Nhận sổ sách kế toán về nhà làm, Báo cáo Thuế theo tháng, quý,

Nhận sổ sách kế toán về nhà làm, Báo cáo Thuế theo tháng, quý,

Chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, tư vấn thành lập công ty, nhận hỗ trợ báo cáo song ngữ

Operating as usual

26/05/2020

🎲𝙏𝙃𝙐̉ 𝙏𝙐̣𝘾 𝙏𝙃𝘼̀𝙉𝙃 𝙇𝘼̣̂𝙋 𝘾𝙊̂𝙉𝙂 𝙏𝙔 𝙏𝙉𝙃𝙃 𝙈𝙊̣̂𝙏 𝙏𝙃𝘼̀𝙉𝙃 𝙑𝙄𝙀̂𝙉🎲

𝕭𝖚̛𝖔̛́𝖈 1: 𝕮𝖍𝖚𝖆̂̉𝖓 𝖇𝖎̣ 𝖙𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖙𝖎𝖓, 𝖌𝖎𝖆̂́𝖞 𝖙𝖔̛̀ 𝖙𝖎𝖊̂́𝖓 𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖍𝖚̉ 𝖙𝖚̣𝖈 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖑𝖆̣̂𝖕 𝖈𝖔̂𝖓𝖌 𝖙𝖞 𝕿𝕹𝕳𝕳 1 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖛𝖎𝖊̂𝖓

- Chuẩn bị tên công ty, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh như hướng dẫn ở trên.
- Đối với thành viên:
• CÁ NHÂN thì cần chuẩn bị:
04 bản sao y công chứng không quá 03 tháng 1 trong các giấy tờ CMND/Hộ Chiếu/Căn cước công dân (CMND không quá 15 năm, Hộ chiếu không quá 10 năm
• TỔ CHỨC cần chuẩn bị:
Quyết định thành lập
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép kinh doanh
CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân của người đại diện cho tổ chức.
(Lưu ý: các tài liệu trên cần sao y công chứng không quá 03 tháng).

𝕭𝖚̛𝖔̛́𝖈 2: 𝕾𝖔𝖆̣𝖓 𝖙𝖍𝖆̉𝖔 𝖍𝖔̂̀ 𝖘𝖔̛ 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖑𝖆̣̂𝖕 𝖈𝖔̂𝖓𝖌 𝖙𝖞 𝕿𝕹𝕳𝕳 1 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖛𝖎𝖊̂𝖓:

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:
+ Giấy đề nghị thành lập Công ty TNHH 1 Thành Viên;
+ Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên;
+ Và giấy tờ đã chuẩn bị ở trên như (CMND/hộ chiếu/CCCD, Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép kinh doanh);

𝕭𝖚̛𝖔̛́𝖈 3: 𝕹𝖔̣̂𝖕 𝖍𝖔̂̀ 𝖘𝖔̛ 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖑𝖆̣̂𝖕 𝖈𝖔̂𝖓𝖌 𝖙𝖞 𝕿𝕹𝕳𝕳 1 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖛𝖎𝖊̂𝖓

Nộp bộ hồ sơ đã được soạn thảo ở bước 2, CMND/Hộ chiếu/CCCD tới c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲ý̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲S̲ở̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲T̲ỉ̲n̲h̲/̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲ạ̲i̲.̲

𝕭𝖚̛𝖔̛́𝖈 4: 𝕹𝖍𝖆̣̂𝖓 𝖐𝖊̂́𝖙 𝖖𝖚𝖆̉ 𝖑𝖆̀ 𝖌𝖎𝖆̂́𝖞 𝖈𝖍𝖚̛́𝖓𝖌 𝖓𝖍𝖆̣̂𝖓 đ𝖆̆𝖓𝖌 𝖐𝖞́ 𝖉𝖔𝖆𝖓𝖍 𝖓𝖌𝖍𝖎𝖊̣̂𝖕

+ Từ 3-5 ngày sau khi nộp hồ sơ. Đến ngày hẹn trả kết quả, Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền đến nhận kết quả giấy chứng nhận đặng ký doanh nghiệp nếu như hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác.

𝕭𝖚̛𝖔̛́𝖈 5 : 𝕮𝖔̂𝖓𝖌 𝖇𝖔̂́ 𝖓𝖔̣̂𝖎 𝖉𝖚𝖓𝖌 đ𝖆̆𝖓𝖌 𝖐𝖞́ 𝖉𝖔𝖆𝖓𝖍 𝖓𝖌𝖍𝖎𝖊̣̂𝖕 𝖒𝖔̛́𝖎 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖑𝖆̣̂𝖕 𝖙𝖗𝖊̂𝖓 𝖈𝖔̂̉𝖓𝖌 𝖙𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖙𝖎𝖓 𝖖𝖚𝖔̂́𝖈 𝖌𝖎𝖆

+ Sau khi hồ sơ hợp lệ và doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty cần thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin đăng ký quốc gia. Nội dung công bố bao gồm các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty;

Lưu ý: Thời hạn doanh nghiệp cần thực hiện đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

*Mức phạt khi doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định:

+ Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

𝕭𝖚̛𝖔̛́𝖈 6: 𝕶𝖍𝖆̆́𝖈 𝖉𝖆̂́𝖚 𝖙𝖗𝖔̀𝖓 𝖉𝖔𝖆𝖓𝖍 𝖓𝖌𝖍𝖎𝖊̣̂𝖕 + 𝕿𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖇𝖆́𝖔 𝖒𝖆̂̃𝖚 𝖉𝖆̂́𝖚 𝖈𝖔̂𝖓𝖌 𝖙𝖞 𝖑𝖊̂𝖓 𝖈𝖔̂̉𝖓𝖌 𝖙𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖙𝖎𝖓 đ𝖆̆𝖓𝖌 𝖐𝖞́ 𝖉𝖔𝖆𝖓𝖍 𝖓𝖌𝖍𝖎𝖊̣̂𝖕

+ Công ty tiến hành khắc dấu tròn tại cơ sở được phép khắc dấu và sau đó nộp thông báo sử dụng mẫu dấu tại cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.
*Theo quy định tại Điều 34 Luật doanh nghiệp 2014 mới nhất về con dấu doanh nghiệp:
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của công ty. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.
=>Trên con dấu có thể thể hiện hình thức tùy ý. Tuy nhiên để thuận tiện cho việc giao dịch với đối tác, ngân hàng thì cần thể hiện tối thiểu các nội dung như: Tên công ty tiếng Việt, Mã số thuếdoanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng con dấu công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp cần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:
a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp;
b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
3. Khi nhận thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
4. Phòng Đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.
5. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp mới thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

𝕭𝖚̛𝖔̛́𝖈 7: Đ𝖆̣̆𝖙 𝖇𝖆̉𝖓𝖌 𝖍𝖎𝖊̣̂𝖚 𝖛𝖆̀ 𝖙𝖗𝖊𝖔 𝖇𝖆̉𝖓𝖌 𝖍𝖎𝖊̣̂𝖚 𝖙𝖆̣𝖎 𝖙𝖗𝖚̣ 𝖘𝖔̛̉ 𝖈𝖔̂𝖓𝖌 𝖙𝖞

+ Doanh nghiệp bắt buộc phải treo bảng hiệu tại trụ sở và tự quyết định hình thức, kích thước bảng hiệu của công ty mình nhằm phục vụ việc quản lý của cơ quan nhà nước cũng như thuận tiện giao dịch với khách hàng đối tác. Trên bảng hiệu có các thông tin sau đây: Tên công ty, Địa chỉ công ty, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, số điện thoại...v...v. Đối với những doanh nghiệp mới thành lập và nhỏ có thể lựa chọn các kích thước 20x30, 25x35 chất liệu Mica dán trước cửa công ty.

𝕭𝖚̛𝖔̛́𝖈 8: 𝕮𝖆́𝖈 𝖇𝖚̛𝖔̛́𝖈 𝖑𝖎𝖊̂𝖓 𝖖𝖚𝖆𝖓 đ𝖊̂́𝖓 𝕿𝖍𝖚𝖊̂́, 𝕹𝖌𝖆̂𝖓 𝖍𝖆̀𝖓𝖌 𝖘𝖆𝖚 𝖐𝖍𝖎 𝖓𝖍𝖆̣̂𝖓 đ𝖚̛𝖔̛̣𝖈 𝖌𝖎𝖆̂́𝖞 𝖈𝖍𝖚̛́𝖓𝖌 𝖓𝖍𝖆̣̂𝖓 đ𝖆̆𝖓𝖌 𝖐𝖞́ 𝖉𝖔𝖆𝖓𝖍 𝖓𝖌𝖍𝖎𝖊̣̂𝖕 + 𝕮𝖔𝖓 𝖉𝖆̂́𝖚

Bước 8.1. Mở tài khoản ngân hàng + Thông báo số TKNH cho cơ quan đăng ký kinh doanh

+Công ty ra ngân hàng mở tài khoản ngân hàng, sau khi có số tài khoản thì làm hồ sơ thông báo số tài khoản cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 8.2. Mua chữ ký số khai thuế điện tử
Chữ ký số là phương tiện được sử dụng để xác thực nhân dạng của người gửi tin nhắn hoặc của người ký tài liệu và để đảm bảo một điều chắc chắn rằng nội dung gốc của tin nhắn hoăc tài liệu đã gửi sẽ không bị thay đổi.
Các nhà cung cấp chữ ký số được Bộ thông tin và truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.Thông thường bạn sẽ mua các thương hiệu chữ ký số này thông qua các đại lý chữ ký số..
USB token là thiết bị phần cứng để tạo ra cặp khóa công khai và bí mật cũng như lưu giữ khóa bí mật của khách hàng. Các bạn có thể dùng USB token để ký điện tử cho các giao dịch qua mạng với Cơ quan Thuế, Hải Quan, Ngân Hàng Điện Tử…

Bước 8.3. Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử
+ Công ty dùng chữ ký số đăng ký nộp thuế điện tử, sau khi được thuế chấp nhận và được ngân hàng xác nhận là hoàn thành việc đăng ký nộp thuế điện tử.

Bước 8.4. Nộp tờ khai môn bài + Nộp thuế môn bài qua mạng

8.4.1. Nộp tờ khai môn bài
*Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:
- Nếu doanh nghiệp đăng ký thành lập mà lựa chọn ngày hoạt động trùng với ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng đó.
- Nếu doanh nghiệp đăng ký thành lập mà lựa chọn ngày hoạt động khác với ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài là ngày thứ 30 sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

*Nếu không tuân thủ thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài thì doanh nghiệp sẽ chịu mức phạt hành chính theo thông tư 166/2013/ TT-BTC của bộ tài chính.

8.4.2. Nộp thuế môn bài qua chữ ký số điện tử (Sau khi nộp tờ khai môn bài)
+ Doanh nghiệp cần nộp đủ số tiền đóng thuế môn bài theo mức vốn điều lệ đã đăng ký vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp mình.
+ Bằng cách sử dụng Chữ ký số điện tử, doanh nghiệp sẽ nộp thuế môn bài qua mạng (Nếu doanh nghiệp chưa có chữ ký số điện tử thì bắt buộc phải mua để thực hiện được bước đóng thuế môn bài qua mạng.
*Thời hạn nộp thuế môn bài:
+ Trong năm đầu mới thành lập: Doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài trong vòng 30 ngày sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã nộp Tờ khai môn bài
+ Các năm tiếp theo: Doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài trước ngày 30/01 hàng năm.
*Mức đóng thuế môn bài:
+ Doanh nghiệp phải nộp mức thuế môn bài là 3.000.000 đồng/ năm nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ. Nếu doanh nghiệp được thành lập trước ngày 30/06 thì đóng 100% thuế môn bài = 3 triệu; Nếu doanh nghiệp được thành lập sau ngày 30/06 thì đóng 50% thuế môn bài = 1,5 triệu
+ Doanh nghiệp phải nộp mức thuế môn bài là 2.000.000 đồng/ năm nếu vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống ; Nếu doanh nghiệp được thành lập trước ngày 30/06 thì đóng 100% thuế môn bài = 2 triệu; Nếu doanh nghiệp được thành lập sau ngày 30/06 thì đóng 50% thuế môn bài = 1 triệu
*Mức phạt nếu chậm nộp tiền thuế môn bài theo thông tư 130 /2016 TT-BTC của bộ tài chính:
Số tiền phạt = số tiền thuế môn bài chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp.
Bước 8.5. Khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế cấp Quận/huyện sở tại
+ Công ty tiến hành khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ đặt in hóa đơn, nhận kết quả đặt in hóa đơn, in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, và cuối cùng được xuất hóa đơn VAT).

𝕭𝖚̛𝖔̛́𝖈 9. 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈 𝖍𝖎𝖊̣̂𝖓 𝖛𝖎𝖊̣̂𝖈 𝖇𝖆́𝖔 𝖈𝖆́𝖔 𝖙𝖍𝖚𝖊̂́, 𝖑𝖆̀𝖒 𝖘𝖔̂̉ 𝖘𝖆́𝖈𝖍 đ𝖎̣𝖓𝖍 𝖐𝖞̀ 𝖍𝖆̀𝖓𝖌 𝖙𝖍𝖆́𝖓𝖌,𝖖𝖚𝖞́, 𝖓𝖆̆𝖒

+ Từ sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần bắt buộc phải có tối thiểu 01 kế toán có trình độ chuyên môn thực hiện công việc kê khai thuế định kỳ. Ở đây doanh nghiệp có các phương án sau:
+ Thứ nhất: Tự báo cáo thuế và làm sổ sách định kỳ (Đòi hỏi cần có chuyên môn + kinh nghiệm làm báo cáo thuế);
+ Thứ hai: Thuê 01 kế toán có trình độ và kinh nghiệm thực hiện việc báo cáo thuế;
+ Thứ ba: Thuê dịch vụ kế toán để thực hiện việc báo cáo thuế và tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp.

*** 𝔏𝔲̛𝔲 𝔶́ 𝔮𝔲𝔞𝔫 𝔱𝔯𝔬̣𝔫𝔤: 𝔇𝔲̀ đ𝔞̂𝔶 𝔩𝔞̀ 𝔠𝔬̂𝔫𝔤 𝔳𝔦𝔢̣̂𝔠 𝔪𝔞𝔫𝔤 𝔱𝔦́𝔫𝔥 𝔟𝔞𝔠𝔨𝔬𝔣𝔣𝔦𝔠𝔢, 𝔱𝔲𝔶 𝔫𝔥𝔦𝔢̂𝔫 𝔩𝔞̣𝔦 𝔩𝔞̀ 𝔠𝔬̂𝔫𝔤 𝔳𝔦𝔢̣̂𝔠 𝔮𝔲𝔞𝔫 𝔱𝔯𝔬̣𝔫𝔤 𝔟𝔞̣̂𝔠 𝔫𝔥𝔞̂́𝔱 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔮𝔲𝔞́ 𝔱𝔯𝔦̀𝔫𝔥 𝔥𝔬𝔞̣𝔱 đ𝔬̣̂𝔫𝔤 𝔡𝔬𝔞𝔫𝔥 𝔫𝔤𝔥𝔦𝔢̣̂𝔭.
𝔑𝔢̂́𝔲 𝔎𝔥𝔦 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔩𝔞̣̂𝔭 𝔡𝔬𝔞𝔫𝔥 𝔫𝔤𝔥𝔦𝔢̣̂𝔭 𝔯𝔞 𝔪𝔞̀ 𝔠𝔞́𝔠 𝔟𝔞̣𝔫 𝔨𝔥𝔬̂𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔲̛̣𝔠 𝔥𝔦𝔢̣̂𝔫 𝔥𝔬𝔞̣̆𝔠 𝔨𝔥𝔬̂𝔫𝔤 𝔟𝔦𝔢̂́𝔱 đ𝔢̂̉ 𝔱𝔥𝔲̛̣𝔠 𝔥𝔦𝔢̣̂𝔫 𝔟𝔲̛𝔬̛́𝔠 𝔫𝔞̀𝔶 𝔱𝔥𝔦̀ 𝔰𝔞𝔲 𝔫𝔞̀𝔶 𝔡𝔬𝔞𝔫𝔥 𝔫𝔤𝔥𝔦𝔢̣̂𝔭 𝔠𝔲̉𝔞 𝔟𝔞̣𝔫 𝔰𝔢̃ 𝔟𝔦̣ 𝔳𝔲̛𝔬̛́𝔫𝔤 𝔪𝔞̆́𝔠 𝔳𝔢̂̀ 𝔱𝔥𝔲𝔢̂́ 𝔳𝔞̀ 𝔟𝔦̣ 𝔭𝔥𝔞̣𝔱 𝔯𝔞̂́𝔱 𝔫𝔞̣̆𝔫𝔤.

Trên đây là toàn bộ thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Nếu trong quá trình thực hiện thủ tục có bất kỳ vướng mắc nào mà không thể tự giải quyết, vui lòng liên hệ fanpage hoặc sđt để được tư vấn.
Email : [email protected] / ntmlin[email protected]
Sdt: 0704587588

ABOUT US

Kế toán không đơn thuần chỉ là thu nhập số liệu, kiểm tra và cung cấp thông tin kinh tế theo đúng quy định của cơ quan nhà nước, mà sự quan trọng của nó nằm ở việc: “ Giúp công ty nhìn ra những vấn đề… chỗ nào thừa, chỗ nào thiếu, chỗ nào đủ để giúp doanh nghiệp kịp thời đưa ra những chiến lược và kế hoạch kinh doanh phù hợp trong tương lai”. Đây chính là lý do vì sao bộ phận kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp.

VIETNAMESE VERSION:

Hiểu được tầm quan trọng ấy, Bookkeeping & Ledgers cùng với đội ngũ kế toán đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẵn sàng hỗ trợ từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn về chuyên môn cũng như đưa ra những lời khuyên cực kỳ hữu ích dành cho quý doanh nghiệp để quý doanh nghiệp đạt được hiệu quả tốt nhất.

Chúng tôi nâng cao tinh thần làm việc online hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, nghĩa là chất lượng hơn số lượng. Đội ngũ kế toán chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong từng bước phát triển bao gồm:

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
700000

Other Tax preparation in Ho Chi Minh City (show all)
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam-VP.HCM Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam-VP.HCM
195 Nguyễn Gia Trí,phường 25,Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

đào tạo: nghiệp vụ sư phạm-HDV du lịch-thư ký,văn thư,thư viện-kế toán trưởng-xây dựng-tin học-tiếng anh-khai hải quan-an toàn lao động-B1,B2 Châu Âu ...

Kế toán Kimi Kế toán Kimi
780/14H Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City

KẾ TOÁN KIMI thành lập từ 2009. là trung tâm đào tạo kế toán THỰC HÀNH THỰC TẾ, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN TỔNG HỢP hàng đầu tại TP HỒ CHÍNH MINH - Cam Kết HỖ TRỢ học viên TRỌN ĐỜI sau khoá học.

Như Nguyễn Beauty Cần Thơ Như Nguyễn Beauty Cần Thơ
Cần Thơ
Ho Chi Minh City, 84

PHUN XĂM- ĐIÊU KHẮC

Royal Corporate Services Royal Corporate Services
16 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Các giải pháp toàn diện về kế toán, báo cáo thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế.

Tư vấn thuế Tư vấn thuế
41/28 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
Ho Chi Minh City

Hỗ trợ các vấn đề về kế toán - thuế

Dao Tao Ke Toan Thien Loc Thuy Dao Tao Ke Toan Thien Loc Thuy
334/6 Duong So 8, F 11, Q Go Vap
Ho Chi Minh City

Dao tao ke toan thuc hanh thuc te va lop boi duong Kien thuc ve thue cho chu doanh nghiep

Kế toán Đông Phong Kế toán Đông Phong
Phạm Hùng
Ho Chi Minh City

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ RẺ HÀNG ĐẦU - CHẤT LƯỢNG UY TÍN VỚI 10 NĂM KINH NGHIỆM - CHỈ TỪ 300.000 ĐỒNG/ THÁNG

Dịch vụ kế toán trưởng Dịch vụ kế toán trưởng
364/5 Đào Sư Tích, Phước Lộc
Ho Chi Minh City, 7000

Thời trang Nam, Thời Trang Nữ

Thanhlapcongty.vn Thanhlapcongty.vn
16 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Công ty Tư vấn - Kế Toán Hoàng Gia

Kế toán Vương Phát Kế toán Vương Phát
82-84 Lê Quang Định, Phường 14, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Kế Toán Vương Phát - Quản lý thuế & Kế toán

Dịch Vụ Kiểm Toán Dịch Vụ Kiểm Toán
37 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

Dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán nội bộ, tư vấn thuế.

Parker Russell Vietnam Parker Russell Vietnam
Unit 308 Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh Street, District 7
Ho Chi Minh City, 700000

Official member firm of Parker Russell International (PRI), one of twentieth largest association firm in accounting, audit, tax and advisory in the world.