Bảo hộ Nhãn hiệu và Bản quyền

Bảo hộ Nhãn hiệu và Bản quyền

Comments

Tôi muốn sang lại 3 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do cục sở hữu trí tuệ cấp. Xin liên hệ: 0918116834

HT Partners (HT Legal) chuyên tư vấn và thực hiện các dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bản quyền và các dịch vụ pháp lý khác.

Operating as usual

08/04/2022

🤔 Sở hữu trí tuệ giúp gì trong việc nghiên cứu thị trường và nhận biết đối thủ cạnh tranh? 🤔

✅ Để đạt được thành công, các nhà xuất khẩu phải đánh giá thị trường thông qua các nghiên cứu thị trường. Các nhà xuất khẩu tham gia nghiên cứu thị trường nhằm tìm hiểu các cơ hội tiếp thị và những khó khăn ở từng thị trường nước ngoài, cũng như để nhận biết người mua và khách hàng tiềm năng.
👉 Kết quả các nghiên cứu này cho công ty biết được về xu hướng đang phát triển của thị trường, các điều kiện tiếp cận, thực tiễn và sản phẩm cạnh tranh.

🤓 Vậy Sở hữu trí tuệ có ích gì trong quá trình nghiên cứu thị trường? 🤓
👉 Cơ sở dữ liệu sáng chế có thể tiết lộ cho bạn về nhiều khía cạnh. Ví dụ, bạn có thể biết liệu một công nghệ nhất định có được công ty khác bảo hộ tại một thị trường nhất định chưa, từ đó quyết định xem có cần li-xăng sử dụng công nghệ tại thị trường đó không. Hay các công nghệ mới nhất do đối thủ cạnh tranh phát triển đã được bảo hộ tại thị trường chưa? Ai là đối tác tiềm năng đã phát triển công nghệ bổ sung mà có thể là hữu ích cho sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bạn... Và nhiều thông tin khác để đánh giá môi trường cạnh tranh tại một thị trường nhất định.
👉 Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu cũng cần được tham khảo để kiểm tra xem liệu nhãn hiệu bạn dự định sử dụng có xung đột với nhãn hiệu được bảo hộ tại thị trường đó không. Khi phát hiện ra có xung đột thì điều này có thể sẽ tác động đến quyết định thâm nhập một thị trường, thay đổi chiến lược tiếp thị của bạn và/hoặc buộc bạn phải sử dụng nhãn hiệu khác tại trường đó.

💁 Như vậy, có thể thấy rằng cơ sở dữ liệu sáng chế và nhãn hiệu là một công cụ hữu hiệu trong quá trình nghiên cứu thị trường và nhận biết đối thủ cạnh tranh, góp phần vào việc giúp công ty xác định thị trường nước ngoài có tiềm năng đối với sản phẩm của mình hay không.

-------------------------------------
👉 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
HT PARTNERS LAW & IP
Địa chỉ: Tầng 3, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ⓜ️: [email protected]
🌐: www.htpartners.asia
📞: 0931 15 24 92 – 0358 12 72 92
👉 CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI:
🎯 Sở hữu trí tuệ:
- Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với: Nhãn hiệu; Kiểu dáng công nghiệp; Sáng chế;
- Gia hạn và khôi phục hiệu lực của Văn bằng bảo hộ;
- Đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm;
- Tham gia giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
🎯 Tư vấn doanh nghiệp
- Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên;
- Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng;
- Tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp;
- Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence);
- Tư vấn thuế, lao động và hoạt đồng nhượng quyền.
- Tư vấn pháp lý khác.
🎯 Giấy phép/Thủ tục hành chính:
- Thành lập doanh nghiệp và các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (thay đổi thông tin, bổ sung ngành nghề, thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh,...);
- Xin cấp GCN đăng ký đầu tư;
- Xin cấp phép dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế;
- Xin phép quảng cáo;
- GCN Cơ sở đủ điều kiện ATTP;
- Công bố sản phẩm;
- Công bố lưu hành mỹ phẩm;
- Đăng ký mã số – mã vạch;
- Đăng ký/Thông báo Website thương mại điện tử với Bộ Công Thương.
- Giấy phép kinh doanh vận tải;
- Các giấy phép khác.

05/04/2022

💁‍♂️ Quyền sở hữu của người làm thuê 💁‍♂️

Doanh nghiệp thường dựa vào người lao động và chuyên gia tư vấn độc lập để phát triển tài sản trí tuệ của mình và mặc nhiên cho rằng họ có quyền sở hữu các quyền đối với những tài sản đó theo nguyên tắc “tôi trả tiền, do đó tôi sở hữu”.
Vậy ai có quyền đối với các sản phẩm do người lao động tạo ra: người lao động hay người sử dụng lao động?

👉 Quyền sở hữu đối với những cải tiến về chức năng của sản phẩm (hay là sáng chế/bằng độc quyền sáng chế)

✅ Ở nhiều nước, người sử dụng lao động sở hữu sáng chế do người làm thuê tạo ra nếu sáng chế liên quan đến hoạt động kinh doanh của người sử dụng lao động.

✅ Ngược lại, ở các nước khác, sẽ thuộc quyền sở hữu của người làm thuê tạo ra sáng chế đó, nếu không có thoả thuận khác.
Ví dụ ở Hoa Kỳ, người làm thuê có thể có quyền đối với việc khai thác sáng chế nhưng người sử dụng lao động thường được trao quyền sử dụng không độc quyền đối với sáng chế cho những mục đích nội bộ (hay còn được gọi là “shop rights”). Tuy nhiên, các quy định đặc biệt có thể được áp dụng đối với những sáng chế của giảng viên hay nghiên cứu viên đại học.

👉 Người làm thuê có quyền yêu cầu trả thù lao hoặc bồi thường cho sáng chế của họ nếu người sử dụng lao động sử dụng các quyền đối với sáng chế đó.

✅ Quyền sở hữu quyền tác giả
Nhìn chung, nếu người làm thuê tạo ra một tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật thì người sử dụng lao động mặc nhiên sở hữu quyền tác giả, trừ khi có quy định khác. Có một vài trường hợp mà theo đó người sử dụng lao động sẽ sở hữu toàn bộ hoặc một số quyền. Tuy nhiên, đối với phần mềm thì người sử dụng lao động sẽ sở hữu các quyền đối với phần mềm đó. Lưu ý, các quyền tinh thần là không thể chuyển nhượng và vẫn sẽ thuộc về tác giả., nhưng có thể bị từ chối ở một số nước (cụ thể là Canada, Hoa Kỳ).

✅ Quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp
Nhìn chung, người làm thuê tạo ra kiểu dáng công nghiệp theo một hợp đồng lao động thì quyền đó sẽ thuộc về người sử dụng lao động. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, quyền sở hữu thuộc về người làm thuê trong thời hạn hợp đồng lao động, trừ khi có thoả thuận khác. Trong một số trường hợp, người làm thuê yêu cầu người sử dụng lao động thanh toán một khoản thù lao hợp lý từ việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó.

-------------------------------------
👉 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
HT PARTNERS LAW & IP
Địa chỉ: Tầng 3, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ⓜ️: [email protected]
🌐: www.htpartners.asia
📞: 0931 15 24 92 – 0358 12 72 92
👉 CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI:
🎯 Sở hữu trí tuệ:
- Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với: Nhãn hiệu; Kiểu dáng công nghiệp; Sáng chế;
- Gia hạn và khôi phục hiệu lực của Văn bằng bảo hộ;
- Đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm;
- Tham gia giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
🎯 Tư vấn doanh nghiệp
- Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên;
- Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng;
- Tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp;
- Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence);
- Tư vấn thuế, lao động và hoạt đồng nhượng quyền.
- Tư vấn pháp lý khác.
🎯 Giấy phép/Thủ tục hành chính:
- Thành lập doanh nghiệp và các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (thay đổi thông tin, bổ sung ngành nghề, thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh,...);
- Xin cấp GCN đăng ký đầu tư;
- Xin cấp phép dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế;
- Xin phép quảng cáo;
- GCN Cơ sở đủ điều kiện ATTP;
- Công bố sản phẩm;
- Công bố lưu hành mỹ phẩm;
- Đăng ký mã số – mã vạch;
- Đăng ký/Thông báo Website thương mại điện tử với Bộ Công Thương.
- Giấy phép kinh doanh vận tải;
- Các giấy phép khác.

01/04/2022

🧐 SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRÊN INTERNET CÓ VI PHẠM KHÔNG? 🧐

Bạn đang băn khoăn không biết rằng sử dụng tác phẩm trên internet có phạm luật không? Bạn muốn biết thêm về những trường hợp vi phạm do pháp luật quy định?

✍️ Nói về quyền tác giả thì đây không còn là vấn đề mới ở Việt Nam. Trong các văn bản pháp luật nước ta đã điều chỉnh vấn đề này hoàn thiện nhất từ việc gia nhập các Điều ước quốc tế, ban hành các văn bản pháp luật như là Luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ...
Bảo vệ quyền tác giả trong môi trường internet là vấn đề đáng quan tâm vì rất dễ xảy ra và thực tế cho thấy có rất nhiều hành vi xâm phạm quyền tác giả trên môi trường mạng - Internet.

💻 Về vấn đề sử dụng các tác phẩm trên Internet, hành vi liên quan đến xâm phạm quyền tác giả - tác phẩm được quy định cụ thể tại điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ:
👉 Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ;
👉 Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ;
👉 Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả;
👉 Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

❌ Những hành vi xâm phạm sẽ phải đối diện với các chế tài được luật định cụ thể bao gồm việc cá nhân/tổ chức khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình ❌
----------------------------------------------
👉 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
HT PARTNERS LAW & IP
Địa chỉ: Tầng 3, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ⓜ️: [email protected]
🌐: www.htpartners.asia
📞: 0931 15 24 92 – 0358 12 72 92
👉 CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI:
🎯 Sở hữu trí tuệ:
- Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với: Nhãn hiệu; Kiểu dáng công nghiệp; Sáng chế;
- Gia hạn và khôi phục hiệu lực của Văn bằng bảo hộ;
- Đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm;
- Tham gia giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
🎯 Tư vấn doanh nghiệp
- Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên;
- Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng;
- Tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp;
- Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence);
- Tư vấn thuế, lao động và hoạt đồng nhượng quyền.
- Tư vấn pháp lý khác.
🎯 Giấy phép/Thủ tục hành chính:
- Thành lập doanh nghiệp và các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (thay đổi thông tin, bổ sung ngành nghề, thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh,...);
- Xin cấp GCN đăng ký đầu tư;
- Xin cấp phép dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế;
- Xin phép quảng cáo;
- GCN Cơ sở đủ điều kiện ATTP;
- Công bố sản phẩm;
- Công bố lưu hành mỹ phẩm;
- Đăng ký mã số – mã vạch;
- Đăng ký/Thông báo Website thương mại điện tử với Bộ Công Thương.
- Giấy phép kinh doanh vận tải;
- Các giấy phép khác.

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU VÀ BẢN QUYỀN

Để tránh những tranh chấp phát sinh sau này hoặc bị làm giả nhãn hiệu xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của mình. Đừng quên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho công ty. Đó là tài sản do chính mình xây dựng nên. Một khi nhãn hiệu đã được bảo hộ thì bạn sẽ không ai được phép sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu bạn đã được bảo hộ nữa.

Đối với những tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học của tác giả hoặc của tổ chức cũng cần phải đăng ký bảo hộ quyền tác giả (bản quyền). Đây là chứng thư pháp lý mà nhà nước đã bảo hộ cho những tác phẩm mà tác giả đã sáng tạo ra.

Một lưu ý dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Trước khi sử dụng một nhãn hiệu hoặc một thương hiệu nào thì nên KIỂM TRA nhãn hiệu trước khi sử dụng. Để tránh phải sử dụng nhãn hiệu đã “có chủ” và cũng không tốn thời gian để PR thương hiệu đã được bảo hộ cho cá nhân/tổ chức khác mà mình không có quyền sở hữu.

Sau khi kiểm tra thấy nhãn hiệu chưa có ai sử dụng thì hãy tiến hành đăng ký bảo hộ cho mình.

Videos (show all)

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”
BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN LOGO/NHÃN HIỆU TẠI HT PARTNERS

Telephone

Address


Tầng 3, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 18:00
Other Corporate Lawyers in Ho Chi Minh City (show all)
Góc Sách Pháp Luật Hay Góc Sách Pháp Luật Hay
70 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2
Ho Chi Minh City

Sách Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư. Một tác phẩm của Luật sư Nguyễn Hữu Phước- Luật sư sáng lập của Công ty Luật Phuoc & Partners

Trung Tâm Môi Giới Bất Động Sản Trung Tâm Môi Giới Bất Động Sản
19 đường 21 Phường 10 Quận 6
Ho Chi Minh City, 0303211779

Chuyên môi giới BĐS ở các quận TPHCM Giải quyết pháp lý ra sổ ( hoàn công, ủy quyền tính chất nước ngoài ,thừa kế ,giấy mua bán chuyển nhượng viết tay , tài sản đứng tên người nước ngoài tại VN

Đất Nền Bình Phước City Đất Nền Bình Phước City
79 KDC CITYLAND PARK HILLS , Phường 10, Gò Vấp , TP. HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City, 700001

hàng thật việc thật , phương châm đem lại niềm vui cho mọi nhà

Maple Leaf Vietnam - Định cư Mỹ EB-5 Maple Leaf Vietnam - Định cư Mỹ EB-5
56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 71007

Employment-Based Fifth preference VISA, được giới thiệu vào năm 1990, đến nay là một trong những chương trình hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư trên thế giới có được "Thẻ Xanh" và sinh sống tại Mỹ

Giải Pháp Việt - Tư Vấn Luật Uy Tín Giải Pháp Việt - Tư Vấn Luật Uy Tín
90B Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Công ty Luật Giải Pháp Việt - luôn đưa ra các giải pháp tối ưu cho các hoạt động pháp lý của doanh nghiệp, cá nhân,...

Dịch Vụ Pháp Lý Dương Law Dịch Vụ Pháp Lý Dương Law
56 đường Số 2, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Công ty Đức Tân Luật Công ty Đức Tân Luật
76/3A Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

Cung cấp dịch vụ pháp lý, đại diện tranh tụng tại tòa án. Tư vấn pháp luật, soạn thảo hợp đồng, đơn từ....

I Love T - Ara I Love T - Ara
119Quoc Huong P.Thao Dien Q.2
Ho Chi Minh City, 132466

Hay LIKE cho T_ARA

Thesunlaw.vn Thesunlaw.vn
Tòa Nhà SongDo, Số 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City

Tư vấn 24/24 các vấn đề pháp lý, soạn Hợp đồng, đơn từ, tranh tụng, cấp các loại Giấy phép; Thành lập Doanh nghiệp, Đăng ký logo, Công bố sản phẩm, Mã vạch, Giấy phép phòng khám, nhà thuốc, G

Chân Nhân Chân Nhân
Lầu 6, 100 Đào Duy Anh , P9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

CHÂN NHÂN được thành lập từ tháng 04/2010, bởi đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đảm bảo tư vấn cho mọi loại hình doanh nghiệp.

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT miễn phí LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT miễn phí
Ho Chi Minh City

Luật sư tư vấn pháp luật, tranh tụng, biện hộ, bào chữa cho cá nhân và doanh nghiệp. Trợ giúp pháp lý về hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ.

Văn Phòng Công Chứng Chợ Lớn Văn Phòng Công Chứng Chợ Lớn
467 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5
Ho Chi Minh City

Với phương châm “AN TOÀN-NHANH CHÓNG-HIỆU QUẢ” Văn phòng công chứng Chợ Lớn mong muốn sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của Quý khách trên con đường CÙNG ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG.