Phòng mạch FM

Phòng mạch FM

Comments

Nhớ bổ sung các thực ph ẩm này vào bữa ăn hằng ng ày nhé! ♥

Like Phòng mạch FM để x em thêm các video bổ ích

#loisongkhoe #suckh oe #thucpham #thaidoc

Tư vấn sức khỏe về lĩ nh vực Đông y và kết h ợp Đông - Tây y trong đi ều trị

Operating as usual

30/10/2021

[Livestream] Những lưu ý về ch ăm sóc sức khỏe trước và tro ng thai kỳ

[Livestream] Những lưu ý về ch ăm sóc sức khỏe trước và tro ng thai kỳ
Chương trình Phòng mạch FM đư ợc livestream lúc 17g00 ngày 30/10/2021
Chủ đề: Những lưu ý về chăm s óc sức khỏe trước và trong th ai kỳ
Khách mời:
+ PGS.TS.BS Huỳnh Nguy ễn Khánh Trang - Chủ nhiệm bộ m ôn Sản phụ - Đại học Y kh oa Phạm Ngọc Thạch - Trưởng kh ổi Sản Bệnh viện Hùng Vương
+ PSG.TS. BS Nguyễn Thị Bay - Bệnh vi ện ĐHYD TPHCM

Host: BTV Kim Ánh

, ,
S ức khỏe và thể trạng của ngư ời mẹ Trước và Trong khi ma ng thai có ảnh hưởng rất l ớn đến sức khỏe và sự ph át triển của thai nhi. Người mẹ n ào cũng muốn có một thai kỳ kh ỏe mạnh. Vậy cần chuẩn bị gì?
➡T am cá nguyệt đầu tiên là gi ai đoạn quan trọng nhất trong q trình phát triển của thai n hi. Ở giai đoạn này, những v ấn đề gì ảnh hưởng nhiều nh ất đến sức khỏe thai phụ và th ai nhi?
➡Trong 3 tháng đầu của th ai kỳ, nhiều thai phụ bị ngh én, không tăng cân như mong mu ốn, thậm chí sụt cân. Vậy ph ải làm sao?
➡Tầm quan trọng c ủa khám thai định kỳ tương ứ ng với mỗi giai đoạn thai kỳ ?
➡Th eo dõi sức khỏe thai kỳ?
➡️Trong gi ai đoạn sống chung cùng dịch Covid- 19, Thai phụ cần lưu ý gì?

22/09/2021

[LIVESTREAM] Giải pháp hữu hiệu b ảo vệ sức khỏe gia đình tro ng mùa dịch

[LIVESTREAM] Giải pháp hữu hiệu b ảo vệ sức khỏe gia đình tro ng mùa dịch
Chương trình livestream 20g h ôm nay, thứ Tư, 22/9 (chương trì nh phát lại của ngày 30/6)
Một tro ng những chương trình livestream đã từ ng nhận được rất nhiều sự qu an tâm của khán giả
✅Với BS tri ệu view Trương Hữu Khanh- BV N hi Đồng 1, chuyên gia lĩnh v ực bệnh Nhiễm
✅Với những tư vấn về nhữ ng giải pháp hữu hiệu bảo vệ s ức khỏe gia đình trong mùa dị ch Covid-19

28/06/2021

Điểm tin chiều 28/06/2021

ĐIỂM TIN CHIỀU 28/06/2021
Điểm tin chi ều được trực tiếp từ sóng FM95 .6 Mhz - Đài tiếng nói Nh ân dân TP. HCM vào lúc 16: 45 hàng ngày
Mời quý vị đón th eo dõi.

27/06/2021

Điểm tin trưa 27/06/2021

ĐIỂM TIN TRƯA 27/06/2021
Điểm tin tr ưa được trực tiếp từ sóng FM95 .6 Mhz - Đài tiếng nói Nh ân dân TP. HCM vào lúc 12: 00 hàng ngày
Mời quý vị đón th eo dõi.

25/06/2021

Điểm tin trưa 25/06

Điểm tin trưa được trực ti ếp từ sóng FM95.6 Mhz - Đ ài tiếng nói Nhân dân TP. H CM vào lúc 12:00 hàng ngày
Mời q vị đón theo dõi.

24/06/2021

Bản tin Covid ngày 24/06

Bản tin Covid ngày 24/06

23/06/2021

Điểm tin chiều 23/06/2021

ĐIỂM TIN CHIỀU 23/06/2021
Điểm tin chi ều được trực tiếp từ sóng FM95 .6 Mhz - Đài tiếng nói Nh ân dân TP. HCM vào lúc 16: 45 hàng ngày
Mời quý vị đón th eo dõi.

20/06/2021

Bản tin Covid ngày 20/06 | V OH

Bản tin Covid ngày 20/06

#

19/06/2021

Vũ Điệu 5K - Bộ Y tế

VŨ ĐIỆU 5K là gì?

Việt N am đang đối mặt với đợt bù ng phát dịch bệnh thứ tư v ới những diễn biến phức tạp. Tro ng thời điểm này ý thức và trá ch nhiệm của mỗi người dân tro ng thực hiện các biện pháp phò ng, chống dịch là yếu tố quy ết định để nhanh chóng kiểm so át tình hình dịch bệnh.

Do đó, “Vũ điệu 5K’’ được xây dự ng nhằm truyền tải thông điệp phò ng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế về vi ệc khuyến khích người dân:

1 - Ch ịu khó đừng đi chơi
2 - Kh ẩu trang đeo chẳng rời
3 - T ạm xa nhau 2 mét
4 - Thà nh thật khai báo nha

Quan trọng là n hớ trong lòng là "Rửa tay sạ ch mọi lúc"

Cùng thông điệp 5K:
1. Kh ẩu trang,
2. Khử khuẩn,
3. G iữ khoảng cách,
4. Không tụ t ập,
5. Khai báo y tế

15/05/2021

[LIVESTREAM] VAI TRÒ CỦA ĐÔNG Y TRO NG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG T

[LIVESTREAM] VAI TRÒ CỦA ĐÔNG Y TRO NG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
Khá ch mời của chương trình:
✅ PGS TS BS Nguy ễn Thị Bay - Bệnh viện Đ ại Học Y Dược TPHCM
✅ BTV K im Ánh
Chương trình phát sóng trực ti ếp 17:00 - 17:45 thứ 7, ng ày 15/05/2021.
Mời quý khán thính giả đ ặt câu hỏi tại:
+ Fanpage Phòng Mạ ch FM - VOH Đài tiếng n ói Nhân dân Tp.HCM
+ Liên hệ q ua đường dây nóng 02839104866
để được tư v ấn trực tiếp trong khung giờ ph át sóng chương trình.
Nhấn QUAN TÂM ho ặc SẼ THAM GIA để nhận thô ng báo khi chương trình phát sóng .

08/05/2021

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG ĐIỀU T RỊ BỆNH LÝ TRẦM CẢM

[LIVESTREAM] NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG ĐI ỀU TRỊ BỆNH LÝ TRẦM CẢM

Khá ch mời của chương trình:

✅ ThS. BS. Lê Đình Phương - Trưởng Kh oa Nội tổng quát, Y học g ia đình và kiểm tra sức kh ỏe, Bệnh viện FV

✅ BTV Kim Ánh

Chươ ng trình phát sóng trực tiếp 17: 00 - 17:45 thứ 7, ngày 08/05/2021.

M ời quý khán thính giả đặt c âu hỏi tại:
+ Fanpage Phòng Mạch FM - V OH Đài tiếng nói Nhân dân Tp.HC M
+
Liên hệ qua đường dây nó ng 02839104866
để được tư vấn trực ti ếp trong khung giờ phát sóng chươ ng trình.

Nhấn QUAN TÂM hoặc SẼ TH AM GIA để nhận thông báo k hi chương trình phát sóng.

Phòng mạch FM updated their addre ss. 07/05/2021

Phòng mạch FM updated their addre ss.

Phòng mạch FM updated their addre ss.

24/04/2021

[LIVESTREAM] PHỤC HỒI CHẬM SAU K HI MỔ DÂY CHẰNG - NGUYÊN NH ÂN VÀ GIẢI PHÁP

[LIVESTREAM] PHỤC HỒI CHẬM SAU K HI MỔ DÂY CHẰNG - NGUYÊN NH ÂN VÀ GIẢI PHÁP

Khách mời của chươ ng trình:

✅ TS BS Tăng Hà N am Anh - Chủ tịch Hội N ội soi Cơ Xương Khớp TPHCM, Gi ám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉ nh hình BV Tâm Anh.

✅ PGS TS BS Nguy ễn Thị Bay - Bệnh viện Đ ại học Y dược TPHCM

✅ Cùng B TV Kim Ánh

Chương trình phát sóng tr ực tiếp 17:00 - 17:45 thứ 7, ng ày 24/04/2021

Mời quý khán thính giả đ ặt câu hỏi tại:

+ Fanpage Phòng Mạ ch FM - VOH Đài tiếng n ói Nhân dân Tp.HCM
+ Liên hệ q ua đường dây nóng 02839104866
để được tư v ấn trực tiếp trong khung giờ ph át sóng chương trình.

Nhấn QUAN TÂM ho ặc SẼ THAM GIA để nhận thô ng báo khi chương trình phát sóng.

#PMFM210424#SucKhoe

01/04/2021

5 hành động dễ gây b* *g gân, giãn dây chằng nhưng nhi ều người lại chẳng hề hay bi ết nên cứ vô tư làm | V OH

5 hành động dễ gây b* *g gân, giãn dây chằng nhưng nhi ều người lại chẳng hề hay bi ết nên cứ vô tư làm

Trong c ác chấn thương, thường gặp nhất là gi ãn dây chằng. Nó có thể x ảy ra bất ngờ nhưng cũng có t hể có 'dự báo' trước. Dưới đ ây là 5 hành động dễ khi ến bạn gặp phải b**g gân, gi ãn dây chằng.

20/03/2021

[LIVESTREAM] Đau nhói bàn chân ph ải làm sao?

https://fb.watch/4lx054W_1U/

Like page mới nhé cả n ơi

06/03/2021

[LIVESTREAM] Phòng Mạch FM - Vi êm gân điểm bám" - 3/6/2021

https://www.facebook.com/PhongMachFM.VOH/videos/4208393505840098/

27/02/2021

Phòng Mạch FM - VOH Đ ài tiếng nói Nhân dân Tp.HCM

Kết hợp Đông - Tây y n thế nào để hiệu quả tro ng điều trị?

26/02/2021

Page mới thành lập. Mời c ác bạn follow. 🥰

Phòng Mạch FM - VOH Đ ài tiếng nói Nhân dân Tp.HCM

Chủ đề: Kết hợp Đông - Tây y n thế nào để hiệu quả tro ng điều trị?

Cùng đón xem chia sẻ từ PGS.TS. BS Nguyễn Thị Bay và BTV K im Ánh trong chương trình Phòng Mạ ch FM vào lúc 17:00- 17:45 t hứ 7 27/02/2021

Chương trình được phát tr ực tiếp trên page Phòng Mạch FM, Radio VOH và tần sóng FM 99.9 M Hz - Đài tiếng nói Nhân d ân Tp.HCM

14/02/2021

Vì sao cần khai báo y tế đú ng và chi tiết trong việc ng ăn ngừa dịch bệnh Covid_19?

Vì sao cần khai báo y tế đú ng và chi tiết trong việc ng ăn ngừa dịch bệnh Covid_19?

03/02/2021

Làm sao có thể nhận bi ết suy dinh dưỡng ở người c ao tuổi và chế độ dinh dưỡ ng như thế nào được xem là h ợp lý?

Làm sao có thể nhận bi ết suy dinh dưỡng ở người c ao tuổi và chế độ dinh dưỡ ng như thế nào được xem là h ợp lý?

02/02/2021

Chỉ số BMI là gì và cá ch tính BMI như thế nào?

Chỉ số BMI là gì và cá ch tính BMI như thế nào?

01/02/2021

Vì sao cân nặng và vi ệc duy trì cân nặng ở ngư ời cao tuổi rất quan trọng?

Vì sao cân nặng và vi ệc duy trì cân nặng ở ngư ời cao tuổi rất quan trọng?

28/01/2021

Gà hầm thuốc bắc bổ dưỡ ng, tốt cho thần kinh, bổ th ận

Gà hầm thuốc bắc bổ dưỡ ng, tốt cho thần kinh, bổ thận.

27/01/2021

Khi nào cần đi khám bệ nh nếu gặp tình trạng chóng m ặt?

Khi nào cần đi khám bệ nh nếu gặp tình trạng chóng mặt?

26/01/2021

Gà ác tiềm thuốc bắc r ất bổ dưỡng nhưng ăn bao nhi êu là tốt?

Gà ác tiềm thuốc bắc r ất bổ dưỡng nhưng ăn bao nhi êu là tốt?

25/01/2021

Chóng mặt là biểu hiện c ủa bệnh gì?

Bác sĩ hướng dẫn cách nh ận biết chóng mặt là biểu hi ện của bệnh gì?

24/01/2021

Thế nào là ho dai dẳ ng?

Thế nào là ho dai dẳng?

23/01/2021

Chè nấm tuyết hạt sen gi úp ngủ ngon, chữa suy nhược cơ t hể, đau đầu

Chè nấm tuyết hạt sen gi úp ngủ ngon, chữa suy nhược cơ t hể, đau đầu

22/01/2021

Bác sĩ hướng dẫn cách l àm giảm đau đầu hiệu quả

Bác sĩ hướng dẫn cách l àm giảm đau đầu hiệu quả

21/01/2021

Đau đầu là biểu hiện c ủa bệnh gì?

Đau đầu là biểu hiện c ủa bệnh gì?

20/01/2021

Tự ý mua thuốc chữa đ au đầu khiến nhiều người mất cả nh giác với bệnh nguy hiểm

Tự ý mua thuốc chữa đ au đầu khiến nhiều người mất cả nh giác với bệnh nguy hiểm

19/01/2021

Thân và tâm gắn liền v ới sức khỏe như thế nào?

Thân và tâm gắn liền v ới sức khỏe như thế nào?

18/01/2021

Lời khuyên của bác sĩ về vi ệc lắng nghe cơ thể để ph át hiện bệnh

Lời khuyên của bác sĩ về vi ệc lắng nghe cơ thể để ph át hiện bệnh

Videos (show all)

[Livestream] Những lưu ý về ch ăm sóc sức khỏe trước và tro ng thai kỳ
[LIVESTREAM] Giải pháp hữu hiệu b ảo vệ sức khỏe gia đình tro ng mùa dịch
Điểm tin chiều 28/06/2021
Điểm tin trưa 27/06/2021
Điểm tin trưa 25/06
Bản tin Covid ngày 24/06
Điểm tin chiều 23/06/2021
Bản tin Covid ngày 20/06 | V OH
Vũ Điệu 5K - Bộ Y tế
[LIVESTREAM] VAI TRÒ CỦA ĐÔNG Y TRO NG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG T HƯ
NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG ĐIỀU T RỊ BỆNH LÝ TRẦM CẢM
[LIVESTREAM] PHỤC HỒI CHẬM SAU K HI MỔ DÂY CHẰNG - NGUYÊN NH ÂN VÀ GIẢI PHÁP

Address


Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City
700000

Other Ho Chi Minh City businesses (show all)
VinaCapital Foundation VinaCapital Foundation
14E21 Thao Dien Street, Thao Dien Ward, District 2
Ho Chi Minh City, 100000

The VinaCapital Foundation is an international non-profit organization dedicated to empowering the children of Vietnam by providing opportunities for growth through health and education projects.

EVOL Edu EVOL Edu
TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Mang khác biệt vào tư duy.

LIN Center for Community Development LIN Center for Community Development
63A Nguyễn Cừ, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70000

LIN là tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức phi lợi nhuận địa phương, TNV chuyên môn và nhà tài trợ (www.LINvn.org)

Nhóm tình nguyện Đom Đóm Nhóm tình nguyện Đom Đóm
Quận 3
Ho Chi Minh City, 084

Đom Đóm khai sinh ngày 25.01.2008

Đoàn Trường Nhạc Viện TP.HCM Đoàn Trường Nhạc Viện TP.HCM
112 Nguyễn Du D.1
Ho Chi Minh City, 7000

Facebook chính thức của Đoàn Thanh niên trực thuộc Nhạc Viện TP.HCM © http://facebook.com/doannv

Đội Công Tác Xã Hội Đội Công Tác Xã Hội
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City

There is no 'I' in our team, but we sure are glad there is 'u' in our volunteers!

Tuonglai Foundation Tuonglai Foundation
384/1C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, HCM
Ho Chi Minh City, +84

Những nỗ lực của TUONGLAI FOUNDATION rất mong nhận được sự chung tay của mọi người để vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Vietnam Hospitality Network - VHN Vietnam Hospitality Network - VHN
Hospitality Hub, 33 Hoang Dieu Str., Ward 10, Phu Nhuan Dist.,
Ho Chi Minh City, 008

Cộng đồng Hevrutah Cộng đồng Hevrutah
Ho Chi Minh City

Chào mừng bạn đến với Hevrutah! Tại đây sẽ có những con người tích cực. Những trái tim thời đại mới cùng bạn phát triển bản thân, chia sẻ giá trị cốt lõi của cuộc sống.

KIPE Vietnam KIPE Vietnam
Ho Chi Minh City

KIPE là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi một nhóm học sinh THPT trên địa bàn TPHCM với mục tiêu nâng cao tầm hiểu biết và khơi dậy sự hứng thú của các bạn trẻ đối với khoa học.

Future Impact Academy Future Impact Academy
Ho Chi Minh City, 84000

Future Impact Academy - Wider perspectives, Richer souls.

Cư Dân Thủ Đức Cư Dân Thủ Đức
Thủ đức
Ho Chi Minh City, 70000

Trang cộng đồng cư dân của Thủ Đức!