Nền Tảng Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện

Nền Tảng Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện

Nền tảng quản trị
doanh nghiệp to àn diện

Operating as usual

12/07/2022

𝐂𝐋𝐒 𝐄-𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 - 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂ 𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐮́𝐩 đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐲́ 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂ 𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩, 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛ ̣𝐜 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠
Loại bỏ quy trình đ ào tạo cồng kềnh, bó buộc đ ại lý theo thời gian tập tru ng, không mang lại hiệu quả.
👉👉Doa nh nghiệp dễ dàng tạo lợi t hế cạnh tranh thu hút mở rộ ng đại lý nhờ quy trình v ận hành , .
1. 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒕𝒉𝒐̛ ̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑
Đại lý có t hể học bất cứ khung giờ n ào trên mọi thiết bị có intern et và sẽ được ghi nhận v ào báo cáo tự động trả về c ho quản trị viên hệ thống.
2. 𝑵𝒂̆ ́𝒎 𝒓𝒐̃ 𝒍𝒐̣̂ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒄 𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏
Mỗi đại lý sẽ được x ây dựng khung năng lực với c ác khóa học được gán sẵn th eo lộ trình học tập doanh nghi ệp thiết lập. Chủ động biết lộ trì nh đại lý nhanh chóng thăng ti ến trong hệ thống.
3. 𝑫𝒆̂̃ 𝒅𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓 𝒖𝒚 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒕𝒂̀𝒊 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑
Đại lý có t hể tìm kiếm khóa học với c ác key words dê dàng, tự th eo dõi các nội dung học t ập phù hợp với năng lực cá nhân.
4.
𝑻𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖 𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒐̣𝒄
Cho phép đại lý g hi chú trực tiếp trên đoạn n ội dung bài giảng hoặc bình lu ận hỏi đáp với giảng viên đ ều được lưu lại trên hệ thố ng giúp dễ dàng học lại, x em lại khi cần.
5. Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂̣ ̂𝒏, đ𝒂́𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑
Đ ại lý sẽ trải qua các b ài test sau khóa học, tham g ia các kỳ thi sát hạch đị nh kỳ để đánh giá chất lượ ng bản thân sau khóa đào t ạo và ghi danh mình lên bả ng xếp hạng. Kích thích thi đ ua trong toàn hệ thống.

08/07/2022

NỖI ĐAU VỀ QUẢN LÍ PH ÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VÀ !!!
L àm sao để xây dựng một đ ội ngũ SIÊU với khả nă ng chốt deal thần tốc khi doa nh nghiệp của bạn vẫn đang:
❌Tổ ch ức các buổi đào tạo tập tru ng tốn kém cả thời gian l ẫn chi phí
❌CEO, quản lý luôn ph ải chạy theo đào tạo, đánh g chất lượng từng nhân viên mới
❌Đ ẩy sale ra thị trường khi họ ch ưa đủ kinh nghiệm bán hàng r ồi đánh mất khách hàng, gây ả nh hưởng xấu đến hình ảnh thươ ng hiệu.
Liên hệ ngay CLS.VN - Gi ải pháp đào tạo phát triển hệ thố ng kinh doanh cho doanh nghiệp, c hỉ trên 1 nền tảng các doa nh nghiệp có thể:
✔️ Quản lý hà ng trăm sale với hàng ngàn hạ ng mục đào tạo trên một n ền tảng duy nhất
✔️ Lên kế hoạ ch đào tạo, chia lịch học, đ ào tạo và theo dõi hiệu q uả chi tiết tới từng người
✔️ C ập nhật, theo dõi tiến độ h ọc tập của toàn bộ sale m ọi lúc, mọi nơi
✔️ Lưu trữ và dễ dà ng truy xuất mọi tài liệu về s ản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp
✔️ Kiểm soát chất lượng đào t ạo của sale dễ dàng, trực quan.
B ạn cũng đang đau đầu về vi ệc soạn thảo nội dung khóa h ọc cho việc đào tạo và ch ưa có kế hoạch cụ thể th eo từng khung năng lực và vị t chức danh. Chúng tôi sẽ gi úp bạn làm điều đó.
1500+ doanh nghi ệp đã thành công xây dựng đ ội ngũ siêu sale thần tốc cù ng CLS, còn doanh nghiệp của b ạn thì sao?
Liên hệ để được tư v ấn - Demo - Dùng thử @@
Hotline/za lo: 0938.645.948 ( Ms Nhi )

14/06/2022

" và câu chuyện đào t ạo muôn thuở
💥TỔ CHỨC ĐÀO TẠO DỰ ÁN M ỚI LIÊN TỤC
💥BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ RA, VÀO THƯỜNG XUYÊN
💥THỜI GIAN KHÔNG CỐ ĐỊ NH, KHÓ SẮP XẾP ĐÀO TẠO T ẬP TRUNG
𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝒏𝒂̀𝒐 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣ ̂𝒑 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒖̛𝒖 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏, 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉 𝒊́, 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒆̂́ 𝒉𝒐𝒂̣𝒄𝒉 đ𝒂 ̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒖̛ ""𝒄𝒐̛𝒎 𝒃𝒖̛̃𝒂""❓❓
CLS.vn - Hệ thố ng đào tạo nhân sự trực tuy ến lớn nhất tại Việt Nam gi úp các doanh nghiệp kinh doanh B ĐS tinh gọn quy trình đào t ạo bài bản, làm 1 lần dù ng mãi mãi:
✔Xây dựng hệ thống n ội dung đào tạo và lưu t rữ trên hệ thống
✔Gán khóa học, l ên lộ trình phù hợp cho từ ng cấp bậc nhân sự
✔Cập nhật nha nh báo cáo đánh giá xếp hạ ng chất lượng nhân sự ngay tr ên hệ thống
✔Tương tác, giải đáp tr ực tiếp giữa giảng viên và h ọc viên trong từng bài giảng
✔Không ph ải đào tạo đi đào tạo l ại cho từng nhóm nhân viên n hỏ lẻ
👉👉Liên hệ ngay để được nh ận demo, tư vấn và báo giá"
Za lo: 0938645948

Photos from Nền Tảng Quản T rị Doanh Nghiệp Toàn Diện's post 03/06/2022

Demo vận hành KH SUNJ IN Q2 @
CLS E LEARNING bạn đồ ng hành của Doanh Nghiệp trong chươ ng trình dạy và đào tạo nh ân sự ❤️

31/05/2022

.VN - CÁCH 1500+ DOANH NGHI ỆP HÀNG ĐẦU ĐÀO TẠO NH N RỘ NG ĐẠI LÝ/NHÀ PH N PHỐI ĐỂ PH ÁT TRIỂN QUY MÔ
Bạn là CEO, n quản lý của doanh nghiệp đa ng gặp khó khăn, khi đào t ạo nhân rộng đại lý/nhà phân ph ối để phát triển quy mô:

❌ Đ ại lý/nhà phân phối ở xa nh au, khó đào tạo tập trung
❌ Tổ ch ức đào tạo trực tiếp tốn k ém cả về chi phí và th ời gian
❌ Kiến thức truyền miệng th ừa thiếu, sai lệch qua mỗi l ần đào tạo
❌ Thiếu hụt hoàn to àn khâu kiểm tra, đánh giá ch ất lượng học và đào tạo
❌ Th ời gian đào tạo kéo dài ả nh hưởng trực tiếp đến tiến độ b án hàng, doanh thu

Đối mặt với k khăn này, 1500+ doanh nghiệp hà ng đầu như Traphaco, Co.op mart, Pharmaci ty, Homefarm… đã lựa chọn C LS - Giải pháp đào tạo ph át triển hệ thống kinh doanh:

✔️ Qu ản lý hàng trăm đại lý/ n phân phối với hàng ngàn hạ ng mục đào tạo trên một n ền tảng duy nhất
✔️ Lên kế hoạ ch đào tạo, chia lịch học t ập, đào tạo và theo dõi hi ệu quả theo nhóm người dùng, th eo cá nhân
✔️ Thống nhất nội du ng đào tạo, giúp đồng bộ ch ất lượng nghiệp vụ của các đ ại lý/ nhà phân phối
✔️ Cập nh ật, theo dõi tiến độ học t ập của nhân sự và đại lý m ọi lúc, mọi nơi
✔️ Lưu trữ và dễ dà ng truy xuất mọi tài liệu về s ản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp
✔️ Kiểm soát chất lượng đào t ạo của đại lý/ nhà phân ph ối dễ dàng, trực quan

Nhân rộng q uy mô - đào tạo phát tri ển hệ thống kinh doanh bền vữ ng với CLS ngay hôm nay!!!

Liên hệ ng ay để được tư vấn thêm thô ng tin chi tiết và demo tr ực quan!

27/05/2022

🥰🥰LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÀO T ẠO ĐẠI LÝ, NHÂN RỘNG QUY MÔ NHA NH CHÓNG & TIẾT KIỆM?

Đừng nghĩ đ ến việc xây dựng hệ thống đ ại lý toàn quốc hay mở rộ ng quy mô nếu doanh nghiệp c ủa bạn còn đang loay hoay:
▶️Làm s ao để các đại lý mới th ấu hiểu sản phẩm nhanh chóng?
▶️Hệ thố ng đại lý rải rác toàn qu ốc, làm thế nào để đồng bộ vi ệc đào tạo không gây tốn k ém chi phí và thời gian
▶️Kiểm so át chất lượng từng đại lý, đ ảm bảo chất lượng hệ thống đ ại lý đồng đều
X10 quy mô doa nh nghiệp với CLS - Giải ph áp đào tạo phát triển hệ thố ng kinh doanh
📌Quản lý và đào t ạo hệ thống đại lý mọi l úc mọi nơi, hoàn toàn tự độ ng, dễ dàng trên nền tảng tr ực tuyến
- Doanh nghiệp không phải li ên tục tổ chức các buổi đ ào tạo tập trung tốn kém th ời gian và chi phí
- Các đ ại lý có thể chủ động h ọc tập, tra cứu kiến thức về s ản phẩm dịch vụ bất cứ k hi nào
- Đảm bảo tính đồng bộ, nhân rộng việc học và đ ào tạo trên toàn hệ thống ki nh doanh
📌Đo lường và kiểm soát ch ất lượng đào tạo theo thời gi an thực, chi tiết và rõ ràn g
-
Hiệu quả học và đào t ạo được kiểm soát, đảm bảo ch ất lượng từng đại lý.
- Điều chỉ nh kịp thời các phương pháp, n ội dung đào tạo để nâng c ao chất lượng hệ thống
Hơn 1500 khá ch hàng đã thành công với sự đồ ng hành của CLS!
🤝Hãy là doanh nghi ệp thành công tiếp theo, nhân rộ ng quy mô phủ sóng thị trườ ng cùng chúng tôi!
Inbox/comment để tìm hi ểu thêm thông tin chi tiết và nh ận báo giá!

Liên hệ để được tư v ấn - Demo - Dùng thử @@
Hotline/za lo: 0938.645.948 ( Ms Nhi )
Gmail: [email protected] n
[email protected]
[email protected]
Website: huongvietgroup.com
https://phattriendoanhnghiep.cls.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2FqOAHxh81fevFjbwTEDRQ
🥰🥰

Photos from Nền Tảng Quản T rị Doanh Nghiệp Toàn Diện's post 13/05/2022

Xin chào !
Lại là Nhi đây
T hứ 6 ngày 13 😅😅😅
Traning VẬN HÀ NH E LEARNING KH TRIỂN KHAI - KO VA QUẬN BÌNH THẠNH 🥰🥰🥰
Liên hệ tư v ấn: 0938.645.948

Photos from Nền Tảng Quản T rị Doanh Nghiệp Toàn Diện's post 12/05/2022

Buổi chiều vui vẻ ❤️
Traning E LEARNI NG cho khách hàng NGỌC TRAI LO NG BEACH 🥰

Photos from Nền Tảng Quản T rị Doanh Nghiệp Toàn Diện's post 23/04/2022

Thứ 7 Happy!
Anh Em đang cô ng tác cần thơ - Rồi doa nh nghiệp nào cũng sẽ có C LS trong hệ thống đào tạo c ủa mình 🥰🥰🥰
CLS đi muôn nơi 😘

Photos from Nền Tảng Quản T rị Doanh Nghiệp Toàn Diện's post 16/04/2022

Một thứ 7 hết mình cù ng Mr. Phạm Văn Bình - Mr Hi ếu và các anh chị qu ản lý, L&D, CEO trong hội th ảo Hướng dẫn đo lường hiệu q uả đào tạo trong Doanh nghiệp. 🥰

Hy vọng những kiến thức về vi ệc đo lường hiệu quả đào t ạo trong doanh nghiệp ngày hôm n ay sẽ giúp ích cho anh c hị trong việc sắp tới.

Cảm ơn đ ội ngũ MKT của CLS đã ho ạt động không biết mệt mỏi để li ên tục tổ chức các chương trì nh đem lại giá trị cho cộ ng động L&D và Doanh nghiệp.

Để hỗ trợ các anh chị tro ng công tác đào tạo & ph át triển nguồn lực, CLS sẽ ti ếp tục hợp tác cùng anh Bì nh tổ chức thêm nhiều buổi ch ia sẻ như hôm nay. Anh c hị nhớ theo dõi fanpage của C LS để cập nhật thông tin nhé!

Nh óm zalo HR LnD: https://zalo.me/g/loibvx812


Photos from Nền Tảng Quản T rị Doanh Nghiệp Toàn Diện's post 15/04/2022

CLS E.learning @@@
Buổi đào tạo Hệ thố ng E - Learning CLS. Diễn ra thà nh công tốt đẹp.

12/04/2022

_#E_#LEARNING GIÚP GÌ CHO Q ?
😍😍
+TĂNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
+TĂNG HI ỆU QUẢ LÀM VIỆC
+GIẢM CHI PHÍ, NGU ỒN LỰC
+ TĂNG HIỆU QUẢ LÀM VIỆ C
+
DỄ DÀNG QUẢN LÝ, BÁO CÁ O
+
GIÁM SÁT QUY TRÌNH HỌC T ẬP VÀ THI SÁT HẠCH DỄ DÀN G
+
XÂY DỰNG LỘ TRÌNH HỌC VÀ KHU NG NĂNG LỰC
+ TỰ ĐỘNG HÓA KI ỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NH ÂN SỰ
+ BÁO CÁO REALTIME DÀ NH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ
+ LƯU T RỮ, BẢO MẬT DỮ LIỆU ĐÀO TẠO .
+
WEBMEETING PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN😍😍😍
Links: https://phattriendoanhnghiep.cls.vn/
Hotline/zalo: 0931.568.708
Đ ịa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà QTS C1, CVPM Quang trung, Quận 12, H CM

08/04/2022Phần mềm học trực tuy ến -Learning đang dần trở nên p hổ biến ở Việt Nam cũng n trên thế giới. Tình trạng thi ếu hụt nguồn nhân lực chất lượ ng cao khiến chương trình đào t ạo nội bộ ngày càng trở thà nh công việc quan trọng trong m ọi doanh nghiệp.

Điều này khiến c ho hệ thống L&D cảm thấy k khăn và nặng nề hơn b ao giờ hết. Và sử dụng ph ần mềm đào tạo trực tuyến E-Learni ng chính là giải pháp cho cô ng tác L&D của công ty c ải thiện tốt hơn.

.......

Buổi training Hợp t ác giữa NextAcademy và CLS với nhữ ng tiếng cười và kiến thức vô cù ng bổ ích.

Chúng tôi đã sẵn sà ng cung cấp và c ho công tác đào tạo cho doa nh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

.....

B ạn đang là L&D, TRAINER, HR, SA LE MANAGER hãy kết nối với t ôi để được hổ trợ tư v ấn và trao giải pháp.

Hotline/zalo: 0931.568.708

Mail: [email protected]

[email protected]. vn

05/04/2022

❤❤❤ĐẾN HẸN LẠI LÊN Tháng 4 n ày CLS kết hợp với Mr. Ph ạm Văn Bình tổ chức hội th ảo chủ đề đo lường hiệu q uả đào tạo trong doanh nghiệp.

💻Hì nh thức: Online Zoom HOÀN TOÀN MI ỄN PHÍ
(Khách tham dự sẽ được g ửi link phòng sau khi đăng ký)
🕒
Thời gian: từ 9h - 11h 30, ngày 16/04/2022
📖Nội dung:
1. Cung cấp thô ng tin, kiến thức nền tảng về đo lườ ng hiệu quả đào tạo.
2. Gi ới thiệu chiến thuật đo lường hi ệu quả.
3. Hướng dẫn phương ph áp đặt mục tiêu đúng cho kh óa học.
4. Hướng dẫn về các m ức độ đo lường.
5. Hướng d ẫn báo cáo kết quả đào t ạo sao cho ấn tượng!

💫Tiếp n ối các Workshop Online với những n ội dung chuyên sâu về E-Learning, h ội thảo HƯỚNG DẪN ĐO LƯỜNG HI ỆU QUẢ ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHI ỆP do CLS tổ chức sẽ gi úp anh/chị
✅ GIÁM SÁT & ĐÁ NH GIÁ DỄ DÀNG quá trình đ ào tạo và học tập
✅ K ỊP THỜI ĐIỀU CHỈNH chương trình đ ào tạo để tạo ra hiệu q uả tốt nhất
✅ TIẾT KIỆM THỜI GI AN & CÔNG SỨC báo cáo t hủ công
✅ TIẾT KIỆM CHI PHÍ đ ào tạo những mảng không cần thiết
CỦNG CỐ KIẾN THỨC đào t ạo và phát triển nhân sự
Đừng v ất vả vật lộn, tốn công s ức tốn thời gian với việc đo lườ ng hiệu quả đào tạo trong doa nh nghiệp!
💥Hãy đi tìm “trợ thủ đ ắc lực” cho mình ngay trong h ội thảo tới đây của CLS, bằ ng cách đăng ký truy cập li ên kết dưới đây hoặc quét mã QR để nh ận link đăng ký
👉LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/b3qtxktc54FZrDgi9

Videos (show all)

HƯƠNG VIỆT GROUP @E LEARNING - HỆ THỐ NG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TRỰC TUY ẾN Sự lựa chọn tốt nhất c ho doanh nghiệp về vấn đề h ...
Mang cả phòng đào tạo về n hà của bạn thông qua hệ thố ng E Learning của CLS  @@@#CLS#daotaonhansu#training#train er
Tạo kiểu và phân quyền ngư ời dùng hệ thống đào tạo tr ực tuyến CLS 4.0 🥰🥰
📌DON'T WORK HARD WORK SMART🎉QUẢN LÝ & Đ ÀO TẠO NHÂN SỰ DỄ DÀNG - HI ỆU QUẢ HƠN VỚI CLS TẠI S AO KHÔNG?❌Tạm biệt những ng...
🔴📌📌 XU HƯỚNG #ĐÀO_TẠO_NHÂN_SỰ dễ dà ng, hiệu quả & tiết kiệm cù ng HỆ THỐNG CLS E-LEARNING!!! 💯💯💯⁉️ Có ph ải doanh nghiệ...
XÂY DỰNG #NỘI_DUNG_ĐÀO_TẠO_TRỰC_TUYẾN NHANH CHÓNG, CHUY ÊN NGHIỆPBÍ QUYẾT XÂY DỰNG NỘI DU NG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN NHANH CH...

Category

Telephone

Address

Lầu 8, Tòa Nhà MBAMC Tower, 538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Qu
Ho Chi Minh City
700000

Other Software Companies in Ho Chi Minh City (show all)
DXC Vietnam DXC Vietnam
ETown 5 Building, 364 Cong Hoa, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, 700000

Delivering excellence for our customers and colleagues.

LogiGear Vietnam - HCMC Branch LogiGear Vietnam - HCMC Branch
462 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Trang thông tin truyền thông chính thức của LogiGear Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

XBOT XBOT
Ho Chi Minh City, 700000

Education is so important in our life and matters for economic development. That's why developed cou

MLTech Soft - All in one Software Development Company MLTech Soft - All in one Software Development Company
Lý Thường Kiệt, Quận 10
Ho Chi Minh City

Top competitive software development company, you can gain up to 60% costs saving for the best solution.

Debion.vn - Số hoá doanh nghiệp Nội thất & Xây dựng Debion.vn - Số hoá doanh nghiệp Nội thất & Xây dựng
29 Nguyễn Bá Lân, Phường Thảo Điền, Quận 2
Ho Chi Minh City

Nền tảng số hoá vận hành, giúp doanh nghiệp nội thất & xây dựng tăng trưởng bền vững và hiệu quả.

Nhà cung cấp hóa đơn vat điện tử Thiên Ân Hồ Chí Minh 0918907186 Nhà cung cấp hóa đơn vat điện tử Thiên Ân Hồ Chí Minh 0918907186
Phòng 230, Tòa Nhà Green, Số 114/7 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò
Ho Chi Minh City, 700000

Nhà cung cấp hóa đơn vat điện tử, phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm hóa đơn đầu vào, chữ ký số cho mọi lĩnh vực. Có quà cho kế toán khi liên hệ Hotline 0918.907.186

PJTechs - ways to digitize your business PJTechs - ways to digitize your business
Ho Chi Minh City, 700000

Pjtechs - sự kết hợp của những câu chuyện kinh doanh đời thực với với nền tảng công nghệ phù hợp mang đến giá trị thật và thành công chuyển đổi số Doanh Nghiệp Việt

Nhà cung cấp hóa đơn đỏ điện tử Thiên Ân Hồ Chí Minh 09189071 Nhà cung cấp hóa đơn đỏ điện tử Thiên Ân Hồ Chí Minh 09189071
Ho Chi Minh City, 700000

Nhà cung cấp hóa đơn đỏ điện tử, phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm hóa đơn đầu vào, chữ ký số cho mọi lĩnh vực. Có quà cho kế toán khi liên hệ Hotline 0918907186

InsurTech Công Nghệ Bảo Hiểm InsurTech Công Nghệ Bảo Hiểm
95/2/26 Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Insurtech, Giải pháp 4.0 cho các CÔNG TY BẢO HIỂM, Blockchain cho lĩnh vực BẢO HIỂM,... ứng dụng công nghệ 4.0 cho lĩnh vực BẢO HIỂM. Liên hệ tư vấn [email protected]

Việc làm GESO Việc làm GESO
234 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

GESO cung cấp giải pháp phần mềm quản lý nhắm vào các doanh nghiệp ở VN với mong muốn tạo đột phá từ việc ứng dụng các công cụ quản lý tiên tiến.

Phần mềm quản lý kinh doanh đa kênh Phần mềm quản lý kinh doanh đa kênh
182 Lê Đại Hành, Phương 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Cung cấp phần mềm kinh doanh. Giúp cho người bán tối ưu về doanh thu, tiếp cận nhiều khách hàng. Thiết kế Web chuẩn SEO.

COTO Technology Company Limited COTO Technology Company Limited
11 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Ho Chi Minh City

Coto Technology Company Limited (COTO) accompanies your digital transformation journey.