TƯ VẤN LY HÔN

TƯ VẤN LY HÔN

Địa chỉ: OP2 05-32 Tòa nhà Orchard Parkview,130 -132 Đường Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Operating as usual

06/06/2022

🎯🎯QUYỀN YÊU CẦU HỦY VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT🎯🎯

🎈Hủy việc kết hôn trái pháp luật là biện pháp chế tài của Luật hôn nhân và gia đình đối với trường hợp nam nữ kết hôn nhưng không tuân thủ đầy đủ các điều kiện kết hôn. Do vậy, căn cứ để hủy việc kết hôn trái pháp luật là sự vi phạm một trong các điều kiện kết hôn. Toà án huỷ việc kết hôn trái pháp luật khi có yêu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức do pháp luật quy định.

📍 Theo quy định tại Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì chủ thể có thể có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật bao gồm:
🍀 Người bị cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn
🍀 Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật.
🍀 Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình.
🍀 Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em.
🍀 Hội liên hiệp phụ nữ.

23/05/2022

👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦 HẠN CHẾ QUYỀN CỦA CHA, MẸ ĐỐI VỚI CON CHƯA THÀNH NIÊN

🌹 Cha mẹ có quyền yêu thương, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho đất nước.

🗣 Tuy nhiên vì nhiều lí do mà đôi khi cha, mẹ chưa làm tròn bổn phận của mình. Trong đó phải kể đến trường hợp cha, mẹ không làm tròn trách nhiệm của mình đối với con cái, đặc biệt là con chưa thành niên.

👉 Do đó, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng có quy định về trường hợp hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

🙈🙉🙊 Cha, mẹ nếu thuộc trường hợp quy định tại Điều 85 sẽ bị Tòa án ra Quyết định không cho trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm:

🍄 Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
🍄 Phá tán tài sản của con.
🍄 Có lối sống đồi trụy.
🍄 Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

16/05/2022

📌XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG
🛑 Phần 2. XÁC ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

🎁 Tài sản riêng của vợ chồng gồm:
✔️ Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;
✔️ Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân
✔️ Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo thỏa thuận trong thời kỳ hôn nhân quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật HNGĐ ✔️ Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng
✔️ Tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng:
👉️ Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
👉️ Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
👉️ Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

❗❗ Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.
📍 Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kì hôn nhân

🔖🔖 Căn cứ pháp lý: Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014
Điều 11 Nghị định 126/2014/NĐ-CP

09/05/2022

🛑 Phần 1. XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

🎁 Tài sản chung của vợ chồng gồm:
✔️ Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.
👉️👉️ Ví dụ: Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số
(trừ trường hợp vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân)
✔️ Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

❗❗Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
📍 Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

🔖🔖 Căn cứ pháp lý: Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014
Điều 9 NĐ 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình

04/05/2022

⚖️Căn cứ quy định tại Công văn 1043/BTP-CCN ngày 05/4/2022 của Bộ Tư pháp về quy trình cha mẹ nuôi nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và thực hiện giao nhận con nuôi trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 (gồm 12 bước):
✨ Bước 1:
Sở Tư pháp thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi.

✨ Bước 2:
Trên cơ sở thông báo của Sở Tư pháp, cha mẹ nuôi nước ngoài có văn bản đề nghị hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi nước ngoài, gửi Sở Tư pháp nơi giải quyết thủ tục cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

✨ Bước 3:
Phê duyệt danh sách cha mẹ nuôi được nhập cảnh Việt Nam để nhận con nuôi.
✨ Bước 4:
Cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam cho cha mẹ nuôi nước ngoài tại cửa khẩu.

✨ Bước 5:
Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức lễ giao nhận con nuôi.

✨ Bước 6:
Cha mẹ nuôi nhập cảnh Việt Nam, tự theo dõi sức khỏe và tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

✨ Bước 7:
Tổ chức lễ giao nhận con nuôi.

✨ Bước 8:
Thực hiện chứng nhận lãnh sự đối với các giấy tờ về nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, phục vụ cho việc xin cấp thị thực xuất cảnh cho trẻ em được nhận làm con nuôi.

✨ Bước 9:
Cấp Hộ chiếu cho trẻ em được nhận làm con nuôi.

✨ Bước 10:
Cấp thị thực xuất cảnh cho trẻ em được nhận làm con nuôi.

✨ Bước 11:
Cấp Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài.

✨ Bước 12:
Xuất cảnh rời Việt Nam.

❗Lưu ý: Không áp dụng Bước 2, 3 và 4 đối với trường hợp cha mẹ nuôi nước ngoài thuộc diện được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc đã có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị).

28/04/2022

🏣QUYỀN LƯU CƯ CỦA VỢ HOẶC CHỒNG KHI LY HÔN🎗

🛑Câu hỏi: Hiện tại nhà vợ chồng tôi đang ở là nhà của bố mẹ chồng tặng cho riêng chồng tôi trước khi kết hôn. Vậy nếu sau khi li hôn, tôi chưa có điều kiện để tìm chỗ ở khác, tôi có được tiếp tục ở tại nhà chồng tôi một thời gian không? Cảm ơn Luật sư!

🚩Trả lời:
Điều 63 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn như sau:
⛳Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc SỞ HỮU RIÊNG của người đó.
✅ Trường hợp vợ hoặc chồng có KHÓ KHĂN VỀ CHỖ Ở thì được quyền LƯU CƯ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”
-----------------------------------------------
👉👉👉 Như vậy, ngôi nhà là tài sản riêng của chồng bạn nhưng đã đưa vào sử dụng chung trong thời kì hôn nhân, khi ly hôn mà bạn chưa thu xếp được chỗ ở mới thì bạn được quyền ở lại ngôi nhà đó trong thời hạn 06 tháng hoặc thời hạn theo thỏa thuận kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt.
-------------------------
🔔LƯU Ý: Thời điểm chấm dứt hôn nhân được tính kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật (Điều 57 Luật HNGĐ 2014)

cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vấn đề cần giải đáp cho chúng tôi.

25/04/2022

❓ CÔNG VIỆC NỘI TRỢ CÓ ĐƯỢC COI LÀ CÔNG VIỆC CÓ THU NHẬP HAY KHÔNG ❓
👉 Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khối tài sản chung của vợ chồng.
✍️ Người nội trợ là người “lo liệu mọi việc hàng ngày trong sinh hoạt gia đình” và cả nam và nữ đều có thể làm được những việc này. Tuy nhiên lại được quy ước chỉ dành do phái nữ, do đó những người phụ nữ cho rằng bản thân mình chỉ ở nhà nội trợ, công sức đóng góp vào khối tài sản chung không nhiều nên thường sống cam chịu trong đời sống hôn nhân gia đình.
💯 Nhưng với Luật Hôn nhân và gia đình thì cách hiểu này đã được xem xét khách quan, chú trọng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con trong đời sống gia đình.
🔰 Tại khoản 2, Điều 59 Luật HNGĐ 2014, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi nhưng có căn cứ vào hoàn cảnh của gia đình, vợ, chồng, công sức đóng góp… Đặc biệt, quy định này khẳng định, lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi là LAO ĐỘNG CÓ THU NHẬP.
🔰 Đồng thời, khoản 2 Điều 16 Luật HNGĐ 2014 quy định “Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập”.
🔰 Đặc biệt, không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập (theo khoản 1 Điều 29 Luật HN&GĐ).
👉 Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung ở đây được hiểu là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.
-------------------------------------------
✍️ Có thể khẳng định, với những quy định về công việc nội trợ, lao động trong gia đình của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu khách quan của đời sống hôn nhân và gia đình trong tình hình mới; đồng thời quy định việc giải quyết tài sản chung sau ly hôn chú trọng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con.
Ẩn bớt

Videos (show all)

Chúc mừng năm mới 2022 ưn

Telephone

Address

OP2-5.32 Orchard Parkview 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City
700000

Other Business consultants in Ho Chi Minh City (show all)
Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC
92 Nguyễn Hữu Cảnh
Ho Chi Minh City, 700000

Sử dụng PR Chiến lược để giúp các công ty, thương hiệu thu hút nhà đầu tư v

SPECTRA - Singapore Professional Education, Consultancy & Training SPECTRA - Singapore Professional Education, Consultancy & Training
51 Nguyen Cu Trinh Street, District 1, HCMC, Vietnam
Ho Chi Minh City, 700000

www.spectrasingapore.com SPECTRA Consultancy (S) Pte Ltd is a professional education, consultancy and training company with offices in Singapore, Ho Chi Minh City and Hanoi. For more information, contact [email protected]

Mobile V Store Mobile V Store
449 Hương Lộ 2, Bình Trị đông, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 70000

những sản phẩm đẹp nhất mới nhất

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản
210 Bến Mễ Cốc Phường 15 Quận 8 TPHCM
Ho Chi Minh City, 70000

Tư vấn du học, Tư vấn Xuất Khẩu Lao động Nhật Bản

EVOGYM - Setup Phòng Tập EVOGYM - Setup Phòng Tập
125 Song Hành, Khu Phố 6, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12
Ho Chi Minh City, 70000

EVOGYM là công ty nhập khẩu, phân phối máy tập gym chính hãng và tư vấn giải pháp toàn diện cho phòng tập.

Đa chức năng Hương Thị Platinum Đa chức năng Hương Thị Platinum
365 Cộng Hòa , Phường 13 Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Mỹ phẩm Hương Thị Platinum do nghệ sĩ Việt Hương sản xuất nhằm tôn vinh và bảo vệ vẻ đẹp người phụ nữ nói chung và phụ nữ Á Đông nói riêng

Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng
Tòa Nhà Bcons Tower 2, Số 42/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh Thành
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp thông tin xác thực và uy tín cho khách hàng có nhu cầu mua căn hộ và đầu tư. Cam kết hỗ trợ tư vấn báo giá nhiệt tình, tận tâm và đặt chữ tín lên hàng đầu.

Azgad Agency Azgad Agency
219C - 219D đường Số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Triển khai bán hàng đa kênh cho các doanh nghiệp, cửa hàng trên toàn quốc. Là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển.

BNI Quality Chapter BNI Quality Chapter
Ho Chi Minh City

Tổ chức kết nối thương mại lớn nhất dành cho doanh nghiệp trên khắp thế giới tại Việt Nam.

TiBi Marketing TiBi Marketing
235/28 Nam Kì Khởi Nghĩa P.7 Q.3
Ho Chi Minh City, 700000

Tư vấn Marketing doanh nghiệp Online và Offline

Công ty Kế toán Diamond Rise Công ty Kế toán Diamond Rise
88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành bao gồm dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, tư vấn và giải pháp doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn kế toán cho nhiều loại hình khách hàng