Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447

Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447

Comments

#Englishly #ENDEAVOUR

#Empower #Discipline #SUCCESS #Factor

Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447 #MENTEESHIP

#HARVARD #MENTORING #OXFORD

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn
HAVE A #WONDERFUL DAY TO YOU.

#Jubilanceb& #Joyfulness To #MENTEES
#Success is getting what you want.

#Happiness is wanting what you get.

(Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được).

People rarely #succeed unless they have #fun in #what they are doing.

(Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích)

#ENDEAVOUR #Englishly #MENTEESHIP

Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447 #Englishly

(Liên Hệ: Rosie Hương #MENTEES

Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn
Let's #PLAY #ENGLISHLY #PHRASELOLOGY

Cùng #CHƠI #TiếngAnh via #MENTORSHIP

#Harvard #Mentor #Oxford #Menteeship

#Mastering #Linguistic #Skills #GsFl

Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447 Rosie Hương

...

VÀI THUẬT NGỮ THỰC DỤNG
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

1. Inflation – Lạm phát.
Tăng giá hàng hóa và dịch vụ. Nói chung, giả định về kinh tế là sức mua giảm đi vì có thừa tiền mặt lưu thông, thường là do hậu quả của việc chính phủ chi tiêu quá nhiều.

2. Initial Public Offering (IPO) – Phát hành công khai lần đầu (chứng khoán).
Lần đầu tiên một công ty chào bán cổ phiếu cho công chúng. Còn gọi là “going public”.

3. Insider trading – Giao dịch nội bộ.
Giao dịch cổ phiếu trong nội bộ công ty một cách bất hợp pháp dựa trên những thông tin không công bố.

4. Interest – Lãi suất.

5. International Monetary Fund (IMF) – Quỹ Tiền tệ Quốc tế
Trụ sở tại Washington, D.C., có chức năng giám sát nguồn cung tiền tệ của các nước thành viên, với mục đích ổn định việc trao đổi quốc tế và khuyến khích thương mại cân bằng và có trật tự.

6. Junk bond – Trái phiếu bấp bênh.
Thuật ngữ bình dân dùng để mô tả các loại chứng khoán có lãi suất cao nhưng nhiều rủi ro, do các công ty bị nợ nần chồng chất phát hành để có thể thanh toán các khoản vay ngân hàng, để mua quyền quản lý cổ phần hoặc để tài trợ cho các vụ mua lại công ty.

7. Leverage – đòn bẩy tài chính
Việc một công ty sử dụng tài sản đi vay để tăng lợi suất trên vốn cổ phần của các cổ đông, với hy vọng lãi suất phải chịu sẽ thấp hơn lợi nhuận trên số tiền đi vay.

8. Leveraged buyout – Sự mua lại công ty, được cấp vốn bằng nợ.
Việc mua lại một công ty của một nhóm nhỏ các nhà đầu tư, chủ yếu được cấp vốn bằng nợ. Cuối cùng, các khoản vay của nhóm này được thanh toán bằng các quỹ phát sinh từ hoạt động của công ty mua được hoặc việc bán tài sản của công ty đó.

9. Liquidity – Thanh khoản.
Mức độ mà tài sản có thể chuyển thành tiền mặt.

10. Market share – Thị phần
Tỷ lệ tổng doanh số của một sản phẩm mà một người bán có. Một công ty sẽ cố gắng mở rộng thị phần của mình (tức là giảm thị phần của các đối thủ) bằng cách quảng cáo, đưa ra mức giá hợp lý và các thủ thuật cạnh tranh khác. Thị phần càng lớn thì nhà sản xuất càng dễ kiểm soát giá và lợi nhuận.

11. Market capitalization – Thị giá vốn.
Giá trị của một công ty được xác định bởi giá thị trường đối với các cổ phiếu thường đã phát hành còn lại.

12. Maturity – Kỳ hạn.
Thời hạn phải thanh toán trái phiếu và kỳ phiếu.

13. Monetary policy – Chính sách tiền tệ.
Tác động của chính phủ đối với nền kinh tế bằng cách kiểm soát nguồn cung cấp tiền tệ và lãi suất.

14. Monopoly – Độc quyền.
Sự kiểm soát của một công ty đối với một sản phẩm tại một thị trường nhất định, cho phép công ty này ấn định giá vì không hề có cạnh tranh.

15. Mutual fund – Quỹ tương hỗ
Điều hành bởi một công ty đầu tư huy động tiền từ các cổ đông để đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu, các quyền chọn, các hàng hóa hoặc các loại chứng khoán khác. Các quỹ này thường cho phép các nhà đầu tư lựa chọn một chiến lược mạo hiểm hoặc một chiến lược thận trọng để kiếm lời.

16. Net income/net profit – Thu nhập ròng/Lãi ròng
Cũng được gọi là “bottom line” hay lợi nhuận, là khoản còn lại sau khi trừ mọi chi phí và thuế trong thu nhập của một công ty.

17. Note – Kỳ phiếu
Chứng nhận do một công ty hoặc chính phủ phát hành ghi rõ số lượng một khoản vay, lãi suất phải trả và thế chấp trong trường hợp không thanh toán được. Thời hạn thanh toán thường là trên 1 năm kể từ khi phát hành nhưng không được lâu hơn 7-8 năm. Thời hạn thanh toán ngắn hơn là điểm khác biệt chính giữa kỳ phiếu và trái phiếu.

18. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) – Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.
Một tổ chức gồm 24 nước có nền kinh tế thị trường tự do thường xuyên thu thập con số thống kê và đưa ra các báo cáo kinh tế về các nước thành viên.

19. Oil future market – Thị trường dầu giao sau.
Các thị trường tại New York và Luân Đôn nơi người ta cam kết mua hoặc bán dầu với giá thỏa thuận cho một thời điểm nào đó trong tương lai.

20. Oil spot market – Thị trường dầu giao ngay.
Các vụ giao dịch hàng ngày đối với dầu thô hoặc các sản phẩm đã tinh lọc bởi các thương nhân trên khắp thế giới, cam kết khối lượng chuyển giao với giá cụ thể.

21. Option – Quyền chọn.
Trong giới tài chính, đây là thỏa thuận cho phép một nhà đầu tư mua hoặc bán cái gì đó, ví dụ như cổ phiếu, trong một khoảng thời gian định trước với giá nhất định.

22. Ovesubscribed – Đặt mua vượt mức.
Thuật ngữ áp dụng trong việc phát hành công khai cổ phiếu, khi đơn đặt mua vượt quá số lượng cổ phiếu rao bán cho công chúng.

23. Paper profit – Lãi lý thuyết.
Khoản lãi chưa có thực trong một khoản đầu tư. Khoản lãi này được tính toán dựa trên so sánh giá thị trường hiện tại với chi phí của nhà đầu tư.

24. Poison pill – Chiến thuật thuốc độc.
Một thủ thuật để chống trả việc mua lại quyền kiểm soát công ty, được đưa ra để làm cho việc mua lại công ty trở nên quá tốn kém.

25. Price-earnings ratio – Tỷ suất thị giá/lợi nhuận (P/E)
Giá của một cổ phiếu chia cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong thời gian 12 tháng. Ví dụ một cổ phiếu bán với giá 60$/cổ phiếu và lợi nhuận 6$/cổ phiếu sẽ được bán với tỷ suất thị giá-doanh lợi 10/1. Tỷ suất thị giá-doanh lợi cao khiến các nhà đầu tư tin tưởng rằng lợi nhuận của công ty trong tương lai sẽ cao hơn nhiều.

26. Prime rate – Lãi suất ưu đãi.
Lãi suất cơ bản mà các ngân hàng thương mại áp dụng cho một loạt khoản cho vay lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như cho cá nhân.

27. Privatization – Tư nhân hóa.
Nói chung nghĩa là việc chuyển sở hữu công ty từ các nhà đầu tư công cộng sang các nhà đầu tư tư nhân. Tư nhân hóa thường gắn liền với tái cơ cấu kinh tế trong đó các doanh nghiệp nhà nước được bán cho khu vực tư nhân.

28. Revenue – Thu nhập.
Toàn bộ số tiền mà một doanh nghiệp hoặc chính quyền thu được trong một khoảng thời gian nhất định.

29. Short sale – Bán khống.
Bán một lượng cổ phiếu tạm vay, không thuộc quyền sở hữu của mình với hy vọng kiếm lời bằng cách mua một lượng cổ phiếu tương đương sau đó với giá thấp hơn để thay thế.

30. Stock (shares) – Cổ phiếu.
Các đơn vị của một công ty đại diện cho một phần sở hữu. Mua các phần này sẽ có quyền như các chủ sở hữu và có thể có thu nhập thông qua cổ tức. Có thể mua hoặc bán cổ phiếu mà không ảnh hưởng đến hoạt động của một công ty. Tại thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu do người mua và người bán cổ phiếu đó ấn định.

31. Stock exchange – Thị trường chứng khoán.
Nơi giá cổ phiếu được người mua và người bán cổ phiếu ấn định.

32. Underground economy – Nền kinh tế ngầm.
Một bộ phận không được tính đến của nền kinh tế bao gồm cả hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp. Hầu hết các giao dịch là bằng cách chuyển đổi hàng hóa hoặc thanh toán tiền mặt để tránh thuế hoặc tránh bị các cơ quan thi hành pháp luật phát hiện.

33. Venture capital – Vốn mạo hiểm.
Khoản tài chính cần thiết để bắt đầu một doanh nghiệp, thông thường là các doanh nghiệp mới nhiều rủi ro. Đổi lại vốn, nhà đầu tư được sở hữu một phần doanh nghiệp này. Vốn mạo hiểm càng rủi ro thì càng có khả năng thu lợi lớn.

34. White knight – Hiệp sĩ trắng.
Người cứu một công ty đang bị nguy cơ mua quyền kiểm soát bởi một công ty khác.

35. Accounts payable – Nợ phải trả.
Khoản nợ của một doanh nghiệp cần phải thanh toán sớm, thường là trong vòng 1 năm.

Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn
#Tiếng_Anh_Dễ_Hơn_Tiếng_Việt khi nào???

#FOCUS #Unleash #Empower #ELITE

#CLASSIER #MENTEESHIP #COMMIT

.
.
.

P/s:
===
SỰ THẬT DÙ CÓ PHŨ PHÀNG..

1. Bất kì ai cũng có thể ôm bạn ở đằng trước và nói xấu bạn sau lưng.

2. Đôi khi chẳng có ai thèm quan tâm đến bạn, trừ khi bạn rất đẹp, hoặc rất giàu, hoặc rất nổi tiếng.

3. Một người bạn tốt không có nghĩa vụ là sẽ trở thành bạn tốt mãi mãi.

4. Khi bạn thành công, nhiều người sẽ tìm ra được lí do để tung bạn lên trời cao; còn nếu bạn mắc lỗi, bạn sẽ bị nhấn chìm xuống một cái hố đen không lối thoát.

5. Với bố mẹ, bạn là một viên ngọc trai quý; còn với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát không hơn không kém.

6. Dù bạn có đối xử tốt với người khác thế nào thì cũng chưa chắc người ta sẽ đối xử tốt với bạn.

7. Trong cuộc chiến mang tên công bằng, 90% tiền thường thắng, trừ khi đối phương nắm tacit knowledge weapons thì cuộc chơi sẽ khác. Sự giàu có về tiền & trí tuệ của bạn sẽ quyết định việc bạn nhận được bao nhiêu sự tôn trọng từ những người khác.

8. Không có gì kéo dài mãi mãi. Dù bạn là ai đi chăng nữa, thì mọi người vẫn chỉ trích bạn mà thôi.

9. Chúng ta dùng cả đời để kiếm tiền, nhưng đến khi chết, chúng ta trắng tay.

10. Bất cứ ai cũng đều đeo nhiều mặt nạ, bạn, tôi, tất cả mọi người.

Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447 { #MENTORSHIP }

1. Devoted to Excellence in Mentoring English Competency, KM & ERM for Global Mentees (TOEIC, IELTS, PTE, English Tests)
2. Hướng dẫn học các trường lừng danh thế giới: HARVARD, OXFORD
3.

Hỗ trợ VISA, QUỐC TỊCH: EU, USA, CANZUK. Our mission is to share linguistic enablers and skillful facilitators for mastering the English Language, Organisational Knowledge Management, & Corporate Risk Governance ACROSS THE GLOBE via OPTIMAL MENTORING APPROACHES.

Operating as usual

27/06/2022

5 SỞ THÍCH GIÚP BẠN HẠNH PHÚC.:1. A Creative Hobby

Creative pursuits such as drawing, painting, pottery and writing are all great activities for improving brain function, emotional expression and feeling a sense of accomplishment.

Having a creative hobby is a step in the right direction towards a lifelong pursuit of happiness, balance and fulfillment. For more creative hobby ideas to pursue, check out our full list of creative hobbies here…

2. A Hobby to Socialize

In aiming for a well-rounded, happy and balanced life it is important to socialize with friends and family.

Finding a hobby that you can enjoy with loved ones is a great way to spend time together, make memories and strengthen relationships.

Some hobbies that we recommend include having a board game night, joining a club or sports league, hiking with friends or volunteering.

3. A Hobby to Stay in Shape

Our bodies are made to move! Find a hobby that gets you outdoors, gets you moving and keeps you in great physical shape.

Whether you enjoy mountain biking, hiking, dancing or simply walking in the park, there are hundreds of hobbies to pursue that will keep you on the move.

4. A Hobby to Learn

Learning is a life long pursuit! Finding a hobby that can expand your mind and increase your knowledge base is beneficial for people of all ages.

Spending time on hobbies that help you learn may include reading, watching documentaries or learning a new language just to name a few.

Continuous learning throughout life can lead to new opportunities, grow your confidence and overall life satisfaction.

5. A Hobby That Makes Money

Money isn’t everything, but making it can be fun!

Finding a way to monetize your hobbies while still finding enjoyment in them is time well spent.

Some hobbies that can bring a bit of side income include starting a blog, investing or selling homemade crafts on Etsy.

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447's post 21/06/2022

Good day

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

TẠITiếng Anh Dễ Hơn Tiếng Việt

Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447's post 19/06/2022

Oxford University defends $180MM donation from Vietnamese billionaire 'Madame Thao' amid investigation. Oxford University's Linacre College is defending its acceptance of a $180 million donation from Vietnam's first self-made woman billionaire, Nguyen Thi Phuong Thao.

18/06/2022

BỐN LÃNH ĐẠO CẤP CAO RỜI VINFAST.4 top executives leave EV maker VinFast amid global ambitions

VinFast has "ended labor contracts" with four senior executives with their consent while the Vietnamese electric vehicle maker is expanding its sales and services networks in Europe and the U.S.

All three agreed to end their contracts in legal terms. Adjustment in human resources is a common business practice around the world. VinFast is no exception.

The EV startup said the four are Emmanuel Bret, deputy CEO for global sales; Franck Euvrard, deputy CEO for product development; Hong Bae, deputy CEO for vehicle technology development; and Bruno Tavares, chief finance officer.

Bret was among the executives who represented VinFast at the New York auto show in the U.S. this April to display prototypes of its VF8 and VF9 electric SUVs. Prior to his post at the Vietnamese firm between January and June, Bret spent eight years working for BMW, including as CEO at BMW Group Sweden.

Like Bret, Euvrard joined VinFast this January. His own introduction on LinkedIn shows he worked for Tata Technologies between January 2020 and December 2021, and a present part-time job as French foreign trade advisor from July 2021. Meanwhile, Hong Bae used to work for Samsung Electronics as an engineer.

Huy Chieu, a program engineering manager at General Motors in May-October 2021, joined VinFast last November and has been named the leader in the firm’s EV development endeavors.

At present, the automaker, a subsidiary of Vietnam's largest listed conglomerate Vingroup, is preparing to start construction of a $4-billion factory in North Carolina and is in the process of a potential initial public offering in the U.S. For Europe,

It has just announced plans to open at least 50 stores in Germany, France and the Netherlands.

They will include at least 25 VinFast stores in Germany, 20 in France and five in the Netherlands.

The first confirmed German locations include Frankfurt, Berlin, Cologne, Oberhausen and Hamburg. In France, locations include Paris, Marseille, Nantes, Rennes,

Nice, Montpellier, Aix-en-Provence and Metz. It is expected that Amsterdam will be the first VinFast store to open in the Netherlands.

Established in 2017, VinFast launched its first fossil fuel cars in October 2018 and then gradually shifted to EV manufacturing with global ambitions.

At the CES 2022 in early January, the EV startup announced it would stop producing vehicles with internal combustion engines by the end of 2022 as it goes all-electric.

That is only two and a half years after the first cars rolled off the company’s assembly lines.

Late July 2021, VinFast’s parent Vingroup appointed German Michael Lohscheller, former America executive vice president of Volkswagen Group and general manager of Opel Global, as CEO of VinFast Global.

Five months later, Vingroup announced in a release: "Mr. Michael Lohscheller will leave the position and return to Europe due to personal reasons."

Vietnamese native Le Thi Thu Thuy took over as VinFast Global CEO last December after his resignation.Hướng Dẫn Tiếng Anh 0909573007

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447's post 08/06/2022

{Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Phạm Công Tạc}

The National Assembly, the country's lawmaking body, voted on Tuesday to remove Long, 55, from the position of health minister, which he assumed in 2020, the government said in a statement.

Vietnam on Tuesday arrested its health minister and the leader of its capital city Hanoi, after the two were accused of violating the ruling Communist Party's rules and allegedly causing losses to the state budget, authorities said.

Nguyen Thanh Long and Chu Ngoc Anh were earlier sacked from their roles as health minister and chairman of the People's Committee of Hanoi. Their arrests come amid an intensifying anti-corruption drive that was launched in 2016.

Dozens of senior health officials have been arrested in recent months, accused of wrongdoings in medical equipment procurement, including COVID-19 test kits. Senior finance and diplomatic officials have also been targeted, and many have faced trials and been jailed.

Long has been accused of mismanagement and facilitating a local firm to overstate its prices of COVID-19 test kits, according to the statement.

The People's Council of Hanoi held a meeting on Tuesday to unanimously dismiss Anh, who was a minister of science and technology before being appointed as Hanoi chairman in September, 2020.

Long and Anh were also expelled from the Communist Party of Vietnam on Monday, according to another government news release.

The government said Long and Anh have "degraded...political ideology, violated the party's regulations and caused losses to the state budget".

Calls to Long's phone went unanswered, and Anh could also not be reached.

The Ministry of Health has assigned its deputy minister Do Xuan Tuyen as the acting minister, official Vietnam News Agency cited the ministry as saying. Hanoi will be temporarily led by the city's deputy chairman, Le Hong Son.Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

07/06/2022A is the application of different sets of for situations that are, in , the same. It is often used to describe treatment whereby one group is given more than another.

Never the of human

.Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447's post 06/06/2022

Good day for MenteeshipFlags from every nation were carried during the Platinum Jubilee Pageant today. In the front row the UK, Canada, Australia and New Zealand. 🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇳🇿Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

05/06/2022Economic may include various of trade barriers, , and restrictions on financial . An is similar, but usually implies a more sanction.

&

A is the application of different sets of for situations that are, in , the same. It is often used to describe treatment whereby one group is given more than another.

Never the of human

.

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Mentoring Optimal Solutions for Classier Elite Menteeship 0912 949 447's post 02/06/2022

Experiencing emotional journeys across the 🌎 via open end exploration & discovery.

Purchasing Statuses For Operationalizing & Commercialising at Power Niches.

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

Website: Wwww.OneLifeEnglish.Edu.Vn

31/05/2022

In 2009, Carlton Philadelphia, a National Security Council staffer, brought his wife and two sons to the Oval Office for a departure photo. Carlton’s older son, Isaac, asked me a few questions about policy, but a more surprising question came from his younger brother, five-year-old Jacob.

“Is your hair like mine?” he asked.

It wasn’t the kind of question a president gets every day.

So, I bent down and told him, “Go ahead, touch it.”

He replied, “Yeah, I think that’s pretty much what I’ve got. ”

White House photographer Pete Souza captured that moment and for years the photo hung in the halls of the West Wing. It was a reminder of one of the reasons I first ran for president: that if I were to win, young people—Black kids, Hispanic kids, kids who may not have always felt like they belonged—might see more possibilities for their own future.

It’s hard to believe 13 years have passed. Today, Jacob will graduate high school and continue on to the University of Memphis to study political science. And I couldn’t be more proud of him.

We recently reconnected to reflect on that moment and his journey since then.

Congratulations, Jacob, and best of luck to the Class of 2022.

—BarackWebsite: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Tiếng Anh giao tiếp cấp tốc

A/ c muốn học tiếng Anh giao tiếp Offline & Online 1 kèm 1, thời gian linh hoạt, học theo nhu cầu của mỗi người.

Thì liên hệ: Rosie Hương 0866.571.329 ( zalo)

Videos (show all)

Anh Ngữ Cấp Tốc

Category

Products

Hướng Dẫn Tiếng Anh, Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Anh

Các Thể Loại Sách, Bách Khoa Toàn Thư, Bài Viết, Tạp Chí Khoa Học

Cung cấp mọi Tư Liệu Học Tập & Nghiên Cứu viết bằng ngôn ngữ Anh.

We currently focus on:
==============

1. Mentoring Harvard Mentees.

2. Portfolio Project Management.

3. Entrepreneurial Mentoring Services.

4. Corporate Risk Governance Mentor.

5. Organizational Skill Enabler & Facilitator.

6. Global BOOKSTORE Encyclopedia Journal.

7. Biggest E-Book # Hard-copy Book Distributor.

8. Upskilling Relearning Outthinking Blitzscaling System.

9. Individual + Organizational + National Knowledge Governance.

Telephone

Address


Landmark 81, Vinhomes, 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh
Ho Chi Minh City
700000

Other Business Centers in Ho Chi Minh City (show all)
Thiết Bị Camera Hành Trình Ôtô Chính Hãng Thiết Bị Camera Hành Trình Ôtô Chính Hãng
1286 Quốc Lộ 1A Phường Thới An Quận 12
Ho Chi Minh City

chuyên tư vấn lắp đăt, cung cấp thiết bị camera giám sát hành trình cho xe ô tô chính hãng

Thinh_GTBC Thinh_GTBC
Lý Thường Kiệt
Ho Chi Minh City, 700000

HỒ SƠ BẰNG CẤP GIẤY TỜ CÁC LOẠI.

Cho Vay Góp Ngày Cho Vay Góp Ngày
Ho Chi Minh City

Hòa Phát Miền Nam - Hoaphatmiennam.vn Hòa Phát Miền Nam - Hoaphatmiennam.vn
Ho Chi Minh City, 70000

Hoaphatmiennam.vn Nội thất Hòa Phát TPHCM Showroom nội thất văn phòng HCM và Hà Nội chi nhánh đại lý toàn quốc. Cung cấp bàn ghế, tủ, két sắt, vách ngăn

Xuong Sale Diễm Phúc Xuong Sale Diễm Phúc
Đường Liên ấp 2-3-4
Ho Chi Minh City, 7000-7400

Chuyên Bán Quần Áo

Kim Tự Tháp - Năng Lượng Tâm Linh - Yến Store Kim Tự Tháp - Năng Lượng Tâm Linh - Yến Store
Ho Chi Minh City

�Sản phẩm bảo vệ sức khỏe dưới tác nhân của bức xạ. �Sản phẩm trang trí - trang sức bằng đồng đỏ nguyên chất , Bạc 10 �Tạo hình theo yêu cầu của khách. Hàng HandMade �/100.

Phân Phối, Giấy vẽ , sổ vẽ các loại Phân Phối, Giấy vẽ , sổ vẽ các loại
147/4 Lý Tế Xuyên, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Ho Chi Minh City, 71316

Chúng tôi xưởng sản xuất giấy vẽ chuyên dụng. Thích hợp với màu nước, vẽ chì và nhiều chất liệu khách...

Dịch Vụ Tăng Like Follow Mạng Xã Hội Dịch Vụ Tăng Like Follow Mạng Xã Hội
Ho Chi Minh City, 700000

📶 DỊCH VỤ FACEBOOK - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HÀNG ĐẦU VN ✅

Ri Shop - Chuyên Sỉ Ri Shop - Chuyên Sỉ
Đường Bình Long, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Thời trang đa dạng mẫu mã. hợp thời . giá rẽ

Quần Áo Hot Trend Quần Áo Hot Trend
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 762000

Trang bán quần áo rẽ và đẹp

MT's House Bia Rượu, Bánh Kẹo Khập Khẩu, Thực phẩm đông lạnh. MT's House Bia Rượu, Bánh Kẹo Khập Khẩu, Thực phẩm đông lạnh.
45 Âu Cơ , Phường 11 Quận 11
Ho Chi Minh City, 72700

Chuyên cung cấp Bia rượu nhập khẩu cao cấp, bánh kẹo ngoại nhập , thực phẩm đông lạnh đạt tiêu chuẩn. Cung cấp các dịch vụ về giỏ quà tặng - giftpack hamper.

Đangquylonhgk64 Đangquylonhgk64
Điện Biên Phủ
Ho Chi Minh City

Cửa hàng bán giày thể thao uy tín chất lượng của TP. Hồ Chí Minh