Army House

Army House

ARMY HOUSE - Ngôi nhà chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp cho phụ nữ. Giúp khách hàng tự tin và xinh đẹp là phương châm hoạt động của ARMY HOUSE. Liên đặt lịch để trước với ARMY HOUSE để có những trải nghiệm hoàn hảo nhất nhé.

Love you �

Operating as usual

03/05/2022

Gu iemmmm. 😗

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

03/05/2022

Lên bộ nail xuất sắc xỉu

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

03/05/2022

Xinh toá..☺️

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

02/05/2022

Khách book lịch ngày mai giúp em nhennn ♥️

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

30/04/2022

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

30/04/2022

Mọi người đã tranh thủ kịp làm móng chưa nè

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

29/04/2022

Lễ này bạn đi đâu ? 😚

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

29/04/2022

Còn thương gì cũng chúng ta
Hết thương mọi thứ sẽ là... tuỳ em!

29/04/2022

Tím lịm tìm sim😈

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

29/04/2022

Army thông báo lịch nghỉ lễ , Army làm đến hết ngày 30/4 và off 2 ngày 1-2/5 ạ
♥️

29/04/2022

Mắt mèo mãi đỉnh😆😆

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

29/04/2022

Bánh bèo bơi hết vào đây ạ☺️☺️

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

28/04/2022

🐻🐻🐻🐻

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

28/04/2022

😗 Mẫu lên tay xịn lắm lun ạ

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

28/04/2022

😎

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

28/04/2022

Ombre vẫn sang lắm ạ 😚

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

28/04/2022

Một sự kute xinh xẻo 🌻

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

28/04/2022

Bộ móng đầy sự chói loá 😅

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

28/04/2022

Dành cho cô nàng thích sự giản đơn😚

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

28/04/2022

𝑅𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎, đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑣𝑒̂̀
𝐴𝑛ℎ 𝑠𝑢̛𝑜̛̉𝑖 𝑎̂́𝑚 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑏𝑢𝑜̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑒𝑚

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

28/04/2022

♥️

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

28/04/2022

Hi...✌🏻

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

27/04/2022

Đen quyến gũ...😆

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

27/04/2022

Xinh dã man🌻

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

Photos from Army House's post 27/04/2022

Đăng để chị em nhớ Army vẫn có nối mi ạ 😜


💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

27/04/2022

Tự tin khoe cá tính nèooo 😂

💎 Inbox Army hoặc Gọi ngay đến Hotline: 0909168241 để nàng nha!
----------------------------------------------------------------------------
👉 Instagram : armyhouse.sg
🌐 FB : Army House
⏰ Giờ hoạt động từ 9:00 - 21:00
🏠73bis, Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1
📱 Hotline : 0909 168 241

Videos (show all)

Products

Nails - Hair Wash - Facial - Massage

Telephone

Address


73bis - Thạch Thị Thanh - Phường Tân Định - Quận 1 - TP.HCM
Ho Chi Minh City

Other Hair Replacement in Ho Chi Minh City (show all)
Máy kẹp tóc duỗi tóc Koremi Hàn Quốc Máy kẹp tóc duỗi tóc Koremi Hàn Quốc
Ho Chi Minh City, 700000

máy kẹp duỗi tóc, máy uốn lọn, máy sấy tóc, máy bấm sóng, máy kẹp thẳng tóc, bấm xù tóc

MẠNH Hair Salon MẠNH Hair Salon
Ho Chi Minh City, 700000

MẠNH HAIR- Che chở mọi mái tóc.

Tinh Dầu Bưởi Vi Jully - Bí Quyết Chăm Sóc Tóc Tinh Dầu Bưởi Vi Jully - Bí Quyết Chăm Sóc Tóc
Quận 2
Ho Chi Minh City, 64000

Chuyên gia chăm sóc tóc hư tổn, ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả

B.Beauty Room B.Beauty Room
393/4 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Ho Chi Minh City

-Thư giãn và giải toả căng thẳng -Lưu thông tuần hoàn máu -Giúp tóc phát triển khoẻ mạnh -Tăng khả năng tập trung cao -Đẩy lùi lão hoá và phòng ngừa bệnh tật

Tinh dầu bưởi Vi Jully Cosmetic HCM Tinh dầu bưởi Vi Jully Cosmetic HCM
169 Bau Cát 1 P12 Tân Bình
Ho Chi Minh City

�Làm giảm : 𝐑𝐔̣𝐍𝐆 𝐓𝐎́𝐂. Tăng cường khả năng 𝐦𝐨̣𝐜 𝐭𝐨́𝐜, 𝐝𝐚̀𝐢 𝐭𝐨́𝐜 nhanh gấp 2-3 lần so với bình thường.

BÀ SÁU - Gội Đầu Thảo Mộc Dưỡng Sinh BÀ SÁU - Gội Đầu Thảo Mộc Dưỡng Sinh
101/22 Trần Khắc Chân P.Tân Định Q.1
Ho Chi Minh City, 700000

❀ 𝐁𝐀̀ 𝐒𝐀́𝐔 - Gội Đầu Dưỡng Sinh ❀ • 17/44 Gò Dầu Q.Tân Phú • 092 3456 216 • 101/22 Trần Khắc Chân Q.1 • 092 3456 360 • 506/35 Lạc Long Quân Q.11 • 092 3456 073

Dầu Gội Bồ Kết & Bưởi Siquill - Hàng Chính Hãng Dầu Gội Bồ Kết & Bưởi Siquill - Hàng Chính Hãng
Huỳnh Tấn Phát
Ho Chi Minh City

Dầu gội bưởi và cao bồ kết Siquill: - Ngăn ngừa rụng tóc - Phục hồi tóc hư tổn - Kích thích mọc tóc - Trị gàu và nấm tóc - Giảm xơ rối - Hết gãy rụng - Không gây kích ứng - Cam kết hàng chính hãng

Trùm Sỉ Dầu Gội Bồ Kết Thảo Dược Dưỡng Sinh - Tư vấn Set u Trùm Sỉ Dầu Gội Bồ Kết Thảo Dược Dưỡng Sinh - Tư vấn Set u
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Chăm sóc tóc cho mẹ trước và sau sinh, trị rụng tóc, gàu, giúp phục hồi và kích thích mọc tóc

Gội Đầu Thảo Dược - Mâm Xôi Đỏ Hair Spa Gội Đầu Thảo Dược - Mâm Xôi Đỏ Hair Spa
211A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

- Gội đầu bồ kết, vỏ bưởi, sả, chanh... - Xả tóc bằng thảo dược - Đắp mặt bằng nguyên liệu thiên nhiên

Tóc Mây Spa - Gội đầu dưỡng sinh & Massage trị liệu Tóc Mây Spa - Gội đầu dưỡng sinh & Massage trị liệu
11/29 Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City

Tóc Mây Spa - Chuyên về Gội đầu dưỡng sinh & Massage trị liệu. Địa chỉ: 11/29 Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0931180611. Mở cửa từ 8h30 - 20h.

Hair Salon Lữ Thiên Dương Hair Salon Lữ Thiên Dương
9 Huỳnh Văn Bánh Phường 17 Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 72208

LỮ THIÊN DƯƠNG BẢO VỆ TỪNG SỢI TÓC CỦA BẠN. SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG TỪ CÁC NƯỚC: ĐỨC, Ý, TÂY BAN NHA, MỸ.

Hair Salon Phương Hair Salon Phương
557 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City, 763700

Uy tín - Chất lượng - Tận tâm là điều kiện tiên quyết mà Salon Phương muốn mang đến cho tất cả khách hàng.