Giải Phóng Lãnh Đạo

PDCA với thế mạnh về hệ thố ng quản lý, xây dựng mô hì nh công ty một cách khoa h ọc từ đó tiết kiệm chi p và tăng tối đa doanh t hu doanh nghiệp

PDCA với sứ mệnh giải phó ng lãnh đạo, tối đa hóa về ti ềm năng của các doanh nghiệp v ừa và nhỏ ở Việt Nam.

Đư ợc giảng dạy bởi giảng viên Hoà ng Đình Trọng, chuyên gia hàng đ ầu tại Việt Nam về tự độ ng hóa doanh nghiệp, cùng sự hỗ t rợ của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nh ật Bản Rinri Hojin Kai, PDCA tự t in cung cấp cho các chủ doa nh nghiệp chìa khóa để tự độ ng hóa doanh nghiệp, tăng trưởng nha nh chóng và bền

Operating as usual

Timeline photos 09/01/2017

🔶 🔶 🔶 7 Bài H ọc THÀNH CÔNG rút ra từ vi ệc Phỏng Vấn 65 TRIỆU PHÚ

🌟 Khô ng bao giờ tin rằng bạn BI ẾT NHIỀU HƠN nhân viên của mình
K hi nghĩ tới những nhà lãnh đ ạo đầy quyền lực, mọi người sẽ n hớ ngay tới những người như Dona ld Trump - nghiêm túc, dứt kho át, biết tuốt một cách đáng ngại.
Như ng thực tế không phải lúc n ào cũng như vậy. Chúng tôi đã có đ ặc quyền phỏng vấn Richard Branson và khô ng ngạc nhiên khi thấy ông ti ếp cận với việc lãnh đạo th eo cách hoàn toàn khác: “Với t ất cả các nhân viên của t ôi, tôi lắng nghe họ, tin tưở ng họ, tôn trọng họ và để họ có cơ h ội được thử! Tôi không bao g iờ tin mình lại biết nhiều h ơn họ.”
🌟 Không “Chơi Lớn hoặc Về Nhà”
Chú ng ta thường được nói rằng tro ng kinh doanh, bạn phải chơi l ớn nếu không thì về nhà, nh ảy vào bằng cả hai chân và p bỏ đường lùi của mình.
Nhưng m ột bài học thú vị mà chú ng tôi học được từ bài phỏ ng vấn với bậc thầy marketing và t ác giả được nhiều người đọc nh ất Seth Godin là việc “chơi l ớn hoặc về nhà” không phải là cá ch hay nhất đối với một doa nh nhân mới.
Thay vào đó, hãy kh ởi đầu nhỏ và bắt đầu từ b ây giờ.
🌟 Khách hàng không phải l úc nào cũng đúng
Nhiều doanh nhân th eo triết lý khách hàng luôn đú ng. Tuy nhiên, chúng tôi đã h ọc được từ tác giả được nhi ều người đọc nhất trên tờ Th ời báo New York - Tim Ferri ss rằng khách hàng không phải l úc nào cũng đúng hoặc giữ quy ền chỉ huy.
Ferriss đã dạy chúng t ôi rằng một số khách hàng khô ng xứng đáng với điều đó, và b ạn không cần phải cung cấp dị ch vụ tốt cho họ.
Sa thải c ác khách hàng khó chịu sẽ khi ến bạn có thêm thời gian để nu ôi dưỡng các mối quan hệ c ủa bạn với những khách hàng t ốt và kiếm được thêm tiền về l âu dài.
🌟 Bạn không cần phải thô ng minh thì mới thành công được
Nhữ ng người muốn trở thành doanh nh ân thường nghĩ rằng họ phải là ngư ời thông minh nhất trong lĩnh v ực của họ thì mới kinh doa nh thành công được. Chính việc tự nh ận là thiếu thông minh đã c ản trở nhiều người biến giấc mơ doa nh nhân của họ thành hiện thực.
M ặc dù đảm bảo công ty c ủa bạn là một trong số nhữ ng công ty tốt nhất là đi ều quan trọng, nhưng chúng tôi h ọc được từ người sáng lập Kissmetri cs - Neil Patel rằng bạn khô ng cần phải thông minh thì m ới trở thành một doanh nhân thà nh công - bạn chỉ cần tuy ển được những người thông minh.
🌟 H ãy ích kỷ trong việc giải quy ết các vấn đề
Các doanh nhân thà nh công đều hoạt động trong nhữ ng công ty giải quyết các v ấn đề của những người khác?
Có t hể, nhưng Danae Ringelmann, người sáng l ập nên Indiegogo đã dạy chúng t ôi rằng để đảm bảo thành cô ng trong kinh doanh, hãy tập tru ng giải quyết vấn đề của chí nh chúng ta.
Ở độ tuổi 20, Ringelma nn đã vấp phải một vấn đề và nh ận ra rằng nó không chỉ t ác động tới cô mà đang t ác động tới mọi người trên kh ắp thế giới. Vấn đề đó là gì? Tiếp cận thiếu hiệu quả v ới vốn.
“Các ý tưởng không được ra đ ời mỗi ngày, không phải là vì thi ếu niềm đam mê hoặc động l ực, mà là thiếu sự tiếp c ận với đúng người gác cửa, ngư ời giữ chìa khóa”.
Hãy ích kỷ tro ng việc giải quyết các vấn đề. Nếu bạn trải qua một thá ch thức, thì có nhiều khả nă ng những người khác cũng trải q ua nó.
🌟 Đầu tư vào sân s au của chính bạn
Để trở thành doa nh nhân, bạn phải xoay sở nha nh chóng để theo đuổi các cơ h ội mới, phải vậy không? Theo cu ộc phỏng vấn của chúng tôi v ới Barbara Corcoran, theo đuổi những t hị trường mới là cách nhanh nh ất dẫn tới thất bại.
“Tôi đã qu an sát nhiều người thông minh h ơn tôi rất nhiều nhưng lại m ất đi số tiền bằng với số ti ền tôi kiếm được. Bạn có bi ết họ đã quên mất điều gì khô ng? Họ quên đầu tư vào s ân sau của họ - thứ mà họ bi ết. Họ nghe rằng thị trường kh ác là một hiện tượng và k hi xâm nhập nó, họ đã m ất tất cả”.
Đừng quên đầu tư v ào sân sau của bạn, vào nhữ ng điều bạn biết.
🌟 Tiền không ph ải là mục tiêu cuối cùng
Nhiều ngư ời mở công ty vì tiền. Như ng hi vọng đây không phải là lý do d uy nhất. Marie Forleo, người sáng l ập Marie TV và B-School đã ch ia sẻ bí quyết thành công tro ng kinh doanh như sau:
“Tiền bạc khô ng phải là mục tiêu cuối cù ng. Những người tôi cho là thà nh công nhất đều có mục đí ch sâu xa thúc đẩy họ. Đó là mo ng muốn cháy bỏng tạo ra sự kh ác biệt”.

✨ Và những doanh nhân n ày có đơn thuần theo đuổi ti ền bạc không? Họ chính là nhữ ng người chịu nhiều bầm dập nhất.
Đ ây mới chỉ là một vài tro ng hàng trăm bài học mà chú ng tôi học được thông qua vi ệc phỏng vấn những trí tuệ vĩ đ ại nhất trong giới kinh doanh hi ện nay.

✨ Còn nhiều điều hơn n ữa có thể học được từ nhữ ng doanh nhân vĩ đại này, như ng những bài học mạnh mẽ tr ên có thể tạo ra lợi t hế kinh doanh cho bất cứ doa nh nhân mới hoặc doanh nhân đã thà nh danh nào.
(Dịch từ Entrepreneur)

Timeline photos 05/01/2017

✨ 3 điều Lãnh Đạo KI ỆT XUẤT làm để biến Cơn Gi ận thành GIÁ TRỊ ✨
-------------------------------------
Mọi nhà lã nh đạo đều gặp những chuyện khi ến họ bực mình. Trong khi nhữ ng nhà lãnh đạo bình thường gi ải quyết không tốt cơn giận c ủa mình, thậm chí làm nó th êm trầm trọng, những nhà lãnh đ ạo kiệt xuất biết cách sử dụ ng sự tức giận để trở thà nh một nhà lãnh đạo tốt h ơn.

✌️ CHẤP NHẬN cơn giận, c hứ không Đè Nén ✌️
Nhiều nhà lã nh đạo được bảo rằng họ n ên đè nén cơn giận của mì nh. Nhưng điều này không hề hi ệu quả; vì khi bạn đè n én cơn giận, hai điều tồi tệ s au có thể xảy ra:
🔗 Thứ nh ất, ảnh hưởng xấu đến sức kh ỏe. Nghiên cứu đã chỉ ra rằ ng, những cơn giận bị đè n én có liên quan đến các lo ại bệnh như đau lưng mãn tí nh, suy tim, huyết áp cao, nh ức đầu,v.v..
🔗 Thứ hai, làm tiêu h ao rất nhiều năng lượng. Việc đè n én cơn giận trong người cũng n việc bạn cố gắng đè m ột quả bóng hơi dưới mặt nư ớc; nó làm tiêu hao đáng kể nă ng lượng của bạn.
Do đó, thay vì đè n én, chạy trốn khỏi nó, hãy ch ấp nhận, và cảm nhận nó. K hi bạn giận, hãy hướng sự c ý đến cơ thể bạn (c hứ không phải chú ý đến ngư ời hay sự việc làm bạn giậ n), cảm nhận cơn giận đang tro ng người bạn, chấp nhận nó và h ít thở sâu. Cơn giận sẽ m au chóng qua đi nếu bạn ch ấp nhận nó; còn nếu bạn đè n én hay chạy trốn khỏi nó, nó sẽ c òn âm ỉ trong cơ thể b ạn và chờ dịp để bộc ph át với một mức độ còn nghi êm trọng hơn.
✌️ THỂ HIỆN cơn gi ận của bạn, chứ không Che Gi ấu nó ✌️
Nhiều nhà lãnh đạo đư ợc bảo rằng họ nên che gi ấu cơn giận của mình. Đây là m ột lời khuyên tồi, vì cho dù b ạn có cố gắng che giấu đ ến đâu, những người khác cũng sẽ c ảm nhận được điều đó. Họ sẽ ph ản ứng lại bằng cách lẩn tr ốn, hay trong tư thế sẵn sà ng chiến đấu với bạn.
Những nhà lã nh đạo kiệt xuất thể hiện c ơn giận của họ một cách tr ực tiếp và hiệu quả. Đôi k hi họ chỉ nói đơn giản “T ôi đang cảm thấy tức giận”. Họ khô ng bào chữa, giải thích hay bi ện hộ, vì họ biết những đi ều đó không cần thiết và c hỉ làm phí thời gian.
✌️ HỌC H ỎI từ cơn giận của bạn, c hứ không Lãng Phí nó ✌️
Những n lãnh đạo tầm thường lãng p cơn giận của họ qua nhữ ng lời đấu khẩu, tranh cãi, mi ệt thị hay đổ lỗi vô bổ. Họ khăng khăng muốn chứng mi nh rằng mình đúng. Những nhà lã nh đạo kiệt xuất biết rằng vi ệc này chỉ lãng phí thời gi an, thay vào đó, họ học h ỏi từ cơn giận và thậm c trở thành một nhà lãnh đ ạo tốt hơn và đáng tin c ậy hơn.
Một khi họ đã chấp nh ận và thể hiện cơn giận c ủa mình, những nhà lãnh đạo ki ệt xuất tự đặt ra cho mì nh câu hỏi “Cơn giận này đã d ạy cho mình (hoặc đội nhóm c ủa mình) bài học đắt giá gì ?”. Đối với họ, cơn giận có t hể là một phản hồi quý g cho một điều mà cá nh ân họ, hoặc đội nhóm họ ho ạt động chưa hiệu quả và c ần cải thiện hơn.
---------------------------------
Khóa học giải phó ng lãnh đạo với 🔑 Công th ức 14 bước để xây dựng doa nh nghiệp tự động, giải phóng lã nh đạo 🔑
Link: http://bit.ly/2iHbwOy

Timeline photos 05/01/2017

🎓 8 Tư Duy KHÁC BI ỆT của những Nhà Lãnh Đạo XU ẤT CHÚNG 💡
-------------------------------------------------
Những nhà quản lý gi ỏi nhất có những quan điểm r ất khác biệt về nơi làm vi ệc, công ty, và động lực l àm việc của nhóm. Những CEO t ài giỏi và thành công nhất thườ ng có chung 8 suy nghĩ C ỐT LÕI sau đây:

👉 Kinh doanh là m ột “HỆ SINH THÁI”, không phải m ột Chiến Trường
Những nhà lãnh đạo t ầm thường định nghĩa kinh doanh là m ột cuộc chiến giữa các công ty, các phòng ban và đội nh óm. Họ xây dựng những “đội quâ n” hùng mạnh để ra lệnh, họ g án cho công ty cạnh tranh c ái mác "kẻ thù" và xem khá ch hàng là những "vùng lãnh t hổ" mà họ muốn chinh phục.
Những n lãnh đạo xuất chúng lại đị nh nghĩa kinh doanh như là m ột "Hệ thống Cộng Sinh", tất cả cù ng tồn tại và phát triển. Nh ân viên của họ dễ dàng thí ch nghi với thị trường mới, nha nh chóng tạo mối quan hệ h ợp tác với khách hàng và nhữ ng công ty khác, thậm chí cả nhữ ng công ty cạnh tranh.
👉 Công ty là m ột CỘNG ĐỒNG, không phải một Cỗ Máy
nh đạo tầm thường coi công ty mì nh như là một cỗ máy và nh ân viên như là những "bánh răn g". Họ tạo ra một cấu tr úc cứng nhắc, đặt ra những q uy định khắt khe và luôn mu ốn kiểm soát tất cả.
Lãnh đạo xu ất chúng coi công ty là m ột tập hợp những cá nhân có ư ớc mơ và hy vọng riêng, t ất cả cùng kết nối vì m ột mục đích lớn hơn. Họ truy ền cảm hứng cho nhân viên để t ất cả đều cống hiến hết mì nh vì thành công của “đồng độ i”, và từ đó dẫn đến thà nh công của cộng đồng và cô ng ty nói chung.
👉 Quản lý là PH ỤC VỤ chứ không phải Kiểm Soát
nh đạo tầm thường muốn nhân vi ên của họ phải làm chính x ác theo điều họ muốn. Họ lu ôn "căng mắt" tìm lỗi của nh ân viên và tạo một không gi an làm việc thiếu những ý ki ến cá nhân theo kiểu "bảo gì ng he nấy".
Lãnh đạo xuất chúng sẽ đ ặt ra mục tiêu và định hướ ng chung, đồng thời cam kết cu ng cấp đầy đủ những nguồn l ực mà nhân viên cần để họ có t hể hoàn thành công việc. Họ tr ao cho nhân viên Toàn Quyền quy ết định trong công việc và c hỉ can thiệp khi cần thiết.
👉 Nh ân viên là ĐỒNG ĐỘI, không ph ải là Con Cái
Lãnh đạo tầm thườ ng coi nhân viên là những ngư ời thấp kém, non nớt hơn mì nh và vì thế không thể n ào tin tưởng giao việc nếu n họ không trực tiếp giám s át. Và nhân viên cũng nhìn th ấy được thái độ này của s ếp nên họ chỉ dùng hết nă ng lượng của mình để giả vờ b ận rộn và che lấp khuyết điểm.
nh đạo xuất chúng đối xử v ới từng nhân viên như thể họ là nhữ ng nhân vật quan trọng nhất tro ng công ty. Mỗi nhân viên, từ ngư ời bốc hàng đến quản lý c ấp cao, đều được mong đợi đ ạt những thành quả xuất sắc. Vì t hế, nhân viên ở mọi cấp b ậc đều tự giác chịu trách nhi ệm cho công việc của mình.
👉 Độ ng Lực xuất phát từ TẦM NH ÌN, không phải từ Sợ Hãi
Lãnh đ ạo tầm thường dùng những cách h ăm dọa như sa thải, nhạo bá ng hoặc tước đặc quyền để t ạo động lực cho nhân viên. K ết quả là nhân viên bị tê li ệt và không thể tự ra quy ết định khi cần thiết vì l àm như thế quá mạo hiểm.
Lãnh đ ạo xuất chúng cho nhân viên th ấy được những điều tốt đẹp có t hể đến trong tương lai và cá ch mà họ có thể trở thà nh một phần của những điều t ốt đẹp đó. Nhân viên nhờ đó mà có độ ng lực làm việc chăm chỉ h ơn bởi vì họ có niềm t in vào mục tiêu của tổ ch ức, họ thật sự yêu thích nhữ ng gì mình làm và (điều dĩ nhi ên) biết rằng họ sẽ cùng ch ia sẻ phần thưởng với nhau.
👉 C ải Cách đồng nghĩa với PHÁT TRI ỂN chứ không phải Nỗi Đau
Lãnh đ ạo tầm thường rất ngại cải cá ch vì nó quá phức tạp và ng uy hiểm. Họ chỉ thay đổi k hi thực sự cần thiết như l úc công ty đang gặp khó kh ăn. Họ không bao giờ muốn th ay đổi… cho đến khi quá muộn.
nh đạo xuất chúng hiểu rằng c ải cách và Thay Đổi là đi ều THIẾT YẾU của cuộc sống. Họ khô ng thay đổi theo ý thích c hủ quan mà ý thức rằng thà nh công chỉ đến khi nhân vi ên và công ty biết đón nh ận những ý tưởng và chiến lư ợc kinh doanh mới mẻ.
👉 Công ng hệ chỉ GIÚP ĐỠ chứ không Th ay Thế
Lãnh đạo tầm thường tin rằ ng công nghệ là cách duy nh ất có thể giúp họ tăng cườ ng công việc quản lý và k hả năng dự báo. Họ lắp đ ặt thật nhiều thiết bị công ng hệ mà không mảy may biết rằ ng nó chỉ có tác dụng ngư ợc đối với nhân viên.
Lãnh đạo xu ất chúng coi công nghệ là cô ng cụ hỗ trợ cho nhân vi ên giải phóng các ý tưởng và t ạo mối quan hệ với các đồ ng nghiệp khác. Họ đưa các hệ thố ng công nghệ văn phòng vào nhữ ng thiết bị mà nhân viên th ật sự muốn sử dụng, như đi ện thoại và máy tính bảng.
👉 Cô ng việc nên là NIỀM VUI c hứ không phải "Cực Hình"
Lãnh đạo t ầm thường cho rằng tốt hơn h ết hãy xem công việc là m ột kẻ thù. Họ luôn mong mu ốn nhân viên phải làm việc v ới tâm trạng phẫn uất, và từ đó họ m ới có lý do để đàn áp nh ân viên và nhân viên nghiễm nhi ên trở thành nạn nhân của họ. Kết quả là mọi người đ ều cư xử với nhau theo đú ng tinh thần này.
Lãnh đạo xuất chú ng muốn công việc phải luôn t vị. Vì thế, họ tin rằ ng việc quan trọng nhất mà m ột người lãnh đạo phải làm là lu ôn cố hết sức để giao nhữ ng công việc mà nhân viên th ực sự yêu thích và giúp họ t rở nên hạnh phúc hơn.
----------------------------------------------
Tác giả: Geoffr ey James
Nguồn: khonet.com

Videos (show all)

Address


137 Điện Biên Phủ
Ho Chi Minh City
700000

Other Business consultants in Ho Chi Minh City (show all)
Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC
92 Nguyễn Hữu Cảnh
Ho Chi Minh City, 700000

Sử dụng PR Chiến lược để giúp các công ty, thương hiệu thu hút nhà đầu tư v

Mobile V Store Mobile V Store
449 Hương Lộ 2, Bình Trị đông, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 70000

những sản phẩm đẹp nhất mới nhất

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Ms.Q - Kinh doanh 4.0 Ms.Q - Kinh doanh 4.0
Emerald Celadon City , N1 Sơn Kỳ, Tân Phú, TPHCM
Ho Chi Minh City

Ms.Q luôn hướng tới cái đẹp tự nhiên toàn diện - thế giới của những công nghệ hiện đại và lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp Spa .

Cara Hồ Chí Minh - Thiết kế logo 2 Cara Hồ Chí Minh - Thiết kế logo 2
Đường Núi Thành 60, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City, 100000

CARA DESIGN tự hào là công ty thiết kế Logo đã thực hiện hơn 6000+ thương hiệu, hy vọng với kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ thiết kế sẽ đem lại cho quý khách hành một LOGO thật chuyên nghiệp

Thanh Truc Duong Thanh Truc Duong
Ho Chi Minh City

We help People build Their own successful Online Business using a Proven and Tested system.

Quản trị website Betali Quản trị website Betali
502 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

Dịch vụ quản trị website Betali: Giải pháp marketing hiệu quả dành cho doanh nghiệp, giúp quản lý hiệu quả website, các nền tảng mạng xã hội và các chiến dịch maketing - quảng cáo.

Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản
210 Bến Mễ Cốc Phường 15 Quận 8 TPHCM
Ho Chi Minh City, 70000

Tư vấn du học, Tư vấn Xuất Khẩu Lao động Nhật Bản

EVOGYM - Setup Phòng Tập EVOGYM - Setup Phòng Tập
125 Song Hành, Khu Phố 6, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12
Ho Chi Minh City, 70000

EVOGYM là công ty nhập khẩu, phân phối máy tập gym chính hãng và tư vấn giải pháp toàn diện cho phòng tập.

Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng
Tòa Nhà Bcons Tower 2, Số 42/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh Thành
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp thông tin xác thực và uy tín cho khách hàng có nhu cầu mua căn hộ và đầu tư. Cam kết hỗ trợ tư vấn báo giá nhiệt tình, tận tâm và đặt chữ tín lên hàng đầu.

Azgad Agency Azgad Agency
219C - 219D đường Số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Triển khai bán hàng đa kênh cho các doanh nghiệp, cửa hàng trên toàn quốc. Là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển.

BNI Quality Chapter BNI Quality Chapter
Ho Chi Minh City

Tổ chức kết nối thương mại lớn nhất dành cho doanh nghiệp trên khắp thế giới tại Việt Nam.