Có Ai Biết

Có Ai Biết

Comments

Cướp ôtô chỉ bằng tay cầm chơi game của điện tử băng :|

Sao ko vao cab dc vay ha may ca
R.I.P Cab :(
ad ơi không vào cab đc
các anh cho em xin cái invite cab với ạ, mail em là [email protected]
ai pro pts cho e njck face or yahoo cũng đc, e muốn dìm hàng thằng bạn e
có ai biết nick fb của unnamed, tidus_cece, và đặc biệt là ginta cho em xin với
ai cho em cái link hình off cab tphcm với
oai oai , có hình Ginta ko cho mình xin mấy cái

Chia sẻ niềm đam mê

Operating as usual

02/12/2021

NHỮNG BÀI THƠ ĐỘC ĐÁO CÓ 77 49 CÁCH ĐỌC

Bài thơ TIẾC THƯƠNG của Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Cách 1. Đọc Xuôi
Vương tình lệ thảm, khóc hồn oan.
Nát rữa đời xuân, mộng dở dang!
Sương khói lạnh mờ, mây khuất nguyệt,
Gió mưa sầu rũ, phím rơi đàn!
Gương hờn tủi phận, vùi son phấn,
Lược trách buồn duyên, lỡ đá vàng!
Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc,
Thương lòng xót liễu, rụng đài trang!

Cách 2. Đọc Ngược
Trang đài rụng liễu xót lòng thương.
Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương!
Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,
Phấn son vùi phận, tủi hờn gương!
Đàn rơi phím rũ, sầu mưa gió,
Nguyệt khuất mây mờ, lạnh khói sương!
Dang dở mộng xuân, đời rữa nát.
Oan hồn khóc thảm, lệ tình vương!

Cách 3. Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi
Lệ thảm khóc hồn oan
Đời xuân mộng dở dang
Lạnh mờ mây khuất nguyệt
Sầu rũ phím rơi đàn
Tủi phận vùi son phấn
Buồn duyên lỡ đá vàng
Đắm chìm thân mệnh bạc
Xót liễu rụng đài trang

Cách 4. Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược
Rụng liễu xót lòng thương
Thân chìm đắm sắc hương
Lỡ duyên buồn trách lược
Vùi phận tủi hờn gương
Phím rũ sầu mưa gió
Mây mờ lạnh khói sương
Mộng xuân đời rữa nát
Khóc thảm lệ tình vương

Cách 5. Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi
Thảm khóc hồn oan
Xuân mộng dở dang
Mờ mây khuất nguyệt
Rũ phím rơi đàn
Phận vùi son phấn
Duyên lỡ đá vàng
Chìm thân mệnh bạc
Liễu rụng đài trang

Cách 6. Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược
Liễu xót lòng thương
Chìm đắm sắc hương
Duyên buồn trách lược
Phận tủi hờn gương
Rũ sầu mưa gió
Mờ lạnh khói sương
Xuân đời rữa nát
Thảm lệ tình vương

Cách 7. Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi
Vương tình lệ thảm,
Nát rữa đời xuân
Sương khói lạnh mờ,
Gió mưa sầu rũ
Gương hờn tủi phận,
Lược trách buồn duyên
Hương sắc đắm chìm
Thương lòng xót liễu

Cách 8. Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược
Trang đài rụng liễu
Bạc mệnh thân chìm
Vàng đá lỡ duyên
Phấn son vùi phận
Đàn rơi phím rũ
Nguyệt khuất mây mờ
Dang dỡ mộng xuân
Oan hồn khóc thảm

Cách 9. Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài đọc Xuôi, nhưng đọc từ dưới lên
Thương lòng xót liễu
Hương sắc đắm chìm
Lược trách buồn duyên
Gương hờn tủi phận
Gió mưa sầu rũ
Sương khói lạnh mờ
Nát rữa đời xuân
Vương tình lệ thảm

Cách 10. Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược, nhưng đọc từ dưới lên
Oan hồn khóc thảm
Dang dở mộng xuân
Nguyệt khuất mây mờ
Đàn rơi phím rũ
Phấn son vùi phận
Vàng đá lỡ duyên
Bạc mệnh thân chìm
Trang đài rụng liễu

Cách 11. Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi
Khóc hồn oan
Mộng dở dang
Mây khuất nguyệt
Phím rơi đàn
Vùi son phấn
Lỡ đá vàng
Thân mệnh bạc
Rụng đài trang

Cách 12. Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược
Xót lòng thương
Đắm sắc hương
Buồn trách lược
Tủi hờn gương
Sầu mưa gió
Lạnh khói sương
Đời rữa nát
Lệ tình vương

DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THƯƠNG TIẾC” SẮP XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ TỨ TUYỆT

Bài Tứ Tuyệt 1:
Xót phận duyên rơi… rụng đá vàng
Đời xuân sầu đắm tủi hồn oan
Sắc hương rữa nát vùi son phấn,
Nguyệt rũ hờn mây lỡ phím đàn
* * *
Lược trách tình gương vương mệnh bạc
Gió mưa chìm lạnh liễu đài trang.
Lòng thương mộng khuất mờ sương khói,
Lệ thảm buồn thân khóc dở dang

Bài Tứ Tuyệt 2:
Đời xuân… chìm đắm mộng đài trang
Lệ thảm hờn duyên trách dở dang.
Lược khóc gương buồn vương mệnh bạc,
Gió mưa tình lạnh, tủi hồn oan
* * *
Sắc hương rữa nát vùi son phấn
Xót phận thân rơi rũ phím đàn.
Lòng thương liễu khuất mờ sương khói,
Nguyệt rụng sầu mây lỡ đá vàng

Bài Tứ Tuyệt 3:
Đời xuân mộng rữa đắm hồn oan
Mệnh bạc tình vương khóc dở dang.
Lược trách gương sầu hương sắc rũ,
Gió mưa chìm lạnh phím rơi đàn
* * *
Thương lòng nguyệt khuất mờ sương khói,
Xót phận hờn mây lỡ đá vàng.
Phấn nát son vùi thân liễu rụng
Buồn duyên lệ thảm tủi đài trang

Bài Tứ Tuyệt 4:
Nguyệt khuất thân chìm mệnh dở dang
Xuân buồn lệ thảm rữa hồn oan,
Sắc vương phận bạc vùi son phấn.
Lược khóc hờn gương lạnh phím đàn
* * *
Sương khói mờ mây rơi rụng liễu
Mưa sầu gió trách rũ đài trang,
Xót hương mộng nát tình duyên đắm.
Đời tủi lòng thương lỡ đá vàng

Bài Tứ Tuyệt 5:
Hồn oan mệnh bạc xót lòng thương
Chìm đắm mưa rơi rụng sắc hương,
Đàn lạnh phím sầu son phấn lỡ.
Duyên hờn lược trách tủi đời gương
* * *
Đá vàng nguyệt khuất mờ mây gió
Liễu rũ buồn thân phận khói sương,
Dang dở mộng vùi xuân rữa nát.
Trang đài thảm lệ khóc tình vương

Bài Tứ Tuyệt 6:
Mệnh bạc hồn oan lỡ sắc hương
Đá vàng rơi nát mộng lòng vương,
Đắm chìm trách phận xuân buồn tủi.
Dang dở thân vùi rữa khói sương
* * *
Đàn rũ phím sầu mây khuất nguyệt
Duyên hờn lược khóc thảm đời gương,
Gió mưa mờ lạnh tình son phấn.
Rụng liễu đài trang, lệ xót thương.

Bài Tứ Tuyệt 7:
Trang đài mệnh bạc xót lòng thương
Liễu rụng buồn thân rũ sắc hương.
Chìm đắm phím đàn son phấn lỡ.
Mưa sầu nguyệt khuất khói mờ gương
* * *
Mây hờn mộng nát rơi vàng đá
Dang dở xuân vùi lạnh gió sương,
Lệ thảm khóc đời duyên phận rữa.
Hồn oan lược tủi trách tình vương

Bài Tứ Tuyệt 8:
Lệ thảm hồn oan khóc sắc hương
Trang đài mệnh đắm tủi đời gương,
Mưa hờn nguyệt trách vùi xuân lược.
Bạc phận đàn rơi lạnh khói vương
* * *
Phím nát sầu son buồn phấn rữa
Dở dang vàng đá xót lòng thương,
Tình duyên lỡ mộng mây mờ khuất.
Liễu rụng thân chìm rũ gió sương

DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THƯƠNG TIẾC” SẮP XẾP THÀNH CÁC BÀI THƠ BÁT CÚ.

Bài Bát Cú 1:
Liễu rụng hồn oan đắm sắc hương
Thân chìm mệnh bạc xót lòng thương.
Lỡ duyên vàng đá hờn xuân lược,
Vùi phận đài trang tủi mộng gương.
Phím rũ, đàn rơi sầu trách nguyệt,
Mây mờ, khói khuất lạnh buồn sương.
Gió mưa rữa nát đời son phấn,
Dang dở khóc tình lệ thảm vương

Bài Bát Cú 2:
Lệ thảm lòng thương mộng dở dang
Tình xuân sắc rữa xót hồn oan.
Khói sương sầu trách vùi son phấn,
Mưa gió buồn vương lỡ đá vàng.
Phận tủi gương mờ mây khuất nguyệt,
Duyên hờn lược rũ phím rơi đàn.
Khóc đời mệnh bạc chìm thân lạnh,
Rụng nát đài hương đắm liễu trang

Bài Bát Cú 3:
Liễu rụng sầu xuân đắm sắc hương
Thân chìm mệnh bạc nát lòng thương
Lỡ duyên vàng đá buồn mưa gió
Vùi phận đài trang lạnh khói sương
Phím rũ mờ mây hờn mộng rữa
Đàn rơi khuất nguyệt trách tình vương
Dở dang lược tủi đời son phấn
Xót lệ hồn oan khóc thảm gương

Bài Bát Cú 4:
Sắc đắm chìm duyên mộng dở dang
Đời xuân nát rữa tủi đài trang.
Phấn son lỡ phận mây hờn nguyệt,
Gương lược vùi thân phím trách đàn.
Hương khói lạnh sầu thương mệnh bạc,
Gió mưa buồn thảm khóc hồn oan.
Lệ rơi lòng rũ sương mờ khuất
Liễu rụng tình vương xót đá vàng
---------------------------------------------

Bài thơ CẢNH XUÂN (khuyết danh)
Đọc xuôi:
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắn tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

2) Đọc ngược:
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

3) Bỏ hai từ đầu ở mỗi câu, đọc xuôi:
Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Dậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười

4) Bỏ hai từ cuối ở mỗi câu đọc ngược:
Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc dậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh Xuân cảnh mến ta

5) Bỏ ba từ đầu ở mỗi câu, đọc ngược:
Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân

6) Bỏ ba từ cuối ở mỗi câu, đọc xuôi:
Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài dậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai

7) Bỏ bốn từ đầu ở mỗi câu, đọc xuôi:
Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười

😎 Bỏ bốn từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược:
Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Dậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta.

28/11/2021

Để thưởng thức được, tận hưởng được bất kỳ cái gì bạn luôn cần phải hiểu nó. Bạn hiểu càng sâu sắc thì cái khoái cảm thưởng thức của bạn càng thú vị.

Về khoái cảm khi thưởng thức nó lại chia làm nhiều cấp độ. Ở mức đầu tiên là dọn gì ra thì ăn nấy, ăn thấy ngon thì cười khà khà, ăn thấy dỡ thì chê thì chửi, ăn xong tính tiền đi về, sáng dậy ** ra hết là hết chuyện.

Ví dụ như xem Big Fish, 2003 của Tim Burton chẳng hạn, người xem ở mức độ này sẽ khi xem sẽ cảm thấy: Phim này hay á! Li kỳ hấp dẫn ghê; Ủa rồi chi tiết đó là sao hỏng hiểu gì trơn dạ, nhưng mà thấy hay hay; ủa rồi sao khúc này ổng biến thành con cá vậy? – Mức độ này là tiêu thụ, mục đích đi xem phim hay, nên miễn sao phim hay là chịu.

Mức độ tiếp theo thì khác hơn một chút, sẽ cảm được tại sao ngon, ăn kiểu gì thì ngon hơn. Dọn món này ra thì biết nước chấm nào thì hợp, món nào ăn trước món nào ăn sau, món nào nên uống với rượu nào,…

Cũng là ví dụ của phim Big Fish, người xem ở mức độ trên sẽ hiểu tại sao một đứa trẻ sẽ thấy “con cá lớn” dưới hồ nhìn giống một con chó, còn đàn ông trong làng sẽ thấy con cá này giống người phụ nữ khỏa thân. Tại sao nhân vật chính lại thấy một con rắn bơi đến chực cắn người phụ nữ khỏa thân dưới hồ, nhưng khi anh bơi đến đủ gần thì mọi thứ đều biến mất?

Giải thích: Con cá dưới hồ trong phân cảnh này đại diện cho “ham muốn” trong đầu của người nhìn thấy nó. Nên đối với đứa trẻ điều nó mong muốn là một con chó đáng yêu, nhưng còn đàn ông trưởng thành thì thường sẽ thèm khát cơ thể của một phụ nữ. Nhân vật chính thấy con rắn bơi đến, và con cá mà anh nhìn thấy giống một người phụ nữ khỏa thân: Đại ý, con rắn là cám dỗ, dục vọng (giống con rắn trong kinh thánh) và vì nhân vật chính giờ đã là một thanh niên khỏe mạnh, nên khó tránh được cám dỗ ở tuổi này.

Thưởng thức ở cấp độ này rất thú, vì cái ngon của một tác phẩm không chỉ dừng lại ở những gì nghệ nhân bày ra mà nó còn phải là cách cảm nhận của người thưởng thức. Càng gần với ý của nghệ nhân, càng thấu được thông điệp ẩn bên dưới hình ảnh, càng cảm được chi tiết nhỏ càng thấu được hàm ý lớn đằng sau thì càng sung sướng. Mà muốn được vậy thì khó, phải có kiến thức sâu rộng, đa mảng, tích lũy nhiều năm, nhiều tháng, không phải cứ muốn là được.

Cuối cùng là thưởng thức dưới góc độ nghệ nhân – người sáng tạo,

Người thưởng thức ở cấp độ này là thưởng thức trong quá trình sáng tạo. Với nguyên liệu này thì mình sẽ làm gì ngon nhất? Nấu cho thực khách lớn tuổi sẽ khác với nấu cho thanh niên trai tráng! Bài trí cho ông nhà phê bình sẽ khác với bài trí cho ông nông dân! Nói chung nghệ nhân hoặc sẽ thưởng thức chính tài nghệ của mình với tài nguyên sẵn có hoặc sẽ thưởng thức dưới góc độ của người chuẩn bị được thưởng thức tác phẩm hoặc cả hai cùng lúc.

Ví dụ như đoạn video bên dưới phần bình luận. Ông huấn luyện viên này hiểu đội tố chất cầu thủ đội mình thế nào, phải đá làm sao thì ngon nhất. Ngoài ra còn hiểu được kỹ năng của cầu thủ đội bạn, hiểu được thói quen thi đấu, thậm chí hiểu anh cầu thủ đó nếu có bóng ở vị trí đó thì sẽ chuyền bóng như thế nào, anh cầu thủ chạy nhận bóng là ai, và khắc chế ra sao để như ý. Trận bóng là một món ăn, huấn luyện viên là đầu bếp, nguyên liệu là cầu thủ, là chiến thuật, thực khách là đội bạn và khán giả trên sân.

Đại ý: Muốn ăn ngon thì phải hiểu cách nấu ăn ngon.

--

Ảnh minh họa: Cùng một món, mỗi người có mỗi cách thưởng thức khác nhau.

Address

Ho Chi Minh City
70000

Other Public & Government Services in Ho Chi Minh City (show all)
Pokémon GO Vietnam Pokémon GO Vietnam
Ho Chi Minh City, 70000

Thinh_GTBC Thinh_GTBC
Lý Thường Kiệt
Ho Chi Minh City, 700000

HỒ SƠ BẰNG CẤP GIẤY TỜ CÁC LOẠI.

Phần mềm Văn phòng Điện tử - SurePortal Phần mềm Văn phòng Điện tử - SurePortal
23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

SurePortal là giải pháp văn phòng số thông minh cho phép quản lý toàn bộ thông tin và quy trình nội bộ, nâng cao khả năng hoạt động của doanh nghiệp, giúp giảm gánh nặng công việc hành chính.

Thông cống nghẹt quận Bình Tân Giảm 100.000đ  0902,222,096 Thông cống nghẹt quận Bình Tân Giảm 100.000đ 0902,222,096
658/9 Tên Lửa, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

chuyên cung cấp dịch vụ thông cống nghẹt , cầu nghẹt , thông bồn vệ sinh , sửa bồn cầu giá rẻ quận bình tân

Công Ty Môi Trường Phú Cường Hưng Công Ty Môi Trường Phú Cường Hưng
245,247 NGUYỄN VĂN HƯỞNG , PHƯỜNG THẢO ĐIỀN , QUẬN 2
Ho Chi Minh City, 70000

Công ty Phú Cường Hưng chuyên : * Thu gom rác thải * Thu mua phế liệu tại nhà, nhận thanh lý kho xưởng, thu mua máy móc cũ, ký hợp đồng phế liệu dài hạn, giá tốt nhất thị trường.

Matrade Ho Chi Minh City Matrade Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

Promoting Export from Malaysia to the World Countries of Coverage: * Vietnam * Cambodia * Laos

Công ty Cổ phần Công nghệ Vietlabs Công ty Cổ phần Công nghệ Vietlabs
26 Đường D1A, Khu Dân Cư Trí Kiệt, P. Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70000

Trung tâm kiểm nghiệm được chỉ định của nhà nước về lĩnh vực: Y tế, Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Phân bón, Vật tư nuôi trồng thủy sản....

Chi cục Thuế Tân Bình Chi cục Thuế Tân Bình
450 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 84

Fanpage chính thức của Chi cục Thuế Quận Tân Bình. Cung cấp thông tin, tin tức về lĩnh vực Thuế

BQC - VP Chứng nhận BQC - VP Chứng nhận
64 Nguyễn Đình Chiểu
Ho Chi Minh City, 70000

Văn phòng Chứng nhận chất lượng (BQC) là Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VN

Kích Dục Nữ Covertly Kiss Kích Thích Cực Mạnh Giá Rẻ - Thuốc Mê Kích Dục Nữ Covertly Kiss Kích Thích Cực Mạnh Giá Rẻ - Thuốc Mê
Ho Chi Minh City, 70000

Theo công bố của công ty, bao cao su đôn dên vảy rồng được làm từ 100% silicon y tế nên độ bền cao. Ngoài ra còn có tính đàn hồi tốt, đặc biệt chất liệu này đảm

CTXS Miền Nam - Bao Nổ Mọi Đài Quay CTXS Miền Nam - Bao Nổ Mọi Đài Quay
Dĩ An
Ho Chi Minh City, 700000

CLS.VN Hệ Thống Đào Tạo E-Learning Cho Doanh Nghiệp CLS.VN Hệ Thống Đào Tạo E-Learning Cho Doanh Nghiệp
Tầng 8 Tòa Nhà QTSC 1, Công Viên Phần Mềm Quang Trung P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

CLS bắt đầu nghiên cứu và xây dựng phần mềm đào tạo trực tuyến trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu đào tạo nội bộ của doanh nghiệp và học trực tuyến của khối trường học.