Dịch vụ Đăng Ký Kinh Doanh - Thành Lập Công Ty

Dịch vụ Đăng Ký Kinh Doanh - Thành Lập Công Ty

Dịch vụ đăng ký kinh doanh, thành lập công ty, thành lập hộ kinh doanh, thay đổi

Operating as usual

01/09/2022

Trong tháng 7/2022, cả nước có 5.285 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

30/08/2022

Trong tháng 7/2022, cả nước có 11.468 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

28/08/2022

Trong tháng 7/2022, cả nước có 4.416 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

27/08/2022

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2022 là 44.301 doanh nghiệp, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2021.

26/08/2022

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2022 là 620.975 lao động, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021.

25/08/2022

Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.006.058 tỷ đồng (giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2021).
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

23/08/2022

Tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2022 là 3.335.810 tỷ đồng (tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2021)
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

20/08/2022

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2022 là 89.407 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 7 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

19/08/2022

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 7 tháng đầu năm tiếp tục đạt cột mốc mới khi lần đầu tiên vượt qua mức 130 nghìn doanh nghiệp (133.708 doanh nghiệp, vượt xa số 105.425 doanh nghiệp của cùng kỳ năm ngoái)
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

31/07/2022

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 6/2022 là 13.272 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức doanh nghiệp thành lập mới cao thứ hai trong tháng 6 từ trước đến nay (chỉ đứng sau tháng 6/2020).
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

29/07/2022

Tháng 6/2022 ghi nhận có 2.253 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 53,7% so với cùng kỳ năm 2021
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

27/07/2022

Trong tháng 6/2022, cả nước có 11.964 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

25/07/2022

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022 là 76.233 doanh nghiệp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021
Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com 20/07/2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com

📌THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN✅

✔Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

✔Biểu mẫu:

- Phụ lục I-4 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN (Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)
- Phụ lục I-7 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
- Phụ lục I-8 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
- Phụ lục I-10 DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
- ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

🆗🆗 Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp trọn gói (bao gồm lệ phí nhà nước và công bố):

👉 Hồ sơ sẽ được kí tận nhà và giao tận nhà
👉 Bạn cần dịch vụ trọn gói và uy tín, hãy liên hệ ngay với Kế toán Thuận Thành theo thông tin sau:

🎖CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH🎖
Add : 211 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
📱 : 0978280505
📧 : [email protected]
✔️ Website: http://ketoanthuanthanh.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com dich vu ke toan, dich vu kiem toan, thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, công ty tnhh dịch vụ kế toán thuận thành, ke toan thuan thanh, dịch vụ kế toán thuận thành, dich vu ke toan thuan thanh, ke toan gia re, ke toan tron goi, nhân viên kế toán, dịch vụ thành l....

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com 18/07/2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com

💢ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN (TRƯỜNG HỢP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ)💢

✔Nội dung

II. Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ do Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

2. Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

3. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

4. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

✔Biểu mẫu:

- BIÊN BẢN HỌP THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

🆗🆗 Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp trọn gói (bao gồm lệ phí nhà nước và công bố):

👉 Hồ sơ sẽ được kí tận nhà và giao tận nhà
👉 Bạn cần dịch vụ trọn gói và uy tín, hãy liên hệ ngay với Kế toán Thuận Thành theo thông tin sau:

🎖CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH🎖
Add : 211 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
📱 : 0978280505
📧 : [email protected]
✔️ Website: http://ketoanthuanthanh.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com dich vu ke toan, dich vu kiem toan, thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, công ty tnhh dịch vụ kế toán thuận thành, ke toan thuan thanh, dịch vụ kế toán thuận thành, dich vu ke toan thuan thanh, ke toan gia re, ke toan tron goi, nhân viên kế toán, dịch vụ thành l....

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com 15/07/2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN (TRƯỜNG HỢP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ)

Nội dung

I. Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ do Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

3. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

🆗🆗 Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp trọn gói (bao gồm lệ phí nhà nước và công bố):

👉 Hồ sơ sẽ được kí tận nhà và giao tận nhà
👉 Bạn cần dịch vụ trọn gói và uy tín, hãy liên hệ ngay với Kế toán Thuận Thành theo thông tin sau:

🎖CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH🎖
Add : 211 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
📱 : 0978280505
📧 : [email protected]
✔️ Website: http://ketoanthuanthanh.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com dich vu ke toan, dich vu kiem toan, thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, công ty tnhh dịch vụ kế toán thuận thành, ke toan thuan thanh, dịch vụ kế toán thuận thành, dich vu ke toan thuan thanh, ke toan gia re, ke toan tron goi, nhân viên kế toán, dịch vụ thành l....

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com 13/07/2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com

💢ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN (TRƯỜNG HỢP GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ)💢

✔Nội dung

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ: Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

✔Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ.

✔Biểu mẫu:

- BIÊN BẢN HỌP THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

🆗🆗 Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp trọn gói (bao gồm lệ phí nhà nước và công bố):

👉 Hồ sơ sẽ được kí tận nhà và giao tận nhà
👉 Bạn cần dịch vụ trọn gói và uy tín, hãy liên hệ ngay với Kế toán Thuận Thành theo thông tin sau:

🎖CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH🎖
Add : 211 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
📱 : 0978280505
📧 : [email protected]
✔️ Website: http://ketoanthuanthanh.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com dich vu ke toan, dich vu kiem toan, thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, công ty tnhh dịch vụ kế toán thuận thành, ke toan thuan thanh, dịch vụ kế toán thuận thành, dich vu ke toan thuan thanh, ke toan gia re, ke toan tron goi, nhân viên kế toán, dịch vụ thành l....

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com 11/07/2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com

💢ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN💢

✔Nội dung

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi tên doanh nghiệp.

✔Biểu mẫu:

- BIÊN BẢN HỌP THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

🆗🆗 Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp trọn gói (bao gồm lệ phí nhà nước và công bố):

👉 Hồ sơ sẽ được kí tận nhà và giao tận nhà
👉 Bạn cần dịch vụ trọn gói và uy tín, hãy liên hệ ngay với Kế toán Thuận Thành theo thông tin sau:

🎖CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH🎖
Add : 211 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
📱 : 0978280505
📧 : [email protected]
✔️ Website: http://ketoanthuanthanh.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com dich vu ke toan, dich vu kiem toan, thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, công ty tnhh dịch vụ kế toán thuận thành, ke toan thuan thanh, dịch vụ kế toán thuận thành, dich vu ke toan thuan thanh, ke toan gia re, ke toan tron goi, nhân viên kế toán, dịch vụ thành l....

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com 08/07/2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com

💢ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN💢

✔Nội dung

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

3. Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

(Doanh nghiệp lưu ý: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu)

✔Biểu mẫu:
- BIÊN BẢN HỌP THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Phụ lục II-2 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

🆗🆗 Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp trọn gói (bao gồm lệ phí nhà nước và công bố):

👉 Hồ sơ sẽ được kí tận nhà và giao tận nhà
👉 Bạn cần dịch vụ trọn gói và uy tín, hãy liên hệ ngay với Kế toán Thuận Thành theo thông tin sau:

🎖CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH🎖
Add : 211 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
📱 : 0978280505
📧 : [email protected]
✔️ Website: http://ketoanthuanthanh.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com dich vu ke toan, dich vu kiem toan, thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, công ty tnhh dịch vụ kế toán thuận thành, ke toan thuan thanh, dịch vụ kế toán thuận thành, dich vu ke toan thuan thanh, ke toan gia re, ke toan tron goi, nhân viên kế toán, dịch vụ thành l....

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com 06/07/2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com

✅ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN✅

✔Nội dung

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

✔Biểu mẫu:

BIÊN BẢN HỌP THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

🆗🆗 Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp trọn gói (bao gồm lệ phí nhà nước và công bố):

👉 Hồ sơ sẽ được kí tận nhà và giao tận nhà
👉 Bạn cần dịch vụ trọn gói và uy tín, hãy liên hệ ngay với Kế toán Thuận Thành theo thông tin sau:

🎖CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH🎖
Add : 211 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
📱 : 0978280505
📧 : [email protected]
✔️ Website: http://ketoanthuanthanh.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com dich vu ke toan, dich vu kiem toan, thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, công ty tnhh dịch vụ kế toán thuận thành, ke toan thuan thanh, dịch vụ kế toán thuận thành, dich vu ke toan thuan thanh, ke toan gia re, ke toan tron goi, nhân viên kế toán, dịch vụ thành l....

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com 04/07/2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com

📌THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN📌

✔Nội dung

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký (theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp)

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

2. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong đó không bao gồm thông tin về cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua.

✔ Biểu mẫu:
- Phụ lục I-7 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
- Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

🆗🆗 Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp trọn gói (bao gồm lệ phí nhà nước và công bố):

👉 Hồ sơ sẽ được kí tận nhà và giao tận nhà
👉 Bạn cần dịch vụ trọn gói và uy tín, hãy liên hệ ngay với Kế toán Thuận Thành theo thông tin sau:

🎖CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH🎖
Add : 211 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
📱 : 0978280505
📧 : [email protected]
✔️ Website: http://ketoanthuanthanh.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com dich vu ke toan, dich vu kiem toan, thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, công ty tnhh dịch vụ kế toán thuận thành, ke toan thuan thanh, dịch vụ kế toán thuận thành, dich vu ke toan thuan thanh, ke toan gia re, ke toan tron goi, nhân viên kế toán, dịch vụ thành l....

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com 01/07/2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com

✅THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN✅

✔Nội dung

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

📌Biểu mẫu:
- BIÊN BẢN HỌP THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Phụ lục II-1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

🆗🆗 Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp trọn gói (bao gồm lệ phí nhà nước và công bố):

👉 Hồ sơ sẽ được kí tận nhà và giao tận nhà
👉 Bạn cần dịch vụ trọn gói và uy tín, hãy liên hệ ngay với Kế toán Thuận Thành theo thông tin sau:

🎖CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH🎖
Add : 211 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
📱 : 0978280505
📧 : [email protected]
✔️ Website: http://ketoanthuanthanh.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com dich vu ke toan, dich vu kiem toan, thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, công ty tnhh dịch vụ kế toán thuận thành, ke toan thuan thanh, dịch vụ kế toán thuận thành, dich vu ke toan thuan thanh, ke toan gia re, ke toan tron goi, nhân viên kế toán, dịch vụ thành l....

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com 29/06/2022

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com

💢CÔNG TY CỔ PHẦN – HỒ SƠ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG💢

✔Nội dung

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh.

2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc tạm ngừng kinh doanh.

Biểu mẫu:
- Phụ lục II-19 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH - TIIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO
- BIÊN BẢN HỌP TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- QUYẾT ĐỊNH TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

🆗🆗 Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp trọn gói (bao gồm lệ phí nhà nước và công bố):

👉 Hồ sơ sẽ được kí tận nhà và giao tận nhà
👉 Bạn cần dịch vụ trọn gói và uy tín, hãy liên hệ ngay với Kế toán Thuận Thành theo thông tin sau:

🎖CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH🎖
Add : 211 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
📱 : 0978280505
📧 : [email protected]
✔️ Website: http://ketoanthuanthanh.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẬN THÀNH ketoanthuanthanh.com dich vu ke toan, dich vu kiem toan, thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, công ty tnhh dịch vụ kế toán thuận thành, ke toan thuan thanh, dịch vụ kế toán thuận thành, dich vu ke toan thuan thanh, ke toan gia re, ke toan tron goi, nhân viên kế toán, dịch vụ thành l....

Category

Telephone

Address

298 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
72310

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:30
Tuesday 08:30 - 17:30
Wednesday 08:30 - 17:30
Thursday 08:30 - 17:30
Friday 08:30 - 17:30
Saturday 08:30 - 12:00

Other Legal in Ho Chi Minh City (show all)
CTCP TV Trí Luật - Đại lý thuế Trí Luật CTCP TV Trí Luật - Đại lý thuế Trí Luật
110/26 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11
Ho Chi Minh City, 70000

Dịch vụ của Trí Luật: - Dịch vụ Đại lý thuế: Báo cáo thuế, quyết toán, sổ sach thuế, hoàn thuế - Dịch vụ Pháp lý: Thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, nhãn hiệu, mã vạch ..

Đại Diện Sở Hữu Trí Tuệ Việt Mỹ Đại Diện Sở Hữu Trí Tuệ Việt Mỹ
Số 1, đường Phan Văn Trường, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.
Ho Chi Minh City, 700000

Công ty Cổ phần Sở hữu Trí tuệ Việt Mỹ là Tổ chức Đại diện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chuyên tư vấn và cung ứng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, độc lập.

Nhà Phố Nam Sài Gòn Nhà Phố Nam Sài Gòn
Ho Chi Minh City

Cam kết uy tín,chất lượng và làm bằng chữ Tâm

Nhà Đất Vùng Ven Giá Rẻ Nhà Đất Vùng Ven Giá Rẻ
Đường Số 19, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Ngọc Đá Quý NBA Ngọc Đá Quý NBA
Đường Thạnh Mỹ Lợi, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

NBA tự hào là trung tâm Ngọc, đá quý hàng đầu về chất lượng cũng như sự khác biệt mẫu mã được các nghệ nhân của trung tâm trực tiếp chế tác. sdt 0818199889- 0912606068

Luật Xưa - Án Cũ Luật Xưa - Án Cũ
Ho Chi Minh City

Khảo cứu nền pháp luật và vụ án ở Việt Nam trước thế kỷ XXI

Dịch vụ Thuế - Kế Toán - Tài Chính Fast Quality Dịch vụ Thuế - Kế Toán - Tài Chính Fast Quality
6G25 Đường Trần Não, Khu Phố 3, Quận 2
Ho Chi Minh City, 71108

FASQUA.vn chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế, kế toán nội bộ, kế toán quản trị, tư vấn đầu tư cá nhân, pháp lý cho doanh nghiệp. ĐT: 094.565.9779

Hỗ Trợ Vay Ngân Hàng Hỗ Trợ Vay Ngân Hàng
Ngã Tư Bình Phước, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Chuyên Tư Vấn , Hỗ Trợ Tài Chính Ngân Hàng. - Thế Chấp Ngân Hàng - Tín Chấp Ngân Hàng - Đáo Hạn Ngân Hàng - Tư Vấn Bất Động Sản - Giải Pháp Đầu Tư Hiệu Quả

Chuyên Nhà Đất - TP.HCM Chuyên Nhà Đất - TP.HCM
169 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Ho Chi Minh City

Đơn vị chúng tôi chuyên cung cấp đất nền TP Hồ Chí Minh và vùng ven. Mang đến sự uy tín và chất lượng làm hài lòng khách hàng đó là trách nhiệm của chúng tôi.

Khắc dấu Háni Khắc dấu Háni
đường Vạn Tượng, Chợ Kim Biên, Quận 5
Ho Chi Minh City

nhận làm F A K E các mẫu dấu đồng, dấu gỗ đã qua sử dụng nhiều năm. Khắc dấu Háni đều có thể làm và đóng chuẩn mẫu tới 98% . Liên hệ Zalo 0934820247

Kinh Doanh Bất Động Sản TP. Hồ Chí Minh Kinh Doanh Bất Động Sản TP. Hồ Chí Minh
2A Nguyễn Sĩ Sách Phường 15 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS VIỆT PHÚC Nơi Khởi Nguồn Hạnh Phúc Trụ sở: 2A Ng

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá / Logo / Sở hữu trí tuệ Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá / Logo / Sở hữu trí tuệ
Ho Chi Minh City

Với tinh thần tận tâm khách hàng, chúng tôi tự tin đem tới những dịch vụ tốt nhất và ưu đãi tư vấn miễn phí những vấn đề pháp lý khác cho doanh nghiệp quý khách.