Luật Sư Tư Vấn Doanh Nghiệp

Luật Sư Tư Vấn Doanh Nghiệp

Luật sư chuyên về doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh

Operating as usual

FPT xây trường nuôi dạy 1.000 em nhỏ mồ côi do Covid-19 17/09/2021

FPT xây trường nuôi dạy 1.000 em nhỏ mồ côi do Covid-19

Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cam kết sẽ nhận 1.000 em mất cha mẹ và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, chi phí mỗi năm ước khoảng 80 tỷ đồng. FPT City Đà Nẵng là nơi để thực hiện cam kết này của FPT.

FPT xây trường nuôi dạy 1.000 em nhỏ mồ côi do Covid-19 Chưa đầy 24 giờ từ khi có ý tưởng, ông Trương Gia Bình quyết định FPT mở trường nuôi dạy 1.000 trẻ nhỏ mất cha mẹ bởi dịch Covid-19 đến khi khôn lớn.

Những trường hợp không cần đăng ký kinh doanh - Luật sư 360 16/09/2021

Những trường hợp không cần đăng ký kinh doanh - Luật sư 360

𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗻𝗮̀𝗼 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂̀𝗻 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP các đối tượng không cần đăng ký kinh doanh là những cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại.

Chi tiết tại:
https://luatsu360.com/nhung-truong-hop-khong-can-dang-ky-kinh-doanh/

Những trường hợp không cần đăng ký kinh doanh - Luật sư 360 Ngoài ra, Khoản 2, Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cũng bổ sung về các đối tượng không cần đăng ký hộ kinh doanh đó là:Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh ...

30/11/2020

VỐN ĐIỀU LỆ CỦA LOẠI HÌNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

Hỏi: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì vốn điều lệ của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được hiểu như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
Vốn điều lệ khi thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp số như sau:

1. Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Góp vốn được hiểu đơn giản là việc đưa tài sản vào Công ty để trở thành chủ sở hữu của Công ty. Việc góp vốn điều lệ là sự cam kết mức trách nhiệm vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác. Đồng thời, đây là vốn đầu tư cho hoạt động của Doanh nghiệp và là cơ sở để phân chia lợi nhuận, cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn;

2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

3. Sau thời hạn quy định tại mục 2 nêu trên mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:
a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

5. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
b) Vốn điều lệ của công ty;
c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
d) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;
đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.29/11/2020

CHUYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH THÀNH DOANH NGHIỆP

Hỏi: Hiện nay,tôi đang làm chủ một hộ kinh doanh cá thể có sử dụng 10 lao động. Thời gian tới, do yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tôi dự định tuyển thêm khoảng 5 lao động nữa. Vậy tôi có phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp không?

Trả lời:
Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”.
Khoản 3 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định: “Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định”
Do vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì hộ kinh doanh cá thể có sử dụng 10 lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp nếu muốn sử dụng thêm lao động.


28/11/2020

GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hỏi: Các ông, bà A, B và C thỏa thuận cùng nhau góp vốn thành lập công ty TNHH X kinh doanh sản xuất xe đạp với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Ông A góp 2 tỷ bằng tiền mặt, ông B góp 1 tỷ bằng tiền mặt và bà C góp 2 tỷ bằng giá trị quyền sử dụng đất. Xin cho hỏi việc góp vốn của bà C như trên có hợp pháp hay không? Trong trường hợp bà C được góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì có phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho công ty TNHH X hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập .
Căn cứ quy định trên thì việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để tham gia thành lập công ty là phù hợp với quy định pháp luật.
Điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp quy định, Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.27/11/2020

HƯỚNG DẪN GHI VÀ MÃ HÓA NGÀNH, NGHỀ KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Hỏi: Đề nghị hướng dẫn chi tiết việc ghi và mã hóa ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp?

Trả lời:

1. Về việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh
Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi trên cơ sở ngành, nghề kinh doanh do doanh nghiệp đăng ký trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đó kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Về việc ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
a. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
b. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
c. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề chi tiết đã ghi.
Văn phòng luật sư giỏi tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 97 Lê Quyên, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Products

Dịch vụ pháp lý, Luật sư tư vấn

Telephone

Address


97 Lê Quyên, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
700000

Other Lawyers & Law Firms in Ho Chi Minh City (show all)
Hiểu Pháp Luật - Nắm Thành Công Hiểu Pháp Luật - Nắm Thành Công
Phòng 302 Tòa Nhà Nam Việt, Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

Đừng để sự thay đổi của pháp luật ảnh hưởng đến bạn. Hiểu và vận dụng sự thay đổi đó để loại bỏ rủi ro pháp lý, nắm bắt cơ hội thành công!

Người đưa tin Người đưa tin
Ho Chi Minh City

Văn phòng Thừa Phát Lại TP.Hồ Chí Minh Văn phòng Thừa Phát Lại TP.Hồ Chí Minh
19R Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Đây là trang facebook chính thức của Văn Phòng Thừa Phát Lại TP.Hồ Chí Minh. Văn phòng Thừa Phát Lại TP.HCM là thành viên của tập đoàn Việt An Law Group.

USA Visa Consulting Services Ltd USA Visa Consulting Services Ltd
02 Hải Triều
Ho Chi Minh City, 70000

Dịch vụ tư vấn Visa Di trú Hoa Kỳ (USA Visa Consulting Services for Immigration and Non-Immigration) Website: http://usavcs.com/

Đầu Tư Định Cư Canada Đầu Tư Định Cư Canada
Ho Chi Minh City, 700000

Văn phòng Luật sư Di trú Mỹ và Canada với bề dày kinh nghiệm lâu năm, rất nhiều hồ sơ thành công, chuyên hỗ trợ, thụ lý các Chương trình Đầu tư, Định cư, Du học Canada.

Rajah & Tann LCT Lawyers Rajah & Tann LCT Lawyers
Saigon Centre, 13 Fl, Unit 2&3, 65 Le Loi Boulevard, District 1
Ho Chi Minh City, 84

R&T LCT Lawyers is a full-service law firm with offices in Ho Chi Minh City and Hanoi. The firm is among Vietnam’s most prominent legal advisors.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Int Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Int
169B Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN INT chuyên vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM đến các nước khác bằng phương tiện máy bay tiện ích.

Văn Phòng Luật Sư - Công ty Kế toán Luật Nguyễn Văn Phòng Luật Sư - Công ty Kế toán Luật Nguyễn
Số 1 Đường Cộng Hòa 3, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City

Luật Nguyễn chuyên tư vấn dịch vụ pháp lý, tư vấn doanh nghiệp, hỗ trợ doanh .

VILAF - Hong Duc VILAF - Hong Duc
39 Lê Duẩn
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm VietCert Trung tâm VietCert
205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 8408

Phòng nghiệp vụ 3 - Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy Vietcert

KCI Counsel - Tư vấn Luật KCI Counsel - Tư vấn Luật
Ho Chi Minh City, 700000

Khi có rắc rối về pháp lý hoặc muốn bảo vệ quyền lợi pháp ý KCI Counsel sẽ đảm bảo cho bạn.

NTVLaw - Đồng hành cùng Startup Việt NTVLaw - Đồng hành cùng Startup Việt
Ho Chi Minh City

CTy Luật NTVLaw