Blockchain Solutions, Giải Pháp Blockchain

Blockchain Solutions, Giải Pháp Blockchain

Nearby computer & electronics services

Chuyển Đổi Số, Digital Transformation, Digital X
Chuyển Đổi Số, Digital Transformation, Digital X
95/2/26 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Giải Pháp Fintech, Giải Pháp Ngân Hàng
Giải Pháp Fintech, Giải Pháp Ngân Hàng
95/2/26 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Smart Hospital, Bệnh viện thông minh, Giải Pháp Bác Sĩ Gia Đình 4.0
Smart Hospital, Bệnh viện thông minh, Giải Pháp Bác Sĩ Gia Đình 4.0
95/2/26 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh
Giải Pháp Giao Thông Vận Tải Thông Minh
Giải Pháp Giao Thông Vận Tải Thông Minh
95/2/26 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh
InsurTech Công Nghệ Bảo Hiểm
InsurTech Công Nghệ Bảo Hiểm
95/2/26 Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh
App Logistics, Phần Mềm Logistics
App Logistics, Phần Mềm Logistics
95/2/26 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh
Big Data Solutions, Giải Pháp Bigdata
Big Data Solutions, Giải Pháp Bigdata
95/2/26 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh
DVMS Mobile Solution, Mobile Outsourcing
DVMS Mobile Solution, Mobile Outsourcing
95/2/26 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Unitek Co Ltd.,
Unitek Co Ltd.,
73 Binh Loi St, Ward 13, Binh Thanh Dist
Thiết Kế Hệ Thống Tự Động Hoá Với Tia Portal
Thiết Kế Hệ Thống Tự Động Hoá Với Tia Portal
293 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh
Wepos tối ưu hệ thống chuyên nghiệp
Wepos tối ưu hệ thống chuyên nghiệp
203/2 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phụ Kiện Máy Tính
Phụ Kiện Máy Tính
1/9F Đặng Thùy Trâm (Đường Trục Cũ),Phường 13,Quận Bình Thạnh ,TP.HCM
Happy Home Pro
Happy Home Pro
491 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh
Bila design
Bila design
Trim Solutions Group Co. Ltd.
Trim Solutions Group Co. Ltd.
27 Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước

Comments

What is difference between Pump a nd Dump Cryptocurrency ?
and H ow Does it Happen?
Who do you ha ve expericense and documents about th is sharing to us ?
L’obiettivo del “progetto Rouge” è protegge re da contraffazioni e certificare l’arancia Ros sa di Sicilia Igp attraverso la blockcha in. Il progetto mira a raccontare l’origi ne e le caratteristiche del prodotto, trami te un bollino che facilita le procedu re doganali e monitora le condizioni e la temperatu ra delle arance durante il trasporto.

Rou ge è in questo caso un acroni mo per “Red Orange Upgrading Green Econom y”, il progetto promosso dal Consorzio di Tute la dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP a parti re dal raccolto 2019/2020 per offrire soluzio ni di tracciabilità Smart grazie a u na piattaforma digitale progettata e realizzata da Almavi va e basata su tecnologia Blockchain, su model li di Agricoltura 4.0 e sui princi pi della Green Economy per la tute la di produttori e consumatori.

#RuralHack #GreenEconomy #aranceros se #redorange #madeinitaly #blockchain #agricoltura #tracciabilità #tracciabilitàsma rt #catenadelfreddo #tutelaaranciarossa #almaviva #tech40 #i40 #impresa 40 #tecnologie40

Arancia Rossa Sicula Arancia Rossa di Sicil ia (Red Orange of Sicily) Blockchain Ital ia Blockchain Italia Mediterraneo Blockchain Blockchain Solutio ns La produzione alimentare: dalla tracciabilità al la blockchain Almaviva Spa
La Blockchain Economy
Un cambiamento epocale quel lo che sta maturando, sotto il profi lo economico ma anche giuridico. La blockcha in (letteralmente "catena di blocchi") è u na struttura dati condivisa e immutabile. È defini ta come un registro digitale le c ui voci sono raggruppate in blocchi, concatena ti in ordine cronologico, è il lib ro contabile in cui sono registrate tut te le transazioni fatte in Bitcoin d al 2009 ad oggi. A Firenze si è svol to il Blockchain day a cui ha partecipa to anche l'Ordine dei Commercialisti ed Esper ti contabili.....

Assocoin Blockchain Solutions Bitcoin Commercialis ti Associati Commercialista WebTv Commercialisti firenze Unio ne Giovani Commercialisti Firenze Consiglio nazionale dotto ri commercialisti ed esperti contabili ANC Associazio ne Nazionale Commercialisti Ugdcec Roma - Unio ne Giovani Dottori Commercialisti di Roma Ordi ne Dei Dottori Commercialisti Torino Accademia d ei Dottori Commercialisti della Sardegna Ordine Dotto ri Commercialisti di Palermo Unione Giovani Dotto ri Commercialisti ed Esperti Contabili di Ba ri Ordine Dei Dottori Commercialisti Di Napo li Ordine dei Dottori Commercialisti e deg li Esperti Contabili di Bologna Unione Giova ni Dottori Commercialisti Verona Consiglio Notarile Firen ze Sindacato Avvocati Firenze - ANF ORDI NE AVVOCATI FIRENZE Università degli Studi di Firen ze Camera di Commercio di Firenze

DVMS đã có kinh nghiệm th ực tế trong tư vấn, xây dự ng, triển khai các giải pháp Tư v ấn, xây dựng, chuyển giao các hệ thố ng ứng dụng #BlockChain
Chi tiết: http://www.dvms.com.vn/dich-vu/tu-van-xay-dung-chuyen-giao-cac-he-thong-ung-dung-blockchain.html

DVMS đã có ki nh nghiệm thực tế trong tư v ấn, xây dựng, triển khai các gi ải pháp Blockchain... Nếu quý vị có n hu cầu, vui lòng liên hệ th eo thông tin phía dưới website ( [email protected]. vn ) hoặc qua form y êu cầu tư vấn tại đây: http://www.dvms.com.vn/yeu-cau-bao-gia-viet-ung-dung-mobile-app.html

Operating as usual

10/02/2022

Google thông báo sắp ngưng dị ch vụ email miễn phí cho doa nh nghiệp.
Yandex của Nga là m ột lựa chọn để bạn thay t hế gmail
Xem chi tiết tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc/tin-nganh/27-tin-tuc/tin-nganh/71052-huong-dan-dung-email-ten-mien-rieng-va-mien-phi-voi-yandex-he-thong-tim-kiem-va-luu-tru-uy-tin-nhat-tai-nga.html

07/02/2022

Triển khai công nghệ Blockchain c ủa doanh nghiệp
Chi tiết: http://blockchain.dvms.com.vn/gioi-thieu.html

07/02/2022

Triển khai công nghệ Blockchain c ủa doanh nghiệp
Chi tiết: http://blockchain.dvms.com.vn/gioi-thieu.html

26/01/2022

Triển khai công nghệ Blockchain c ủa doanh nghiệp
Chi tiết: http://blockchain.dvms.com.vn/gioi-thieu.html

Kính Chúc Quý Khách Hàng Có M ột Giáng Sinh và Năm Mới: An Là nh, Hành Phúc, An Khang, Thịnh Vượ ng, Vạn Sự Như Ý! 22/12/2021

Kính Chúc Quý Khách Hàng Có M ột Giáng Sinh và Năm Mới: An Là nh, Hành Phúc, An Khang, Thịnh Vượ ng, Vạn Sự Như Ý!

Kính Chúc Quý Khách Hàng Có M ột Giáng Sinh và Năm Mới: An Là nh, Hành Phúc, An Khang, Thịnh Vượ ng, Vạn Sự Như Ý! Kính chào Quý Khách hàng! Trư ớc tiên xin thay mặt toàn t hể cán bộ nhân viên công ty DV MS, xin chân thành cảm ơn Q khách hàng đã và đang t ín nhiệm, quan t...

Photos from DVMS Mobile Solution, Mobi le Outsourcing's post 10/09/2021

Những ưu điểm của Offshore IT Outsourci ng và những hạn chế.
6 Ti êu chí lựa chọn đối tác Outsourci ng uy tín tại Việt Nam.
Chi ti ết: https://www.facebook.com/DVMS.VN/posts/2536130136523307

Photos from DVMS Mobile Solution, Mobi le Outsourcing's post 10/09/2021

Outsource ( gia công ) v ới In-House ( tuyển nhân viên ) - Đá nh giá chi phí và chất lượ ng? Lập trình là gì và nguy ên nhân lựa chọn Offshore?
Chi ti ết: https://www.facebook.com/DVMS.VN/posts/2535253959944258

Mẫu giấy đi đường, mẫu gi ấy thông hành, mẫu tờ khai y tế m ùa dịch Covid-19 19/07/2021

Mẫu giấy đi đường, mẫu gi ấy thông hành, mẫu tờ khai y tế m ùa dịch Covid-19

Mẫu giấy đi đường, mẫu gi ấy thông hành mùa dịch Covid-19,
Mẫu tờ kh ai y tế mùa dịch Covid-19
T ải về tại website: http://giaiphapgiaothong.com/blogs/329-mau-giay-di-duong-mau-giay-thong-hanh-mau-to-khai-y-te-mua-dich-covid-19.html

Mẫu giấy đi đường, mẫu gi ấy thông hành, mẫu tờ khai y tế m ùa dịch Covid-19 Trước diễn biến rất phức t ạp và nghiêm trọng của dịch Covid- 19 tại TP. HCM và nhiều tỉ nh thành trên cả nước, nhiều tỉ nh thành và khu vực có ca nhi ễm đang t...

29/04/2021

VIP ECOM Hệ Sinh Thái Thươ ng Mại Điện Tử, Tài Chính, Ti ền Điện Tử, Đa Cấp...

VIP ECOM Hệ Sinh Thái Thươ ng Mại Điện Tử, Tài Chính, Ti ền Điện Tử, Đa Cấp...
Với c ác nhánh hệ sinh thái như:
1. S àn thương mại điện tử.
2. Sàn ti ền điện tử, blockchain.
3. Trung tâm ki nh doanh đa cấp.
4. Trung tâm đ ầu tư tài chính, forex, vàng, hà ng hóa, ...

Và nhiều tính nă ng hữu ích khác. Quý khách đa ng tìm đơn vị phát triển c ác hệ sinh thái tương tự ho ặc một trong các hệ sinh th ái nhánh như trên?

Liên hệ ng ay , Website: http://dvms.com.vn/yeu-cau-bao-gia-viet-ung-dung-mobile-app.html Email: [email protected]

VIP ECOM Hệ Sinh Thái Thươ ng Mại Điện Tử, Tài Chính, Ti ền Điện Tử, Đa Cấp... 28/04/2021

VIP ECOM Hệ Sinh Thái Thươ ng Mại Điện Tử, Tài Chính, Ti ền Điện Tử, Đa Cấp...

Hệ Sinh Thái Thương Mại Đi ện Tử, Tài Chính, Tiền Điện Tử, Đa Cấp...
Với các nhánh hệ si nh thái như:
1. Sàn thương mại đi ện tử.
2. Sàn tiền điện tử, blockchain.
3.
Trung tâm kinh doanh đa cấp.
4.
Trung tâm đầu tư tài chí nh, forex, vàng, hàng hóa,...

Và nhi ều tính năng hữu ích khác. Q khách đang tìm đơn vị ph át triển các hệ sinh thái tươ ng tự hoặc một trong các hệ si nh thái nhánh như trên?

Liên hệ ng ay ( [email protected] )

https://youtu.be/POe30nQ2OEE

VIP ECOM Hệ Sinh Thái Thươ ng Mại Điện Tử, Tài Chính, Ti ền Điện Tử, Đa Cấp... VIP ECOM Hệ Sinh Thái Thươ ng Mại Điện Tử, Tài Chính, Ti ền Điện Tử, Đa Cấp...Với các nhá nh hệ sinh thái như:1. Sàn thươ ng mại điện tử.2. Sàn tiền đi ện tử, blo...

Software Outsourcing services, BI, BIG DA TA & ANALYTICS & Blockchain Solutions a nd Services 02/03/2021

Software Outsourcing services, BI, BIG DA TA & ANALYTICS & Blockchain Solutions a nd Services

Software Outsourcing services, BI, BIG DA TA & ANALYTICS & Blockchain Solutions a nd Services https://www.youtube.com/watch?v=CItQ3i0UVbA

Software Outsourcing services, BI, BIG DA TA & ANALYTICS & Blockchain Solutions a nd Services Software Outsourcing services, BI, BIG DA TA & ANALYTICS & Blockchain Solutions a nd ServicesDVMS, with 9 years of experien ce in software development services,...

Mời quý vị tham khảo hồ sơ nă ng lực của DVMS tại đây 22/12/2020

Mời quý vị tham khảo hồ sơ nă ng lực của DVMS tại đây

Tiềm năng và cơ hội:

Theo b áo cáo thị trường di động Vi ệt Nam, năm 2020 thì:

Tỷ lệ sử dụ ng điện thoại di động tại Vi ệt Nam: 70% tổng dân số ~ 150 tri ệu thiết bị.

Tỷ lệ sử dụng smartpho ne: 45% ~ 50 triệu người, x ếp hạng 15 Thế giới. Số lượ ng thuê bao 3G-4G: 53% người dù ng smartphone.

70% dân số sử dụng intern et, 97% trong đó kết nối intern et qua mobile, 30% thuộc đô t hị, 70% thuộc nông thôn. Nam: 5 2%, nữ 48%. Thời gian sử dụ ng smartphone trung bình: 4h/ngày.

Dự kiến n ăm 2022 Việt Nam sẽ ngưng p hủ sóng 2G và khi đó 1 00% người dân Việt Nam dùng smartpho ne, một cơ hội tốt để ph át triển các ứng dụng di độ ng và sử dụng chúng vào ho ạt động kinh doanh, tiếp thị, b án hàng, hoạt động thương ngày...

Trong th ời gian đang diễn ra dịch bệ nh Covid này thì số người dù ng thiết bị truy cập internet, số ngư ời dùng và thời gian dùng smartpho ne để làm việc và học t ập từ xa ngày càng tăng c ao. Một cơ hội tốt để ph át triển các ứng dụng di độ ng và sử dụng chúng vào ho ạt động kinh doanh, tiếp thị, b án hàng, hoạt động thương ngày...

có ki nh nghiệm nhiều năm về Tư v ấn ứng dụng cho và m áy tính bảng, tư vấn giải ph áp công nghệ thông tin & vi ễn thông , , ,... Liên hệ ng ay tư vấn ngay http://www.dvms.com.vn/yeu-cau-bao-gia-viet-ung-dung-mobile-app.html hoặc https://dvms.business.site/

https://www.youtube.com/watch?v=EWfxJ_Xzzuw

Mời quý vị tham khảo hồ sơ nă ng lực của DVMS tại đây DVMS chuyên:* Tư vấn, xây dự ng, chuyển giao công nghệ , ,.. .* Tư vấn ứng dụng cho và m áy tính bảng, tư vấn ứng dụ ng ...

KINH TẾ TUẦN HOÀN là  gì? Tất tần tật về KINH TẾ TU ẦN HOÀN 24/11/2020

KINH TẾ TUẦN HOÀN là gì? Tất tần tật về KINH TẾ TU ẦN HOÀN

KINH TẾ TUẦN HOÀN là gì? Tất tần tật về KINH TẾ TU ẦN HOÀN
http://dvms.com.vn/tin-tuc/tin-nganh/27-tin-tuc/tin-nganh/73846-kinh-te-tuan-hoan-la-gia-tat-tan-tat-ve-kinh-te-tuan-hoan.html

KINH TẾ TUẦN HOÀN là gì? Tất tần tật về KINH TẾ TU ẦN HOÀN Việc lựa chọn nền kinh tế tu ần hoàn là yêu cầu tất y ếu nhằm khắc phục hạn chế c ủa mô hình tăng trưởng truyền thố ng, gắn với mục tiêu phát tri ển nhanh, bền...

10/11/2020

Giải pháp taxi tự động, ta xi công nghệ

Giải pháp taxi tự động, ta xi công nghệ https://www.youtube.com/watch?v=TMKmn_7hyCY
Bạn cần xây dự ng ứng dụng tìm và đặt ta xi, phương tiện giao thông...?
DVMS đã có ki nh nghiệm thực tế triển khai c ác hệ thống quản lý điều hà nh và đặt taxi, đặt xe ... trên smartphone cho khách hàng tro ng và ngoài nước.
Các hệ thống a pp mà chúng tôi phát triển đ ều sử dụng native app cho từ ng hệ điều hành smartphone ( i OS , Android, Blackberry, Windows Phone ... ) vì vậy được khách hà ng đánh giá độ ổn định c ao, bảo mật và tốc độ r ất tốt...

CTY DVMS
Địa chỉ: 95/2/26 Bình L ợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028360289 37 | 02835531145
Ema il: [email protected]
Website: http://vantaithongminh.com | http://giaiphapgiaothong.com
Gửi yêu c ầu tư vấn: http://dvms.com.vn/yeu-cau-bao-gia-viet-ung-dung-mobile-app.html

26/10/2020

Thư mời tham gia thuyết trì nh tại Hội thảo ứng dụng cô ng nghệ Fintech, Blockchain trong quản t rị doanh nghiệp.
Nhằm giúp các tổ ch ức, doanh nghiệp có cái nhìn to àn diện về xu thế phát tri ển Blockchain, Fintech hiện tại và tươ ng lai, tiếp cận và triển kh ai ứng dụng công nghệ trong ho ạt động điều hành, tổ chức và ki nh doanh một cách hiệu quả. Đồ ng thời giúp các đơn vị cu ng cấp các giải pháp công ng hệ trong lĩnh vực này tiếp c ận thị trường Hải Phòng. Sở Kh oa học và Công nghệ Hải Phò ng phối hợp với Sở Thông t in truyền thông tổ chức hội th ảo “Ứng dụng công nghệ Fintech, Blockcha in trong quản trị doanh nghiệp”.
- Th ời gian dự kiến tổ chức: 1 /2 ngày, từ 8h00 ngày 19/11/2020(Thứ 5) .
-
Đơn vị chủ trì: Sở Kh oa học và Công nghệ Hải Phòn g
-
Đơn vị thực hiện: Trung t âm phát triển khoa học công ng hệ và đổi mới sáng tạo.
- Đ ịa điểm tổ chức: Hội trường Tru ng tâm phát triển khoa học cô ng nghệ và đổi mới sáng t ạo, Số 1, Phạm Ngũ Lão, N Quyền, Hải Phòng
- Quy mô H ội thảo: từ 100 - 150 đ ại biểu.
Thành phần khách mời:
- Các Sở, ban ngành có liên quan tr ên địa bàn thành phố,
- UBND c ác quận, huyện trên địa bàn thà nh phố
- Các doanh nghiệp sản xu ất, kinh doanh trong các lĩnh v ực tài chính, ngân hàng, siêu t hị, trung tâm thương mại, nhà hà ng, khách sạn, dịch vụ logistics, tự độ ng hóa, cơ khí chế tạo, m ay mặc, da giầy…
- Các cơ qu an báo chí, truyền thông trung ươ ng và địa phương.
Nội dung hội thảo :
-
Thực trạng và Định hướng ứ ng dụng công nghệ số trong gi ai đoạn 2020 -2030.
- Ứng dụng t tuệ nhân tạo và fintech tro ng quản trị doanh nghiệp
- Giải ph áp ứng dụng công nghệ fintech tro ng thanh toán
- BSYS-Payment: Giải pháp tha nh toán ứng dụng công nghệ Blockchai n
-
Giới thiệu một số ứng dụ ng công nghệ blockchain, fintech, AI ... cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Q ua tìm hiểu, được biết Công ty TN HH DVMS là đơn vị chuyên tư v ấn, chuyển giao công nghệ Blockchain có uy t ín, Sở Khoa học và Công ng hệ Hải Phòng kính mời Quý Cô ng ty tham gia hội thảo và có b ài phát biểu tham luận giới thi ệu về Giải pháp BLOCKCHAIN trên ph ần mềm hóa đơn điện tử.
BTC bố t diện tích mặt bằng và m ột số trang thiết bị khác để c ác đơn vị giới thiệu, trình di ễn công nghệ, thiết bị trong k hu hội thảo (Nếu các đơn vị y êu cầu);
Ban tổ chức Hội thảo r ất mong nhận được sự quan t âm, hợp tác từ Quý Công ty!
Để quá trình tổ chức hội th ảo được diễn ra thuận lợi, B TC rất mong nhận được phúc đ áp sớm nhất từ Quý Công ty q ua địa chỉ mail [email protected]. Ban tổ ch ức sẽ có công văn gửi tr ực tiếp các đơn vị sau k hi Qúy Công ty nhất trí v ới các nội dung nêu trên.
Mọi c hi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms Duyên - ĐT: 078 937 6868
X in trân trọng cảm ơn !
--------------------------------------------------------------------
PHÒNG PH ÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHCN - TRU NG TÂM PHÁT TRIỂN KH-CN VÀ Đ ỔI MỚI SÁNG TẠO
Địa chỉ: Số 27 6B (Nhà A10) Lạch Tray, quận N Quyền, thành phố Hải Phòng, Vi ệt Nam
Tel: +84 225.3640784
Email: [email protected] [email protected]. vn
Website: www.isc1.vn || www..sukien.isc1. vn

Giải pháp và ứng dụng Blockcha in trong lĩnh vực y tế (medic al tech) 09/10/2020

Giải pháp và ứng dụng Blockcha in trong lĩnh vực y tế (medic al tech)

Giải pháp và ứng dụng Blockcha in trong lĩnh vực y tế (medic al tech) http://blockchain.giaiphapnganhang.com/blockchain-solution/4474-giai-phap-va-ung-dung-blockchain-trong-linh-vuc-y-te-medical-tech.html

Giải pháp và ứng dụng Blockcha in trong lĩnh vực y tế (medic al tech)

Kiểm soát an toàn thực ph ẩm với công nghệ Blockchain như n ào? 09/10/2020

Kiểm soát an toàn thực ph ẩm với công nghệ Blockchain như n ào?

Kiểm soát an toàn thực ph ẩm với công nghệ Blockchain như n ào? http://blockchain.giaiphapnganhang.com/blockchain-solution/4464-kiem-soat-an-toan-thuc-pham-voi-cong-nghe-blockchain-nhu-nao.html

Kiểm soát an toàn thực ph ẩm với công nghệ Blockchain như n ào?

Thiếu tiền cho các dự án chuy ển đổi số 27/09/2020

Thiếu tiền cho các dự án chuy ển đổi số

Thiếu tiền cho các dự án chuy ển đổi số Mục tiêu chuyển đổi số đ ặt ra ở khắp nơi nhưng th eo các chuyên gia, mức đầu tư c ho công nghệ vẫn chưa tương xứ ng.

Giải pháp Big data cho lĩ nh vực Ngân hàng 12/08/2020

Giải pháp Big data cho lĩ nh vực Ngân hàng

Giải pháp Big data cho lĩ nh vực Ngân hàng Trong hệ thống ngân hàng, B ig Data đã và đang được ứ ng dụng hiệu quả từ cách đ ây khá lâu. Big Data thể hiê ̣n vai trò không thể thay th ế của...

Blockchain Solutions & Blockchain Services TV 30/07/2020

Blockchain Solutions & Blockchain Services TV

Blockchain Solutions & Blockchain Services TV http://dvms.com.vn/tin-tuc/the-he-so/blockchain-solutions-blockchain-services-tv.html

Blockchain Solutions & Blockchain Services TV Blockchain Solutions & Blockchain Services

Blockchain 30/07/2020

Blockchain

Ứng dụng vào kinh doa nh và cuộc sống
Chi tiết: http://dvms.com.vn/tin-tuc/blockchain-chuoi-khoi.html

Blockchain Tìm hiểu về Blockchain | Chu ỗi khối, hiểu biết về Blockchain | Chu ỗi khối, ứng dụng Blockchain | Chu ỗi khối

Giải Pháp Blockchain 30/07/2020

Giải Pháp Blockchain

Giải Pháp
Chi ti ết: http://dvms.com.vn/san-pham/giai-phap-blockchain.html

Giải Pháp Blockchain Giải Pháp Blockchain

Tư vấn, xây dựng, chuyển gi ao các hệ thống ứng dụng BlockCha in 30/07/2020

Tư vấn, xây dựng, chuyển gi ao các hệ thống ứng dụng BlockCha in

Tư vấn, xây dựng, chuyển gi ao các hệ thống ứng dụng
C hi tiết: http://dvms.com.vn/dich-vu/tu-van-xay-dung-chuyen-giao-cac-he-thong-ung-dung-blockchain.html

Tư vấn, xây dựng, chuyển gi ao các hệ thống ứng dụng BlockCha in

30/07/2020

Blockchain TV

Blockchain TV http://blockchain.giaiphapnganhang.com/blockchain-tv.html

Blockchain TV Tư vấn blockchain, giải pháp blockcha in, xây dựng hệ thống dùng blockcha in, xây dựng phần mềm blockchain, x ây dựng app blockchain, xây dựng ph ần mềm tiền kỹ thuật số, x ây dựng website tiền kỹ thuật số, xây dựng ứng dụng tiền kỹ thu ật s.....

Videos (show all)

VIP ECOM Hệ Sinh Thái Thươ ng Mại Điện Tử, Tài Chính, Ti ền Điện Tử, Đa Cấp...
Giải pháp taxi tự động, ta xi công nghệ
Chuỗi khối Blockchain ứng dụng n hư thế nào vào bất động s ản?
Blockchain and Fintech Introduction
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINTECH CƠ H ỘI VÀ THÁCH THỨC
Fintech mảnh đất màu mỡ t ại thị trường Việt
Ứng dụng BLOCKCHAIN như nào tro ng lĩnh vực bán lẻ? How Blockcha in is Used in Retail?
Ứng dụng BLOCKCHAIN với lĩnh v ực tài chính và NGÂN HÀNG n hư nào? How Can Blockchain Be Us ed in Banking?
Xây Dựng Blockchain với Java
Giải thích công nghệ BLOCKCHAIN r ất dễ hiểu
Hash Function, một trong những thu ật toán cốt lõi của Blockchain
Cách Blockchain và Bitcoin hoạt độ ng - đơn giản, dễ hiểu

Category

Products

Tư vấn, xây dựng, chuyển gi ao các hệ thống ứng dụng #BlockCha in
Chi tiết: http://www.dvms.com.vn/dich-vu/tu-van-xay-dung-chuyen-giao-cac-he-thong-ung-dung-blockchain.html

DVMS đã có ki nh nghiệm thực tế trong tư v ấn, xây dựng, triển khai các gi ải pháp Blockchain... Nếu quý vị có n hu cầu, vui lòng liên hệ th eo thông tin phía dưới website ( [email protected]. vn ) hoặc qua form y êu cầu tư vấn tại đây: http://www.dvms.com.vn/yeu-cau-bao-gia-viet-ung-dung-mobile-app.html

Telephone

Address


95/2/26 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
700000

Other Software Companies in Ho Chi Minh City (show all)
DXC Vietnam DXC Vietnam
ETown 5 Building, 364 Cong Hoa, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, 700000

Delivering excellence for our customers and colleagues.

LogiGear Vietnam - HCMC Branch LogiGear Vietnam - HCMC Branch
462 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Trang thông tin truyền thông chính thức của LogiGear Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

MLTech Soft - All in one Software Development Company MLTech Soft - All in one Software Development Company
Lý Thường Kiệt, Quận 10
Ho Chi Minh City

Top competitive software development company, you can gain up to 60% costs saving for the best solution.

Debion.vn - Số hoá doanh nghiệp Nội thất & Xây dựng Debion.vn - Số hoá doanh nghiệp Nội thất & Xây dựng
29 Nguyễn Bá Lân, Phường Thảo Điền, Quận 2
Ho Chi Minh City

Nền tảng số hoá vận hành, giúp doanh nghiệp nội thất & xây dựng tăng trưởng bền vững và hiệu quả.

Nhà cung cấp hóa đơn vat điện tử Thiên Ân Hồ Chí Minh 0918907186 Nhà cung cấp hóa đơn vat điện tử Thiên Ân Hồ Chí Minh 0918907186
Phòng 230, Tòa Nhà Green, Số 114/7 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò
Ho Chi Minh City, 700000

Nhà cung cấp hóa đơn vat điện tử, phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm hóa đơn đầu vào, chữ ký số cho mọi lĩnh vực. Có quà cho kế toán khi liên hệ Hotline 0918.907.186

PJTechs - ways to digitize your business PJTechs - ways to digitize your business
Ho Chi Minh City, 700000

Pjtechs - sự kết hợp của những câu chuyện kinh doanh đời thực với với nền tảng công nghệ phù hợp mang đến giá trị thật và thành công chuyển đổi số Doanh Nghiệp Việt

Nhà cung cấp hóa đơn đỏ điện tử Thiên Ân Hồ Chí Minh 09189071 Nhà cung cấp hóa đơn đỏ điện tử Thiên Ân Hồ Chí Minh 09189071
Ho Chi Minh City, 700000

Nhà cung cấp hóa đơn đỏ điện tử, phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm hóa đơn đầu vào, chữ ký số cho mọi lĩnh vực. Có quà cho kế toán khi liên hệ Hotline 0918907186

InsurTech Công Nghệ Bảo Hiểm InsurTech Công Nghệ Bảo Hiểm
95/2/26 Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Insurtech, Giải pháp 4.0 cho các CÔNG TY BẢO HIỂM, Blockchain cho lĩnh vực BẢO HIỂM,... ứng dụng công nghệ 4.0 cho lĩnh vực BẢO HIỂM. Liên hệ tư vấn [email protected]

Phần mềm quản lý kinh doanh đa kênh Phần mềm quản lý kinh doanh đa kênh
182 Lê Đại Hành, Phương 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Cung cấp phần mềm kinh doanh. Giúp cho người bán tối ưu về doanh thu, tiếp cận nhiều khách hàng. Thiết kế Web chuẩn SEO.

COTO Technology Company Limited COTO Technology Company Limited
11 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Ho Chi Minh City

Coto Technology Company Limited (COTO) accompanies your digital transformation journey.

IDSPA - Phần mềm quản lý Spa, TMV, Clinic, Salon IDSPA - Phần mềm quản lý Spa, TMV, Clinic, Salon
418/4 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City

IDSPA - Phần mềm quản lý spa dành riêng cho Spa, Thẩm Mỹ Viện,... Phần mềm spa miễn phí dùng thử 15 ngày, hỗ trợ miễn phí 24/7, bảo hành toàn thời gian.

Big Data Solutions, Giải Pháp Bigdata Big Data Solutions, Giải Pháp Bigdata
95/2/26 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Giải pháp Bigdata, Liên hệ tư vấn: [email protected] | 02836028937. Website: http://giaiphapbigdata.dvms.com.vn/giai-phap-bigdata.html