Trọc Ka Nail

Trọc Ka Nail

Comments

Cả ơi em đang muốn mua keo này , ai có và biết mua đâu chỉ em với ạ . Em m cảm ơn anh chị em nhiều ạ

Là phụ nữ phải đẹp

Operating as usual

09/03/2022

📞📞📞📞📞 Giảm 10% cho khách có đặc hẹn trước

📞📞📞📞📞 khoá học cho học viên trong năm 2022 như sao
Chia làm 2 gói
👉 Gói 1 : học đi nước ngoài 6,500k
1 đấp bột
2 đấp gel
3 bột nhúng
4 chăm sóc móng ( cắt da , bào gót, sơn thường , sơn gel, và phen đầu móng )
5 vẽ cọ nét cân bảng
👉 gói 2 : học để làm tại việt nam 10.000.000
1 Đấp bột
2 Đấp gel
3 bột nhúng
4 vẽ cọ nét
5 vẽ nỗi
6 vẽ fantasy
7 vẽ thú bột

03/03/2022

📞📞📞📞📞 Giảm 10% cho khách có đặc hẹn trước

📞📞📞📞📞 khoá học cho học viên trong năm 2022 như sao
Chia làm 2 gói
👉 Gói 1 : học đi nước ngoài 6,500k
1 đấp bột
2 đấp gel
3 bột nhúng
4 chăm sóc móng ( cắt da , bào gót, sơn thường , sơn gel, và phen đầu móng )
5 vẽ cọ nét cân bảng
👉 gói 2 : học để làm tại việt nam 10.000.000
1 Đấp bột
2 Đấp gel
3 bột nhúng
4 vẽ cọ nét
5 vẽ nỗi
6 vẽ fantasy
7 vẽ thú bột

02/03/2022

📞📞📞📞📞 Giảm 10% cho khách có đặc hẹn trước

📞📞📞📞📞 khoá học cho học viên trong năm 2022 như sao
Chia làm 2 gói
👉 Gói 1 : học đi nước ngoài 6,500k
1 đấp bột
2 đấp gel
3 bột nhúng
4 chăm sóc móng ( cắt da , bào gót, sơn thường , sơn gel, và phen đầu móng )
5 vẽ cọ nét cân bảng
👉 gói 2 : học để làm tại việt nam 10.000.000
1 Đấp bột
2 Đấp gel
3 bột nhúng
4 vẽ cọ nét
5 vẽ nỗi
6 vẽ fantasy
7 vẽ thú bột

10/02/2022

Trọc ka ngĩ tết đếm mun 10 âm lịch tức là 10-2 dương lịch
Sẽ khai trương làm lại
Giảm 10% cho khách có đặc hẹn trước
Và xin thông báo
Điều trỉnh khoá học cho học viên trong năm 2022 như sao
Chia làm 2 gói
👉 Gói 1 : học đi nước ngoài 6,500k
1 đấp bột
2 đấp gel
3 bột nhúng
4 chăm sóc móng ( cắt da , bào gót, sơn thường , sơn gel, và phen đầu móng )
5 vẽ cọ nét cân bảng
👉 gói 2 : học để làm tại việt nam 10.000.000
1 Đấp bột
2 Đấp gel
3 bột nhúng
4 vẽ cọ nét
5 vẽ nỗi
6 vẽ fantasy
7 vẽ thú bột

08/02/2022

Trọc ka ngĩ tết đếm mun 10 âm lịch tức là 10-2 dương lịch
Sẽ khai trương làm lại
Giảm 10% cho khách có đặc hẹn trước
Và xin thông báo
Điều trỉnh khoá học cho học viên trong năm 2022 như sao
Chia làm 2 gói
👉 Gói 1 : học đi nước ngoài 6,500k
1 đấp bột
2 đấp gel
3 bột nhúng
4 chăm sóc móng ( cắt da , bào gót, sơn thường , sơn gel, và phen đầu móng )
5 vẽ cọ nét cân bảng
👉 gói 2 : học để làm tại việt nam 10.000.000
1 Đấp bột
2 Đấp gel
3 bột nhúng
4 vẽ cọ nét
5 vẽ nỗi
6 vẽ fantasy
7 vẽ thú bột

02/02/2022

Trọc ka ngĩ tết đếm mun 10 âm lịch tức là 10-2 dương lịch
Sẽ khai trương làm lại
Giảm 10% cho khách có đặc hẹn trước
Và xin thông báo
Điều trỉnh khoá học cho học viên trong năm 2022 như sao
Chia làm 2 gói
👉 Gói 1 : học đi nước ngoài 6,500k
1 đấp bột
2 đấp gel
3 bột nhúng
4 chăm sóc móng ( cắt da , bào gót, sơn thường , sơn gel, và phen đầu móng )
5 vẽ cọ nét cân bảng
👉 gói 2 : học để làm tại việt nam 10.000.000
1 Đấp bột
2 Đấp gel
3 bột nhúng
4 vẽ cọ nét
5 vẽ nỗi
6 vẽ fantasy
7 vẽ thú bột

26/01/2022

Cần gấp 2 thợ nail Làm cộng tác
Ăn chia 7/3
Làm từ 25 tết đếm 29 tết

26/01/2022

Thông báo khẫn cấp
👉 từ ngày 24 âm lịch trọc ka có nhận làm khách tối từ 20h đến 1h khuya
Các chị em có bận việc nhà làm khuya thì xin bốc lịch hẹn trước giúp trọc ka
Lưu ý :: Từ 20h đến 1h khuya
Trọc ka xin dc phụ thu 15%
Cho tiền mấy em nv vất vả thức khuya dậy sớm
Mông chị em thông cảm

23/01/2022

Trường trình tết này trọc ka vẫn giữa nguyên giá
Không lên gia và không phụ thu nha mọi người

BẢNG GIÁ NAIL
đấp bột 190k
Đấp bột màu 260k
Đâp chọn bột xà cứ 270k
Đấp ngon cái chân 40k
Đấp gel 200k
Bột nhúng 200k
Móng dáng 90k
Sơn gel tay 105k
Sơn gel chân 100k
Sơn thương tay 30k
Sơn thường chân 30k
Top bóng 40k
Cắt da tay 30k
Cắt da chân 30k
Lấy khoẽ 20k
Bào gót ủ mềm da 90k
Phụ kiên các loại
5k-25k
Đá sawarocki ( 2.500k/ viên đến 6,500 / viên
Hoa fantasy và bướm các loại
15k/ 1 cái đến 35k/1 cái
Vẽ hoa nỗi 15k đến 30k
Vẽ cọ nét và vẽ gel 15k đến 30k

19/01/2022

Trường trình tết này trọc ka vẫn giữa nguyên giá
Không lên gia và không phụ thu nha mọi người

BẢNG GIÁ NAIL
đấp bột 190k
Đấp bột màu 260k
Đâp chọn bột xà cứ 270k
Đấp ngon cái chân 40k
Đấp gel 200k
Bột nhúng 200k
Móng dáng 90k
Sơn gel tay 105k
Sơn gel chân 100k
Sơn thương tay 30k
Sơn thường chân 30k
Top bóng 40k
Cắt da tay 30k
Cắt da chân 30k
Lấy khoẽ 20k
Bào gót ủ mềm da 90k
Phụ kiên các loại
5k-25k
Đá sawarocki ( 2.500k/ viên đến 6,500 / viên
Hoa fantasy và bướm các loại
15k/ 1 cái đến 35k/1 cái
Vẽ hoa nỗi 15k đến 30k
Vẽ cọ nét và vẽ gel 15k đến 30k

16/01/2022

Trường trình tết này trọc ka vẫn giữa nguyên giá
Không lên gia và không phụ thu nha mọi người

BẢNG GIÁ NAIL
đấp bột 190k
Đấp bột màu 260k
Đâp chọn bột xà cứ 270k
Đấp ngon cái chân 40k
Đấp gel 200k
Bột nhúng 200k
Móng dáng 90k
Sơn gel tay 105k
Sơn gel chân 100k
Sơn thương tay 30k
Sơn thường chân 30k
Top bóng 40k
Cắt da tay 30k
Cắt da chân 30k
Lấy khoẽ 20k
Bào gót ủ mềm da 90k
Phụ kiên các loại
5k-25k
Đá sawarocki ( 2.500k/ viên đến 6,500 / viên
Hoa fantasy và bướm các loại
15k/ 1 cái đến 35k/1 cái
Vẽ hoa nỗi 15k đến 30k
Vẽ cọ nét và vẽ gel 15k đến 30k

05/01/2022

Trường trình tết này trọc ka vẫn giữa nguyên giá
Không lên gia và không phụ thu nha mọi người

BẢNG GIÁ NAIL
đấp bột 190k
Đấp bột màu 260k
Đâp chọn bột xà cứ 270k
Đấp ngon cái chân 40k
Đấp gel 200k
Bột nhúng 200k
Móng dáng 90k
Sơn gel tay 105k
Sơn gel chân 100k
Sơn thương tay 30k
Sơn thường chân 30k
Top bóng 40k
Cắt da tay 30k
Cắt da chân 30k
Lấy khoẽ 20k
Bào gót ủ mềm da 90k
Phụ kiên các loại
5k-25k
Đá sawarocki ( 2.500k/ viên đến 6,500 / viên
Hoa fantasy và bướm các loại
15k/ 1 cái đến 35k/1 cái
Vẽ hoa nỗi 15k đến 30k
Vẽ cọ nét và vẽ gel 15k đến 30k

04/01/2022

Trường trình tết này trọc ka vẫn giữa nguyên giá
Không lên gia và không phụ thu nha mọi người

BẢNG GIÁ NAIL
đấp bột 190k
Đấp bột màu 260k
Đâp chọn bột xà cứ 270k
Đấp ngon cái chân 40k
Đấp gel 200k
Bột nhúng 200k
Móng dáng 90k
Sơn gel tay 105k
Sơn gel chân 100k
Sơn thương tay 30k
Sơn thường chân 30k
Top bóng 40k
Cắt da tay 30k
Cắt da chân 30k
Lấy khoẽ 20k
Bào gót ủ mềm da 90k
Phụ kiên các loại
5k-25k
Đá sawarocki ( 2.500k/ viên đến 6,500 / viên
Hoa fantasy và bướm các loại
15k/ 1 cái đến 35k/1 cái
Vẽ hoa nỗi 15k đến 30k
Vẽ cọ nét và vẽ gel 15k đến 30k

26/12/2021

Sáng dũa nail
Tối bấc cộp
Vậy đủ ròi

25/12/2021

Tuyễn thợ nail
Biết đấp bột
Biết cắt da lấy khoé
Biết vẽ cọ nét
Biết vẽ gel loan
Lương giao động từ 6tr đến 9tr tuỳ theo tay nghề

23/12/2021

Chương trình siêu hấp dẫn
Với combo
Combo 1 :Cắt da + sơn gel tay + chân chỉ với 230k
Combo 2 : cắt da tay + đấp bột + sơn gel tay chỉ với 300k
Combo 3
Cắt da tay + chân
Đấp bột tay
Sơn gel tay + chân
Chỉ với 400k
Trươc khi đến đặc hẹn trước sẽ được giảm 10%
Lưu ý âp dụng combo sẽ ko ap dung trương trình giảm giá 10%

22/12/2021

Tuyễn thợ nail
Biết đấp bột
Biết cắt da lấy khoé
Biết vẽ cọ nét
Biết vẽ gel loan
Lương giao động từ 6tr đến 9tr tuỳ theo tay nghề

21/12/2021

Chương trình siêu hấp dẫn
Với combo
Combo 1 :Cắt da + sơn gel tay + chân chỉ với 230k
Combo 2 : cắt da tay + đấp bột + sơn gel tay chỉ với 300k
Combo 3 cắt da tay + chân + đấp bột tay+ sơn gel tay chân 420k
Trươc khi đến đặc hẹn trước sẽ được giảm 10%

18/12/2021

Chương trình siêu hấp dẫn
Với combo
Combo 1 :Cắt da + sơn gel tay + chân chỉ với 230k
Combo 2 : cắt da tay + đấp bột + sơn gel tay chỉ với 300k
Combo 3 cắt da tay + chân + đấp bột tay+ sơn gel tay chân 420k
Trươc khi đến đặc hẹn trước sẽ được giảm 10%

12/12/2021

Chương trình siêu hấp dẫn
Với combo
Combo 1 :Cắt da + sơn gel tay + chân chỉ với 230k
Combo 2 : cắt da tay + đấp bột + sơn gel tay chỉ với 300k
Combo 3 cắt da tay + chân + đấp bột tay+ sơn gel tay chân 420k
Trươc khi đến đặc hẹn trước sẽ được giảm 10%

10/12/2021

Chương trình siêu hấp dẫn
Với combo
Combo 1 :Cắt da + sơn gel tay + chân chỉ với 230k
Combo 2 : cắt da tay + đấp bột + sơn gel tay chỉ với 300k
Combo 3 cắt da tay + chân + đấp bột tay+ sơn gel tay chân 420k
Trươc khi đến đặc hẹn trước sẽ được giảm 10%

Photos from Trọc Ka Nail's post 29/11/2021

💥Peekaboo! Trọc Ka Nail trở lại 👻 NAILS NGAY TRẨY HỘI CHỈ 230K 🥳🥳
💃 ĐẶC BIỆT: Đặt lịch trước GIẢM 10% tất cả dịch vụ🥳🥳
---
😎 Thấy gì hông? Thấy gì hông? Sau bao ngày giãn cách, Trọc Ka Nail đã trở lại và lợi hại hơn xưa với những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn cho cả nhà yêu của Ka đây.
Bạn còn phân vân, chưa biết nên làm mẫu gì cho phù hợp, che khuyết điểm ở móng tay, móng chân một cách dễ dàng, sạch đẹp. Đừng lo, đã có Trọc Ka Nail! Luôn sẵn sàng tư vấn với những chuyên gia xịn sò trong làng “làm móng”.

Đến với tiệm của Ka, khách yêu đặt lịch trước sẽ được giảm ngay 10% cùng với Combo cắt da sơn gel tay - chân chỉ với giá 230 cành🌿

Để bảo đảm an toàn và chất lượng phục vụ được tốt nhất, khách yêu vui lòng đặt lịch với Ka trước nhé!
Tiệm em hoạt động tối đa 50% công suất, sẵn sàng phục vụ và thực hiện đúng quy tắc 5K phòng dịch. Vì vậy khách yêu hãy yên tâm khi đến với Trọc Ka Nail để tậu cho mình những bộ nail xinh xắn, nhìn vào là khoái, khoái, chải nước míng 🤤

Dưới đây là bảng giá dịch vụ của Trọc Ka Nail, khách yêu quẹo lựa tham khảo nhé 🤩
------------------------
Combo 1: Đắp bột + sơn gel + cắt da với giá 300k
Combo 2: Đắp bột + sơn gel + đá trang trí (20 viên) với giá 350k
BẢNG GIÁ NAIL
1/ Đắp bột - 190k
2/ Đắp bột màu - 260k
3/ Đắp chọn bột xà cừ - 280k
4/ Đắp gel - 200k
5/ Bột nhúng - 200k
6/ Móng dáng - 90k
7/ Sơn gel tay 115k - chân 110k
8/ Sơn thường tay 30k - chân 30k
9/ Cắt da tay 30k - chân 30k
10/ Bào gót ủ mềm da - 90k
11/ Đá swarovski ( 2.500/viên đến 6.500/viên)
12/ Hoa fantasy và phụ kiện hình bướm các loại 15k/1 cái đến 35k/1 cái
13/ Phụ kiện các loại 5k-25k
-----------------------
Nhắn tin ngay cho Trọc Ka Nail. Bên em sẽ gợi ý cho khách yêu những cách phối màu nail sang chảnh đỉnh của chóp.
📸 Follow Trọc Ka Nail để cập nhật những mẫu trend mới nhất khách nhé
🔗 Chuyên nail, tư vấn theo yêu cầu đảm bảo “Ngon, bổ, rẻ”
☎️ Booking: 0849501987
📬 170 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6

Trọc Ka Nail updated their phone number. 29/11/2021

Trọc Ka Nail updated their phone number.

Trọc Ka Nail updated their phone number.

Photos from Trọc Ka Nail's post 25/11/2021

💃 Trẩy hội cùng nail xinh - Đón Noel linh đình
Peekaboo! Trọc Ka Nail trở lại - Làm đẹp không ngần ngại 💅

😎 Thấy gì hông? Thấy gì hông? Sau bao ngày giãn cách, Trọc Ka Nail đã trở lại và lợi hại hơn xưa với những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn cho cả nhà yêu của Ka đây.
Bạn còn phân vân, chưa biết nên làm mẫu gì cho phù hợp, che khuyết điểm ở móng tay, móng chân một cách dễ dàng, sạch đẹp. Đừng lo, đã có Trọc Ka Nail! Luôn sẵn sàng tư vấn với những chuyên gia xịn sò trong làng “làm móng”.

Đến với tiệm của Ka, khách yêu đặt lịch trước sẽ được giảm ngay 10% cùng với Combo cắt da sơn gel tay - chân chỉ với giá 230 cành🌿

Để bảo đảm an toàn và chất lượng phục vụ được tốt nhất, khách yêu vui lòng đặt lịch với Ka trước nhé!
Tiệm em hoạt động tối đa 50% công suất, sẵn sàng phục vụ và thực hiện đúng quy tắc 5K phòng dịch. Vì vậy khách yêu hãy yên tâm khi đến với Trọc Ka Nail để tậu cho mình những bộ nail xinh xắn, nhìn vào là khoái, khoái, chải nước míng 🤤

Dưới đây là bảng giá dịch vụ của Trọc Ka Nail, khách yêu quẹo lựa tham khảo nhé 🤩
------------------------
Combo 1: Đắp bột + sơn gel + cắt da với giá 300k
Combo 2: Đắp bột + sơn gel + đá trang trí (20 viên) với giá 350k
BẢNG GIÁ NAIL
1/ Đắp bột - 190k
2/ Đắp bột màu - 260k
3/ Đắp chọn bột xà cừ - 280k
4/ Đắp gel - 200k
5/ Bột nhúng - 200k
6/ Móng dáng - 90k
7/ Sơn gel tay 115k - chân 110k
8/ Sơn thường tay 30k - chân 30k
9/ Cắt da tay 30k - chân 30k
10/ Bào gót ủ mềm da - 90k
11/ Đá swarovski ( 2.500/viên đến 6.500/viên)
12/ Hoa fantasy và phụ kiện hình bướm các loại 15k/1 cái đến 35k/1 cái
13/ Phụ kiện các loại 5k-25k
-----------------------
Nhắn tin ngay cho Trọc Ka Nail. Bên em sẽ gợi ý cho khách yêu những cách phối màu nail sang chảnh đỉnh của chóp.
📸 Follow Trọc Ka Nail để cập nhật những mẫu trend mới nhất khách nhé
🔗 Chuyên nail, tư vấn theo yêu cầu đảm bảo “Ngon, bổ, rẻ”
☎️ Booking: 0849501987
📬 170 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6

Videos (show all)

Category

Telephone

Address


170 Lê Quang Sung P6 Q6
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Friday 08:00 - 20:00
Saturday 08:00 - 20:00
Sunday 08:00 - 20:00

Other Nail salons in Ho Chi Minh City (show all)
Spa & Nail Kim Kim Spa & Nail Kim Kim
557 Hương Lộ 3 Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City, 1234

CHUYÊN : Tư vấn chăm sóc facial & body Nail

Sahra Coffee & Nails Sahra Coffee & Nails
299 Tô Hiến Thành
Ho Chi Minh City

Hoa Nail-spa Hoa Nail-spa
245/19 Nguyễn Trãi
Ho Chi Minh City, 70000

Nail Bình Style Nail Bình Style
202/83 Phạm Văn Hai, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên dạy làm Nails với nhiều mẫu hiện đại, phá cách. Có chỗ ở nội trú cho học viên !

MP Trắng Da Trị Mụn Cao Cấp Nelly.P - Phương Đài MP Trắng Da Trị Mụn Cao Cấp Nelly.P - Phương Đài
Ho Chi Minh City

Chuyên bán Sĩ & Lẽ mỹ phẩm dưỡng trắng da , trị mụn thâm , tắm trắng, kem body ... Sản Phẩm Cao Cấp Thương Hiệu Xuất Khẩu Nelly.P Chính Hãng

Mary Nail Art Mary Nail Art
Tân Bình
Ho Chi Minh City

Chuyên đào tạo Nail cho người đi nước ngoài

PP Nails & Eyelashes PP Nails & Eyelashes
73 Lê Hoàng Phái P.17 Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

Cathy Beauty Cathy Beauty
12A Nguyên Hồng,Phường 1
Ho Chi Minh City

Your Cathy - Your Beauty

Nối Mi Ngọc Tuyết Nối Mi Ngọc Tuyết
1048 Lê Văn Lương ấp 3 Phước Kiển Nhà Bè
Ho Chi Minh City

Nối mi Xinh giá Lung linh

Doctor Nails Spa Doctor Nails Spa
263/3 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Doctor Nails Spa là Bác sĩ cho chị em phụ nữ muốn chăm chút cho sắc đẹp của mình:móng tay/ chân, hấp trắng..với giá cả phải chăng. Thân thiện,vui vẻ với KH

Berry Nai Berry Nai
Ho Chi Minh City

Địa chỉ: 68 Đường số 5A F.Bình Hưng Hoà A Q.Bình Tân SĐT: 0908918106

Nail Minh Châu Nail Minh Châu
107B Phạm Văn Hai, P.3, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Nail Minh Châu chuyên trang trí, làm đẹp móng tay, móng chân. 107B Phạm Văn Hai, P.3, Q. Tân Bình Ho Chi Minh City Liên hệ: 090 311 89 66 - Ms Châu