HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228

HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228

Comments

𝑪𝒉𝒂̉ 𝒓𝒂𝒎 𝒕𝒐̂𝒎 đ𝒂̂́𝒕
✅ Chỉ 𝟗𝟖𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖
𝑪𝒂́𝒏𝒉 𝒈𝒂̀ 𝒌𝒉𝒖́𝒄 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂
✅ Chỉ 𝟏𝟒𝟓𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖
✅Hàng 𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 Giao Vào Thứ 6 Hàng Tuần
✅Phí 𝐒𝐡𝐢𝐩 Ahamove, Grab...
✅Thực Đơn 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́ - 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 - 𝐆𝐢𝐚́ 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐚̂𝐧
✅Tuyển Sỉ, Cộng Tác Viên Mỗi Ngày Chỉ Mất 𝟏𝐡 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐁𝐚̀𝐢, Thu Nhập Ít Nhất 𝟔-𝟖 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠
☎️Gọi Em 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖 Ngay Nhé!
𝐙𝐚𝐥𝐨/𝐒𝐌𝐒/𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩/𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫 0909 402 228
𝑿𝒖́𝒄 𝒙𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒖𝒏 𝒌𝒉𝒐́𝒊
✅ Chỉ 𝟕𝟎𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖
𝑩𝒂̀𝒐 𝒏𝒈𝒖̛ 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄
✅ Size 𝟏𝟒-𝟏𝟔 𝐜𝐨𝐧/𝐤𝐠
✅ Chỉ 𝟐𝟐𝟎𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖
🦀🦀 THỊT GỐI CUA🦀🦀
✅ Chỉ 𝟗𝟎𝐤/𝟐𝟓𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖
𝑩𝒐̀ 𝒍𝒂́ 𝒍𝒐̂́𝒕 𝒃𝒂𝒐 𝒏𝒈𝒐𝒏
✅ Chỉ 𝟕𝟓 𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖
🐠🐠 𝑪𝒂́ 𝑳𝒖̛𝒐̛̃𝒊 𝑻𝒓𝒂̂𝒖 1 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐𝒏 𝒄𝒖̛̣𝒄 🐠🐠
💦💦 Cá được phơi 1 nắng nên còn độ dẻo và thơm mùi nắng, khi chế biến không cần nêm muối sẽ bị mặn.
✅ Chỉ 𝟖𝟑𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖
𝑪𝒂́ 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒏𝒈𝒐𝒏 đ𝒂̂𝒚
✅ Chỉ 𝟓𝟓𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖
𝑩𝒐̀ 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒊́ 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
✅ Chỉ 𝟕𝟖𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖
🐋🐋𝑹𝒖𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂́ 𝒍𝒐́𝒄 !!!🐋🐋
👉Hàng hiếm nè, ruột cá lóc là ăn ngon nhất luôn nè, vừa béo lại dai và ngon khó tả.
✅ Chỉ 𝟗𝟎𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖
𝑪𝒉𝒊̉ 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈
Những con cá chỉ vàng loại 1 không quá non cũng không quá già nên đảm bảo được độ béo và thơm ngon.
✅ Chỉ 𝟐𝟎𝟎𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

- Chuyên cung cấp sỉ và lẻ Hải Sản Một Nắng, Hải Sản Tươi, các mặt hàng thực phẩm đông lạnh: Heo, Bò úc, Bò mỹ, Gà, Cá.
- Hàng Chất Lượng Cao - Giá Bình Dân.

Operating as usual

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 22/08/2021

𝑪𝒉𝒂̉ 𝒓𝒂𝒎 𝒕𝒐̂𝒎 đ𝒂̂́𝒕
✅ Chỉ 𝟗𝟖𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 22/08/2021

𝑪𝒂́𝒏𝒉 𝒈𝒂̀ 𝒌𝒉𝒖́𝒄 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂
✅ Chỉ 𝟏𝟒𝟓𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

✅Hàng 𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 Giao Vào Thứ 6 Hàng Tuần
✅Phí 𝐒𝐡𝐢𝐩 Ahamove, Grab...
✅Thực Đơn 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́ - 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 - 𝐆𝐢𝐚́ 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐚̂𝐧
✅Tuyển Sỉ, Cộng Tác Viên Mỗi Ngày Chỉ Mất 𝟏𝐡 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐁𝐚̀𝐢, Thu Nhập Ít Nhất 𝟔-𝟖 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠
☎️Gọi Em 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖 Ngay Nhé!
𝐙𝐚𝐥𝐨/𝐒𝐌𝐒/𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩/𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫 0909 402 228

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑿𝒖́𝒄 𝒙𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒖𝒏 𝒌𝒉𝒐́𝒊
✅ Chỉ 𝟕𝟎𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑩𝒂̀𝒐 𝒏𝒈𝒖̛ 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄
✅ Size 𝟏𝟒-𝟏𝟔 𝐜𝐨𝐧/𝐤𝐠
✅ Chỉ 𝟐𝟐𝟎𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🦀🦀 THỊT GỐI CUA🦀🦀
✅ Chỉ 𝟗𝟎𝐤/𝟐𝟓𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑩𝒐̀ 𝒍𝒂́ 𝒍𝒐̂́𝒕 𝒃𝒂𝒐 𝒏𝒈𝒐𝒏
✅ Chỉ 𝟕𝟓 𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🐠🐠 𝑪𝒂́ 𝑳𝒖̛𝒐̛̃𝒊 𝑻𝒓𝒂̂𝒖 1 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐𝒏 𝒄𝒖̛̣𝒄 🐠🐠
💦💦 Cá được phơi 1 nắng nên còn độ dẻo và thơm mùi nắng, khi chế biến không cần nêm muối sẽ bị mặn.
✅ Chỉ 𝟖𝟑𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑪𝒂́ 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒏𝒈𝒐𝒏 đ𝒂̂𝒚
✅ Chỉ 𝟓𝟓𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑩𝒐̀ 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒓𝒊́ 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉
✅ Chỉ 𝟕𝟖𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🐋🐋𝑹𝒖𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂́ 𝒍𝒐́𝒄 !!!🐋🐋
👉Hàng hiếm nè, ruột cá lóc là ăn ngon nhất luôn nè, vừa béo lại dai và ngon khó tả.
✅ Chỉ 𝟗𝟎𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑪𝒉𝒊̉ 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈
Những con cá chỉ vàng loại 1 không quá non cũng không quá già nên đảm bảo được độ béo và thơm ngon.
✅ Chỉ 𝟐𝟎𝟎𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑩𝒂̆́𝒑 𝒅𝒆̂ 𝒖́𝒄
✅ Chỉ 𝟏𝟕𝟓𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑷𝒉𝒊𝒍𝒆 𝑵𝒂𝒊
✅ Chỉ 𝟏𝟒𝟎𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

Đ𝒖𝒐̂𝒊 𝒉𝒆𝒐
✅ Chỉ 𝟏𝟕𝟎𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑩𝒂 𝒓𝒐̣𝒊 𝒔𝒂̉ 𝒐̛́𝒕
✅ Chỉ 𝟖𝟖𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🐟🐟𝑪𝒂́ 𝒅𝒖̛́𝒂 𝒕𝒐̉𝒊 𝒐̛́𝒕🐠
✅ Chỉ 𝟔𝟖𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🦐🦐𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒎 đ𝒂̣̆𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝑪𝒂̀ 𝑴𝒂𝒖🦐🦐
✅ Chỉ 𝟔𝟖𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒃𝒂𝒐 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒂́ 𝒉𝒐̂̀𝒊, 𝑺𝒖𝒓𝒊𝒎𝒊 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̉𝒊 𝒔𝒂̉𝒏
✅ Chỉ 𝟕𝟖𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🐟🐟𝑪𝒂́ 𝒅𝒖̛́𝒂 𝒏𝒖𝒐̂𝒊 1 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 🐟🐟 (𝒄𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒐𝒏)
✅ Chỉ 𝟏𝟑𝟎𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🐟🐟𝑪𝒂́ 𝒄𝒂𝒎🐟🐟 (𝒄𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒐𝒏)
✅ Chỉ 𝟏𝟐𝟓𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🐟🐟𝑪𝒂́ 𝒔𝒂𝒃𝒂 🐟🐟 (𝒄𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒐𝒏)
✅ Chỉ 𝟏𝟎𝟓𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🐟🐟𝑪𝒂́ 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒂̆́𝒕 𝒌𝒉𝒐𝒂𝒏𝒉 🐟🐟
✅ Chỉ 𝟏𝟎𝟑𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🦑🦑𝑴𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈🦑🦑
✅ Chỉ 𝟐𝟕𝟎𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🐟🐟𝑪𝒂́ 𝒕𝒉𝒖 1 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 🐟🐟 (𝒄𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒗𝒊̉)
✅ Chỉ 𝟏𝟗𝟎𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑲𝒉𝒐𝒂𝒊 𝒕𝒂̂𝒚 𝒄𝒂̆́𝒕 𝒔𝒐̛̣𝒊
Sợi mập lù ú nu ngon nhứt nhói
✅ Chỉ 𝟏𝟎𝟎𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

🐓🐓🐓𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒈𝒂̀ 𝒓𝒖́𝒕 𝒙𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
✅ Chỉ 𝟏𝟒𝟓𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑽𝒖́ 𝒉𝒆𝒐 𝒖̛𝒐̛́𝒑 𝒔𝒂̆̃𝒏
Vú heo nhà em ướp gia vị vừa ăn rồi nhé. Chao chấm pha sệt béo siêu ngon luôn
✅ Chỉ 𝟏𝟏𝟓𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑩𝒂̆́𝒑 𝒈𝒊𝒐̀ 𝒉𝒆𝒐 𝒙𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐́𝒊 (𝒄𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒃𝒂̆́𝒑)
✅ Chỉ 𝟗𝟖𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑪𝒉𝒂̉ 𝒎𝒖̛̣𝒄 𝒈𝒊𝒂̃ 𝒕𝒂𝒚
✅ Chỉ 𝟗𝟖𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑳𝒐̃𝒊 𝒗𝒂𝒊 𝒃𝒐̀ 𝑴𝒚̃
✅ Chỉ 𝟏𝟓𝟓𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑩𝒂 𝒓𝒐̣𝒊 𝒓𝒖́𝒕 𝒔𝒖̛𝒐̛̀𝒏
✅ Chỉ 𝟏𝟔𝟓𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑻𝒐̂𝒎 𝒌𝒉𝒐̂
✅ Chỉ 𝟑𝟖𝟎𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑪𝒉𝒂̉ 𝒄𝒂́ 𝒕𝒂̀𝒖 𝒉𝒖̃
✅ Chỉ 𝟏𝟓𝟎𝐤/𝐤𝐠
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Photos from HẢI SẢN THẢO NHI Giá Bình Dân Hàng Chất Lượng 0909 402 228's post 20/08/2021

𝑳𝒂̣𝒑 𝒙𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒎
✅ Chỉ 𝟗𝟑𝐤/𝟓𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅ Mua 𝟑𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟏𝟓𝐤.
✅ Mua 𝟓𝐤𝐠 hỗ trợ ship 𝟒𝟎𝐤.
☎️ Sỉ, CTV: 𝟎𝟗𝟎𝟗 𝟒𝟎𝟐 𝟐𝟐𝟖

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:30
Tuesday 08:00 - 20:30
Wednesday 08:00 - 20:30
Thursday 08:00 - 20:30
Friday 08:00 - 20:30
Saturday 08:00 - 20:30
Sunday 08:00 - 20:30

Other Food Stands in Ho Chi Minh City (show all)
Đặc Sản Quê Nhà Đặc Sản Quê Nhà
Ho Chi Minh City

chuyên cung cấp sỉ & lẻ đặc sản từng vùng miền,chất lượng tốt,giá cả hợp lý

Gà Đốt Ô Thum Gà Đốt Ô Thum
Đường Âu Cơ 685, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Chuyên các món ăn ngon đặc sản

Đặc Sản Bắc tại Sài Gòn Đặc Sản Bắc tại Sài Gòn
Chợ Bình Long 49A/20 Đường Số 3 .P. Bình Hưng Hoà A Bình Tân
Ho Chi Minh City, 71912

Chuyên Bán Đặc Sản Hà Nội & Các Tỉnh Phía Bắc tại Sài Gòn.Hàng đi Bay Chuẩn vị Bắc 100% Đặc biệt bên e luôn tuyển CTV và Sỉ Thực Phẩm Sạch- Đồ Ăn Ngon

Happy Deli - Giao Món Ngon • Giao Hạnh Phúc Happy Deli - Giao Món Ngon • Giao Hạnh Phúc
Nguyễn Bá Huân, Thảo Điền, Quận 2
Ho Chi Minh City, 700000

Happy Deli - Giao Món Ngon • Giao Hạnh Phúc Hotline / Zalo: 090.306.4663 - 090.141.9585

Chả lụa Kim Hoàng Phát - Giò chả vị Bắc Chả lụa Kim Hoàng Phát - Giò chả vị Bắc
Ho Chi Minh City, 700000

Chả lụa Kim Hoàng Phát được chế biến từ thịt tươi ngon mỗi ngày, cùng với công thức gia truyền tạo nên món chả lụa thượng hạng.

SAFE FOOD -  Thực Phẩm Nhập Khẩu Hồ Chí Minh SAFE FOOD - Thực Phẩm Nhập Khẩu Hồ Chí Minh
31 Trần Thánh Tông-Phường 15-Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên cung cấp sỉ lẻ các loại Thịt bò Mỹ, Thịt bò Úc chất lượng cao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ba rọi bò Mỹ, bắp bò, bò Hokubee, lõi nạc vai bò, thăn ngoại bò, dẻ sườn bò...

Đặc Sản Quê Việt Đặc Sản Quê Việt
Đường Trần Mai Ninh 62, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Hãy cùng chúng tôi thưởng thức những món quà đặc sản từ quê hương nhé.

Alo ĂN VẶT đây nè Alo ĂN VẶT đây nè
Ho Chi Minh City

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

Ăn Vặt Quận 7 Ăn Vặt Quận 7
25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7
Ho Chi Minh City, 100000

Chuyên sỉ và lẻ bánh tráng phơi sương muối nhuyễn, sốt tắc, xì ke mix tỏi ớt

ĂN CẢ THẾ GIỚI ĂN CẢ THẾ GIỚI
Ho Chi Minh City

Chuyên bán sỉ và lẻ đặc sản Nha Trang - Khánh Hòa Liên hệ: 0935889067 ( Nhi ) or 0904875837 ( Trang )

VietRice - CO.AC Farm TP. Thủ Đức VietRice - CO.AC Farm TP. Thủ Đức
176 Lê Văn Thịnh
Ho Chi Minh City, 700000

VietRice - CO.AC Farm TP. Thủ Đức

Đại lý nước mắm Hưng Thịnh - 193 Home Đại lý nước mắm Hưng Thịnh - 193 Home
Đường Lý Chính Thắng Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Nước mắm Hưng Thịnh Lưu ý: độ đạm càng thấp nước mắm càng mặn Sỉ & lẻ 0914444655