Luật sư Hồ Chí Minh - Luật Hùng Bách

Luật sư Hồ Chí Minh - Luật Hùng Bách

Luật sư giỏi Hồ Chí Minh tư vấn pháp luật, tham gia tranh tụng trong các lĩnh vực: Luật sư hình sự, Luật sư dân sự, Luật sư đất đai, Luật sư ly hôn Hồ Chí Minh, Luật sư doanh nghiệp,..

LUẬT SƯ HỒ CHÍ MINH - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỒ CHÍ MINH – LUẬT HÙNG BÁCH
Hiện nay chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng dịch vụ Luật sư tại Hồ Chí Minh giỏi, uy tín, chuyên nghiệp trong các lĩnh vực dưới đây:
- Luật sư hình sự: Luật sư hình sự giỏi, nổi tiếng sẽ trực tiếp tư vấn, tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo; bảo vệ quyền lợi cho bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình

Operating as usual

23/05/2022

𝐕Ợ/𝐂𝐇Ồ𝐍𝐆 𝐓Ự Ý 𝐁Á𝐍 𝐓À𝐈 𝐒Ả𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐗Ử 𝐋Ý 𝐍𝐇Ư 𝐓𝐇Ế 𝐍À𝐎?
“𝚇𝚒𝚗 𝚌𝚑à𝚘 𝙻𝚞ậ𝚝 𝚜ư! 𝚅ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚔ế𝚝 𝚑ô𝚗 𝚗ă𝚖 𝟸𝟶𝟷𝟻 𝚟à 𝚌ó 𝚝ạ𝚘 𝚕ậ𝚙 đượ𝚌 𝚖ộ𝚝 𝚋ấ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚜ả𝚗 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚝𝚑𝚘ả 𝚝𝚑𝚞ậ𝚗 đứ𝚗𝚐 𝚝ê𝚗 𝚖ì𝚗𝚑 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝ô𝚒. 𝙶ầ𝚗 đâ𝚢 𝚝ô𝚒 𝚙𝚑á𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚝ự ý 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚜ổ đỏ đ𝚒 𝚋á𝚗 𝚖à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑ỏ𝚒 ý 𝚔𝚒ế𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚝ô𝚒. 𝚅ậ𝚢 𝙻𝚞ậ𝚝 𝚜ư 𝚌𝚑𝚘 𝚝ô𝚒 𝚑ỏ𝚒 𝚝ô𝚒 𝚌ó 𝚔𝚒ệ𝚗 𝚕ấ𝚢 𝚕ạ𝚒 đượ𝚌 𝚝à𝚒 𝚜ả𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐? 𝚃ô𝚒 𝚡𝚒𝚗 𝚌ả𝚖 ơ𝚗?”
Luật sư tư vấn:
Chế độ tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân chịu sự điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Về nguyên tắc thì vợ, chồng đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Chúng tôi sẽ tư vấn các vấn đề cơ bản xung quanh vấn đề bạn thắc mắc như sau:
𝐓à𝐢 𝐬ả𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐯ợ 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠ồ𝐦 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐠ì?
+ Tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra; các khoản thu nhập do lao động, hoạt động, sản xuất kinh doanh của vợ, chồng;
+ Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng và các khoản thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng bao gồm:
+ Tiền thưởng, trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp;
+ Tài sản mà vợ hoặc chồng được xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, vật nuôi bị thất lạc, vật nuôi dưới nước;
+ Các khoản thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
+ Tài sản mà vợ chồng được hưởng thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung;
+ Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn;
+ Tài sản không có căn cứ chứng minh là tài sản riêng của mỗi bên;
+ Tài sản riêng được vợ, chồng thỏa thuận nhập vào khối tài sản chung.
 Trường hợp của bạn việc tạo lập được tài sản chung là bất động sản trong thời kỳ hôn nhân sẽ là tài sản chung của vợ chồng không phụ thuộc vào vợ hay chồng đứng tên.
𝐕𝐢ệ𝐜 𝐜𝐡𝐢ế𝐦 𝐡ữ𝐮, 𝐬ử 𝐝ụ𝐧𝐠, đị𝐧𝐡 đ𝐨ạ𝐭 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠?
Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, bán tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận được quy định cụ thể tại Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cụ thể như sau:
+ Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.
+ Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây: Bất động sản; Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.
Căn cứ khoản 2 Điều 13 Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân gia đình 2014 còn quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng như sau: “Trong trường hợp vợ hoặc chồng định đoạt tài sản chung vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu”.
 Như vậy, việc chồng bạn tự ý bán đất là tài sản chung của vợ chồng thì vi phạm quy định pháp luật. Bạn có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và lấy lại tài sản theo quy định tại Điều 131 của Bộ luật Dân sự 2015.
𝘛𝘳ườ𝘯𝘨 𝘩ợ𝘱 𝘣ạ𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯ắ𝘮 𝘳õ 𝘲𝘶𝘺 đị𝘯𝘩 𝘱𝘩á𝘱 𝘭𝘶ậ𝘵, 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘵𝘩ờ𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘵ự 𝘵𝘩ự𝘤 𝘩𝘪ệ𝘯 𝘤á𝘤 𝘵𝘩ủ 𝘵ụ𝘤 𝘵ạ𝘪 𝘛𝘰à á𝘯 𝘵𝘩ì 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘭𝘪ê𝘯 𝘩ệ 𝘯𝘨𝘢𝘺 đế𝘯 𝘴ố đ𝘪ệ𝘯 𝘵𝘩𝘰ạ𝘪 0976.985.828 để đượ𝘤 𝘩ỗ 𝘵𝘳ợ 𝘵ư 𝘷ấ𝘯 𝘷à 𝘵𝘩ự𝘤 𝘩𝘪ệ𝘯 𝘤á𝘤 𝘵𝘩ủ 𝘵ụ𝘤 𝘵ạ𝘪 𝘛𝘰à á𝘯.
𝐇ồ 𝐬ơ 𝐤𝐡ở𝐢 𝐤𝐢ệ𝐧 𝐠ồ𝐦 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐠ì?
Đơn khởi kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Trong đơn này, người vợ/chồng cần phải trình bày được các ý chính sau đây: Nguồn gốc tạo lập tài sản; Người vợ/chồng cố ý che giấu việc đây là tài sản chung của vợ chồng; …
Các giấy tờ kèm theo:
+ Giấy tờ nhân thân của vợ, chồng: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn.
+ Giấy tờ về tài sản đã bị chồng tự ý bán như Sổ đỏ. Nếu được có thể cung cấp thêm hợp đồng mua bán giữa chồng và bên mua (nếu có); …
+ Các tài liệu liên quan khác.
Để 𝘤𝘩𝘶ẩ𝘯 𝘣ị 𝘩ồ 𝘴ơ 𝘺ê𝘶 𝘤ầ𝘶 𝘛𝘰à á𝘯 𝘨𝘪ả𝘪 𝘲𝘶𝘺ế𝘵 𝘤ầ𝘯 𝘴𝘰ạ𝘯 𝘵𝘩ả𝘰 đú𝘯𝘨 đơ𝘯, 𝘤𝘩𝘶ẩ𝘯 𝘣ị 𝘵à𝘪 𝘭𝘪ệ𝘶 𝘤𝘩ứ𝘯𝘨 𝘤ứ để 𝘤𝘩ứ𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘺ê𝘶 𝘤ầ𝘶 𝘬𝘩ở𝘪 𝘬𝘪ệ𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩 𝘩ợ𝘱 𝘱𝘩á𝘱. 𝘕ế𝘶 𝘣ạ𝘯 𝘤𝘩ư𝘢 𝘣𝘪ế𝘵 𝘤𝘩𝘶ẩ𝘯 𝘣ị 𝘩ồ 𝘴ơ 𝘬𝘩ở𝘪 𝘬𝘪ệ𝘯 𝘯𝘩ư 𝘵𝘩ế 𝘯à𝘰? 𝘏ã𝘺 𝘭𝘪ê𝘯 𝘩ệ 𝘯𝘨𝘢𝘺 đế𝘯 𝘴ố đ𝘪ệ𝘯 𝘵𝘩𝘰ạ𝘪 0976.985.828 để đượ𝘤 𝘩ỗ 𝘵𝘳ợ 𝘵ư 𝘷ấ𝘯 𝘩ỗ 𝘵𝘳ợ.
-----------------------------------------------------------------
Trường hợp bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn, hỗ trợ ly hôn trong nước hoặc có yếu tố nước ngoài, bạn có thể để lại comment, nhắn tin qua fanpage hoặc liên hệ Luật sư Hồ Chí Minh – Luật Hùng Bách qua:
Số điện thoại/Zalo/Viber: 𝟎𝟗𝟕𝟔.𝟗𝟖𝟓.𝟖𝟐𝟖
Email: 𝐥𝐮𝐚𝐭𝐡𝐮𝐧𝐠𝐛𝐚𝐜𝐡.𝐡𝐜𝐦@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
Tại văn phòng: Số 306 Nguyễn Văn Lượng, P.16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LY HÔN KHI CHỒNG/ VỢ NGOẠI TÌNH - LUẬT HÙNG BÁCH 18/05/2022

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LY HÔN KHI CHỒNG/ VỢ NGOẠI TÌNH - LUẬT HÙNG BÁCH

𝐇ƯỚ𝐍𝐆 𝐃Ẫ𝐍 𝐓𝐇Ủ 𝐓Ụ𝐂 𝐋𝐘 𝐇Ô𝐍 𝐊𝐇𝐈 𝐂𝐇Ồ𝐍𝐆/ 𝐕Ợ 𝐍𝐆𝐎Ạ𝐈 𝐓Ì𝐍𝐇
Hiện nay pháp luật quy định hôn nhân theo nguyên tắc một vợ một chồng. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người đã có vợ, có chồng nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với người khác làm cho hôn nhân hợp pháp của họ lâm vào tình trạng trầm trọng. Vậy trường hợp chồng/ vợ ngoại tình, người còn lại muốn ly hôn thì làm thế nào? Hồ sơ ly hôn khi chồng/ vợ ngoại tình cần gồm những gì? Thủ tục ly hôn khi chồng/ vợ ngoại tình ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hùng Bách; hoặc liên hệ trực tiếp số Điện thoại/Zalo/Viber 0976.985.828 để được Luật sư tư vấn, hỗ trợ thủ tục ly hôn khi chồng/ vợ ngoại tình.
Link: https://lhblaw.vn/huong-dan-thu-tuc-ly-hon-khi-chong-vo-ngoai-tinh.html
-----------------------------------------------------------------
Trường hợp bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn, hỗ trợ ly hôn trong nước hoặc có yếu tố nước ngoài, bạn có thể để lại comment, nhắn tin qua fanpage hoặc liên hệ Luật sư Hồ Chí Minh – Luật Hùng Bách qua:
Số điện thoại/Zalo/Viber: 𝟎𝟗𝟕𝟔.𝟗𝟖𝟓.𝟖𝟐𝟖
Email: 𝐥𝐮𝐚𝐭𝐡𝐮𝐧𝐠𝐛𝐚𝐜𝐡.𝐡𝐜𝐦@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
Tại văn phòng: Số 306 Nguyễn Văn Lượng, P.16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LY HÔN KHI CHỒNG/ VỢ NGOẠI TÌNH - LUẬT HÙNG BÁCH Một bên ngoại tình, người còn lại muốn ly hôn thì làm thế nào? Hồ sơ ly hôn khi chồng/ vợ ngoại tình gồm những gì? Thủ tục ly hôn khi chồng/ vợ ngoại tình ra sao? Liên hệ ngay số 0976.985.828 để được Luật sư tư vấn, hỗ trợ.

09/05/2022

𝐓𝐇𝐎Ả 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐍 𝐏𝐇Â𝐍 𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐓À𝐈 𝐒Ả𝐍 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐇Ờ𝐈 𝐊Ỳ 𝐇Ô𝐍 𝐍𝐇Â𝐍 𝐍𝐇Ư 𝐓𝐇Ế 𝐍À𝐎?

“𝙲𝚑à𝚘 𝙻𝚞ậ𝚝 𝚜ư! 𝚅ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚌ó ý đị𝚗𝚑 𝚙𝚑â𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚝à𝚒 𝚜ả𝚗 để 𝚙𝚑ụ𝚌 𝚟ụ 𝚖ụ𝚌 đí𝚌𝚑 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ì 𝚌ó 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 đượ𝚌 𝚔𝚑ô𝚗𝚐? 𝚀𝚞𝚢 đị𝚗𝚑 𝚙𝚑á𝚙 𝚕𝚞ậ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝚟ề 𝚟ấ𝚗 đề 𝚗à𝚢 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế 𝚗à𝚘? 𝙼𝚘𝚗𝚐 𝙻𝚞ậ𝚝 𝚜ư 𝚐𝚒ả𝚒 đá𝚙”.
Chào bạn! Luật sư tư vấn cho bạn như sau:
Theo quy định pháp luật hiện hành, khi hôn nhân còn tồn tại thì tài sản chung vẫn được duy trình cho đến khi quan hệ hôn nhân chấm dứt. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều cặp vợ chồng muốn được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân để chủ động trong việc kinh doanh hoặc lý do cá nhân khác. Do đó, trong thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng có nhu cầu thì sẽ thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng theo hai hình thức sau:
+ Vợ, chồng tự thỏa thuận phân chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung;
+ Vợ, chồng yêu cầu Tòa án giải quyết nếu không thống nhất được quan điểm phân chia.
Nếu bạn cần hỗ trợ thủ tục một trong hai cách trên hãy liên hệ ngay Luật Hùng Bách – 0976.985.828 để được hỗ trợ cụ thể.

𝐓𝐡ờ𝐢 đ𝐢ể𝐦 𝐜ó 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐥ự𝐜 𝐩𝐡â𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧 𝐥à 𝐤𝐡𝐢 𝐧à𝐨?
Theo quy định pháp luật hôn nhân gia đình nếu vợ chồng tự thoả thuận tài sản thì phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
Khi đó, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.
Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

𝐓𝐡𝐨ả 𝐭𝐡𝐮ậ𝐧 𝐩𝐡â𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧 𝐜ó 𝐥à𝐦 𝐜𝐡ấ𝐦 𝐝ứ𝐭 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡ệ 𝐡ô𝐧 𝐧𝐡â𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠?
Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định. Khi có mâu thuẫn thì vợ chồng vẫn thực hiện thủ tục giải quyết ly hôn theo quy định pháp luật.
Cần lưu ý hai vấn đề sau:
+ Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu vợ chồng không có thỏa thuận khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng.
+ Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của vợ, chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng đó thì thuộc sở hữu chung của vợ chồng

𝐓𝐡𝐨ả 𝐭𝐡𝐮ậ𝐧 𝐩𝐡â𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐭à𝐢 𝐬ả𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜ó 𝐛ị 𝐜𝐡ấ𝐦 𝐝ứ𝐭 𝐡𝐚𝐲 𝐯ô 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐤𝐡ô𝐧𝐠?
Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung. Hình thức của thỏa thuận phải được lập thành văn bản và công chứng theo quy định pháp luật.
Đối với trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thì thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung phải được Tòa án công nhận.
Nếu bạn cần hỗ trợ thủ tục chấm dứt thoả thuận phân chia tài sản trong thời kì hôn nhân hãy liên hệ ngay Luật Hùng Bách – 0976.985.828 để được hỗ trợ cụ thể.
Thoả thuận phân chia tài sản trong thời kì hôn nhân có thể bị vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
+ Nhằm trốn tranh các nghĩa vụ sau: Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; Bồi thường thiệt hại; Thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản; Trả nợ cho cá nhân, tổ chức; Nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật Hôn nhân Gia đình, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
-----------------------------------------------------------------
Trường hợp bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn, hỗ trợ ly hôn trong nước hoặc có yếu tố nước ngoài, bạn có thể để lại comment, nhắn tin qua fanpage hoặc liên hệ Luật sư Hồ Chí Minh – Luật Hùng Bách qua:
Số điện thoại/Zalo/Viber: 𝟎𝟗𝟕𝟔.𝟗𝟖𝟓.𝟖𝟐𝟖
Email: 𝐥𝐮𝐚𝐭𝐡𝐮𝐧𝐠𝐛𝐚𝐜𝐡.𝐡𝐜𝐦@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
Tại văn phòng: Số 306 Nguyễn Văn Lượng, P.16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.Videos (show all)

Products

- Luật sư hình sự Hồ Chí Minh
- Luật sư đất đai Hồ Chí Minh
- Luật sư ly hôn Hồ Chí Minh
- Luật sư kinh tế
- Luật sư thừa kế
- Luật sư Lao động - Bảo hiểm

Telephone

Address


306 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City
700000
Other Lawyers & Law Firms in Ho Chi Minh City (show all)
Thi Hành Án Dân Sự - Hình Sự Thi Hành Án Dân Sự - Hình Sự
18 Phan Bội Châu, Phường 14, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 8408

Luật Duy Nguyễn Luật Duy Nguyễn
172 đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City

Công ty Luật TNHH MTV Duy Nguyễn Email: [email protected] Phone: 028.3752 6658 Hotl

Visa Visa Visa Visa
67/42H Bờ Bao Tân Thắng, P Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

Ban muon co ngay Visa di My de dang khong?

hangchatluong.com.vn hangchatluong.com.vn
Mặt Tiền đường D9 Khu Dân Cư Caric Trần Não, Tổ 48, Khu Phố 4, Phường An Khánh, TP Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70000

Hotline: 0899153155 - 0903358083 (zalo/viber/whatsapp) Facebook: Thu Huong Land - https://www.facebook.com/lawyer.thuhuongland/ Fanpage: hangchatluong.com.vn - https://www.facebook.com/hangchatluong.com.vn.website website: https://luatsuvabatdongsan.com/

Văn Phòng Luật Sư Vũ Huyền Trân Văn Phòng Luật Sư Vũ Huyền Trân
Ho Chi Minh City

588 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8. Thành Phố Hồ Chí Minh: Tư Vấn (consultant) Dịch Vụ Pháp Lý (Legal services) Bào Chữa tại Tòa các cấp (Defense in the court)

PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Phường 11, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, đại diện tranh tụng tại tòa án về: Doanh nghiệp; Kinh doanh thương mại; Ly hôn; Hợp đồng dân sự...

Dịch Vụ Kế Toán - Thuế ANPHA Dịch Vụ Kế Toán - Thuế ANPHA
202 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Thành lập từ năm 2007, Kế toán Anpha hiện tại đã có 5 chi nhánh ở các tỉnh thành lớn.Trung bình mỗi năm, Anpha cung cấp dịch vụ Kế toán và Pháp lý cho hơn 20.000 doanh nghiệp.

Chủ đầu tư dự án Sài Gòn Riverside complex quận 7 Chủ đầu tư dự án Sài Gòn Riverside complex quận 7
32
Ho Chi Minh City

Bộ Phận Thanh Lý Đất Tphcm 0915405231

Luật Thanh Bình Luật Thanh Bình
105 Hoa Lan, P.02, Q.Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Đăng ký kinh doanh, thành lập mới công ty, thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh, dịch vụ kế toán, cung cấp chữ ký số, giấy phép đầu tư

LNT & Partners LNT & Partners
Bitexco Financial Tower No.02 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City

LNT & PARTNERS (“LNT”) is a major full-service independent Vietnam Law firm.

Văn Phòng Luật Sư Quang Tâm Văn Phòng Luật Sư Quang Tâm
Số 10, đường Số 57, Phường 10, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Trang chính thức của Văn phòng Luật sư Quang Tâm

Công ty Quốc Luật - Vietnam National Law Consultancy Company Công ty Quốc Luật - Vietnam National Law Consultancy Company
Số 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 7600000

- Thành lập công ty, đầu tư nước ngoài; - Visa, thẻ tạm trú, giấy phép lao động, thẻ APEC; - Dịch vu công chứng, lập vi bằng; - Hôn nhân