Cà phê Mê Linh, Ho Chi Minh City Video October 10, 2017, 4:30am

Videos by Cà phê Mê Linh in Ho Chi Minh City. Cà phê Mê Linh chuyên sản xuất, phân phối cà phê hạt nguyên chất.

Other Cà phê Mê Linh videos

Rang xoay...

Những "Anh Hùng thời đại". Việt Nam luôn là dân tộc được nhắc đến với đặc tính can đảm, anh dũng trong chiến tranh, cần cù trong lao động sản xuất. Đó chuyện quá khứ, hiện tại thì sao? Thời nào cũng có Anh hùng cả, tuy nhiên, Anh hùng thời nay theo nghĩa tiêu cực. Làng nọ, được ghi vào sách Kỷ lục Thế giới về độ liều mạng, cả làng cưa bom, đạn để lấy sắt vụn bán. Hậu quả cả nghìn m2 đất bị sang phẳng, nó cảnh tỉnh những ai đang đùa với mạng sống của mình, của cộng đồng. Có ông nọ, khai phá ra thứ cà phê quốc dân, nhà nhà ngưòi ngưòi đều uống, Thế giới thán phục, đến 1 ngày té ngữa thì ra thứ cà phê quốc dân không phải là cà phê. Cái đó chưa quan trọng bằng việc cả một thế hệ bị lầm tưởng và uống hàng ngày thứ họ tưởng là cà phê mà nó không phải là cà phê. Họ là "Anh hùng", vì biết càng uống càng độc hại nhưng vẫn uống, với cái lý sự cùn là có thấy ai uống cà phê (bẩn) mà chết đâu, cạn lời. Điều đáng nói là nó không có vụ nổ nào để cảnh tỉnh cộng đồng. Đáng lo. Bạn sẽ nói toy có góc nhìn tiêu cực, không, toy đang nhìn rất tích cực. 10 năm, không chính xác lắm, đó là khoản thời gian cà phê chuyển mình, nhà rang xay có tâm, cho ra những sản phẩm đủ sạch để phục vụ các tín đồ cà phê. Họ là nhưng Anh hùng thực sự, biết khó vẫn làm, làm vì hy vọng tương lai tươi sáng cho cà phê Việt Nam.

BC