DJobs.vn

DJobs.vn

Comments

SHINHAN BANK TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ V ẤN TÍN DỤNG [TELESALES]
+ MÔ TẢ CÔ NG VIỆC
- Gọi cho khách hàng th eo Data Ngân hàng cung cấp để tr ao đổi, tư vấn, giới thiệu c ho Khách hàng sản phẩm cho v ay Tín chấp và Thẻ tín dụ ng của Shinhan Bank.
- Chăm sóc khá ch hàng tiềm năng và mở rộ ng mạng lưới khách hàng từ da nh sách khách hàng hiện hữu thô ng qua các hoạt động phát tri ển thị trường như Cold-Call, Roadshows
+
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Tốt nghi ệp Trung cấp trở lên
- Ưu ti ên có kinh nghiệm làm việc t ại các công ty Bảo hiểm, Ng ân hàng, công ty tài chính,...
- Tự t in, tác phong chuyên nghiệp, kỹ nă ng giao tiếp tốt
- Chịu được áp l ực công việc, có khả năng h ọc hỏi
+ QUYỀN LỢI
- Lương cơ b ản: 5 – 8 triệu tùy v ào kinh nghiệm và trình độ
- T hu nhập từ 10 - 15 triệ u
-
Thử việc: 02 tháng, hưởng 1 00% lương và thưởng
- Làm việc g iờ hành chính từ thứ 2 đ ến thứ 6 (nghỉ T7 và C hủ nhật)
- Môi trường làm việc nă ng động, chuyên nghiệp, có lộ trì nh thăng tiến rõ ràng, minh bạ ch, tăng lương 4-6 tháng/lần
- Chính sá ch về sức khỏe và chế độ b ảo hiểm theo Luật Lao động Vi ệt Nam
Nộp hồ sơ: [email protected]
Liên hệ: 0896644566 - 0978984086 - Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc
Địa chỉ: 24C Phan Đă ng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạ nh, TPHCM
Quán Sinh Viên - Bún Bò - Ch áo Lòng - Má Heo
Tuyển 2 n am phụ bếp, bếp
+ Quyền lợi:
- Lươ ng 8 - 12 triệu
- Bao ăn, ở tại quán
- Có thưởng th êm nếu làm việc tốt và qu án kinh doanh tốt
+ Yêu cầu:
- N am tuổi 18 - 40
- Không y êu cầu kinh nghiệp được hướng d ẫn và đào tạo
- Có kinh nghi ệm bếp lương sẽ cao hơn
- Sạ ch sẽ, trung thực, nhanh nhẹn
+ Mô tả cô ng việc:
- Phụ làm các việc tro ng bếp như sơ chế, cắt th ịt, nấu đồ, nướng,...
- Các việc kh ác theo hướng dẫn của quản lý bếp
Th ời gian làm việc: Sáng 6h - 1 3h, chiều: 16h - 23h
Nộp hồ sơ: [email protected]
Liên hệ: 0896644566 - 0978984086 - Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc
Chi nhánh 1: 204 Hoà ng Diệu 2, Phường Linh Chiểu , Thà nh Phố Thủ Đức
Chi nhánh 2: 378 Ph an Huy Ích, Phường 12 , Qu ận Gò Vấp, Thành Phố Hồ C Minh
TRUNG TÂM TƯ HOÀNG ĐẠT TUY ỂN TRƯỞNG NHÓM TUYỂN DỤNG
+ Quy ền lợi:
- Lương căn bản: 10 - 12 triệu/thá ng + thưởng. Thu nhập từ 12 - 15 tri ệu (và các chế độ thưởng kh ác nếu làm tốt).
- Các Chế độ kh ác theo cơ chế hiện hành c ủa Công ty.
+ Mô tả công việc :
-
Quản lý, đào tạo 3 - 5 nh ân viên và CTV
- Tìm kiếm thô ng tin và đăng tin tuyển dụ ng giáo viên và qua các tra ng mạng xã hội.
- Lọc CV gi áo viên gửi về Trung tâm.
- Hỗ t rợ nhân viên tư vấn chọn CV p hợp với khóa học.
- Phát tri ển số lượng Hội viên cho H ội giáo viên của Trung tâm: M ời GV tham gia hội, kết b ạn, comment, tương tác vào các b ài đăng GV cần tìm lớp,…
- X ây dựng hệ thống tuyển dụng vữ ng vàng và quản lý team tuy ển dụng và CTV tuyển dụng.
- H ỗ trợ các công việc văn phò ng.
+ Yêu cầu công việc:
- N am nữ từ 28 tuổi trở lê n
-
Có kinh nghiệm quản lý te am tuyển dụng
- Kỹ năng sử dụ ng máy tính và tin học v ăn phòng tốt.
- Có kinh nghi ệm, khả năng làm việc và th ỏa thuận với các đối tác tuy ển dụng.
Thời gian làm việc: từ t hứ 2 đến thứ 7, Sáng: 8h 00 - 12h00, Chiều: 13h30 - 17h30
Đ ịa điểm làm việc: 390/1A Cách Mạ ng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TPHCM
N ộp hồ sơ về email: [email protected]
Liên hệ: 0978984086 – 0896644566 – Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc
Khoa Nhà Phố Sài Gòn Tuy ển CTV, Nhân Viên Kinh Doanh
+ Mô tả cô ng việc:
- Tìm kiếm, khai thác khá ch hàng có nhu cầu về b ất động sản.
- Cung cấp, tư v ấn đầy đủ chính xác thông t in sản phẩm đáp ứng nhu c ầu khách hàng
- Phát triển mối qu an hệ khách hàng và kênh khá ch hàng mới.
- Cập nhật thông t in thị trường bất động sản, nha nh chóng nắm bắt nhu cầu c ủa khách hàng.
- Cập nhật kiến th ức sản phẩm và nâng cao kỹ nă ng bán hàng.
- Giải quyết thắc m ắc khiếu nại của khách hàng tro ng phạm vi công việc.
- Chăm s óc khách hàng theo chương trình c ủa công ty.
- Nắm bắt hiểu rõ c ác quy trình, quy định nghiệp vụ b án hàng của công ty.
- Bán c ác sản phẩm nhà phố
- Thời gi an làm việc tự do hoặc l ên văn phòng Công ty làm vi ệc, 1 tuần lên Công ty h ọp 1 lần
+ Yêu cầu:
- Không y êu cầu kinh nghiệm, được Công ty đ ào tạo bài bản
- Yêu thích lĩ nh vực bất động sản, chịu đư ợc áp lực công việc cao.
- Có nh ận sinh viên
+ Quyền lợi:
- Lương cơ b ản 6 triệu + Hoa hồng 3 – 5% + Thưở ng, thu nhập từ 30 -100 tri ệu – không giới hạn
- Hoa hồ ng trung bình 100 triệu/căn, Nhận ti ền ngay khi ký hợp đồng xon g
-
Thưởng nóng: Hiện kim, xe t ay ga, du lịch.
- Các hoạt độ ng tập thể: Du lịch hàng n ăm, Teambuilding, Outing, Bóng đá, Tennis, C ầu lông hàng tuần.
- Môi trường l àm việc năng động, cởi mở.
- C hế độ đào tạo: Tham gia c ác buổi đào tạo, huấn luyện b ới Lãnh đạo Công ty, Chuyên g ia Bất Động Sản, Chuyên gia Marketi ng dày dặn kinh nghiệm để nâ ng cao trình độ chuyên môn, c ập nhập kiến thức về các s ản phẩm dự án và kỹ nă ng mềm
Nộp hồ sơ: [email protected]
Liên hệ: 0978984086 – Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc
Website: Tuyendung.Khoanhaphosaigon.Com
Địa chỉ: 56 Đườ ng Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM
Chi nhánh: Đường Hoàng Di ệu, Thành Phố Thủ Đức
FE Credit Tuyển Nhân Viên Tư V ấn tín dụng (Telesales)
+ Mô tả:
- Sử dụ ng hệ thống Call-Center để liên hệ v ới khách hàng có sẵn
- Tư v ấn cho khách hang về sản ph ẩm vay tiêu dùng tiền mặt
- Hướ ng dẫn khách hàng làm hồ s ơ
-
Chăm sóc và duy trì m ối quan hệ lâu dài với khá ch hàng
- Cập nhật trình trạng cu ộc gọi vào hệ thống của Cô ng ty
- Các công việc khác th eo yêu cầu của quản lý
+ Y êu cầu:
- Không yêu cầu kinh nghiệ m
-
Tốt nghiệp từ THPT trở lê n
-
Kỹ năng giao tiếp, thuyết ph ục tốt,
- Giọng nói rõ ràng, dễ ngh e
+
Quyền lợi:
- Lương cơ bản 4.770.0 00 đồng + trợ cấp + H oa hồng + Thưởng, thu nhập từ 10 – 15 triệ u
-
Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày
- Th am gia đầy đủ chế độ b ảo hiểm theo luật định, BH s ức khỏe toàn diện
- Thưởng Lễ, T ết, các hoạt động xây dựng đ ội nhóm
- Được đào tạo kỹ nă ng và kiến thức khi nhận việ c
-
Làm việc trong môi trường nă ng động, chuyên nghiệp
Thời gian làm vi ệc: 7h45 – 19h từ thứ 2 – 7, 1 thá ng làm 2 ngày thứ 7, ng hỉ 2 ngày thứ 7 và c ác chủ nhật
Nộp hồ sơ: [email protected]
Liên hệ: 0896644566 - 0978984086 - Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc
Địa điểm làm việc t ại: Tầng 5, Tòa Nhà FE Cred it, 144 Cộng Hòa , Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM
#Telesales #Nhânviêntưvấn #TínDụng
#Việc_Làm_TPH CM #DJobs
#FECredit #ViệcLàmQuậnTânBình
SHINHANBANK TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ V ẤN TÍN DỤNG THỊ TRƯỜNG [DIRECTSALES]
+ MÔ TẢ CÔ NG VIỆC:
- Tìm kiếm và phát tri ển khách hàng cá nhân, gặp gỡ khá ch hàng trực tiếp để trao đ ổi, tư vấn, giới thiệu cho Khá ch hàng sản phẩm cho vay T ín chấp và Thẻ tín dụng c ủa Shinhan Bank.
- Chăm sóc khách hà ng tiềm năng và mở rộng mạ ng lưới khách hàng từ danh sá ch khách hàng hiện hữu thông q ua các hoạt động phát triển t hị trường như Cold-Call, Roadshows …
- Tr ực tiếp thiết lập cuộc hẹn v ới khách hàng nhằm tư vấn s ản phẩm, dịch vụ và chăm s óc khách hàng theo đúng quy trì nh và quy định của Ngân hàng .
+
YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp Trung c ấp trở lên
- Ưu tiên có ki nh nghiệm làm việc tại các cô ng ty Bảo hiểm, Ngân hàng, cô ng ty tài chính,...
- Tự tin, t ác phong chuyên nghiệp, kỹ năng gi ao tiếp tốt
- Chịu được áp l ực công việc, có khả năng h ọc hỏi
+ QUYỀN LỢI:
- Lương cơ b ản: 5 – 8tr (tùy năng lực )
-
Thu nhập trung bình từ 10 - 15 tri ệu, và cao hơn
- Thử việc: 02 thá ng, hưởng 100% lương và thưởng
- L àm việc giờ hành chính từ t hứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7 và C hủ nhật)
- Môi trường làm việc nă ng động, chuyên nghiệp, có lộ trì nh thăng tiến rõ ràng, minh bạ ch, tăng lương 4-6 tháng/lần
- Chính sá ch về sức khỏe và chế độ b ảo hiểm theo Luật Lao động Vi ệt Nam
Nộp hồ sơ: [email protected]
Liên hệ: 0896644566 - 0978984086 - Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc
Địa chỉ:
- 24C Phan Đă ng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạ nh, TPHCM
- 20 Cộng Hòa, Quận Ta ̂n Bình, TPHCM
TRUNG TÂM TƯ HOÀNG ĐẠT TUY ỂN CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
+ Quy ền lợi:
- Lương căn bản: 8.000.000đ - 10.000.000đ/thá ng. Tổng thu 12.000.000 - 15.000.000đ ( các chế độ thưởng khác n ếu làm tốt).
- Có cơ hội ph át triển lên trưởng nhóm tuyển dụ ng sau 2 tháng.
- Các Chế độ kh ác theo cơ chế hiện hành c ủa Công ty.
+ Mô tả công việc :
-
Tìm kiếm thông tin và đă ng tin tuyển dụng giáo viên và q ua các trang mạng xã hội.
- L ọc CV giáo viên gửi về Tru ng tâm.
- Hỗ trợ nhân viên tư v ấn chọn CV phù hợp với kh óa học.
- Phát triển số lượng H ội viên cho Hội giáo viên c ủa Trung tâm: Mời GV tham g ia hội, kết bạn, comment, tương t ác vào các bài đăng GV c ần tìm lớp,…
- Xây dựng hệ thố ng tuyển dụng vững vàng và qua ̉n lý team CTV tuyển dụng.
- H ỗ trợ các công việc văn phò ng.
+ Yêu cầu công việc:
- Có ki nh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụ ng, ưu tiên là tuyển Giáo viên .
-
Kỹ năng sử dụng máy tí nh và tin học văn phòng t ốt.
- Có kinh nghiệm, khả nă ng làm việc và thỏa thuận v ới các đối tác tuyển dụng.
Thời gi an làm việc: từ thứ 2 đ ến thứ 7, Sáng: 8h00 - 12h 00, Chiều: 13h30 - 17h30
Địa điểm l àm việc: 390/1A Cách Mạng Tháng T ám, Phường 11, Quận 3, TPHCM
Nộp hồ sơ về ema il: [email protected]
Liên hệ: 0978984086 – 0896644566 – Hồ Đì nh Danh
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ B ảo Vệ Sài Gòn Đông Á
Tuyển dụ ng nhân viên bảo vệ
+ Mô tả cô ng việc:
- Trực ca, trô ng coi, tuần tra, ghi chép sổ sác h
-
Kiểm soát nhân viên, xe ra v ào Công ty
Thời gian làm việc ca 1 2h, cố định hoặc xoay ca th eo mong muốn của nhân viên, l àm 30 ngày/tháng, nghỉ phép thì b áo trước
+ Yêu cầu:
- Nam nữ, tu ổi 18 - 53
- Không yêu c ầu kinh nghiệm, được Công ty đ ào tạo
- Có hồ sơ đầy đ
-
Trung thực
+ Quyền lợi:
- Lươ ng cơ bản 7 triệu + 60 0k tiền cơm ca ngày (ca đ êm không có cơm)
- Làm ngày lễ, tết lương x2
- Tham gia đ ầy đủ chế độ bảo hiểm xã h ôi, BHTN, BHYT theo quy định c ủa nhà nước
- 12 ngày phép
- Thưở ng, lương tháng 13
- Có nhà đ ội để ở gần chỗ làm
- La ̀m tốt được khen thưởng và k hả năng tổ chức đào tạo c ác khoá nghiệp vụ chứng chỉ.
Nộp hồ sơ: [Đã ẩn email]
Liên hệ: 0896644566 - 0978984086 - Hồ Đì nh Danh
Địa chỉ Công ty: 15/16 đườ ng số 37, khu phố 7, phườ ng Hiệp Bình Chánh, thành phố T hủ Đức.
Địa chỉ làm việc:
1. Tân Bì nh: 367/F370 ( Khu A75) đường Bạ ch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bì nh, TP.HCM.
2. Nhà Bè: 3609 Nguyễn V ăn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, TP.HCM
3.
Hóc Môn: Lô A85-A86/I, đường số 8, K hu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Bà Đi ểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM
4. Tân P hú: 825 Âu Cơ, Tân Thành, T ân Phú, TP.HCM
5. Quận 10: Số 1 6A Lê Hồng Phong nối dài, Phườ ng 12, Quận 10, TP.HCM
6. Bình T ân: Đường số 27 , Bình T rị Đông B, Bình Tân, TP.HCM
7. Qu ận 12: Số 197/10 Trung Mỹ T ây 2A, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
#ViệcLàmTPHCM #NhânViênBảoVệ

Hỗ trợ tìm việc, đăng t in, Cung ứng giải pháp nguồn nh ân lực cho các doanh nghiệp, đ ào tạo nhân sự phù hợp c ho doanh nghiệp, Là cầu nối gi ữa Doanh nghiệp và Ứng viên.

Operating as usual

29/04/2022

SHINHAN BANK TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ V ẤN TÍN DỤNG [TELESALES]
+ MÔ TẢ CÔ NG VIỆC
- Gọi cho khách hàng th eo Data Ngân hàng cung cấp để tr ao đổi, tư vấn, giới thiệu c ho Khách hàng sản phẩm cho v ay Tín chấp và Thẻ tín dụ ng của Shinhan Bank.
- Chăm sóc khá ch hàng tiềm năng và mở rộ ng mạng lưới khách hàng từ da nh sách khách hàng hiện hữu thô ng qua các hoạt động phát tri ển thị trường như Cold-Call, Roadshows
+
YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Tốt nghi ệp Trung cấp trở lên
- Ưu ti ên có kinh nghiệm làm việc t ại các công ty Bảo hiểm, Ng ân hàng, công ty tài chính,...
- Tự t in, tác phong chuyên nghiệp, kỹ nă ng giao tiếp tốt
- Chịu được áp l ực công việc, có khả năng h ọc hỏi
+ QUYỀN LỢI
- Lương cơ b ản: 5 – 8 triệu tùy v ào kinh nghiệm và trình độ
- T hu nhập từ 10 - 15 triệ u
-
Thử việc: 02 tháng, hưởng 1 00% lương và thưởng
- Làm việc g iờ hành chính từ thứ 2 đ ến thứ 6 (nghỉ T7 và C hủ nhật)
- Môi trường làm việc nă ng động, chuyên nghiệp, có lộ trì nh thăng tiến rõ ràng, minh bạ ch, tăng lương 4-6 tháng/lần
- Chính sá ch về sức khỏe và chế độ b ảo hiểm theo Luật Lao động Vi ệt Nam
Nộp hồ sơ: [email protected]
Liên hệ: 0896644566 - 0978984086 - Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc
Địa chỉ: 24C Phan Đă ng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạ nh, TPHCM

28/04/2022

Quán Sinh Viên - Bún Bò - Ch áo Lòng - Má Heo
Tuyển 2 n am phụ bếp, bếp
+ Quyền lợi:
- Lươ ng 8 - 12 triệu
- Bao ăn, ở tại quán
- Có thưởng th êm nếu làm việc tốt và qu án kinh doanh tốt
+ Yêu cầu:
- N am tuổi 18 - 40
- Không y êu cầu kinh nghiệp được hướng d ẫn và đào tạo
- Có kinh nghi ệm bếp lương sẽ cao hơn
- Sạ ch sẽ, trung thực, nhanh nhẹn
+ Mô tả cô ng việc:
- Phụ làm các việc tro ng bếp như sơ chế, cắt th ịt, nấu đồ, nướng,...
- Các việc kh ác theo hướng dẫn của quản lý bếp
Th ời gian làm việc: Sáng 6h - 1 3h, chiều: 16h - 23h
Nộp hồ sơ: [email protected]
Liên hệ: 0896644566 - 0978984086 - Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc
Chi nhánh 1: 204 Hoà ng Diệu 2, Phường Linh Chiểu , Thà nh Phố Thủ Đức
Chi nhánh 2: 378 Ph an Huy Ích, Phường 12 , Qu ận Gò Vấp, Thành Phố Hồ C Minh

28/04/2022

TRUNG TÂM TƯ HOÀNG ĐẠT TUY ỂN TRƯỞNG NHÓM TUYỂN DỤNG
+ Quy ền lợi:
- Lương căn bản: 10 - 12 triệu/thá ng + thưởng. Thu nhập từ 12 - 15 tri ệu (và các chế độ thưởng kh ác nếu làm tốt).
- Các Chế độ kh ác theo cơ chế hiện hành c ủa Công ty.
+ Mô tả công việc :
-
Quản lý, đào tạo 3 - 5 nh ân viên và CTV
- Tìm kiếm thô ng tin và đăng tin tuyển dụ ng giáo viên và qua các tra ng mạng xã hội.
- Lọc CV gi áo viên gửi về Trung tâm.
- Hỗ t rợ nhân viên tư vấn chọn CV p hợp với khóa học.
- Phát tri ển số lượng Hội viên cho H ội giáo viên của Trung tâm: M ời GV tham gia hội, kết b ạn, comment, tương tác vào các b ài đăng GV cần tìm lớp,…
- X ây dựng hệ thống tuyển dụng vữ ng vàng và quản lý team tuy ển dụng và CTV tuyển dụng.
- H ỗ trợ các công việc văn phò ng.
+ Yêu cầu công việc:
- N am nữ từ 28 tuổi trở lê n
-
Có kinh nghiệm quản lý te am tuyển dụng
- Kỹ năng sử dụ ng máy tính và tin học v ăn phòng tốt.
- Có kinh nghi ệm, khả năng làm việc và th ỏa thuận với các đối tác tuy ển dụng.
Thời gian làm việc: từ t hứ 2 đến thứ 7, Sáng: 8h 00 - 12h00, Chiều: 13h30 - 17h30
Đ ịa điểm làm việc: 390/1A Cách Mạ ng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TPHCM
N ộp hồ sơ về email: [email protected]
Liên hệ: 0978984086 – 0896644566 – Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc

27/04/2022

Khoa Nhà Phố Sài Gòn Tuy ển CTV, Nhân Viên Kinh Doanh
+ Mô tả cô ng việc:
- Tìm kiếm, khai thác khá ch hàng có nhu cầu về b ất động sản.
- Cung cấp, tư v ấn đầy đủ chính xác thông t in sản phẩm đáp ứng nhu c ầu khách hàng
- Phát triển mối qu an hệ khách hàng và kênh khá ch hàng mới.
- Cập nhật thông t in thị trường bất động sản, nha nh chóng nắm bắt nhu cầu c ủa khách hàng.
- Cập nhật kiến th ức sản phẩm và nâng cao kỹ nă ng bán hàng.
- Giải quyết thắc m ắc khiếu nại của khách hàng tro ng phạm vi công việc.
- Chăm s óc khách hàng theo chương trình c ủa công ty.
- Nắm bắt hiểu rõ c ác quy trình, quy định nghiệp vụ b án hàng của công ty.
- Bán c ác sản phẩm nhà phố
- Thời gi an làm việc tự do hoặc l ên văn phòng Công ty làm vi ệc, 1 tuần lên Công ty h ọp 1 lần
+ Yêu cầu:
- Không y êu cầu kinh nghiệm, được Công ty đ ào tạo bài bản
- Yêu thích lĩ nh vực bất động sản, chịu đư ợc áp lực công việc cao.
- Có nh ận sinh viên
+ Quyền lợi:
- Lương cơ b ản 6 triệu + Hoa hồng 3 – 5% + Thưở ng, thu nhập từ 30 -100 tri ệu – không giới hạn
- Hoa hồ ng trung bình 100 triệu/căn, Nhận ti ền ngay khi ký hợp đồng xon g
-
Thưởng nóng: Hiện kim, xe t ay ga, du lịch.
- Các hoạt độ ng tập thể: Du lịch hàng n ăm, Teambuilding, Outing, Bóng đá, Tennis, C ầu lông hàng tuần.
- Môi trường l àm việc năng động, cởi mở.
- C hế độ đào tạo: Tham gia c ác buổi đào tạo, huấn luyện b ới Lãnh đạo Công ty, Chuyên g ia Bất Động Sản, Chuyên gia Marketi ng dày dặn kinh nghiệm để nâ ng cao trình độ chuyên môn, c ập nhập kiến thức về các s ản phẩm dự án và kỹ nă ng mềm
Nộp hồ sơ: [email protected]
Liên hệ: 0978984086 – Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc
Website: Tuyendung.Khoanhaphosaigon.Com
Địa chỉ: 56 Đườ ng Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM
Chi nhánh: Đường Hoàng Di ệu, Thành Phố Thủ Đức

21/04/2022

FE Credit Tuyển Nhân Viên Tư V ấn tín dụng (Telesales)
+ Mô tả:
- Sử dụ ng hệ thống Call-Center để liên hệ v ới khách hàng có sẵn
- Tư v ấn cho khách hang về sản ph ẩm vay tiêu dùng tiền mặt
- Hướ ng dẫn khách hàng làm hồ s ơ
-
Chăm sóc và duy trì m ối quan hệ lâu dài với khá ch hàng
- Cập nhật trình trạng cu ộc gọi vào hệ thống của Cô ng ty
- Các công việc khác th eo yêu cầu của quản lý
+ Y êu cầu:
- Không yêu cầu kinh nghiệ m
-
Tốt nghiệp từ THPT trở lê n
-
Kỹ năng giao tiếp, thuyết ph ục tốt,
- Giọng nói rõ ràng, dễ ngh e
+
Quyền lợi:
- Lương cơ bản 4.770.0 00 đồng + trợ cấp + H oa hồng + Thưởng, thu nhập từ 10 – 15 triệ u
-
Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày
- Th am gia đầy đủ chế độ b ảo hiểm theo luật định, BH s ức khỏe toàn diện
- Thưởng Lễ, T ết, các hoạt động xây dựng đ ội nhóm
- Được đào tạo kỹ nă ng và kiến thức khi nhận việ c
-
Làm việc trong môi trường nă ng động, chuyên nghiệp
Thời gian làm vi ệc: 7h45 – 19h từ thứ 2 – 7, 1 thá ng làm 2 ngày thứ 7, ng hỉ 2 ngày thứ 7 và c ác chủ nhật
Nộp hồ sơ: [email protected]
Liên hệ: 0896644566 - 0978984086 - Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc
Địa điểm làm việc t ại: Tầng 5, Tòa Nhà FE Cred it, 144 Cộng Hòa , Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM


20/04/2022

SHINHANBANK TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ V ẤN TÍN DỤNG THỊ TRƯỜNG [DIRECTSALES]
+ MÔ TẢ CÔ NG VIỆC:
- Tìm kiếm và phát tri ển khách hàng cá nhân, gặp gỡ khá ch hàng trực tiếp để trao đ ổi, tư vấn, giới thiệu cho Khá ch hàng sản phẩm cho vay T ín chấp và Thẻ tín dụng c ủa Shinhan Bank.
- Chăm sóc khách hà ng tiềm năng và mở rộng mạ ng lưới khách hàng từ danh sá ch khách hàng hiện hữu thông q ua các hoạt động phát triển t hị trường như Cold-Call, Roadshows …
- Tr ực tiếp thiết lập cuộc hẹn v ới khách hàng nhằm tư vấn s ản phẩm, dịch vụ và chăm s óc khách hàng theo đúng quy trì nh và quy định của Ngân hàng .
+
YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp Trung c ấp trở lên
- Ưu tiên có ki nh nghiệm làm việc tại các cô ng ty Bảo hiểm, Ngân hàng, cô ng ty tài chính,...
- Tự tin, t ác phong chuyên nghiệp, kỹ năng gi ao tiếp tốt
- Chịu được áp l ực công việc, có khả năng h ọc hỏi
+ QUYỀN LỢI:
- Lương cơ b ản: 5 – 8tr (tùy năng lực )
-
Thu nhập trung bình từ 10 - 15 tri ệu, và cao hơn
- Thử việc: 02 thá ng, hưởng 100% lương và thưởng
- L àm việc giờ hành chính từ t hứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7 và C hủ nhật)
- Môi trường làm việc nă ng động, chuyên nghiệp, có lộ trì nh thăng tiến rõ ràng, minh bạ ch, tăng lương 4-6 tháng/lần
- Chính sá ch về sức khỏe và chế độ b ảo hiểm theo Luật Lao động Vi ệt Nam
Nộp hồ sơ: [email protected]
Liên hệ: 0896644566 - 0978984086 - Hồ Đì nh Danh
Fanpage: fb.me/Vieclamtphcmkkc
Địa chỉ:
- 24C Phan Đă ng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạ nh, TPHCM
- 20 Cộng Hòa, Quận Ta ̂n Bình, TPHCM

09/04/2022

TRUNG TÂM TƯ HOÀNG ĐẠT TUY ỂN CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
+ Quy ền lợi:
- Lương căn bản: 8.000.000đ - 10.000.000đ/thá ng. Tổng thu 12.000.000 - 15.000.000đ ( các chế độ thưởng khác n ếu làm tốt).
- Có cơ hội ph át triển lên trưởng nhóm tuyển dụ ng sau 2 tháng.
- Các Chế độ kh ác theo cơ chế hiện hành c ủa Công ty.
+ Mô tả công việc :
-
Tìm kiếm thông tin và đă ng tin tuyển dụng giáo viên và q ua các trang mạng xã hội.
- L ọc CV giáo viên gửi về Tru ng tâm.
- Hỗ trợ nhân viên tư v ấn chọn CV phù hợp với kh óa học.
- Phát triển số lượng H ội viên cho Hội giáo viên c ủa Trung tâm: Mời GV tham g ia hội, kết bạn, comment, tương t ác vào các bài đăng GV c ần tìm lớp,…
- Xây dựng hệ thố ng tuyển dụng vững vàng và qua ̉n lý team CTV tuyển dụng.
- H ỗ trợ các công việc văn phò ng.
+ Yêu cầu công việc:
- Có ki nh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụ ng, ưu tiên là tuyển Giáo viên .
-
Kỹ năng sử dụng máy tí nh và tin học văn phòng t ốt.
- Có kinh nghiệm, khả nă ng làm việc và thỏa thuận v ới các đối tác tuyển dụng.
Thời gi an làm việc: từ thứ 2 đ ến thứ 7, Sáng: 8h00 - 12h 00, Chiều: 13h30 - 17h30
Địa điểm l àm việc: 390/1A Cách Mạng Tháng T ám, Phường 11, Quận 3, TPHCM
Nộp hồ sơ về ema il: [email protected]
Liên hệ: 0978984086 – 0896644566 – Hồ Đì nh Danh

Videos (show all)

Products

- Hỗ trợ tìm việc
- Dị ch vụ tuyển dụng, cung ứng nh ân sự

Telephone

Website

djobs.vn

Address


80 Đường Số 5 KDC City Land Center Hill, Phường 7, Quận Gò Vấp, TPHCM
Ho Chi Minh City
70000

Other Business consultants in Ho Chi Minh City (show all)
Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC
92 Nguyễn Hữu Cảnh
Ho Chi Minh City, 700000

Sử dụng PR Chiến lược để giúp các công ty, thương hiệu thu hút nhà đầu tư v

SPECTRA - Singapore Professional Education, Consultancy & Training SPECTRA - Singapore Professional Education, Consultancy & Training
51 Nguyen Cu Trinh Street, District 1, HCMC, Vietnam
Ho Chi Minh City, 700000

www.spectrasingapore.com SPECTRA Consultancy (S) Pte Ltd is a professional education, consultancy and training company with offices in Singapore, Ho Chi Minh City and Hanoi. For more information, contact [email protected]

Mobile V Store Mobile V Store
449 Hương Lộ 2, Bình Trị đông, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 70000

những sản phẩm đẹp nhất mới nhất

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản
210 Bến Mễ Cốc Phường 15 Quận 8 TPHCM
Ho Chi Minh City, 70000

Tư vấn du học, Tư vấn Xuất Khẩu Lao động Nhật Bản

EVOGYM - Setup Phòng Tập EVOGYM - Setup Phòng Tập
125 Song Hành, Khu Phố 6, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12
Ho Chi Minh City, 70000

EVOGYM là công ty nhập khẩu, phân phối máy tập gym chính hãng và tư vấn giải pháp toàn diện cho phòng tập.

Đa chức năng Hương Thị Platinum Đa chức năng Hương Thị Platinum
365 Cộng Hòa , Phường 13 Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Mỹ phẩm Hương Thị Platinum do nghệ sĩ Việt Hương sản xuất nhằm tôn vinh và bảo vệ vẻ đẹp người phụ nữ nói chung và phụ nữ Á Đông nói riêng

Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng
Tòa Nhà Bcons Tower 2, Số 42/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp thông tin xác thực và uy tín cho khách hàng có nhu cầu mua căn hộ và đầu tư. Cam kết hỗ trợ tư vấn báo giá nhiệt tình, tận tâm và đặt chữ tín lên hàng đầu.

Azgad Agency Azgad Agency
219C - 219D đường Số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Triển khai bán hàng đa kênh cho các doanh nghiệp, cửa hàng trên toàn quốc. Là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển.

BNI Quality Chapter BNI Quality Chapter
Ho Chi Minh City

Tổ chức kết nối thương mại lớn nhất dành cho doanh nghiệp trên khắp thế giới tại Việt Nam.

TiBi Marketing TiBi Marketing
235/28 Nam Kì Khởi Nghĩa P.7 Q.3
Ho Chi Minh City, 700000

Tư vấn Marketing doanh nghiệp Online và Offline

Công ty Kế toán Diamond Rise Công ty Kế toán Diamond Rise
88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành bao gồm dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, tư vấn và giải pháp doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn kế toán cho nhiều loại hình khách hàng