ĐỊA ỐC TPHCM

ĐỊA ỐC TPHCM

Comments

33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!"
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?"
Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không?
Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất?
Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ?
Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'.

- Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị.

Còn cách của bạn :

15) Em cắt máu cho chị bao nhiêu ?
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Dạ, chị ơi.Đại loại nghề này em bán thông tin và mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt. Sale có tâm và có tầm thì chẳng có lý do gì phải cắt máu.
-Không ai có quyền cắt của ai cái gì. Con người là thực thể đã được rất nhiều các thể loại luật bảo vệ sự nguyên trinh.
Còn cách của bạn : …………..

1) Anh muốn rút cọc, bây giờ rút được không em ?
Xử lý từ chối :
Dạ được nha anh, nhưng sắp bán rồi nên anh đợi thêm 1 xíu nữa ạ. Gái đẹp thường chảnh và mang lại cho mình cảm giác chinh phục mà, chờ đợi 9 tháng rồi, thêm 1 tháng nữa thôi anh ơi.....
Còn cách của bạn : .............
( Lưu ý nhớ bán hàng thật có tâm TÂM- TẦM - TIỀN )

Có quyết định đặt cọc thì hãy nhớ câu thần chú" Ok,tui sẽ cọc,nhưng đi test lại lộ giới,quy hoạch treo,mà bị,thị đền cho tui nhé." Gặp người môi giới có tâm,có tài sản,họ sẽ OK ngay.

-----------------------------------------------------------------
Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình .
-----------
=>
Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 🌕 🎋 🌼 ☀
33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!"
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?"
Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không?
Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất?
Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ?
Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'.

- Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị.

Còn cách của bạn :

15) Em cắt máu cho chị bao nhiêu ?
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Dạ, chị ơi.Đại loại nghề này em bán thông tin và mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt. Sale có tâm và có tầm thì chẳng có lý do gì phải cắt máu.
-Không ai có quyền cắt của ai cái gì. Con người là thực thể đã được rất nhiều các thể loại luật bảo vệ sự nguyên trinh.
Còn cách của bạn : …………..

1) Anh muốn rút cọc, bây giờ rút được không em ?
Xử lý từ chối :
Dạ được nha anh, nhưng sắp bán rồi nên anh đợi thêm 1 xíu nữa ạ. Gái đẹp thường chảnh và mang lại cho mình cảm giác chinh phục mà, chờ đợi 9 tháng rồi, thêm 1 tháng nữa thôi anh ơi.....
Còn cách của bạn : .............
( Lưu ý nhớ bán hàng thật có tâm TÂM- TẦM - TIỀN )

Có quyết định đặt cọc thì hãy nhớ câu thần chú" Ok,tui sẽ cọc,nhưng đi test lại lộ giới,quy hoạch treo,mà bị,thị đền cho tui nhé." Gặp người môi giới có tâm,có tài sản,họ sẽ OK ngay.

-----------------------------------------------------------------
Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình .
-----------
=>
Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 🌱 🔔 🌷 :)
33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!"
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?"
Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không?
Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất?
Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ?
Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'.

- Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị.

Còn cách của bạn :

15) Em cắt máu cho chị bao nhiêu ?
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Dạ, chị ơi.Đại loại nghề này em bán thông tin và mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt. Sale có tâm và có tầm thì chẳng có lý do gì phải cắt máu.
-Không ai có quyền cắt của ai cái gì. Con người là thực thể đã được rất nhiều các thể loại luật bảo vệ sự nguyên trinh.
Còn cách của bạn : …………..

1) Anh muốn rút cọc, bây giờ rút được không em ?
Xử lý từ chối :
Dạ được nha anh, nhưng sắp bán rồi nên anh đợi thêm 1 xíu nữa ạ. Gái đẹp thường chảnh và mang lại cho mình cảm giác chinh phục mà, chờ đợi 9 tháng rồi, thêm 1 tháng nữa thôi anh ơi.....
Còn cách của bạn : .............
( Lưu ý nhớ bán hàng thật có tâm TÂM- TẦM - TIỀN )

Có quyết định đặt cọc thì hãy nhớ câu thần chú" Ok,tui sẽ cọc,nhưng đi test lại lộ giới,quy hoạch treo,mà bị,thị đền cho tui nhé." Gặp người môi giới có tâm,có tài sản,họ sẽ OK ngay.

-----------------------------------------------------------------
Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình .
-----------
=>
Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 🍁 :( 💜 🎈
33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!"
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?"
Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không?
Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất?
Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ?
Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'.

- Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị.

Còn cách của bạn :

15) Em cắt máu cho chị bao nhiêu ?
Xử lý từ chối có 2 phương án :
Dạ, chị ơi.Đại loại nghề này em bán thông tin và mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt. Sale có tâm và có tầm thì chẳng có lý do gì phải cắt máu.
-Không ai có quyền cắt của ai cái gì. Con người là thực thể đã được rất nhiều các thể loại luật bảo vệ sự nguyên trinh.
Còn cách của bạn : …………..

1) Anh muốn rút cọc, bây giờ rút được không em ?
Xử lý từ chối :
Dạ được nha anh, nhưng sắp bán rồi nên anh đợi thêm 1 xíu nữa ạ. Gái đẹp thường chảnh và mang lại cho mình cảm giác chinh phục mà, chờ đợi 9 tháng rồi, thêm 1 tháng nữa thôi anh ơi.....
Còn cách của bạn : .............
( Lưu ý nhớ bán hàng thật có tâm TÂM- TẦM - TIỀN )

Có quyết định đặt cọc thì hãy nhớ câu thần chú" Ok,tui sẽ cọc,nhưng đi test lại lộ giới,quy hoạch treo,mà bị,thị đền cho tui nhé." Gặp người môi giới có tâm,có tài sản,họ sẽ OK ngay.

-----------------------------------------------------------------
Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình .
-----------
=>
Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 🎉 💙 :D 💚
BAN BDS VI TRI DEP ...DAC DIA..........

.............

TIEN LOI KD ... BUON BAN ...LAM VAN PHONG CTY...MO SPA ...SHOWROOM MY PHAM HAY KARAOKE ...MO BAN THUOC TAY....HOAC XAY MINI HOTEL...BAN NHA MAT TIEN CACH MANG THANG 8 Q.TB PHIA GIAP Q.3 ...CACH CVIEN LE THI RIENG 600M ...DA TUNG CHO THUE KD HANG THOI TRANG 25TR/ THANG ...NHA 1 LAU , DIEN TICH : 3,8 X 21 NO HAU 4M PHONG THUY TOT...VUONG DIA....BAN GIA 11,5 TY LIEN HE 0906879809 / 0927720768
BAN BDS VI TRI DEP ...DAT DIA.....VI TRI THUAN LOI LAM VP GIAO DICH CHO CTY.......

.............

TIEN LOI KD ... BUON BAN ...LAM VAN PHONG CTY...MO SPA ...SHOWROOM MY PHAM HAY KARAOKE ...MO BAN THUOC TAY....HOAC XAY MINI HOTEL...BAN NHA MAT TIEN CACH MANG THANG 8 Q.TB PHIA GIAP Q.3 ...CACH CVIEN LE THI RIENG 600M ...DA TUNG CHO THUE KD HANG THOI TRANG 25TR/ THANG ...NHA 1 LAU , DIEN TICH : 3,8 X 21 NO HAU 4M PHONG THUY TOT...VUONG DIA....BAN GIA 11,5 TY LIEN HE 0906879809 / 0927720768
-Mừng lễ cất nóc tháng 4/2017 Condontel Smart Ariyana nha trang
- Tặng ngay sổ tiết kiệm 30 triệu + macbook Air trị giá 25 triệu cùng 15 ngày nghĩ dưỡng tại resort 5*
- Cho khách hàng đặt mua codontel
/-strong chỉ 1,7 tỷ / căn TT 15% nhận nhà
- Trang bị đầy đủ 100% nội thất hiện đại & cao cấp
- Cam kết sinh lời cao 8%/ năm
- Đây là những giấc mơ nay đã thành hiện thực
- Sở hữu căn hộ đạt chuẩn 4* vị trí đắc địa
Thành phố biển Du Lịch NhaTrang .
- Cơ hội duy nhất chỉ có trong thời gian này
- Mua 1 lần sở hữu mãi mãi
- Pháp lý đầy đủ và bền vững
-miễn phí vé máy bay cho khách hàng tiềm năng tham quan dự án trên toàn quốc
-Liên hệ ngay để được book vé sớm nhất Mua nhanh kẽo hết !!!
/-share Hợp tác đầu tư & phân phối độc quyền dự án
CTY TNHH DV BĐS NAMPHATLAND
- ĐOÀN THỊ KIM THIÊU: 0935869357(sms,zalo,Viber)
Biên hòa riverside đất nền ven sông nằm ở vị trí chiến lược là cửa ngõ giao thương kết nối một trong ba thành phố công nghiệp phát triển mạnh nhất của việt nam. Dự án sắp mở bán hãy liên hệ với chúng tôi, để được biết thông tin chính sách đầu từ và ưu đãi cho những khách hàng sớm nhất m.TRUNG: 0941845010
Tính năng đăng bài, up bài nhóm, lọc bạn bè kết bạn hàng loạt facebook( bán hàng qua profile), Quản lý bình luận, tin nhắn khách hàng hiệu quả trên fanpage (nhằm chăm sóc khách hàng cũ)Tính năng rất tốt và tiết kiêm được thời gian cho các bạn kinh doanh online qua fb như thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp,...__________________________________________________Đặc biệt mình xin chia sẽ 1 tính năng rất hiệu quả cho ae Kinh doanh BDS hoặc các cửa hàng kinh doanh theo khu vực địa lý hay dùng.
Tính năng mà ae #BĐS hay dùng trên VFPPro
tính năng này đã có từ khá lâu và cũng dc rất nhiều anh/chị áp dụng và khá hiệu quả, cụ thể: Quét uid những người like - checkin địa điểm nào đó theo khu vực
Ví dụ chúng ta có dự án nào đó ở vị trí quận 7, thì ae thường target những người ở quanh khu vực ý theo bán kính rộng khoảng bao nhiêu rồi đi kết bạn và quảng cáo dự án trên profile hoặc inbox quảng cáo những người này
Công việc rất đơn giản là chúng ta dùng VFP vào tính năng tìm địa điểm trên bản đồ (như hình ảnh minh họa) rồi chọn vị trí cần quét (lưu ý có thể tìm nhiều vị tr) rồi chọn lựa bán kính tiếp cận - sau đó phần mềm sẽ lấy ra các thông tin địa điểm quanh đó và có các lựa chọn lấy những ng like + checkin...bước cuối chúng ta đi kết bạn những người này.
_________________________________________________
- Đăng bài nhóm facebook, like và comment ngẫu nhiên vào nhóm, tag thành viên hàng loạt. Tự động share bài vào nhóm vơi VFP Pro
- hẹn giờ up bài , sửa bài trong các nhóm đã đăng nhằm tránh bài viết bi trôi.
Liên hệ cài đặt: 0932.757.969 Nhân

Nơi bạn có thể dễ dàng sở hữu một mái ấm cho riêng mình. LH: 0905 476 625 - 0983 325 022

Operating as usual

5 lưu ý khi mua bất động sản mùa mưa 23/05/2019

5 lưu ý khi mua bất động sản mùa mưa

Mùa mưa đến rồi, ai có đi mua nhà thời điểm này thì nên lưu ý 5 điều sau nha!
https://batdongsan.com.vn/loi-khuyen-cho-nguoi-mua/5-luu-y-khi-mua-bat-dong-san-mua-mua-ar99779

5 lưu ý khi mua bất động sản mùa mưa Bên cạnh giá cả, pháp lý, thì vị trí thông qua yếu tố thời tiết cũng rất quan trọng khi tìm mua bán bất động sản.

Bán nhà hẻm xe hơi Quận 12- Khu trung tâm, thuận tiện di chuyển. 21/05/2019

Bán nhà hẻm xe hơi Quận 12- Khu trung tâm, thuận tiện di chuyển.

2 căn ĐẦU TƯ SINH LỢI khu vực quận 12:
🏡Phường Tân Thới Hiệp - Hẻm 3.5m - 4x25.74m - 92.1m2 - 3.7 tỷ
https://propzy.vn/mua/ban-nha-hem-xe-hoi-quan-12-khu-trung-tam-thuan-tien-di-chuyen-id48586
🏡Phường Tân Chánh Hiệp - Hẻm đến 8m - 4x20 - 78.3m2 - 3.95 tỷ
https://propzy.vn/mua/ban-nha-hem-8m-quan-12-khu-trung-tam-dan-tri-cao-mua-o-hoac-kinh-doanh-id48826
📲INBOX GỬI HÌNH SỔ FULL HD KHÔNG CHE: 0932671747

Bán nhà hẻm xe hơi Quận 12- Khu trung tâm, thuận tiện di chuyển. - Bán nhà hẻm xe hơi Quận 12- Gần CV Phần mềm Quang Trung, Bệnh viện Quận 12. - Diện tích 4x25.74m, vuông vức. Nhà 1 trệt 1 lầu, 3PN 2WC, Phòng thờ. Nhà kiên cố, sạch sẽ, vào ở li

Photos from ĐỊA ỐC TPHCM's post 21/05/2019

🏡💏️🎉 Bán nhà phường Tân Thới Hiệp Quận 12- Gần cầu vượt Tân Thới Hiệp - Chỉ 41tr/m2 🏡💏️🎉

💏️ Diện tích 4x23m, vuông vức, công nhận 91m2.

💏️ Nhà trệt, 2PN, 2WC, có sân để xe rộng rãi. Nhà mới, thiết kế đẹp, sân để xe rộng rãi, vào ở liền. Nhà đang cho thuê 5 triệu/tháng.

💏️ Đường hiện hữu 6m, lộ giới đường dự phóng 20m. Ra QL1A 100m.

💏️ Khu dân cư hiên hữu, gần Metro Hiệp Phú, trường học các cấp. 3 phút sang Gò Vấp. Cách Cv Phần Mềm Quang Trung 1.5km, 10 phút vào trung tâm thành phố.

💏️ Sổ hồng riêng

💏️ Giá: 3,8 tỷ

📲 LIÊN HỆ NGAY LỮ BỐ: 0932671747

Photos from ĐỊA ỐC TPHCM's post 20/05/2019

🏡💏️🎉𝐁𝐀́𝐍 Đ𝐀̂́𝐓 𝟐 𝐌𝐀̣̆𝐓 𝐇𝐗𝐇 - 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐍𝐀́𝐓 Đ𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐇𝐔𝐄̂ 𝟒.𝟓𝐓𝐑/𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆🏡💏️🎉

⛳Vị trí góc hai mặt hẻm xe hơi phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 - Gần Đại học Giao Thông Vận Tải.

⛳Hẻm rộng 5m, xe hơi vào thoải mái. Hẻm thông thoáng, thuận tiện di chuyển.

⛳ Khu hiện hữu, gần chợ, gần trường - Mua ở hoặc kinh doanh đều được

⛳ Diện tích 5mx15.5m, công nhận đủ 77.5m2. Nhà cấp 4 có gác lửng, 1PN 2WC. Đang cho thuê 4.5 triệu/ tháng.

⛳ Sổ hồng riêng. Sổ 1 đời chủ.

⛳ Lô này đã được định giá thị trường là 3.2 tỷ

🤑🤤😝 Chủ nhà cần bán gấp - Giá ráp kèo: 3 tỷ 🤑🤤😝

📲 LIÊN HỆ NGAY: 0932671747

Photos from ĐỊA ỐC TPHCM's post 18/05/2019

🏡💏️🎉 NHÀ NHỎ NHỎ XINH XINH, MỚI XÂY, ĐANG ĐỂ TRỐNG, VÀO LÀ Ở NGAY 🏡💏️🎉

⛳ Giá chốt: 2.4 tỷ (chỉ bớt chút lộc cho khách thiện chí)

️⛳ Nhà riêng phường Phước Long B, Quận 9 - Hướng Đông Nam.

️⛳ Diện tích đất công nhận: 26.6m2 (4m x 6.65m) vuông vức. Thổ cư 100%

️⛳ Kết cấu nhà 1 trệt, 1 lầu đúc thật, có 2 phòng ngủ, 1 WC.

️⛳ Nhà hẻm 1 sẹc, hẻm trước nhà rộng 2.2m , khu dân cư an ninh. Nhà mới sửa chữa, đang để trống dọn vào ở ngay.

️⛳ Vị trí cách mặt tiền đường Dương Đình Hội 210m, cách Dương Đình Hội - Đỗ Xuân Hợp 600m.

️⛳ Tiện ích xung quanh gồm có: chợ Phước Bình cách 900m, trường tiểu học Phước Bình cách 1.2km, trường tiểu học Nguyễn Văn Bá cách 300m,....

️⛳ Pháp lý: sổ hồng riêng chính chủ.

📲 LIÊN HỆ NGAY: 0932671747

Photos from ĐỊA ỐC TPHCM's post 16/05/2019

💥💥💥 𝗖𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗯𝗮́𝗻 𝗴𝗮̂́𝗽 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗵𝗲̉𝗺 𝗼̂ 𝘁𝗼̂ 𝗽𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘂́ 𝗛𝘂̛̃𝘂, 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟵. 𝗛𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗧𝗮̂𝘆 𝗕𝗮̆́𝗰 🌴🌴🌴
----------------------------------------------------------------------------------
🏡 Diện tích đất: 53.5m2 (4.9x11), diện tích sàn: 87.9 m2. Nhà cấp có 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh.

🏡 Hẻm trước nhà rộng 5m, ô tô ra vào thoải mái.

🏡 Khu yên tĩnh, an ninh. Phù hợp đầu tư hoặc Mua ở, cho thuê ổn định.

🏡 Nhà cách mặt tiền đường 990 khoảng 60m, cách đường Nguyễn Duy Trinh là 700m.

🏡 Trong bán kính 800m có Công An Phường, ...

🏡 Sổ hồng riêng, nhà đã hoàn công.

🏡 Giá: chỉ có 2,75 tỷ
----------------------------------------------------------------------------------
📲📲📲 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟔𝟕𝟏𝟕𝟒𝟕

Photos from ĐỊA ỐC TPHCM's post 11/05/2019

💥💥💥 𝐍𝐡𝐚̀ đ𝐞̣𝐩 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝟑.𝟒𝟖𝐦 𝐱 𝟏𝟐.𝟗𝟒𝐦, 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝟕𝟗.𝟔𝐦𝟐 🌴🌴🌴
----------------------------------------------------------------------------------
🏡 Nhà kết cấu 1 trệt, 1 lầu đúc giả, bao gồm 2 phòng ngủ,2 WC, .
🏡 Nhà hướng Nam, hẻm 3m, rất yên tĩnh, an ninh. Hàng xóm rất thân thiện. Thích hợp mua để ở hoặc cho thuê.

🏡 Vị trí thuận tiện di chuyển qua các tuyến đường chính như: đường Nguyễn Văn Lượng, Phan văn Trị, Quang Trung,...

🏡 Dễ dàng di chuyển qua các quận như Quận 12, Tân Bình, Bình Thạnh...

🏡 Xung quanh có các tiện ích như gần UBND Phường 16, Trường Mầm Non Hoàng Yến, Sân Vận Động Đạt Đức,...

🏡 Sổ hồng chính chủ, giao dịch ngay.

🏡 Giá: 3.65 tỷ (còn thương lượng)
----------------------------------------------------------------------------------
📲📲📲 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟔𝟕𝟏𝟕𝟒𝟕

Photos from ĐỊA ỐC TPHCM's post 11/05/2019

💥💥💥 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐞̉𝐦 𝐱𝐞 𝐛𝐚 𝐠𝐚́𝐜 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐚̃ 𝐭𝐮̛ 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚 𝐓𝐡𝐚́𝐦 - 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 🌴🌴🌴
----------------------------------------------------------------------------------
🏡 Bán nhà riêng quận Tân Bình, diện tích: 3.29mx11.93m. Hiện tại nhà trống bàn giao ngay. Hướng Bắc

🏡 Kết cấu nhà 1 trệt 1 lầu gồm phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ, 2 toilet

🏡 Hẻm xe ba gác, thông thoáng, an ninh. Khu dân cư yên tĩnh, có văn hóa dân trí cao

🏡 Vị trí nhà gần ngã ba Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, nút giao Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa,.. gần quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Q12, và các quận trung tâm lân cận

🏡 Tiện ích: Chợ Hoàng Hoa Thám, Trường THCS Trường Chinh, Bệnh viện Đa Khoa Mỹ Đức, sân bay Tân Sơn Nhất,

🏡 Sổ hồng riêng chính chủ

🏡 Giá: 4,25 tỷ (còn thương lượng)
----------------------------------------------------------------------------------
📲📲📲 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟔𝟕𝟏𝟕𝟒𝟕

12/12/2018

Nhớ lấy thần chú "VN Vô Địch" khi đi ra đường những ngày này nhé! 🤣

11/12/2018

Dạo này thấy nhiều người đi học tiếng Hoa hen ;)

07/12/2018

Yêu HLV Park quá!

06/12/2018

Hết lừa rồi nhé! Chúc mừng đội tuyển VN đã lọt vào chung kết AFF CUP 2018! 👏👏👏

Photos from ĐỊA ỐC TPHCM's post 06/12/2018

Park Legend ôm trọn cả công viên Hoàng Văn Thụ! Quá đẹp quý khách ạ!

Photos from ĐỊA ỐC TPHCM's post 05/12/2018

🥊🥊🥊🚩🚩🚩Phòng Kinh Doanh Chủ đầu tư Tân Bình ICC kính thông báo chuẩn bị mở bán Chung cư cao cấp 251 Hoàng Văn Thụ Tân Bình. 💥💥💥
Hotline PKD CĐT 0932.67.17.47 để được tư vấn trực tiếp và nhận bảng giá cũng như chính sách Ưu đãi tốt nhất...
💥VỊ TRÍ độc tôn: Ngay góc đường Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai. Đối diện công viên cây xanh Hoàng Văn Thụ.
➡️️5 phút tới Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất✈️✈️✈️.....
➡️5,5 phút tới Bệnh viện Mê Kong, Bệnh viện Y học Cổ truyền....
➡️7 phút tới trung tâm quận 3, quận 1.......
➡️300m Vincom Tân Bình....
🌳🌳🌳10 BƯỚC CHÂN là công viên Cây xanh Hoàng Văn Thụ,⚽⚽⚽ 20 Bước nữa là tới Sân vận động bóng đá Quân khu 7.....
💥TIỆN ÍCH Đẳng cấp: Nhà hàng, cà phê tầng trệt và sân thượng,🏊‍♀️🏊‍♀️🏊‍♀️🏖️🏖️🏖️ Hồ bơi nội khu cao cấp, 2 hầm để xe, khuôn viên cây xanh bao phủ......Phòng tập GYM hiện đại, Sảnh tiếp đón chuyên nghiệp....
➡️Trường học, Bệnh viện, Cơ quan hành chính, ... cận kề
➡️NGAY VÒNG XOAY CỘNG HÒA- HOÀNG VĂN THỤ- NGUYỄN VĂN TRỖI.... thuận tiện di chuyển đi nội lẫn ngoại thành.
💥THIẾT KẾ Sang trọng: Với ĐA DẠNG diện tích căn hộ 1 PN 48m2, 2 PN 65m2 đến 3PN 95m2 phù hợp với tất cả mọi khách hàng. ĐỂ Ở hoặc ĐẦU TƯ đều SINH LỜI một cách NHANH CHÓNG....!
☎️☎️☎️ Liên hệ PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH để được tư vấn trực tiếp và nhận bảng giá cũng như được hưởng những chính sách ƯU ĐÃI NHẤT từ CHỦ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH ICC🚩🚩🚩.
Hotline: 0932.67.17.47

03/12/2018

Có ai tên Đức không? :)

Nhật đe ngừng dự án metro số 1 vì bị chậm trả 100 triệu USD 01/12/2018

Nhật đe ngừng dự án metro số 1 vì bị chậm trả 100 triệu USD

https://thanhnien.vn/thoi-su/nhat-de-ngung-du-an-metro-so-1-vi-bi-cham-tra-100-trieu-usd-1025929.html

Nhật đe ngừng dự án metro số 1 vì bị chậm trả 100 triệu USD Đại sứ Nhật Bản vừa có thư gửi lãnh đạo Chính phủ, TP.HCM, các bộ cho biết số tiền chậm trả cho nhà thầu đã tới 100 triệu USD. Nếu đến cuối tháng 12 không được giải quyết sẽ ngừng thi công tuyến metro số 1.

25/11/2018

Cập nhật tình hình mưa bão:

Đinh Công Tráng ngập tới háng
Nguyễn Thông thì ngập tới mông
Nguyễn Thị Tú ngập tới zú
Phạm Văn Hai ngập tới vai
Nguyễn Trung Trực đã ngập tới ngực
Nguyễn Du ngập tới cu
Lê Thánh Tôn thì tới Hậu Môn
Minh Khai ngập tới tai
Lý Tự Trọng ngập đến họng
Hai Bà Trưng ngập đến lưng
Hàm Nghi ngập tới ti

Có ai đang ở khu vực Bến Vân Đồn và Thành Thái thì cập nhật tình hình cho mọi người ứng phó mưa bão nhé!

Giá nhà có thể leo thang khi TP HCM hạn chế dự án mới đến 2020 - VnExpress Kinh Doanh 22/11/2018

Giá nhà có thể leo thang khi TP HCM hạn chế dự án mới đến 2020 - VnExpress Kinh Doanh

Các quận trung tâm và nội thành Sài Gòn không được phát triển dự án mới từ nay đến năm 2020, có thể đẩy giá nhà hiện hữu lên cao
https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/bat-dong-san/gia-nha-co-the-leo-thang-khi-tp-hcm-han-che-du-an-moi-den-2020-3842789.html?fbclid=IwAR12TEI69KDeUMDG2dkyVcdLDKd3Ry1cUK-KZ8QIpHOT1bmML17ISMxfBfw

Giá nhà có thể leo thang khi TP HCM hạn chế dự án mới đến 2020 - VnExpress Kinh Doanh Các quận trung tâm và nội thành Sài Gòn không được phát triển dự án mới từ nay đến năm 2020, có thể đẩy giá nhà hiện hữu lên cao.

Cường Đô la bất ngờ từ nhiệm thành viên HĐQT Quốc Cường Gia Lai - CafeLand.Vn 17/11/2018

Cường Đô la bất ngờ từ nhiệm thành viên HĐQT Quốc Cường Gia Lai - CafeLand.Vn

https://cafeland.vn/tin-tuc/cuong-do-la-bat-ngo-tu-nhiem-thanh-vien-hdqt-quoc-cuong-gia-lai-76846.html

Cường Đô la bất ngờ từ nhiệm thành viên HĐQT Quốc Cường Gia Lai - CafeLand.Vn CafeLand - Ngày 16/11/2018, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) bất ngờ đưa ra thông báo thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Cường (hay còn gọi là Cường Đô la).

VENTOSA LUXURY QUẬN 5 | CĂN HỘ VENTOSA LUXURY 66 TÂN THÀNH 12/11/2018

VENTOSA LUXURY QUẬN 5 | CĂN HỘ VENTOSA LUXURY 66 TÂN THÀNH

Dự án căn hộ Ventosa Luxury mặt tiền đường Tân Thành, Quận 5. Vị trí hiếm hoi còn sót lại trong lõi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đáng chờ đợi trong thời gian cuối năm 2018!
http://ventosa-luxury.top/

VENTOSA LUXURY QUẬN 5 | CĂN HỘ VENTOSA LUXURY 66 TÂN THÀNH Ventosa Luxury Quận 5 nằm ngay mặt tiền 66 Tân Thành Quận 5. Căn hộ Ventosa Luxury Quận 5 thiết kế có tầng lửng độc, đẹp, lạ. Hotline CĐT: 0932671747

04/10/2018

Cuộc sống mà...

Photos from ĐỊA ỐC TPHCM's post 11/09/2018

💥 SỔ TRAO TAY - NHẬN NỀN XÂY DỰNG NGAY 💥

❌ Hiện nay, tình trạng “sổ hứa”, “sổ chờ” chính là vấn đề nhức nhối đối với khách hàng lựa chọn đất nền. Pháp lý dự án luôn được đặt lên hàng đầu trước khi quyết định “xuống tiền” cho một dự án. Hiểu được nỗi lo này của khách hàng, chủ đầu tư Thiên Nam đã hoàn thiện hạ tầng và vấn đề giấy tờ pháp lý của khu compound Thiên Nam Residence.

♦️ Dự án hiện đã hoàn thiện hạ tầng, phân lô và tách sổ riêng từng nền, khách hàng sẽ được công chứng cấp sổ ngay khi giao dịch và được xây dựng ngay không cần phải chờ đợi. Đây chính là lợi thế mà Thiên Nam Residence tự tin hơn hầu hết các dự án khác trong khu vực.
--------------------------------------------------------------
✨✨KẾT NỐI NGOẠI KHU HOÀN HẢO CÙNG THIÊN NAM RESIDENCE

📍Nằm ngay khu vực giao giữa 3 quận Tân Phú, Tân Bình, quận 12, chỉ cách Tân Phú, Tân Bình 400m nên có thể thấy Thiên Nam Residence thừa hưởng tất cả các tiện ích hiện đại tại quận Tân Phú, Tân Bình.

📍Tại khu dân cư Thiên Nam Tân Thới Nhất: cư dân dễ dàng di chuyển tới các trục giao thông huyết mạch, các tiện ích khu vực như:

➡️ Trường quốc tế PATHWAY (Tuệ Đức): chỉ 43m
➡️ Trường THCS, THPT Tư Thục Đông Du: chỉ 49m
➡️ Trường Đại Học Công nghệ Thực phẩm: chỉ 270m
➡️ Trường Tiểu học Trương Định: 450m
➡️ Cầu Tham Lương: chỉ 500m
➡️ Khu công nghiệp Tân Bình: 1km
➡️ Trạm dừng chân Tham Lương tuyến Metro Bến Thành-An Sương: chỉ 1.1 km
➡️ Pandora City Trường Chinh: 2.4km
➡️ Nhà thờ Gò Mây: chỉ 3 km
➡️ Bệnh viện Đa Khoa Mỹ Đức: 3.7 km
➡️ Lotte Cinema Cộng Hòa: chỉ 4 km
➡️ Chợ Tân Hương: 5.2 km
➡️ Chợ Tân Bình: 5.9km
➡️ Sân bay Tân Sơn Nhất: chỉ 6.8km
➡️ Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-TP.HCM: 8km
➡️ Bệnh viện Chợ Rẫy: 8.7 km
➡️ Chợ Bến Thành: 11km
--------------------------------------------------------------
✨Với mức giá chỉ từ 56 triệu/m2 lại sở hữu vị thế ngàn vàng, Thiên Nam Residence được đánh giá là dự án đáng để đầu tư nhất trong năm nay

👉Nhanh tay giành lấy cho mình 1 trong 32 tấm vé trở thành chủ nhân tại khu compound kiểu mẫu Thiên Nam Residence:
--------------------------------------------------------------
☎️ Hotline: 0932 67 17 47

CĂN HỘ CT HOME BÌNH THẠNH 14/08/2018

🎁NHẬN ĐẶT CHỖ SUẤT NỘI BỘ CĂN HỘ CT HOME BÌNH THẠNH - CHỈ 50 CĂN DUY NHẤT🎁
---------------------------------------------
💯SỰ KHÁC BIỆT CT HOME BÌNH THẠNH:
🎯Căn hộ thông tầng đầu tiên tại Bình Thạnh, trần căn hộ cao đến 4.8m
🎯Căn hộ có đến 2 mặt thoáng, cửa chính cũng có view
🎯100% căn hộ đều view sông
🎯Mật độ chỉ có 7 căn / tầng, cực thích hợp để ở
🎯Dự án duy nhất đang triển khai tại Bình Thạnh - dễ dàng sang nhượng
---------------------------------------------
💡THÔNG TIN DỰ ÁN CT HOME:
🔹Căn hộ CT Home tọa lạc tại số 471 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh.
🔹2 mặt tiền đường Nơ Trang Long và Phạm Văn Đồng (Ngay chân cầu Bình Lợi).
🔹Quy mô: Gồm 1 block cao 11 tầng (tương ứng 18 tầng đối với các dự án khác) và 2 tầng hầm: 56 căn hộ thương mại (100% căn hộ view sông) + 2 căn penthouse.
🔹Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng và Trang trí nội thất Cát Tường.
🔹Ngân hàng bảo lãnh: Liên Việt Post Bank
🔹Giá bán dự kiến:
👉Căn thường giá từ 1,6-2,3 tỷ căn 2PN diện tích từ 49-68m2 (giá đã bao gồm VAT)
👉Căn loft giá từ 2,7 - 3,7 tỷ/căn (đã bao gồm VAT) thông tầng 3 PN (duplex trần cao 4.8m).Diện tích sử dụng từ 90 đến 121m2.
🔹Tiện ích: Hồ bơi tầng hầm, Gym, công viên, Phòng xông hơi sauna, siêu thị, phòng sinh hoạt cộng đồng,...
🔹Bàn giao nhà hoàn thiện cao cấp: Tủ bếp, bếp từ, máy hút mùi, thiết bị toilet ToTo, máy nước nóng,…
🔹Pháp lý đã HOÀN THIỆN, sổ hồng sở hữu vĩnh viễn.
🔹Phương thức thanh toán ưu đãi 30% nhận nhà.
---------------------------------------------
☎☎☎Liên hệ ngay PKD : 0932 67 17 47 Tư vấn miễn phí

CT HOME BINH THANH VÀ CÁC CÂU HỎI CẦN GIẢI ĐÁP? 09/08/2018

CT HOME BINH THANH VÀ CÁC CÂU HỎI CẦN GIẢI ĐÁP?

CT Home Binh Thanh hiện tại đang trong quá trình được các chuyên viên tư vấn liên tục giới thiệu đến cho khách hàng. Tuy nhiên, lượng thông tin khách hàng được cung cấp đôi khi vẫn còn hạn chế. Điều này khiến cho các nhà đầu tư bị thiếu thông tin để có thể nắm bắt kỹ sản phẩm CT Home Binh Thanh.

“CT Home Binh Thanh & các câu hỏi cần giải đáp?” sẽ giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ phần nào về dự án đang được quan tâm tại khu vực Bình Thạnh.
http://cthomecattuong.top/ct-home-binh-thanh-cac-cau-hoi-can-giai-dap/

CT HOME BINH THANH VÀ CÁC CÂU HỎI CẦN GIẢI ĐÁP? CT Home Binh Thanh được các nhà đầu tư rất quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thông tin chưa được làm rõ. Gọi ngay 0932671747 để được cung cấp thông tin

08/08/2018

Giá tăng thì vẫn tăng nha. Chưa có nhà thì lo mua nha. Không thì không mua được đâu nha! 😉😉😉
https://blog.rever.vn/tai-sao-can-ho-cuoi-nam-2018-van-tang-gia-trong-khi-suc-mua-giam-tai-cac-san-giao-dich

Videos (show all)

HÀ ĐÔ CENTROSA GARDEN

Category

Products

Căn hộ - Nhà phố - Biệt Thự - Đất nền

Telephone

Website

imperialplace.top

Address


Ho Chi Minh City
700000

Other Business Services in Ho Chi Minh City (show all)
Mật Ong Tây Nguyên Mật Ong Tây Nguyên
Ho Chi Minh City, 7000

Mật Ong Tây Nguyên được các chú ong chăm chỉ lấy từ hoa cà phê cho ra những giọt mật nguyên chất 100%.

House of Première House of Première
184 Dien Bien Phu
Ho Chi Minh City, 70000

House of Première is a Investment Company & Retail Concept that offers fine selection multi-fashion brands, home decor, together with lifestyle and concierge services.

Chuyên cung cấp sỉ & lẻ các Mỹ Phẩm cty Mộc Hà mang thương hi Chuyên cung cấp sỉ & lẻ các Mỹ Phẩm cty Mộc Hà mang thương hi
613/1 Tỉnh Lộ 43,kp4,Tam Bình_Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 083

Tất cả mặt hàng của em đều lấy nguồn đại lí lớn và uy tín ở Bình Dương�Từ chất lượng đến giá cả em xin cam đoan là sẽ làm vui lòng khách hàng!

Sàn gỗ tự nhiên TAA Sàn gỗ tự nhiên TAA
95/16 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 84

Chuyên cung cấp thi công lắp đặt sàn gỗ tự nhiên ........

Bảo Hộ Lao Động Hải Thắng Bảo Hộ Lao Động Hải Thắng
Số 107/35 Đường 38, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Ho Chi Minh City

bảo hộ lao động Hải Thắng chuyên cung cấp các trang thiết bị an toàn lao động, trang phục, đồng phục bảo hộ lao động chất lượng cao, giá cả cam kết rẻ nhất

Chuyên sỉ lẻ quần áo, mỹ phẩm xách tay từ hàn quốc Chuyên sỉ lẻ quần áo, mỹ phẩm xách tay từ hàn quốc
TÂN PHÚ
Ho Chi Minh City

- Chuyên sỉ các mặt hàng mỹ phẩm, thuốc đặc trị mụn và nám tận gốc - Liên hệ : 01629739030 gặp Ngọc 0967184168 gặp Minh

Tiramisu Bakery Tiramisu Bakery
Ho Chi Minh City

chia sẻ là học hỏi

Tiệm bánh kem Thu Thủy Tiệm bánh kem Thu Thủy
20/8 ấp Thống Nhất 1 Xã Tân Thới Nhì Huyện Hóc Môn
Ho Chi Minh City, 700000

Kinh doanh bánh kem

Diamond Cutter - POSM Solutions Diamond Cutter - POSM Solutions
19 Cao Thang Street, Ward 2, Dist. 3
Ho Chi Minh City, 700000

the first community sharing Vietnam Market Report, Vietnam Consumer Report, Vietnam Trends... for Data Driven Business & Data Driven Marketing

Hoàng Gia Food Hoàng Gia Food
71/19 Quang Trung
Ho Chi Minh City, 700000

Các món ăn, đồ uống chất lượng Hoàng Gia

Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Thành Công Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Thành Công
Địa Chỉ: Lầu 1 - Số 19 Đường Số 2 (KDC Cityland), Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HÁCH LÁI XE TPHCM VĂN PHÒNG GHI DANH THÀNH CÔNG CHÍNH THỨC Hotline :0938.152.338 - Thầy Hải Email: [email protected]

Giặt Sấy BNB Giặt Sấy BNB
24/8 Thủ Khoa Huân , Phường Bến Thành , Quận 1
Ho Chi Minh City

Giặt sấy lấy nhanh BNB chuyên giặt các loại quần áo , rèm cửa , dịch vụ căn hộ , khách sạn với thời gian nhanh siêu tốc