Việc Làm Ministop TP.HCM

ĐÂY LÀ TRANG TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP

Photos from Việc Làm Ministop TP.HCM's post 12/04/2022

MINISTOP HCM BÌNH DƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN - NHẬN VIỆC NGAY
*** Mô tả công việc:
- Chào đón và chăm sóc khách hàng , trực tủ giữ đồ.
- Tính tiền cho khách
- Chế biến một số loại thức ăn nhanh
- Trưng bày kệ hàng hóa và vệ sinh cửa hàng
- Hỗ trợ thu ngân, kiểm kê hóa đơn
- Kiểm kê và sắp xếp kho hàng
- Giám sát sảnh và xe của khách
- Làm các công việc theo sự bố trí của Cửa Hàng Trưởng.
*** Mức Lương :
* Mức lương chính thức: 30,000/H. Ca đêm (22h-06h): 35,000/h
+ Ca 4 tiếng: 3.600.000đ/tháng.
+ Ca 6 tiếng: 5.400.000đ/tháng.
+ Ca 8 tiếng: 7.200.000đ/tháng.
+ Ca 10 tiếng: 9.000.000đ/tháng.
+ Ca 12 tiếng: 10.800.000đ/tháng.
+ Lương lễ 60.000đ/h
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao Động
- Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
* Địa điểm làm việc: MiniStop tuyển dụng toàn chuỗi tại các Quận/Huyện trên địa bàn Tp-HCM Bình Dương
* Ứng viên được ưu tiên chọn địa điểm làm việc gần nhà
Để đăng ký ứng tuyển ứng viên vui lòng liên hệ Anh PHÚC 0968 722 953 Quản lý ( zalo )
Lưu Ý
- Không cần mang theo hồ sơ.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.
- Tuyển dụng trực tiếp không thu phí.

Photos from Việc Làm Ministop TP.HCM's post 11/04/2022

MINISTOP HCM BÌNH DƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN - NHẬN VIỆC NGAY
*** Mô tả công việc:
- Chào đón và chăm sóc khách hàng , trực tủ giữ đồ.
- Tính tiền cho khách
- Chế biến một số loại thức ăn nhanh
- Trưng bày kệ hàng hóa và vệ sinh cửa hàng
- Hỗ trợ thu ngân, kiểm kê hóa đơn
- Kiểm kê và sắp xếp kho hàng
- Giám sát sảnh và xe của khách
- Làm các công việc theo sự bố trí của Cửa Hàng Trưởng.
*** Mức Lương :
* Mức lương chính thức: 30,000/H. Ca đêm (22h-06h): 35,000/h
+ Ca 4 tiếng: 3.600.000đ/tháng.
+ Ca 6 tiếng: 5.400.000đ/tháng.
+ Ca 8 tiếng: 7.200.000đ/tháng.
+ Ca 10 tiếng: 9.000.000đ/tháng.
+ Ca 12 tiếng: 10.800.000đ/tháng.
+ Lương lễ 60.000đ/h
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao Động
- Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
* Địa điểm làm việc: MiniStop tuyển dụng toàn chuỗi tại các Quận/Huyện trên địa bàn Tp-HCM Bình Dương
* Ứng viên được ưu tiên chọn địa điểm làm việc gần nhà
Để đăng ký ứng tuyển ứng viên vui lòng liên hệ Anh PHÚC 0968 722 953 Quản lý ( zalo )
Lưu Ý
- Không cần mang theo hồ sơ.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.
- Tuyển dụng trực tiếp không thu phí.

Photos from Việc Làm Ministop TP.HCM's post 07/04/2022

MINISTOP HCM BÌNH DƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN - NHẬN VIỆC NGAY
*** Mô tả công việc:
- Chào đón và chăm sóc khách hàng , trực tủ giữ đồ.
- Tính tiền cho khách
- Chế biến một số loại thức ăn nhanh
- Trưng bày kệ hàng hóa và vệ sinh cửa hàng
- Hỗ trợ thu ngân, kiểm kê hóa đơn
- Kiểm kê và sắp xếp kho hàng
- Giám sát sảnh và xe của khách
- Làm các công việc theo sự bố trí của Cửa Hàng Trưởng.
*** Mức Lương :
* Mức lương chính thức: 30,000/H. Ca đêm (22h-06h): 35,000/h
+ Ca 4 tiếng: 3.600.000đ/tháng.
+ Ca 6 tiếng: 5.400.000đ/tháng.
+ Ca 8 tiếng: 7.200.000đ/tháng.
+ Ca 10 tiếng: 9.000.000đ/tháng.
+ Ca 12 tiếng: 10.800.000đ/tháng.
+ Lương lễ 60.000đ/h
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao Động
- Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
* Địa điểm làm việc: MiniStop tuyển dụng toàn chuỗi tại các Quận/Huyện trên địa bàn Tp-HCM Bình Dương
* Ứng viên được ưu tiên chọn địa điểm làm việc gần nhà
Để đăng ký ứng tuyển ứng viên vui lòng liên hệ Anh PHÚC 0968 722 953 Quản lý ( zalo )
Lưu Ý
- Không cần mang theo hồ sơ.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.
- Tuyển dụng trực tiếp không thu phí.

Photos from Việc Làm Ministop TP.HCM's post 07/04/2022

MINISTOP HCM BÌNH DƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN - NHẬN VIỆC NGAY
*** Mô tả công việc:
- Chào đón và chăm sóc khách hàng , trực tủ giữ đồ.
- Tính tiền cho khách
- Chế biến một số loại thức ăn nhanh
- Trưng bày kệ hàng hóa và vệ sinh cửa hàng
- Hỗ trợ thu ngân, kiểm kê hóa đơn
- Kiểm kê và sắp xếp kho hàng
- Giám sát sảnh và xe của khách
- Làm các công việc theo sự bố trí của Cửa Hàng Trưởng.
*** Mức Lương :
* Mức lương chính thức: 30,000/H. Ca đêm (22h-06h): 35,000/h
+ Ca 4 tiếng: 3.600.000đ/tháng.
+ Ca 6 tiếng: 5.400.000đ/tháng.
+ Ca 8 tiếng: 7.200.000đ/tháng.
+ Ca 10 tiếng: 9.000.000đ/tháng.
+ Ca 12 tiếng: 10.800.000đ/tháng.
+ Lương lễ 60.000đ/h
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao Động
- Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
* Địa điểm làm việc: MiniStop tuyển dụng toàn chuỗi tại các Quận/Huyện trên địa bàn Tp-HCM Bình Dương
* Ứng viên được ưu tiên chọn địa điểm làm việc gần nhà
Để đăng ký ứng tuyển ứng viên vui lòng liên hệ Anh PHÚC 0968 722 953 Quản lý ( zalo )
Lưu Ý
- Không cần mang theo hồ sơ.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.
- Tuyển dụng trực tiếp không thu phí.

Photos from Việc Làm Ministop TP.HCM's post 31/03/2022

MINISTOP HCM BÌNH DƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN - NHẬN VIỆC NGAY
*** Mô tả công việc:
- Chào đón và chăm sóc khách hàng , trực tủ giữ đồ.
- Tính tiền cho khách
- Chế biến một số loại thức ăn nhanh
- Trưng bày kệ hàng hóa và vệ sinh cửa hàng
- Hỗ trợ thu ngân, kiểm kê hóa đơn
- Kiểm kê và sắp xếp kho hàng
- Giám sát sảnh và xe của khách
- Làm các công việc theo sự bố trí của Cửa Hàng Trưởng.
*** Mức Lương :
* Mức lương chính thức: 30,000/H. Ca đêm (22h-06h): 35,000/h
+ Ca 4 tiếng: 3.600.000đ/tháng.
+ Ca 6 tiếng: 5.400.000đ/tháng.
+ Ca 8 tiếng: 7.200.000đ/tháng.
+ Ca 10 tiếng: 9.000.000đ/tháng.
+ Ca 12 tiếng: 10.800.000đ/tháng.
+ Lương lễ 60.000đ/h
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao Động
- Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
* Địa điểm làm việc: MiniStop tuyển dụng toàn chuỗi tại các Quận/Huyện trên địa bàn Tp-HCM Bình Dương
* Ứng viên được ưu tiên chọn địa điểm làm việc gần nhà
Để đăng ký ứng tuyển ứng viên vui lòng liên hệ Anh PHÚC 0968 722 953 Quản lý ( zalo )
Lưu Ý
- Không cần mang theo hồ sơ.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.
- Tuyển dụng trực tiếp không thu phí.

Photos from Việc Làm Ministop TP.HCM's post 30/03/2022

MINISTOP HCM BÌNH DƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN - NHẬN VIỆC NGAY
*** Mô tả công việc:
- Chào đón và chăm sóc khách hàng , trực tủ giữ đồ.
- Tính tiền cho khách
- Chế biến một số loại thức ăn nhanh
- Trưng bày kệ hàng hóa và vệ sinh cửa hàng
- Hỗ trợ thu ngân, kiểm kê hóa đơn
- Kiểm kê và sắp xếp kho hàng
- Giám sát sảnh và xe của khách
- Làm các công việc theo sự bố trí của Cửa Hàng Trưởng.
*** Mức Lương :
* Mức lương chính thức: 30,000/H. Ca đêm (22h-06h): 35,000/h
+ Ca 4 tiếng: 3.600.000đ/tháng.
+ Ca 6 tiếng: 5.400.000đ/tháng.
+ Ca 8 tiếng: 7.200.000đ/tháng.
+ Ca 10 tiếng: 9.000.000đ/tháng.
+ Ca 12 tiếng: 10.800.000đ/tháng.
+ Lương lễ 60.000đ/h
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao Động
- Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
* Địa điểm làm việc: MiniStop tuyển dụng toàn chuỗi tại các Quận/Huyện trên địa bàn Tp-HCM Bình Dương
* Ứng viên được ưu tiên chọn địa điểm làm việc gần nhà
Để đăng ký ứng tuyển ứng viên vui lòng liên hệ Anh PHÚC 0968 722 953 Quản lý ( zalo )
Lưu Ý
- Không cần mang theo hồ sơ.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.
- Tuyển dụng trực tiếp không thu phí.

06/12/2021

(DANH SÁCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG SIÊU THỊ TIỆN LỢI MINISTOP KHU VỰC THÀNH PHỐ HCM
📍Quận 1: 12 cửa hàng
- 2 Trần Doãn Khanh, Quận 1
- 79 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
- 75 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1
- 114 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
- Số 41 - 43 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1
- Số 17/1 Đường Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1
- Số 110 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
- 216C Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1
- Số 163 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
- VINHOME GOLDEN RIVER SÀI GÒN - 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé (A2SH09 tầng trệt), Quận 1
- Số 11 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
- 21 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1
📍Quận 2: 11 cửa hàng
- Số 8 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2
- Số 159 Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2
- A1-00.03, Số 74 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông Quận 2
- Số 17 Mai Chí Thường Bình Khánh, KP3, P. Bình Khánh, Quận 2
- B2.2G Tầng B2, Tháp Hawaii, Đảo Kim Cương, Số 1 Đường 104, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
- SAV.5-00.06 The Sun Avenue, Số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
- Masteri An Phú, 179 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2
- SH -7C, 12A Đường A5 Khu dân cư Palm Residence, Khu phố 3, Phường An Phú, Quận 2
- SH1 Homyland Riverside, 403A Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2
- The CBD, Số 125, Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
- Số T5-A01.02 Masteri Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
📍Quận 3: 6 cửa hàng
- 129 - 131 Đường Số 3, Cư xá Đô Thành, Quận 3
- 19-21 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3
- 47 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Quận 3
- Số 138, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3
- 478 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
- 563 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
📍Quận 4: 3 cửa hàng
- 181/11/1 + 181/13 Xóm Chiếu, phường 16, Quận 4
- Số 192A, Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4
- A.1.02 tại Tầng 01, tháp A thuộc Trung tâm Thương mại Dịch - Vụ Officetel vs Căn hộ ở tại số 34–35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4
📍Quận 5: 4 cửa hàng
- 207 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Quận 5
- 927 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5
- Khoa Y – Đại Học Y Dược, 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5
- Số 945 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5
📍Quận 7: 2 cửa hàng
- Số 69 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
- MD2 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7
📍Quận 9: 2 cửa hàng
- Phân khu đào tạo E1,Khu Công Nghệ Cao, Phường Hiệp Phú, Quận 9
- Số 120 Xa Lộ Hà Nội Phường Tân Phú, Quận 9
- Chung cư HausNeo, Đường Số 11, Bình Trưng Đông, Quận 9
- A-01-10 Khu Căn Hộ Saigon Gateway, số 702 Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9
- D2.01.04-TM tại tầng 01 và tầng 02 của tháp D2 thuộc Khu nhà ở cao tầng Công ty Saphire tại số 454 đường Võ Chí Công, Khu phố 2, phường Phú Hữu, Quận 9
📍Quận 10: 12 cửa hàng
- 77 Trần Thiện Chánh, Quận 10
- 101 Hoà Hưng, phường 12, Quận 10
- 17 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10
- 435 Sư Vạn Hạnh phường 12, Quận 10
- 177-179 Đường Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10
- Số 136 Thành Thái, Phường 12, Quận 10
- Số 46 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10
- Số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10
- Số 262 264, Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
- 7A/7 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10
- 666/64 đường 3 tháng 2, phường 14, Quận 10
- Số 180 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10
📍Quận 11: 4 cửa hàng
- Số 60, Đường số 5, Phường 8, Quận 11
- 120 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Quận 11
- Số 364-366 Đường Tân Phước, Phường 7, Quận 11
- Số 75 Phú Thọ, Phường 1, Quận 11
📍Quận Thủ Đức: 4 cửa hàng
- Quốc lộ 1A, Kí túc xá khu A, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
- Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
- Số 40, Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức
- Số 56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
📍Quận Gò Vấp: 2 cửa hàng
- 15 Nguyễn Du, Phường 7, Quận Gò Vấp
- P5-00.13 Cityland Park Hills 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp
📍Quận Bình Thạch: 23 cửa hàng
- 245 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Bình Thạnh
- 10A Hoàng Hoa Thám, phường 7, Quận Bình Thạnh
- 475A Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh
- 37 - 39 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
- 15K Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh
- 69 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh
- 89 D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
- 484 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
- 88D - 88E Vũ Tùng phường 2, Quận Bình Thạnh
- 43 Trần Quý Cáp, P.12, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
- Số 157 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
- Số 247C Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh
- Số 31/53 Đường Ung Văn Khiêm Phường 25, Quận Bình Thạnh
-Tòa nhà HIU, Số 215 đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
- Số 4 đường Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh
- Số 79 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
- Số 87 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh
- Số 199A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
- 114 Bùi Đình Túy ,Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Quận Bình Thạnh
- SH.01, Park 5, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
- Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
- S-16 Sunwah Pearl, số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
📍Quận Tân Bình: 23 cửa hàng
- 25A Lam Sơn, Quận Tân Bình
- 191 Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình
- 165 Bạch Đằng, Quận Tân Bình
- 58B Hồng Hà, Quận Tân Bình
- 45 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình
- 194 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
- 88 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình
- B22 Bạch Đằng, phường 2, Quận Tân Bình
- 351A Nguyen Trong Tuyen, Quận Tân Bình
- 204 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình
- Số 33 Thăng Long, Phường 04, Quận Tân Bình
- Số 18 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
- 108A - 108B Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, Quận Tân Bình
- Số 27, đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
- Số 62, Đường Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình
- Số 104 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
- Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
- 521 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
- 73 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình
📍Quận Tân Phú: 3 cửa hàng
- 56 Vườn Lài, Quận Tân Phú
- 239A Tân Quí, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú
- 384 - 386 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
📍Quận Phú Nhuận: 6 cửa hàng
- Số 54 Đường Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận
- 61 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
- Số 41 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận
- Số 113 115, Đường Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận
- Số 94D2 Đường Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận
- 43F Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận
📍Huyện Bình Chánh: 1 cửa hàng
Lô thương mại 0.01, Chung cư Saigon Mia – Khu dân cư Trung Sơn 6,57 ha – Khu 6A - Khu chức năng số 6 - Khu đô thị mới Nam Thành Phố, ấp 4B, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
📍Huyện Nhà Bè: 1 cửa hàng
- Số 43 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Category

Telephone

Address


Phòng Nhân Sự Cửa Hàng Tiện Lợi MINISTOP
Ho Chi Minh City
700000

Other Recruiters in Ho Chi Minh City (show all)
HR2B / Talent Recruitment JSC HR2B / Talent Recruitment JSC
1st Floor, Thien Son Building, 5 Nguyen Gia Thieu Str., Dist. 3
Ho Chi Minh City, 700000

Payroll / Tính lương Staffing/ Thuê lao động Recruiment/ Tuyển dụng

Việc Làm Content/Design/SEO/Wordpress Việc Làm Content/Design/SEO/Wordpress
Ho Chi Minh City

Chuyên nhận đăng tin tuyển ctv marketing/seo/wp... Giới thiệu chuyên sâu marketing... Tin tức chuyên ngành...

Dental Hiring Dental Hiring
299 Vĩnh ViễnPhường 5, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên tuyển dụng nhân sự cho hệ thống nha khoa, nha khoa ở Tp. HCM, Hà Nội và cá

Topcv - làm việc Topcv - làm việc
Ho Chi Minh City

Việc Làm Thêm Sinh Viên TP.HCM Việc Làm Thêm Sinh Viên TP.HCM
Ho Chi Minh City

Việc làm thêm cho Sinh viên - Nói KHÔNg với Lừa Đảo !!!

Tuyển Dụng Kỹ Sư_Khu Vực Miền Nam Tuyển Dụng Kỹ Sư_Khu Vực Miền Nam
Linh Xuân, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 84

IDeaLogic Career IDeaLogic Career
Ho Chi Minh City, 700000

iDeaLogic Vietnam is an international IT outsourcing company, based in Netherlands with main office located in Ho Chi Minh city. Established since 2005, we has successfully deliver...

Đăng Phát Group TPHCM - HR Tuyển Dụng Đăng Phát Group TPHCM - HR Tuyển Dụng
59 Đường Số 32 Tiểu Khu 1 P.Bình Trị Đông B Q.Bình Tân
Ho Chi Minh City, 700000

• Nơi làm việc Hiệu quả & Uy tín Sài Gòn • Môi trường thoải mái - Sếp trẻ vui vẻ - Chế độ hấp dẫn LH: 0908.489.127 ( Zalo/Fb/Phone )

Cửa Hàng Tiện Lợi Ministop Tuyển Dụng HCM Cửa Hàng Tiện Lợi Ministop Tuyển Dụng HCM
Ho Chi Minh City, 700000

ĐÂY LÀ TRANG TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC MINISTOP

Tìm Việc làm Bình Tân - Tân Phú Tìm Việc làm Bình Tân - Tân Phú
313-315 đường Vành đai Trong
Ho Chi Minh City, 70000

cung cấp việc làm ở bình tân

Tuyển dụng 24h.com.vn Tuyển dụng 24h.com.vn
153 Nguyễn Sỹ Sách, P.15,Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Hasaki Tuyển Dụng Hasaki Tuyển Dụng
48 Lê Văn Sỹ
Ho Chi Minh City

Fanpage chính thức của Bộ phận Tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & CLINIC. Đây là nơi cập nhật những thông tin mới nhất về các cơ hội việc làm của Hasaki.