FLATTO - Coffee & Lounge

FLATTO - Coffee & Lounge

Comments

Hình chụp thực tế quán ca fe FLATTO - Coffee & Lounge ở P Mỹ Hưng Q.7
Người bấm máy: Te am thợ chụp ảnh dạo #Tomqast

Xem hì nh đầy đủ thực tế trong link :
.
http://tomqast.com/flatto-coffee-lounge/

Cảm ơn khách hàng Flatto đã t in tưởng book Team Tomqast quay ph im cũng như chụp lại hình ảnh

V ui lòng INBOX cho Team Tomqast để li ên hệ sử dụng dịch vụ qu ay phim chụp hình.
Hoặc like page để th eo dõi các bộ ảnh thực tế mà Te am đã thực hiện.

Coffee & Lounge
Place for Cocktai ls , Whisky , Coffee and frien ds

Operating as usual

Photos from FLATTO - Coffee & Lounge 's post 30/04/2022

🎉MỪNG NGÀY LỄ GIẢI PHÓNG MI ỀN NAM 30/4 & QUỐC TẾ L AO ĐỘNG 1/5 🎉
❣️Chúc bạn có m ột kì nghỉ lễ trọn vẹn và an to àn bên bạn bè và người thân.
--------------------------------
🎉
𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐑𝐄𝐔𝐍𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐀𝐘 𝟑𝟎/𝟒 & 𝐋𝐀𝐁𝐎 𝐔𝐑 𝐃𝐀𝐘 𝟏/𝟓 🎉
Celebrate the holiday wi th us!
❣️We wish you all a love ly and safe holidays.

💥💥 Happy ho ur 40% off all Cocktails from 5 pm to 8pm ( Tues- Sun )💥💥
💥💥 Lady Night: 1 complimentary cocktails f or all ladies on every Saturday

Flatto Coff ee & Lounge
145 Đường 10, Nam Qua ng 1, Tân Phong Ward, Phú Mỹ Hư ng, District 7, HCMC
Opening hour: Tuesday- Sunday
7 am- 15pm; 17pm- Midnight

17/04/2022

Quý khách thân mến,

Phương Phương Th ảo một ca sĩ trẻ với giọ ng hát vô cùng đặc biệt, chú ng tôi đã trân trọng mời cô g thăm FLATTO và hát tặng q khách như một lời tri ân s âu sắc gửi đến tất cả m ọi người đã ủng hộ FLATTO su ốt thời gian vừa qua. Rất hy vọ ng sẽ lại được gặp quý khá ch vào đêm nhạc tiếp theo.

🌟 Rư ợu ngon cùng không gian lãng m ạn, không thể thiếu những người b ạn "hợp ca".

Flatto Coffee & Lounge
145 No 10, Tan Phong Ward, Phu My Hu ng, District 7, HCMC
Opening Hours: Tuesday to Sunday
7am-15 pm; 17pm - Midnight

16/04/2022

Đêm nhạc Phương Phương Thảo- Y êu anh một đời

Flatto Coffee & Lounge
1 45 No 10, Tan Phong Ward, P hu My Hung, District 7.

💥💥 Happy ho ur 40% off all Cocktails from 5 pm to 8pm ( Tues - S un )💥💥
💥💥 Lady Night: 1 complimentary cocktai ls for all ladies on every Saturd ay

14/04/2022

Beauty and two beasts 🥃🥃🥃

𝗙𝗟𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗙𝗙 𝗘𝗘 & 𝗟𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘
🍸 145 Number 10 St, Tan Phong Ward, Phu My Hu ng, District 7, HCMC
📞 0937717839
Opening ti me: Tuesday to Sunday, 7am to 15 pm; 17pm to Midnight
🔥𝐻𝐴𝑃𝑃𝑌 𝐻𝑂𝑈𝑅 ( áp dụ ng từ thứ 3 đến Chủ nh ật từ 17:00 - 20:00) - Gi ảm 40% tất cả Cocktails trong me nu.
🔥𝐿𝐴𝐷𝐼𝐸𝑆 𝑁𝐼𝐺𝐻𝑇 (𝐓𝐇𝐔̛́ 7 𝐭𝐮̛̀ 17𝐏𝐌-Midnig ht) - 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 1 𝐶𝑜𝑐𝑘𝑡𝑎𝑖𝑙 cho khá ch nữ.

❣️ HAPPY HOUR: Come vis it us from 17:00-20:00 from Tuesday to Sund ay to GET 40% OFF on Cocktai ls !!
❣️ LADIES NIGHT: SATURDAY from 17:00-La te: Complimentary 1 selected Cocktail

Photos from FLATTO - Coffee & Lounge 's post 03/04/2022

Sunday mood !!!

25/03/2022

👏👏👏🥃🥃🥃

Photos from FLATTO - Coffee & Lounge 's post 20/03/2022

Amazing night of Good company , Go od Wine and new watch collection in Flat to 🥃🍾🌟💥👍𝗙𝗟𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 & 𝗟𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘
🍸
145 Number 10 St, Tan Pho ng Ward, Phu My Hung, District 7, HC MC
📞 0937717839
Opening time: Tuesday to Sund ay, 7am to 15pm; 17pm to Midnight
🔥𝐻𝐴𝑃 𝑃𝑌 𝐻𝑂𝑈𝑅 ( áp dụng từ t hứ 3 đến Chủ nhật từ 17: 00 - 20:00) - Giảm 40% t ất cả Cocktails trong menu.
🔥𝐿𝐴𝐷𝐼𝐸𝑆 𝑁𝐼𝐺 𝐻𝑇 (𝐓𝐇𝐔̛́ 7 𝐭𝐮̛̀ 17𝐏𝐌-Midnight) - 𝑇𝑎̣̆ 𝑛𝑔 1 𝐶𝑜𝑐𝑘𝑡𝑎𝑖𝑙 cho khách nữ.

❣️ HAPPY HOUR: Come visit us fr om 17:00-20:00 from Tuesday to Sunday to G ET 40% OFF on Cocktails !!
❣️ LADI ES NIGHT: SATURDAY from 17:00-Late: Complimentary 1 select ed Cocktail

Photos from FLATTO - Coffee & Lounge 's post 15/02/2022

Đừng bỏ lỡ khung giờ và ng tại 𝙵𝙻𝙰𝚃𝚃𝙾 🤔

Các bạn đã có pl an chưa? Nếu chưa đừng vội lư ớt qua nhé. 𝙵𝙻𝙰𝚃𝚃𝙾 mời bạn đ ến cùng trải nghiệm những khoảnh kh ắc ngọt ngào và thú vị v ới những ưu đãi hấp dẫn.

𝐻𝐴𝑃 𝑃𝑌 𝐻𝑂𝑈𝑅 ( áp dụng từ t hứ 3 đến Chủ nhật từ 17: 00 - 20:00) - Giảm 40% t ất cả Cocktails trong menu 😱 Bo ok bàn ngay nhé !

♥︎𝑆𝐸𝐸 𝑌𝑂𝑈 𝑆𝑂𝑂𝑁♥︎

𝗙𝗟𝗔𝗧 𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 & 𝗟𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘
🍸 145 Number 10 St, Tan Phong Ward, Phu My Hu ng, District 7, HCMC
📞 0937717839
Opening ti me: Tuesday to Sunday, 7am to 15 pm; 17pm to Midnight
🔥𝐻𝐴𝑃𝑃𝑌 𝐻𝑂𝑈𝑅 ( áp dụ ng từ thứ 3 đến Chủ nh ật từ 17:00 - 20:00) - Gi ảm 40% tất cả Cocktails trong me nu.
🔥𝐿𝐴𝐷𝐼𝐸𝑆 𝑁𝐼𝐺𝐻𝑇 (𝐓𝐇𝐔̛́ 7 𝐭𝐮̛̀ 17𝐏𝐌-Midnig ht) - 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 1 𝐶𝑜𝑐𝑘𝑡𝑎𝑖𝑙 cho khá ch nữ.

❣️ HAPPY HOUR: Come vis it us from 17:00-20:00 from Tuesday to Sund ay to GET 40% OFF on Cocktai ls !!
❣️ LADIES NIGHT: SATURDAY from 17:00-La te: Complimentary 1 selected Cocktail

Photos from FLATTO - Coffee & Lounge 's post 08/02/2022

Chào ngày mới 🌞

Sẽ thật tuy ệt khi ngày bình thường mới b ắt đầu với một cốc Egg Coff ee và món bánh crossaint thơm l ẫy lừng, hương vị đặc trưng c hỉ có tại Flatto” 🎉

𝗙𝗟𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 & 𝗟𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘
🍸
145 Number 10 St, Tan Pho ng Ward, Phu My Hung, District 7, HC MC
📞 0937717839
Opening time: Tuesday to Sund ay, 7am to 15pm; 17pm to Midnight

🔥𝐻𝐴𝑃 𝑃𝑌 𝐻𝑂𝑈𝑅 ( áp dụng từ t hứ 3 đến Chủ nhật từ 17: 00 - 20:00) - Giảm 40% t ất cả Cocktails trong menu.
🔥𝐿𝐴𝐷𝐼𝐸𝑆 𝑁𝐼𝐺 𝐻𝑇 (𝐓𝐇𝐔̛́ 7 𝐭𝐮̛̀ 17𝐏𝐌-Midnight) - 𝑇𝑎̣̆ 𝑛𝑔 1 𝐶𝑜𝑐𝑘𝑡𝑎𝑖𝑙 cho khách nữ.

❣️ HAPPY HOUR: Come visit us fr om 17:00-20:00 from Tuesday to Sunday to G ET 40% OFF on Cocktails !!
❣️ LADI ES NIGHT: SATURDAY from 17:00-Late: Complimentary 1 select ed Cocktail

Photos from FLATTO - Coffee & Lounge 's post 27/01/2022

🎆🎆 𝐻𝐴𝑃𝑃𝑌 𝑁𝐸𝑊 𝑌𝐸𝐴𝑅🎆🎆

♡︎𝙒𝙚’𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙖𝙣𝙣𝙤𝙪𝙣 𝙘𝙚 𝙤𝙪𝙧 𝙏𝙀𝙏 Opening 𝙝𝙤𝙪𝙧𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙩 𝙝𝙚 𝙛𝙚𝙨𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙞𝙚𝙨 ♡︎

𝙎𝙐𝙉𝘿𝘼𝙔 30𝙩𝙝 𝙅𝙖𝙣 - 𝙊𝙋 𝙀𝙉 𝘼𝙎 𝙉𝙊𝙍𝙈𝘼𝙇
𝙈𝙊𝙉𝘿𝘼𝙔 31𝙨𝙩 𝙅𝙖𝙣 - 𝘾𝙇𝙊𝙎𝙀𝘿
𝙏𝙐𝙀𝙎𝘿 𝘼𝙔 1𝙨𝙩 𝙁𝙚𝙙 - 𝘾𝙇𝙊𝙎𝙀𝘿
𝙒𝙀𝘿𝙉𝙀𝙎𝘿𝘼𝙔 2𝙣𝙙 𝙁 𝙚𝙗 - 𝘾𝙇𝙊𝙎𝙀𝘿
𝙏𝙃𝙐𝙍𝙎𝘿𝘼𝙔 3𝙧𝙙 𝙁𝙚𝙗 - 𝙊𝙋 𝙀𝙉 𝘼𝙎 𝙉𝙊𝙍𝙈𝘼𝙇
𝙁𝙍𝙄𝘿𝘼𝙔 4𝙩𝙝 𝙁𝙚𝙗 - 𝙊𝙋 𝙀𝙉 𝘼𝙎 𝙉𝙊𝙍𝙈𝘼𝙇

🎆🎆 CH ÚC MỪNG NĂM MỚI 🎆🎆

🎉Lịch mở c ửa của chúng tôi như sau :

C hủ Nhật 30/1: MỞ CỬA
Thứ Hai 31 /1: NGHỈ TẾT
Thứ Ba 1/2: NGHỈ TẾT
T hứ Tư 2/2: NGHỈ TẾT
Thứ Năm 3 /2: MỞ CỬA
Thứ Sáu 4/2: MỞ CỬA

🧨𝙃𝙊 𝙋𝙀 𝙏𝙊 𝙎𝙀𝙀 𝙔𝙊𝙐 𝙎𝙊𝙊𝙉🧨

Chương trình ưu đãi:

🔥𝐻𝐴𝑃 𝑃𝑌 𝐻𝑂𝑈𝑅 ( áp dụng từ t hứ 3 đến Chủ nhật từ 17: 00 - 20:00) - Giảm 40% t ất cả Cocktails trong menu.
🔥𝐿𝐴𝐷𝐼𝐸𝑆 𝑁𝐼𝐺 𝐻𝑇 (𝐓𝐇𝐔̛́ 7 𝐭𝐮̛̀ 17𝐏𝐌-Midnight) - 𝑇𝑎̣̆ 𝑛𝑔 1 𝐶𝑜𝑐𝑘𝑡𝑎𝑖𝑙 cho khách nữ.

❣️ HAPPY HOUR: Come visit us fr om 17:00-20:00 from Tuesday to Sunday to G ET 40% OFF on Cocktails !!
❣️ SATURD AY from 17:00-Late: Complimentary 1 selected Cockta il for Lady
&LOUNGE

𝗙𝗟𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗙𝗙 𝗘𝗘 & 𝗟𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘
🍸 145 Number 10 St, Tan Phong Ward, Phu My Hu ng, District 7, HCMC
📞 0937717839
Opening ti me: Tuesday to Sunday, 7am to 15 pm; 17pm to Midnight

FLATTO - Coffee & Lounge updat ed their business hours. 19/01/2022

FLATTO - Coffee & Lounge updat ed their business hours.

FLATTO - Coffee & Lounge updat ed their business hours.

15/01/2022

Tonight in Flatto 💥🍾🥃

12/01/2022

𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐁𝐀𝐂𝐊
🍸 Sau “kỳ ng hỉ Tết” kéo dài, Sài Gòn qu ay về với bầu không khí nh ộn nhịp, tràn ngập màu sắc v ốn có. Chúng tôi rất vui k hi được mở cửa trở lại, ph ục vụ quý khách.
𝗙𝗟𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 & 𝗟𝗢𝗨𝗡 𝗚𝗘 xin thông báo thời gian ho ạt động chính thức bắt đầu từ t hứ Bảy ngày 15/1/2022 và mở c ửa từ thứ ba đến Chủ Nh ật hàng tuần.
------------
🍸 After a lo ng ‘break,’ Saigon is finally regaining i ts usual lively spirits. FLATTO COFFEE & LOUN GE is thus beyond delighted to reop en our doors and welcome back o ur dearest guests, starting January 15, 2022. Co me join us every Tuesday to Sund ay.
----------
𝗙𝗟𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 & 𝗟𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘
🍸 145 Numb er 10 St, Tan Phong Ward, P hu My Hung, District 7, HCMC
📞 0937717839
Openi ng time: Tuesday to Sunday, 17pm to Midnigh t

31/12/2021

Happy new year 2022 🍾💥🥃

31/12/2021

Happy New Year everyone 🎉🎉🎉

16/08/2021

After the storm , the s un will shine again 🥃🍸🍹

27/06/2021

Balvenie mood tonight , shall we ??? 🥃🥃

19/05/2021

💥💥💥Dear our value guests
We a re regret to inform you that we a re closed as the concern of Cov id 19 in HCM city 💥💥💥

We wi ll update re-open time later
Thanks f or your understanding and supporting us in th is time

-------------/---------------

Thưa qúy khách hà ng
💥💥💥 FLAT TO rất lấy làm tiếc xin thô ng báo tạm ngừng hoạt động vì lý do tì nh hình dịch Covid 19 đang di ễn biến phức tạp tại TP.HCM💥💥💥

Chúng t ôi sẽ cập nhật thời gian ho ạt động lại trong thời gian s ớm nhất
Xin cảm ơn sự th ấu hiểu và hỗ trợ của q úy khách trong thời gian này !!!

친애 하는 고객님께..
최근 호치민시의 코로나 확산으로 인해 부득이 하게 저희 매장이 영업을 중단하게 된 점을 유감스 럽게 생각합니다. 상황을 고려하여 자세한 사항을 공 지할 예정입니다.
이 점 양해부탁드립니다.
항상 지지와 성원에 감사드립니다.

Regards,
🌟F L A T T O tea m🌟

13/05/2021

❗️❗️❗️𝐻𝑂𝑇 𝑆𝑈𝑀𝑀𝐸𝑅❗️❗️❗️
Hello ! Mọi người nh ìn đây có biết là loại Cockta il gì không nè ? 😋 B ật mí một xíu nha “Đây là m ón Cocktail 𝙲𝚊𝚗𝚍𝚢 𝙲𝚛𝚞𝚜𝚑 nhà FLATTO đấ y” mang hương vị của các lo ại củ quả tươi mát, rất thí ch hợp với mùa hè nóng b ức này 😉
Hôm nay các bạn đã có kế hoạ ch gì chưa? Nếu chưa thì FLAT TO mời bạn đến để thưởng th ức nhé !
𝚃𝙷𝙰𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 ♥︎

💥💥 Hap py hour 20% off all Cocktails fr om 5pm to 8pm ( Mon - S un )💥💥
💥💥 Lady Night: 1 complimentary cocktai ls for all ladies on every Saturday

Flat to Coffee & Lounge
145 Đường 10, N am Quang 1, Tân Phong Ward, P Mỹ Hưng, District 7, HCMC
Opening ho ur: 5pm-1am, every day

30/04/2021

Các bạn đã có kế hoạ ch cho dịp nghĩ lễ 30/4 và 1 /5 này chưa ?
⭐⭐Flatto kí nh mời các bạn đến thưởng th ức những ly Cocktails đặc biệt cù ng người thân và bạn bè n 🌟🌟
---------------/----------------
What is your plan for 30 Apr il and 01 May guy ?
⭐⭐ Flatto would like to invite y ou and your friends to enjoy o ur special cocktails menu 🌟🌟

💥💥💥Lady night 💥 💥💥
Mi ễn phí một ly selected cocktails c ho tất cả các bạn nữ 💥 v ào mỗi tối thứ 7 nhé.

01 fr ee selected cocktails for all female gues ts on Saturday

💥💥💥 Super chilling Wednesd ay 💥💥💥
Giảm giá 40% trên menu ch ọn lọc từ 04:30pm đến 08:00pm

Eve ry Wednesday 40 % off on select ed menu from 04:30pm đến 08:00pm

📍1 45 Đường số 10, Nam Quang 1, T ân Phong, Quận 7
☎️ 0937 717839

26/04/2021

Sunday night in Flatto
💕💕 We apprecia te all the support from our love ly customers 💕💕

Flatto Coffee & Lounge
📍1 45 Đường số 10, Nam Quang 1, T ân Phong, Quận 7
☎️ 0937 717839


22/04/2021

Thursday Night.

💥💥 Happy hour 20% o ff all Cocktails from 5pm to 8 pm ( Mon - Sun )💥💥
💥💥 La dy Night: 1 complimentary cocktails for a ll ladies on every Saturday

Flatto Coffee & Lounge
1 45 Đường 10, Nam Quang 1, T ân Phong Ward, Phú Mỹ Hưng, Distri ct 7, HCMC
Opening hour: 5pm-1am, every d ay

17/04/2021

🌟🌟🌟Weekend in Flatto ✨✨✨

Flatto Lounge
📍1 45 Đường số 10, Nam Quang 1, T ân Phong, Quận 7
☎️ 0937 71783915/04/2021

⭐️Người ta hay nói ⭐️

💕💕 P hụ nữ đẹp như rượu , p hụ nữ thông minh như trà 💕💕

C ác bạn phái đẹp đã có kế hoạ ch cho tối thứ 7 cuối tu ần chưa ?
🌟🌟Flatto kính mời c ác bạn đến thưởng thức chương trì nh 🌟🌟
💥💥💥Lady night 💥 💥💥
Miễn phí m ột ly selected cocktails cho tất cả c ác bạn nữ vào mỗi tối t hứ 7 nhé.
---------------/----------------
What is your pl an for Saturday night lady ?
💥💥💥La dy night 💥💥💥
Flatto would like to invi te all ladies to enjoy 01 fr ee selected cocktails on every Saturday

📍
145 Đường số 10, Nam Qua ng 1, Tân Phong, Quận 7
☎️ 0937 717839

03/04/2021

⭐Whisky and chocolate, two of t he tastiest foodstuffs on the planet, we re surely made to go together.🌟
✨The swe et vanilla notes you get from t he whisky work nicely with the caram el notes you get from a dece nt milk chocolate and the honey flavou rs in both the whisky and chocola te work well ✨

📍145 Đường số 10, Nam Quang 1, Tân Phong, Qu ận 7
☎️ 0937 717839

28/03/2021

F L A T T O

🌟F L A T T O C O F F E E & L O U N G E🌟

💥💥💥A re you looking for that end of d ay hide away ?

🌟⭐️🌟 Let come alo ng and take your friends to Flat to Coffee & Lounge for relaxing a nd enjoy our selection of special cocktai ls and Whiskey .

⭐️✨🌟 We will tre at you as friends with our uniq ue European design with a lot of beautif ul paintings from Local artist .

💥💥Happy ho ur from 5pm to 8pm (💵20% o ff all Cocktails💴)💥💥

📍145 Đ.số 10, KP N am Quang 1, P Tân Phong, Qu ận 7

☎️ Hotline 0937 717839

26/03/2021

Dear value guests 💕 💥💥 L et come and enjoy our happy o ur 20% off all Cocktails from 5 pm to 8pm ( Mon - S un )💥💥 We are looking forwa rd to see you again soon !!!✨ ✨✨
Regards,
🌟F L A T T O team🌟
💥💥 Lady Night: 1 complimentary cocktails f or all ladies on every Saturday

Flatto Coff ee & Lounge
145 Đường 10, Nam Qua ng 1, Tân Phong Ward, Phú Mỹ Hư ng, District 7, HCMC
Opening hour: 5pm-1am, eve ry day

12/03/2021

💥Let come and try our loc al Gin 💥
Videos (show all)

F L A T T O

Products

Cocktails - Mocktail - Whisky - Coff ee - Light Food

Payment Options

Cash Mastercard Visa

Telephone

Website

Address


145 Đ.số 10, Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Tuesday 07:00 - 15:00
17:00 - 00:00
Wednesday 07:00 - 15:00
17:00 - 00:00
Thursday 07:00 - 15:00
17:00 - 00:00
Friday 07:00 - 15:00
17:00 - 00:00
Saturday 07:00 - 15:00
17:00 - 00:00
Sunday 07:00 - 15:00
17:00 - 00:00

Other Lounges in Ho Chi Minh City (show all)
GANGZ Cocktail, Beer & More GANGZ Cocktail, Beer & More
31 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City

Cocktail, Beer & more. Open: 7pm - 3am. 31 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, HCMC.

Pháo Điện sân khấu Pháo Điện sân khấu
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên cung cấp si và lẽ các loại pháo điện sân khấu các loại giá rẻ nhất sài gòn nha mọi người. Mọi Người Ai Có Nhu Cầu alô trực tiếp em 0935162347.Giao hàng tận nơi.

KHOI COFFEE KHOI COFFEE
Ho Chi Minh City

Con Voi Con Voi
No. 44 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Ho Chi Minh City

A homegrown bar for your late night drinks.

Epic Sky Lounge Epic Sky Lounge
Lầu 17, HUBA Tower, 22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Inspired by a movement that sparks a sense of FREEDOM, of how to express a JOY for life that can only be described as liberating at every turn and at every moment. Imagine yourself floating like a CLOUD.

Aha Chill Bar Aha Chill Bar
28 Bùi Viện
Ho Chi Minh City

Chúng tôi thức cùng bạn ...... Chúng tôi vui cùng bạn ...... Chúng tôi có bán "Niềm vui"

The DAQ - Street Bar The DAQ - Street Bar
48B Phan Văn Trị
Ho Chi Minh City, 700000

Chilling your night

The DAQ - Street Bar The DAQ - Street Bar
48B Phan Văn Trị
Ho Chi Minh City, 700000

Chilling your night

BUFF Coffee and Beer BUFF Coffee and Beer
Cầu Xáng
Ho Chi Minh City

142 Mixology 142 Mixology
1E Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

The first Cocktail Bar in Thu Duc, 142 Mixology is an ideal place to enjoy inspirational cocktails with DJ Night Live every weekend!

Nếm Coffee Nếm Coffee
111/2 Tổ 4 , KP1, Phường Tân Thới An
Ho Chi Minh City, 70000

Nếm - Coffee & Tea

Tiệm Cafe Cô Giáo Thảo Tiệm Cafe Cô Giáo Thảo
29/9 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000