NHÂN ơi

NHÂN ơi

Tư Vấn Miễn Phí
Bảo Hi ểm Nhân Thọ
Chương Trình bão lãnh vi ện phí 100%
Giải pháp hưu trí
Giải ph áp cho con ăn học thành tài
Gi ải pháp bảo vệ tài chính g ia đình
Giải pháp tiết kiệm hiện q uả

Operating as usual

Photos from NHÂN ơi's post 04/11/2021

• Thời buổi bây h c ái gì FREESHIP cũng mê hết!!
• D IE UP DIE DOWN luôn ấy c hứ 🤣🤣🤣

Photos from NHÂN ơi's post 03/11/2021

• Còn bạn, bạn nghĩ n thế nào?

Photos from NHÂN ơi's post 02/11/2021

▫️ Bảo Hiểm không chỉ đ ơn thuần là chi phí y tế.
▫️ Tìm hiểu sâu hơn rồi sẽ t ìm được lý do sở hữu để c ác bạn tham gia Bảo Hiểm !!
▫️ Rảnh thì alo! Tui cho b ạn lý do 😁😁😁😁

18/10/2021

BAO LÂU RỒI BẠN KHÔNG ĂN C ƠM CÙNG GIA ĐÌNH?

22/09/2021

TẤT TẦN TẬT PHỐT Thẻ S ức Khoẻ

Lừa đảo hay sự thật k chấp nhận
Liệu tham gia Bảo Hi ểm thẻ sức khoẻ có được c hi trả?

21/09/2021

💠 Hiện tại có rất nhi ều anh chị inbox hỏi về t hẻ sức khoẻ như:
- Đi ều khoản loại trừ
- Quy ền lời thẻ

Để giải đáp nhữ ng thắc mắc đó.
Vào ngày m ai 22/09/2021
Lúc: 19h30

🔸 Chúng tôi sẽ tổ ch ức buổi livetream trực tiếp chia sẽ T ẤT TẦN TẬT về Thẻ Sức Kh oẻ cũng như những thắc mắc c ủa anh chị gần đây!!
🔸 Thân m ời quý anh chị cùng tham g ia giao lưu và cùng lắng ng he để biết thêm thông tin nhé!
C ảm ơn quý anh chị !!

Photos from NHÂN ơi's post 27/08/2021

💠𝗧. 𝗛𝗮𝗿𝘃 𝗘𝗸𝗲𝗿 đ𝗮̃ 𝗻𝗼́𝗶 𝘁𝗵𝗲 ̂́ 𝗻𝗮̀𝘆:
• 𝘊𝘩 𝘪̉ 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘣𝘢̣𝘯 𝘨𝘪𝘢̀𝘯𝘩 10% 𝘵𝘩𝘶 𝘯𝘩𝘢̣ ̂𝘱 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩, 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘷𝘢 ̀𝘰 1 𝘵𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘴 𝘢𝘶 20𝘯𝘢̆𝘮 𝘴𝘰̂́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 đ𝘰́ 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘴𝘰 ̂𝘪 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 1 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘰̂́ 𝘬𝘩𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘭𝘰̂̀.

🔸
Dù muốn hay không thì c hi phí y tế vẫn cứ tăng
🔸
Dù muốn hay không sức kh oẻ bạn vẫn cứ yếu dần đi
🔸
Dù muốn hay không tuổi g bạn vẫn phải có tiền.

🔸 Dù mu ốn hay không Tham Gia Bảo Hi ểm là điều bạn nên nghiêm t úc suy nghĩ ngay lúc này!

Photos from NHÂN ơi's post 18/08/2021

💥💥💥💥 𝐍𝐎́𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐌 𝐍𝐀𝐘

🎁
TẶNG chương trình B Ả O H I Ể M C.O.V.I .D 20triệu khi tham gia h ôm nay.

🔸 𝗚𝗢́𝗜 𝗖𝗢̛ 𝗕𝗔̉𝗡: 𝟭𝟵𝗸/𝗻𝗴𝗮̀𝘆
Quy ền lợi:
BH U NG THƯ
T ai nạn 24H
B ảo hiểm nhân thọ
(𝘛𝘈̣̆ 𝘕𝘎 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘉𝘏 𝘊 𝘖 𝘝 𝘐 𝘋)

🔸
𝗚𝗼́𝗶 𝗣𝗛𝗢̂̉ 𝗧𝗛𝗢̂𝗡𝗚 : 𝟯𝟵𝗸/𝗻𝗴𝗮̀𝘆
Quy ền lợi:
BH U NG THƯ
T ai nạn 24h
Hỗ t rợ nằm viện
B ảo hiểm nhân thọ
(𝘛𝘈̣̆ 𝘕𝘎 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘉𝘏 𝘊 𝘖 𝘝 𝘐 𝘋)

🔸
𝗚𝗼́𝗶 𝗖𝗔𝗢 𝗖𝗔̂́𝗣: 𝟱𝟵𝗸/𝗻𝗴𝗮̀𝘆
Quy ền lợi:
BH U NG THƯ
T ai nạn 24h
Hỗ t rợ nằm viện
B ảo hiểm nhân thọ
B ảo lãnh 100% viện phí
( 𝘛𝘈̣̆ 𝘕𝘎 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘉𝘏 𝘊 𝘖 𝘝 𝘐 𝘋 )

☎ Li ên hệ zalo: 0906280393
📥 Hoặc I N B O X tr ực tiếp để được hỗ trợ nha nh nhất

10/08/2021

𝟏𝟎 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐮 𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚

Giảm c ân không rõ lý do, nổi u, đi ti ểu ra máu... là những dấu hi ệu cảnh báo ung thư phổ bi ến.
Thời điểm hiện tại, do lo sợ ph ơi nhiễm virus corona tại bệnh vi ện, nhiều người trì hoãn việc kh ám bệnh dù nhận thấy cơ t hể không khỏe. Các nhà khoa h ọc Anh khuyến nghị người dân khô ng nên bỏ qua các dấu hi ệu cảnh báo ung thư sau đây:

𝐆𝐢𝐚 ̉𝐦 𝐜𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐨̃ 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨

Nhiều ngư ời sẽ vui mừng khi thấy số c ân nặng giảm đi nhưng nếu trọ ng lượng cơ thể giảm quá nha nh dù không áp dụng chế độ ăn kiê ng, đó là báo động đỏ đ ối với tình trạng sức khỏe. Gi ảm cân không rõ lý do có t hể là một trong những dấu hi ệu đầu tiên của bệnh ung t tuyến tụy, dạ dày, thực qu ản hoặc phổi.

Các nhà khoa học t ại Viện Nghiên cứu ung thư (A nh) cho biết: "Nếu bình thường b ạn nặng khoảng 63 kg nhưng gi ảm 3 kg trong vòng một thá ng hoặc 6 kg trong 6 thá ng mà không áp dụng chế độ t ập luyện, ăn kiêng nào, bạn n ên đi kiểm tra ngay".

𝐒𝐮̛𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐨̂ ̉𝐢 𝐮 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

Sưng hoặc nổi c ục một thời gian dài không bi ến mất ở bất kỳ đâu tr ên cơ thể như cổ, nách, dạ d ày, vú... đều là dấu hiệu đá ng báo động. Trong đó, cần thườ ng xuyên kiểm tra vú với p hụ nữ, tinh hoàn với nam gi ới để tìm kiếm và phát hi ệu các triệu chứng bất thường.

𝐇𝐨

Ho dai dẳng không chỉ là d ấu hiệu của Covid-19 - nó cũ ng có thể là triệu chứng c ủa bệnh ung thư, đặc biệt là k hi tình trạng đó không biến m ất sau ba hoặc bốn tuần. Ngo ài ra, hụt hơi, ho ra m áu là những triệu chứng phổ bi ến nhất của ung thư phổi.

𝐍𝐨̂ ́𝐭 𝐫𝐮𝐨̂̀𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̂́𝐭

Nốt ruồi thay đ ổi so với hình dáng ban đ ầu là dấu hiệu của bệnh u ng thư da, nhưng rất nhiều ngư ời không phát hiện ra điều đó b ởi không theo dõi và ghi n hớ chúng thường xuyên. Các chuyên g ia khuyến nghị người dân nên cả nh giác với bất kỳ nốt ru ồi mới hoặc thay đổi nào về kí ch thước, hình dạng hoặc màu s ắc của những nốt hiện có.

Các b ác sĩ khuyên nên sử dụng q uy tắc "ABCDE" để xác định n ốt ruồi có nguy hiểm hay khô ng, trong đó:

A là nốt ruồi khô ng đối xứng, hai bên không giố ng nhau về hình dáng, kích thước.

B
là phần viền không đều m àu hoặc có rãnh.

C thể hiện sự khô ng đồng đều về màu sắc.

D
chỉ khối u ác tính v ới đường kính khoảng 6 mm.

E
chỉ sự tăng trưởng kích thư ớc, hình dạng hoặc màu sắc tro ng vài tuần hoặc vài tháng.

Đặc bi ệt, nếu chúng đóng vảy, có m áu hoặc tiết dịch, bạn cần g ặp bác sĩ ngay lập tức để ki ểm tra chuyên sâu.

Đ𝐢 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐫𝐚 𝐦𝐚́𝐮

Đi ngoài ra máu là dấu hi ệu của ung thư ruột và xu ất hiện máu trong nước tiểu là tri ệu chứng của ung thư bàng qua ng. Bên cạnh đó, việc thay đ ổi thói quen đi vệ sinh n tăng tần suất, táo bón thườ ng xuyên,... cũng là dấu hiệu cả nh báo ung thư.

Đi ngoài ra m áu là dấu hiệu của ung t ruột và xuất hiện máu tro ng nước tiểu là triệu chứng c ủa ung thư bàng quang.
Đi ngo ài ra máu là dấu hiệu c ủa ung thư ruột và xuất hi ện máu trong nước tiểu là tri ệu chứng của ung thư bàng qua ng.

𝐕𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ đ𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮

Rò rỉ, đi ti ểu nhiều vào ban đêm, tiểu k hoặc đau đều là 'báo độ ng đỏ' về ung thư tuyến ti ền liệt ở nam giới. Căn bệ nh này cũng gây ra một số tri ệu chứng khác như đau lưng dư ới, đau trực tràng, hông, chậu... và gi ết chết 10.000 người Anh mỗi n ăm.

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐨̛𝐧 đ𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫 𝐨̃ 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨

Đau đớn là cách cơ t hể chúng ta báo hiệu vấn đề s ức khỏe không ổn định. Khi g đi, việc đau nhức thường g ặp hơn nhưng nếu cơn đau k éo dài hơn bốn tuần, không rõ nguy ên nhân hoặc xảy ra theo từ ng cơn, bạn không thể bỏ q ua dấu hiệu đó.

Theo nghiên c ứu về ung thư, hầu hết c ác cơn đau gây ra bởi u ng thư đều là do khối u đè l ên xương, dây thần kinh hoặc c ác cơ quan khác trong cơ t hể. Cách tốt nhất để nhận bi ết chúng là trao đổi để t ìm ra loại và nguyên nhân g ây đau đơn, từ đó, chỉ đị nh phương pháp điều trị phù h ợp.

𝐎̛̣ 𝐧𝐨́𝐧𝐠

Ợ nóng là cảm gi ác đau, tức ở ngực sau m ỗi bữa ăn. Nếu triệu chứng n ày ập tới liên tục trong m ột thời gian dài, đó có t hể là dấu hiệu của ung t dạ dày hoặc thực quản.

𝐊𝐡 𝐨́ 𝐧𝐮𝐨̂́𝐭

Nếu cảm thấy thức ăn li ên tục bị kẹt khi nuốt xuố ng và đôi khi, có cảm gi ác không thoải mái hoặc đau, b ạn nên liên lạc với bác sĩ để nh ận kiểm tra chuyên sâu. Đây là tri ệu chứng phổ biến nhất của u ng thư thực quản. Căn bệnh t hu hẹp thực quản và khiến th ức ăn khó đi qua.

Để giảm thi ểu triệu chứng, bạn có thể nh ai thức ăn kỹ hơn, hoặc c hỉ ăn thức ăn mềm.

Đ𝐨̂̉ 𝐦𝐨̂̀ 𝐡𝐨 ̂𝐢 đ𝐞̂𝐦

Khi thức dậy vào giữa đ êm do vã mồ hôi, thông thườ ng, người bệnh sẽ nghĩ do ga giườ ng quá dày nhưng, tình trạng đổ mồ h ôi quá mức hoặc bị bốc h ỏa dữ dội thường xuyên xảy ra v ào ban đêm là dấu hiệu cả nh báo rất nhiều loại ung t khác nhau, trong đó, phổ bi ến nhất là ung thư hạch. Đ ây là một loại ung thư ph át triển trong hệ bạch huyết - mạ ng lưới các mạch và tuyến l an rộng khắp cơ thể, một ph ần của hệ thống miễn dịch.

St.


Photos from NHÂN ơi's post 09/08/2021

🔅 𝗡𝗲̂ ́𝘂 𝗯𝗮̣𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝗯𝗼̛́𝘁 đ𝗶 𝟭 𝘀𝘂 ̛̣ 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝘅𝗮̀𝗶 𝗻𝗵𝗼 𝗻𝗵𝗼̉, 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗕𝗔 ̉𝗢 𝗛𝗜𝗘̂̉𝗠 𝘀𝗲̃ 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗮̣𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗮 ̣𝗻 3 𝗹𝗼̛̣𝗶 𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗼 𝘁𝗼 😁😁😁

🔸
𝐂𝐎́ 𝐗𝐔̛́𝐍𝐆 Đ𝐀́𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐈:

✔️ 𝐁𝐎̛ ́𝐓 1ly trà sữa mỗi ngày Đ𝐎̂ ̉𝐈 𝐋𝐀̂́𝐘 giá trị tài sản tí ch luỹ.
✔️ 𝐁𝐎̛ ́𝐓 1tô bún bò mỗi ngày Đ𝐎̂ ̉𝐈 𝐋𝐀̂́𝐘 chi phí y tế khổ ng lồ.
✔️ 𝐁𝐎̛́𝐓 1cuộc ăn ch ơi mỗi tuần Đ𝐎̂̉𝐈 𝐋𝐀̂́𝐘 tuổi h ưu trí thảnh thơi.Photos from NHÂN ơi's post 09/08/2021

••••••••• 𝗖𝗛𝗜𝗔 𝗦𝗘̃ 𝗧𝗥𝗔̉𝗜 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗠 𝟯 𝗡𝗚𝗔 ̀𝗬 𝗦𝗔𝗨 𝗞𝗛𝗜 𝗧𝗜𝗘̂𝗠 𝗩𝗔𝗖𝗖𝗜𝗡𝗘

💥𝘓𝘶 ̛𝘶 𝘺́:
𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛ ́𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘰̛́ 𝘢 ̆𝘯 𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 đ𝘢̂̀𝘺 đ𝘶̉. 𝘝𝘢̀ 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘣𝘪̀ 𝘯𝘩 𝘵𝘪̃𝘯𝘩 đ𝘦̂̉ đ𝘰 𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘢́𝘱!
𝘓𝘶 ́𝘤 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘰̛𝘪 𝘩𝘰̂̀𝘪 𝘩𝘰̣ ̂𝘱 𝘯𝘦̂𝘯 𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘢́𝘱 𝘯𝘰́ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘤 𝘰́ 66/100 𝘢̀!!!
𝘔𝘦́𝘮 𝘣𝘪̣ đ𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘷𝘦̂̀ 😂
𝘛𝘰̛ ́𝘪 đ𝘰́ 𝘤𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘮𝘢̀ 𝘣𝘪̣ đ𝘶𝘰̂ ̉𝘪 𝘷𝘦̂̀ 𝘭𝘢̀ 𝘟𝘜𝘊𝘈𝘕𝘈 𝘯𝘩𝘢!!!🤣

Vacci ne mình tiêm là AstraZeneca đây là vacci ne của Anh.
Đ ây là những triệu chứng mà cá th ân mình gặp phải khi tiêm VACCI NE.

🔻 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟭 :
Ho àn toàn bình thường, tuy nhiên v ết chích hơi ê ê tê tê m ột xíu 😅. Mình chích vào bu ổi sáng cho đến tận tối m ới có chịu chứng nóng trong ngư ời và hơi nóng lạnh nhẹ!
Và có nh ứt đầu một tí và mình đã uố ng 1 viên Panadol và đi ngủ.

🔻
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟮 :
B ây h thì cơ thể hơi đ au uể oải, mấy cái khớp ch ân khớp tay hơi đau( ko bi ết là do nằm nhiều quá, h ay do tác dụng phụ)
nh bị hành 3 lần trong ng ày luôn kkkkk
Và bu ồn ngủ dã man 😂
Cụ t hể:
•Sá ng hơi nóng đổ mồ hôi h ột uể oải
•Chi ều lại nóng lạnh một lần n ữa, bây h thì cơ thể mì nh hơi đau.
•T ối lại một lần nữa cơn nó ng lạnh mồ hôi hột kéo tớ i
C ảm giác lúc bấy giờ như có m ột trận đại chiến đánh tan qu ân xâm lược ngay trong cơ t hể mình.

𝗕𝗶𝗲̣ ̂𝗻 𝗽𝗵𝗮́𝗽 : mình uống nước cha nh nóng, uống nhiều nước và ăn để l ấy sức, và ngủ, kèm theo vi ệc vận động nhẹ.
🔻 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟯 :
H bình trở lại kkkkk
B ây h thì hoàn toàn bình thườ ng 😁😁 Tuy nhiên chỗ chích c òn đau nghe!! 😁😁😁

Đây là triệu chứ ng mình trải qua, tuỳ mỗi ngư ời sẽ có những chịu chứng kh ác nhau.
Mọi người đừng lo lắng nhi ều quá nhé!!!
Quan trọng là các b ạn hãy ăn uống điều độ để cu ng cấp dinh dưỡng cho cơ t hể chiến đấu nhé!!!
🥰🥰🥰🥰🥰Photos from NHÂN ơi's post 08/08/2021

🔻 𝐉𝐀𝐂𝐊 𝐌𝐀 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐨 ́𝐢:
" 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛ ̣𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑣 𝑎̀ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜́ 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔"

▫️ Thời kì mà cả thế gi ới như thu bé lại vừa bằ ng chiếc điện thoại thì việc th ay đổi phương thức và cách l àm là điều cần thiết!
▫️DAI-ICHI luôn b ắt kịp xu thế, để phục vụ và t ạo điều kiện thuận tiện nhất c ho khách hàng trên mọi phương di ện.

✌DAI-ICHI LIFE Vi ệt Nam luôn tinh tế như t hế đấy 😁Photos from NHÂN ơi's post 07/08/2021

• 𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̛ là m ột tế bào tồn tại sẵn đa ng nằm ngủ trong cơ thể.
• C hỉ chờ điều kiện thích hợp nó sẽ tỉ nh dậy và các bạn biết k ết quả rồi đó.

🔸𝗧𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗯𝗮̣𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝗿𝗮 đ 𝘂̉ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗰𝗵𝘂̛𝗮?

🔸𝗚𝗶𝗮 đ𝗶̀𝗻𝗵 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ đ𝗮 𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂̣ 𝘁𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘃𝗮̀𝗼 𝗯𝗮̣𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴?

🔸𝗔𝗶 𝘀 𝗲̃ đ𝘂̛́𝗻𝗴 𝗿𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗿𝗮̉ 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻 𝘁𝗶𝗲̂ ̀𝗻 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗿𝗶̣ đ𝗼́?

🔸𝗕𝗮̣𝗻 đ𝗮̃ 𝗴𝗶𝘂́𝗽 đ𝘂̛𝗼̛ ̣𝗰 𝗴𝗶̀ 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗮 𝗺𝗲̣ 𝗰𝗵𝘂̛𝗮?

Photos from NHÂN ơi's post 07/08/2021

🔸 𝗗𝗔𝗜-𝗜𝗖𝗛𝗜 𝗟𝗜𝗙𝗘 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 Đ 𝗔̃ 𝗟𝗔̀𝗠 Đ𝗨̛𝗢̛̣𝗖 𝗚𝗜̀?

• Đây là nhữ ng con số thực tế được c ập nhật mới nhất!
• Dai-ichi Life lu ôn đồng hành và hỗ trợ m ọi khách hàng của mình!!!
Photos from NHÂN ơi's post 15/07/2021

••••• 𝟓 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐜𝐨́ 𝐥𝐨̛ ̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛

Vi ệt quất, chuối, cam, bưởi, dâu t ây cung cấp nhiều dinh dưỡng c ho sức khỏe người bệnh, hỗ t rợ giảm tác dụng phụ của h óa, xạ trị.
Bên cạnh phương pháp đi ều trị thích hợp, chế độ di nh dưỡng có vai trò quan trọ ng với sức khỏe người bệnh. M ột số loại thực phẩm, bao g ồm trái cây chứa các hợp ch ất tăng cường sức đề kháng, có t hể làm chậm sự phát triển c ủa khối u, giảm tác dụng p hụ của hóa, xạ trị. Dưới đ ây là loại trái cây thích h ợp để ăn trong, sau khi đi ều trị ung thư, theo Healthline.

𝐕𝐢𝐞̣ ̂𝐭 𝐪𝐮𝐚̂́𝐭

Q uả việt quất chứa nhiều chất xơ, vitamin C và mangan, giàu ch ất chống oxy hóa, góp phần gi úp người bệnh giảm những tác dụ ng phụ trong quá trình điều t rị ung thư. Một nghiên cứu c ho thấy uống nước ép quả vi ệt quất hàng ngày trong 12 tu ần giúp cải thiện trí nhớ ở ngư ời lớn tuổi.

Việt quất.
Trái c ây chứa nhiều dinh dưỡng, có v ai trò quan trọng với sức kh ỏe người bệnh.

𝐂𝐚𝐦

C am là một loại trái cây có vị ng ọt, màu sắc rực rỡ, cung c ấp nhiều vitamin, thiamine, folate và ka li. Trong đó, Vitamin C đóng v ai trò quan trọng trong hệ mi ễn dịch, giúp tăng cường sức đề khá ng cho người bệnh trong, sau k hi điều trị ung thư.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, vitam in C có thể làm giảm sự ph át triển, lan rộng của các tế b ào ung thư. Việc dung nạp vitam in C từ cam cũng có t hể tăng cường hấp thu sắt từ th ực phẩm, điều này giúp đầy l ùi việc thiếu máu, một tác dụ ng phụ phổ biến của hóa t rị.

𝐂𝐡𝐮𝐨̂́𝐢

Th ực phẩm là gợi ý cần thi ết trong chế độ ăn của ngư ời bệnh, thích hợp cho những trườ ng hợp người bệnh cảm thấy k nuốt trong quá trình điều t rị bệnh. Thực phẩm cung cấp vitam in B6, mangan và vitamin C.

Ngoài ra, chuối có chứa một loại ch ất xơ gọi là pectin, có l ợi cho sức khỏe những người bị ti êu chảy do phương pháp điều t rị ung thư. Chuối rất giàu ka li, chúng cũng có thể giúp bổ su ng chất điện giải bị mất do ti êu chảy hoặc nôn mửa.

Hơn n ữa, các nghiên cứu cho thấy rằ ng pectin có thể góp phần chố ng lại sự tăng trưởng, phát tri ển của các tế bào ung t ruột kết.

𝐁𝐮̛𝐨̛̉𝐢

ởi là một loại trái cây bổ dưỡ ng chứa chất chống oxy hóa, vitam in và khoáng chất, ngoài việc cu ng cấp một lượng lớn vitamin C, vitam in A và kali, trái cây gi àu các hợp chất có lợi n lycopene.

Lycopene là một caroten (ti ền chất của vitamin A) có k hả năng góp phần ngăn ngừa u ng thư. Một số nghiên cứu cũ ng cho thấy rằng, chúng có t hể làm giảm một số tác dụ ng phụ tiêu cực của phương ph áp điều trị hóa trị, xạ t rị.

Một nghiên cứu ở 24 ngư ời trưởng thành cho thấy, uống 17 oun ce (500 ml) nước ép từ tr ái cây họ cam quýt, bao g ồm cả bưởi, tăng lưu lượng m áu đến não, có thể giúp gi ảm thiếu máu não sau hóa t rị. Tuy nhiên, bưởi có thể ph ản ứng với một số loại thu ốc, vì vậy, bạn nên nói chuy ện với bác sĩ trước khi th êm nó vào chế độ ăn uố ng hàng ngày.

𝐃𝐚̂𝐮 𝐭𝐚̂𝐲.

D âu tây cung cấp vitamin, hợp ch ất chống oxy hóa...

Thực phẩm gi àu vitamin C, folate, mangan và ka li, cùng với các hợp chất chố ng oxy hóa như pelargonidin, giúp ngư ời bệnh ung thư hồi phục s ức khỏe. Nghiên cứu trên chuột c ho thấy, các dưỡng chất trong d âu tây góp phần tiêu diệt c ác tế bào ung thư vú, ng ăn chặn sự phát triển của kh ối u.

Để đảm bảo an to àn, người bệnh có thể tham kh ảo chuyên gia dinh dưỡng khi bổ su ng thực phẩm vào thực đơn ăn uố ng hàng ngày. Tùy vào tình trạ ng sức khỏe, sở thích, người bệ nh chọn, có cách chế biến p hợp.

Ví dụ, trái cây x ay nhuyễn hoặc sinh tố là m ột lựa chọn nếu người bệnh g ặp khó khăn khi nuốt, trong k hi loại quả giàu chất xơ là g ợi ý cho bệnh nhân bị t áo bón trong quá trình điều t rị.

ST


Videos (show all)

TẤT TẦN TẬT PHỐT Thẻ S ức Khoẻ

Telephone

Address


114 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City
700000

Other Health & Wellness Websites in Ho Chi Minh City (show all)
Keo Ho - Dầu Tỏi Diệp Chi - Bạn Của Mọi Nhà Keo Ho - Dầu Tỏi Diệp Chi - Bạn Của Mọi Nhà
24 Phạm Văn Bạch,P.15,Q.Tân Bình
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp Keo Ho và Dầu Tỏi Diệp Chi

Dai ichi Life - Bảo Hiểm Toàn Cầu Dai ichi Life - Bảo Hiểm Toàn Cầu
415 Đường Hoàng Văn Thụ, P. 2, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Dai ichi Life Việt Nam được thành lập vào tháng 1/2007 với 100% vốn Nhật Bản. Bảo hiểm trọn đời và Chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Quinoamom - Hạt diêm mạch - Hạt Quinoa hữu cơ Quinoamom - Hạt diêm mạch - Hạt Quinoa hữu cơ
570/3, Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

Hạt diêm mạch, hạt quinoa hữu cơ nhập khẩu trực tiếp từ Peru. Mọi thông tin về đại lý và bán lẻ thì vui lòng inbox với page hoặc liên hệ qua sđt 098 690 1988 🌾🌾

Đặc trị hôi nách Đặc trị hôi nách
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên phân phối dòng sản phẩm trị hôi nách, hôi chân #trihoinach #trihoichan #tri_hoi_nach #dac_tri_hoi_nach #tri_hoi_chan #trị_hôi_nách #đặc_trị _hôi_nách

CAO LIM XANH DR.BẢO - Ung Thư CAO LIM XANH DR.BẢO - Ung Thư
350/54/35D69 Lê Đức Thọ, Phường 6, Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Cao Lim Xanh Dr.Bảo được TS.BAO NGUYEN cùng đội ngũ cố vấn bào chế, sản xuất t

Nha khoa Pháp Việt - BS.Đinh Ngọc Minh Nha khoa Pháp Việt - BS.Đinh Ngọc Minh
20 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
Ho Chi Minh City

Chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng những dịch vụ nha khoa uy tín nhất và chất lượng cao nhất với chi phí hợp lý.

Reiki.com.vn Reiki.com.vn
Liên Hệ: 50 Đường Số 10, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hcm.
Ho Chi Minh City, 72900

Reiki Việt Nam nơi cập nhật các thông tin và phổ biến kiến thức về Reiki tới tất cả mọi người. Quản lý bởi các Master Reiki có chứng chỉ giảng dạy Quốc Tế.

BS Trưởng Khoa BVien Từ Dũ-Online BS Trưởng Khoa BVien Từ Dũ-Online
575 Sư Vạn Hành
Ho Chi Minh City, 100000

Chuyên tư vấn & điều trị các vấn đề liên quan đến Nam và Nữ giới

Khám bệnh tại nhà Medical Home Khám bệnh tại nhà Medical Home
11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

TƯ VẤN - CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TẬN NHÀ HỖ TRỢ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Sức Khỏe Mediacal Home - Chia sẽ các thông tin về sức khoẻ - Cung cấp các dịch vụ khám bệnh - thiết bị y tế tại nhà

Thuốc chữa trị u nang thận, đa nang 21·25·30mm Thuốc chữa trị u nang thận, đa nang 21·25·30mm
68, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Bị u nang thận trái, phải, đa nang nên uống thuốc gì? Xem chi tiết tại: https://yduocxanh.com/wiki-u-nang-than/nang-than-uong-thuoc-gi-thuoc-chua-dieu-tri-nang-than-da-nang-tot-nhat-cua-my-15208

Herbyou Herbyou
62/3 Quang Trung, P11, Q.Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 7000000

Chúng tôi đã thu thập nhiều tinh chất tốt nhất từ Đất mẹ để tạo ra những sản phẩm từ thiên nhiên cho bạn, những người yêu thiên nhiên thân yêu của chúng tôi.

Tinh Dầu Xưa Sài Gòn Tinh Dầu Xưa Sài Gòn
Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên mua bán, ký gửi bất động sản, shophouse ,Căn Hộ, Đất Nền, Biệt Thự từ Chủ Đầu Tư Hưng Thịnh.