Karaoke Royal

Karaoke Royal

Comments

Dịch Vụ Vệ Sinh- Bảo Trì- Sửa Chữa Máy Lạnh Trọn Gói Tận Nơi
70.000 ₫
Thành phố Hồ Chí Minh
1. Vệ sinh định kỳ máy lạnh/ quý: Máy Lạnh.
2. Định kỳ Kiểm tra hệ thống máy lạnh.
3. Sửa chữa Miễn Phí
4. Cam kết có mặt trong vòng 60- 120 phút kể từ thời điểm nhận được yêu cầu sửa chữa Quý Công TY( Điều khoản đã có trong HĐ)
 Lưu ý: Không bao gồm linh kiện thay thế và lắp mới.
Trong trường hợp thay thế --> Bên Quý Công Ty có thể tự đi mua vật tư- Hoặc Báo về Công ty để được hỗ trợ tốt nhất.
Giá Gas: chỉ có 6.500/PSI ( Khi nhận được yêu cầu -->Kỹ Thuật Viên sẽ tiến hành kiểm tra- đo gas và báo mức hao hụt ( nếu có) cho Quý Công Ty Trước khi bơm)
* Mua Bán- Trao Đổi Máy Lạnh Mới- cũ- Nội Địa.
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠI LỢI
MST: 0314052351
Hotline: 09 616 949 34- 0901 807 964 Ms. Liên
ZaLo: 0938 553 331 Kỹ Thuật Đại Lợi

Karaoke Royal Tuyệt Đỉnh Âm Thanh

Operating as usual

29/01/2022

🎏🎊 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 🎊🎏

𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐚̆𝐦 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐀𝐧 - 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜 - 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐓𝐚̀𝐢 - 𝐍𝐡𝐮̛ 𝐘́ !

𝐂𝐚̉𝐦 𝐎̛𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ đ𝐚̃ 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚 .
𝐑𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐚𝐮 , 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐚𝐮 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐬𝐞̃ 𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐕𝐮̣ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨̛𝐧 , 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧 , 𝐡𝐚𝐲 𝐡𝐨̛𝐧 𝐧𝐡𝐞́ !!!

𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐢 𝐗𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 𝐇𝐨𝐚̣𝐭 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐌𝐮̀𝐚 𝐓𝐞̂́𝐭 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́ 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐕𝐮̣ , 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐁𝐚̂́𝐭 𝐂𝐮̛́ 𝐂𝐡𝐢 𝐏𝐡𝐢́ 𝐧𝐚̀𝐨. 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐋𝐚̂̀𝐧 𝐍𝐮̛̃𝐚 𝐂𝐚̉𝐦 𝐎̛𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐌𝐨̣𝐢 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐍𝐚̆𝐦 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐀𝐧 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ ❤️!
—————
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 :
𝟎𝟕𝟗𝟗𝟒𝟖𝟖𝟕𝟖𝟖 Đ𝐞̂̉ Đ𝐚̣̆𝐭 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠.
Đ𝐢̣𝐚 𝐂𝐡𝐢̉ : 𝟗𝟖𝟎 𝐀̂𝐮 𝐂𝐨̛ - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏𝟓 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡.

21/01/2022
Photos from Karaoke Royal's post 15/01/2022

Alooooo alooo ! Royal thất thủ đêm nay ạ ! mng đi bão đông quá 🤗❤️😍
———-
Karaoke Royal
980 Âu Cơ - P14 - Quận Tân Bình .
0912663966 ( Booking )

12/01/2022

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠
𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡, 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟐𝟓 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐚́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜.
𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 !

𝟏.𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐋𝐲́ :
𝐘𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂̀𝐮 : 𝐂𝐨́ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 , 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐐𝐇 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 ,𝐁𝐚𝐫 𝐠𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐨𝐚̉ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐧𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧.

𝟐.𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐋𝐲́ 𝐏𝐑 :
𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 : 𝟓
💸𝐂𝐡𝐚̣𝐲 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́:
💸𝟐𝟎𝟎𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 /𝟏 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 /𝟑% 𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠.
💸𝟑𝟎𝟎𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/𝟏𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠/𝟓% 𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠.
𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 ! 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞𝐦 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́ 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ đ𝐜 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐧𝐠 𝟏𝟓𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 !
+ 𝟏𝟓% 𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 !
𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝟔𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐩 𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐮̉ 𝟓𝟎 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐧.

𝟑.𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 :
𝐒𝐨̂́ 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 : 𝐕𝐨̂ 𝐇𝐚̣𝐧 !
𝟏𝟓% 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐥 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝟒𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/𝟏 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 ! 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐢𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐨̀ 𝐛𝐨́.
𝐘𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂̀𝐮 : 𝐦𝐨̂́𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐨̂́𝐭 , 𝐮̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐛𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠.
𝟏 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐩 𝐮̛́𝐧𝐠 𝟑𝟎 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐭.

𝐑𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 ! 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧.
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂ : 𝟎𝟗𝟏𝟐𝟔𝟔𝟑𝟗𝟔𝟔 ( 𝐁𝐚̉𝐨 )

11/01/2022

Siêu thị có siêu thị 24/7còn Karaoke có Royal 24/7 ạ ! bất cứ lúc nào Royal cũng sáng đèn , nhạc vẫn auto hát nha ạ ! Book phòng liên hệ trực tiếp
0912663966 ( Bảo )

04/01/2022

Chúc mừng anh em ngành NightLife trở lại sau 1 thời gian ngủ đông khá dài do Covid ! Karaoke Royal đã sẵn sàng “comeback” hứa hẹn nhiều bất ngờ ạ . Đã đến lúc kết thúc đại dịch trở lại cuộc sống bình thường mới . Chúc mừng tất cả và chúc sức khoẻ mọi người một năm mới bình an !

Photos from Karaoke Royal's post 01/01/2022

💥𝐓𝐮̛𝐧𝐠 𝐁𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̉𝐢 𝐒𝐚̉𝐧 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥
𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝟎𝟏-𝟎𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐨́𝐧 𝐚̆𝐧 𝐇𝐚̉𝐢 𝐒𝐚̉𝐧 đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠.

🍻𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̉𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨𝐚𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣𝐩 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐫𝐞̉ , 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐮̛́𝐚 𝐬𝐞̃ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̃𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 , 𝐂𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐚̉𝐦 𝐎̛𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ !

🥂Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 ! 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟕/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐑𝐎𝐘𝐀𝐋 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 ngay 𝟏𝟓% 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚́ Đ𝐨̛𝐧 𝐀̆𝐧 𝐔𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐨́𝐧 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐧𝐠 𝐛𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 ! 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐚̆𝐦 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐀𝐧 , 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐓𝐚̀𝐢 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐨̣̂𝐜 , 𝐌𝐚̃ Đ𝐚́𝐨 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 ! ❤️

☎️ Đ𝐚̣̆𝐭 𝐁𝐚̀𝐧 - 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 : 𝟎𝟕𝟗𝟗.𝟒𝟖𝟖.788 𝑨𝒍𝒐 𝒏𝒈𝒂𝒚 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒏𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̀𝒎 𝒌𝒊𝒂 đ𝒊 𝒂̣ !!

08/04/2021

GIA SIEU HAP DAN

𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 :
⚡️𝐃𝐨 𝐍𝐡𝐮 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠
🍺𝟏𝟎 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐒𝐨́𝐜 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐮̛̃
✏️𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 : 𝐂𝐨́ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ , 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡
💥𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 : 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮 𝐛𝐚̉𝐨 đ𝐚̉𝐦 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 !
𝐌𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 , 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐚 𝐭𝐮𝐲́ , 𝐦𝐚̣𝐢 𝐝𝐚̂𝐦 .
☎️𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐌𝐫 𝐁𝐚𝐨 𝟎𝟗𝟏𝟐.𝟔𝟔.𝟑𝟗.𝟔𝟔
𝐑𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 !

03/04/2021

💥𝐂𝐡𝐚̂́𝐧 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝟏𝟎𝟎% 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐡𝐚́𝐭💥

𝐓𝐮̛̀ 𝟏𝟏𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟗𝐡 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐤𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐂𝐚 𝐌𝐮́𝐚 𝐇𝐚́𝐭 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐬𝐞̃ đ𝐜 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝟏𝟎𝟎% 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐡𝐚́𝐭 𝐚̣ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐨̛𝐢 !
🕰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐀́𝐩 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟏𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟗𝐡 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲
𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏/𝟒 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏/𝟓 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏
𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 , đ𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂

☎𝟎𝟕𝟗𝟗.𝟒𝟖𝟖.𝟕𝟖𝟖 (Booking)
🏛𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥
✏️𝐀𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝟗𝟖𝟎 𝐀̂𝐮 𝐂𝐨̛ - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏𝟒 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡

Photos from Karaoke Royal's post 18/03/2021

Thông Báo :
Sau thời gian giãn cách ly do dịch bệnh Covid 19 đến hôm nay đã được mở lại , Karaoke ROYAL xin kính trọng thông báo sẽ mở cửa hoạt động lại bình thường vào ngày 19/3/2021

Cảm ơn quý khách đã luôn theo dõi và ủng hộ trong thời gian dịch bệnh khó khăn . Và cùng nhau trãi nghiệm ROYAL Karaoke sẽ mang đến những điều thú vị cho quý khách !
————————-
Karaoke Royal
980 Âu Cơ - Phường 14 - Quận Tân Bình
Hotline : 0799.488.788

08/02/2021

𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐗𝐢𝐧 𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢̉ 𝐓𝐞̂́𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟏 :

𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐮̀𝐧𝐠 𝟔 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝐀̂𝐦 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 )

𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̀ 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐪𝐮𝐲́ 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐞̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐚̆𝐦 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐞̉ , 𝐕𝐚̣𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐍𝐡𝐮̛ 𝐲́ .
𝐑𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐮̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 , 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐭𝐫𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐲́ !
𝐇𝐞̣𝐧 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐫𝐨̛̃ 𝐬𝐚̆́𝐩 𝐭𝐨̛́𝐢 !
———
𝐀𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝟗𝟖𝟎 𝐀̂𝐮 𝐂𝐨̛ -𝐏𝟏𝟒-𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡
𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 : 𝟎𝟕𝟗𝟗.𝟒𝟖𝟖.𝟕𝟖𝟖

30/01/2021

𝐓𝐮̛𝐧𝐠 𝐁𝐮̀𝐧𝐠 Đ𝐨́𝐧 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐔𝐨̂́𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̉ 𝐠𝐚 , 𝐚̆𝐧 𝐧𝐨 𝐬𝐚𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐜𝐡𝐢̉ 6⃣9⃣9⃣𝐊.

Nắm được nhu cầu cũng như góp ý khách hàng , Royal đã cho ra mắt hàng loạt combo nhằm giúp quý khách có nhiều sự lựa chọn hơn , đặc biệt combo 6⃣9⃣9⃣𝐊 đang đc là best seller tại Royal trong dịp tết Nguyên Đán này.

✅Tặng ngay Voucher giảm 15%
✅Tặng ngay Voucher 300.000đ

Kính mong chúc quý khách hàng của Karaoke Royal một năm mới thật nhiều niềm vui và sức khoẻ , bình an !

Karaoke Royal
980 Âu Cơ - P 14 - Quận Tân Bình - Tp hcm
0799.488.788 ( booking )

Photos from Karaoke Royal's post 28/01/2021

𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐓𝐄̂́𝐓 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 Đ𝐀́𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑 & 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐓𝐔̛̀ 𝟔𝟗𝟗𝐊

Bạn Có Đang Gặp Phải !
🌬️ Những Bất Tiện Này Khi Đặt Tiệc Tất Niên
✍Tốn thời gian đi hỏi đặt chỗ
✍Tốn thời gian chuẩn bị
✍Thiếu kinh nghiệm tổ chức tiệc
✍Khó quản lý được chi phí tiệc
✍Chi phí tổ chức cao
🥰 Việc lựa chọn một địa điểm để tổ chức tiệc cuối năm cho công ty sao cho phù hợp mà đem lại hiệu quả cao nhất không phải là một việc đơn giản.
🌼 Đặc Tiệc Tất Niên Tại Karaoke tại sao không????????
✳ Vừa ăn uống vừa hát hò
✳ Không gian riêng biệt tha hồ quẩy
✳ Chi phí vô cùng hợp lý
✳ Không cần di chuyển tăng 2 tăng 3
🎋 Ăn Ngon - Hát Hay - Giá Bình Dân

MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 - COMBO BEST SELLER & PARTY CHỈ TỪ 699K

Các ACE đã có địa điểm vui chơi cho dịp gặp mặt bạn bè cuối năm này chưa?

Đến ngay Karaoke Royal, vừa hát hò thả ga, vừa thưởng thức ngay COMBO giá ưu đãi chỉ 699K mà còn được Free 2H hát trước 20H hằng ngày khi sử dụng COMBO và chưa hết nha còn được tặng VOUCHER 15% áp dụng cho lần tiếp theo nữa chứ 🤩🤩🤩

Cùng đến và trãi nghiệm dịch vụ nào ACE ơi 🥰🥰🥰

----------------------------------
💒 980 Âu Cơ, P.14, Quận Tân Bình TP.Hồ Chí Minh
☎ 0799.488.788

Photos from Karaoke Royal's post 19/01/2021

𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 :

👤𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 : ( 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 )
✅𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠:𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
✅𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 : 𝐊𝐨 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 , 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̂́𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ , 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐞̀ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞
💥𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 : 𝟏𝟓% 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐇𝐨𝐚́ Đ𝐨̛𝐧
—————
👤𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ &𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 :
✅𝐒𝐨̂́ 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 : 𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
✅𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 : 𝐂𝐨́ 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐇𝐢̀𝐧𝐡
—————
👤𝐋𝐚𝐨 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 :
✅𝐒𝐨̂́ 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 : 𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
✅𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 : 𝐒𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐚𝐨
𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 : ( 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨𝐚̉ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 )
𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧.
________________
𝐀𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 : 𝟗𝟖𝟎 𝐀̂𝐮 𝐂𝐨̛ - 𝐩𝟏𝟒 . 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡
𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 : 𝟎𝟕𝟗𝟗.𝟒𝟖𝟖.𝟕𝟖𝟖 𝐇𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟗𝟏𝟐𝟔𝟔𝟑𝟗𝟔𝟔

06/01/2021

💥𝗧𝘂̛𝗻𝗴 𝗕𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗞𝗵𝗮𝗶 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝟮𝟬 % 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗮́ Đ𝗼̛𝗻 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗵𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆 !!!

💥𝗧𝘂̛𝗻𝗴 𝗕𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗞𝗵𝗮𝗶 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝟮𝟬 % 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗮́ Đ𝗼̛𝗻 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗵𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆 !!! 𝗞𝗮𝗿𝗮𝗼𝗸𝗲 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 đ𝗮̃ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘀𝘂̛̣ đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛ 𝗰𝗵𝗶̉𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂 :

🌟𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝘀𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴
🌟𝗔̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗧𝘂𝘆𝗲̣̂𝘁 đ𝗶̉𝗻𝗵 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗱𝗮̀𝗻 𝗹𝗼𝗮 𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗝𝗕𝗟, 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗮̣𝗶 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 !
🌟𝗣𝗵𝘂̣𝗰 𝘃𝘂̣ 𝘁𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽.

🔥𝗚𝗶𝗮́ 𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗞𝗵𝗮̉𝗼 :
𝗖𝗵𝗶̉ 𝘁𝘂̛̀ 𝟭𝟱𝟬𝗞/𝟭𝗛 𝗕𝗮𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝘆
đ𝗲̂́𝗻 𝟮𝟬𝟬𝗞/𝟭𝗛 𝗕𝗮𝗻 đ𝗲̂𝗺


🤝𝗤𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 đ𝘂̛𝗮 đ𝗲̂́𝗻 𝗾𝘂𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗸𝗵𝘂 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝗻𝗮̀𝘆 !
_________________________
𝗔𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀: 𝟵𝟴𝟬 𝗔̂𝘂 𝗖𝗼̛ .𝗣𝟭𝟰.𝗤 𝗧𝗮̂𝗻 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 .
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟵𝟵.𝟰𝟴𝟴.𝟳𝟴𝟴 đ𝗲̂̉ đ𝗮̣̆𝘁 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗲́

(𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗖𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗧𝗮́𝗰 𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗯𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 )

Photos from Karaoke Royal's post 03/01/2021

𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝟗𝟖𝟎 𝐀̂𝐮 𝐂𝐨̛- 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐂𝐓𝐕 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐪𝐮𝐲 𝐦𝐨̂ 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 , 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐛𝐚̀𝐢 𝐛𝐚̉𝐧 . 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐝𝐞̂̃ 𝐦𝐞̂́𝐧 .

𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 / 𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́ / 𝐐𝟏𝟎/ 𝐏𝐡𝐮́ 𝐍𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧/ 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐱𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 .

💵 𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐨̂̉𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐉𝐨𝐛 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 .
⏰ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̂́ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 / Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜
💡𝐓𝐚̣𝐨 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐨̂́𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧

𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 :
Đ𝐚̣̆𝐭 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 % 𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧.
𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 :
𝐂𝐨́ 𝐦𝐨̂́𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐨̂́𝐭 / 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐨̂́𝐭.
𝐂𝐨́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̣̂𝐩 đ𝐞̂𝐦/ 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 / 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠.

𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐠𝐨̣𝐢 𝟎𝟗𝟏2𝟔𝟔𝟑𝟗𝟔𝟔 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 .

Photos from Karaoke Royal's post 02/01/2021

✨𝗖𝗮 𝗦𝘆̃ 𝗩𝗶̃𝗻𝗵 𝗧𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗞𝗶𝗺 𝗴𝗼́𝗽 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗟𝗲̂̃ 𝗞𝗵𝗮𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗞𝗮𝗿𝗮𝗼𝗸𝗲 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟭

💥𝗞𝗶́𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂́𝗰 𝗾𝘂𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗰𝘂̉𝗮 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗮̆𝗺 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗮𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶̣𝗻𝗵 𝘃𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 .
💥𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝟮𝟬% 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗮́ Đ𝗼̛𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗹𝗲̂̃ 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭/𝟭 đ𝗲̂́𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟳/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟭.
———————————
𝗔𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟵𝟴𝟬 𝗔̂𝘂 𝗖𝗼̛ 𝗣𝟭𝟰 𝗤𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗧𝗮̂𝗻 𝗕𝗶̀𝗻𝗵
𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 : 𝟬𝟳𝟵𝟵.𝟰𝟴𝟴.𝟳𝟴𝟴

Photos from Karaoke Royal's post 02/01/2021

Karaoke Royal chính thức khai trương vào ngày đầu năm 2021 kính chúc quý khách một năm mới luôn may mắn và thành công .
Trong tuần lễ khai trương xin được giảm 20% trên tổng hoá đơn
Rất mong đc chào đón và phục vụ quý khách . Xin chân thành cảm ơn đến tất cả các đơn vị , quý khách hàng đã góp vui và luôn ủng hộ Royal Karaoke .
_______________
Adress : 980 Âu Cơ -p14-Q Tân Bình
Phone : 0799.488.788

30/12/2020

𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐮́𝐜 𝟏/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐥𝐮́𝐜 𝟏𝟖𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝟐𝟐𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐠𝐨́𝐩 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚 𝐬𝐲̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 . 𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝟐𝟎% 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛̀ .

𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐨̛̀𝐢 !
_____________
𝐀𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 : 𝟗𝟖𝟎 𝐀̂𝐮 𝐂𝐨̛ - 𝐏𝟏𝟒- 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡
𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 : 𝟎𝟕𝟗𝟗.𝟒𝟖𝟖.𝟕𝟖𝟖 ( 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 )

27/12/2020

GIA SIEU HAP DAN

✨𝐆𝐢𝐚́ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟏𝟓𝟎𝐤/𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏𝟕 𝐡
𝐕𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟐𝟎𝟎𝐤/𝐇 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐚𝐮 𝟏𝟕 𝐡.

𝐀̂𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐛𝐚̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚𝐢 𝐠𝐨̀𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐉𝐁𝐋 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 , 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐚̂𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢.
___________________
Adress: 980 Âu Cơ . p14 .Q Tân Bình
Phone : 0799.488.788 ( booking )
( Tuyển CTV khu vực )

25/12/2020

Cảm ơn các bạn Hot tiktok đã Review cho Karaoke Royal .
——————————-
Adress : 980 Âu Cơ - P14 - Tân Bình
Phone : 0799.488.788

21/12/2020

KARAOKE ROYAL

🅺🅰🆁🅰🅾🅺🅴 🆁🅾🆈🅰🅻 Chính thức hoạt động từ ngày 13/12/2020 Một điểm đến mới toanh cho những ngày làm việc mệt mỏi muốn xả stresss ?

𝑯𝒂̃𝒚 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑹𝒐𝒚𝒂𝒍 𝑲𝒂𝒓𝒂𝒐𝒌𝒆 !
⚡Đội ngũ nhân viên trẻ chuyên nghiệp tận tình.
⚡️Dàn âm Thanh JBL- Martin nhập khẩu chất lượng
⚡️Ánh sáng full Led P5 Bậc nhất .
⚡️Nhiều ưu đãi / Sự kiện bốc thăm / khuyến mãi / và nhiều phần quà giá trị khác .

🎤Nhận tổ chức Sinh Nhật / Liên Hoan / Party / Sự Kiện lớn nhỏ trong năm .

𝑮𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒆̂̉ 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒖̛𝒖 đ𝒂̃𝒊 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 !
_____________________
𝗔𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 : 𝟵𝟴𝟬 𝗔̂𝘂 𝗖𝗼̛ - 𝗣𝟭𝟰-𝗧𝗮̂𝗻 𝗕𝗶̀𝗻𝗵
𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 : 𝟬𝟳𝟵𝟵.𝟰𝟴𝟴.𝟳𝟴𝟴
( Tuyển Cộng Tác Viên quanh khu vực )

Photos from Karaoke Royal's post 18/12/2020

Ngoài việc hát hay nghe đã tai thì phần nhìn cũng chiếm không ít trong đó . 🅚🅐🅡🅐🅞🅚🅔 🅡🅞🅨🅐🅛 hội tụ đủ 3 tiêu chí này nhằm mang đến sự hài lòng nhất cho quý khách . Hãy đến và trãi nghiệm ngay hôm nay
🅚🅐🅡🅐🅞🅚🅔 🅡🅞🅨🅐🅛 Giảm 100% giờ hát từ 13/12 đến 22/12/2020 .

🎤Adress: 980 Âu Cơ .P14. Quận Tân Bình
🎤Booking : 0799.488.788

Photos from Karaoke Royal's post 18/12/2020

𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎% 𝐆𝐢𝐨̛̀ 𝐇𝐚́𝐭 từ ngày 13/12 đến 22/12.

✨🅚🅐🅡🅐🅞🅚🅔 🅡🅞🅨🅐🅛 ✨


Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/12 . Với không gian sang trọng , âm thanh đẳng cấp của hãng Loa nổi tiếng JBL và Martin .

.....................................

Adress : 980 Âu Cơ P14 Quận Tân Bình
Hotline : 0799.488.788

16/12/2020

𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎% 𝐆𝐢𝐨̛̀ 𝐇𝐚́𝐭
Từ 13/12 đến ngày 23/12/2020

✨🅚🅐🅡🅐🅞🅚🅔 🅡🅞🅨🅐🅛 ✨
Nhận tổ chức trọn gói các sự kiện Liên Hoan , Sinh Nhật . Thích hợp cho các buổi liên hoan cuối năm của các Quý Công Ty .

Chúng tôi giới thiệu mẫu phòng tiệc trên dưới 40 người . Với âm thanh siêu khủng 4 cặp loa, 1 Sub đôi đến từ Hãng Loa hàng đầu thế giới Martin .

𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 ( 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠) 𝐡𝐚̃𝐲 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ : 𝟎𝟗𝟏𝟐𝟔𝟔𝟑𝟗𝟔𝟔 ( 𝐌𝐫 𝐁𝐚̉𝐨 )

🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Adress : 980 Âu Cơ - P14 - Quận Tân Bình
Phone : 0799.488.788 ( Booking)

16/12/2020

Khách gì mà hát hay quá mọi người ơi !!

Hãy đến KARAOKE ROYAL trãi nghiệm ngay âm thanh đẳng cấp nhất nhé .
✨Đang trong tuần lễ giảm 100% giờ hát cho tất cả các khung giờ ạ .

➖➖➖➖➖➖➖➖
Adress : 980 Âu Cơ - P14- Quận Tân Bình.
Phone : 0799.488.788

14/12/2020

💥𝔾𝕚𝕒̉𝕞 𝟙𝟘𝟘% 𝔾𝕚𝕠̛̀ 𝕙𝕒́𝕥 𝕔𝕙𝕠 𝕥𝕒̂́𝕥 𝕔𝕒̉ 𝕔𝕒́𝕔 𝕜𝕙𝕦𝕟𝕘 𝕘𝕚𝕠̛̀ 𝕞𝕠̂̃𝕚 𝕟𝕘𝕒̀𝕪 .

𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 Chính thức đi vào hoạt động chúng tôi tự tin giới thiệu đến quý khách hàng những phòng hát có trang bị âm thanh / ánh sáng tối tân nhất của Hãng Loa Nổi Tiếng JBL/Martin mà bạn nên trãi nghiệm .

Nói không với Trang thiết bị âm thanh trôi nổi trên thị trường . Chúng tôi khẳng định và mong muốn làm hài lòng quý khách đến 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 một cách tốt nhất !

Trong những tuần lễ đầu tiên trước khi đi vào khánh thành khai trương chúng tôi đang có chương trình đặc biệt như :

💥𝔾𝕚𝕒̉𝕞 𝟙𝟘𝟘% 𝔾𝕚𝕠̛̀ 𝕙𝕒́𝕥 𝕔𝕙𝕠 𝕥𝕒̂́𝕥 𝕔𝕒̉ 𝕔𝕒́𝕔 𝕜𝕙𝕦𝕟𝕘 𝕘𝕚𝕠̛̀ 𝕞𝕠̂̃𝕚 𝕟𝕘𝕒̀𝕪 .

Hãy đến với 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 Để chúng tôi có cơ hội được phục vụ với tinh thần tốt nhất và hài lòng nhất mà chỉ có ở 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 ! Xin cám ơn .

🎤Adress : 980 Âu Cơ - Phường 14 - Quận Tân Bình
🎤Hotline : 0799.488.788 Để book phòng ngay hôm nay nha !

Videos (show all)

💥𝗧𝘂̛𝗻𝗴 𝗕𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗞𝗵𝗮𝗶 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝟮𝟬 % 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗮́ Đ𝗼̛𝗻 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗵𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆 !!!
GIA SIEU HAP DAN
KARAOKE ROYAL

Telephone

Address


980 Âu Cơ Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City
1

Other Sport & Recreation in Ho Chi Minh City (show all)
Novaland đầu tư  nghỉ dưỡng  du lịch Novaland đầu tư nghỉ dưỡng du lịch
Đường Nguyễn Văn Trỗi 74, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Chuyên đầu tư biệt thự du lịch - nghĩ dưỡng - shop House thương mại

Fm88 - Bóng đá/Live Casino/Lô đề/Bắn cá/Nổ hũ Fm88 - Bóng đá/Live Casino/Lô đề/Bắn cá/Nổ hũ
208 Điện Biên Phủ, Phường 22
Ho Chi Minh City, 70000

✅ 𝟲𝟴𝟲𝟴𝟲𝟴 𝗖𝗼𝗱𝗲 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝘂̉ 5𝟬𝗸 ✅ Nạp 600k tặng 300k ✅ Nạp 300k tặng 100k ✅ Tặng 40-110% lần nạp đầu tiên

W88 Nhà Cái W88 Nhà Cái
1688888777
Ho Chi Minh City, 770000

W88 ĐẠI LÝ UY TÍN HOÀN TRẢ 10 % THEO THÁNG - XEM CHI TIẾT BÀI GHIM Ở PAGE !

Tổng hợp phim tuyển chọn nhật hay 2021 Tổng hợp phim tuyển chọn nhật hay 2021
491 Trường Chinh P14 Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

cung cấp sinh lí cộng đồng và thảo dược cho quý ông

Thủ Đức Racing Thủ Đức Racing
Ho Chi Minh City

Bắt tay nhau xây dựng đam mê các bạn trẻ ơi ! Page chỉ đăng hình và video từ phía anh em chơi xe gửi để giúp ae lên Page học hỏi và giao lưu !!

Rạp Xiếc Trung Ương BUH Rạp Xiếc Trung Ương BUH
Hoàng Diệu 2- Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

j henlo

Thảm Yoga & Dụng cụ Yoga Toàn Quốc Thảm Yoga & Dụng cụ Yoga Toàn Quốc
Đường Số 12, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

chia sẻ những điều bổ ích về yoga , dụng cụ yoga .

cuoctructuyen.xyz cuoctructuyen.xyz
Ho Chi Minh City, 70000

BAO CAT - Kungfu BAO CAT - Kungfu
83 đường Số 5,khu Phố 2,linh Xuân,thủ đức
Ho Chi Minh City, 70000

-bao cát tập võ -bao cát phòng tập -vỏ bao cát -bao tập GYM -bao đấm tập võ

Hồ Bơi - Bể Bơi HT BẢO NGỌC Hồ Bơi - Bể Bơi HT BẢO NGỌC
64 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City

Hồ bơi "HT BẢO NGỌC" được thiết kế theo không gian ngoài trời thoáng mát. Hồ dành cho cả trẻ em và người lớn. Hồ bơi "HT BẢO NGỌC" liên tục chiêu sinh các lớp dạy bơi. LH: 0974.769.296 0965.357.207

CLB Bóng rổ ĐH Giao Thông vận tải TPHCM CLB Bóng rổ ĐH Giao Thông vận tải TPHCM
2 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

CLB Bóng rổ ĐH GTVT TPHCM