Alvelo Coffee, Ho Chi Minh City Video August 18, 2011, 12:08pm

Videos by Alvelo Coffee in Ho Chi Minh City. High quality and good service are our passion.

Click to enable sound

Other Alvelo Coffee videos

" Ngày của tôi " - Ten Live at Alvelo Coffee ... Compose : Ten Singer: Ten Guitar: NGọc KHôi Piano: Linh Lan — with Alvelo Coffee

Anh chàng DJ bí ẩn được điều đến một thành phố nhằm khắc phục hậu quả của một tai nạn. Tuy nhiên, việc sửa sai này lại dẫn đến các bi kịch khác... Bài học ở đây là thành công không chỉ phụ thuộc vào tài năng, kể cả khi họ có sức mạnh huyền bí, mà còn phải biết nhìn ra sai lầm sau mỗi thất bại.

P C