DK Nails Care

DK Nails Care

Bọn tớ làm nails ^^

Operating as usual

02/05/2022

Lễ thì lễ, DK vẩn làm xuyên lễ chị em ợ.
Khách iu nhớ book lịch trước khi tới để ko phải chờ đợi lâu nhé!
Nếu đã book lịch mà có việc đột xuất ko tới đc thì báo shop sớm để shop nhận kh khác ạ.
Nếu ib đang gấp mà ko ai rep thì alo ngay cho shop nào👉0909780676 (bé Tuyền 8 tủi)😌
Hân hạnh phục vụ!🥰

Giá dịch vụ:
- Cắt da, sửa móng tay/chân...30.000/bộ
- Sơn gel....................................80.000/bộ
- Phá sơn gel............................20.000/bộ
- Phá gel cứng.......................30-50.000/bộ
- Nối móng đắp gel IPD Mỹ.....200.000/bộ
- Úp móng giả..........................60.000/bộ
- Phủ gel dày móng................50.000/bộ
- Vẽ gel..................................5-35.000/ngón
- Ombre, nail cat-eyes,............5000/ngón
- Marble, galaxy,....................15-25.000/ngón
- Hoa khô/xà cừ/mirror..........10-30.000/ngón
- Đá nhỏ, phụ kiện..................1-5000
————————————————————-
🌈 DK Nails Care
Đ/c: 675 Hoàng Sa, Phường 07,Quận 03. (Đoạn đường 2 chiều, đối diện Thuyền Sài Gòn)
Hotline: 0909780676
⏰Opening time: 10am - 08pm.

01/05/2022

Lễ thì lễ, DK vẩn làm xuyên lễ chị em ợ.
Khách iu nhớ book lịch trước khi tới để ko phải chờ đợi lâu nhé!
Nếu đã book lịch mà có việc đột xuất ko tới đc thì báo shop sớm để shop nhận kh khác ạ.
Nếu ib đang gấp mà ko ai rep thì alo ngay cho shop nào👉0909780676 (bé Tuyền 8 tủi)😌
Hân hạnh phục vụ!🥰

Giá dịch vụ:
- Cắt da, sửa móng tay/chân...30.000/bộ
- Sơn gel....................................80.000/bộ
- Phá sơn gel............................20.000/bộ
- Phá gel cứng.......................30-50.000/bộ
- Nối móng đắp gel IPD Mỹ.....200.000/bộ
- Úp móng giả..........................60.000/bộ
- Phủ gel dày móng................50.000/bộ
- Vẽ gel..................................5-35.000/ngón
- Ombre, nail cat-eyes,............5000/ngón
- Marble, galaxy,....................15-25.000/ngón
- Hoa khô/xà cừ/mirror..........10-30.000/ngón
- Đá nhỏ, phụ kiện..................1-5000
————————————————————-
🌈 DK Nails Care
Đ/c: 675 Hoàng Sa, Phường 07,Quận 03. (Đoạn đường 2 chiều, đối diện Thuyền Sài Gòn)
Hotline: 0909780676
⏰Opening time: 10am - 08pm.

30/04/2022

Lễ thì lễ, DK vẩn làm xuyên lễ chị em ợ.
Khách iu nhớ book lịch trước khi tới để ko phải chờ đợi lâu nhé!
Nếu đã book lịch mà có việc đột xuất ko tới đc thì báo shop sớm để shop nhận kh khác ạ.
Nếu ib đang gấp mà ko ai rep thì alo ngay cho shop nào👉0909780676 (bé Tuyền 8 tủi)😌
Hân hạnh phục vụ!🥰

Giá dịch vụ:
- Cắt da, sửa móng tay/chân...30.000/bộ
- Sơn gel....................................80.000/bộ
- Phá sơn gel............................20.000/bộ
- Phá gel cứng.......................30-50.000/bộ
- Nối móng đắp gel IPD Mỹ.....200.000/bộ
- Úp móng giả..........................60.000/bộ
- Phủ gel dày móng................50.000/bộ
- Vẽ gel..................................5-35.000/ngón
- Ombre, nail cat-eyes,............5000/ngón
- Marble, galaxy,....................15-25.000/ngón
- Hoa khô/xà cừ/mirror..........10-30.000/ngón
- Đá nhỏ, phụ kiện..................1-5000
————————————————————-
🌈 DK Nails Care
Đ/c: 675 Hoàng Sa, Phường 07,Quận 03. (Đoạn đường 2 chiều, đối diện Thuyền Sài Gòn)
Hotline: 0909780676
⏰Opening time: 10am - 08pm.

28/04/2022

Khách iu nhớ book lịch trước khi tới để ko phải chờ đợi lâu nhé!
Nếu đã book lịch mà có việc đột xuất ko tới đc thì báo shop sớm để shop nhận kh khác ạ.
Nếu ib đang gấp mà ko ai rep thì alo ngay cho shop nào👉0909780676 (bé Tuyền 8 tủi)😌
Hân hạnh phục vụ!🥰

Giá dịch vụ:
- Cắt da, sửa móng tay/chân...30.000/bộ
- Sơn gel....................................80.000/bộ
- Phá sơn gel............................20.000/bộ
- Phá gel cứng.......................30-50.000/bộ
- Nối móng đắp gel IPD Mỹ.....200.000/bộ
- Úp móng giả..........................60.000/bộ
- Phủ gel dày móng................50.000/bộ
- Vẽ gel..................................5-35.000/ngón
- Ombre, nail cat-eyes,............5000/ngón
- Marble, galaxy,....................15-25.000/ngón
- Hoa khô/xà cừ/mirror..........10-30.000/ngón
- Đá nhỏ, phụ kiện..................1-5000
————————————————————-
🌈 DK Nails Care
Đ/c: 675 Hoàng Sa, Phường 07,Quận 03. (Đoạn đường 2 chiều, đối diện Thuyền Sài Gòn)
Hotline: 0909780676
⏰Opening time: 10am - 08pm.

Photos from DK Nails Care's post 27/04/2022

Úp móng + trang trí 220k

Khách iu nhớ book lịch trước khi tới để ko phải chờ đợi lâu nhé!
Nếu đã book lịch mà có việc đột xuất ko tới đc thì báo shop sớm để shop nhận kh khác ạ.
Nếu ib đang gấp mà ko ai rep thì alo ngay cho shop nào👉0909780676 (bé Tuyền 8 tủi)😌
Hân hạnh phục vụ!🥰

Giá dịch vụ:
- Cắt da, sửa móng tay/chân...30.000/bộ
- Sơn gel....................................80.000/bộ
- Phá sơn gel............................20.000/bộ
- Phá gel cứng.......................30-50.000/bộ
- Nối móng đắp gel IPD Mỹ.....200.000/bộ
- Úp móng giả..........................60.000/bộ
- Phủ gel dày móng................50.000/bộ
- Vẽ gel..................................5-35.000/ngón
- Ombre, nail cat-eyes,............5000/ngón
- Marble, galaxy,....................15-25.000/ngón
- Hoa khô/xà cừ/mirror..........10-30.000/ngón
- Đá nhỏ, phụ kiện..................1-5000
————————————————————-
🌈 DK Nails Care
Đ/c: 675 Hoàng Sa, Phường 07,Quận 03. (Đoạn đường 2 chiều, đối diện Thuyền Sài Gòn)
Hotline: 0909780676
⏰Opening time: 10am - 08pm.

Photos from DK Nails Care's post 26/04/2022

Bộ đắp gel + trang trí full bàn 350k

Khách iu nhớ book lịch trước khi tới để ko phải chờ đợi lâu nhé!
Nếu đã book lịch mà có việc đột xuất ko tới đc thì báo shop sớm để shop nhận kh khác ạ.
Nếu ib đang gấp mà ko ai rep thì alo ngay cho shop nào👉0909780676 (bé Tuyền 8 tủi)😌
Hân hạnh phục vụ!🥰

Giá dịch vụ:
- Cắt da, sửa móng tay/chân...30.000/bộ
- Sơn gel....................................80.000/bộ
- Phá sơn gel............................20.000/bộ
- Phá gel cứng.......................30-50.000/bộ
- Nối móng đắp gel IPD Mỹ.....200.000/bộ
- Úp móng giả..........................60.000/bộ
- Phủ gel dày móng................50.000/bộ
- Vẽ gel..................................5-35.000/ngón
- Ombre, nail cat-eyes,............5000/ngón
- Marble, galaxy,....................15-25.000/ngón
- Hoa khô/xà cừ/mirror..........10-30.000/ngón
- Đá nhỏ, phụ kiện..................1-5000
————————————————————-
🌈 DK Nails Care
Đ/c: 675 Hoàng Sa, Phường 07,Quận 03. (Đoạn đường 2 chiều, đối diện Thuyền Sài Gòn)
Hotline: 0909780676
⏰Opening time: 10am - 08pm.

25/04/2022

Khách iu nhớ book lịch trước khi tới để ko phải chờ đợi lâu nhé!
Nếu ib đang gấp mà ko ai rep thì alo ngay cho shop nào👉0909780676 (bé Tuyền 8 tủi)😌
Hân hạnh phục vụ!🥰

Giá dịch vụ:
- Cắt da, sửa móng tay/chân...30.000/bộ
- Sơn gel....................................80.000/bộ
- Phá sơn gel............................20.000/bộ
- Phá gel cứng.......................30-50.000/bộ
- Nối móng đắp gel IPD Mỹ.....200.000/bộ
- Úp móng giả..........................60.000/bộ
- Phủ gel dày móng................50.000/bộ
- Vẽ gel..................................5-35.000/ngón
- Ombre, nail cat-eyes,............5000/ngón
- Marble, galaxy,....................15-25.000/ngón
- Hoa khô/xà cừ/mirror..........10-30.000/ngón
- Đá nhỏ, phụ kiện..................1-5000
————————————————————-
🌈 DK Nails Care
Đ/c: 675 Hoàng Sa, Phường 07,Quận 03. (Đoạn đường 2 chiều, đối diện Thuyền Sài Gòn)
Hotline: 0909780676
⏰Opening time: 10am - 08pm.

Photos from DK Nails Care's post 22/04/2022

Khách iu nhớ book lịch trước khi tới để ko phải chờ đợi lâu nhé!
Nếu ib đang gấp mà ko ai rep thì alo ngay cho shop nào👉0909780676 (bé Tuyền 8 tủi)😌
Hân hạnh phục vụ!🥰

Giá dịch vụ:
- Cắt da, sửa móng tay/chân...30.000/bộ
- Sơn gel....................................80.000/bộ
- Phá sơn gel............................20.000/bộ
- Phá gel cứng.......................30-50.000/bộ
- Nối móng đắp gel IPD Mỹ.....200.000/bộ
- Úp móng giả..........................60.000/bộ
- Phủ gel dày móng................50.000/bộ
- Vẽ gel..................................5-35.000/ngón
- Ombre, nail cat-eyes,............5000/ngón
- Marble, galaxy,....................15-25.000/ngón
- Hoa khô/xà cừ/mirror..........10-30.000/ngón
- Đá nhỏ, phụ kiện..................1-5000
————————————————————-
🌈 DK Nails Care
Đ/c: 675 Hoàng Sa, Phường 07,Quận 03. (Đoạn đường 2 chiều, đối diện Thuyền Sài Gòn)
Hotline: 0909780676
⏰Opening time: 10am - 08pm.

Videos (show all)

Sài gòn ngày mưa. Bị khách huỷ lịch te tua luôn hà.😬Up ảnh màu đỏ bé kh mới làm xong cho tươi tươi tí.😅—————————————————...
Video ko chỉnh sửa.😌—————————————————🌈 DK Nails Care   Đ/c: 675 Hoàng Sa, Phường 07,Quận 03. (Đoạn đường 2 chiều, đối...
#Diamond #CatBộ sưu tập mắt mèo kim cương hot hit đã có mặt tại #DKnailcare Hân hạnh phục vụ chị em mình nha!😉
#Trending #Butterfly Cập nhật hot trend cho chị em mình đây.😉—————————————————🌈 DK Nails Care   Đ/c: 675 Hoàng Sa, Ph...
Thêm cái video cho sinh động nào.😉           🌸Full color🌸🌈Tình hình là hè sắp đến rồi đó, nàng hãy nhanh chân...
Form móng đắp bột. Đẹp mê xỉu.😉

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
700000
Other Nail salons in Ho Chi Minh City (show all)
Trang Beauty Salon Thủ Đức Trang Beauty Salon Thủ Đức
13B Đường Số 9 KP5 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

💥Trang Beauty Salon - Academy 💥 Dịch vụ và Đào Tạo Nail - Nối Mi - Makeup - Gội Đầu - Spa 🕗Giờ làm việc 8:00 ~ 20:00 (các ngày trong tuần). 📞Hotline: 0792424277 - 0707465279 (Zalo - Facebook)

HeLo Nails HeLo Nails
76/15 Lê Lợi, Phường 4, Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Tiệm làm nail đẹp-Bảo hành tốt

The MUSE - Beauté house The MUSE - Beauté house
1025/16c Cách Mạng Tháng Tám Phường 7 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ + Nails + Eyelashes + P.M.U + Filler - Botox - Tan mỡ + Nhấn mi + Gội đầu dưỡng sinh + Spa 1025/16c CMT8 P7 Q.Tân Bình Hotline: 0908 143 054

Diamond nails đào tạo học viên q6 Diamond nails đào tạo học viên q6
30R Cư Xá Phú LâmD P10 Q6
Ho Chi Minh City, 747160

Chuyên đào tạo học viên từ cơ bản đến nâng cao, đào tạo học viên chuyên nails đi nước ngoài, mở tiệm

dreamnails.daisy dreamnails.daisy
1250/9/36 Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Mỹ Quận 7
Ho Chi Minh City

𝑫𝑹𝑬𝑨𝑴𝑵𝑨𝑰𝑳𝑺 Book hẹn trước đc giảm 5% •Địa chỉ: 1250/9/36 Huỳnh Tấn Phát phường Phú Mỹ Quận 7 •𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟑𝟕𝟎𝟗𝟐𝟒𝟏𝟖

Nail Room - Thủ Đức Nail Room - Thủ Đức
78 Đường Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thành Phố Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Tiệm chăm sóc móng

Kim Nails Mi Kim Nails Mi
212b/c87 Nguyễn Trãi Phường Nguyễn Cư Trinh Q1
Ho Chi Minh City

đào tạo nghề Nail _MI chuyên nghiệp

Anail by Ngân Anail by Ngân
137/11 Lê Văn Sỹ - Phường 13 - Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Korean Nails - Eyelashes Anail by Ngân với phương châm mang đến cho tất cả chị em phụ nữ " Nơi phụ nữ làm đẹp và chiều chuộng bản thân ". Mẫu nail phong phú , bắt kịp xu hướng Hàn , Trung , Nhật

Be You Nail Salon Be You Nail Salon
Ho Chi Minh City, 70000

🌼 Nail salon Hàn Nhật hàng đầu TPHCM 🌼 Sử dụng sơn và phụ kiện tốt, chính hãng 🌼 Bảo hành nước sơn & phụ kiện 3 ngày cho khách 🌼 Kỹ thuật viên chuyên nghiệp 🔺 Instagram: Be You Nail Salon

Tiệm Nails Bích Ngọc quận Tân Bình Tiệm Nails Bích Ngọc quận Tân Bình
126 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 760000

Bích Ngọc Nails - 126 Trần Văn Quang, P. 10, P. Tân Bình. Chuyên chăm sóc móng, massage mặt, gội đầu.

Calee Beauty Calee Beauty
132 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐦𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝓒𝓪𝓵𝓮𝓮 mong muốn mang đến cho Nàng phút giây thật sự thư giãn và thoải mái

Ha beauty Ha beauty
Vĩnh Kim..vĩnh Linh Quảng Trị
Ho Chi Minh City

trang điểm..ao cưới...dich vu trang diem tai nha..làm to nam nư..uốn.nối mi....