Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên

Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên, Shopping Service, Chung Cư Lavita Garden, Số 1 Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Ho Chi Minh City.

Operating as usual

12/04/2022

Cuộn giấy này ngon 🤤🧻

🐼🐻🐻‍❄️

🍰 Lên ngay kế hoạch đặt cho tiệc của mình hoặc những người mình thương yêu những chiếc bánh được thiết kế theo theo ý tưởng của các bạn nhé ❤️

👩🏻‍💻 Đặt trước 2-3 ngày hoặc càng sớm càng tốt để những chiếc bánh được chuẩn bị và tư vấn chỉnh chu nhất nhaa ❤️

👩🏻‍🍳 Bánh tươi mới nướng trong ngày, nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ngon và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

—————————

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

07/04/2022

🍓🍓🍓

🍰 Lên ngay kế hoạch đặt cho tiệc của mình hoặc những người mình thương yêu những chiếc bánh được thiết kế theo theo ý tưởng của các bạn nhé ❤️

👩🏻‍💻 Đặt trước 2-3 ngày hoặc càng sớm càng tốt để những chiếc bánh được chuẩn bị và tư vấn chỉnh chu nhất nhaa ❤️

👩🏻‍🍳 Bánh tươi mới nướng trong ngày, nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ngon và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

—————————

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

07/04/2022

🍻 zoo 🌱

🍰 Lên ngay kế hoạch đặt cho tiệc của mình hoặc những người mình thương yêu những chiếc bánh được thiết kế theo theo ý tưởng của các bạn nhé ❤️

👩🏻‍💻 Đặt trước 2-3 ngày hoặc càng sớm càng tốt để những chiếc bánh được chuẩn bị và tư vấn chỉnh chu nhất nhaa ❤️

👩🏻‍🍳 Bánh tươi mới nướng trong ngày, nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ngon và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

—————————

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 07/04/2022

🐱🐈

🍰 Lên ngay kế hoạch đặt cho tiệc của mình hoặc những người mình thương yêu những chiếc bánh được thiết kế theo theo ý tưởng của các bạn nhé ❤️

👩🏻‍💻 Đặt trước 2-3 ngày hoặc càng sớm càng tốt để những chiếc bánh được chuẩn bị và tư vấn chỉnh chu nhất nhaa ❤️

👩🏻‍🍳 Bánh tươi mới nướng trong ngày, nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ngon và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

—————————

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 07/04/2022

🐼🐻🐻‍❄️

🍰 Lên ngay kế hoạch đặt cho tiệc của mình hoặc những người mình thương yêu những chiếc bánh được thiết kế theo theo ý tưởng của các bạn nhé ❤️

👩🏻‍💻 Đặt trước 2-3 ngày hoặc càng sớm càng tốt để những chiếc bánh được chuẩn bị và tư vấn chỉnh chu nhất nhaa ❤️

👩🏻‍🍳 Bánh tươi mới nướng trong ngày, nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ngon và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

—————————

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 06/04/2022

🍰 Lên ngay kế hoạch đặt cho tiệc của mình hoặc những người mình thương yêu những chiếc bánh được thiết kế theo theo ý tưởng của các bạn nhé ❤️

👩🏻‍💻 Đặt trước 2-3 ngày hoặc càng sớm càng tốt để những chiếc bánh được chuẩn bị và tư vấn chỉnh chu nhất nhaa ❤️

👩🏻‍🍳 Bánh tươi mới nướng trong ngày, nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ngon và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

—————————

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 05/04/2022

𝐌𝐮̀𝐚 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐡𝐨𝐚 𝐧𝐨̛̉ 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐢̀… Em❤️

—————————

🎂 Lên ngay kế hoạch đặt cho tiệc của mình hoặc những người mình thương yêu những chiếc bánh được thiết kế theo theo ý tưởng của các bạn nhé ❤️

👩🏻‍💻 Đặt trước 2-3 ngày hoặc càng sớm càng tốt để những chiếc bánh được chuẩn bị và tư vấn chỉnh chu nhất nhaa ❤️

👩🏻‍🍳 Bánh tươi mới nướng trong ngày, nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ngon và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

—————————

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 03/04/2022

𝐌𝐮̀𝐚 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐡𝐨𝐚 𝐧𝐨̛̉ 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐢̀… 💙

—————————

🎂 Lên ngay kế hoạch đặt cho tiệc của mình hoặc những người mình thương yêu những chiếc bánh được thiết kế theo theo ý tưởng của các bạn nhé ❤️

👩🏻‍💻 Đặt trước 2-3 ngày hoặc càng sớm càng tốt để những chiếc bánh được chuẩn bị và tư vấn chỉnh chu nhất nhaa ❤️

👩🏻‍🍳 Bánh tươi mới nướng trong ngày, nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ngon và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

—————————

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 02/04/2022

🍰🍰🍰

—————————

🎂 Lên ngay kế hoạch đặt cho tiệc của mình hoặc những người mình thương yêu những chiếc bánh được thiết kế theo theo ý tưởng của các bạn nhé ❤️

👩🏻‍💻 Đặt trước 2-3 ngày hoặc càng sớm càng tốt để những chiếc bánh được chuẩn bị và tư vấn chỉnh chu nhất nhaa ❤️

👩🏻‍🍳 Bánh tươi mới nướng trong ngày, nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ngon và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

- - - - -

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 02/04/2022

𝗘́𝘁 𝗢 𝗘́𝘁. 𝗚𝗶𝗮̉𝗶 𝗰𝘂̛́𝘂 𝘁𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘃𝗶̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗯𝗮́𝗻𝗵 𝗵𝗮̀𝗶 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗾𝘂𝗮́ đ𝗶 😘😘😘

🎂 Lên ngay kế hoạch đặt cho tiệc của mình hoặc những người mình thương yêu những chiếc bánh được thiết kế theo theo ý tưởng của các bạn nhé ❤️

👩🏻‍💻 Đặt trước 2-3 ngày hoặc càng sớm càng tốt để những chiếc bánh được chuẩn bị và tư vấn chỉnh chu nhất nhaa ❤️

👩🏻‍🍳 Bánh tươi mới nướng trong ngày, nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ngon và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

- - - - -

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

16/03/2022

Ô cê 😘😘😘
🍰🍰🍰

—————————

🎂 Lên ngay kế hoạch đặt cho tiệc của mình hoặc những người mình thương yêu những chiếc bánh được thiết kế theo theo ý tưởng của các bạn nhé ❤️

👩🏻‍💻 Đặt trước 2-3 ngày hoặc càng sớm càng tốt để những chiếc bánh được chuẩn bị và tư vấn chỉnh chu nhất nhaa ❤️

👩🏻‍🍳 Bánh tươi mới nướng trong ngày, nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ngon và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.

- - - - -

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 02/03/2022

❤️

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 25/02/2022

👩‍❤️‍👨

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 21/02/2022

🌷🌷🌷

21/02/2022

Làm lyyy hông 🍺 …. Hông bé ơiiii 😙

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 12/02/2022

❤️❤️❤️

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 11/02/2022

Happy-Bday Sếp 👦🏻

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 11/02/2022

❤️❤️❤️

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 11/02/2022

❤️❤️❤️

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 11/02/2022

𝙑𝙖̀ 𝙘𝙪̛́ 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙢𝙤̂̃𝙞 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙩𝙝𝙚̂𝙢 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙩𝙮́
𝙏𝙖 𝙮𝙚̂𝙪 𝙣𝙝𝙖𝙪 𝙘𝙝𝙤 𝙢𝙖̃𝙞 𝙩𝙤̛́𝙞 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙤̛̀𝙞 ❤️

11/02/2022

❤️𝓚𝓲̉ 𝓷𝓲𝓮̣̂𝓶 𝓷𝓰𝓪̀𝔂 𝓬𝓾̛𝓸̛́𝓲 ❤️

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 11/02/2022

🍓🍒🍇🫐🥝🌿

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 11/02/2022

❤️❤️❤️

23/12/2021

Dô 🍻

—————𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧—————

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

23/12/2021

🎄𝓜𝓮𝓻𝓻𝔂 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝓶𝓪𝓼 🎄

—————𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧—————

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 09/12/2021

🍃🌼🌼🌼🌼🌼🍃

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 07/12/2021

———𝓖𝓻𝓪𝓷𝓭 𝓞𝓹𝓮𝓷𝓲𝓷𝓰———

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 07/12/2021

𝑴𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒐𝒏, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒂̀ 𝒏𝒐́𝒏𝒈, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒂𝒏 𝒚𝒆̂𝒏 ❤️

—————𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧—————

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 07/12/2021

𝗡𝗴𝗼𝗮̀𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ “ 𝗰𝗮́ 𝗺𝗮̣̂𝗽” 🦈, 𝘃𝗲̂̀ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ “𝗰𝗮́ 𝗰𝗼𝗻” 🐠

—————𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧—————

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

07/12/2021

𝑴𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒐𝒏, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒂̀ 𝒏𝒐́𝒏𝒈, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒂𝒏 𝒚𝒆̂𝒏 ❤️

—————𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧—————

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

06/12/2021

𝑴𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒐𝒏, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒂̀ 𝒏𝒐́𝒏𝒈, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒂𝒏 𝒚𝒆̂𝒏 ❤️

—————𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧—————

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 04/12/2021

Tiết trời chuyển mình vào những ngày đầu tháng, cái lạnh se se ùa về. Báo hiệu cho 1 mùa Noel lại đến 🎄🎄
Last Christmas ❤️❤️

- - - - -

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 04/12/2021

iuuu iuuuu 🌷🌷🌷

- - - - -

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Photos from Tiệm Bánh Huỳnh Xuyên's post 03/12/2021

💚💚💚

- - - - -

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

02/12/2021

🌱

- - - - -

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧

☎️ 0372 981 511

🏡 Chung cư Lavita Garden 17, đường số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Videos (show all)

Category

Telephone

Address


Chung Cư Lavita Garden, Số 1 Đ. Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức
Ho Chi Minh City
721360

Other Shopping Services in Ho Chi Minh City (show all)
CONG TRI CONG TRI
194 Nguyễn đình Chiểu , Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City, 00084

Elegant - Transparent - Chosen "Elegant remains the clean & classic Transparent is the reflection of the person who appears in Cong Tri dress Chosen as Cong Tri was chosen to dress them and they were chosen to shine"

Premium Vietnam Premium Vietnam
Vietnam
Ho Chi Minh City, 84

Hospitality and Tourism online platform listing premium services & locations in Vietnam. Join to touch and promote Vietnam at http://premiumvietnam.com

Panda Shop Panda Shop
Ho Chi Minh City, 700000

Là kênh mua sắm online tốt nhất dành cho bạn với thật nhiều sản phẩm cho bạn lựa chọn. Chất lượng cao nhất, giá cả phải chăng là những gì bạn cảm nhận được tại Panda Shop

Áo Dài Sam Áo Dài Sam
Bình Hưng Hoà - Bình Tân
Ho Chi Minh City, 700000

CHUYÊN ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG - CÁCH TÂN

Sản Xuất Dây Thun Khoanh Cao Su Giá Sỉ Rẻ Tphcm Sản Xuất Dây Thun Khoanh Cao Su Giá Sỉ Rẻ Tphcm
D15/26/1A ẤP 4B XÃ VĨNH LỘC B HUYỆN BÌNH CHÁNH
Ho Chi Minh City

Công ty Lê Thanh chuyên sản xuất và phân phối các loại dây thun khoanh cao su giá rẻ cho đại lý, cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất,... trên toàn quốc cùng nhiều chính sách ưu đãi cực hấp dẫn.

Shop Bán Đồ Chơi Người Lớn Gò Vấp Shop Bán Đồ Chơi Người Lớn Gò Vấp
Số 366, Đường Phan Văn Trị, Phường 5, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Wedsite: tinhduc18.com Hotline/Zalo: 09.6666.4989 - 0937.432.932 Chuyên cung cấp sỉ lẻ bcs, setoys, thuốc cương duong, thuốc hổ trơ sinh lý Nam Nữ giá ưu đãi

Dương vật giả rung ngoáy cao cấp S.E.X Baile Dương vật giả rung ngoáy cao cấp S.E.X Baile
354/1/47, Phan Văn Trị, F11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Tinhduc18,com là Shop chuyên phân phối đồ chơi tình dục, Chúng tôi cam kết hàng đúng chất lượng, chính hãng, Phương châm phục vụ khách hàng một cách: Tốt nhất, Nhanh nhất, Hài lòng nhất

SixtySix Garden SixtySix Garden
66 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

𝑺𝒊𝒙𝒕𝒚𝒔𝒊𝒙 𝑮𝒂𝒓𝒅𝒆𝒏 - 𝑽𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒏𝒈 𝒍𝒂́ 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒖̛ 𝒕𝒓𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒄𝒂̂𝒚

Quần áo trẻ em Linh My Quần áo trẻ em Linh My
330/70 Quốc Lộ 1A. Bình Hưng Hòa B. Bình Tân
Ho Chi Minh City

Chuyên sản xuất. Sỉ ,lẻ các mặt hàng thời trang em bé. Áo khoác.. - Đảm bảo uy tín-chất lượng.

Đồng Hồ Chính Hãng Khiêm Thảo Đồng Hồ Chính Hãng Khiêm Thảo
Trần Hưng đạo Phường 5, Quận 5 Tphcm
Ho Chi Minh City

Chuyên bán sỉ & lẻ đồng hồ hiệu CItizen,orient,senko,olym pianus,...chính hãng

Poongsan Sport - 11 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2 Poongsan Sport - 11 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2
11 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City

POONGSAN - GHẾ MASSAGE CHUYÊN DỤNG HÀN QUỐC HƠN 20 NĂM TẠI VIỆT NAM

Since1997 - Đồ bộ Bigsize Since1997 - Đồ bộ Bigsize
Cát Lái, TP Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Since1997 - ĐỒ BỘ BIGSIZE #Chuyên đồ bộ bigsize 50-110kg #Giá rẻ nhất - chất lượng tốt nhất #Lụa - Satin - Mango...