort to deliver professional recruitment agency service.

Vitahr.vn Vitahr.vn
500A Hà Huy Giáp, Quận 12
Ho Chi Minh City, 700000

Trang thông tin tuyển dụng việc làm uy tín và chất lượng với người thật, nhu cầu thật. VitaHR giúp kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên nhanh chóng, hiệu quả. VitaHR - the key to success!