The Sportsman

The Sportsman

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from The Sportsman, Sports bar, 149 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Thành, Quận 1, Ho Chi Minh City.

Operating as usual

15/11/2021

(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

𝑇𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑜́𝑛𝑔 đ𝑎́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎𝑖 [𝑇ℎ𝑢̛́ 3 - 16/11] ⚽️⚽️⚽️
🏆 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑜́𝑛𝑔 đ𝑎́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑒́!
——————
𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐭 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝐦𝐚𝐧 𝐎𝐧 𝐓𝐮𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲⚽️⚽️⚽️
🏆 Get your football on at The Sportsman!
-----
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📷 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Reserve a table now 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill

10/11/2021

[English below]

𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐨́𝐧𝐠 đ𝐚́ đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐦𝐚𝐢 ⚽️⚽️
🤼🤼 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑜́𝑛𝑔 đ𝑎́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑒́!
——————
𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 ⚽️⚽️
Get your football on at The Sportsman!
-----
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📷 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Reserve a table now 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill

09/11/2021

✅ Good Deal for Good Mood at The Sportsman
————-
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill #delivery

07/11/2021

(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

Lịch chiếu hôm nay tại 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻, gọi ngay đến hotline chúng tôi sẽ để dành cho bạn một bàn thật lý tưởng!!
——————
Showtime today at 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻, please call hotline for a spectacular table.
————-
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill #delivery

06/11/2021

(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

🏈⚾️🏀 𝐶𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻.
Mau chọn cho mình một khung giờ thích hợp ngay thôi nào!
----
🏈⚾️🏀 Update this week's sports programs schedule at 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻.
Which timeframe is right for you?
————-
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill #delivery

05/11/2021

(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

𝑳𝒆̂𝒏 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒏𝒂𝒚 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔𝒎𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒊 𝒏𝒂̀𝒐!!⚾️⚾️
𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐱𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐧𝐡𝐞́.
————
𝑳𝒆𝒕'𝒔 𝒔𝒄𝒉𝒆𝒅𝒖𝒍𝒆 𝒂𝒏 𝒂𝒑𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕
𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐚𝐭 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝐦𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 ⚾️⚾️
————-
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill #delivery

04/11/2021

𝑇𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̀𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎𝑦 ⚾️⚾️
——————
𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐚𝐭 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝐦𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 ⚾️⚾️
-----
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📷 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Reserve a table now 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill

03/11/2021

𝑇𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̀𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎𝑦 ⚾️⚾️
——————
𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐚𝐭 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝐦𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 ⚾️⚾️
-----
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📷 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Reserve a table now 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill

03/11/2021

𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻 is back open with a food menu, we are back in the kitchen with my team excited to be cooking for our guest again finally 🥓🥙

𝑯𝒐𝒑𝒆 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒔𝒐𝒐𝒏 🥂🍻
————-
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill #delivery

02/11/2021

(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

Lịch chiếu hôm nay tại 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻, gọi ngay đến hotline chúng tôi sẽ để dành cho bạn một bàn thật lý tưởng!!
——————
Showtime today at 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻, please call hotline for a spectacular table.
————-
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill #delivery

Photos from The Sportsman's post 01/11/2021

(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

🏈 𝐶𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻.
Mau chọn cho mình một khung giờ thích hợp ngay thôi nào!
----
🏈 Update this week's sports programs schedule at 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻.
Which timeframe is right for you?
————-
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill #delivery

Photos from The Sportsman's post 01/11/2021

🎯🎯 𝐏𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐄̂𝐔 𝐗𝐈̣𝐍 𝐆𝐈𝐔̛̃𝐀 𝐋𝐎̀𝐍𝐆 𝐒𝐀̀𝐈 𝐆𝐎̀𝐍 𝐇𝐎𝐀 𝐋𝐄̣̂🎯🎯

🌟 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻 sẽ mang đến cho bạn không gian trải nghiệm thể thao giải trí đáng nhớ, đặc biệt với trò phi tiêu 🎯“ chơi như thật” có 1 - 0 -2.

⚡️Không gian thoải mái, sang trọng mang phong cách năng động, phóng khoáng với chỗ check-in siêu xịn
⚡️Cháy hết mình cùng các kênh thể thao truyền hình trực tuyến như bóng đá, bóng chày, bóng bầu dục...đặc sắc
⚡️Đặc biệt là hệ thống máy phi tiêu điện tử hiện đại bậc nhất hiện nay
⚡️Trải nghiệm trò chơi phi tiêu điện tử trực tuyến, ấn tượng “chơi như thật” không chỉ cùng bạn bè, đồng nghiệp mà còn các bạn hữu gần xa trên thế giới

🌟 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻 luôn muốn mang lại cho các bạn những trải nghiệp thú vị nhất sau thời gian dài giản cách.
————-
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill #delivery

01/11/2021

𝑇𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̀𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎𝑦 ⚾️⚾️
——————
𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐚𝐭 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝐦𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 ⚾️⚾️
-----
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📷 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Reserve a table now 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill

Photos from The Sportsman's post 31/10/2021

🎯🎯🎯𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐫𝐞𝐚🎯🎯🎯

🏀 4 high quality competition level 𝐟𝐢𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝𝐬 in a modern, spacious and comfortable environment give 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻 the edge on competitive darts 🎯🎯
💃 Come round to see us and play a few games. You never know, you just might start calling 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻 ‘home’.
————-
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill #delivery

31/10/2021

(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

𝑳𝒆̂𝒏 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒏𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒐̂𝒊 𝒏𝒂̀𝒐!!
🏀 Chill 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧 cùng các kênh thể thao giải trí thế giới tại 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻 nhé
————
Let's schedule an appointment for tonight.
🏀 Enjoy Halloween festival with world entertainment sports channels at 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
————-
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill #delivery

30/10/2021

(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

Lịch chiếu hôm nay tại 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻, gọi ngay đến hotline chúng tôi sẽ để dành cho bạn một bàn thật lý tưởng!!
——————
Showtime today at 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻, please call hotline for a spectacular table.
————-
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill #delivery

29/10/2021

��� 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦𝗠𝗔𝗡 𝗕𝗔𝗥 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́:

� 2 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫
(Ưu tiên những bạn biết tiếng anh , biết giao tiếp) hoặc ko biết tiếng anh sẽ được đào tạo nếu bạn muốn học hỏi.

👉 5 Nhân viên phục vụ Nữ

� LƯƠNG CƠ BẢN: 5 - 𝟖 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 + 𝐭𝐢𝐩+ 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬.

� YÊU CẦU: Có kinh nghiệm từng làm ở vị trí tương đương, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm

� Giờ làm việc mỗi ca 8 tiếng từ 4pm - late nhiều ca

�Giải đáp mọithắc mắc trong lúc phỏng vấn.
��Liên hệ : 0787192809 (ms.Khuyên)

�Địa chỉ phỏng vấn: 12 Huỳnh Thúc Kháng p.Bến Nghé quận1 . HCM

�Địa chỉ làm việc: 149 Tôn Thất Đạm p.Bến Nghé quận1 . HCM

Photos from The Sportsman's post 29/10/2021

🔥🔥 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 - 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐒𝐌𝐀𝐍 𝐁𝐀𝐑 🔥🔥

𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔𝒎𝒂𝒏 đã trở lại với nhiều điều thú vị và để đón tiếp quý khách một cách chu đáo hơn, chúng tôi xin tuyển dụng nhiều vị trí:

- 2 Bartender
- 1 phụ bar
- 2 Cashier
- 10 Booker

⚡️ Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm làm việc trong nghành Bar, pub
- Có tinh thần, trách nhiệm, tự giác với công việc
- Yêu cầu cụ thể từng vị trí sẽ trao đổi rõ hơn trong quá trình phỏng vấn.
⚡️ Quyền lợi:
- Lương căn bản + Bonus + Tiền tip + Service charge.
- 4 ngày Off/tháng, có Over-time.
- Được đánh giá và tăng lương theo khả năng.
- Có Lương tháng 13
- HĐLĐ, BHXH… đầy đủ.

📲 Ứng viên vui lòng gửi CV về địa chỉ mail: [email protected]
Hoặc Zalo: 0903373052
----
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📷 We’re on IG @thesportsman.tsm
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill

28/10/2021

𝐇𝐄𝐘 𝐆𝐔𝐘𝐒! 𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐁𝐀𝐂𝐊 🤟🎯
(𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤)

𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔𝒎𝒂𝒏 rất vui và thông báo với bạn rằng 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒂̃ 𝑻𝑹𝑶̛̉ 𝑳𝑨̣𝑰 𝒕𝒖̛̀ 17𝑯00 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚. Đây là thời gian quá thích hợp để đến The Sportsman chơi phi tiêu và nhắm nháp đồ uống bạn thích đúng không nào?
Chúng ta có hẹn vào hôm nay tại The Sportsman nhé!
-----
𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔𝒎𝒂𝒏 is so pleased to announce to our wonderful customers that 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐰 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐨𝐩𝐞𝐧! 𝟓.𝟎𝟎 𝐏𝐌 is your starting time ladies and gentlemen so get your running shoes on and sharpen your darts because it’s 𝐺𝐴𝑀𝐸 𝑂𝑁 𝑎𝑡 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑚𝑎𝑛!
-----
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📱We’re on IG @thesportsman.tsm
📞Hotline: 02873 014 149/ 0787 192 809
📍149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill

21/10/2021

𝑷𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒙𝒊̣𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝑺𝒂̀𝒊 𝑮𝒐̀𝒏 𝒔𝒂̆́𝒑 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒚́ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔𝒎𝒂𝒏 𝒓𝒐̂̀𝒊!
(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

Màn hình điện tử to rõ cùng phi tiêu điện tử, vừa có thể trải nghiệm cùng bạn bè thân thuộc hoặc các anh em trên xa gần ngoài thế giới kia.
----
𝑶𝒖𝒕 𝒅𝒂𝒓𝒕𝒔 𝒇𝒂𝒄𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 𝒂𝒕 𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔𝒎𝒂𝒏 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝑺𝒂𝒊𝒈𝒐𝒏, with both competition fibre boards and online electronic darts machines. Enjoy playing in the pub with your mates or online with the rest of the world.
----
𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻
📷 We’re on IG @thesportsman.tsm
📞 Reserve a table now 02873 014 149/ 0787 192 809
📍 149 Ton That Dam, Ben Nghe Ward, District 1
#thesportsman #sportbar #beer #cocktail #mocktail #dart #drink #nightlife #chill

Videos (show all)

Category

Address


149 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Thành, Quận 1
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 16:00 - 03:00
Tuesday 16:00 - 03:00
Wednesday 16:00 - 03:00
Thursday 16:00 - 03:00
Friday 16:00 - 03:00
Saturday 16:00 - 03:00
Sunday 16:00 - 03:00

Other Sports Bars in Ho Chi Minh City (show all)
Trái cây 61 Trái cây 61
61 Phan Văn Hân P17 . Q Bình Thạnh . Tp Hcm
Ho Chi Minh City

Trái cây 61 chuyên cung cấp trái cây nội và ngoại nhập cung cấp sỉ và lẻ chuỗi nhà hàng quán ăn - coffe - beer clup .

DECO Coffee & Tea DECO Coffee & Tea
Đường Số 9, Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8
Ho Chi Minh City, 700000

Một không gian tràn ngập những thanh âm du dương, bên ly café nồng nàn, đôi ba câu chuyện cùng người tri kỷ… đơn giản thế thôi cùng với Deco Acoustic

CAFE MIFA DJ MUSIC CAFE MIFA DJ MUSIC
335-337 HUNG VUONG F.9 QUAN 5
Ho Chi Minh City, 7000

- Âm Thanh & Ánh sáng & Dj chuyên nghiệp. - Máy lạnh & Wifi. Truyền Hình K+ , Phim HD. - Đội ngũ nhân viên xinh đẹp. - Phục vụ tận tình, chu đáo.

Coffee Sài Gòn - Where? Coffee Sài Gòn - Where?
Ho Chi Minh City, 700000

1001 Lý do bạn chọn trang Coffee Sài Gòn - Where? Dễ dàng tìm quán cafe phù hợp để họp mặt gia đình, gặp gỡ bạn bè, khách hàng trao đổi công việc.

Cafe Hội Ngộ Cafe Hội Ngộ
53/26 Vườn Lài, Tân Phú
Ho Chi Minh City

cafe kem, các loại soda

Vua Sỉ Sport Vua Sỉ Sport
Ho Chi Minh City, 084

Chuyên bán Sỉ các mặt hàng Thể thao

The White House's CAFE The White House's CAFE
23/40 Nguyễn Hữu Tiến,Phường Tây Thạnh,Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City

Sài Gòn,nơi đô thị nhộn nhịp phồn hoa,cuộc sống năng động không ngừng nghỉ,vẫn còn đó chút yên tĩnh và nhẹ nhàng những buổi sớm mai,đến và cảm nhận nhé bạn

TJ Bar TJ Bar
N2 Trường Sơn , F.15 , Q.10
Ho Chi Minh City, 700000

Food - Beer - Cocktail - Cafe' Live Bar. Darts. Sports Party & Acoustic Thứ Sáu.Thứ Bảy hằng tuần Booking Party's: 077.5066.200 (nhận tiệc) Booking Daily: 08.3970.3969 (nhận bàn hằng ngày)

Jäger Beer Club Jäger Beer Club
262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 7000

Deer - Beer - Here

Coffee Milano49 159/6 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận Coffee Milano49 159/6 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận
159/6 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Cà phê không gian yên tĩnh, mát mẻ, kính mời quý khách

Karaoke kingkong Karaoke kingkong
82 Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7
Ho Chi Minh City

restaurant, cofee, karaoke...

Playmakers Playmakers
17 Mai Chi Tho
Ho Chi Minh City

Pull up a pew and have a drink. Come join us at Playmakers, a homely local in District 2. We show all sports and have a wide selection of drinks as well as staple comfort pub cuisine.