Global Vietnam Lawyers

Global Vietnam Lawyers

Global Vietnam Lawyers, a gathering of committed and experienced lawyers poised to become a global-standard Vietnamese law firm. With its wide range of practices GV Lawyers is capable of providing effective and timely transactional and dispute-handling as

With its wide range of practices GV Lawyers is capable of providing effective and timely transactional and dispute-handling assistance to domestic and foreign clients and business partners whatever their issues may be.

Operating as usual

13/05/2022

📢📢 THÀNH QUẢ XUẤT SẮC CỦA GV LAWYERS

• Thương mại và giao dịch - Bậc 3
• Lao động và việc làm – Hãng luật danh tiếng
Đó là kết quả xếp hạng của 𝗕𝗲𝗻𝗰𝗵𝗺𝗮𝗿𝗸 𝗟𝗶𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗔𝘀𝗶𝗮-𝗣𝗮𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 𝟮𝟬𝟮𝟮 đối với Global Vietnam Lawyers!

🔖Cùng lúc, ông Đinh Quang Thuận, Luật sư thành viên của Global Vietnam Lawyers, được tổ chức nói trên vinh danh “Ngôi sao Tranh tụng”!

Thông tin tuyệt vời cho gia đình GV Lawyers và lý do vững vàng để chúng tôi kiên trì trong nỗ lực cung cấp dịch vụ chất lượng ngày càng cao hơn cho Khách hàng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về việc xếp hạng nêu trên, xin vui lòng truy cập: https://bitly.com.vn/mqpz68
----
📢📢 OUTSTANDING ACHIEVEMENT OF GV LAWERS

• Commercial and transactions - Tier 3
• Labor and employment – Notable Firms
This is how Global Vietnam Lawyers is ranked by 𝗕𝗲𝗻𝗰𝗵𝗺𝗮𝗿𝗸 𝗟𝗶𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗔𝘀𝗶𝗮-𝗣𝗮𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 𝟮𝟬𝟮𝟮!

🔖At the same time, 𝗠𝗿. 𝗗𝗶𝗻𝗵 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗵𝘂𝗮𝗻, Attorney-at Law and a Partner at GV Lawyers is named a “𝗟𝗶𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘁𝗮𝗿” by the same organization!

Excellent news for the GV Lawyers Family and compelling motivation for us to be proud and persevere in our efforts to provide even higher quality services to our Clients.

For more information on the above rankings, please visit: https://bitly.com.vn/mqpz68📍📍📍
Liên hệ chúng tôi:
📩Email: [email protected]
☎ Điện thoại: 028 3622 3555
www.gvlawyers.com.vn

11/05/2022

📢📢 Asian Legal Business (ALB), một tạp chí uy tín hàng đầu trong lĩnh vực luật pháp, đã công bố danh sách đề cử chính thức cho các giải thưởng của họ năm 2022. Theo đánh giá của đội ngũ báo chí và các chuyên gia trên toàn thế giới, và tính đến thành tích nghề nghiệp của từng cá nhân và công ty luật, một danh sách ngắn các ứng cử viên đã được thông qua.

GV Lawyers rất vinh dự được góp mặt tại các đề cử của giải thưởng 𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 - 𝗦𝗘 𝗔𝘀𝗶𝗮 𝗟𝗮𝘄 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟮. Tại hạng mục công ty luật, chúng tôi vô cùng tự hào được có tên trong danh sách đề cử cho “𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝗟𝗮𝘄 𝗙𝗶𝗿𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿” và “𝗥𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗮𝘄 𝗙𝗶𝗿𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿”.

Đây là động lực để GV Lawyers cố gắng đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian sắp tới; đồng thời tiếp tục xây dựng và phát triển niềm tin của khách hàng dựa trên những thành tích tuyệt vời và đóng góp của nhân viên thông qua hướng dẫn của đội ngũ quản lý GV Lawyers.

Để tham khảo thêm thông tin về đề cử, xin vui lòng truy cập: https://bit.ly/3sqOphD
----
📢📢 Asian Legal Business (ALB), a leading and prestigious magazine within the legal fraternity, has announced the finalists of nominees for the awards 2022. As judged by the journalism team and professional experts around the world, and taking into account the professional achievements of each individual and law firm, a shortlist of nominees was adopted.

GV Lawyers is honored to receive two nominations at the 𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 - 𝗦𝗘 𝗔𝘀𝗶𝗮 𝗟𝗮𝘄 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟮. In the law firm category, we are incredibly proud to be named in the nominations for “𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝗟𝗮𝘄 𝗙𝗶𝗿𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿” and “𝗥𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗮𝘄 𝗙𝗶𝗿𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿”.

This is a motivation for GV Lawyers to achieve more in the coming year and to continue building and developing our clients' trust through our significant accomplishments and hard work under the strong guidance and leadership of the GV Lawyers management team.

For more information on these nominations, please visit: https://bit.ly/3sqOphD📍📍📍
Liên hệ chúng tôi:
📩Email: [email protected]
☎ Điện thoại: 028 3622 3555
www.gvlawyers.com.vn

20/04/2022

𝗚𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 | 𝗕𝗮̉𝗻 𝗧𝗶𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝗽 𝗟𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟬𝟰 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟮

Kính chào Quý Khách hàng và Đối tác,
GV Lawyers xin trân trọng giới thiệu đến quý vị 𝗕𝗮̉𝗻 𝗧𝗶𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝗽 𝗟𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗦𝗼̂́ 𝟬𝟰, 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟰 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟮 với những nội dung chính sau đây:

🔸 Quý vị sẽ được cập nhật các quy định mới về người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà, về người lao động được làm thêm không quá 300 giờ/năm và 60 giờ/tháng, về điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Thêm vào đó, quý vị cũng sẽ được cập nhật quy định mới về hướng dẫn thực hiện biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp trong Hiệp định RCEP trong phần “𝗖𝗮́𝗰 𝗾𝘂𝘆 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁”.

🔸 Trong bài viết “𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗺𝗮̣𝗻𝗴 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝗮̃𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝗹𝘂𝗮̂𝗻 𝗹𝘆́ 𝘃𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗹𝘂𝗮̣̂𝘁”, 𝗢̂𝗻𝗴 𝗟𝗲̂ 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗩𝘆, Luật sư Thành viên của GV Lawyers sẽ phân tích quy chuẩn về luân lý và đạo lý, cũng như quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đến việc đăng tải tin giả, bịa đặt, vu khống, … trên không gian mạng xã hội, từ đó khuyến nghị mọi người trong cộng đồng mạng phải tự biết điều chỉnh mình, đừng làm điều gì trái với đạo lý, với pháp luật để rồi tâm trạng bị lương tâm tự vấn và thân trạng thì lao vào vòng xoáy của pháp luật.

🔸 Các doanh nghiệp sẽ quan tâm đến việc tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% của Bộ Tài chính, cũng như Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt phương án tăng tiền lương tối thiểu vùng thêm 6% kể từ ngày 01/7/2022 trong mục “Đ𝗼̣𝗰 𝗯𝗮́𝗼 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗯𝗮̣𝗻”.

🔸 Tại mục “𝗚𝗶𝗮̉𝗶 đ𝗮́𝗽 𝘃𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗺𝗮̆́𝗰”, chúng tôi cập nhật những vướng mắc liên quan đến chính sách thuế như: (i) Hướng dẫn chính sách thuế đối với dự án đầu tư; (ii) Thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP; (iii) Thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm; và (iv) Phân bổ thuế thu nhập cá nhân.

🔸 Phần cuối của Bản Tin Pháp Luật, như thường lệ, là Danh mục các văn bản pháp luật chọn lọc được ban hành trong tháng 3/2022.

Chúng tôi hy vọng bản tin cập nhật lần này đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích cho quý vị. Để đọc toàn bộ Bản Tin Pháp Luật, vui lòng truy cập: https://gvlawyers.com.vn/ban-tin-phap-luat-so-4-thang-04-nam-2022/?lang=vi

------------------------------------------
Liên hệ chúng tôi:
📩Email: [email protected]
☎ Điện thoại: 028 3622 3555
www.gvlawyers.com.vn

HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN 2022 LIÊN MINH TÁI CHẾ BAO BÌ VIỆT NAM – PRO VIỆT NAM - Global Vietnam Lawyers 18/04/2022

HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN 2022 LIÊN MINH TÁI CHẾ BAO BÌ VIỆT NAM – PRO VIỆT NAM - Global Vietnam Lawyers

Liên minh tái chế bao bì Việt Nam – PRO Việt Nam họp Hội nghị thành viên thường niên 2022

Sau hơn hai năm thành lập và phát triển, ngày 24/03/2022 vừa qua, GV Lawyers đã tham gia hội nghị thành viên thường niên năm 2022 tại TP.HCM của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam - PRO Việt Nam để tổng kết các hoạt động của năm vừa qua và định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Buổi họp thường niên đã thông qua các báo cáo hoạt động và cam kết của tất cả các thành viên thực hiện mục tiêu đặt ra trong năm 2022 và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các bên liên quan để tiếp tục thực hiện sứ mệnh xây dựng một Việt Nam Xanh – Sạch – Đẹp và hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn để quá trình thu gom và tái chế bao bì sản phẩm được thực hiện theo cách dễ tiếp cận và bền vững hơn.

👉 Đọc toàn bộ bài viết tại đây: https://gvlawyers.com.vn/hoi-nghi-thanh-vien-thuong-nien-2022-lien-minh-tai-che-bao-bi-viet-nam-pro-viet-nam/?lang=vi
------------------------------------------
Liên hệ chúng tôi:
📩Email: [email protected]
☎️Điện thoại: 028 3622 3555
www.gvlawyers.com.vn

HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN 2022 LIÊN MINH TÁI CHẾ BAO BÌ VIỆT NAM – PRO VIỆT NAM - Global Vietnam Lawyers Sau hơn hai năm hình thành và phát triển, ngày 24/03/2022 vừa qua, GV Lawyers đã tham gia hội nghị thành viên thường niên của Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam – PRO Việt Nam TP.HCM 2022 nhằm tổng kết hoạt động một năm qua và định hướng hoạt...

05/04/2022

[English caption below]
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 VÀ 1/5
Kính gửi Quý Khách hàng và Đối tác,
Global Vietnam Lawyers xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Quý khách hàng và Đối tác trong suốt thời gian vừa qua.
Chúng tôi trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ của công ty trong thời gian sắp tới như sau:

🔸 𝐋𝐞̂̃ 𝐆𝐢𝐨̂̃ 𝐓𝐨̂̉ 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠:
• Nghỉ lễ từ thứ Bảy, ngày 09/04/2022 đến hết thứ Hai, ngày 11/04/2022.
• Làm việc trở lại vào thứ Ba, ngày 12/04/2021.

🔸 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐏𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐍𝐚𝐦 & 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐋𝐚𝐨 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠:
• Nghỉ lễ từ thứ Bảy, ngày 30/04/2022 đến hết thứ Ba, ngày 03/05/2022.
• Làm việc trở lại vào thứ Tư, ngày 04/05/2021.

Trong trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua email hoặc điên thoại cho Luật sư phụ trách, chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Kính chúc Quý khách hàng và Đối tác một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và an lành!
Trân trọng,
---------------------------------------------------------
VICTORY 30/4. AND 1/5 INTERNATIONAL LABOR DAY ANNIVERSARIES
Dear Valued Clients,
Global Vietnam Lawyers would like to thank you for your cooperation and support so far.
We sincerely announce that our offices will be closed for the upcoming holiday schedule as below:

🔸 𝐇𝐮𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐃𝐚𝐲:
• Our offices will be closed from Saturday, 09 April 2022 to Monday, 11 April 2022.
• We will resume operation on Tuesday, 12 April 2022.

🔸 𝐑𝐞𝐮𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐃𝐚𝐲 & 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫 𝐃𝐚𝐲:
• Our offices will be closed from Saturday, 30 April 2022 to Tuesday, 03 May 2022.
• We will resume operation on Wednesday, 04 May 2022.

In case of any emergencies, please do not hesitate to call or email to the partners in charge and we will to get back to you soon as possible.
We wish all you and your family a safe and happy holiday season!
With best regards!
----------------------------
📩 Email: [email protected]
☎ Điện thoại: 028 3622 3555
www.gvlawyers.com.vn

A LEADING INTERNATIONAL LAW FIRM IN VIETNAM

Main Practice Areas

• Capital markets: Equity

• Corporate and Merger & Acquisition

• Real Estate

Videos (show all)

Giới thiệu Bản Tin Pháp Luật Tháng 10 - 2020
GV Lawyers chúc mừng Ngày Truyền Thống Luật Sư 10-10
Luật sư Lê Quang Vy đồng hành cùng Chương trình Công dân với pháp luật
GV LAWYERS GIỚI THIỆU BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 07-2020
GV Lawyers chung tay cùng PRO Việt Nam xây dựng một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Products

Dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp

Telephone

Address


Tầng 8, Tòa Nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Other Lawyers & Law Firms in Ho Chi Minh City (show all)
GBS - Global Business Services LLC GBS - Global Business Services LLC
Level 4, 212 Pasteur Street, Dist. 3
Ho Chi Minh City, 700000

GBS is one of the leading business and legal service organizations in Vietnam. Our main practice areas are: Corporate, Capital Markets Litigation, Tax, IP

GBS - Global Business Services LLC GBS - Global Business Services LLC
Level 4, 212 Pasteur Street, Dist. 3
Ho Chi Minh City, 700000

GBS is one of the leading business and legal service organizations in Vietnam. Our main practice areas are: Corporate, Capital Markets Litigation, Tax, IP

Copyright International Law Firm Copyright International Law Firm
109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Dịch vụ: doanh nghiệp, đầu tư, bản quyền – thương hiệu, sở hữu trí tuệ, thủ tục – giấy phép, luật sư tranh tụng

Total Business Consulting Services Total Business Consulting Services
15F, 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

弊社は現地で幅広いネットワークを有しており、各分野のプロフェッショナルがお客様のサポートをいたします。 企業様だけでなく、個人様の生活に役立つサービスも展開しております。

Công ty Đức Tân Luật Công ty Đức Tân Luật
76/3A Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

Cung cấp dịch vụ pháp lý, đại diện tranh tụng tại tòa án. Tư vấn pháp luật, soạn thảo hợp đồng, đơn từ....

Dịch vụ tư vấn pháp lý Advo Dịch vụ tư vấn pháp lý Advo
Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

- Tư vấn pháp luật qua tổng đài; - Tư vấn pháp luật bằng văn bản; - Cung cấp biểu mẫu không giới hạn

Dịch vụ Báo cáo thuế - DHTax Dịch vụ Báo cáo thuế - DHTax
185 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

DHTax là một công ty với nhiều năm kinh nghiệm về tài chính kế toán cho doanh nghiệp nên chúng tôi có chuyên môn cao, với khả năng hoàn thành chính xác, đúng thời hạn nên các công ty hãy yên tâm khi giao

Lập vi bằng Thủ Đức - Thừa phát lại Thủ Đức Lập vi bằng Thủ Đức - Thừa phát lại Thủ Đức
Thành Phố Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Dịch vụ Thừa phát lại lập vi bằng tại Thành phố Thủ Đức nhanh, trực tiếp tận nơi, đảm bảo an toàn với chi phí hợp lý. Vi bằng nhà đất, giao nhận tiền, hiện trạng tài sản, sự kiện pháp lý,..

TƯ VẤN LY HÔN TƯ VẤN LY HÔN
OP2-5.32 Orchard Parkview 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Địa chỉ: OP2 05-32 Tòa nhà Orchard Parkview,130 -132 Đường Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

TƯ VẤN LY HÔN TƯ VẤN LY HÔN
OP2-5.32 Orchard Parkview 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Địa chỉ: OP2 05-32 Tòa nhà Orchard Parkview,130 -132 Đường Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công Việc Tại Nhà Thu Nhập Cao Công Việc Tại Nhà Thu Nhập Cao
Đường Phạm Hữu Chí, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Luật BEELaw Luật BEELaw
120/33 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

BEELaw cung cấp Dịch vụ: - Thành lập Doanh nghiệp - Thay đổi GPKD - Kế toán/Thuế - Đăng ký Nhãn hiệu độc quyền - Đăng ký Mã số mã vạch - Thủ tục Cấp VISA Hàn Quốc / ÚC