EASY CAR THỦ ĐỨC

EASYCAR GROUP | EASY BUY-SELL-SERVICE
Chuỗi hệ thố ng kinh doanh & dịch vụ s ửa chữa xe qua sử dụng có bề d ày hơn 26 năm kinh nghiệm tro ng hoạt động kinh doanh xe Ô tô .

Operating as usual

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 27/05/2022

🚗FORD RANGER XLS 2019 AT l ên full Wildtrak
- Động cơ: Dầu 2.2A T
-
Màu: Trắng
- Xuất xứ: Thái La n
-
Đăng kí: Cá nhân, Biển tỉn h
-
Km đã đi: 67.000km
Xe được tra ng bị: Ghế da Wildtrak, Đèn Wildtr ak, Mâm Wildtrak lót sàn,Dán flim, CD,
-
Đậm chất tính thể thao, offroad
💰G 716 triệu (có thương lượng)

💯EasyCar c am kết bán xe không đâm đụ ng ngập nước.
💯Bao test hãng, bao th ầy sợ coi xe.
💯Hỗ trợ ngân hà ng, bao hồ sơ khó.
💯Bao rút hồ sơ.

🌎Đ ịa chỉ: 824 Quốc lộ 13,Hiệp Bì nh Phước,Thủ Đức, TPHCM
☎Điện thoại: 07777.17794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 27/05/2022

🚗HYUNDAI ACCENT 2019 MT BASE
- S ản xuất: 2019 đăng kí 2020
- Độ ng cơ: Xăng 1.4MT
- Màu: Trắng
- Xu ất xứ: Việt Nam
- Đăng kí: Cá nh ân, Biển TP
- Km đã đi: 35.000k m
-
Trang bị: Ghế da, dán fl im, lót sàn, CD theo xe,
💰Giá 402 tri ệu (có thương lượng)
🤑Hỗ trợ trả g óp đưa trước 180tr nhận xe
💯EasyCar c am kết xe không đâm đụng ng ập nước.
💯Bao test hãng, bao thầy sợ c oi xe.
💯Hỗ trợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ

🌍Địa chỉ: 824 qu ốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, T hủ Đức, TPHCM
☎️Điện thoại: 0777717794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 27/05/2022

🚗TOYOTA RUSH 2021 XE LƯỚT
- S ản xuất: 2021
- Động cơ: Xăng 1.5A T
-
Màu: Đỏ
- Xuất xứ: Indonesia
- Đă ng kí: Cá nhân, Biển Tỉnh
- Km đã đi: 3.000km
- Trang bị: Màn hình, c am lùi, ghế da, lót sàn, d án phim,…
💰Giá 646 triệu (có thương lượng)

💯EasyC ar cam kết xe không đâm đụ ng ngập nước.
💯Bao test hãng, bao th ầy sợ coi xe.
💯Hỗ trợ ngân hà ng, bao hồ sơ khó.
💯Bao rút hồ sơ

🌍Đ ịa chỉ: 824 quốc lộ 13, Hi ệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM
☎️Điện tho ại: 0777717794 Mr Đạt

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 25/05/2022

🚗HYUNDAI ACCENT 2021 AT TIÊU CHUẨ N
-
Sản xuất: 2021
- Động cơ: Xă ng 1.4AT
- Màu: Bạc
- Xuất xứ: Vi ệt Nam
- Đăng kí: Cá nhân, Bi ển Tỉnh
- Km đã đi: 11.000km
- Tra ng bị: Màn hình, cam lùi, c am hành trình, ghế da, lót s àn, dán phim,…
💰Giá 535 triệu (có thươ ng lượng)
🤑Hỗ trợ trả góp đưa trư ớc 180tr nhận xe
💯EasyCar cam kết xe khô ng đâm đụng ngập nước.
💯Bao test hã ng, bao thầy sợ coi xe.
💯Hỗ t rợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ

🌍Địa chỉ: 824 qu ốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, T hủ Đức, TPHCM
☎️Điện thoại: 0777717794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 25/05/2022

🚗KIA SORENTO PREMIUM 2021
- Sản xu ất: 2021
- Động cơ: Dầu 2.2Turbo
- M àu: Xanh
- Xuất xứ: Việt Nam
- Đă ng kí: Cá nhân, Biển SG
- Km đã đi: 27.000km
- Trang bị: Ghế da chỉ nh điện , lót sàn, Film cá ch nhiệt, Màn hình, cam lùi, c am 360, cảm biến quanh xe, c ửa sổ trời pado, cruise control,…
💰Giá 1.250 tr (có thương lượng)
🤑Hỗ trợ trả g óp, đưa trước 500Tr Lấy xe!!
💯EasyC ar cam kết xe không đâm đụ ng ngập nước.
💯Bao test hãng, bao th ầy thợ coi xe.
💯Hỗ trợ ngân hà ng, bao hồ sơ khó.
💯Bao rút hồ sơ.
Đ ịa chỉ: 824 quốc lộ 13, Hi ệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM
Điện tho ại: 07777.17794

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 24/05/2022

🚗FORD RANGER RAPTOR Xe cực đẹ p
-
Sản xuất: 2019
- Động cơ: D ầu 2.0 Turbo 4x4
- Màu: Xanh
- Xu ất xứ: Thái Lan
- Đăng kí: Cá nh ân, Biển Tỉnh (không có niên hạn )
-
Km đã đi: 78.000km
- Tra ng bị: Ghế da chỉnh điện , l ót sàn, Film cách nhiệt, Màn hì nh, cam lùi, cảm biến quanh xe, Màn hình vietmap gắn thêm…
💰Giá 1.250 tr (có thương lượng)
🤑Hỗ trợ trả g óp, đưa trước 500Tr Lấy xe!!
💯EasyC ar cam kết xe không đâm đụ ng ngập nước.
💯Bao test hãng, bao th ầy thợ coi xe.
💯Hỗ trợ ngân hà ng, bao hồ sơ khó.
💯Bao rút hồ sơ.
Đ ịa chỉ: 824 quốc lộ 13, Hi ệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM
Điện tho ại: 07777.17794

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 23/05/2022

🚗TOYOTA INNOVA 2.0E 2017
- Sản xu ất: 2017
- Động cơ: Xăng 2.0MT
- M àu: Xám
- Xuất xứ: Việt Nam
- Đă ng kí: Cá nhân, Biển SG
- Km đã đi: 78.000km (có đăng kí kinh doanh )
-
Trang bị: ghế da 8 c hỗ ngồi, lót, dán flim, màn hì nh, cam lùi, điều hoà mát lạ nh,
💰Giá 536 triệu (có thương lượng)
💯EasyC ar cam kết xe không đâm đụ ng ngập nước.
💯Bao test hãng, bao th ầy sợ coi xe.
💯Hỗ trợ ngân hà ng, bao hồ sơ khó.
💯Bao rút hồ sơ

🌍Đ ịa chỉ: 824 quốc lộ 13, Hi ệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM
☎️Điện tho ại: 0777717794 Mr Đạt

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 23/05/2022

🚗FORD ESCAPE XLT 3.0AT 4x4 (2 cầu )
-
Sản xuất: 2004
- Động cơ: Xă ng 3.0 V6 4x4
- Màu: Xanh
- Xu ất xứ: Việt Nam
- Đăng kí: Cá nh ân, Biển Hà Nội
- Km đã đi: 137.000km
- Trang bị: ghế da, s àn 5D, dán flim, …
💰Giá 155 tri ệu (có thương lượng)
💯Cam kết xe khô ng đâm đụng ngập nước.
💯Bao test hã ng, bao thầy sợ coi xe.
💯Hỗ t rợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ

🌍Địa chỉ: 824 qu ốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, T hủ Đức, TPHCM
☎️Điện thoại: 0777717794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 22/05/2022

🚗HYUNDAI ACCENT 2020 AT ĐẶC BIỆ T
-
Sản xuất: 2020
- Động cơ: Xă ng 1.4AT
- Màu: Đỏ
- Xuất xứ: Vi ệt Nam
- Đăng kí: Cá nhân, Bi ển Tỉnh
- Km đã đi: 36.000km
- Tra ng bị: Màn hình, cam lùi, g hế da, lót sàn, dán phim, c ửa sổ trời,…
💰Giá 512 triệu (có thươ ng lượng)
🤑Hỗ trợ trả góp đưa trư ớc 180tr nhận xe
💯EasyCar cam kết xe khô ng đâm đụng ngập nước.
💯Bao test hã ng, bao thầy sợ coi xe.
💯Hỗ t rợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ

🌍Địa chỉ: 824 qu ốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, T hủ Đức, TPHCM
☎️Điện thoại: 0777717794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 21/05/2022

🚗TOYOTA VIOS 2020 1.5MT
- Sản xu ất: 2020
- Động cơ: Xăng 1.5MT
- M àu: Nâu Vàng
- Xuất xứ: Việt Na m
-
Đăng kí: Cá nhân, Biển Tỉn h
-
Km đã đi: 45.000km
- Trang bị: Ghế da, lót sàn, Film cá ch nhiệt, Màn hình, cam lùi, Đi ều hoà lạnh sâu,…
💰Giá 449 triệu ( thương lượng)
🤑Hỗ trợ trả góp đ ưa trước 180Tr Lấy xe luôn!!
💯EasyCar c am kết xe không đâm đụng ng ập nước.
💯Bao test hãng, bao thầy sợ c oi xe.
💯Hỗ trợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ

🌍Địa chỉ: 824 qu ốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, T hủ Đức, TPHCM
☎️Điện thoại: 0777717794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 20/05/2022

🚗TOYOTA VIOS 2021 1.5E CVT
- S ản xuất: 2021
- Động cơ: Xăng 1.5A T
-
Màu: Bạc
- Xuất xứ: Việt Na m
-
Đăng kí: Cá nhân, Biển S G
-
Km đã đi: 14.000km, có sổ b ảo dưỡng hãng
- Trang bị: Ghế da, lót sàn, Film cách nhiệt, M àn hình, cam lùi,…
- Bảo hiểm v ật chất 10/2022
💰Giá 569 triệu (có thươ ng lượng)
🤑Hỗ trợ trả góp đưa trư ớc 190Tr Lấy xe luôn!!
💯EasyCar cam k ết xe không đâm đụng ngập nước.
💯B ao test hãng, bao thầy sợ c oi xe.
💯Hỗ trợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ

🌍Địa chỉ: 824 qu ốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, T hủ Đức, TPHCM
☎️Điện thoại: 0777717794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 20/05/2022

🚗MAZDA 3 1.5 LUXURY 2022
- S ản xuất: 2022
- Động cơ: Xăng 1.5A T
-
Màu: Trắng
- Xuất xứ: Việt Na m
-
Đăng kí: Cá nhân, Biển Tỉn h
-
Km đã đi: 10.000km
- Trang bị: Ghế da chỉnh điện, lót s àn, Film cách nhiệt, Màn hình, C ảm biến quanh xe, Ga tự độ ng, phanh tay điện tử, điều h 2 vùng, Camera Hành trình,…
💰Giá 689 tri ệu (có thương lượng)
🤑Hỗ trợ trả g óp đưa trước 250tr Lấy xe luôn!!
💯EasyC ar cam kết xe không đâm đụ ng ngập nước.
💯Bao test hãng, bao th ầy sợ coi xe.
💯Hỗ trợ ngân hà ng, bao hồ sơ khó.
💯Bao rút hồ sơ

🌍Đ ịa chỉ: 824 quốc lộ 13, Hi ệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM
☎️Điện tho ại: 0777717794 Mr Đạt

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 19/05/2022

🚗VOLKSWAGEN POLO 2016 1.6HATBACK
- Động cơ: Xăng 1.6MT
- Màu: Ghi xám
- Xu ất xứ: Ấn Độ
- Đăng kí: C ty, Biển TP
- Km đã đi: 46.000km
Xe được trang bị: Dán flim, m àn hình, cảm biến ...
Xe đi c ho cảm giác cực tốt đầm ch ắc, thể thao, an toàn,…
💰Giá 360 tri ệu (có thương lượng)
💯EasyCar cam kết b án xe không đâm đụng ngập nước.
💯B ao test hãng, bao thầy sợ c oi xe.
💯Hỗ trợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ.

🌎Địa chỉ: 824 Qu ốc lộ 13,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức, TPHCM
☎Đi ện thoại: 07777.17794 Mr Đạt

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 18/05/2022

🚗FORD EVEREST 2013 2.5AT 4x2
- S ản xuất: 2013
- Động cơ: Dầu 2.5A T
-
Màu: Ghi vàng
- Xuất xứ: Vi ệt Nam
- Đăng kí: Cá nhân, Bi ển TP
- Km đã đi: 123.000km
- Tra ng bị: Ghế da, lót sàn, d án flim,…
💰Giá 510 triệu (có thương lượng)
🤑 Hỗ trợ trả góp đưa trước 180 tr nhận xe
💯EasyCar cam kết xe khô ng đâm đụng ngập nước.
💯Bao test hã ng, bao thầy sợ coi xe.
💯Hỗ t rợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ

🌍Địa chỉ: 824 qu ốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, T hủ Đức, TPHCM
☎️Điện thoại: 0777717794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 18/05/2022

🚗HYUNDAI ACCENT 2019 MT BASE
- S ản xuất: 2019
- Động cơ: Xăng 1.4M T
-
Màu: Trắng
- Xuất xứ: Việt Na m
-
Đăng kí: Cá nhân, Biển Tỉn h
-
Km đã đi: 35.000km
- Trang bị: Màn hình, cam lùi, cam hà nh trình,…
- Xe đã được lên bộ m âm phay rất đẹp
💰Giá 381 triệu ( thương lượng)
🤑Hỗ trợ trả góp đ ưa trước 180tr nhận xe
💯EasyCar cam k ết xe không đâm đụng ngập nước.
💯B ao test hãng, bao thầy sợ c oi xe.
💯Hỗ trợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ

🌍Địa chỉ: 824 qu ốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, T hủ Đức, TPHCM
☎️Điện thoại: 0777717794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 18/05/2022

🚗TOYOTA YARIS 2013 nhập Thái La n
-
Sản xuất: 2013
- Động cơ: Xă ng 1.5AT
- Màu: Bạc
- Xuất xứ: Th ái Lan
- Đăng kí: Cá nhân, Bi ển TP
- Km đã đi: 64.000km
- Tra ng bị: Ghế da, lót sàn, Fi lm cách nhiệt, Màn hình, cam lùi,…
💰G 363 triệu (có thương lượng)
💯EasyCar c am kết xe không đâm đụng ng ập nước.
💯Bao test hãng, bao thầy sợ c oi xe.
💯Hỗ trợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ

🌍Địa chỉ: 824 qu ốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, T hủ Đức, TPHCM
☎️Điện thoại: 0777717794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 16/05/2022

🚗KIA RONDO 2018 GAT TỰ ĐỘN G
-
Sản xuất: 2018
- Động cơ: Xă ng 2.0AT
- Màu: Trắng
- Xuất xứ: Vi ệt Nam
- Đăng kí: Cá nhân, Bi ển Tỉnh
- Km đã đi: 92.000km
- Tra ng bị: Ghế da, lót sàn, Fi lm cách nhiệt, Màn hình android, c am lùi, Cảm biến va chạm, đi ều hoà 2 vùng auto, ga tự động…
💰G 526 triệu (có thương lượng)
🤑Hỗ t rợ trả góp đưa trước 200tr L ấy xe luôn!!
💯EasyCar cam kết xe khô ng đâm đụng ngập nước.
💯Bao test hã ng, bao thầy sợ coi xe.
💯Hỗ t rợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ

🌍Địa chỉ: 824 qu ốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, T hủ Đức, TPHCM
☎️Điện thoại: 0777717794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 15/05/2022

🚗TOYOTA VIOS 2019 G CAO CẤ P
-
Sản xuất: 2019
- Động cơ: Xă ng 1.5AT
- Màu: Trắng
- Xuất xứ: Vi ệt Nam
- Đăng kí: Cá nhân, Bi ển SG
- Km đã đi: 14.000km
- Tra ng bị: Ghế da, lót sàn, Fi lm cách nhiệt, Màn hình, cam l ùi, Cảm biến va chạm, điều h auto,…
💰Giá 526 triệu (có thương lượng)
🤑 Hỗ trợ trả góp đưa trước 190 tr Lấy xe luôn!!
💯EasyCar cam kết xe khô ng đâm đụng ngập nước.
💯Bao test hã ng, bao thầy sợ coi xe.
💯Hỗ t rợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ

🌍Địa chỉ: 824 qu ốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, T hủ Đức, TPHCM
☎️Điện thoại: 0777717794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 14/05/2022

🚗HYUNDAI ACCENT 2020 MT FULL
- Độ ng cơ: Xăng 1.4MT
- Màu: BẠC
- Xu ất xứ: Việt Nam
- Đăng kí: Cá nh ân, Biển tỉnh
- Km đã đi: 27.000km
Xe được trang bị: Ghế da, l ót sàn,Dán flim, màn hình, cam l ùi, cảm biến ...
💰Giá 455 triệu ( thương lượng)
🤑Hỗ trợ trả góp, đ ưa trước 190tr Lấy xe!!
💯EasyCar cam k ết bán xe không đâm đụng ng ập nước.
💯Bao test hãng, bao thầy sợ c oi xe.
💯Hỗ trợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ.

🌎Địa chỉ: 824 Qu ốc lộ 13,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức, TPHCM
☎Đi ện thoại: 07777.17794 Mr Đạt

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 12/05/2022

🚗HONDA CITY TOP 2019
- Động cơ: Xăng 1.5L TOP
- Màu: Trắng
- Xu ất xứ: Việt Nam
- Đăng kí: Cá nh ân, Biển TP
- Km đã đi: 44.000km
Xe được trang bị: Ghế da, D án flim, cam hành trình, màn hì nh, cam lùi, ga tự động,...
- Xe có l ên body kit MODULO cực đẹp và t hể thao
💰Giá 538 triệu (có thương lượng)
🤑 Hỗ trợ trả góp, đưa trước 190 tr Lấy xe!!
💯EasyCar cam kết bán xe khô ng đâm đụng ngập nước.
💯Bao test hã ng, bao thầy sợ coi xe.
💯Hỗ t rợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ.

🏬EASYCAR THỦ ĐỨC
824 Qu ốc lộ 13,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức, TPHCM
☎Đi ện thoại: 07777.17794 Mr Đạt

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 12/05/2022

🚗FORD RANGER XLS 2020 AT
- Độ ng cơ: Dầu 2.2AT
- Màu: Trắng
- Xu ất xứ: Thái Lan
- Đăng kí: Cá nh ân, Biển tỉnh
- Km đã đi: 41.000km
Xe được trang bị: Ghế da, l ót sàn,Dán flim, màn hình, cam l ùi, cam hành trình ...
- Đậm ch ất tính thể thao, offroad
💰Giá 728 tri ệu (có thương lượng)
🤑Hỗ trợ trả g óp, đưa trước 210tr Lấy xe!!
💯EasyCar c am kết bán xe không đâm đụ ng ngập nước.
💯Bao test hãng, bao th ầy sợ coi xe.
💯Hỗ trợ ngân hà ng, bao hồ sơ khó.
💯Bao rút hồ sơ.

🌎Đ ịa chỉ: 824 Quốc lộ 13,Hiệp Bì nh Phước,Thủ Đức, TPHCM
☎Điện thoại: 07777.17794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 10/05/2022

🚗VOLKSWAGEN POLO 2016 1.6HATBACK
- Động cơ: Xăng 1.6MT
- Màu: Ghi xám
- Xu ất xứ: Ấn Độ
- Đăng kí: C ty, Biển TP
- Km đã đi: 46.000km
Xe được trang bị: Dán flim, m àn hình, cảm biến ...
Xe đi c ho cảm giác cực tốt đầm ch ắc, thể thao, an toàn,…
💰Giá 366 tri ệu (có thương lượng)
🤑Hỗ trợ trả g óp, đưa trước 170tr Lấy xe!!
💯EasyCar c am kết bán xe không đâm đụ ng ngập nước.
💯Bao test hãng, bao th ầy sợ coi xe.
💯Hỗ trợ ngân hà ng, bao hồ sơ khó.
💯Bao rút hồ sơ.

🌎Đ ịa chỉ: 824 Quốc lộ 13,Hiệp Bì nh Phước,Thủ Đức, TPHCM
☎Điện thoại: 07777.17794 Mr Đạ t

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 09/05/2022

🚗HONDA CITY TOP 2019
- Động cơ: Xăng 1.5L TOP
- Màu: Trắng
- Xu ất xứ: Việt Nam
- Đăng kí: Cá nh ân, Biển TP
- Km đã đi: 44.000km
Xe được trang bị: Ghế da, D án flim, cam hành trình, màn hì nh, cam lùi, ga tự động,...
- Xe có l ên body kit MODULO cực đẹp và t hể thao
💰Giá 538 triệu (có thương lượng)
🤑 Hỗ trợ trả góp, đưa trước 190 tr Lấy xe!!
💯EasyCar cam kết bán xe khô ng đâm đụng ngập nước.
💯Bao test hã ng, bao thầy sợ coi xe.
💯Hỗ t rợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ.

🏬EASYCAR THỦ ĐỨC
824 Qu ốc lộ 13,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức, TPHCM
☎Đi ện thoại: 07777.17794 Mr Đạt

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 09/05/2022

🚗HONDA CITY TOP 2019
- Động cơ: Xăng 1.5L TOP
- Màu: Bạc
- Xu ất xứ: Việt Nam
- Đăng kí: Cá nh ân, Biển TP
- Km đã đi: 53.000km
Xe được trang bị: Ghế da, D án flim, màn hình, cam lùi, ga tự động,...
💰G 533 triệu (có thương lượng)
🤑Hỗ t rợ trả góp, đưa trước 190tr L ấy xe!!
💯EasyCar cam kết bán xe khô ng đâm đụng ngập nước.
💯Bao test hã ng, bao thầy sợ coi xe.
💯Hỗ t rợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ.

🏬EASYCAR THỦ ĐỨC
824 Qu ốc lộ 13,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức, TPHCM
☎Đi ện thoại: 07777.17794 Mr Đạt

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 04/05/2022

🚗SUZUKI ERTIGA GLX Sport 2021
- Độ ng cơ: Xăng 1.5AT
- Màu: BẠC
- Xu ất xứ: indonesia
- Đăng kí: Cá nh ân, Biển SG
- Km đã đi: 3.000 km (nilong chưa bóc)
Xe được trang bị: Dán flim, lót sàn màn hì nh, cam lùi, cảm biến, bao t ay lái, ...
💰Giá 555 triệu (có thươ ng lượng)
🤑Hỗ trợ trả góp, đưa trư ớc 180tr Lấy xe!!
💯EasyCar cam kết b án xe không đâm đụng ngập nước.
💯B ao test hãng, bao thầy sợ c oi xe.
💯Hỗ trợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ.

🌎Địa chỉ: 824 Qu ốc lộ 13,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức, TPHCM
☎Đi ện thoại: 07777.17794 Mr Đạt

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 28/04/2022

🚗MAZDA 3 1.5 SPORT PREMIUM 202 1
-
Sản xuất: 2021
- Động cơ: Xă ng 1.5AT
- Màu: Trắng
- Xuất xứ: Vi ệt Nam
- Đăng kí: Cá nhân, Bi ển SG
- Km đã đi: 6.000km
- Tra ng bị: Ghế da chỉnh điện, l ót sàn, Cửa sổ trời, Film cá ch nhiệt, Màn hình, Cam 360, C ảm biến quanh xe, Ga tự độ ng, phanh tay điện tử, điều h 2 vùng, Camera Hành trình,…
💰Giá 778 tri ệu (có thương lượng)
🤑Hỗ trợ trả g óp đưa trước 280tr Lấy xe luôn!!
💯EasyC ar cam kết xe không đâm đụ ng ngập nước.
💯Bao test hãng, bao th ầy sợ coi xe.
💯Hỗ trợ ngân hà ng, bao hồ sơ khó.
💯Bao rút hồ sơ

🌍Đ ịa chỉ: 824 quốc lộ 13, Hi ệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM
☎️Điện tho ại: 0777717794 Mr Đạt

Photos from EASY CAR THỦ ĐỨC 's post 27/04/2022

🚗HYUNDAI ACCENT 2020 MT FULL
- Độ ng cơ: Xăng 1.4MT
- Màu: BẠC
- Xu ất xứ: Việt Nam
- Đăng kí: Cá nh ân, Biển tỉnh
- Km đã đi: 29.000km
Xe được trang bị: Ghế da, l ót sàn,Dán flim, màn hình, cam l ùi, cảm biến ...
💰Giá 442 triệu ( thương lượng)
🤑Hỗ trợ trả góp, đ ưa trước 190tr Lấy xe!!
🎁Tặng bơm l ốp điện tử thông minh
💯EasyCar cam k ết bán xe không đâm đụng ng ập nước.
💯Bao test hãng, bao thầy sợ c oi xe.
💯Hỗ trợ ngân hàng, bao hồ sơ khó.
💯B ao rút hồ sơ.

🌎Địa chỉ: 824 Qu ốc lộ 13,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức, TPHCM
☎Đi ện thoại: 07777.17794 Mr Đạt

Videos (show all)

Website

easycar.com.vn

Address


824 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00

Other Cars in Ho Chi Minh City (show all)
Hyundai Miền Nam- Quỳnh Khuyên 0931 61 10 91 Hyundai Miền Nam- Quỳnh Khuyên 0931 61 10 91
Ho Chi Minh City

Đại Lý Hyundai Miền Nam Chuyên Phân Phối Các Xe Dòng Xe Hyundai như: ACCENT, SANTAFE,KONA,TUCSON, GRAND i10, ELANTRA

Phụ Tùng Ô Tô  Hino Isuzu Deawo Veam Phụ Tùng Ô Tô Hino Isuzu Deawo Veam
Ho Chi Minh City

Trang chuyên cung cấp phụ tùng Ô tô xe tải các loại

Sure Thủ Đức- xe Toyota chính hãng đã qua sử dụng Sure Thủ Đức- xe Toyota chính hãng đã qua sử dụng
650 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp. HCM
Ho Chi Minh City, 70000

-Mua bán, trao đổi xe Toyota đã qua sử dụng

Xưởng, Dịch Vụ Sửa Chữa Đệ Nhất Ôtô Xưởng, Dịch Vụ Sửa Chữa Đệ Nhất Ôtô
2454 Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên sửa chữa, bảo hành và cung cấp phụ tùng chính hãng các dòng xe tải vừa và nhỏ...

360Xe 360Xe
Viet Nam
Ho Chi Minh City, 70000

Nơi chia sẻ các hướng dẫn, kinh nghiệm về mua, bán, sửa chữa oto

Gara ô tô Cường Thanh Gara ô tô Cường Thanh
Ho Chi Minh City, 71562

Chuyên sửa xe, sơn xe, bảo hiểm xe, điện xe, máy và máy lạnh của các loại ô tô. Cam kết chất lượng và thời gian sửa chữa ô tô nhanh nhất Garage luôn lỗ lực đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

Công Hậu - Toyota Đông Sài Gòn - 0378.158.046 Công Hậu - Toyota Đông Sài Gòn - 0378.158.046
507 Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên bán xe mới - Thu đổi xe cũ đã qua sử dụng Toyota - Chính sách hấp dẫn. Liên hệ: Mr. Hậu - 0378.158.046

Mitsubishi Bình Triệu - Bình 0903739761 Mitsubishi Bình Triệu - Bình 0903739761
79-81 Quốc Lộ 13. Hiệp Bình Chánh. Thủ Đức
Ho Chi Minh City

CHUYÊN KINH DOANH CÁC DÒNG XE DU LICH MITSUBISHI TỪ 5-7 CHỖ VÀ BÁN TẢI

HVH AUTO - Mua bán xe ô tô qua sử dụng HVH AUTO - Mua bán xe ô tô qua sử dụng
Số 17, Đường 18, Khu Dân Cư Phước Kiển A, Xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP.HCM.
Ho Chi Minh City, 700000

#HVHAUTO #HaVienAuto • Nhiệt Tình giúp ta có thêm khách hàng. • Uy Tín giúp ta giữ chân khách hàng. • Chỉ bán xe Ô Tô đẹp | Luôn nói KHÔNG với xe lỗi.

DENSU DENSU
Hoang Hoa Tham
Ho Chi Minh City, 700000

Densu chuyên cung cấp giải pháp tiện ích cao cấp cho ô tô . Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, phù hợp với mọi dòng xe.

Ắc quy quận 9 Ắc quy quận 9
421 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tphcm
Ho Chi Minh City, 700000

Ắc Quy Quận 9- hệ thống ắc quy Hải Dương. Cung cấp sức quy nội ngoại nhập. Cung cấp dịch vụ cứu hộ ắc quy, kích bình, thay bình sức quy tại nhà. Kiểm tra tuổi thọ ắc quy...

Sparco Corsa Việt Nam Sparco Corsa Việt Nam
36 đường Số 14, KDC Hương Lộ 5, An Lạc, Bình Tân
Ho Chi Minh City

Nhà phân phối các sản phẩm Sparco tại Việt Nam: Bọc vô lăng Sparco, Gối tựa đầu Sparco, Tinh dầu ô tô Sparco. Chính sách đại lý linh động, hỗ trợ nhanh và nhiều ưu đãi.